Atam Oğlu, nə gözəl üzlə döndün Tanrının qapısına!
Oxunub: 959
18 Oct 2021 | 15:20
Atam Oğlu, nə gözəl üzlə döndün Tanrının qapısına!
Uzun illər bu məmləkətin ürəyində nisgil idi  Qarabağ... Ağrı idi... Həsrət idi... Açılmaz kor düyün idi... Qara bəxt idi... Qapısı bağlı qalmış yurd yeri idi Qarabağ...
 
Bu ədalətsizliyə dünya birliyi hələ də susurdu... körpəsi qanına qəltan edilən, qocaları tövləyə yığılıb yandırılan, tüstüsü ərşə dayanan, qadınlarının namusu tapdanan bir məmləkətdə haqqı – tarixi ədaləti bərqərar etmək yerinə dünyanın hansısa bir köşəsində xəritədə heç adı da olmayan kəndin girəcəyindəki kilsənin dam örtüyünün çatlamasını daha bəşəri bir məsələ, hadisə kimi gündəmə gətirib müzakirə edir, işıqlandırırdılar...
 
Kor deyildik ki... hamısını görürdük. Onu da anlayırdıq ki, özünə gün ağlamayana el də yığılsa, gün ağlayası deyil. Hər anı bir ömrə bədəl 44 günlük qutsal savaşımızda Vətən Oğulları bizə anlatdı ki, dərdimizin dərmanı hansısa beynəlxalq qurum, təşkilat deyil. Qapısı bağlı Qarabağın açarı Azərbaycan Ordusunun – zabitinin, əsgərinin cibində imiş... Bircə “İrəli!” kəlməsinə bənd imişlər ki, Dünya birliyinə Birliyin nə olduğunu göstərsinlər. Bircə himə bənd imişlər ki, bu torpağın nə cəngavərlər yetirdiyini bütün bəşəriyyətə isbat etsinlər.
Heç 30 yaşı olmayan, bu torpağın üstündə 30 il yaşamağın səfasını görməyən igidlər elə cəfalara qatlaşdılar ki, son nəfəsimizədək onların borcunu ödəyə bilməyəcəyik. Millətin çiynindəki 30 sənəlik əsarət yükünü qaldıran, alnında şırım salmış qeyrət ləkəsini təmizləyən, qanıyla Tarix yazan, uca əməlləriylə şəhadəti - Cənnəti qazanan comərd oğullardan biri də Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Azər Nazim oğlu Yusiflidir.
Azərin şərəfli ömür yolunu – döyüş yolunu ölümsüzləşdirmək amacıyla silahdaşları ilə söhbətlər edir, yaralı canı, vətən yolunda fəda etdiyi qolu, ayağı, itirdiyi gözünün nuruyla zəfər yazan igidlərin cəbhə ilə bağlı xatirələrini dinləyirəm. Azəri doğmalarından öyrənmək,  tanımaq istəyirəm... Ömrünün gənc çağında, arzularının boy verib, ümidlərinin çiçək açdığı yaşda Azər kimi Oğulu, övladı, qardaşı, dostu, yarı itirməyin nə qədər acı olduğunu iliklərimə qədər duyuram, itkinin nə qədər ağır və ağrılı olduğunu bütün ruhumla dərk edirəm. Dayısı Fərman Mollayevin onun haqqında danışdıqlarını dinlədikcə Azərin yoxluğu böyüklükdə qürur dolur adamın içinə. Bu söhbətləri məhz ona görə qələmə alıram ki, bizim asanlıqla zəfər dediyimiz söz PUA-larla, dronlarla, ağır artilleriya ilə qazanılmayıb, o bayraqlar öz-özünə qalxmayıb, ucalmayıb. Torpağı azad etmək, Vətənin ərazi bütövlüyünü hasilə gətirmək üçün neçə cavan ömürlər yarım qalıb... Hər birinin döyüş yolu bir dastan, bir tarixdir. Onların haqqında danışılanlar isə Savaşın – Zəfərin unudulmaz səhifələridir...
İgid dayıya bənzəyər, - deyirlər... Azərin dayısı Fərman Mollayev özü də Dövlət Sərhəd Xidmətində çalışır.  Azərlə həm də həmkar imiş. Fərman əminin Azərlə bağlı danışdıqlarını göz yaşları içərisində dinləyirəm:
“Məndən ötrü Azər haqqında keçmiş zamanda danışmaqdan daha ağır heç nə yoxdur. Həyatımda ən böyük zərbəni Azərin şəhid olmaq xəbəri eşidən gün aldım. Bu yaşıma qədər yaşadığım heç bir hadisə məni belə sarsıtmamışdı. Biz təkcə dayı – bacı oğlu deyildik. Dost idik, Sirdaş idik, sözümüz-söhbətimiz bir idi... Azərin şəhadətə ucaldığı gün mən Azərin simasında təkcə balamı yox, həm də həyatdakı ən böyük həmdəmimi, söykənəcəyimi, sirdaşımı itirdim... 
 
Vətən savaşı ərəfəsində ailəmizdən dörd gənc Vətən qarşısında xidməti görəvini yerinə yetirməkdə idi... Qardaşım oğlu Orxan gizir, bacım oğlu baş leytenant hərbi həkim Emil, öz oğlum Süleyman əsgər kimi hərbi xidmətdə idi... Amma qəribə bir nigarançılıqla mən ancaq Azərdən narahat idim... Çünki onun xarakterinə, xasiyyətinə bələd idim... Dönməzliyini bilirdim, iradəsinə, əzminə, dostları üçün özünü necə fəda edəcəyini iliklərimə qədər hiss edirdim. Azər mərd, qorxmaz, cəsarətli olduğu qədər də fədakar idi... Onun ən sonda düşünəcəyi şey özü idi. Döyüş yoldaşları da danışır ki, Azər ümumiyyətlə, özünü qorumurdu. Ən çətin mövqelərdə, ən keçilməz məqamlarda Azər özünü irəli atırdı. Mən özüm də Dövlət Sərhəd Xidmətində çalışdığım üçün onun həmkarları ilə yaxından ünsiyyətdə ola bilirəm, onları dinlədikcə itkimizin böyüklüyünü daha dərindən duyuram. Savaş ərəfəsində telefon əlaqəsi saxlamaq imkanı olduğu məqamlarda Azər zəng edərdi, mən hər dəfə ona sadəcə xahiş etmirdim ki “Özünü qoru!”, ona yalvarırdım... “Anan üçün özünü qoru! Anan səninlə nəfəs alır” deyə dönə-dönə vurğulayırdım. Azər isə qəribə bir mərdanəliklə “Dayı! Mən Şəhid olsam, Anamın təsəlli yeri Səni kimi qardaşı var” – deyirdi. Amma biz heç birimiz Azərin anasına təsəlli ola bilmədik... (Fərman əmini qəhər boğur...) Övlad acısını ovudacaq heç bir təsəlli yoxdur bu həyatda. Həm də Azər kimi böyük ürəkli, məğrur, valideynə yanımcıl, qayğıkeş, istiqanlı övladı heç kim əvəz edə bilməz... 
 
Vətən savaşında böyük şücaət göstərmiş bütün şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün göstərdikləri misilsiz xidmətlər üçün Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya ailəmiz adından minnətdarlığımızı bildirirəm. 
 
Bu gün kəndi, eli-obası, bütün rayonu Azərlə fəxr edir, Vətən ona “Oğul!” deyir, rayonumuzda, kəndimizdə addım atdığım hər yerdə onun şəklini müqəddəs bayrağımızla qoşa ucalan görürəm, məzun olduğu məktəbdə təhsil alan şagirdlər ürəyinin üstündə Azərin şəklini daşıyır, Azər keyfiyyətdə böyüməyə, Azər kimi vətəni sevməyə söz verirlər, bütün bunları müşahidə etmək adama təsəllidir, hardasa sakitləşdirir, ovundurursan özünü. Amma barışmaq çox çətindir, mümkünsüzdür... Onun yoxluğunu qəbul etməkdən daha ağır heç nə yoxdur. Yüz yol, min yol canımı fəda edərdim yoluna, mən şəhid olardım Azərin yerinə... Kaş ki Ona heç nə olmayaydı... Təzəcə nişalanmışdı... Anasının nə qədər arzuları var idi... Hamısı arzu kimi ürəyimizdə qaldı, yaşa dönüb gözümüzdə gilələndi... Humanitar atəşkəsin elan olunduğu günlərdə anasına xəbər verdim ki, Ali baş komandanın sərəncamı ilə müharibə dayandırılıb. Mən müharibə başlayandan həmin günəcən ilk dəfə idi, Yeganəni üzündə gülüş görürdüm. Və o da sonuncu gülüşü oldu Yeganənin... Və ən ağırı da odur ki, Azərin şəhadətini anasına mən xəbər vermək məcburiyyətində qalmışam. O anı xatırlayanda dünyam başıma yıxılır, özümü heç zaman bağışlaya bilmirəm.
 
 Elə bilirdim ki, Zəngilana - Azərin son döyüşdüyü yerə getsəm, oranı ziyarət etsəm, bəlkə də, sakitlik taparam. Amma əksinə oldu. Ötən həftə Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının yaxından dəstəyi ilə biz ailəmiz, əmisi Fazil, Habil, qardaşları Xəzər, Qulu Azərin şəhid olduğu yerə getdik, şəhadətə ucaldığı yerdə sonuncu dəfə atdığını güman etdiyimiz iki boş giliz vardı... Götürdüm, bir də son nəfəsini verdiyi Zəngilandan torpaq gətirib məzarına səpdim... Azərin şəhid olduğu yerdən bir addım üzü o tərəfə gedə bilmədim. Məndən ötrü Vətən elə ordaca bitdi... (Fərman əmi göz yaşlarını saxlaya bilmir, mən də müsahibimi daha artıq yaralamağa, incitməyə qıymıram, söhbətimizi yekunlaşdırıram)
 
*****
27 il bundan əqdəm Tanrıdan bir Nur parçası qopmuşdu.
Bu sənə 27 yaşını tamamlayacaqdı...
 
Doğulduğu gün İlahidən müqəddəs bir görəv almışdı, son nəfəsinəcən təmizliyini qoruduğu o uca alnında yazılanları birbəbir gerçəyə dönüşdürürdü... Hamımız kimi sıradan bir ömür yaşamırdı, Tanrı tərəfindən görəvləndirilmişdi və o alın yazısını yaşayırdı... 
 
Üzü Haqqa sarı yola çıxmışdı. Baş qoyduğu müqəddəs yolda ucaldığı şəhadəti ilə 30 il əsarət yükünü çiynində,  qeyrət ləkəsini damğa kimi alnında daşıyan bir millətin dirilişinə, ayağa qalxmağına, yumruq kimi birləşməyinə, bir bayraq altında cəm olmağına səbəbkar olmuşdu... Bu, Allahın Azər Nazim oğlu Yusifli adına yazdığı ömrün ssenarisi idi...
 
Tanrı Elçisi idi... Tanrının qorxu nədir bilməyən Bozqurdlarından idi... 
 
 İlahi ədaləti bərqərar etmək üçün Yer üzünə göndərilmişdi...
 
Tanrının alnına yazdığı qutsal görəvini tamamladı...
 
26 yaşında Tarix yazdı, adıyla ucaldı, adını tarixə yazdı...
 
27 yaşına varmamış gəldiyi paklığında üzüağ, alnıaçıq Tanrıya vardı...
 
Tanrıdan qopan o Nur parçası Ona qayıtdı... Həyatın qızıl qaydası belədir. Ondan gələn əlbət bir gün Ona dönəcək... Ömür dediyimiz iki nəfəs arasında fasilədi – Tanrıdan qopub gəldiyimiz anla – ilk nəfəslə, doğuluşla Ona döndüyümüz an – son nəfəs arasında zaman məsafəsidi ömür...
 
Zatən bir gün hamımız gedəcəyik O müqəddəs ünvana. Məsələ getmək yox, necə getmək, Haqqın dərgahına hansı üzlə gedəcəyimizdədi...
 
Azər bu cavan ömründə şəxsiyyət olmağı bacardı ki, 26 yaşında Şəxsiyyət olmaq hər yaradılana nəsib olmur... 26 yaşında Qəhrəmanlıq zirvəsinə ucalmaq da hər Oğulun işi deyil... 26 yaşında Haqqın Dərgahına mələk kimi qanadlanmaq, Uçmağa varmaq Tanrının ən gözəl alın yazısı, bəndənin ən gözəl nəsibidir. Azər bu yaşında Tanrının ən gözəl ərməğanıyla nəsibini aldı...
 
Tanrıdan qopan Nur parçası Tanrıya döndü... Ondan gələn Ona qayıtdı!...
 
Atam Oğlu, Nə gözəl üzlə döndün Tanrının qapısına!
 
Tanrı Dərgahında Ucalığın – Əbədiyyətin, Şəhadətin mübarək, Azərim!
 
Xəyalə ZƏRRABQIZI
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
23:34, Bu gün
Qənirə Paşayevanın təşəbbüsü ilə "Türkün taleyi" kitabının təqdimat mərasimi keçirilib - FOTO
23:22, Bu gün
Türkiyədə yeni silahın sınaqları uğurlu oldu - FOTO/VİDEO
23:20, Bu gün
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı barədə fikir mübadiləsi aparılıb
23:18, Bu gün
Zaxarova Rusiyanın qırmızı xəttini açıqladı
22:59, Bu gün
Qarabağ qaziləri idmana cəlb edilir - FOTO
22:54, Bu gün
Erməni blogerdən ŞOK sözlər: "Yüzlərlə erməni hərbçi "generallar"ın əmri ilə öldürülüb"
22:24, Bu gün
Səudiyyə Ərəbistanı “omikron”a görə ümrə şərtlərini dəyişdi
22:18, Bu gün
Qaraheybətdə helikopterin qəzaya uğraması ilə bağlı deyilməyənlər
22:11, Bu gün
Avstriyanın yeni kansleri istefa verib
21:43, Bu gün
Delimitasiya məsələsində Azərbaycanın gözləntisi açıqlandı
21:36, Bu gün
"Petrosyanın mövqeyi erməni cəmiyyətində oturuşub, getdikcə..."
21:32, Bu gün
"İstəyirəm Azərbaycan yenə bizə həsəd aparsın" - Saakaşvili
21:24, Bu gün
Sabah Zaqatalada qaz təchizatında fasilə yaranacaq
21:16, Bu gün
MİT-dən uğurlu əməliyyat: PKK liderlərindən birinin cangüdəni Türkiyəyə gətirildi - VİDEO
21:11, Bu gün
BDU-da “Dəmir yumruq - Qarabağ müharibəsi 2020-ci il” kitabının təqdimatı olub - FOTO
20:52, Bu gün
Balakəndə karantin qaydalarını pozanlar cərimələnib - FOTO
20:47, Bu gün
Yüksək vəzifəli məmur-oliqarxın bacısının “falına baxıb” 2 milyon manatını alanlar...
20:40, Bu gün
"Azərbaycan üçün ən böyük təhlükə şantaj altındakı vəzifəlilərdir – onlar hər şey edə bilər...”
20:13, Bu gün
Rəisinin yanında qoçuya dönən DSX mayoru – VİDEO
20:12, Bu gün
Suriya parlamenti Türkiyəyə ərazi iddiası irəli sürdü
20:08, Bu gün
Ötən gün 73 nəfər COVID-19 pasportu olmadığına görə şənliyə buraxılmayıb
20:02, Bu gün
Sahil Babayev: "Azərbaycanda sosial müdafiə xərcləri artırılıb"
19:55, Bu gün
“Oğlumun yanmış nəşini ayaq barmaqlarından tanıdım” - VİDEO
19:50, Bu gün
İlham Əliyev ABŞ Etnik Anlaşma Fondunun prezidentini qəbul edib
19:02, Bu gün
Ədəbiyyat İnstitutunda “Nizami Gəncəvinin Türkiyədə təbliği və nəşri” mövzusunda tədbir keçirilib
18:54, Bu gün
UNEC İqtisadi Forumunun ikinci günü: “Postpandemiya dövründə elm və təhsil” və “İqtisadiyyatın rəqəmsal transformasiyası”
18:48, Bu gün
Mövlud Çavuşoğlu ilə Sergey Lavrov görüşüb
18:38, Bu gün
"Putin mənim doğma qardaşımdır" – Lukaşenko
18:34, Bu gün
Rumıniyanın ölkəmizdəki yeni səfiri ilə görüş olub - FOTO
18:33, Bu gün
İlham Əliyev dünya şöhrətli alim Əziz Sancarı qəbul edib
18:30, Bu gün
Ermənilərdən qənimət olaraq götürülən silahların aqibəti AÇIQLANDI - VİDEO
18:29, Bu gün
Ceyhun Bayramov: “Üçtərəfli bəyanatların tam şəkildə icra edilməsi vacibdir” - FOTO
18:21, Bu gün
"Birliyimiz hər bir hədəfə yüksək səviyyədə çatmağımızı təmin edir" - FOTO
18:15, Bu gün
Corc Dik: "Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülh görmək istərdik"
18:09, Bu gün
Bakıda narkotik satan daha 27 nəfər saxlanılıb - VİDEO
18:08, Bu gün
Ceyhun Bayramov Entoni Blinken ilə görüşüb
17:29, Bu gün
“Nar” Qaxda yenilənmiş mağazasını təqdim etdi
17:18, Bu gün
“Azəriqaz” rəhbərliyi Lənkəranda vətəndaşlarla görüşüb - FOTO
17:10, Bu gün
“Həmin strukturların iş bacarıqları daha dəqiq göstərəcək ki, biz hansı yolla gedirik...”
17:08, Bu gün
Azərbaycan Britaniyanın qızıl-gümüş hasilatçısına "Vejnəli" yatağının istismarına icazə verib
17:05, Bu gün
Helikopter qəzasının bəzi detalları ilk dəfə açıqlandı - VİDEO
17:00, Bu gün
Maaş artımından danışırdı, Ərdoğanı görüb təkzib etdi - VİDEO
16:50, Bu gün
Zəngəzur dəhlizindən neft-qaz kəmərləri də keçəcək
16:49, Bu gün
Azərbaycanda daha 1772 nəfər koronavirusa yoluxub, 21 nəfər ölüb
16:41, Bu gün
Azərbaycanda universitet açmağı planlaşdırırıq - Erol Özvar
16:37, Bu gün
Rafael Cəbrayılovun həyat yoldaşı: "Qaynım 7 milyon vergi ödənişindən yayınıb"
16:32, Bu gün
Elmar Məmmədyarov: “10 kiloqram arıqlamışam” - FOTO
16:30, Bu gün
Belarus Ukrayna sərhədində Rusiya ilə birgə hərbi təlim keçirəcək
16:24, Bu gün
UNEC İqtisadi Forumu 2021: “Postpandemiya dövründə elm və təhsil”
16:21, Bu gün
Gömrükçülər seminarda - VİDEO
16:14, Bu gün
Şəhid kapitanın atası: “Tamamilə yanmışdı, bədəninin quruluşundan, dişlərindən tanıdım”
16:09, Bu gün
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının BƏYANATI
16:03, Bu gün
Azərbaycan Ordusu “Bayraktar”ları havaya qaldırıb təlim keçdi - VİDEO
16:02, Bu gün
lham Əliyev bu agentliyə yeni səlahiyyət verdi
15:55, Bu gün
Hikmət Hacıyev: "Soçi görüşünün nəticələri Azərbaycan tərəfindən müsbət qiymətləndirilir"
15:49, Bu gün
Viktoriya Nuland: “Rusiyalıların çoxu Ukrayna kimi bir ölkədə yaşamaq istərdilər”
15:43, Bu gün
“Ölkədə milli düşüncəli adamları nazir müavini təyin etmək lazımdır...”
15:41, Bu gün
Bakcell abunəçiləri üçün “Asan İmza”nı SMS vasitəsilə yeniləmək imkanı
15:38, Bu gün
"Helikopterin texniki çalışma sistemi, motoru, onu havada tutan sistemlərdə problemlər yarana bilər"
15:02, Bu gün
Arvadının həkimlə münasibətini eşitdi, gecə yataq otağına girib... - Şok təfərrüat
15:00, Bu gün
“SOCAR Petroleum”un baş direktoru dəyişdi
14:17, Bu gün
Qənirə Paşayeva rəssam Yusif Mirzənin "Can Laçın” adlı fərdi sərgisinin açılış mərasimində çıxış edib
14:16, Bu gün
Dünya Bankı Əfqanıstanın dondurulmuş aktivlərinin bir hissəsini qaytaracaq
14:14, Bu gün
Elmar Məmmədyarov üzə çıxdı - FOTO
14:12, Bu gün
“Əvvəllər bir əskini alırdın, yuyurdun, qoyurdun uşağın altına...” – Əməkdar artist
14:09, Bu gün
Hikmət Hacıyev: "Azərbaycan-Ermənistan sərhədində vəziyyət sabitdir”
14:07, Bu gün
Təhsil naziri: "Müəllimlərin 90 mindən çoxu üçüncü doza peyvəndi vurdurub"
13:40, Bu gün
“Omikron” klinikasının təsisçisi yeni ştammın adına görə ÜST-ü məhkəməyə verdi
13:35, Bu gün
“Qara qutu” açılmayınca hansısa rəsmi və ya qeyri-rəsmi şəxsin rəy verməsi doğru deyil...” 
13:31, Bu gün
UFAZ-ın İcraçı direktoru Fransanın Akademik Palma Ordeninin Zabit dərəcəsi ilə təltif edilib
13:18, Bu gün
Mobil cihazların orijinallığını onlayn yoxlamaq mümkündür
13:10, Bu gün
"Təəssüf ki, sosial media məkanında biz buna nail olmadıq" - Hikmət Hacıyev
13:08, Bu gün
Azərbaycanda İcra hakimiyyətlərinin ləğvi gündəmdə - Cəmi 14 regional icra başçısı ola bilər
13:01, Bu gün
Ölkəsini SSRİ-yə daxil etmək istəyən lider – Xruşov və Brejnev Jivkovun təklifinə “yox” deyib
12:52, Bu gün
Əziz Səncər: "Qarabağın azad olunması hər kəsdə özünəinam yaradıb"
12:49, Bu gün
Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlandı
12:45, Bu gün
Sabahın hava proqnozu AÇIQLANDI
12:42, Bu gün
Regionlarda da vahid əlaqələndirmə mərkəzləri fəaliyyətə başlayacaq
12:40, Bu gün
Azərbaycanlı kriminal avtoritet həbs edildi
12:32, Bu gün
“Arzu etməzdim ki, gələcək tariximizdə bu cür hadisə təkrarlansın...”
12:30, Bu gün
İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidentini təbrik edib
12:20, Bu gün
Kontakt Home işarət dili bilən əməkdaş axtarır - VAKANSİYA
12:17, Bu gün
Fuad Nağıyev: “Təhlükəsiz səyahətlərin təmini əsas prioritetimizdir”
12:10, Bu gün
“Paşinyan hərbi gücdən istifadənin yolverilməzliyi haqda mühüm dərs aldı” - Metyu Brayza
12:07, Bu gün
Yeni Azərbaycan Partiyası Xətai rayon təşkilatının yeni ərazi partiya təşkilatı yaradıldı - FOTO
12:00, Bu gün
Petrosyan: "Qarabağ bitdi, Bakı ilə razılaşmaq lazımdır!" - VİDEO
11:50, Bu gün
Əziz Səncər: "Son iki ayda işlədiyim universitetdə 4 tələbə pandemiyaya görə intihar edib"
11:46, Bu gün
Helikopter qəzasında həlak olan DSX zabiti ilə Beyləqanda vida mərasimi keçirilir - FOTO
11:44, Bu gün
Gələn ilin Novruz, Ramazan və Qurban bayramı günləri açıqlanıb
11:43, Bu gün
“İran Qarabağdakı ermənilərin öz müqəddəratını təyinetməsindən danışsa, Cənubi Azərbaycan...”
11:30, Bu gün
“O vaxt Qarakənd faciəsində də bizim “qaymaqlarımızın” bir gülləylə hamısını qırdılar”
11:26, Bu gün
"Artıq bizim mədəni irsimizə qarşı törədilən vandallığı dünya bilsin"
11:23, Bu gün
ATƏT PA-nın Büro iclası keçirilib
11:13, Bu gün
Daşkənddə “Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai mədəniyyət və ədəbiyyat günləri”nin açılış mərasimi olub
11:02, Bu gün
Gənc Vətənpərvərlər “Ictimai Birliyi konfrans keçirib
10:58, Bu gün
“Azəriqaz” media mənsubları üçün “Açıq qapı” aksiyası keçirəcək
10:54, Bu gün
“Onlar hansı, kimlərin sərhədlərini qorumalı olduqlarını bir qədər unudurlar...”
10:37, Bu gün
Azərbaycanda avtomobillərin nəğd satışı qadağan edilir
10:35, Bu gün
Kim könlümə toxunursa, gicitkəntək dalayıram, dar ağacı kəndirini öz boynuma dolayıram...
10:34, Bu gün
İlham Əliyev Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədrini qəbul etdi - FOTO
GÜNLÜK
07:55, Bu gün
"Dünən İrəvandan Bakıya təyyarə uçub - çoxlu sayda əsir gətirilməlidir..."
12:00, Bu gün
Petrosyan: "Qarabağ bitdi, Bakı ilə razılaşmaq lazımdır!" - VİDEO
00:59, Bu gün
Tanınmış sənətçilər yanğından zəhərləndilər - “Öləndə qoy bir yerdə ölək...”
00:03, Bu gün
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 3 nizamlanma variantı: Yeni "Qobl planı" haqqında
00:17, Bu gün
"Dostbazlıq çox şeylərin evini yıxır..."
10:26, Bu gün
Mətbuat Şurası DSX-nin ərköyün mayorunun qoçuluğunu pislədi
16:09, Bu gün
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının BƏYANATI
11:43, Bu gün
“İran Qarabağdakı ermənilərin öz müqəddəratını təyinetməsindən danışsa, Cənubi Azərbaycan...”
09:44, Bu gün
“COVİD-19”-un bütün ştammlarına qarşı universal peyvənd hazırlamağın üsulu TAPILDI!..
10:54, Bu gün
“Onlar hansı, kimlərin sərhədlərini qorumalı olduqlarını bir qədər unudurlar...”
HƏFTƏLİK
07:55, Bu gün
"Dünən İrəvandan Bakıya təyyarə uçub - çoxlu sayda əsir gətirilməlidir..."
29 Nov 2021 | 08:30
Erməni şirkəti Tərtərin bu kəndində qızılımızı çıxarmaqda davam edir?..-FOTOLAR+VİDEO
01 Dec 2021 | 19:08
“Ermənilər Ağdamı Ermənistana daşıdığı kimi, o da  Ağdərənin varını-yoxunu Dərbəndə daşıdı...”
30 Nov 2021 | 21:58
"Nəcməddin Sadıkov rusca dedi ki, sizə nifrət edirəm və Azərbaycanca da danışmayacam...”
28 Nov 2021 | 13:26
“Onlar 3 min əvvəl erməni çarı olmuş Tiqran barədə danışmağı sevirlər, amma bugünkü reallıq başqa söz deyir”
26 Nov 2021 | 09:55
“30 ildir, özümüzü aldatmışıq ki, Qarabağ Ermənistanındır”-  Paşinyan belə dedi?..
30 Nov 2021 | 09:20
Natiq, 1 nara görə ayaq itirib əlil olmağa dəyərdimi?
27 Nov 2021 | 08:24
Paşinyan Moskvada sülh vəd edərkən separatçı Araik əski parçasıyla İrəvana gəldi...-FOTO
27 Nov 2021 | 05:02
“Nazirlik ev vermir, heç olmasa 1700 manat ödəyib xəstəxanadan çıxmağımıza kömək etsin”
12:00, Bu gün
Petrosyan: "Qarabağ bitdi, Bakı ilə razılaşmaq lazımdır!" - VİDEO
AYLIQ
07:55, Bu gün
"Dünən İrəvandan Bakıya təyyarə uçub - çoxlu sayda əsir gətirilməlidir..."
12:00, Bu gün
Petrosyan: "Qarabağ bitdi, Bakı ilə razılaşmaq lazımdır!" - VİDEO
00:59, Bu gün
Tanınmış sənətçilər yanğından zəhərləndilər - “Öləndə qoy bir yerdə ölək...”
00:03, Bu gün
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 3 nizamlanma variantı: Yeni "Qobl planı" haqqında
00:17, Bu gün
"Dostbazlıq çox şeylərin evini yıxır..."
10:26, Bu gün
Mətbuat Şurası DSX-nin ərköyün mayorunun qoçuluğunu pislədi
16:09, Bu gün
Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının BƏYANATI
11:43, Bu gün
“İran Qarabağdakı ermənilərin öz müqəddəratını təyinetməsindən danışsa, Cənubi Azərbaycan...”
09:44, Bu gün
“COVİD-19”-un bütün ştammlarına qarşı universal peyvənd hazırlamağın üsulu TAPILDI!..
10:54, Bu gün
“Onlar hansı, kimlərin sərhədlərini qorumalı olduqlarını bir qədər unudurlar...”