Peşə etikası
Redaksiya siyasəti və peşə etikası qaydaları
 
Həqiqətə hörmət və cəmiyyətin məlumat almaq tələbatını ödəmək jurnalistikanın fundamental prinsipidir. Jurnalist hansı media subyektində çalışmasından asılı olmayaraq, ictimai məsuliyyət daşıyır.
 
Ümumi prinsiplər
 
Media subyekti fəaliyyətində aşağıdakı prinsipləri rəhbər tutur:
 
– redaksiya obyektivlik, dəqiqlik, qərəzsizlik və vicdanlılıq prinsiplərinə sadiq qalmalıdır;
– məlumat dəqiqləşdirilmədən və ya düzgünlüyünə əmin olunmadan təqdim edilməməlidir;
– faktların və hadisələrin təqdimatında birtərəflilik olmamalıdır;
– böhtana, təhqirə və nifrət çıxışlarına yol verilməməlidir;
– dövlət dilinin normalarına riayət edilməlidir;
– jurnalist materiallarında vulqar ifadələrin, jarqonların işlədilməsindən çəkinməlidir;
– redaksiya siyasəti heç bir halda dövlətçiliyə, cəmiyyətin milli-mənəvi dəyərlərinə, ümumi əxlaqa və ailə institutunun qorunması prinsipinə zidd ola bilməz;
– vətəndaş hüquqları, həmrəylik, demokratiya, bərabər imkanlar ilə bağlı məsələlərə həssas yanaşılmalıdır;
– redaksiya milli və ictimai maraqların qorunmasında maraqlı olmalı, insanların dini inanclarına, heysiyyatına toxunacaq məzmuna yol verməməlidir;
– dövlət rəmzlərinə hörmətlə yanaşılmalıdır;
– terrorizmin, zorakılığın, qəddarlığın, milli, irqi, dini, cinsi ayrı-seçkiliyin təbliğinə yol verilməməlidir;
– sağlamlığın və ətraf mühitin qorunmasına zidd hərəkətlər təbliğ olunmamalıdır;
– məlumat azadlığına, şəffaflığına, obyektivliyinə, qərəzsizliyinə, ədalətliliyinə və plüralizmə xələl gətirilməməlidir;
– materiallar dəqiq və mümkün qədər müxtəlif baxış bucaqları diqqətə alınmaqla təqdim olunmalıdır;
– jurnalist üzərinə düşən maarifçilik missiyasını unutmamalı, fəaliyyətində bu xətti inkişaf etdirməlidir;
– faktların doğruluğuna əsaslanmaqla hadisələrə münasibətdə sağlam tənqidi düşüncə əsas götürülməlidir;
– zorakılıq, cinayət və s. bu kimi insanların təhlükəsizliyinə dair mənfi təzahürlərlə bağlı məlumatlar adekvat tərzdə işıqlandırılmalı, onların təbliğinə yol verilməməli və təsirinə düşülməməlidir;
– əhalinin həssas qruplarına, uşaqların, yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və mənəvi inkişafına ziyan vuran məlumat, o cümlədən təsvirlərdən istifadə olunmamalıdır;
– uşaqlara münasibətdə “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş tələblər əsas götürülməlidir;
– uşağa qarşı cinsi xarakter daşıyan cinayətlə bağlı məlumatda uşağın şəxsiyyəti, kimliyi gizli saxlanılmalıdır;
– mövzu ilə birbaşa əlaqəli deyilsə, insanların irqi, rəngi, dini, cinsi oriyentasiyası, fiziki, ruhi xəstəliyi və ya əlilliyi ilə bağlı təfərrüatlar nümayiş etdirilməməlidir;
– zəruri hallarda yayılan materiallarda müvafiq yaş məhdudiyyətləri indikatorları tətbiq edilməlidir;
– parapsixologiya, mövhumatçılıq və xürafatın təbliğinə yol verilməməlidir;
– intihara cəhdlə bağlı xəbərlərin təsviri təqlid hissi oyatmamalı, mövzuya xüsusi həssas yanaşılmalıdır;
– jurnalist cinayətdə şübhəli bilinən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququna hörmətlə yanaşmalıdır.
 
Xəbər və şərh
 
– xəbər və şərh fərqləndirilməli, mənbəyi aydın təqdim olunmalıdır;
– jurnalist öz şərhində peşə davranış qaydalarının və jurnalistikanın təməl prinsiplərindən kənara çıxmamalıdır;
– redaksiya kənar müəllif materialı təqdim edərkən materialın sonunda “müəllifin mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-üstə düşməyə bilər” formasında qeyd verməlidir;
– jurnalist sitat gətirdiyi fikri təhrif etməməlidir;
– reklam materialları redaksiya və müəllif materiallarından fərqləndirilməli və bunun reklam olduğu xüsusi qeyd edilməlidir;
– redaksiya tapşırığı qanunlara və peşə etikasına zidd olduqda, jurnalist həmin tapşırığın icrasından imtina edə bilər;
– redaktə zamanı jurnalistin fikirləri təhrif olunubsa, o, həmin materialın müəllifliyindən imtina edə bilər.
 
Xəbər mənbələri ilə iş
 
– şəffaf, mötəbər, dəqiq mənbələrlə işləməyə üstünlük verilməlidir;
– mənbə işinə və ya bilavasitə özünə ziyan vura biləcəyi səbəbiylə özü haqda məlumatın verilməsini istəmədiyi halda, gizli saxlanılmalıdır;
– redaktorlar müxbirlərlə yanaşı, gizli mənbələri qiymətləndirmək məqsədilə onlar barədə məlumata sahib olmalıdırlar. Mənbə tam gizli qalmaq istədiyi halda, verilən məlumat yalnız ictimai maraq kəsb edəcəyi təqdirdə və digər alternativ mənbələr tərəfindən təsdiq edilərsə, yayımlana bilər;
– faktoloji məlumatlar ən azı iki fərqli və bir-birindən asılı olmayan mənbələrdən dəqiqləşdirilməlidir;
– gizli mənbə yalnız məhkəmənin tələbi ilə açıqlana bilər;
– mənbələrə qarşı ədalətli davranılmalı, açıqlamalar kontekstdən çıxarılmamalıdır.
 
Təkzib və düzəliş
 
Audiovizual və rəqəmsal platformalarda, çap mediasında redaksiyanın məhsulu kimi yayılmış materiallarda səhvlərin düzəldilməsində məqsəd çevik reaksiyanın verilməsi və mümkün qədər aydın, operativ şəkildə səhv və düzgün olanı izah etməkdir. İstifadəçi səhvin necə və niyə düzəldildiyini başa düşə bilməlidir;
 
Səhv düzəldildikdən sonra izah məqsədilə “düzəliş” və ya “redaksiya qeydi” kimi ifadələrdən istifadə olunmalıdır;
 
Düzəliş – Bir məqalə, foto, məlumat, sərlövhə, qrafik element, video və ya digər materiallar əsaslı şəkildə düzəldilirsə, dəyişiklik izah edilməlidir;
 
Redaksiya qeydi – İctimai rəydə materialın peşəkarlıq standartlarına cavab vermədiyi iddiaları ortaya çıxarsa, “redaksiya qeydi” altında izahat verilməli, məsələyə aydınlıq gətirilməlidir;
 
Redaksiya dərc etdiyi və ya yayımladığı materialları silməməli, nəzərdən qaçırılmış və ya yenilənmiş məlumatlar olduğu halda, müvafiq əlavələr edərək onu dolğunlaşdırmalıdır;
 
Təkzib verilməsinin prinsip və detalları ilə bağlı ortaya çıxan məsələlərin aydınlaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının “Media haqqında” Qanununa istinad olunmalıdır.
 
Müəllif hüquqları
 
– plagiata və müəllif hüquqlarının pozulmasına yol verilməməlidir;
– digər media subyektinin materialından istifadə edərkən istinad edilməsi vacibdir;
– jurnalist materialında özünün gördükləri ilə digər mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları aydın fərqləndirməlidir;
– jurnalist redaksiya üçün hazırladığı materialı işlədiyi kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırmadan başqalarına təklif edə bilməz;
– Mübahisəli hallarda “Müəllif hüquqları” haqqında, həmçinin “Media haqqında” qanunun müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı maddələrinə istinad olunmalıdır.
 
Sosial mediada jurnalistin davranışı
 
– jurnalist sosial mediadan istifadə zamanı peşəkar davranış nümayiş etdirməli, təmsil etdiyi media subyektinin nüfuzuna və mövqeyinə xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir;
– sosial şəbəkələrdən götürülmüş audio, foto, video və digər materiallar media qurumunda yayımlanarkən həmin materialda olan və onu açıq paylaşıma açmayan şəxslərin maraqları, onların şəxsi həyatına hörmət prinsipi nəzərə alınmalıdır;
– sosial şəbəkələrdən götürülmüş informasiyanın ictimai əhəmiyyətinə və müəllifin statusuna diqqət yetirilməli, habelə məlumat əlavə mənbələrdən dəqiqləşdirilməlidir;
– jurnalist yayımlanmamış materialını təmsil etdiyi redaksiyanın icazəsi olmadan sosial şəbəkələrdə müzakirə predmetinə çevirməməlidir.
 
Peşə etikası
 
Ciddi jurnalistika media etikasından kənarda mövcud deyildir. Peşə etikasının normaları özündə bunları ehtiva edir:
 
– jurnalist heç bir halda peşə fəaliyyətinə görə hədiyyə qəbul etməməlidir;
– ictimaiyyətə açıq olmayan tədbirlərə dəvətlər qəbul edilməməlidir;
– başqasının əvəzinə material hazırlamamalıdır;
– redaksiyanın sirri kimi qorunan məlumatların verilməsi qadağandır;
– jurnalist üzərinə peşəkar fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş heç bir öhdəlik götürməməlidir;
– redaksiyada yaradıcı kollektiv arasında, eləcə də rəhbər heyətlə işçilər arasında münasibətlər sağlam, hüquq müstəvisində və şəffaf formalaşmalıdır;
– jurnalist peşə həmrəyliyi prinsiplərinə sadiq qalmalıdır;
– redaksiyada çalışan əməkdaşlar redaksiyadan kənar davranışlarında və fəaliyyətlərində təmsil etdikləri media quruluşunun nüfuzunu qorumalıdır.
Клиника имени Н.Туси
11:45, Сегодня
Иран осуществил успешный запуск в космос новой биокапсулы
11:44, Сегодня
Президент: В результате антитеррористических мероприятий не было потерь среди мирного населения
11:31, Сегодня
Координатор ООН о брачном возрасте в Азербайджане: 18 лет, как для мужчин, так и для женщин
11:25, Сегодня
Эмин Амруллаев против включения предмета по предотвращению домашнего насилия в школьную программу
11:25, Сегодня
Хиджран Гусейнова о принуждение женщин к селективным абортам
11:23, Сегодня
Ильхам Алиев поздравил президента Финляндии
11:19, Сегодня
В Азербайджане отметят 90-летний юбилей академика Арифа Пашаева - ФОТО
11:13, Сегодня
В Азербайджане из оборота изъяты наркотические средства на 4 млн манатов - ВИДЕО
11:10, Сегодня
Установлена личность погибшей в ДТП женщины - ВИДЕО
11:01, Сегодня
Блинкен и Ван И обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
11:01, Сегодня
Экипаж разбившегося в Японии американского конвертоплана Osprey признан погибшим
10:55, Сегодня
В Азербайджане выросло количество обращением, связанных с домашним насилием
10:51, Сегодня
В бакинском метро у пассажира украли мобильный телефон
10:47, Сегодня
В Китае введена в эксплуатацию первая в мире АЭС четвертого поколения
10:44, Сегодня
Бахар Мурадова рассказала о Центрах помощи и приютах для жертв домашнего насилия
10:42, Сегодня
Ильхам Алиев: Когда мы восстановили свой суверенитет, в Карабахе находился большой армянский контингент
10:39, Сегодня
В Баку повысится стоимость проезда в метро? - ЗАЯВЛЕНИЕ
10:38, Сегодня
Когды будут выплачены пенсии за декабрь?
10:27, Сегодня
Азербайджанская нефть подешевела​
10:25, Сегодня
В Индии из-за циклона "Мичаунг" погибли 17 человек
10:20, Сегодня
В Евлахе ребенка покусала мышь - ВИДЕО
10:13, Сегодня
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
10:09, Сегодня
В Зардабе автомобиль врезался в дерево, есть погибший и пострадавший
10:09, Сегодня
Ильхам Алиев принимает участие в международном форуме - ПРЯМОЙ ЭФИР
10:07, Сегодня
Блинкен: Если Сенат не одобрит помощь Киеву, то это откроет ящик Пандоры
10:02, Сегодня
Сотрудник AzTV скончался после операции по уменьшению желудка - ФОТО
09:58, Сегодня
В Баку автомобиль сбил молодого мужчину
09:53, Сегодня
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с форумом, который сегодня пройдет в Баку - ФОТО
09:49, Сегодня
Президент Венесуэлы Мадуро объявил часть соседней Гайаны 24-м штатом страны - ФОТО
09:32, Сегодня
Ассоциация туроператоров Ирана: Иностранные туристы даже даром не приезжают в Иран - ФОТО
09:23, Сегодня
В Баку 14-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП
09:22, Сегодня
Генштаб ВСУ обнародовал оперативные данные на утро 6 декабря
09:21, Сегодня
В Азербайджане на стенах нового здания школы образовались трещины - ВИДЕО
09:06, Сегодня
На каких улицах столицы наблюдаются транспортные заторы? - СПИСОК + ФОТО
09:02, Сегодня
Датский Saxo Bank сделал неожиданные прогнозы на 2024 год
09:01, Сегодня
В Самухе на обочине дороги обнаружено оружие и боеприпасы
08:33, Сегодня
ВОЗ рекомендовала повысить налоги на алкоголь и сладкие напитки
08:30, Сегодня
В Китае создали рекордно эффективную систему извлечения воды из воздуха
08:18, Сегодня
Оператор IGB работает над потенциальным расширением трубопровода - исполнительный директор
08:02, Сегодня
В Сумгайыте мать в течение двух дней не подозревала о смерти дочери, вместе с которой проживала в квартире
08:00, Сегодня
Соединенным Штатам предсказали нашествие вампиров
07:58, Сегодня
Германия инвестирует 9 млн евро в развитие "зелёной" индустриализации Узбекистана
07:29, Сегодня
Ким Чен Ын попросил северокорейских женщин больше рожать и разрыдался - ВИДЕО
07:05, Сегодня
Почему жители Азербайджана не любят пользоваться пешеходными переходами? - ВИДЕО
07:00, Сегодня
В Румынии объявили эпидемию кори
06:58, Сегодня
Раиси совершит визит в Россию
06:38, Сегодня
Австралийские ученые: Наличие кошек в доме увеличивает риск развития шизофрении
06:32, Сегодня
В ряде районов Азербайджана у граждан изъято оружие - ФОТО
06:18, Сегодня
Голливудский актер Николас Кейдж планирует завершить карьеру в кино
05:58, Сегодня
Официантки одного из кафе в Японии за доплату раздают пощечины - ВИДЕО
05:55, Сегодня
Казахстан провел переговоры с Туркменистаном и Ираном о транзите санкционных грузов
05:37, Сегодня
СМИ: Испанскую королеву обвинили в измене мужу - ФОТО
05:31, Сегодня
Посол Израиля в РФ: Мы не знаем, есть ли среди погибших бойцов ЦАХАЛ выходцы из Азербайджана
05:18, Сегодня
В Шри-Ланке сообщили о рекордном числе погибших в конфликтах людей и слонов
04:57, Сегодня
Телескоп James Webb увидел настоящего "монстра" в глубоком космосе - ФОТО
04:53, Сегодня
Эрдоган посетит с рабочим визитом Грецию
04:36, Сегодня
Президент Бразилии отказался ехать на инаугурацию назвавшего его коммунистом Хавьера Милея
04:16, Сегодня
Американские психологи открыли универсальную систему общения жестами
04:02, Сегодня
АПЛ: «Лутон» трижды забил «Арсеналу», но все равно проиграл - ВИДЕО
03:48, Сегодня
Туркменистан в 2024 году планирует принять глав МИД каспийской "пятерки"
03:11, Сегодня
Кэмерон: Британия не будет сокращать военную помощь Украине в 2024 году
03:05, Сегодня
«Лацио» обыграл «Дженоа» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии - ВИДЕО
02:42, Сегодня
Таджикистан и Кыргызстан согласовали еще 24 км границы
02:41, Сегодня
Завод в иранском Исфахане создает серьезную угрозу для здоровья местных жителей - ВИДЕО
02:22, Сегодня
Жители билясуварского села жалуются на проблемы с интернетом - ВИДЕО
02:02, Сегодня
Госдеп США: Взаимодействие с Азербайджаном отвечает американским национальным интересам
01:52, Сегодня
США ввели ограничения в отношении физических лиц и компании из Армении
01:49, Сегодня
ВС Турции провели операцию против террористов РПК на севере Ирака
01:36, Сегодня
При посредничестве Катара шесть украинских детей вернулись из России на родину
01:32, Сегодня
Супруга шехида: Через неделю после смерти Сабухи у нас родились близнецы - ВИДЕО
01:21, Сегодня
На юге Индии из-за ливней погибли не менее семи человек - ВИДЕО
00:21, Сегодня
Глава Минобороны Израиля заявил, что ХАМАС теряет контроль над Газой
00:19, Сегодня
Эта страна будет производить снаряды для Украины
00:17, Сегодня
Подоляк не видит оснований для увольнения Залужного
00:16, Сегодня
Женская сборная Азербайджана по футболу завершила выступление в Лиге наций победой
00:15, Сегодня
Посол Хазар Ибрагим обвинил Комиссию США в исламофобии и политической коррупции
00:14, Сегодня
Зеленский передумал выступать перед сенаторами США
05 Dec 2023 | 23:58
В Баку пройдет заседание Рабочей группы высокого уровня прикаспийских стран
05 Dec 2023 | 23:50
Назван спортсмен года по версии журнала Time
05 Dec 2023 | 23:47
Обращение Ильхама Алиева к участникам мероприятия по деколонизации распространено в качестве документа ООН
05 Dec 2023 | 23:40
Задержаны граждане, занимавшиеся незаконной вырубкой деревьев в Исмайыллинском районе - ФОТО
05 Dec 2023 | 23:38
В Огузе зафиксировано 10 случаев заражения корью
05 Dec 2023 | 23:36
Число жертв в секторе Газа с начала эскалации конфликта превысило 16 тыс.
05 Dec 2023 | 23:28
Выбросы CO2 в 2023 году достигнут нового максимума
05 Dec 2023 | 23:23
Украина рискует проиграть без денег и оружия США, заявили у Зеленского
05 Dec 2023 | 23:14
СМИ: В Бразилии приняли первый в мире закон, разработанный нейросетью
05 Dec 2023 | 23:04
Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили двусторонние и региональные вопросы - ОБНОВЛЕНО/ФОТО
05 Dec 2023 | 23:02
В Москве стена университета рухнула прямо на дорогу-(видео)
05 Dec 2023 | 23:01
Нацбанк Украины девальвировал курс гривны
05 Dec 2023 | 22:55
Стоимость биткоина превысила $43 тыс.
05 Dec 2023 | 22:46
В Агстафе 16-летняя девушка скончалась от удара током
05 Dec 2023 | 22:45
ХАМАС не намерен освобождать заложников до прекращения огня в Газе
05 Dec 2023 | 22:07
ВОЗ: Более 60 процентов погибших в секторе Газа составляют женщины и дети
05 Dec 2023 | 22:05
Житель Абшеронского района выразил недовольство качеством службы скорой помощи - ЖАЛОБА + ЗАЯВЛЕНИЕ
05 Dec 2023 | 21:58
Украина в 2023 году потратила на оборону и критические расходы $93 млрд
05 Dec 2023 | 21:55
В Шамахинском районе к ответственности привлечен глава муниципалитета
05 Dec 2023 | 21:43
Заявление АЗЕРТАДЖ о необоснованной депортации его сотрудника из Новой Каледонии
05 Dec 2023 | 21:27
Украинцы сбили российский бомбардировщик
05 Dec 2023 | 21:25
В ряде районов Азербайджана у граждан изъято оружие - ФОТО
05 Dec 2023 | 21:24
ЦАХАЛ приступил к третьей фазе наземной операции в Газе
ЕЖЕДНЕВНО
05 Dec 2023 | 12:22
Делегация ВМС Ирана посетила Аллею шехидов в Баку
05 Dec 2023 | 12:04
Премьер Азербайджана примет участие в заседании совета глав правительств СНГ
05 Dec 2023 | 12:36
Милли Меджлис принял бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2024 год
05 Dec 2023 | 12:40
Али Асадов: Сепаратизм на землях Азербайджана полностью и навсегда искоренен
05 Dec 2023 | 12:45
К концу года еще 215 семей вернутся на освобожденные территории
05 Dec 2023 | 12:09
Зафар Сыракая: Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома
05 Dec 2023 | 12:34
Прошли первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой - ФОТО
05 Dec 2023 | 12:02
Президент Ирана прибудет в Россию на этой неделе
05 Dec 2023 | 12:49
Завтра в Баку будет дождь
05 Dec 2023 | 14:29
Меняется условие об увольнении офицеров с действительной военной службы по собственному желанию
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
29 Nov 2023 | 14:56
Денежное довольствие военнослужащих в Азербайджане будет увеличено на 210 манатов
29 Nov 2023 | 14:53
Эрдоган: Нетаньяху войдет в историю как «палач Газы»
29 Nov 2023 | 15:06
Ереван и Лондон провели оборонные стратегические консультации-ФОТО
29 Nov 2023 | 15:13
Министр Керобян: Россия не пропускает армянскую продукцию
29 Nov 2023 | 14:35
В Азербайджане построят новые военные городки
29 Nov 2023 | 15:04
Подготавливаются генпланы городов Нахчыван, Ордубад и Шахбуз
29 Nov 2023 | 15:03
Смерть в бакинском метро
29 Nov 2023 | 14:59
Обсужден мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
29 Nov 2023 | 12:42
Столтенберг: На заседании Совета НАТО обсудим процесс вступления Украины
29 Nov 2023 | 14:57
Индия в 2023 году почти каждый день сталкивалась со стихийными бедствиями
Ежемесячно
05 Dec 2023 | 12:22
Делегация ВМС Ирана посетила Аллею шехидов в Баку
05 Dec 2023 | 12:04
Премьер Азербайджана примет участие в заседании совета глав правительств СНГ
05 Dec 2023 | 12:36
Милли Меджлис принял бюджет Госфонда соцзащиты Азербайджана на 2024 год
05 Dec 2023 | 12:40
Али Асадов: Сепаратизм на землях Азербайджана полностью и навсегда искоренен
05 Dec 2023 | 12:45
К концу года еще 215 семей вернутся на освобожденные территории
05 Dec 2023 | 12:09
Зафар Сыракая: Изгнанные из Армении азербайджанцы имеют право вернуться в свои дома
05 Dec 2023 | 12:34
Прошли первые политические консультации между Азербайджаном и Кубой - ФОТО
05 Dec 2023 | 12:02
Президент Ирана прибудет в Россию на этой неделе
05 Dec 2023 | 12:49
Завтра в Баку будет дождь
05 Dec 2023 | 14:29
Меняется условие об увольнении офицеров с действительной военной службы по собственному желанию
Писатели