Alman casusu, inqilabdan yan keçən fırıldaqçı və homoseksual – Lenin haqqında qan donduran faktlar
Oxunub: 33950
22 Apr 2021 | 22:36
Alman casusu, inqilabdan yan keçən fırıldaqçı və homoseksual – Lenin haqqında qan donduran faktlar

Bəri başdan deyim: “mən şər dahisi”, yaxud “xeyir dahisi” kimi ifadələri mahiyyəti üzrə deyil, mətnin qulağa xoş gəlməsi naminə, estetik bəzək olaraq qəbul edirəm. Dahinin şəri, xeyri olmaz, dahi elə dahidir. Bunu qəhrəmanımıza da aid etmək vacibdir…

…O, bəşəriyyətin siyasi simaları arasında barələrində söylənənlər və yazılanların bir-birilə həddən artıq ziddiyyət təşkil eləyənlərin ön sırasındadır. Bu adam “dünya proletariatının və inqilabının rəhbəri”, “böyük humanist” və “ideal insan” kimi dürlü pozitiv titullarla yanaşı, “Almaniyanın casusu”, “inqilabın zəqqum dadından yan ötən fırıldaqçı”, “qaniçən diktator” və ideallığın tam əksinə olaraq, “homoseksual” kimi neqativ ittihamlardan da canını və adını qurtara bilməyən Vladimir İliç Ulyanov – qısaca olaraq Lenindir!

Gallery

Mən onu bəxtsiz Azərbaycan rəssamı Muradlının “Lenin anası ilə” adlı əsərindən daha çox tanımış və sevmişdim: bəstəboy, sarışın gənc, gözünün yaşını tökə-tökə ovcunda digər oğlunun asılacağı haqqında çar məktubunu tutmuş anasına təsəlli verir. Ana ağlayır, gəncin iradəli, qətiyyətli baxışları isə harasa uzaqlara, lap uzaqlara zillənib. Elə bil zalım oğlu yarım qərinədən sonra dünyanı məhvərindən qoparacaq inqilabı görür və yaşayır.

İstisnasız olaraq Leninin bütün bioqrafları, həcmi nəzərə alınmadan onun haqqında nəsə yazanların hamısı çara sui-qəsd üstündə asılmış zavallı Aleksandrı xatırlamadan mətləbə keçmirlər. Guya böyük qardaş Aleksandrın adaşı çara qarşı düzənlədiyi sui-qəsdlə kiçik qardaş Vladimirin həyata keçirdiyi inqilab arasında böyük əlaqə var. Xeyirxahlar bunu İlya kişinin ailəsinin hələ bineyi-qədimdən inqilabçılar yuvası olduğunu, bədxahlar isə “Lenin inqilab etməklə, çarın var-yoxunu güllələtdirməklə qardaşının qisasını aldı” kimi yuvarlaqlaşdırırlar. Mən xeyirxahların tərəfindəyəm. Çünki həqiqətən, dövlət məmuru olan İlya kişinin ailəsində özündən başqa demək olar, hamı inqilabçı idi ki, burada da günahın yekəsi evin arvadındaydı. Bəli, məhz o qadın – bir tərəfi kalmık olan Mariya Aleksandrovna Ulyanova uşaqlarının hamısının beynini dövrün ədalətpərvər şüarları ilə zəhərləmişdi. Bu ailədəkilərin hamısı dikbaş inqilabçı ruhlu insanlar idilər, hətta evin qız uşağı Annaya qədər. Hələ onu demirəm ki, tarixi faktlara görə, gənc Vladimir Ulyanov qardaşının asılacağı haqda xəbəri eşidəndə evdəki vay-şivəni vecinə də almadan bircə kəlmə deyib: “Onlar (təbii ki, qardaşının dostlarını nəzərdə tuturdu) düzgün eləmirlər”.

Gallery

Qısası, belə baxanda sinəsində “inqilabçı ilan balaları” gəzdirən çarsevən İlya Vasilyeviç elə nə yaxşı ki, böyük oğlu Aleksandrla qızı Annanın başına gələnləri görmədi, yoxsa, yüz faiz ürəyi partlayacaqdı.

Bütün bunlara baxmayaraq, mən “Lenin” adıyla “ata”, “ana”, “bacı”, “qardaş”, qısası, ailəylə bağlı hansısa kəlməni bir yerdə görəndə əsəbiləşirəm. Çünki yoldaş İliçə bunların heç biri yaraşmır, yoldaş İliçə bunların hamısı yaddır. Bu baxımdan, “Lenin çar ailəsindən qardaşının qisasını aldı” sayaq sərsəmləmələrə sadəcə, acı bir zarafat kimi baxmaq lazımdır. Doğmaca dayısı uşaqları olan Ardaşevləri güllələtdirən, inqilabdan sonra qətiyyən xoşlamadığı kiçik qardaşı Dmitri Ulyanovun vəzifəyə qoyulmasını eşidib istehzayla bolşevik dostlarının ünvanına “elə bilirlər, bu axmağı vəzifəyə qoymaqla mənə xidmət göstərirlər” deyən Lenin kimi adamlar üçün qardaş-bacı, ata-ana dünyanın gərdişində fırlanan milyonlarla bəşər övladlarının sırasından seçilməyən subyektlərdir. Lenin inqilab eləməklə heç kimin qisasını-zadını almadı. “Dünya inqilabının rəhbəri” sadəcə, özünü, xarakterini, istəklərini və arzularını reallaşdırdı, vəssalam. Leninin bütün həyatı, varlığı, yaşamı məhz bu inqilaba bağlı idi.

Gallery

Biz Vladimir İliçi heç vaxt yaxından tanıya bilmədik. Mənə elə gəlir, sovet dövrü Azərbaycan proletariatının, Azərbaycan kəndlisinin təsəvvüründəki Leninlə Azərbaycan ziyalısının düşüncəsindəki Lenin arasında heç bir fərq yoxuydu. Bizlər – azərbaycanlılar Lenini hamımız bir cür tanıyırdıq: fincanı sındırıb sonra da boynuna alan vunderkind uşaq, böyüyəndə də Qubadan xurcunla gələn almanı uşaq evinə göndərən əliaçıq baba… Bizim Leninlə bağlı bütün təsəvvürlərimiz bu iki obraz arasında variasiya edir. Ancaq bütün variasiyalar mühüm bir mətləbə söykənməliydi: Lenin baba inqilabçılıqdan daha çox İnsandır!..

…Latınlar deyərdilər “O tempora, o mores!” Bizim dildə kobud tərcüməsi təxminən belə çıxır: “Ey çərxi-gərdun!”

Onun barəsində çox şeylər yazdılar, yenə yazırlar. Arxivlər açılır və məlum olur ki, yoldaş Leninin “Əsərlərinin tam külliyyatı” deyəndə heç də yazdıqlarının hamısı nəzərdə tutulmayıbmış. Onun yazdıqları içərisində elə şeylər var ki, bunu sadə ziyalıya, yaxud beyniqanlı gəncə oxutmaq olmaz. Çünki dahi rəhbər burada inqilab eləməyin yollarını az qala dalanlarına kimi göstərib.
Sovetlərin dağılmasıyla Leninin siyasi nəzəriyyəsi, ardından nümunəvi insan obrazı da darmadağın oldu. Məlum oldu ki, Lenin baba nəinki sədaqətli ailə başçısı, heç normal adam da olmayıb. Heç nə yox, elə rus tədqiqatçılarının arxivlərdən eşələyib tapdıqları və mötəbərliyinə heç bir şübhə yeri qalmayan Zinovyevin Leninə, Leninin də ona yazdığı sevgi məktublarına nəzər salmaq kifayətdir ki, Allah uzaq eləsin, “Lenin babamız”ın əslində, hansı yuvanın quşu olduğu bilinsin. Ancaq gərəkdir ki, bu “quş” məsələsində ədaləti və obyektivliyi də əldən verməyək. Çünki hansı yuvanın quşu olursa-olsun, bu adamın uşaqlığı həqiqətən vunderkind, böyüklüyü də dahi taktik və strateq idi. Lenin bircə rəhbər və idarəçi ola bilmədi. Dövrə uyğun olaraq bu iki xüsusiyyətin onda çatışmaması Vladimir İliçi yaratdığı inqilabın və qurduğu hakimiyyətin girovuna çevirdi. Zənn edirəm, rus tədqiqatçısı German Nazarovun əməyinin məhsulu kimi sizlərə şərhsiz təqdim etdiyim bu arxiv materialları çox şeyin üstünə işıq sala bilər. “Dahi rəhbər”in Dzerjinskiyə ünvanladığı məktubdan nəticələri özünüz çıxaracaqsınız. Yalnız onu xatırladım ki, Vladimir İliç həyatının son illərini xəstəxanada yatmış və Stalin artıq onun sağlığındaca dövlətin idarəetməsini ələ keçirmişdi.

Gallery

Leninin Dzerjinskiyə məktubu

“Əziz Feliks! Mənə elə gəlir ki, başıma gələnlərin hamısı Stalinin və onun yanında olanların işidir. Bu, dəhşətlidir. Məni faktiki olaraq partiyadan və cəmiyyətdən təcrid ediblər. Dünən mühafizəni ikiqat artırıblar. İndi haradasa onların sayı 100-ə yaxındır. Hətta mənim üçün cığır da ayırıblar ki, yalnız orada gəzməliyəm. Başqa yola çıxmağa qətiyyən ixtiyarım yoxdur. Necədir, sənin üçün? Məgər bu, normal münasibətdirmi ki, "VÇK"dan kiminsə əmriylə mənə qarşı xüsusi təlimatlar tətbiq olunur? Bu təlimata əsasən, mənimlə danışa, məndən poçt qəbul edə, mənə heç nə deyə bilməzlər və sair və ilaxır. Bunu necə başa düşək? Mən son vaxtlar dəfələrlə Sizinlə, yoldaş Kalininlə, Bonç-Bruyevçilə, Kamenevlə, hələ sadəcə olaraq görmək arzusunda olduğum adamlarla görüşmək istədiyimi bildirmişəm. Ancaq düz 3 aydır ki, mənim yanıma heç kimi buraxmırlar. Tam təcrid olunmuşam. Telefonu bağlayıblar. Stansiyadan olan xanım deyir ki, Moskva ilə əlaqə yoxdur. Bu nə hoqqabazlıqdır, Allahım. Mən artıq özümü yaxşı hiss eləməyə başlamışam. Ancaq mənə elə gəlir ki, məni ya zəhərləyəcəklər, ya da öldürəcəklər. Mühafizə öldürəcək, həkimlər zəhərləyəcək. Mən nə edim? Qaçım? Mümkün deyil. Hər addımı izləyirlər. Deyirlər ki, bunları xoş niyyətdən edirlər. İnanmıram. Mən başa düşürəm ki, hər şey tezliklə qurtaracaq. İnanmazsan, həkimlər mənimlə dəli adamla, ya da başdanxarab uşaqla danışan kimi danışırlar.

Bu, qiyamdır, Feliks. Bu, bir qrupun partiya üzərində hökmranlığına və daha çox qan tökülməsinə gətirib çıxaracaq. (Öz aramızdı, bu fikirlər Leninin uzaqgörənliyinə daha bir nümunədir - İ.Tumas)

Gallery

Mən başa düşmürəm, indi hökumətdə hər hansı çəkiyə malikəmmi, mənim Kremldəki kabinetim necə olub? Nəyə görə, rabitədən məhrum edilmişəm? Heç nə başa düşmürəm. Mən dövlətdə birinci şəxsəm və heç kəs də məni öz səlahiyyətlərimi icra etməkdən kənarlaşdırmayıb.

Hər hansı ölçü götürmək olarmı??? Məsələn, məni Moskvadakı xəstəxanaya köçürmək. Mən artıq bu meşədə yaşaya bilmirəm. Yavaş - yavaş dəli oluram. Hiss edirəm ki, mənimlə nəsə eləməyə hazırlaşırlar. Mənə heç kəs inanmır, hamı təlimatla danışır. Kim ki, mənimlə ümumi dil tapır, onu yığışdırırlar, get - gedə burada gözəl insanları görmürəm. Şişkin, Lazarev, Apaev kimi adamlar hara yox oldular? Onlar haradadırlar? Sağdırlarmı? (Yoxlama aparmaq lazımdır, əgər onları həqiqətən, aradan götürüblərsə, bu, Stalini və digərlərini məsuliyyətə cəlb etmək üçün əsas ola bilər).

Gallery

Siyasi Büronun çağırılması lazımdır. Mən artıq açıq məktubla Siyasi Büroya müraciət etmişəm, ancaq Stalin gizlədib. O, gör, Nadenkanı (arvadı Nadejda Krupskayanı nəzərdə tutur - İ.Tumas) necə adlandırıb: DEGENERATKA və FAHİŞƏ! (Sonuncu sözlərin altından Lenin xətt çəkib - G.Nazarov).

Necədir, Sizin üçün? Ən başlıcası isə mənim üzr istəmək tələblərimdən sonra bizim münasibətlərimiz daha dözülməz olub: mən artıq onun şəxsi düşməninə çevrilmişəm. Axı, onda Qafqaz tempеramenti var.

Feliks, Nadenka söyləyir, Stalin deyirmiş ki, artıq Kremldəki bütün uşaqbazların sonudur. Əlbəttə, bu daha kobud və təhqiredici tonda deyilib, ancaq mən belə nəticə çıxarmışam ki, bu, birbaşa mənə və mənim dostlarıma aiddir (Stalin bu abzasın kənarından qırmızı karandaşla yazıb: "İliç əməlli - başlı kövrəlib ki... (G.Nazarov). Çatan məlumatlara görə, məndən icazəsiz artıq təyinatlar da olur. Hər yerə vəzifəyə o qoyur, Mərkəzi Komitə də bəyənir. MK-da nələr baş verir? Mən qəzetləri oxuyuram, sanki hər şey qaydasındadır. Deməli, mətbuat da onun əlindədir. Bu, artıq sondur. Lənətə gəlsin o günü ki, mən "Qorki"də müalicə olunmağıma razılıq verdim...

Gallery

Çox xahiş edirəm, məni Moskvaya gətirmək üçün ölçü götürün. Mən paytaxta gəlmək istəyirəm. Mən çoxdandır ki, fəhlə kollektivi ilə ünsiyyətdə olmamışam. Mən artıq həyatdan geri qalmağa başlayıram.
Hərarətlə bağrıma basıram. Sənin Ulyanovun (Lenin)”.

İliçin 20 dekabr 1921-ci il tarixli məktubunu alan Feliks Edmundoviç onu lazım olan yerə, yəni yoldaş Stalinə çatdırır. Yoldaş Stalin artıq məktubda qeyd etdiyimiz istehzalı şərhlərlə “dahi rəhbər”in məktubuna “reaksiya verir”. Və təbii ki, İliçin bəzi xahişləri “yerinə yetirilir”. Yəni, xəstəxananın xidmətçi və tibb heyəti dəyişdirilir, yeni heyətə rəhbəri duyuq salmamaq üçün daha ehtiyatlı davranmaq tapşırılır. Bu, tarixə faciəvi hadisələrin baiskarı kimi düşən Leninin özünün tarixi faciəsi idi...(Kulis.az)

Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
21:17, Bu gün
Hacı İlqar İbrahimoğlu saxlanıldı
21:14, Bu gün
COVID pasportu olmayan bəy toyunda cərimələndi, klarnet ifaçısı isə... - VİDEO
20:47, Bu gün
Macarıstanın ölkəmizdəki səfiri “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də qəbul edildi
20:44, Bu gün
Rüstəm Muradov daha 5 erməni əsiri İrəvanda valideynlərinə təhvil verdi...-FOTO
20:35, Bu gün
“Xiaomi” elektromobillərin kütləvi istehsalına başlayır
19:58, Bu gün
"Zəngəzur dəhlizi “Kəmər və Yol” layihəsinin strateji əhəmiyyətini artıracaq"
19:46, Bu gün
Azərbaycanda ana övladını dayəyə verib yoxa çıxdı - YENİLƏNİB
19:43, Bu gün
"Laçın şəhəri və Şuşanın ətraf kəndləri Azərbaycana veriləcək"
19:38, Bu gün
Türk lirəsi rekord həddə ucuzlaşıb, bəs Bakıda Türkiyə məhsulları niyə ucuzlaşmır?
19:19, Bu gün
Saxlanılan beş erməni İrəvana təhvil verilir
19:16, Bu gün
Azərbaycan Ordusunun yeni yaradılan komando hərbi hissəsi istifadəyə verilib - VİDEO
19:15, Bu gün
İlham Əliyev Xorvatiyanın xarici və Avropa işləri üzrə nazirini qəbul edib
19:14, Bu gün
Jurnalist Elnur Əşrəfoğlu koronavirusdan vəfat edib
19:00, Bu gün
"Saakaşvilinin həbsi ilə..." - Metyu Brayza
18:55, Bu gün
İlham Əliyev Ərdoğana başsağlığı verdi
18:53, Bu gün
Ermənistan MN öz ombudsmanının iddialarını yalanladı
18:41, Bu gün
“Ya hərbi çevriliş olacaq, ya yeni qəhrəman gələcək...”
18:40, Bu gün
Şimali Koreya ballistik raket sınağı həyata keçirib
18:39, Bu gün
Rusiya və Çin donanması ilk dəfə boğazdan birgə keçid etdi
18:24, Bu gün
Yeni Azərbaycan Partiyası cəmiyyətin avanqard qüvvəsidir - FOTO
18:10, Bu gün
Azərbaycan Dillər Universitetində “Özbək dili günü”nə həsr olunan konfrans keçirilib - FOTO
18:08, Bu gün
Azərbaycanda 9 məktəb distant təhsilə keçdi
17:44, Bu gün
“Ayaqlarınla nə etmək istəyirdin?”- Putinin qarşısında oturan aparıcıya sərt reaksiya... 
17:39, Bu gün
“Məişət zorakılığı media müstəvisində” mövzusunda jurnalistlər üçün beynəlxalq təlimlərə başlanılıb
17:36, Bu gün
Rezidenturaya boş qalan yerlərə qəbulun nəticələri açıqlanıb
17:34, Bu gün
"Azərbaycan regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasını istəyir"
17:33, Bu gün
Azərbaycanda daha 2102 nəfər koronavirusa yoluxub, 15 nəfər ölüb
17:26, Bu gün
“Mədəniyyət” televiziyasına yeni direktor təyin olunub
17:24, Bu gün
Baş Prokurorluq: "Qax Kukla Teatrının direktoru mənimsədiyi 48,5 min manatı ödəyib"
16:31, Bu gün
Aralarında qadın da olan 12 şəxs narkotikə görə tutuldu - VİDEO
16:28, Bu gün
Xoşqədəm Hidayətqızına bu telekanalda vəzifə verildi - FOTO
16:24, Bu gün
"İlham Əliyevin səfərləri göstərir ki, “Böyük Qayıdış” üçün bütün potensial imkanlar səfərbər olunub"
16:18, Bu gün
İlham Əliyev Valeh Ələsgərovla bağlı sərəncam imzaladı
16:15, Bu gün
Rusiya Qarabağ müharibəsində baş verənlərdən narahat olub yeni raket üzərində işə başladı
16:12, Bu gün
“Elə konservanı təzə açmışdıq ki, qəfildən komanda gəldi ki...”
16:11, Bu gün
İlham Əliyev Türk Şurasına üzv dövlətlərlə vacib memorandumu TƏSDİQLƏDİ
16:00, Bu gün
Dünyanın siyasi arenasında Azərbaycan imzası
15:35, Bu gün
“Həmin plana əsasən Rusiya “sülhməramlı”ları  Goranboya yerləşdirilməli idi...”
15:30, Bu gün
Şəmkir şəhərində korroziyaya uğramış qaz xətləri yeni qaz kəməri ilə əvəzlənir
15:29, Bu gün
Məhərrəm Əliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib
15:25, Bu gün
Qubada şəhid ailələrinin üzvləri, qazilərin iştirakı ilə tədbir keçirilib - FOTO
14:57, Bu gün
Həbs edildi, 6 ayını ruhi xəstəxanada keçirdi, teatrdan ayrılıb insult oldu... – MARAQLI
14:56, Bu gün
Dövlət hər addımında vətəndaşı düşündüyünü bir daha nümayiş etdirdi
14:50, Bu gün
Stalinin sevimli traktorçusu - Onu evində eyş-işrət məclisləri təşkil etməkdə suçlayıblar
14:46, Bu gün
Qiyamətə qalmayan qisas: Xocalıda qətliam törədən polkovnikin məhvi - FOTO
14:41, Bu gün
Nazir Kukla Teatrının direktorunu mənimsəməyə görə işdən çıxarıb
14:36, Bu gün
“Təəccüblü olan budur ki, dezinformasiyaları dövriyyəyə buraxanlar buna açıqlama da istəyirlər"
14:22, Bu gün
"İlkin "Canavar" postunda mühasirəyə düşənləri xilas edərkən snayperlə boğazından vuruldu..."
14:20, Bu gün
"Meyxanaçının siyasi qafiyələrə görə həbs olunması iddiaları yalandır"
14:19, Bu gün
Gədəbəy və Şamaxıya dolu yağıb
14:10, Bu gün
Zooparka gedənlərin sayı 5 min nəfər olub, məktəblər niyə bağlansın?!
14:06, Bu gün
Bosniyanın əfsanəvi liderinin Ərdoğana şok vəsiyyəti: “Oğlum Tayyib...”
14:03, Bu gün
Özünü doğramaq istəyən həkim danışdı: "Soyuducu xarab olmuşdu..."
13:55, Bu gün
“OBA Market” “Şanslı Qonşu” lotereyasına start verdi
13:53, Bu gün
Şirvanda oğurluq edən şəhər sakini saxlanılıb
13:49, Bu gün
“Bütün kommunikasiyaların açılması İrəvan üçün prioritetdir”
13:47, Bu gün
“44”ün ideya müəllifi danışdı - "Abidə yaxında inşa olunacaq"
13:41, Bu gün
Azərbaycan Ermənistana şərtini açıqladı
13:40, Bu gün
“Azərbaycan xalqının İsrailə göstərdiyi dostluq məni heyran edir"
13:15, Bu gün
“Erməni ideoloqlar fitnəkarlıqla fars və türkdilli millətləri qarşı-qarşıya qoymağa cəhd ediblər...”
12:59, Bu gün
Baş nazir seks işçiliyini qadağan edəcək - “Qadınları əsarət altına alır...”
12:57, Bu gün
Ərdoğan oktyabrın 26-da Azərbaycana gələcək
12:55, Bu gün
Metro və avtobuslarda gediş haqqı 1 manat olacaq? - AÇIQLAMA
12:51, Bu gün
Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək
12:49, Bu gün
Azərbaycanda həkim özünü qayçı ilə doğrayıb intihar etmək istədi
12:46, Bu gün
Ermənistan rəsmilərinə və İranın əyalət mollarına Zəngəzurdan “əzələ" nümayişi...
12:45, Bu gün
Tanınmış müğənninin anası reanimasiyaya yerləşdirildi
12:43, Bu gün
"Özünüzü gülünc vəziyyətə qoymayın, Elton sənətkardır"
12:34, Bu gün
BDU-da “Qarabağ zəfəri – Azərbaycan dövlətçilik tarixinin şanlı səhifəsi” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans başlayıb
12:31, Bu gün
Qarabağ üzrə İşçi Qrupun Moskva görüşündə müzakirə ediləcək məsələlər açıqlanıb
12:25, Bu gün
Kəlbəcərdə ekskavatorun üzərinə qaya parçası düşdü: Ölən var - RƏSMİ
12:24, Bu gün
“Məşğulluq marafonu”na qoşulan işəgötürənlərin sayı artaraq 558-ə çatdı
12:18, Bu gün
Millət vəkili Goranboy rayonununda şəhid ailələrini ziyarət edib - FOTOLAR
12:14, Bu gün
Avropa İttifaqının xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlib
12:13, Bu gün
“Əxlaqsız şəkillər paylaşma” deyib dövlət qurumunda işləyən keçmiş arvadını döydü – MƏHKƏMƏ
12:12, Bu gün
"Bizdə dahilər var ki, dərman almağa pulu yoxdu”
12:10, Bu gün
“Biz yenidən Füzulinin çal-çağırlı günlərini görəcəyik...”
12:07, Bu gün
İlham Əliyev Slovakiyanın xarici işlər və Avropa nazirini qəbul edib
12:03, Bu gün
Türkiyənin məşhur “Survivor All Star 2022” yarışmasına qatılacaq adlar ifşa edilib
11:59, Bu gün
Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıb
11:54, Bu gün
Vətən müharibəsi ilə Azərbaycan regionda yeni reallıqlar yaratdı
11:51, Bu gün
Dünyada ərzağın bahalaşması hansı risklər yaradır?
11:49, Bu gün
Ceyhun Bayramovla Slovakiyanın XİN başçısı arasında görüş başlayıb
11:47, Bu gün
Azərbaycan İrana böyük zərbə vurdu, İsrail... - Türk ekspert ŞOK DETALLARI açdı
11:45, Bu gün
Məsciddə 63 nəfərin həyatını itirdiyi terrorun kadrları yayımlanıb - VİDEO
11:41, Bu gün
Ömər aşırımı qardan təmizlənir - VİDEO
11:39, Bu gün
“Çox çətin, gərgin, amma şərəfli bir işdir...” - Şuşa sənədli filminin ssenaristi...
11:37, Bu gün
“Arzum odur ki, musiqiçilərimlə bir yerdə Xudayarın şəhid olduğu yerdə o mahnını ifa edim...”
11:25, Bu gün
Bülent Ersoy bir oturuma 2,5 kq ət yeyir? - Məşhur aşpaz açıqladı
11:25, Bu gün
Azərbaycanlı ekspertin məqaləsi ABŞ-ın Qlobal Tədqiqat və Təhlil Fondu nəşrində
11:12, Bu gün
Rəngbərəng kəpənəklər – Xanım Aydının hekayəsi
11:12, Bu gün
Elnur Əşrəfoğlunun vəziyyəti AĞIRLAŞDI
11:08, Bu gün
Şok iddia: “Türkiyənin nüvə silahı...” - Yeni anlaşma balansı dəyişir
11:06, Bu gün
Zəngəzur dəhlizinin açılması Moskvada MÜZAKİRƏ OLUNACAQ
11:03, Bu gün
Ermənistan Müdafiə Nazirliyində kütləvi İXTİSARLAR
11:01, Bu gün
Əməkdar artistin atası VƏFAT ETDİ
11:01, Bu gün
Toylara görə daha 16 nəfər CƏRİMƏLƏNDİ
10:56, Bu gün
“Kəlbəcər” tankerinin xarici sularda istismarına qərar verildi
10:47, Bu gün
ABŞ Qarabağdakı separatçı-terrorçu erməni rejiminə 2 milyon dollar ayırdı...
10:40, Bu gün
Nazir iki rayona yeni polis rəisləri təyin etdi - FOTO
GÜNLÜK
00:03, Bu gün
Baydenin arxasında başqaları durur... - Amerikanı əslində kim idarə edir… - TƏHLİL 
18 Oct 2021 | 21:33
Rüstəm Muradov İrəvana getdi… - Sabah da Bakıya, erməni əsiri aparmağa gələcək?.. 
00:30, Bu gün
“Boşanandan sonra toy şəkil çərçivələrini, noutbukları burada sındıran cütlüklər olur...”
15:35, Bu gün
“Həmin plana əsasən Rusiya “sülhməramlı”ları  Goranboya yerləşdirilməli idi...”
08:18, Bu gün
“Dünyanın taleyi bir ovuc ölkənin ümidinə buraxıla bilməz...”- Türkiyə lideri-VİDEO
17:44, Bu gün
“Ayaqlarınla nə etmək istəyirdin?”- Putinin qarşısında oturan aparıcıya sərt reaksiya... 
10:47, Bu gün
ABŞ Qarabağdakı separatçı-terrorçu erməni rejiminə 2 milyon dollar ayırdı...
07:48, Bu gün
Moskvada Türkiyə səfirinin iştirakıyla Peyğəmbərin(s) Mövluduna dair  sərgi...-FOTO
00:11, Bu gün
"Masaj etməyənləri qalib seçmirlər" - Gözəllik müsabiqəsinin iştirakçısından şok açıqlama
12:55, Bu gün
Metro və avtobuslarda gediş haqqı 1 manat olacaq? - AÇIQLAMA
HƏFTƏLİK
18 Oct 2021 | 12:34
"Aygün, Röya kimi barlarda oxuyanlar Xalq artisti oldu, Eyyub ermənicə oxuyub fəxri ad aldı..."
15 Oct 2021 | 07:33
Xankəndində xəstəxananın qarşısı... - Bu gecəki  atışmadan sonra...-FOTO
17 Oct 2021 | 00:11
“Uşaq-muşağa fəxri ad, bizə isə işgəncə verib sənətdən küsdürürlər, günahdır, utanmırsınız?”
15 Oct 2021 | 13:18
“Zəngilanda üç böyük nəslin gəliniyəm, arzum idi ki, o yerlərə gedim...” - VİDEO
14 Oct 2021 | 21:22
Erməni terrorçuları Ağdərə-Kəlbəcər yolunda polis mayorunu necə qətlə yetirdi?..
14 Oct 2021 | 00:48
"7 ildir evliyəm, indi də deyirlər ki, yalandan ailə qurub, çoxdan boşanıb..."
13 Oct 2021 | 12:58
Şuşa rayonuna daha bir erməni Maral gəldi və kasıblara inək payladı... - FOTOLAR
15 Oct 2021 | 01:19
"Almaniyada bağladığım müqaviləyə görə bir müddət toya getməyə icazəm yox idi, hətta..."
16 Oct 2021 | 20:59
"Doğum edə bilmirəm, çünki kişi tapa bilmirəm"
16 Oct 2021 | 17:47
Kəlbəcərin bir kəndindən o birinə köçmüş bu erməni yağ-bal içində dolanır...-FOTOLAR
AYLIQ
00:03, Bu gün
Baydenin arxasında başqaları durur... - Amerikanı əslində kim idarə edir… - TƏHLİL 
18 Oct 2021 | 21:33
Rüstəm Muradov İrəvana getdi… - Sabah da Bakıya, erməni əsiri aparmağa gələcək?.. 
00:30, Bu gün
“Boşanandan sonra toy şəkil çərçivələrini, noutbukları burada sındıran cütlüklər olur...”
15:35, Bu gün
“Həmin plana əsasən Rusiya “sülhməramlı”ları  Goranboya yerləşdirilməli idi...”
08:18, Bu gün
“Dünyanın taleyi bir ovuc ölkənin ümidinə buraxıla bilməz...”- Türkiyə lideri-VİDEO
17:44, Bu gün
“Ayaqlarınla nə etmək istəyirdin?”- Putinin qarşısında oturan aparıcıya sərt reaksiya... 
10:47, Bu gün
ABŞ Qarabağdakı separatçı-terrorçu erməni rejiminə 2 milyon dollar ayırdı...
07:48, Bu gün
Moskvada Türkiyə səfirinin iştirakıyla Peyğəmbərin(s) Mövluduna dair  sərgi...-FOTO
00:11, Bu gün
"Masaj etməyənləri qalib seçmirlər" - Gözəllik müsabiqəsinin iştirakçısından şok açıqlama
12:55, Bu gün
Metro və avtobuslarda gediş haqqı 1 manat olacaq? - AÇIQLAMA