Peşə etikası
Redaksiya siyasəti və peşə etikası qaydaları
 
Həqiqətə hörmət və cəmiyyətin məlumat almaq tələbatını ödəmək jurnalistikanın fundamental prinsipidir. Jurnalist hansı media subyektində çalışmasından asılı olmayaraq, ictimai məsuliyyət daşıyır.
 
Ümumi prinsiplər
 
Media subyekti fəaliyyətində aşağıdakı prinsipləri rəhbər tutur:
 
– redaksiya obyektivlik, dəqiqlik, qərəzsizlik və vicdanlılıq prinsiplərinə sadiq qalmalıdır;
– məlumat dəqiqləşdirilmədən və ya düzgünlüyünə əmin olunmadan təqdim edilməməlidir;
– faktların və hadisələrin təqdimatında birtərəflilik olmamalıdır;
– böhtana, təhqirə və nifrət çıxışlarına yol verilməməlidir;
– dövlət dilinin normalarına riayət edilməlidir;
– jurnalist materiallarında vulqar ifadələrin, jarqonların işlədilməsindən çəkinməlidir;
– redaksiya siyasəti heç bir halda dövlətçiliyə, cəmiyyətin milli-mənəvi dəyərlərinə, ümumi əxlaqa və ailə institutunun qorunması prinsipinə zidd ola bilməz;
– vətəndaş hüquqları, həmrəylik, demokratiya, bərabər imkanlar ilə bağlı məsələlərə həssas yanaşılmalıdır;
– redaksiya milli və ictimai maraqların qorunmasında maraqlı olmalı, insanların dini inanclarına, heysiyyatına toxunacaq məzmuna yol verməməlidir;
– dövlət rəmzlərinə hörmətlə yanaşılmalıdır;
– terrorizmin, zorakılığın, qəddarlığın, milli, irqi, dini, cinsi ayrı-seçkiliyin təbliğinə yol verilməməlidir;
– sağlamlığın və ətraf mühitin qorunmasına zidd hərəkətlər təbliğ olunmamalıdır;
– məlumat azadlığına, şəffaflığına, obyektivliyinə, qərəzsizliyinə, ədalətliliyinə və plüralizmə xələl gətirilməməlidir;
– materiallar dəqiq və mümkün qədər müxtəlif baxış bucaqları diqqətə alınmaqla təqdim olunmalıdır;
– jurnalist üzərinə düşən maarifçilik missiyasını unutmamalı, fəaliyyətində bu xətti inkişaf etdirməlidir;
– faktların doğruluğuna əsaslanmaqla hadisələrə münasibətdə sağlam tənqidi düşüncə əsas götürülməlidir;
– zorakılıq, cinayət və s. bu kimi insanların təhlükəsizliyinə dair mənfi təzahürlərlə bağlı məlumatlar adekvat tərzdə işıqlandırılmalı, onların təbliğinə yol verilməməli və təsirinə düşülməməlidir;
– əhalinin həssas qruplarına, uşaqların, yetkinlik yaşına çatmayanların fiziki, əqli və mənəvi inkişafına ziyan vuran məlumat, o cümlədən təsvirlərdən istifadə olunmamalıdır;
– uşaqlara münasibətdə “Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş tələblər əsas götürülməlidir;
– uşağa qarşı cinsi xarakter daşıyan cinayətlə bağlı məlumatda uşağın şəxsiyyəti, kimliyi gizli saxlanılmalıdır;
– mövzu ilə birbaşa əlaqəli deyilsə, insanların irqi, rəngi, dini, cinsi oriyentasiyası, fiziki, ruhi xəstəliyi və ya əlilliyi ilə bağlı təfərrüatlar nümayiş etdirilməməlidir;
– zəruri hallarda yayılan materiallarda müvafiq yaş məhdudiyyətləri indikatorları tətbiq edilməlidir;
– parapsixologiya, mövhumatçılıq və xürafatın təbliğinə yol verilməməlidir;
– intihara cəhdlə bağlı xəbərlərin təsviri təqlid hissi oyatmamalı, mövzuya xüsusi həssas yanaşılmalıdır;
– jurnalist cinayətdə şübhəli bilinən şəxsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququna hörmətlə yanaşmalıdır.
 
Xəbər və şərh
 
– xəbər və şərh fərqləndirilməli, mənbəyi aydın təqdim olunmalıdır;
– jurnalist öz şərhində peşə davranış qaydalarının və jurnalistikanın təməl prinsiplərindən kənara çıxmamalıdır;
– redaksiya kənar müəllif materialı təqdim edərkən materialın sonunda “müəllifin mövqeyi ilə redaksiyanın mövqeyi üst-üstə düşməyə bilər” formasında qeyd verməlidir;
– jurnalist sitat gətirdiyi fikri təhrif etməməlidir;
– reklam materialları redaksiya və müəllif materiallarından fərqləndirilməli və bunun reklam olduğu xüsusi qeyd edilməlidir;
– redaksiya tapşırığı qanunlara və peşə etikasına zidd olduqda, jurnalist həmin tapşırığın icrasından imtina edə bilər;
– redaktə zamanı jurnalistin fikirləri təhrif olunubsa, o, həmin materialın müəllifliyindən imtina edə bilər.
 
Xəbər mənbələri ilə iş
 
– şəffaf, mötəbər, dəqiq mənbələrlə işləməyə üstünlük verilməlidir;
– mənbə işinə və ya bilavasitə özünə ziyan vura biləcəyi səbəbiylə özü haqda məlumatın verilməsini istəmədiyi halda, gizli saxlanılmalıdır;
– redaktorlar müxbirlərlə yanaşı, gizli mənbələri qiymətləndirmək məqsədilə onlar barədə məlumata sahib olmalıdırlar. Mənbə tam gizli qalmaq istədiyi halda, verilən məlumat yalnız ictimai maraq kəsb edəcəyi təqdirdə və digər alternativ mənbələr tərəfindən təsdiq edilərsə, yayımlana bilər;
– faktoloji məlumatlar ən azı iki fərqli və bir-birindən asılı olmayan mənbələrdən dəqiqləşdirilməlidir;
– gizli mənbə yalnız məhkəmənin tələbi ilə açıqlana bilər;
– mənbələrə qarşı ədalətli davranılmalı, açıqlamalar kontekstdən çıxarılmamalıdır.
 
Təkzib və düzəliş
 
Audiovizual və rəqəmsal platformalarda, çap mediasında redaksiyanın məhsulu kimi yayılmış materiallarda səhvlərin düzəldilməsində məqsəd çevik reaksiyanın verilməsi və mümkün qədər aydın, operativ şəkildə səhv və düzgün olanı izah etməkdir. İstifadəçi səhvin necə və niyə düzəldildiyini başa düşə bilməlidir;
 
Səhv düzəldildikdən sonra izah məqsədilə “düzəliş” və ya “redaksiya qeydi” kimi ifadələrdən istifadə olunmalıdır;
 
Düzəliş – Bir məqalə, foto, məlumat, sərlövhə, qrafik element, video və ya digər materiallar əsaslı şəkildə düzəldilirsə, dəyişiklik izah edilməlidir;
 
Redaksiya qeydi – İctimai rəydə materialın peşəkarlıq standartlarına cavab vermədiyi iddiaları ortaya çıxarsa, “redaksiya qeydi” altında izahat verilməli, məsələyə aydınlıq gətirilməlidir;
 
Redaksiya dərc etdiyi və ya yayımladığı materialları silməməli, nəzərdən qaçırılmış və ya yenilənmiş məlumatlar olduğu halda, müvafiq əlavələr edərək onu dolğunlaşdırmalıdır;
 
Təkzib verilməsinin prinsip və detalları ilə bağlı ortaya çıxan məsələlərin aydınlaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının “Media haqqında” Qanununa istinad olunmalıdır.
 
Müəllif hüquqları
 
– plagiata və müəllif hüquqlarının pozulmasına yol verilməməlidir;
– digər media subyektinin materialından istifadə edərkən istinad edilməsi vacibdir;
– jurnalist materialında özünün gördükləri ilə digər mənbələrdən əldə etdiyi məlumatları aydın fərqləndirməlidir;
– jurnalist redaksiya üçün hazırladığı materialı işlədiyi kütləvi informasiya vasitəsinin rəhbərliyi ilə razılaşdırmadan başqalarına təklif edə bilməz;
– Mübahisəli hallarda “Müəllif hüquqları” haqqında, həmçinin “Media haqqında” qanunun müəllif hüquqlarının qorunması ilə bağlı maddələrinə istinad olunmalıdır.
 
Sosial mediada jurnalistin davranışı
 
– jurnalist sosial mediadan istifadə zamanı peşəkar davranış nümayiş etdirməli, təmsil etdiyi media subyektinin nüfuzuna və mövqeyinə xələl gətirə biləcək hərəkətlərə yol verməməlidir;
– sosial şəbəkələrdən götürülmüş audio, foto, video və digər materiallar media qurumunda yayımlanarkən həmin materialda olan və onu açıq paylaşıma açmayan şəxslərin maraqları, onların şəxsi həyatına hörmət prinsipi nəzərə alınmalıdır;
– sosial şəbəkələrdən götürülmüş informasiyanın ictimai əhəmiyyətinə və müəllifin statusuna diqqət yetirilməli, habelə məlumat əlavə mənbələrdən dəqiqləşdirilməlidir;
– jurnalist yayımlanmamış materialını təmsil etdiyi redaksiyanın icazəsi olmadan sosial şəbəkələrdə müzakirə predmetinə çevirməməlidir.
 
Peşə etikası
 
Ciddi jurnalistika media etikasından kənarda mövcud deyildir. Peşə etikasının normaları özündə bunları ehtiva edir:
 
– jurnalist heç bir halda peşə fəaliyyətinə görə hədiyyə qəbul etməməlidir;
– ictimaiyyətə açıq olmayan tədbirlərə dəvətlər qəbul edilməməlidir;
– başqasının əvəzinə material hazırlamamalıdır;
– redaksiyanın sirri kimi qorunan məlumatların verilməsi qadağandır;
– jurnalist üzərinə peşəkar fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmasına yönəlmiş heç bir öhdəlik götürməməlidir;
– redaksiyada yaradıcı kollektiv arasında, eləcə də rəhbər heyətlə işçilər arasında münasibətlər sağlam, hüquq müstəvisində və şəffaf formalaşmalıdır;
– jurnalist peşə həmrəyliyi prinsiplərinə sadiq qalmalıdır;
– redaksiyada çalışan əməkdaşlar redaksiyadan kənar davranışlarında və fəaliyyətlərində təmsil etdikləri media quruluşunun nüfuzunu qorumalıdır.
09:38, Сегодня
Архиепископ Галстанян и его сторонники двинулись в сторону здания МВД Армении
09:37, Сегодня
ДТП с автобусом в Пакистане: погибли 28 человек, около 20 пострадали
09:29, Сегодня
Цена азербайджанской нефти превысила 85 долларов
09:22, Сегодня
Делегация Французской Полинезии прибыла в Азербайджан-(ФОТО)
09:18, Сегодня
КНДР запустила на территорию Южной Кореи воздушные шары с мусором и навозом
09:17, Сегодня
Курсы валют Центрального банка Азербайджана-(29.05.2024)
08:46, Сегодня
В город Ходжалы отправился очередной миграционный караван-ФОТО
08:42, Сегодня
Стало известно, какие тренировки и диета укрепляют здоровье пожилых
08:37, Сегодня
В Иране вырос объем производства стали
08:11, Сегодня
100-летний мужчина женился на 102-летней женщине в Америке
07:41, Сегодня
Экстракт апельсиновой кожуры полезен для сердца
07:12, Сегодня
Препарат для похудения снижает риск хронической болезни почек, выяснили ученые
06:41, Сегодня
Посветивший лазерной указкой в небо мужчина заплатит €3600 за ослепление пилота вертолета
05:41, Сегодня
Найдена новая генетическая причина головной боли
00:31, Сегодня
США сохраняют ограничения на применение переданного Киеву оружия
00:29, Сегодня
Стамбульские мосты окрасились в цвета флага Азербайджана-(фото)
00:28, Сегодня
Страховое решение по теракту в «Крокусе» пока не принято
00:17, Сегодня
Столтенберг констатировал наступление «самого сложного времени» для Киева
28 May 2024 | 23:28
Армения прекратила ретрансляцию Первого российского телеканала
28 May 2024 | 23:10
Небоскреб «Бурдж-Халифа» засиял цветами азербайджанского триколора
28 May 2024 | 22:57
В Польше не верят в помощь НАТО в случае вторжения России
28 May 2024 | 22:44
Вырос госдолг Армении
28 May 2024 | 22:33
Два азербайджанских боксера победили в лицензионном турнире
28 May 2024 | 22:32
В Украине ценят поддержку Азербайджана
28 May 2024 | 22:27
Госдеп осудил Грузию и пригрозил разрывом связей
28 May 2024 | 22:19
Турция выступает за подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
28 May 2024 | 22:06
Зурабишвили призвала к проведению референдума: «Европейское будущее или российское рабство?»
28 May 2024 | 21:42
Грузинский премьер рассказал об отношениях с Москвой и нежелании превращать страну в Украину
28 May 2024 | 21:24
Военные Азербайджана поучаствуют в параде в Минске
28 May 2024 | 21:20
Макрон выступил за за разрешение Киеву наносить удары по территории России
28 May 2024 | 21:16
В Шамкирском водохранилище обнаружено тело утонувшего рыбака
28 May 2024 | 21:07
Распространились фотографии женщины, жестоко убитой братом в Загатале
28 May 2024 | 21:00
Боррель обвинил Венгрию в блокировании военной помощи ЕС для Украины
28 May 2024 | 20:58
Премьер Грузии заявил, что закон об иноагентах улучшит условия для членства в ЕС
28 May 2024 | 20:46
В Сумгайыте столкнулись два автомобиля, трое пострадавших
28 May 2024 | 20:38
В парламенте Грузии в ходе заседания по закону об иноагентах оппозиционного депутата облили водой-(видео)
28 May 2024 | 20:18
В Ватикане извинились за гомофобное оскорбление папы Римского
28 May 2024 | 20:11
Азербайджан оказался среди лидеров по заболеваемости корью в Европе
28 May 2024 | 20:01
Белый дом допустил эмбарго на российские товары
28 May 2024 | 19:54
Заместитель Лаврова о процессе делимитации между Азербайджаном и Арменией
28 May 2024 | 19:43
Зеленский в Португалии
28 May 2024 | 19:34
Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах
28 May 2024 | 19:32
Неутешительная статистика родственных браков в Азербайджане
28 May 2024 | 19:19
МВД Греции выплатит €400 тыс. за утечку личных данных на фоне выборов в Европарламент
28 May 2024 | 19:09
ЕС продолжит укреплять партнерство с Азербайджаном
28 May 2024 | 19:01
Совет ЕС определил приоритеты по безопасности и обороне
28 May 2024 | 18:48
Хакан Фидан: Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства»
28 May 2024 | 18:46
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 33 градусов
28 May 2024 | 18:37
Громкое дело: в суде расследуют незаконную продажу стадиона в Баку
28 May 2024 | 18:36
Границы на освобожденных от оккупации землях взяты под охрану
28 May 2024 | 18:24
The Times узнала об опасениях Европы из-за недостаточно больших армий
28 May 2024 | 18:13
Первые кадры села Гызылгаджилы-(видео)
28 May 2024 | 18:02
ЕБРР выделит еще 20 млн евро на модернизацию свалки в Тбилиси
28 May 2024 | 17:50
Эрсин Татар поздравил азербайджанский народ
28 May 2024 | 17:39
Арестован главред газеты и сайта
28 May 2024 | 17:32
Армия Израиля в центре Рафаха
28 May 2024 | 17:15
В Кыргызстан поступит российский зенитно-ракетный комплекс С-300
28 May 2024 | 17:06
Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости
28 May 2024 | 17:05
Финансовый кризис в "Кяпазе": клуб не смог удержать легионеров
28 May 2024 | 17:04
Карл III нашел замену больной Кейт Миддлтон
28 May 2024 | 16:58
Эрдоган поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана
28 May 2024 | 16:51
Российское ГИБДД вновь стало ГАИ
28 May 2024 | 16:28
Правительство Молдовы выполнило все требования для вступления в ЕС
28 May 2024 | 16:20
Полиция не пустила католикоса всех армян в «Сардарапат»
28 May 2024 | 16:07
Сельчук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
28 May 2024 | 15:24
Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление Азербайджана
28 May 2024 | 15:03
Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями, переселившимися в город Ходжалы
28 May 2024 | 14:50
Испания признала Палестину
28 May 2024 | 14:15
В Хачмазском районе проводили в последний путь трагически скончавшегося военнослужащего-ФОТО
28 May 2024 | 14:13
Журналисты посетили село Гызылгаджилы Газахского района
28 May 2024 | 13:51
Папикян и вице-премьер Бельгии обсудили оборонное сотрудничество
28 May 2024 | 13:46
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу: Мины продолжают убивать и калечить
28 May 2024 | 13:26
Президент и первая леди Азербайджана ознакомились с реконструкцией 15 домов в Ходжалы
28 May 2024 | 13:17
Ильхам Алиев, Мехрибан Алиева и Арзу Алиева находятся в Ходжалы
28 May 2024 | 13:16
Начался визит представителей СМИ в освобожденные четыре села Газахского района
28 May 2024 | 13:14
Воздух в Азербайджане прогреется до 33 градусов
28 May 2024 | 13:13
Генпрокуратура о подрыве на мине в Агдаме сотрудника ANAMA
28 May 2024 | 12:46
В адрес президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления
28 May 2024 | 12:26
Посол Франции поздравила Азербайджан с Днем независимости-ФОТО
28 May 2024 | 12:15
Заложен фундамент села Шотланлы Агдамского района
28 May 2024 | 12:09
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Намирли Агдамского района-ФОТО
28 May 2024 | 12:00
Заложен фундамент села Гюллюджа Агдамского района-ФОТО
28 May 2024 | 11:56
В Баку и на Абшероне количество пыли в воздухе в 1,2 раза превышает норму
28 May 2024 | 11:49
За три месяца 576 граждан Азербайджана изменили имя, фамилию и отчество
28 May 2024 | 11:06
Премьер-министр Нидерландов прибыл с визитом в Казахстан
28 May 2024 | 11:02
В Алматы проходит подготовительная конференция для обсуждения участия стран ЦА в COP29 в Баку
28 May 2024 | 10:51
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
28 May 2024 | 10:48
Совет нацбезопасности Турции обсудит мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
28 May 2024 | 10:36
Новые требования к производителям колбасы: как определить халяльность продукта?
28 May 2024 | 10:32
Джахит Багчи: Желаем Азербайджану мира, процветания и прогресса
28 May 2024 | 10:26
Посол Великобритании поздравил наш народ на азербайджанском языке-ВИДЕО
28 May 2024 | 10:24
В Бакпорту прошло мероприятие ООН по возможностям СОР29
28 May 2024 | 10:21
В Азербайджане задержаны 49 лиц, подозреваемых в совершении преступлений-МВД
28 May 2024 | 10:18
Бельгия намерена поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
28 May 2024 | 10:16
МИД Турции поздравил народ Азербайджана по случаю Дня независимости
28 May 2024 | 10:16
Расстрелял прямо на поминках: шокирующие подробности жестокого убийства в Загатале
28 May 2024 | 09:53
Высотное здание в Багдаде подсвечено цветами флага Азербайджана
28 May 2024 | 09:48
Нефть марки Brent подорожала до 83,28 доллара за баррель
28 May 2024 | 09:26
В Баку в ДТП пострадал пятилетний ребенок
28 May 2024 | 09:18
Историк: Жители более 30 сел Гейчинского махала подняли мятеж против царских чиновников
ЕЖЕДНЕВНО
28 May 2024 | 10:18
Бельгия намерена поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
28 May 2024 | 10:32
Джахит Багчи: Желаем Азербайджану мира, процветания и прогресса
28 May 2024 | 10:26
Посол Великобритании поздравил наш народ на азербайджанском языке-ВИДЕО
28 May 2024 | 10:36
Новые требования к производителям колбасы: как определить халяльность продукта?
28 May 2024 | 10:16
Расстрелял прямо на поминках: шокирующие подробности жестокого убийства в Загатале
28 May 2024 | 09:53
Высотное здание в Багдаде подсвечено цветами флага Азербайджана
28 May 2024 | 10:16
МИД Турции поздравил народ Азербайджана по случаю Дня независимости
28 May 2024 | 11:06
Премьер-министр Нидерландов прибыл с визитом в Казахстан
28 May 2024 | 11:02
В Алматы проходит подготовительная конференция для обсуждения участия стран ЦА в COP29 в Баку
28 May 2024 | 10:51
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
23 May 2024 | 14:58
Российская агрессия грозит не только Украине. «Чья-то глупая сила не должна решать, как жить всем…»
22 May 2024 | 10:10
Трудовая пенсия военнослужащим будет назначаться со дня увольнения с военной службы
22 May 2024 | 10:02
Пашинян отправился в Тегеран для участия на церемонии прощания с президентом Ирана
22 May 2024 | 10:11
В Сумгайыте проводится расследование по факту отравления матери и ее малолетних детей
22 May 2024 | 10:13
Король Бахрейна сегодня прибудет в Москву
22 May 2024 | 09:55
Испания присоединится к Ирландии и Норвегии в признании Палестины
27 May 2024 | 23:42
Иран поставил России новые авиабомбы для ударов по Украине-(ФОТО-ВИДЕО)
27 May 2024 | 22:26
Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 28 Мая-ФОТО
27 May 2024 | 23:12
Тело утонувшего в канале военнослужащего передано на экспертизу
27 May 2024 | 23:01
ЕС выделил 2,12 млрд. евро  для повсеместной поддержки сирийцев
Ежемесячно
28 May 2024 | 10:18
Бельгия намерена поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года
28 May 2024 | 10:32
Джахит Багчи: Желаем Азербайджану мира, процветания и прогресса
28 May 2024 | 10:26
Посол Великобритании поздравил наш народ на азербайджанском языке-ВИДЕО
28 May 2024 | 10:36
Новые требования к производителям колбасы: как определить халяльность продукта?
28 May 2024 | 10:16
Расстрелял прямо на поминках: шокирующие подробности жестокого убийства в Загатале
28 May 2024 | 09:53
Высотное здание в Багдаде подсвечено цветами флага Азербайджана
28 May 2024 | 10:16
МИД Турции поздравил народ Азербайджана по случаю Дня независимости
28 May 2024 | 11:06
Премьер-министр Нидерландов прибыл с визитом в Казахстан
28 May 2024 | 11:02
В Алматы проходит подготовительная конференция для обсуждения участия стран ЦА в COP29 в Баку
28 May 2024 | 10:51
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Писатели