Bağırov monoqrafiyasını onun başına çırpdı, təhqirə dözməyərək damarlarını doğradı...
Oxunub: 2747
21 Aug 2021 | 14:46
Bağırov monoqrafiyasını onun başına çırpdı, təhqirə dözməyərək damarlarını doğradı...
Moderator.az Kulis.az-a istinadla ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Vilayət Quliyevin görkəmli alim Heydər Hüseynov haqqında araşdırmasını təqdim edir.
 
1950-ci il avqustun 15-də görkəmli Azərbaycan alimi, Azərbaycan EA-nın ilk 15 qurucu üzvündən biri, akademik Heydər Nəcəf oğlu Hüseynov (1908-1950) həyatına intiharla son qoymuşdu. Heydər Hüseynov qədim Azərbaycan şəhəri İrəvanda doğulmuşdu. 1931-ci ildə Bakı Universitetini bitirmiş, bütün sonrakı həyatını elmə həsr etmişdi. Azərbaycanda sovet dövrü tarix və fəlsəfə elmlərinin, lüğətçiliyin inkişafında mühüm xidmətlər göstərmişdi. O, 1936-1940-cı illərdə keçmiş SSRİ EA Azərbaycan Filialının Ensiklopediya və Lüğətlər İnstitutuna rəhbərlik etmiş, 1939-1945-ci illərdə isə Filialın sədr müavini olmuşdu. Azərbaycanda müstəqil Elmlər Akademiyasının təşkilindən (1945) sonra ilk 15 həqiqi üzv-akademik sırasında yer alan Heydər Hüseynov həmin dövrdən ömrünün sonuna kimi həm EA-nın vitse-prezidenti, həm də Azərbaycan KP MK yanında Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru və Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə kafedrasının müdiri kimi geniş elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyət göstərmişdi.
 
Görkəmli alimin rəhbərliyi və redaktəsi altında 2 cildlik “Müxtəsər Azərbaycan tarixi” (1943-1944), 4 cildlik “Rusca-azərbaycanca lüğət”, general Ə.Şıxlinskinin “Xatirələri” kimi fundamental nəşrlər hazırlanmışdı. Azərbaycan dilində fəlsəfi terminlərin yaradılmasında və marksist filosof kadrların yetişdirilməsində də Heydər Hüseynovun mühüm xidmətləri olmuşdu. O, milli ictimai-siyasi və ədəbi-fəlsəfi fikrin Bəhmənyar, Nizami, Füzuli, A.Bakıxanov, Mirzə Kazımbəy, M.F.Axundov, H.Zərdabi kimi görkəmli nümayəndələri haqqında tədqiqatların da müəllifidir.
 
Həyatının əsas əsəri-müridizm və Şeyx Şamil hərəkatından da bəhs edən “XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai-fəlsəfi fikir tarixindən” monoqrafiyası çapdan çıxanda H.Hüseynovun 41 yaşı vardı.
 
Cəmiyyətimizdə həmişə dəbdə olan yaş kultu baxımından müəllifi hətta “gənc alim” də adlandırmaq olardı. Lakin bu “gənc alim” həmin dövrdə Azərbaycan humanitar elminin ağsaqqallarından sayılırdı. Onun fikirləri ilə hesablaşırdılar. Milli elmi fikrə böyük töhfələr verə biləcək alim ehtiyatsızlıq və təcrübəsizlikdən doğan adi təsadüfün qurbanı oldu.
 
“Respublikanın sahibi”nin - Mir Cəfər Bağırovun və Moskva ideoloqlarının tarixi şəxsiyyətlərə münasibətdə əsaslandıqları şablondan kənara çıxması Heydər Hüseynovun yalnız Azərbaycan deyil, az qala bütün SSRİ miqyasında növbəti xalq düşməni kimi ittiham edilməsinə gətirib çıxardı.
 
“Staliniada” kitabının müəllifi, sovet filosofu Y.Borev bu münasibətin əsas səbəbini Stalinin yoluxduğu hər yerdə və həmişə casus axtarmaq xəstəliyində görürdü. O, yazırdı:
 
“40-cı illərin sonunda Stalinin Şamili türk və ingilis casusu elan etməsi ilə onun çarizmə qarşı apardığı milli-azadlıq mübarizəsinə ləkə yaxma kampaniyası başlandı. Şamilin ifşasının əsası Stalinin Azərbaycandakı satrapı Bağırovun “Kommunist” qəzetindəki çıxışı ilə qoyuldu. Bu məqsədlə bir neçə azərbaycanlı alim arxivlərdən Şamilə qara yaxmağa imkan verən materiallar toplamaq məqsədi ilə Moskvaya və Leninqrada göndərildi. Daha sonra haqqında digər məqalələr meydana çıxdı. Məşhur avar şairi (R.Həmzətov nəzərdə tutulur-V.Q) də xoşqulluq nümunəsi göstərib Şamil əleyhinə poema yazmaqla bu kampaniyaya qoşuldu. Sonralar Xruşşovun “ilıq rejimi” dövründə o, xalqının böyük oğlunu satdığına görə peşmançılığını dilə gətirmişdi. Şamil keçmişə tuşlanan casus axtarışlarının qurbanı olmuşdu”.
 
Lakin Y.Borevin göstərdiyi yalnız səbəblərdən biridir. Əslində Stalinin və onun erməni-gürcü çevrəsinin Şeyx Şamilə nifrətinin əsasında Qafqazın bütün müsəlman əhalisinə ögey münasibət və etinasızlıq dayanırdı. Bu regionu başdan-başa xristianlaşdırmaq düşüncəsi Stalinə və onun “həmyerlilərinə” əsla yad deyildi. Bir sıra Şimali Qafqaz xalqlarının və Msxet türklərinin tarixi torpaqlarından deportasiyası, azərbaycanlıların Ermənistandakı ata-baba yurdlarından çıxarılması, onların nəzərdə tutulan, lakin baş tutmayan kütləvi köçürülmə planı, Azərbaycanın Şimalı ilə Cənubunu birləşdirmək imkanından istifadə olunmaması və s. ilk növbədə bu məqsədə xidmət edirdi.
 
Xüsusilə Şimali Qafqazla bağlı planlarının həyata keçirilməməsində Stalinə bir sıra digər amillərlə birlikdə Şamilin dağlılar arasındakı kultu da müəyyən maneçilik törətmişdi. Stalin yaxşı bilirdi ki, Şimali Qafqaz xalqlarının iradəsini qırmaq üçün ilk növbədə onların tapındıqları bütü sındırmaq lazımdır. Həmin büt isə xalq arasında şöhrət və populyarlığını qoruyub saxlayan Şeyx Şamil idi. Şamili ləkələməklə, onu soydaşlarının gözündən salmaqla Qafqaz tarixinin işıqlı səhifələrindən birini də qapatmaq olardı. Çünki Şamil daim yaşayan canlı əfsanə kimi azad və üsyankar qafqazlı ruhunda öz əbədi yerini tutmuşdu. Köləlik zəncirini bir az da bərkitmək üçün bu əfsanəyə həmişəlik son qoymaq, onu bayağılaşdırmaq, boş, puç və cəfəng bir şey olduğunu sübuta yetirmək lazım idi.
 
Ötən əsrin 40-cı illərinin sonunda rəsmi sovet ideologiyasının Şeyx Şamil əleyhinə başlatdığı qarayaxma kampaniyasının əsasında gələcəyə hesablanmış bu məkrli Stalin planı dayanırdı.
Bədbəxtçilikdən Heydər Hüseynovun “XIX əsr Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir tarixindən” kitabı belə bir şəraitdə işıq üzü görmüşdü.
 
1940-cı illərin sonu Heydər Hüseynovun triumf dövrü idi. 4 cildlik "Rusca-Azərbaycanca" lüğətə görə 1948-ci ildə 2-ci dərəcəli Stalin mükafatına layiq görülmüşdü. Bir il sonra 733 səhifəlik "XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi fikri tarixindən” monoqrafiyası çap olunmuşdu.
 
1947-ci ildə "ədəbiyyat naziri" - SSRİ Yazıçılar İttifaqının birinci katibi, Stalin Mükafatları Komitəsinin sədri A.Fadeyev Nizami Gəncəvinin müharibə səbəbindən təxirə düşmüş 800 illik yubileyində iştirak məqsədi ilə Bakıya gəlmişdi. Burada o, dostu Səməd Vurğun vasitəsi ilə H.Hüseynovla da tanış olmuşdu. Ciddi və işgüzar alim A.Fadeyevə xoş təsir bağışlamışdı. Tanışlıq tədricən dostanə münasibətlərə çevrilmişdi. Başıbəlalı kitabı çapdan çıxanda H.Hüseynov onun ilk nüsxələrindən birini ithaf sözləri ilə Moskvaya, A.Fadeyevə göndərmişdi. Fadeyev əsəri ictimai elmlər sahəsində 1950-ci il Stalin mükafatına (III dərəcə) təqdim etmişdi. Müvəffəqiyyətdən başı gicəllənən müəllif “respublikanın xozeyinini" məsələdən xəbərdar eləməyi unutmuşdu. M.C.Bağırov hadisədən yalnız yeni Stalin mükafatları laureatlarının adları “Pravda” qəzetində çap olunanda xəbər tutmuşdu. Başının üstündən iş görüldüyünə, həm də bunu inanıb irəli çəkdiyi birinin etdiyinə görə onun hirsindən necə zəncir çeynədiyini təsəvvür etmək çətin deyil.
 
Həmin dövrdə H.Hüseynovun referenti olmuş şair və tərcüməçi İmran Seyidov danışırdı ki, “Pravda”da Stalin Mükafatları Komitəsinin qərarı çap olunduğu gün səhər tezdən M.C.Bağırov laureatı Mərkəzi Komitəyə çağırtdırmış və istənilən adamı vahiməyə salan isterik monoloqdan sonra mükafat alan monoqrafiyasını sözün həqiqi mənasında onun başına çırpmışdı. Qalın və parıltılı kağızda çap olunmuş foliant isə yetərincə ağır idi.
 
İmran Seyidovun dediyinə görə həmin gün "Xozeyinin" yanından qayıdan Heydər Hüseynov böyük sarsıntı keçirmiş, kabinetinə çəkilib hönkür-hönkür ağlamış, ona su gətirən İ.Seyidova hıçqırıqlar içində "Имран, представляешь, он дважды меня ударил книгой по башке" demiş, sonra isə damarını kəsməklə intihara cəhd göstərmişdi. Amma birinci dəfə onu xilas etmək mümkün olmuşdu.
 
"Həddini aşmış” alimi cəzalandırmaq baxımından bu qeyri-insani davranış da "xozeyinə" az görünmüşdü. M.C.Bağırov dostluq əlaqələri saxladığı L.Beriya ilə A.Fadeyevin münasibətlərinin pis olduğunu bildiyindən bir güllə ilə iki ov vurmağı - həm Fadeyevi nüfuzdan salmağı, həm də H.Hüseynovu yerində oturtmağı qərara almışdı. Hər yerə əli işləyən Beriyanın müdaxiləsi nəticəsində məsələ böyüyüb Kremlin müzakirəsinə çıxarılmış və Stalin Mükafatları Komitəsinin tarixində - sonralar bir də heç zaman təkrarlanmayan (və təəssüf ki, yeganə presedent də bizimlə bağlı olan) hadisə baş vermişdi: SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə mükafat heç bir cinayət törətməmiş qanuni sahibindən geri alınmışdı.
 
Y.Borev “Staliniada” kitabında yazırdı:
 
“Bu artıq rəsmən elan olunmuş Stalin mükafatının geri alınması ilə bağlı ilk təsadüf idi və həmin təsadüf bizim ölkədə torpağın adamın ayağının altından necə asanlıqla qaçdığını aydın göstərirdi. Stalin dövrünün meyarları baxımından sovet cəmiyyəti qarşısında böyük xidmətləri olan professor Elsberqin (tanınmış ədəbiyyaşünas alim, uzun illər boyu SSRİ DTK-nin informatoru-V.Q.) 1950-1951-ci illərdə Hüseynovun mükafatı geri alınandan sonra necə həyəcanlandığı indi də gözlərim önündədir”.
 
Lakin mükafatın geri alınması da M.C. Bağırovun qəzəbini soyutmadı. Heç şübhəsiz onun şəxsi göstərişi ilə Heydər Hüseynova qarşı təqiblər başlandı. Əsas hədəf kimi isə alimin Şeyx Şamilə və dağlılar hərəkatına münasibəti götürülürdü. Təqiblər həm ideoloji, həm də şəxsi planda aparılırdı. Alimin qardaşı həbs edilmişdi. Özünün ətrafındakı halqa isə günü-gündən daralırdı. Tutduğu bütün vəzifələrdən azad edilmişdi. Faktiki ev dustağına çevrilmişdi. H.Hüseynovun simasında yeni xalq düşməninin tapıldığı artıq heç kimə sirr deyildi.
 
Müharibənin bir qədər səngidib arxa plana keçirdiyi terror dalğası 40-cı illərin sonunda yenidən cəmiyyəti silkələməyə başlamışdı. Həm də bu dəfə əsas hədəf kimi daha çox yaradıcı adamlar, ziyalılar, alimlər seçilmişdi. M.Zoşşenko və A.Axmatova, “Zvezda” və “Leninqrad” jurnalları, V.Muradelinin “Böyük dostluq” operası haqqında məlum partiya qərarları həmin dövrdə çıxmışdı. “Leninqrad işi” deyilən qondarma ssenari quraşdırılmış, məşhur iqtisadçı A.İ.Voznesenski başda olmaqla böyük bir qrup dövlət adamı həbs edilmiş və güllələnmişdi.
 
Şərti olaraq “Həkimlərin işi” adlanan başqa bir ssenari hazırlanırdı. Bir sözlə, bütün ölkə miqyasında 1937-ci ilin təkrarına hazırlıq görülürdü. Yalnız tiranın ölümü cəza maşınının bütün dəhşəti ilə işə düşməsinin qarşısını aldı. Amma buna baxmayaraq keçmiş SSRİ-nin digər regionlarında olduğu kimi 1950-ci ildə yenidən gündəmə gələn repressiya dalğası Azərbaycandan da qansız-qadasız ötüşmədi.
1950-ci il iyul ayının 14-15-də Bakıda, Filarmoniyanın Yay salonunda Azərbaycan ziyalılarının yığıncağı keçirildi. Rəsmi məlumatlar toplantının işində iki min nəfərə qədər ziyalının iştirak etdiyini, Rəyasət heyətində Azərbaycan KP Mk-nın katibi M.C.Bağırovun, Nazirlər Sovetinin sədri T.Quliyevin, Ali Sovetin sədri N.Heydərovun oturduqlarını, yığıncağı Azərbaycan KP MK-nın katibi T.Yaqubovun açdığını xəbər verir. Yığıncaqda M.C.Bağırovun “Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri haqqında” adlı məruzəsi dinlənilmişdi. Müzakirələrdə professor C.Xəndan, Azərbaycan KP MK Təbliğat və Təşviqat şöbəsi müdirinin müavini V.Səmədov, Azərbaycan EA Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik M.A.Dadaşzadə, akademik M.Topçubaşov, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqıının sədri M.İbrahimov, professor M.Şirəliyev, yazıçı M.Hüseyn, xalq şairi S.Vurğun, professor Ə.Dəmirçizadə və b. çıxış etmişdilər.
 
İclasa qədər respublikanın elmi idarə və təşkilatlarında, yaradıcı ziyalılar arasında güclü “hazırlıq” işi aparılmışdı. EA institutlarındakı və ali məktəblərdəki toplantılarda H.Hüseynov və onun xatalı qəhrəmanı haqqında “ifşaedici rəylər” toplanılmış və dəqiqliklə sənədləşdirilmişdi.
 
Həmin rəylərdən bəzilərini müəlliflərin adını göstərmədən təqdim edirəm:
 
Dilçilik İnstitutunun elmi katibi, ÜİK(b) üzvü........
“Azərbaycanın ictimai təşkilatlarının Hüseynova Stalin mükafatı laureatı adının verilməsi haqqındakı qərarının ləğvi ilə bağlı tələbləri və bunun ardınca Stalin Mükafatları Komitəsinin, habelə SSRİ Nazirlər Sovetinin müvafiq qərarları tamamilə ədalətli addımdır. Çünki Hüseynov həqiqətən də kitabında müridizmi ideallaşdırmış, Şamil hərəkatının tarixi mənasını təhrif etmiş, özünün burjua-millətçi tərəddüdlərinə meydan açmışdır.
Hüseynov tərəfindən Şamilin xalqın seçdiyi mütərəqqi xadim kimi qiymətləndirilməsi antimarksist mövqedir”.
 
MELİ (Marks, Engels, Lenin İnstitututu-V.Q.) Azərbaycan Filialının baş elmi işçisi, ÜİK(b)P üzvü............
 
“Hüseynov axır vaxtlar çox həddini aşmışdı, heç kimlə hesablaşmırdı. Hətta iş o yerə çatmışdı ki, Azərbaycan KP(b) MK-nın başı üzərindən kitabını Moskvaya, Stalin mükafatına təqdim etmişdi. Hələ bu azmış kimi o, Elmlər Akademiyasının binasında intihara cəhd kimi alçaq bir hərəkətə yol verərək bizdə guya alimlərin sıxışdırıldıqlarını, guya onların müdafiə məqsədi ilə müraciət edəcəkləri bir yerin olmadığını sübuta yetirməyə çalışmışdı.
Hüseynov təsadüfən yüksəlmiş adam idi və buna görə də baş verənlər təsadüfi sayılmamalıdır. Bunu tez və ya gec gözləmək lazım idi”.
 
Azərbaycan Tibb İnstitutu Histologiya kafedrasının müdiri, ÜİK(b)P üzvü .......
“Hüseynovun vicdansız adam olduğu aşkara çıxır, çünki o, Türkiyənin və İngiltərənin casusu Şamili ideallaşdırmaq fikrinə düşmüşdü.
Yalnız vicdansız adam belə bir işi Stalin mükafatına təqdim edə bilərdi”.
 
“Pioner” qəzeti redaksiyasının əməkdaşı, ÜİK(b)P üzvü, şair...
“Bu Stalin Mükafatları Komitəsinin qərarının ləğvi ilə bağlı ilk təsadüfdür. Hüseynov tək özünü deyil, bütün respublikanı biabır etmişdir.
Heydər Hüseynovu ictimai və fəlsəfi elmlər sahəsində bir nömrəli mütəxəssis sayırdılar, daim diqqət və qayğı göstərirdilər. Lakin bütün bu zəhmətlər hədər getdi. Onun hərəkəti bağışlanmaz səhv deyil, cinayətdir”.
 
“Azərnəşr”in direktoru, ÜİK(b)P üzvü ...
“Heydər Hüseynovu həmişə Azərbaycanın bütün qalan alimlərindən bir baş yuxarı tuturdular. O, elmi fikrin digər nümayəndələri üzərində özünəməxsus diktator idi. Gərək ona bu şəkildə əndazəsini aşmağa imkan verilməyəydi. Bu səhv idi və indi həmin səhvin nəticəsi göz qabağındadır. O, əsaslı iradları öz alim ləyaqətinə qarşı yönəldilmiş təhqir kimi qəbul edirdi və nəticədə özünəqəsd kimi yaramaz bir provakasiyaya əl atdı.
Çox güman Hüseynov bu hərəkəti ilə Azərbaycan KP(b) MK-nın rəhbərliyini zərbə altında qoymaq istəmişdi. Ancaq o, zənnində yanılmışdır”.
 
Belə baltanı kökündən vuran donos-rəylər çoxdur.
Və təbii ki, bu qaragüruhçu çıxışlar qorxudulmuş, küncə sıxışdırılmış kabinet ziyalısını intihara sövq etmək üçün yetərli idi.
 
C.Bağırovun qəzəb və hiddəti təkcə akademik Heydər Hüseynova deyil, onunla bu və ya digər şəkildə əməkdaşlıq edən digər tanınmış Azərbaycan ziyalılarına qarşı da çevrilmişdi. Onların sırasında kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi akademik A.O. Makovelski, akademik Mirzə İbrahimov, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, professor M.A.Dadaşzadə, yazıçı Mehdi Hüseyn də vardı. “Xozeyin” hətta Mirzə İbrahimovun kitab müəllidinə ünvanlanmış şəxsi xarakterli məktubunu da iki min nəfərlik auditoriya qarşısında oxumağı məqbul saymışdı.
 
Məktubda qeyri-adi bir şey yox idi. Mirzə İbrahimov həmkarını uğurlu əsər münasibəti ilə təbrik edir, gələcəkdə də axtarışlarını davam etdirməyi məsləhət görürdü. Yeri gəlmişkən, Filarmoniyadakı iclas zamanı da Mirzə İbrahimov fikirlərindən imtina etməmişdi. Doğrudur, vəziyyətdən çıxmaq üçün müxtəlif üsullara əl atmışdı, lakin həmkarına qarşı siyasi ittiham irəli sürməmişdi.
 
M.C.Bağırovun zəhmi və xofu qarşısında M.A.Dadaşzadə və Mehdi Hüseyni ümumən duruş gətirmişdilər. Akademik Makovelski isə “а Васька слушает, да ест” prinsipi ilə hərəkət edərək, ümumən, heç nə danışmamışdı. Bütün bunlar şəraitin mürəkkəbliyinə baxmayaraq 50-ci illər Azərbaycan ziyalılarının simalarını qorumaq üçün bəzən hətta riskli addımlar atdıqlarının nümunəsi sayıla bilər. Məhz belə münasibətlərinə görə iclasın qətnaməsində bir sıra ziyalıların Heydər Hüseynovun şəxsinə və zərərli əsərinə münasibətdə prinsipsiz mövqe tutduqları qeyd olunmuşdu.
 
Amma təbii ki, zəif etirazlar əvvəldən hazır olan hökmün qarşısını ala bilməmişdi. Belə şəraitdə tamamən ruhdan düşmüş, təklənmiş, sarsılmış və yəqin ki, həyatından, elmi karyerasından daha çox ailəsinin, xanımı ilə üç kiçik yaşlı qızının aqibətini düşünən Heydər Hüseynov Filarmoniyadakı iclasdan düz bir ay sonra - 1950-ci il avqustun 15-də Mərdəkandakı kasıbyana bağında intihar etdi. Deyilənə görə EA-dakı ilk intihar cəhdindən sonra qoca anası onu qarabaqara izləyir, dəhşətli niyyətinin qarşısını almaq istəyirmiş. Amma mümkün olmamışdı...
 
C.Bağırovun hökmü ilə mükafatı əlindən alınandan, işdən çıxarılandan sonra Heydər Hüseynovun “kitabının bağlandığı” artıq heç kəsə sirr deyildi. Təəssüf ki, o zaman da, indi də bizdə “kitabı bağlananların" müdafiəsinə qalxanlar günün günorta şağı çıraqla axtarılanlar qədər azdır.
 
Amma yox!
 
Hətta M.C.Bağırovun yanında onun Heydər Hüseynova qara yaxmaqla bağlı istəyinin ziddinə gedənlər olmuşdu.
Cəmiyyətdə isə təkcə donosbazlar deyil, vicdanlı adamlar da izləndiklərini anladıqları halda məsələyə münasibət bildirməkdən çəkinməmişdilər.
 
Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi naziri A.Yemelyanovun M.C.Bağırova 24 may 1950-ci il tarixli “tam məxfi” məktubunda belə cəsarətli adamların fikirlərindən nümunələr gətirilmişdi.
 
Yuxarıda istinad etdiyimiz donos müəlliflərindən fərqli olaraq onların adları mütləq çəkmək lazımdır:
 
Memarlıq namizədi. Azərbaycan EA İncəsənət İnstitutunun Memarlıq şöbəsinin müdiri, elmlər namizədi, bitərəf Qəzənfər Əlizadə:
“Komitənin (Stalin Mükafatları Komitəsi-V.Q.) məlumatında Şamil hərəkatına verilən qiymət məni xeyli təəccübləndirdi. Şeyx Şamil Nikolay Rusiyası kimi irticaçı bir qüvvənin qarşısında təbii ki, kiməsə arxalanmalı idi. Mən milli-azadlıq hərəkatının nə olduğunu aydınlaşdırmağa çox çətinlik çəkirəm.
Hüseynov özündən heç nə yazmayıb. O, sadəcə, indiyə qədər Şamil hərəkatına münasibətdə mövcud olan nöqteyi-nəzəri təsdiq edib”.
 
Elmlər Akademiyası Coğrafiya İnstitutunun baş elmi işçisi, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi Hüseyn Mamayev (görkəmli ədib Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin bacısı oğlu -V.Q.) mövqeyini daha sərt ifadə etmişdi:
 
“Hüseynovu göyə qaldırdılar. Oradan da yerə çırpdılar. Zavallı Şamil 30 il çara qarşı mübarizə aparmışdı. İndi də deyirlər ki, Türkiyə ilə İngiltərənin casusu olub. Əlbəttə, bütün bunlar çox gülməlidir. İndi Suvorov haqqında sərgilər təşkil olunur. Qəzetlər Azərbaycan zəhmətkeşlərinin onun vəfatının 150 illiyini qeyd etməyə hazırlaşdıqlarını yazır. Bütün bunlar ancaq ona görədir ki, Suvorov türklərin kökünü kəsməklə məşğul olub. Hər şey tərsinə çevrilib.Mirzə Kazımbəy Azərbaycanda yeganə layiqli professor olub. Hazırda ona qarşı çevrilmiş çıxışlar məndə yalnız hiddət oyadır”.
 
ÜİK(b)P üzvü, Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun SSRİ tarixi kafedrasının assisienti Əsəd Dilbazi də akademik H.Hüseynova qarşı kampaniyaya kəskin etirazını bildirmiş, ziyalılara münasibətdə “terrora” qayıdış təhlükəsinin baş qaldırdığından danışmışdı:
 
“Bizdə indi nə isə ağlasığmaz işlər baş verir. 1937-ci ilin qaydalarını bərpa ediblər və yenidən ziyalılara qarşı terrora əl atıblar. Heydər Hüseynov Ümumittifaq miqyaslı böyük alimdir. Amma onu elə vəziyyətə gətiriblər ki, intihara cəhd edib”.
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
22:14, Bu gün
Berdiməhəmmədov Ərdoğanı ali ordenlə təltif etdi
21:57, Bu gün
Millət vəkilləri I Gəncə Kitab Sərgisinin açılışında iştirak edib
21:53, Bu gün
Nigar Camaldan heyranedici hərəkətlər - VİDEO
21:47, Bu gün
Azərbaycan pauerliftinqçisi bürünc medal qazanıb
21:22, Bu gün
"Siz Azərbaycanı Türkiyədən seçməyən aydınlarımızdansınız”
21:21, Bu gün
BMT-dən Azərbaycanla Ermənistana - Təklif
21:06, Bu gün
"Dünənki sənədlə biz Vətənimizin taleyini Əliyevə və Rusiya Federasiyasına ötürdük"
21:03, Bu gün
Səlcuq Bayraktarın yaxın dostu, PUA-ların mühəndisi ağır yol qəzasında həlak oldu - FOTO
20:50, Bu gün
ABŞ-ın Bakıdakı səfirinin erməni təəssübkeşliyi etiraz doğurdu
20:45, Bu gün
"Laçın rayonunun azad edilməsi tarixi əhəmiyyət kəsb edir"
20:22, Bu gün
Pauerlifterimiz Dünya çempionatının qızıl medalını qazandı
20:18, Bu gün
Qərbin Belarusla bağlı məqsədi budur - Zaxarova
20:05, Bu gün
“Omikron” ştammı barədə bilmədikləriniz - Almaniyada yaşayan tanınmış azərbaycanlı alim danışır
20:02, Bu gün
Bakıda intihar edən qız “18+” videoları ilə şantaj edilirmiş - FOTO
19:58, Bu gün
Sahibə Qafarova Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopla görüşüb
19:54, Bu gün
“Soçi razılaşması dünəndən sabahımıza bir körpüdür...”
19:51, Bu gün
Mahir Abbaszadə seçicilərlə növbəti videoqəbul keçirib - FOTO
19:48, Bu gün
Deputatlardan Soçi görüşünə REAKSİYA - “Nə oldu, Paşinyan, bəs qol çəkməyəcəkdin?”
19:47, Bu gün
Əgər Saakaşvilini məhkəməyə gətirməsələr... - Hakim
19:45, Bu gün
“Caliber”: Zaxarovanın Soçi görüşü ərəfəsindəki çağırışı - VİDEO
19:15, Bu gün
"Məsələnin həlli xaricdən yox, Azərbaycan və erməni xalqlarının özlərindən asılıdır" - VİDEO
19:10, Bu gün
“Türkiyənin Qazprom üzərində kifayət qədər təsir rıçaqları var...” - TƏHLİL
19:08, Bu gün
Əvəz Həsənov dəfn edilidi - FOTO
19:06, Bu gün
Əfqanıstanın Türkiyənin köməyinə ehtiyacı var - Taliban
18:47, Bu gün
“Məhəmməd Əsədov Azərbaycanda rus rəhbərlərdən  qorxu sindromunu sındırdı...” 
18:22, Bu gün
Xanımı bu ölkənin prezidentinin qulağını çəkdi - VİDEO
18:15, Bu gün
Pakistan ordusunda ilk: Qadın xidmət rəisi seçildi
18:07, Bu gün
"Gənclər mənim mahnılarımı düzgün oxumur, dəst-xəttimi pozurlar” - FOTO
17:35, Bu gün
Kürdəmirdə mikroavtobus beton lövhəyə çırpıldı - 10 yaralı var+FOTOLAR
17:33, Bu gün
"İlham Əliyev Soçi görüşündə bir gülləylə bir neçə dovşanı eyni anda vurdu..."
17:30, Bu gün
“Bakıdakı universitetlərdə çalışan müəllimlər ADAU-da ona görə işləmək istəyir ki...”
17:07, Bu gün
Azərbaycan daha bir nəfəri Ermənistana TƏHVİL VERDİ
16:54, Bu gün
Xüsusi əməliyyat: 16 “qanuni oğru” və avtoritet saxlanıldı - Hamısı ermənidir
16:50, Bu gün
DTX rəisi İtaliyanın Maliyyə Qvardiyasının baş komandanı ilə görüşüb
16:49, Bu gün
Prezident İlham Əliyevlə Aleksandr Lukaşenko arasında telefon danışığı olub
16:48, Bu gün
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb - FOTO
16:46, Bu gün
Bakıda 19 yaşlı qız özünü binadan atdı - FOTO
16:45, Bu gün
Azərbaycanda son sutkada 22 nəfər koronavirusdan ölüb - FOTO
16:35, Bu gün
Əjdər Olun Azərbaycan və Türkiyə sevgisi - İmdat Avşar
16:25, Bu gün
Ermənistanda hərbçilərin arvadları və qızlarını cinsi istismar edən “Əziz Muradov” - Film kimi CİNAYƏT
16:18, Bu gün
Qənirə Paşayeva bir qrup yeni nəsil aydını ilə görüşüb - FOTO
16:16, Bu gün
“Soçi görüşündə ön plana çıxan təşəbbüs Zəngəzur dəhlizidir” - Ceyhun Bayramov
16:15, Bu gün
Karantin qaydalarını pozan restoranlar cərimələndi - SİYAHI
16:10, Bu gün
İslamdan imtina etdi, çayda boğmaq istədilər - Diriykən yası verilən dahi azərbaycanlı
16:05, Bu gün
Türk PUA-ları üçün yeni raketlər - VİDEO
16:05, Bu gün
"Narkotiksiz Dünya Naminə" adlı tədbir keçirilib
16:03, Bu gün
İranda toqquşma, 120 nəfər həbs edildi: ölənlər var
15:35, Bu gün
“Rusiya olmasa bizi bir neçə günə məhv edərlər...”
15:29, Bu gün
Əliyev Lukaşenko ilə Soçi görüşünü müzakirə etdi
15:04, Bu gün
Azərbaycan və Türkiyə XİN başçıları bölgədəki vəziyyəti müzakirə ediblər
15:02, Bu gün
Papikyan ordu rəhbərliyini topladı: islahatlar aparılır
15:00, Bu gün
Zaqatalada qadın vətəndaşların 90 min manatını mənimsəyib
14:58, Bu gün
Azərbaycana İrandan qanunsuz siqaret gətirilməsinin qarşısı alınıb
14:29, Bu gün
Çavuşoğludan Zəngəzur dəhlizi AÇIQLAMASI
14:27, Bu gün
Yol polisi: “Yük avtomobilləri yollarda tıxac yaradır”
14:25, Bu gün
Rusiyada hərbi zavodda partlayış olub
13:46, Bu gün
DSMF ISO 9001 “Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri” beynəlxalq standartı üzrə sertifikatlaşmanı yekunlaşdırdı
13:44, Bu gün
İsinmək üçün boş bildiyi evə girdi, qarşısına qadın çıxdı - Bakıda film kimi hadisə
13:40, Bu gün
Bakının bəzi küçələri bağlanıb
13:37, Bu gün
İşğaldan azad edilən Füzulinin Qoçəhmədli kəndi - VİDEO
13:26, Bu gün
“Türkiyə Soçi görüşündən narazı olsa idi, bu günə qədər bildirərdi...”
13:07, Bu gün
Nurlana ailə qurduqdan sonra Azərbaycandan köçüb?
12:46, Bu gün
Abşeronda karantin qaydalarını pozan kafenin sahibi cərimələnib - FOTO
12:45, Bu gün
Bazar gününə olan hava proqnozu açıqlanıb
12:41, Bu gün
Azərbaycanlı Xalq artistinin qızına Nazirlikdə yüksək vəzifə verildi
12:21, Bu gün
“The New York Times”: ABŞ-ın bu gün Rusiya ilə bağlı dəqiq planı yoxdur...
12:21, Bu gün
Ölkə şokda: çevrilişə cəhd - Deputatlar, məmurlar həbs edildi
12:17, Bu gün
Şəmkir bazarında yanğın - VİDEO
12:13, Bu gün
Şirvanda sürücü polisə müqavimət göstərərək qaçıb
12:03, Bu gün
"Uşaqlarını tək böyüdən və çoxuşaqlı bir qrup qadının işlə təminatı üçün sosial müəssisə yaradılacaq"
11:55, Bu gün
"Soçi görüşü Azərbaycanın güclənən mövqeyini, Ermənistanın isə reallıqlarla barışmalı olduğunu bir daha təsdiqlədi"
11:52, Bu gün
“Indi, görək, Putin Ermənistandakı müxalifətçi "KQB" dostlarının səsini kəsəcəkmi?..”
11:46, Bu gün
Komandolar Qubadlı döyüşlərindən danışır: “Düşmən qarşımızdan qorxaqcasına qaçırdı”
11:44, Bu gün
Arvadını izləmək üçün gizli kamera quraşdırdı, özünə cinayət işi açıldı
11:33, Bu gün
Stoltenberq Rusiyaya xəbərdarlıq etdi: “Ukraynaya qarşı istənilən zorakılıq...”
11:19, Bu gün
Ermənistanda koronavirusdan ölənlərin sayı 7 500-ə yaxınlaşır
11:15, Bu gün
“Xudayar da o mahnını dağıdılmış yerlərdə oxumuşdu...” - Xanəndə Xalq şairinin ittihamlarına cavab verdi...
11:10, Bu gün
"Bu prosesdə Vladimir Putinin səylərini, müsbət rolunu və töhfələrini də vurğulamaq lazımdır ki..."
10:55, Bu gün
Uşaqlara verilən pulu kimlər ala bilər? - RƏSMİ AÇIQLAMA - VİDEO
10:53, Bu gün
Əks-göstəriş sertifikatı ALANLAR
10:24, Bu gün
“Hamı məndən ANS-in açılıb-açılmayacağını soruşur” - Vahid Mustafayev
10:08, Bu gün
Türkiyə 5 ölkənin vətəndaşlarına sərhədlərini BAĞLADI
10:06, Bu gün
İmkanlı adam niyə oğurluq etsin ki? - “Bu, vərdişi olan...“
09:38, Bu gün
"Türkiyənin çalxalanmasını xaricdə marıta yatıb gözləyənlər var..."
09:25, Bu gün
Bu qidalar sizi qripdən qoruyacaq - SİYAHI
09:23, Bu gün
Bayden pandemiyanın bitmə vaxtını açıqladı
09:20, Bu gün
Xəzərdə zəlzələ oldu
08:24, Bu gün
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
07:25, Bu gün
"Allahı ən qəti şəkildə rədd edənlər də sonda vicdanlarına təslim olub Onu təsdiq etmişlər..."
06:06, Bu gün
Ayının hücumundan sağ çıxan kişi məktub sayəsində 20 gün sonra tayqada tapıldı - FOTO
06:01, Bu gün
Əfqanıstanın “Yaşıl gözlü qızı” da taliblərdən qaçaraq İtaliyaya sığındı – FOTOLAR
05:08, Bu gün
“Cavad adını mənə Şükriyyə nənəm verib, o dünyasını dəyişəndə 13 yaşım vardı...”
05:02, Bu gün
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
04:56, Bu gün
"Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var..."
00:05, Bu gün
Zavallı Paşinyanın göz yaşları artıq kimsəni kövrəltmir...
00:00, Bu gün
"Sabah" qəzeti: Türk lirəsinin çöküşü Baydenin Ərdoğandan şəxsi qisas almasıdır...
26 Nov 2021 | 23:56
Ərdoğan Türkmənistana səfər edəcək
26 Nov 2021 | 23:54
"26 noyabr bəyanatında Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən məqamlar tam şəkildə təmin edilib"
26 Nov 2021 | 23:52
“Hücuma hazırlıq gedir” - Müdafiə naziri İranı hədələdi
26 Nov 2021 | 23:25
Soçi bəyanatı: Azərbaycan istədiyini aldı, Paşinyan isə yenə uğursuzluğa düçar oldu – ŞƏRH
GÜNLÜK
08:24, Bu gün
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
05:02, Bu gün
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
00:05, Bu gün
Zavallı Paşinyanın göz yaşları artıq kimsəni kövrəltmir...
00:00, Bu gün
"Sabah" qəzeti: Türk lirəsinin çöküşü Baydenin Ərdoğandan şəxsi qisas almasıdır...
11:52, Bu gün
“Indi, görək, Putin Ermənistandakı müxalifətçi "KQB" dostlarının səsini kəsəcəkmi?..”
04:56, Bu gün
"Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var..."
05:08, Bu gün
“Cavad adını mənə Şükriyyə nənəm verib, o dünyasını dəyişəndə 13 yaşım vardı...”
11:15, Bu gün
“Xudayar da o mahnını dağıdılmış yerlərdə oxumuşdu...” - Xanəndə Xalq şairinin ittihamlarına cavab verdi...
09:38, Bu gün
"Türkiyənin çalxalanmasını xaricdə marıta yatıb gözləyənlər var..."
13:26, Bu gün
“Türkiyə Soçi görüşündən narazı olsa idi, bu günə qədər bildirərdi...”
HƏFTƏLİK
21 Nov 2021 | 14:27
Zəngəzur dəhlizi bu tarixdə işə başlayacaq – Sensasion iddia
24 Nov 2021 | 07:44
"Rusiya baş naziri İrəvanda təmiz ermənicə danışdı, ...lakin Paşinyan..."
23 Nov 2021 | 14:02
Kəlbəcərin bu kəndindəki  hər erməni arvad orta hesabla 8-12 uşaq doğub… - FOTOLAR
24 Nov 2021 | 19:15
“Paşinyan 20-25 min erməninin də Qarabağda qalıb yaşamaq şansını sıfıra endirdi...”
25 Nov 2021 | 12:29
“Yetiməm, amma tək deyiləm, evi də heç kəsə verməyəcəm”
21 Nov 2021 | 19:39
"Macar tərəfi Bakının təklifini məmnunluqla qəbul etdi" - Ramil Səfərovun ekstradisiyası...
21 Nov 2021 | 15:50
"Rüşvət almış, xalqdan pul oğurlamış adamlar namuzsuz və tərbiyəsiz adamlardır"
22 Nov 2021 | 02:04
Putinin sərhədləri müəyyənləşdirmək üçün bəhs etdiyi xəritələr üzə çıxdı: SENSASİYA...
22 Nov 2021 | 13:26
“İndən belə Rusiya “sülhməramlı”larını tərifləyəcəm– “5-ci kalon”un xoşuna gəlmir...”
23 Nov 2021 | 09:45
"Ehtiyata buraxılan hərbçilərin kirayə pulu büdcəyə əlavə yükdür" - Bəs nə etməli?
AYLIQ
08:24, Bu gün
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
05:02, Bu gün
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
00:05, Bu gün
Zavallı Paşinyanın göz yaşları artıq kimsəni kövrəltmir...
00:00, Bu gün
"Sabah" qəzeti: Türk lirəsinin çöküşü Baydenin Ərdoğandan şəxsi qisas almasıdır...
11:52, Bu gün
“Indi, görək, Putin Ermənistandakı müxalifətçi "KQB" dostlarının səsini kəsəcəkmi?..”
04:56, Bu gün
"Nikol Paşinyana ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa tərəfindən ciddi təzyiqlər var..."
05:08, Bu gün
“Cavad adını mənə Şükriyyə nənəm verib, o dünyasını dəyişəndə 13 yaşım vardı...”
11:15, Bu gün
“Xudayar da o mahnını dağıdılmış yerlərdə oxumuşdu...” - Xanəndə Xalq şairinin ittihamlarına cavab verdi...
09:38, Bu gün
"Türkiyənin çalxalanmasını xaricdə marıta yatıb gözləyənlər var..."
13:26, Bu gün
“Türkiyə Soçi görüşündən narazı olsa idi, bu günə qədər bildirərdi...”