“Biz Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız...”- Rəsulzadə
Ekskluziv
Oxunub: 3600
31 Jan 2024 | 12:03
“Biz Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız...”- Rəsulzadə
“Çünki Qafqasya dağlarının şimalında təşəkkül edən müstəbid və təcavüzkar bir hökümətə biz laqeyd qala bilməriz. Biz Rusiyanın səadətini istəriz, Rusiya səadətini sevəriz. Fəqət kəndi istiqlalımızı da əziz tutarız...”
 
Rəsulzadənin Rusiyaya yanaşması – Rusiya hakimiyyətinin Rəsulzadəyə münasibəti... 
 
"Kreml sovet dövründə olduğu kimi Rəsulzadəni Hitler faşizmi ilə əməkdaşlıqda ittiham edərək, onu əli minlərlə soydaşımızın qanına batmış erməni faşisti Qaregin Njde ilə bir cərgəyə qoymağa, az qala, ona “xalq düşməni” damğası vurdurmağa çalışır..."
 
Allahın adı ilə!..
 
Bu gün – 31 yanvar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olmasının 140-cı ildönümüdür... Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan müstəqil demokratik dövlətçiliyinin banisinin 140 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında 30 dekabr 2023-cü il tarixli sərəncam imzalayıb... Hazırda bu münasibətlə Bakıd Rəsulzadə Ev Muzeyi" İctimai Qrupu, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, "Xəzər" Universiteti, Varşava Universiteti, Ankara Universiteti və “VMF Holding”in təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilir. 

Təəssüf ki, yubiley tədbirlərində bir sönüklük var… Orta yaşı nəsil nümayəndələrinin yaxşı yadında olar, Azərbaycan xalqına, onun müstəqilliyinə, xoşbəxtliyinə heç bir dəxli olmayan, əksinə, ölkəmizi işğallara, qırğınlara, repressiyalara, güllələnmələrə, sürgünlərə bələyən Leninin yubileyləri Bakıda, bölgələrdə necə təmtəraqla qeyd olunurdu…

…Bu faktı heç kəs dana bilməz ki, 1991-ci ildən bəri müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikasına rəhbərlik etmiş bütün iqtidarlar 106 il öncə M.Ə.Rəsulzadə, F.Xoyski kimi liderlərin qurduğu təməl üzərində dayanıb… 
 
1918-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası yaradılmasaydı, 1991-ci ildə yenidən müstəqillik əldə edə bilərdikmi və bu gün də hüquqi cəhətdən müstəqil ola bilərdikmi? Əsla. Çünki   ADR-in olmayacağı təqdirdə SSRİ yaradılarkən Kreml bizə ən yaxşı halda muxtariyyət verəcəkdi və  həmin imperiya dağıldıqdan sonra da, məsələn, Dağıstan Muxtar Respublikası  kimi Rusiyanın tam əsarəti altında olan  bir qurum olacaqdıq...Bunu bilmək və dəyərləndirmək lazımdır...
 
Tarix göstərir ki, həqiqətən xalqın, insanlığın sevgisini qazanmış şəxsiyyətləri heç bir qüvvə ürəklərdən silə bilmək qüdrətində deyil. 1400 ilə yaxındır ki, bəşəriyyətin sonuncu peyğəmbəri Muhəmməd əleyhissəlam dünyadan köçüb, ancaq kafirlər dünyasının var gücü ilə apardığı gizli və açıq müharibələrə, əks təbliğata baxmayaraq onun sevgisini  yüz milyonların könlündən yox edə bilmirlər. Halbuki peyğəmbərimizin nə vətəni Ərəbistanda, nə də dünyanın hər hansı digər bir nöqtəsində nə bir portretin görən olub, nə də bir heykəlin... Onun portreti də, heykəli də Allah sevgisi ilə dolu qəlblərdədir... 
 
Bu gün Məhəmməd Əminin də doğma Novxanı kəndindən savayı, nə heç yerdə heykəli var, nə də hardasa bir yol kənarında nəhəng bir portreti... Onun da  portreti,  heykəli  Azərbaycanın əsl azadlığı, müstəqilliyi eşqi ilə döyünən ürəklərdədir... Yeri gəlmişkən, ADR banisinin adının necə qoyulduğunu bilmirəm, amma onu bilirəm ki, peyğəmbərlik verilməmişdən öncə hələ yeniyetmə çağlarında Məhəmməd əleyhissəlam el arasında Məhəmməd Əmin ( sözünə, vədinə sadiq, əmanətə xəyanət etməyən) ləqəbi ilə tanınarmış...
 
Ümumiyyətlə, kimliyindən asılı olmayaraq insanlara heykəl qoyulmasının əleyhinəyəm. Çünki bu, bütpərəstlik əlamətidir. Lakin axı hamı, o cümlədən Rəsulzadəsevərlər belə düşünmür. Onlar deyirlər ki, niyə 5-6 kitab sahibi olan bir yazıçıya və yaxud Azərbaycanı işğal etmiş, bölmüş bir xalqa mənsub olan Puşkinə Bakınin lap mərkəzində heykəl qoyulur, ancaq Quzey Azərbaycanı   əsarətdən xilas etmiş, ADR kimi canlı bir əsər yaratmış dahiyə bir büst belə qoyulmur?..
 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Məmmədəmin Rəsulzadənin Bakıda abidəsinin ucaldılması barədə 1992-ci il yanvarın 13-də qərar qəbul edib. Qərarın  icrası Mədəniyyət Nazirliyi, Rəssamlar İttifaqı və Bakı şənər İcra hakimiyyətinə tapşırılıb. Həmin qərardan sonra Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi ilə görkəmli heykəltəraş Ömər Eldarov  heykəli hazırlamağa başlayıb... 
 
Rəsulzadəyə Bakıda heykəl qoyulması məsələsi bir də 1993-cü ilin dekabrında yada düşüb. Həmin vaxt mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin Rəsulzadənin 110 illik yubileyinin təntənəli şəkildə qeyd olunması ilə bağlı verdiyi sərəncamda ona Bakıda heykəl qoyulması, əsərlərinin nəşri, vaxtilə yaşadığı evin muzeyə çevirilməsi, Novxanıdakı bağ evinin onun varislərinə qaytarılması nəzərdə tutulub. Amma ötən on illər ərzində aidiyyatı qurumlar bu sərəncamın da müddəalarını yerinə yetirməyib...  Və Rəsulzadənin Bakıdakı Kukla teatrı ilə üzbəüz bağda quraşdırılmalı olan heykəlinin yeri hələ də boşdur... Şükürlər olsun ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin 140 illik yubileyi ilə bağlı müvafiq sərəncamından sonra Məhəmməd Əminin Bakıda ev miuzeyi nəhayət, yaradılıb...
 
Doğrusunu demək gərəkdir ki, Rəsulzadəyə, o cümlədən  XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuş digər liderlərə, eləcə də böyük Osmanlı, türk oğlu Nuru paşaya xeyli soyuq münasibətin səbəbkarı  məhz Rusiya hakimiyyətidir... Axı bu dövlətin ölkəmizdəki “5-ci kalon”u çox güclüdür...
 
Rəsmi Moskva Məhəmməd Əminə qarşı açıq-aşkar düşmən mövqeyi tutub. Çünki heç vaxt Azərbaycanın gerçək müstəqilliyini istəməyib... Bu, Rusiya XİN sözçüsü Zaxarovanın son çərənləmələrindən də bəlli oldu(  )... Kreml sovet dövründə olduğu kimi Rəsulzadəni Hitler faşizmi ilə əməkdaşlıqda ittiham edərək, onu əli minlərlə soydaşımızın qanına batmış erməni faşisti Qaregin Njde ilə bir cərgəyə qoymağa, az qala, ona “xalq düşməni” damğası vurdurmağa çalışır...
Bəs Rəsulzadə bir siyasətçi və lider olaraq necə yanaşıb Rusiyaya?...
 
Məhəmməd Əmin Rusiya xalqına bir yaxın qonşu olaraq tam rəğbət və ədalətlə yanaşıb. Bunu ADR banisinin 1918-ci ilin dekabrında Azərbaycan Parlamentinin açılışındakı nitqində söylədikləri də isbatlayır:
 
“Əfəndilər, bilirsiniz ki, bizim Rusiya camaatına qarşı heç bir ədavət və nifrətimiz yoxdur. Bezar olduğumuz Rusiya, çarizim Rusiyası istibdadır. Rusiyaya nifrətimiz Rusiya istibdadı altında inləyən Rusiya camaatına nifrət demək deyildir. Bizcə, mənfur olan Rusiya, millətləri əzən və hüquqlarını verməyən rəsmi Rusiyadır. Hər millət hürr və müstəqil olmalıdır, hürr olduqdan sonra millətlərlə urək istədiyi kibi əğdi-ittifaq etməlidir (ittifaq girməlidir). Bütün dünya millətlərinin bir "cəmiyyəti-əğvam" (millətlər cəmiyyəti) vücudə gətirməsi bizim ən müəzziz (əziz) fikirlərimizdəndir. Bu "federosyan" cəbrlə deyil, təbii bir meyl və arzu ilə hasil olmalıdır (alqışlar). Ərz edim ki, biz Rusiya camaatının da düçar olduğu fəlakətdən qurtulmasını ürəkdən istəriz. Biz Rusiya hökümətinin həqiqi rus demokratiyası əlinə keçməsi tərəfdarıyız. Çünki Qafqasya dağlarının şimalında təşəkkül edən müstəbid və təcavüzkar bir hökümətə biz laqeyd qala bilməriz(alqışlar). Biz Rusiyanın səadətini istəriz, Rusiya səadətini sevəriz. Fəqət kəndi istiqlalımızı da əziz tutarız (alqışlar)".
 
Eyni zamanda Məhəmməd Əmin  daim işğalçı xislətli Rusiya imperoiyasını nəzərdə tutaraq belə bir müdrik fikir də söyləyib: “Rusiya kiçilib öz tarixi torpaqlarına sığınmayanadək dünya xalqlarına rahatlıq yoxdur...”
 
Bu gün Rusiyanın Ukraynaya qarşı törətdikləri də Rəsulzadənin dediklərini təsdiqləyir...
 
*** ***
 
Şəxsiyyətlər də bütləşdirilməməlidir. Liderlərin xidmətlərinin aşırı, ifrat şişirdilməsi də
 onları gözdən salır... Hamının səhvləri olub, o cümlədən Rəsulzadənin də... 
Fəqət, fakt odur ki, Şərqdə  “müstəqil” , “demokratik” adlandırıla biləcək ilk dövləti o kişi yaradıb...
 
İrəvanın ermənilərə verilməsini də qətiyyən ADR və Rəsulzadə ilə bağlamaq doğru deyil, çünki 1918-ci ilin may-iyun aylarınadək bütün Qərbi Azərbaycan kimi İrəvan da bilavasitə Azərbaycanın yox, çar Rusiyasının tabeçiliyində olmuş bir ərazi idi... Və həmin vaxt hələ Rəsulzadə başda olmaqla ADR hakimiyyəti heç Bakıya gəlib hakimiyyət kürsüsünə əyləşməmişdi...
 
*** 
2010-cu ildə paytaxtımızda  fəxrlə dünyada ən uca bayraq dirəklərindən birini ucaltdıq... Amma Bakıda nə həmin üç rəngli bayrağın ilk ideyasını verən Əli bəy Hüseynzadənin(yaxşı ki, Salyanda heykəli var), nə də  o müstəqillik bayrağını ilk dəfə yüksəldən  M.Rəsulzadənin  bir xatirə abidəsi var... Yaxşı ki, yer üzündə heç nə əbədi deyil, o cümlədən abidələr də...  
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
12:50, Bu gün
Hərbi institutun yaranmasının ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib - FOTO
12:45, Bu gün
Almaniyadan Bakıya Qarabağ jesti- situativ reverans, yoxsa...
12:40, Bu gün
Azərbaycanla Serbiya arasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb
12:35, Bu gün
“Azəriqaz”: Qazın ödənişi ilə bağlı sistemdə müvəqqəti fasilə yaranacaq
12:30, Bu gün
İstirahət gününün HAVA PROQNOZU
12:25, Bu gün
Fazil Mustafaya sui-qəsddə günahlandırılan şəxs: "Peşman deyiləm"
12:20, Bu gün
Daha bir qadın öldürüldü - Əri intihara cəhd etdi
12:15, Bu gün
Qərbdə Bakını hədəf alanlar özləri yaratdıqları bataqlıqda çabalayırlar - TƏHLİL + FOTO
12:12, Bu gün
Azərbaycan “TikTok”la rəqəmsal infrastrukturun təkmilləşdirilməsini müzakirə edib - FOTO
12:10, Bu gün
Qazinin çənəsini sındıran idmançıya hökm oxundu
12:05, Bu gün
Bakıda 3 200 manatlıq rabitə kabeli oğurlayanlar saxlanıldı - FOTO
12:00, Bu gün
“Azərbaycan-Almaniya iqtisadi əlaqələri səmərəli əməkdaşlıq nümunəsidir” - Kamaləddin Qafarov
11:59, Bu gün
Navalnının dəfninə gələn Zelenski həbs edildi…
11:55, Bu gün
"İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza bölgəsindən qeyd-şərtsiz çıxmalıdır..."
11:50, Bu gün
Neftçalada 30 yaşlı kişi intihar edib
11:46, Bu gün
Xankəndidə cəbbəxana aşkarlandı
11:45, Bu gün
Ceyhun Bayramov Türkiyədə görüşlər keçirir - YENİLƏNİR + FOTO
11:42, Bu gün
Xanım idmançı avtomobildə siqaret çəkdi: Az qala diri-diri yanacaqdı - FOTO
11:37, Bu gün
Məclisdə Əminə ilə Vüqar arasında dava düşdü: "Kişi-qadın bilmir..."
11:33, Bu gün
Göygölün dörd kəndində əməliyyat: Polislər xeyli silah-sursat aşkarladılar - FOTO
11:28, Bu gün
Bakıda yuxuya dalan yeddi yaşlı uşaq valideynlərini təşvişə saldı - VİDEO
11:22, Bu gün
Ruhun şad olsun, Fərman Kərimzadə!
11:17, Bu gün
Klarnetdə ifa edir Hüseyn Məhəmmədoğlu!..
11:11, Bu gün
"Putinin nüvə təhdidləri blefdir" - NATO baş katibinin müavini
11:08, Bu gün
Sankt-Peterburqda yaşayış binalarına dronla hücum nəticəsində partlayış baş verib - FOTO/VİDEO
10:53, Bu gün
Premyer Liqa: günün hər iki oyunu Bakıda keçiriləcək
10:48, Bu gün
Yatmış xərçəng hüceyrələrini oyadır - Həkimlərin evlərinə belə daxil etmədikləri qidalar
10:44, Bu gün
Makronun ögey qızı bütün sirləri açdı: Nəslini belə rüsvay edib - FOTO
10:38, Bu gün
Avtovağzala yeni rəhbər təyin edildi
10:32, Bu gün
Ən xəsis 4 BÜRC - Onları siz də tanıyın
10:27, Bu gün
"26 illik sevginə görə sənə minnətdaram..." - Yuliya Navalnaya
10:22, Bu gün
Növbəti görüşlər Bakı və İrəvanda keçiriləcək? - TƏKLİF
10:15, Bu gün
Tanınmış psixoloqu BİABIR ETDİ: “Şamaxıya pula...” - VİDEO
10:12, Bu gün
Ermənistan bu günlərdə Avropa Birliyi üzvlüyünə namizədlik ərizəsi verəcək…-“Past”
10:11, Bu gün
İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO
10:08, Bu gün
Döymə etdirənlərin daxili orqanları zədələnir
10:08, Bu gün
"Haydı, Putin, Avropa İttifaqını yerində oturt!.."
10:00, Bu gün
Tanınmış ifaçının acınacaqlı həyatı: "1 otaqlı evdə 5 nəfər qalırıq..."- Eksklüziv
09:59, Bu gün
Odessa atəşə tutuldu, ölən və yaralananlar var
09:54, Bu gün
Bu xəbər agentliyi bağlanacaq
09:52, Bu gün
İş adamı güllələndi - ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR
09:45, Bu gün
Atasını 12 yaşında itirdi, KVN komandasında çıxış etdi... - Hacı Şahin haqqında maraqlı faktlar
09:30, Bu gün
Erməni ilə evlənən, dilənən azərbaycanlı milyonçu…
09:28, Bu gün
Saxta elanlara aldanmayın! - “Qarabağda iş” vədi ilə 37 manat tələb edirlər və... - VİDEO
09:18, Bu gün
Habil Əliyevin xanımı da vəfat edib -FOTOLAR
09:11, Bu gün
Sevgilinizin sizə hörmət etmədiyini göstərən 15 ƏLAMƏT
08:54, Bu gün
Hər şeyə ağlayan 3 bürc
08:45, Bu gün
Artıq Ermənistanın əsas investoru Rusiya deyil, bu müsəlman ölkəsidir…- RƏSMİ
08:45, Bu gün
Dilin vəziyyəti sağlamlığımızdan nə xəbər verir?
08:36, Bu gün
Qabyuyan süngərdən hansı xəstəliklər keçə bilər?
08:30, Bu gün
Salyanda növbəti faciə: Qardaşının ailəsinin axırına çıxdı - VİDEO
08:10, Bu gün
Sakit okeanda güclü zəlzələ olub
07:43, Bu gün
Ağrıkəsicilərdəki təhlükə - İnsult riskini 20 faiz artırır
07:42, Bu gün
"Biz faşist diktaturasının astanasındayıq…"- İsrail deputatı
07:29, Bu gün
Martın 2-nə keçən gecə PARTLAYIŞ
07:14, Bu gün
Putin təcili fərman imzaladı
07:09, Bu gün
Miqren ağrısına qarşı 10 qida - Dərmanları dayandırın
07:04, Bu gün
Həzrət Peyğəmbərimiz (s) o məscidin sökülməsini əmr etdi?..-NİYƏ?- SUAL-CAVAB
07:03, Bu gün
Müharibə veteranlarına ŞAD XƏBƏR
06:47, Bu gün
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ EDİLDİ: Martın 5-dən...
06:23, Bu gün
Suyu düzgün içməmək problemlərə səbəb ola bilər
06:17, Bu gün
Azərbaycanda işgəncə ilə öldürülən qadının qatili həyat yoldaşı çıxdı, DİN hərəkətə keçdi
01:38, Bu gün
“Bavariya” “Frayburq”la səfər matçında xal itirdi - VİDEO
00:12, Bu gün
Əməkdar artistin xanımı danışdı: “Xəyanət etdi, oğlum isə...”
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 23:36
“Akıncı” hücum PUA-sından uğurlu sınaq: Hədəfi tam dəqiqliklə vurdu - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 23:34
"Nüvə savaşında qaliblər olmayacaq" - Çin Xarici İşlər Nazirliyi
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 23:02
Operativ Qərargah MƏLUMAT YAYDI
01 Mar 2024 | 22:14
SOCAR-ın prezidenti Rumıniyanın energetika naziri ilə görüşüb
01 Mar 2024 | 22:10
Qurban Qurbanov: "Mən hər zaman komandada döyüşçü ruhunu qoruyub saxlamağın tərəfdarıyam"
01 Mar 2024 | 22:00
BDU-da "Viveka Company Creation Program” layihəsi üzrə təlimlər başlayıb - FOTO
01 Mar 2024 | 21:50
“Həmrəyliyimiz və milli-mənəvi dəyərlərimiz ən güclü “silahımızdır”
01 Mar 2024 | 21:49
Qızıl kəskin bahalaşdı
01 Mar 2024 | 21:45
Türkiyə və Ermənistan XİN başçılarının görüşü barədə SON DƏQİQƏ açıqlaması
01 Mar 2024 | 21:42
Dünyanın ilk “jetpack” yarışından maraqlı görüntülər - FOTO
01 Mar 2024 | 21:41
Naxçıvanda vəzifəli şəxs işdən çıxarıldı
01 Mar 2024 | 21:37
Ceyhun Bayramov “Türk Dünyasında İnstitutlaşma” panelində çıxış edib - FOTO
01 Mar 2024 | 21:10
8 martda müəllimlərə hədiyyə alınmalıdırmı? - Sabiq nazirlərdən AÇIQLAMA
01 Mar 2024 | 21:07
Avropa Parlamenti Navalnının qətli ilə bağlı qətnamə qəbul edib
01 Mar 2024 | 20:54
İranda seçki: Rejimin legitimlik böhranı dərinləşir - VİDEO
01 Mar 2024 | 20:43
"Veto hüququ BMT Təhlükəsizlik Şurasının səylərinin iflic edilməsi alətinə çevrilib" - Quterriş
01 Mar 2024 | 20:41
Türkiyədə xəstəxana binasına silahlı hücum: Ağır yaralılar var - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 20:15
Albaniya Türkiyədən “Bayraktar” PUA-ları alıb
01 Mar 2024 | 20:13
Ağsuda sərxoş və narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücülər saxlanıldılar
01 Mar 2024 | 19:37
“Media nümayəndələrimiz, xüsusilə də xaricidilli jurnalistlərimiz ayıq-sayıq olmalıdır”
01 Mar 2024 | 18:40
Azərbaycan və Rumıniya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə edilib - FOTO
01 Mar 2024 | 18:35
36 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 18:30
Nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən Cavanşir Quliyev: “Şikəst qalmaq ehtimalım var idi” - VİDEO
01 Mar 2024 | 18:25
“Qarabağ” Almaniya klubu ilə matç üçün sifariş ərizəsini təqdim etdi
01 Mar 2024 | 18:20
“Danışaq?” layihəsinin budəfəki qonağı Rafiq Mahmudov olub - VİDEO
01 Mar 2024 | 18:15
Yunanıstanın baş naziri İlham Əliyevi təbrik etdi
01 Mar 2024 | 18:10
Qod Nisanova “Dostluq” ordeni təqdim edilib - FOTO
01 Mar 2024 | 18:05
Nigar Camal: “Avropada xanımlara yaxınlaşıb nömrə almırlar”
01 Mar 2024 | 18:00
BDU-da “Yaşıl kitabxanalar” mövzusunda elmi seminar keçirilib - FOTO
01 Mar 2024 | 17:55
Azərbaycanın turizm sənayesi Novruz bayramına necə hazırlaşır? - FOTO
01 Mar 2024 | 17:52
Salyanda daha bir dəhşətli QƏTL - Ana və oğlu ÖLDÜRÜLDÜ
01 Mar 2024 | 17:50
“Bayer 04” klubu “Qarabağ”la matç üçün iştirak ərizəsini UEFA-ya təqdim edib
01 Mar 2024 | 17:45
"Ukraynalıları nasist adlandırmaq axmaqlıq və uşaq davranışıdır" - Taker Karlson
01 Mar 2024 | 17:44
Komitə sədri almaniyalı deputatlarla görüş keçirdi - FOTOLAR
GÜNLÜK
01 Mar 2024 | 13:10
Rusiya qəzəbli şəkildə Ermənistan hücum edəcək: Kremldən son qərar – Kritik gəlişmə
01 Mar 2024 | 16:02
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
01 Mar 2024 | 16:49
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
01 Mar 2024 | 17:29
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 13:40
Xalq artisti gənc həmkarlarına SƏSLƏNDİ: "Musiqimizi bəsitləşdirməyin"
01 Mar 2024 | 15:48
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 15:05
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 13:16
Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun müəllimi- "Xankəndidə fəaliyyətini dayandırmış bir universitetin indi..."
01 Mar 2024 | 13:22
Həqiqəti deməyə cürətləri çatmadı: Onların yataq həyatı olmadığı üçün... - MÜSAHİBƏ
HƏFTƏLİK
24 Feb 2024 | 13:15
“Böyüyümdür, nə etməli idim?” - Nüşabə Ələsgərli xalq artisti ilə yayılan ARXİV görüntüsündən danışdı - VİDEO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
27 Feb 2024 | 09:32
“Heç kimə demirdim ki, “Uzundraz Oqtay” mənəm”- məşhur filmin qəhrəmanı-EKSKLÜZİV
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
28 Feb 2024 | 16:22
Pulumuzu necə saxlayaq; manat, yoxsa dollar? - Ekspert açıqladı
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
24 Feb 2024 | 19:01
Azərbaycanda xanım həkimə yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ
26 Feb 2024 | 16:05
İşsizlərin NƏZƏRİNƏ! Dövlət boş iş yerlərini açıqladı: 2000 manat maaş - FOTO
AYLIQ
01 Mar 2024 | 13:10
Rusiya qəzəbli şəkildə Ermənistan hücum edəcək: Kremldən son qərar – Kritik gəlişmə
01 Mar 2024 | 16:02
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
01 Mar 2024 | 16:49
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
01 Mar 2024 | 17:29
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 13:40
Xalq artisti gənc həmkarlarına SƏSLƏNDİ: "Musiqimizi bəsitləşdirməyin"
01 Mar 2024 | 15:48
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 15:05
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 13:16
Xankəndi Pedaqoji İnstitutunun müəllimi- "Xankəndidə fəaliyyətini dayandırmış bir universitetin indi..."
01 Mar 2024 | 13:22
Həqiqəti deməyə cürətləri çatmadı: Onların yataq həyatı olmadığı üçün... - MÜSAHİBƏ