“Biz Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız...”- Rəsulzadə
Ekskluziv
Oxunub: 9259
31 Jan 2024 | 12:03
“Biz Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız...”- Rəsulzadə
“Çünki Qafqasya dağlarının şimalında təşəkkül edən müstəbid və təcavüzkar bir hökümətə biz laqeyd qala bilməriz. Biz Rusiyanın səadətini istəriz, Rusiya səadətini sevəriz. Fəqət kəndi istiqlalımızı da əziz tutarız...”
 
Rəsulzadənin Rusiyaya yanaşması – Rusiya hakimiyyətinin Rəsulzadəyə münasibəti... 
 
"Kreml sovet dövründə olduğu kimi Rəsulzadəni Hitler faşizmi ilə əməkdaşlıqda ittiham edərək, onu əli minlərlə soydaşımızın qanına batmış erməni faşisti Qaregin Njde ilə bir cərgəyə qoymağa, az qala, ona “xalq düşməni” damğası vurdurmağa çalışır..."
 
Allahın adı ilə!..
 
Bu gün – 31 yanvar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 140-cı ildönümüdür... Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan müstəqil demokratik dövlətçiliyinin banisinin 140 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 30 dekabr 2023-cü il tarixli sərəncam imzalayıb... Hazırda bu münasibətlə Bakıd Rəsulzadə Ev Muzeyi" İctimai Qrupu, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, "Xəzər" Universiteti, Varşava Universiteti, Ankara Universiteti və “VMF Holding”in təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilir. 

Təəssüf ki, yubiley tədbirlərində bir sönüklük var… Orta yaşı nəsil nümayəndələrinin yaxşı yadında olar, Azərbaycan xalqına, onun müstəqilliyinə, xoşbəxtliyinə heç bir dəxli olmayan, əksinə, ölkəmizi işğallara, qırğınlara, repressiyalara, güllələnmələrə, sürgünlərə bələyən Leninin yubileyləri Bakıda, bölgələrdə necə təmtəraqla qeyd olunurdu…

…Bu faktı heç kəs dana bilməz ki, 1991-ci ildən bəri müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmiş bütün iqtidarlar 106 il öncə M.Ə.Rəsulzadə, F.Xoyski kimi liderlərin qurduğu təməl üzərində dayanıb… 
 
1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaradılmasaydı, 1991-ci ildə yenidən müstəqillik əldə edə bilərdikmi və bu gün də hüquqi cəhətdən müstəqil ola bilərdikmi? Əsla. Çünki   ADR-in olmayacağı təqdirdə SSRİ yaradılarkən Kreml bizə ən yaxşı halda muxtariyyət verəcəkdi və  həmin imperiya dağıldıqdan sonra da, məsələn, Dağıstan Muxtar Respublikası  kimi Rusiyanın tam əsarəti altında olan  bir qurum olacaqdıq...Bunu bilmək və dəyərləndirmək lazımdır...
 
Tarix göstərir ki, həqiqətən xalqın, insanlığın sevgisini qazanmış şəxsiyyətləri heç bir qüvvə ürəklərdən silə bilmək qüdrətində deyil. 1400 ilə yaxındır ki, bəşəriyyətin sonuncu peyğəmbəri Muhəmməd əleyhissəlam dünyadan köçüb, ancaq kafirlər dünyasının var gücü ilə apardığı gizli və açıq müharibələrə, əks təbliğata baxmayaraq onun sevgisini  yüz milyonların könlündən yox edə bilmirlər. Halbuki peyğəmbərimizin nə vətəni Ərəbistanda, nə də dünyanın hər hansı digər bir nöqtəsində nə bir portretin görən olub, nə də bir heykəlin... Onun portreti də, heykəli də Allah sevgisi ilə dolu qəlblərdədir... 
 
Bu gün Məhəmməd Əminin də doğma Novxanı kəndindən savayı, nə heç yerdə heykəli var, nə də hardasa bir yol kənarında nəhəng bir portreti... Onun da  portreti,  heykəli  Azərbaycanın əsl azadlığı, müstəqilliyi eşqi ilə döyünən ürəklərdədir... Yeri gəlmişkən, ADR banisinin adının necə qoyulduğunu bilmirəm, amma onu bilirəm ki, peyğəmbərlik verilməmişdən öncə hələ yeniyetmə çağlarında Məhəmməd əleyhissəlam el arasında Məhəmməd Əmin ( sözünə, vədinə sadiq, əmanətə xəyanət etməyən) ləqəbi ilə tanınarmış...
 
Ümumiyyətlə, kimliyindən asılı olmayaraq insanlara heykəl qoyulmasının əleyhinəyəm. Çünki bu, bütpərəstlik əlamətidir. Lakin axı hamı, o cümlədən Rəsulzadəsevərlər belə düşünmür. Onlar deyirlər ki, niyə 5-6 kitab sahibi olan bir yazıçıya və yaxud Azərbaycanı işğal etmiş, bölmüş bir xalqa mənsub olan Puşkinə Bakınin lap mərkəzində heykəl qoyulur, ancaq Quzey Azərbaycanı   əsarətdən xilas etmiş, ADR kimi canlı bir əsər yaratmış dahiyə bir büst belə qoyulmur?..
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Məmmədəmin Rəsulzadənin Bakıda abidəsinin ucaldılması barədə 1992-ci il yanvarın 13-də qərar qəbul edib. Qərarın  icrası Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı və Bakı şənər İcra hakimiyyətinə tapşırılıb. Həmin qərardan sonra Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov  heykəli hazırlamağa başlayıb... 
 
Rəsulzadəyə Bakıda heykəl qoyulması məsələsi bir də 1993-cü ilin dekabrında yada düşüb. Həmin vaxt mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin Rəsulzadənin 110 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması ilə bağlı verdiyi sərəncamda ona Bakıda heykəl qoyulması, əsərlərinin nəşri, vaxtilə yaşadığı evin muzeyə çevirilməsi, Novxanıdakı bağ evinin onun varislərinə qaytarılması nəzərdə tutulub. Amma ötən on illər ərzində aidiyyatı qurumlar bu sərəncamın da müddəalarını yerinə yetirməyib...  Və Rəsulzadənin Bakıdakı Kukla teatrı ilə üzbəüz bağda quraşdırılmalı olan heykəlinin yeri hələ də boşdur... Şükürlər olsun ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin 140 illik yubileyi ilə bağlı müvafiq sərəncamından sonra Məhəmməd Əminin Bakıda ev miuzeyi nəhayət, yaradılıb...
 
Doğrusunu demək gərəkdir ki, Rəsulzadəyə, o cümlədən  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuş digər liderlərə, eləcə də böyük Osmanlı, türk oğlu Nuru paşaya xeyli soyuq münasibətin səbəbkarı  məhz Rusiya hakimiyyətidir... Axı bu dövlətin ölkəmizdəki “5-ci kalon”u çox güclüdür...
 
Rəsmi Moskva Məhəmməd Əminə qarşı açıq-aşkar düşmən mövqeyi tutub. Çünki heç vaxt Azərbaycanın gerçək müstəqilliyini istəməyib... Bu, Rusiya XİN sözçüsü Zaxarovanın son çərənləmələrindən də bəlli oldu(  )... Kreml sovet dövründə olduğu kimi Rəsulzadəni Hitler faşizmi ilə əməkdaşlıqda ittiham edərək, onu əli minlərlə soydaşımızın qanına batmış erməni faşisti Qaregin Njde ilə bir cərgəyə qoymağa, az qala, ona “xalq düşməni” damğası vurdurmağa çalışır...
Bəs Rəsulzadə bir siyasətçi və lider olaraq necə yanaşıb Rusiyaya?...
 
Məhəmməd Əmin Rusiya xalqına bir yaxın qonşu olaraq tam rəğbət və ədalətlə yanaşıb. Bunu ADR banisinin 1918-ci ilin dekabrında Azərbaycan Parlamentinin açılışındakı nitqində söylədikləri də isbatlayır:
 
“Əfəndilər, bilirsiniz ki, bizim Rusiya camaatına qarşı heç bir ədavət və nifrətimiz yoxdur. Bezar olduğumuz Rusiya, çarizim Rusiyası istibdadır. Rusiyaya nifrətimiz Rusiya istibdadı altında inləyən Rusiya camaatına nifrət demək deyildir. Bizcə, mənfur olan Rusiya, millətləri əzən və hüquqlarını verməyən rəsmi Rusiyadır. Hər millət hürr və müstəqil olmalıdır, hürr olduqdan sonra millətlərlə urək istədiyi kibi əğdi-ittifaq etməlidir (ittifaq girməlidir). Bütün dünya millətlərinin bir "cəmiyyəti-əğvam" (millətlər cəmiyyəti) vücudə gətirməsi bizim ən müəzziz (əziz) fikirlərimizdəndir. Bu "federosyan" cəbrlə deyil, təbii bir meyl və arzu ilə hasil olmalıdır (alqışlar). Ərz edim ki, biz Rusiya camaatının da düçar olduğu fəlakətdən qurtulmasını ürəkdən istəriz. Biz Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız. Çünki Qafqasya dağlarının şimalında təşəkkül edən müstəbid və təcavüzkar bir hökümətə biz laqeyd qala bilməriz(alqışlar). Biz Rusiyanın səadətini istəriz, Rusiya səadətini sevəriz. Fəqət kəndi istiqlalımızı da əziz tutarız (alqışlar)".
 
Eyni zamanda Məhəmməd Əmin  daim işğalçı xislətli Rusiya imperoiyasını nəzərdə tutaraq belə bir müdrik fikir də söyləyib: “Rusiya kiçilib öz tarixi torpaqlarına sığınmayanadək dünya xalqlarına rahatlıq yoxdur...”
 
Bu gün Rusiyanın Ukraynaya qarşı törətdikləri də Rəsulzadənin dediklərini təsdiqləyir...
 
*** ***
 
Şəxsiyyətlər də bütləşdirilməməlidir. Liderlərin xidmətlərinin aşırı, ifrat şişirdilməsi də
 onları gözdən salır... Hamının səhvləri olub, o cümlədən Rəsulzadənin də... 
Fəqət, fakt odur ki, Şərqdə  “müstəqil” , “demokratik” adlandırıla biləcək ilk dövləti o kişi yaradıb...
 
İrəvanın ermənilərə verilməsini də qətiyyən ADR və Rəsulzadə ilə bağlamaq doğru deyil, çünki 1918-ci ilin may-iyun aylarınadək bütün Qərbi Azərbaycan kimi İrəvan da bilavasitə Azərbaycanın yox, çar Rusiyasının tabeçiliyində olmuş bir ərazi idi... Və həmin vaxt hələ Rəsulzadə başda olmaqla ADR hakimiyyəti heç Bakıya gəlib hakimiyyət kürsüsünə əyləşməmişdi...
 
*** 
2010-cu ildə paytaxtımızda  fəxrlə dünyada ən uca bayraq dirəklərindən birini ucaltdıq... Amma Bakıda nə həmin üç rəngli bayrağın ilk ideyasını verən Əli bəy Hüseynzadənin(yaxşı ki, Salyanda heykəli var), nə də  o müstəqillik bayrağını ilk dəfə yüksəldən  M.Rəsulzadənin  bir xatirə abidəsi var... Yaxşı ki, yer üzündə heç nə əbədi deyil, o cümlədən abidələr də...  
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
16:11, Bu gün
Paşinyan nəyə və niyə güvənir?
16:04, Bu gün
Rusların Xocalıda gizli obyekti aşkarlandı - VİDEO
15:53, Bu gün
Evini satmaq istəyən şəxsin başına iş gəldi: Əlavə 3000 manat ödəməsən...
15:45, Bu gün
Bakının iki rayonunda su kəsiləcək
15:38, Bu gün
Ukraynadan sensasiyalı açıqlama: Rusiya ilə danışıqlara gedirik, müharibə bitir
15:31, Bu gün
Putin Şimali Koreya və Vyetnama gedəcək
15:24, Bu gün
“Qarabağ”ın Avropadakı mövqeyi açıqlandı
15:17, Bu gün
Sabiq deputat vəfat etdi - FOTO
15:13, Bu gün
"İnsanların hər gün dəyənəklə döyüldüyü ölkədə demokratiyanın inkişafından  necə danışmaq olar?”
15:10, Bu gün
Leysan yağacaq, bəzi çaylardan sel keçəcək - XƏBƏRDARLIQ
15:06, Bu gün
Bu çayları acqarına için! – Xroniki xəstəlik riskini azaldırlar
15:02, Bu gün
“Deyirdim ki, mən qala-qala, sən onları niyə öpürsən?” - VİDEO
15:00, Bu gün
Biri ilə yazışarkən bu səhvləri etmək qadağandır
14:57, Bu gün
Azərbaycan və Rusiya parlamentlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək
14:54, Bu gün
Azərbaycan millisinin olimpiadada oyunlarının təqvimi bəlli oldu
14:50, Bu gün
Bakıdan son tələb: 34 min kv km-lik ərazi məsələsi masaya qoyuldu - Kritik gəlişmə
14:45, Bu gün
Azərbaycandakı sürət qatarıdırsa, Yaponiyadakı nədir?
14:45, Bu gün
ABŞ dövlət katibinin müavini İrəvandadır
14:42, Bu gün
Kreml Rusiyaya dost ölkələrin Ukrayna ilə bağlı sənədi dəstəkləməsinə münasibət bildirib
14:41, Bu gün
Bərdədə altı uşaq xəstəxanalıq oldu
14:34, Bu gün
Müharibə vaxtı yalnız bayraq tikən pakistanlı dərzi - Lahordan Astaraya uzanan ÖMÜR YOLU - FOTO
14:24, Bu gün
Hacıqabulda dəhşətli ölüm: Beton panelin altında qalaraq can verdi
14:18, Bu gün
Taekvondoçumuz klublararası Avropa çempionatında gümüş medal qazandı
14:13, Bu gün
Moskvanın gizli nüvə sığınacağından REPORTAJ - FOTO
14:06, Bu gün
Böyük müharibə olacaq: 3-4 ay sonra... - ŞOK PROQNOZ
14:00, Bu gün
Bill Qeyts Çinə görə nüvə enerjisinə milyardlarla dollar sərmayə qoymaq istəyir
13:57, Bu gün
Xoşqədəmdən qaynanasını itirmək istəyənlərə MƏSLƏHƏT - VİDEO
13:52, Bu gün
Zəngəzurla bağlı MÜHÜM XƏBƏR: Naxçıvana quru yolu BELƏ AÇILIR
13:45, Bu gün
Yol qəzasına düşən xarici turistlərin SON DURUMU açıqlandı
13:41, Bu gün
Azərbaycanda işləyəcək tanınmış məşqçiyə bu şəxs köməkçi oldu
13:35, Bu gün
Ermənistan niyə “Ukrayna sənədini” imzalamadı - səbəblər  
13:27, Bu gün
İtkin düşən 20 nəfər tapıldı
13:21, Bu gün
Ermənistan parlamentində Paşinyanın istefası müzakirəyə çıxarılacaq
13:18, Bu gün
Hindistanda iki qatarın toqquşması nəticəsində 15 nəfər ölüb - VİDEO
13:17, Bu gün
Netanyahu hərbi kabineti buraxdı
13:15, Bu gün
Yazıçı Oqoltsov Xankəndidəki yeddiaylıq həyatından danışıb - Erməni TV-si onu təhrik etsə də...
13:11, Bu gün
“Azərbaycanlılar bu sahələrdə “sosialist qulları” kimi işlədilirdi...”- Tariximizə fərqli baxış
13:10, Bu gün
Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 53 nəfər saxlanıldı - DİN
13:06, Bu gün
Millimiz Türkiyədə hazırlıq keçəcək
13:05, Bu gün
Qəbələdən Bakıya helikopterlə təxliyə olundu – FOTOLAR
13:03, Bu gün
“Azərbaycan Ermənistanın havadarlarına son xəbərdarlığını etməlidir” – Qüdrət Həsənquliyev
13:01, Bu gün
Sabaha olan hava proqnozu - 39 dərəcə isti olacaq
12:58, Bu gün
Bala köpəkbalığı həvəskar balıqçının qarmağına ilişdi
12:55, Bu gün
İsmayıllıda avtomobil qəzası olub, üç nəfər yaralanıb
12:47, Bu gün
Alban azarkeş azərbaycanlı aparıcını stadionda ÖPDÜ - VİDEO
12:42, Bu gün
ANS-də “yarpaq tökümü” - Heç biri 50 yaşa çatmadı...
12:38, Bu gün
Avstraliyalı aborigenlər qonşularını qorxudan timsahın ətindən ziyafət təşkil ediblər
12:36, Bu gün
"Putin Ukraynada məğlub olacağı təqdirdə nüvə silahını tətbiq edə bilər"
12:29, Bu gün
Son beş ayda əlilliyi olan şəxslərə 50 mindən çox reabilitasiya vasitəsi verilib
12:25, Bu gün
Bakıda qəza metronun iki stansiyası istiqamətində sıxlığa səbəb oldu - FOTO
12:22, Bu gün
Moskvada azərbaycanlı iş adamlarına məxsus obyektə bomba qoyulması xəbəri yayılıb
12:20, Bu gün
“Nə olub, nəyin davasıdır?" - VİDEO
12:16, Bu gün
"Prius" beton arakəsməyə çırpıldı: 27 yaşlı gənc öldü, 4 yaralı - FOTO
12:08, Bu gün
İrəvanın növbəti məntiqsiz dirənişi: Primitiv və qeyri-peşəkar arqumentlər - TƏHLİL + FOTO
12:05, Bu gün
Ermənistanda etirazlarda iştirak edən 12 nəfərə cinayət işi açılıb
12:01, Bu gün
Niyaməddin Musayev yayılan VİDEOdan danışdı
11:57, Bu gün
COP29-a qədər bu sənəd imzalana bilər: Bakı və İrəvandan son gediş... - Detallar açıqlandı
11:54, Bu gün
Albaniya Futbol Federasiyasına qarşı intizam işi açıldı
11:50, Bu gün
Azərbaycanın sirli tarixi: “Tanrı alov saçan gözlərini burada yaradıb”
11:45, Bu gün
Hitlerin ən çox güvəndiyi adam haqda ŞOK DETALLAR
11:40, Bu gün
Ölkədən gedən azərbaycanlı müğənni TANINMAZ HALA DÜŞDÜ - VİDEO
11:37, Bu gün
"Gələcəkdə insanlar telefonlardan istifadə etməyəcək" - İlon Mask
11:32, Bu gün
Gürcüstanın Baş naziri müsəlmanları Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib
11:29, Bu gün
Firəngiz Əlizadə "Üzbəüz" layihəsinin qonağı olub - FOTO
11:28, Bu gün
“Mühasirədə qalmış Rusiya hərbçiləri ağ bayraq qaldıracaqlar...- Başqa yolları yoxdur...”
11:26, Bu gün
Ukrayna SQ: Krım körpüsünün partladılması ciddi nəticələr doğurmayacaq
11:25, Bu gün
Rusiyada 12 il axtarışda olan eks-məmur saxlanılıb
11:13, Bu gün
Bloger: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişi COP29-dan əvvəl imzalana bilər
11:00, Bu gün
Neft ucuzlaşdı
10:52, Bu gün
Lerikdə 4 ton xaş-xaş kolu məhv edildi
10:49, Bu gün
Şokoladla arıqlamaq mümkündür? – Mənfi və müsbət tərəfləri
10:41, Bu gün
Ermənistanın müdafiə naziri Fransaya səfərə gedib
10:38, Bu gün
Koloradoda təyyarə qəzası - yaralananlar var
10:34, Bu gün
Niyaməddin Musayev polis tərəfindən saxlanıldı - VİDEO
10:26, Bu gün
Stoltenberq: "NATO nüvə silahlarını döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsini müzakirə edir"
10:13, Bu gün
Müşfiqabad sakinlərinin bitməyən YOL PROBLEMİ: "Gəlib burada “Əzablı yollarla” adlı film çəksinlər..."
10:08, Bu gün
Sərxan Kamallının ölüm səbəbi açıqlandı - Yenilənib
10:01, Bu gün
Bu qidalar çox tərləməyə səbəb olur
09:59, Bu gün
ABŞ-dən Rusiyanın dondurulmuş aktivləri ilə bağlı açıqlama...
09:55, Bu gün
Tolikdən SƏRT SÖZLƏR: “Dədən tikib oranı?”
09:49, Bu gün
Azərbaycanda tibb işçilərinin peşə bayramıdır
09:43, Bu gün
Nə qədər çağırsa da, Röya üzünə belə baxmadı: O müğənni kimdir? - VİDEO
09:41, Bu gün
Türkiyə klubundan inanılmaz təklif
09:40, Bu gün
Bu ölkədə 6 bal gücündə ZƏLZƏLƏ: torpaq sürüşməsi baş verdi
09:33, Bu gün
Oğuzda çətənə kolları becərənlər və narkokuryerlər saxlanılıblar
09:32, Bu gün
Rusiyada təyyarə qəzası - Pilot yoxa çıxdı
09:22, Bu gün
Xalq artistindən televiziyalara İRAD: “Dəfələrlə zəng edib demişəm ki, bu nədir göstərirsiniz?”
09:10, Bu gün
Üç bürcün həyatında tezliklə sevgi macəraları başlayacaq
08:47, Bu gün
Yeni "Qarfild"in gəlirləri xərclərini qat-qat üstələdi
08:40, Bu gün
Norveç Ukraynanın enerji infrastrukturunun bərpasına milyonlar ayıracaq
08:36, Bu gün
Ən əzabverici xəstəliklər hansılardır?
08:32, Bu gün
“Yeni Nostradamus”dan şok: Sabah dünya savaşı başlayır!
08:31, Bu gün
Bu şəxslər üçün parklanma pulsuz olacaq - VİDEO
08:30, Bu gün
Rusiyanın Lipetsk şəhərindəki traktor zavodu və nəhəng metallurgiya kombinatı vuruldu…
08:25, Bu gün
Bu cür Ermənistan nəyimizə lazımdır?
08:14, Bu gün
İyunda sevgi və romantika gözləyən 4 BÜRC: İNANILMAZ EŞQ...
08:12, Bu gün
KİV: İsrailin Qəzzaya endirdiyi zərbələr nəticəsində 5 nəfər həlak olub
08:11, Bu gün
61 yaşlı müğənni 18 yaşlı tələbə qızla evlənir - FOTO
08:11, Bu gün
Bu gün 38 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
08:10, Bu gün
Türkiyədə Qurban bayramında 16 min nəfər xəsarət alıb
GÜNLÜK
16 Jun 2024 | 17:40
Paşinyan Qazaxın qaytarılmış kəndləri ilə sərhəddə çəkilmiş tikanlı hasarları göstərdi...+VİDEO
16 Jun 2024 | 21:07
"Mən antisemit deyiləm, amma korrupsiya siyahısının yarısı yəhudilərdir" - Lukaşenko
16 Jun 2024 | 21:09
"Vüqar Biləcərinin sevgilisiyəm" deyən qadın görün kim imiş - VİDEO
16 Jun 2024 | 18:26
Zelenski Rusiyaya ŞƏRT QOYDU: "Sabah danışıqlar başlaya bilər, amma..."
16 Jun 2024 | 18:51
Dibçəklərə dəfnə yarpağı qoyun – Bir çoxlarının bilmədiyi sirr
16 Jun 2024 | 18:21
İş adamı Səfər Əlirzayev Qurban bayramı ilə əlaqədar  şəhid, qazi və aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı göndərib
16 Jun 2024 | 16:40
Diqqətli olun! - Kartınızdakı bütün pullar oğurlana bilər - VİDEO
16 Jun 2024 | 18:16
Ölkədə panika başladı: ət yeyən bakteriyalar insanları 2 gündə öldürür
16 Jun 2024 | 16:30
Türk dünyasının nur çöhrəli Pəri qızı...   
16 Jun 2024 | 19:33
“Dəniz Mall”da təşviş: insanlar təxliyə olundular - VİDEO
HƏFTƏLİK
14 Jun 2024 | 12:32
“Müəllimlərin sertifikasiya imtahanındakı uğursuz nəticələrini kaş deməzdilər...” - 53 ilin müəllimi - FOTOLAR + ÖZƏL
13 Jun 2024 | 22:04
“Bakı ən az 15 faiz bizim ömrümüzü qısaldır” — Paytaxtın köçürülməsi təklif edilir
13 Jun 2024 | 12:01
Pensiya ilə bağlı mühüm xəbər: Məbləğ artır... - Yeni sistem belə olacaq
12 Jun 2024 | 15:48
Müharibə iştirakçılarının müavinəti artırılacaqmı?- Millət vəkili AÇIQLADI 
12 Jun 2024 | 09:10
Xuraman Muradovanın “Əsrə bərabər 20 il” kitabı təqdim edildi- FOTOLAR 
12 Jun 2024 | 16:33
"Rusiyalıları ölkəmizdən qovmağın zamanı yetişib"
12 Jun 2024 | 14:18
Bakıda dəhşətli qətl: Oğul evdə dözülməz əxlaqsızlıq etdi, atası... – ŞOK TƏFƏRRÜAT
12 Jun 2024 | 14:35
Metrodan istifadə edənlərin NƏZƏRİNƏ - 15 iyundan...
01 Jan 1970 | 04:00
12 Jun 2024 | 17:12
Hava ilə bağlı SARI XƏBƏRDARLIQ - Növbəti iki gündə...
AYLIQ
16 Jun 2024 | 17:40
Paşinyan Qazaxın qaytarılmış kəndləri ilə sərhəddə çəkilmiş tikanlı hasarları göstərdi...+VİDEO
16 Jun 2024 | 21:07
"Mən antisemit deyiləm, amma korrupsiya siyahısının yarısı yəhudilərdir" - Lukaşenko
16 Jun 2024 | 21:09
"Vüqar Biləcərinin sevgilisiyəm" deyən qadın görün kim imiş - VİDEO
16 Jun 2024 | 18:26
Zelenski Rusiyaya ŞƏRT QOYDU: "Sabah danışıqlar başlaya bilər, amma..."
16 Jun 2024 | 18:51
Dibçəklərə dəfnə yarpağı qoyun – Bir çoxlarının bilmədiyi sirr
16 Jun 2024 | 18:21
İş adamı Səfər Əlirzayev Qurban bayramı ilə əlaqədar  şəhid, qazi və aztəminatlı ailələrə bayram sovqatı göndərib
16 Jun 2024 | 16:40
Diqqətli olun! - Kartınızdakı bütün pullar oğurlana bilər - VİDEO
16 Jun 2024 | 18:16
Ölkədə panika başladı: ət yeyən bakteriyalar insanları 2 gündə öldürür
16 Jun 2024 | 16:30
Türk dünyasının nur çöhrəli Pəri qızı...   
16 Jun 2024 | 19:33
“Dəniz Mall”da təşviş: insanlar təxliyə olundular - VİDEO