Qarabağ Zəfərinə gedən Qurtuluş yolu
Siyasət
Oxunub: 2197
14 Jun 2024 | 13:50
Qarabağ Zəfərinə gedən Qurtuluş yolu
Azərbaycan xalqı sabah, iyunun 15-də dövlətçiliymiz və müstəqilliyimiz üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən tarixi günü- Milli Qurtuluş Gününü böyük qürur hissi ilə qeyd edəcək.
 
15 iyun 1993-cü il.
 
Düz, 31 ilik zaman kəsimi bizi ayırır bu tarixi gündən.
 
Bu tarixə kimi çox çətin və kəşməkeşli günlərini yaşayan xalqımız iki yol ayrıcında qalmışdı:
 
- yeni boy atmaqda olan müstəqillik xəyallarının gerçəkləşdirilməsi, yoxsa, bu ümidlərin birdəfəlik dəfn edilməsi;
 
- dövlətinin və cəmiyyətinin ayrı-ayrı hissələrə parçalanmasının davamı, yoxsa, vahid Azərbaycan bayrağı altında birləşərək var olması;
 
- hakimiyyət böhranının, siyasi özbaşınalığın, vətəndaş müharibəsinin və cinayətkarlığın dərinləşməsi, yoxsa hüquqi dövlətin, güclü və etibarlı hakimiyyətin yaradılması, cəmiyyətdə ictimai barışın və sabitliyin bərqərar olması;
 
- iqtisadi və sosial problemlərin, yoxsulluğun və işsizliyin tüğyan etməsi, yoxsa, çiçəklənən və inkişaf edən, gələcəyə ümidlə baxan bir ölkənin inşası;
 
bir sözlə, Azərbaycan xalqı və dövləti 15 iyun 1993-cü ilə kimi ölüm və qalım arasında çarpışır, düşdüyü bataqlıqdan çıxmaq üçün yalnız və yalnız bir tarixi Şəxsiyyətə, zamanın sınağından uğurla çıxmış Heydər Əliyevə güvənir və Ondan kömək istəyirdi.
 
Bu da səbəbsiz deyildi.
 
Ona görə ki, nə vaxt Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinə və xalqına rəhbərlik edibsə, o zaman xalqımız və dövlətimiz böyüyüb, inkişaf edib, ona qarşı oynanılan bütün oyunların və çirkin planların qarşısı qətiyyətlə alınıb. Nə vaxt Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətdə olmayıb, o zaman xalqımız və dövlətimiz üçün dəhşətli və faciəli günlər başlayıb, soydaşlarımız soyqırıma və deportasiyaya məruz qalıb, torpaqlarımıza, dövlətçiliyimizə və milli kimliyimizə təcavüz olunub, siyasi hakimiyyət böhranı və idarəetmədə xaos yaşanıb.
 
Təsadüfi deyil ki, 1987-ci ilin oktyabrında Heydər Əliyev Sovetlər Bilriyinin rəhbərliyindən istefa verəndən bir ay sonra xalqımızın ağır və faciəli günləri başladı, Qarabağda erməni separatizmi baş qaldırdı, 5 ildə 5 dəfə hakmiyyət böhranı yaşandı, iqtidar dəyişdi, ölkə idarəedilməz vəziyyətə düşdü.
 
Bacarıqsız, prinsipsiz və milli ruhu olmayan, ən böyük vəzifələrini Heydər Əliyevə qarşı çıxmaqda və onun haqqında “donos” yazdırmaqda görən, Qobaçovun anti-Azərbaycan göstərişlərini canla-başla yerinə yetirən Kamran Bağırov, Əbdürrəhman Vəzirov və Ayaz Mütəllibovun yarıtmaz rəhbərliyi dövründə soydaşlarımız 1988-ci ilin əvvəllərindən etibarən Ermənistan deyilən tarixi torpaqlarından deportasiya edildi, xalqımıza qarşu 20 yanvar cinayəti və Xocalı soyqırımı törədildi, Qarabağın işğalına başlanıldı.
 
Yaqub Məmmədov və AXC-Musavat cütlüyünün hakimiyyəti dövründə isə bütün sahələrdə başlanan böhran daha da dərinləşdi. Qarabağın Dağlıq hissəsi, Şuşa, Laçın və Kəlbəcər Ermənistan tərəfindən işğal olundu, digər rayonların işğalı üçün əlverişli zəmin yaradıldı. AXC-Musavat iqtidarının hakimiyyət hərisliyi və səbatsızlığı nəticəsində Azərbaycan real parçalanmaq və müstəqilliyini itirmək təhlükəsi ilə üz-üzə qaldı, qardaş qanı axıdıldı və ölkə vətəndaş müharibəsinə sürükləndi. Ölkə iqtisadiyyatı tam iflic vəziyyətinə düşdü, infilyasiya misli görünməmiş dərəcədə artdı və insanların həyat səviyyəsi dözülməz hal aldı.
 
Milli və nizami ordu qurmaq əvəzinə hər partiya və siyasi qrup özünə silahlı dəstələr yaratdılar və bu dəstələrdən hakmiyyət uğrunda gedən mübarizədə vizdansızcasına istifadə etdilər.
 
AXC-Musavat iqtidarı dövləti saldıqları bataqlıqdan çıxarmağın və Azərbaycan xalqının qəzəbindən qurtulmağın yeganə yolunu böyük dövlət adamı, idarəetmənin və siyasətin ustadı Heydər Əliyevi hakimiyyətə dəvət etməkdə gördülər.
 
15 iyun 1993-cü ildə Heydər Əliyev Milli Məclisin Sədri seçilməklə Azərbaycan dövlətinin və xalqının xilaskarlıq missiyasına və Milli Qurtuluş savaşına başladı.
Missiya ağır, təhlükəli və məşəqqətli idi.
 
Bu ağır yükün öhdəsindən gəlmək üçün fövqəladə güc, bacarıq, mahir diplomatiya, siyasi fəhm, qəti iradə və cəsarət, zəngin dövlətçilik və idarəetmə təcrübəsi, xalqına təmannasız sevgi, xalqın yüksək etimadını və inamını qazanmaq, xüsusilə, millət və dövlət yolunda hər şeydən, o cümlədən canından keçməyə hazır olmaq kimi ali və peşəkar keyfiyyətlərin bir şəxsiyətdə, liderdə cəmlənməsi tələb olunurdu. Azərbaycan xaqlı və dövləti bu baxımdan çox şanslı idi. Çünki bütün bu ali keyfiyyətlərin hamısı Ulu Öndər Heydər Əliyevdə cəmləşmişdi.
 
Məhz bunun sayəsində Heydər Əliyev ilk baxışdan mümkün olmayanı mümkün edə bildi, üzərinə götürdüyü xilaskarlıq missiyasını və Milli Qurtuluş Savaşını qələbə ilə başa çatdırdı.
 
Heydər Əliyev canından artıq sevdiyi Azərbaycanı parçalanmqdan və iç savaşdan qurtardı, xalqın müstəqil yaşamaq inamını özünə qaytardı, siyasi hərci-mərciliyə və anarxiyaya son qoydu, ictimai-siyasi sabitliyi və qanunçuluğu bərqərar etdi, silahlı müxalifəti və milli satqın şəbəkəsini ifşa etdi, hüquqi və demokratik dövlət quruculuğuna, iqtisadiyyatın yenidən qurulmasına, sosial rifahın yaxşılaşdırılmasına və bir sözlə, müasir Azərbaycan adlı möhtəşəm binanı kəpic-kərpic yenidən tikməyə başladı və buna müvəffəq oldu.
 
Milli Qurtuluş Günündən başlayaraq Heydər Əliyev dühası elə bir siyasi məktəb yaratdı ki, milli və müstəqil dövlətimizin elə güclü və dayanıqlı təməli qoyuldu ki, xalqımız 31 ildir ki, bunun bəhrəsini görür. 31 ildir ki, Heydər Əliyev siyasəti və milli qurtuluş fəlsəfəsi bütün imtahanlardan və sınaqlardan şərəflə çıxaraq xalqımıza xidmət etməyə davam edir.
 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyüklüyü və uzaqgörənliyi həm də onda idi ki, bir çox ətraf ölkələrdən, xüsusilə, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Ermənistan və digərlərindən fərqli olaraq dövlətçiliyin təməlini təşkil edən uğurlu siyasi varis kimi həssas və məsuliyyətli bir vəzifəni zamanında həll edə, cənab İlham Əliyevi bu mübarək missiya üçün yetişdirə bildi.
 
Cənab İlham Əliyev isə nəinki Ulu Öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik və siyasi mirasına sahib çıxmağı bacardı, həm də, Heydər Əliyev siayasətinin nə qədər doğru, müdrük və əbədiyaşar olduğunu öz əməli və şücaiəti ilə bütün dünyaya nümayiş elətdirdi, Prezident seçiləndən sonra Ulu Öndərin həyata keçirməyə macal tapmadığı bütün ideya və arzularını, vəsiyyət və tapşırıqlarını bir-bir və qüsursuz olaraq yerinə yetirdi.
 
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatını yaratdı, vətəndaşların həyat səviyyəsini yüksəltdi, yoxsulluq həddini minumuma endirdi, ölkəmzi dünyada daha da tanıtdı, peşəkar milli ordu yaratdı, milli ruhu və azərbaycançılıq məfkurəsini hər zaman diri tutdu, torpaqlarımızın işğalı ilə barışmadı və bütün təzyiqlərə rəğmən Ermənistanla aparılan danışıqlarda bir addım da olsa milli maraqlardan geri çəkilmədi, ən vacibi isə xalqı və ordunu son və həlledici döyüşə hazırlaya bildi.
 
Cəmi 44+1 günə bütün işğal olunmuş əraziləri, hələ də bir çoxu üçün möcüzə kimi görsənən Şuşanı, Xankəndini, Xocalını, Xocavəndi, Əsgəranı və bir sözlə, bütün Qarabağı misli görünməmiş fədakarlıq, qətiyyət, diplomatiya və siyasi zəka ilə azad etdi.
 
Mübaliğəsiz demək olar ki, 21-ci əsrdə, xüsusilə, böyük hərbi güclərin Ukyraynada və ortaq şərqdə düşdükləri çıxılmaz bataqlığın fonunda Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin, Azərbaycan xalqının və şanlı ordumuzun əldə etdiyi 45 günlük hərbi və siyasi qələbənin dünyada heç biri analoqu yoxdur, bu baxımdan, dünya azərbaycanlılarının hiss etdiyi milli qürurun və özgüvənin də dünyada tayı-bərabəri yoxdur.
 
Hər keçən gün Milli Qurtuluş Günü ilə başlayan Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsinin şahidi oluruq.
 
Bugünkü Azərbaycan, artıq, Cənubi Qafqazın aparıcı ölkəsi statusundan daha çox irəliyə gedərək dünya çapında söz sahibinə çevrilibdir. Ölkəmiz dünya siyasətinin formlalaşmasında öz iştirakını və təsirini artırmaqdadır. Artıq kiçik ada dövlətləri və Fransanın dənizaşırı ölkələri beynəlxalq qanunlara və prinsiplərə uyğun olaraq müstəmləkə buxovlarından azad olmaq və müstəqilliklərini əldə etmək yolunda Azərbaycana ümid yeri kimi baxırlar. Bu gün Prezident İlham Əliyev Qlobal Cənubla Avropa İttifaqı, Qərb arasında COP29 çərçivəsində körpü yaratmaq kimi qürurverici bir qlobal missiyanı həyata keçirməkdədir.
 
Əminəm ki, Azərbaycanın taleyini dəyişən Milli Qurtuluş Gününün əks-sədaları hələ bundan sonra da dünyaya daha çox səs salacaqdır.
 
Milli Qurtuluş Günün mübarək, Azərbaycan xalqı!
 
Azay Quliyev, millət vəkili
 
Oxşar xəbərlər
18 Jul 2024 | 23:07
Nadir Türkiyədəki qiymətlərdən şikayətləndi - "Tövbə edirəm"
18 Jul 2024 | 23:00
"Zirə" UEFA Avropa Liqasında mübarizəni DAYANDIRDI
18 Jul 2024 | 22:52
Hücumçunun telefonundan Tramp və Bayden haqqında məlumatlar tapıldı
18 Jul 2024 | 22:48
Putin Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi ilə görüşdü
18 Jul 2024 | 22:40
Geyim mağazasında İNTİHARA CƏHD: 20 yaşlı satıcı məktub yazıb canına qıymaq istədi
18 Jul 2024 | 22:33
Xoşbəxt olmaq istəyənlər bunları etsin
18 Jul 2024 | 22:27
Zaxarova Ermənistanı təhqir etdi: İstifadə edib, atırlar!
18 Jul 2024 | 22:21
Taleh Yüzbəyova ağır itki üz verdi
18 Jul 2024 | 22:17
Kür çayında batmış gəncin meyiti tapılıb
18 Jul 2024 | 22:13
Mbappe: Peresi sevindirmək üçün meydanda hər şeyi edəcəyəm
18 Jul 2024 | 22:07
Aytən Səfərova düşdüyü ağır qəzadan sonra ilk dəfə görüntüləndi - FOTO
18 Jul 2024 | 22:00
Ağcaqanadlara qarşı vasitələr yanğına səbəb ola bilər
18 Jul 2024 | 21:54
Həftəsonu “Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq
18 Jul 2024 | 21:48
Vəkillər məhkəmədə üz-üzə gəldi - biri təqsirləndirilən, digəri xüsusi ittihamçı oldu
18 Jul 2024 | 21:43
Paşinyan geri addım atdı: Rusiyanı Zəngəzura buraxmır
18 Jul 2024 | 21:36
Müğənni matçda himni sərxoş halda oxudu - VIDEO
18 Jul 2024 | 21:30
Bu oyun tərtibatçılara 11 gündə 52 milyon dollar qazandırıb
18 Jul 2024 | 21:22
Məşhur kolbasa şirkəti məhkəmə qarşısında
18 Jul 2024 | 21:16
"Uşağınızı zorla müğənni etməyin"
18 Jul 2024 | 21:12
Zəhərlənmələrin əksəriyyəti bu məhsullardan olur - VİDEO
18 Jul 2024 | 21:08
"Özüm özümü izləməkdən doymuram" - VİDEO
18 Jul 2024 | 21:00
Xanım deputat yenidən namizəd oldu
18 Jul 2024 | 20:55
İlham Əliyev Oksfordda Almaniya kansleri ilə görüşüb
18 Jul 2024 | 20:48
KİV: Bayden artıq bu həftəsonu seçkidə iştirakını dayandıra bilər
18 Jul 2024 | 20:40
Ağstafada 60 yaşlı kişini "tok" vurub ÖLDÜRDÜ
18 Jul 2024 | 20:36
Yuyula bilən tualet kağızı hazırlanır
18 Jul 2024 | 20:28
Xörək duzunda xərçəngə səbəb olan təhlükəli maddələr aşkar edildi
18 Jul 2024 | 20:20
Çimərliyə gedənlərin NƏZƏRİNƏ! - Bu şəxslər 1 000 manat CƏRİMƏ OLUNACAQ - FOTO
18 Jul 2024 | 20:14
Kürün Yevlaxdan keçən hissəsində meyit tapılıb
18 Jul 2024 | 20:06
Polis polkovnikinin evində ƏMƏLİYYAT: nələr tapıldı?
18 Jul 2024 | 20:00
Şəmkirdə DƏHŞƏT: qadın ata evində özünü asdı
18 Jul 2024 | 19:50
Növbəti səyahət edəcəyiniz məkanı TikTok yaradıcıları ilə seçin
18 Jul 2024 | 19:42
Hər kəsin etdiyi bu yay vərdişi VARİKOZ YARADIR
18 Jul 2024 | 19:37
İlham Əliyev “Avropa Siyasi Birliyi”nin 4-cü Zirvə toplantısı çərçivəsində “Enerji və bağlantı” mövzusunda dəyirmi masada çıxış edib
18 Jul 2024 | 19:32
Prezident İlham Əliyev: Strateji tərəfdaşlıq Avropaya qaz təchizatımızın ikiqat artırılmasını nəzərdə tutur
18 Jul 2024 | 19:28
Meşə yanğını səbəbindən İzmir hava limanında uçuşlar dayandırılıb
18 Jul 2024 | 19:20
Az adamın bildiyi 8 gizli “Google Chrome” xüsusiyyəti
18 Jul 2024 | 19:15
Orqanizmdə niyə dəmir yoxdur? 3 ən ümumi SƏBƏB
18 Jul 2024 | 19:11
“Beynəlxalq Azadlıq Cəbhəsinin yaradılması Azərbaycanın əsarət altındakı xalqlara töhfəsidir”
18 Jul 2024 | 19:07
Naxçıvanda yararsız ət məhsulları satışdan kənarlaşdırılıb
18 Jul 2024 | 19:06
"Amerikaya gələcəyi təmsil edəcək prezident gərəkdir" - "Financial Times"
18 Jul 2024 | 19:00
Bürclərin güclü tərəfləri – Qoç əzmkarlıq, Şir…
18 Jul 2024 | 18:55
Meteohəssas insanlara HAVA XƏBƏRDARLIĞI
18 Jul 2024 | 18:54
“Ermənistanın KTMT-yə üzvlüyü ABŞ-la hərbi əməkdaşlığın dərinləşməsinə maneə deyil...” 
18 Jul 2024 | 18:51
Surxay Əliyevin həbs müddəti uzadılıb
18 Jul 2024 | 18:45
Bakıda depressiyaya düşən kişi özünü öldürdü
18 Jul 2024 | 18:35
Ağcaqanadlar İrandan Azərbaycana ölüm gətirəcək? - Kabusa çevrilmiş xəstəliklə bağlı TƏFƏRRÜAT
18 Jul 2024 | 18:25
Zaxarova: Ermənistan Qərblə əməkdaşlıq edərək öz təhlükəsizliyini riskə atır
18 Jul 2024 | 18:23
Prezidenti İlham Əliyev Çex Respublikasının Baş naziri ilə görüşüb
18 Jul 2024 | 18:21
Niyə istidə qəhvə içməməlisiniz?
18 Jul 2024 | 18:17
Prezidentdən sülh danışıqları ilə bağlı suala reaksiya - VİDEO
18 Jul 2024 | 18:13
Ayrılıqdan sonra Nyu-Yorkda - FOTO
18 Jul 2024 | 18:09
Yeni hökumətin “boz kardinalı”: Pezeşkianın seçki kampaniyasının qəhrəmanı - ŞƏRH + FOTO
18 Jul 2024 | 18:08
98 yaşlı molla vəzifədə saxlanıldı
18 Jul 2024 | 18:05
Ərdoğan Trampla telefonla danışıb
18 Jul 2024 | 18:03
Beynəlxalq Azadlıq Cəbhəsinin internet saytı yaradılıb
18 Jul 2024 | 17:55
Vilayət Eyvazov Qubada vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirdi - FOTO/VİDEO
18 Jul 2024 | 17:52
Sumqayıtda sahibsiz iti öldürən şəxs cərimə olunub
18 Jul 2024 | 17:49
“Bakcell”dən eksklüziv təkliflə smartfon al
18 Jul 2024 | 17:45
“İnstagram”da vətəndaşları hədələyən haker həbs edildi - FOTO/VİDEO
18 Jul 2024 | 17:40
Ali məktəb məzunlarının diplomları niyə gecikir? - VİDEO
18 Jul 2024 | 17:35
Bu küçədə hərəkət məhdudlaşdırılacaq
18 Jul 2024 | 17:32
İlham Əliyev Oksfordda Litva Prezidenti ilə görüşdü - FOTO
18 Jul 2024 | 17:30
Bakının mərkəzində işbazların qanunsuz əməlinə son qoyuldu - FOTO
18 Jul 2024 | 17:28
Prezident finlandiyalı həmkarı ilə görüşdü - FOTO
18 Jul 2024 | 17:24
Gələcəkdə aktual olacaq 10 peşə və ixtisas - ARAŞDIRMA + FOTO
18 Jul 2024 | 17:21
Hansı travmalardan qurtulmaq mümükün deyil?- psixoloq AÇIQLADI
18 Jul 2024 | 17:16
Yeni tədris ilindən BDU qida məhsullarının ekspertizası və marketinqi üzrə mütəxəssis hazırlığına başlayacaq
18 Jul 2024 | 17:10
Bakıda təhlükəli vəziyyət: "Bina baxımsızdır, qırıq şüşələr uşaqları yaralayıb"FOTO
18 Jul 2024 | 17:07
UNEC-də çinli tələbələr üçün Yay məktəbi təşkil olunub
18 Jul 2024 | 17:04
MÜTDA qeyri-qanuni yolla uşağını bağçaya yazdırmaq istəyən valideynlərə çağırış edib
18 Jul 2024 | 16:57
Hərbi xidmətə çağırılanların yekun tibbi müayinə prosesi ilə tanışlıq olub
18 Jul 2024 | 16:51
COP29 könüllüləri İçərişəhərdə ekoloji aksiya keçirdi - FOTO
18 Jul 2024 | 16:45
Əliyevlə Zelenski söhbət etdi - FOTO
18 Jul 2024 | 16:39
"Linkoln" - "Qarabağ" görüşünün hakimləri açıqlandı
18 Jul 2024 | 16:33
Yeni Ramana sakinlərinin bitməyən avtobus probleminə AYNA-dan cavab: “Daşıyıcıya tapşırıq verilib…”
18 Jul 2024 | 16:28
Kəlbəcərin zəngin çəmənlikləri...
18 Jul 2024 | 16:20
Roman Qriqorçuk "Neftçi" əməkdaşlarına qadağalar qoyub? - AÇIQLAMA + FOTO
18 Jul 2024 | 16:13
YAP nə qədər mandat almaq istəyir? - Siyavuş Novruzov açıqladı
18 Jul 2024 | 16:06
Bir-biri üçün yaradılan bürclər - Bəxtləri eyni yazılıb...
18 Jul 2024 | 15:59
"Onlar şəxsi ambisiyalarını öz xalqının maraqlarından üstün tutur" - Lavrov
18 Jul 2024 | 15:53
Trampı güllələmək istəyən şəxs kral ailəsinin üzvünə qarşı sui-qəsd hazırlayırmış - FOTO
18 Jul 2024 | 15:47
"İndi Avropa Müdafiə İttifaqının qurulmasının əsl vaxtıdır" - Ursula fon der Lyayen
18 Jul 2024 | 15:41
Palma yağından hazırlanan qidalar zərərlidir? - AÇIQLAMA
18 Jul 2024 | 15:36
Sərnişinlə mübahisə edən sürücü cəzalandırıldı - VİDEO
18 Jul 2024 | 15:29
İlham Əliyev Oksfordda "Enerji və əlaqə" mövzusunda dəyirmi masada iştirak edir - FOTO
18 Jul 2024 | 15:23
İlham Əliyevin iştirak etdiyi zirvə toplantısından - Maraqlı fotolar
18 Jul 2024 | 15:22
Magistraturaya qəbul olunanların qeydiyyat müddəti uzadılıb
18 Jul 2024 | 15:19
ARDNF-nin dövlət büdcəsinə transfertlərinin ümumi həcmi 150 mlrd. manata yaxınlaşır
18 Jul 2024 | 15:17
Meşədə meyitləri tapılan sevgililərin şok məktubu üzə çıxdı - VİDEO
18 Jul 2024 | 15:09
Cəzaçəkmə müəssisəsinə psixotrop maddə keçirilməsinin qarşısı alındı
18 Jul 2024 | 15:03
İlham Əliyev "Avropa Siyasi Birliyi" Zirvə toplantısının açılış plenar sessiyasında iştirak edib - YENİLƏNİB
18 Jul 2024 | 14:57
Azərbaycanda bu tarixdən internet bahalaşır - YENİ QİYMƏT
18 Jul 2024 | 14:50
Çörçill və Ruzveltin məxfi Hamburq əməliyyatı – müharibə tarixinin ən dəhşətli hadisələrindən biri  
18 Jul 2024 | 14:44
Moskva ilə İrəvan arasında yaxınlaşma olmayacaq - Paşinyan qalmaqal istəyir - MÜSAHİBƏ
18 Jul 2024 | 14:37
Şuşada növbəti Vaqif Poeziya Günləri keçirilir - FOTO
18 Jul 2024 | 14:30
"Belə sanksiyalarla bizə yaxınlaşanları dərhal özümüzdən uzaqlaşdırırıq" - Tramp
18 Jul 2024 | 14:24
Mingəçevir su anbarında batan şəxsin meyiti tapıldı
18 Jul 2024 | 14:12
Bakıda dəhşətli cinayət: "Dedim, qızımla nə etmisiz, hamısını danış..." – ŞOK
18 Jul 2024 | 14:05
İlham Əliyev Viktor Orban ilə söhbət etdi
GÜNLÜK
18 Jul 2024 | 13:58
“Atam rəhmətə gedəndə həmin dükan sahibi gəlib dedi ki, məndən gödəkçə alıb, amma”-Telman Adıgözəlovun oğlu-ÖZƏL
18 Jul 2024 | 07:22
Paşinyan artıq Londondadır...- İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir...-FOTO+VİDEO
18 Jul 2024 | 09:47
Yunan müğənnidən türk bayrağına hörmətsizlik - Konserti ləğv olundu
18 Jul 2024 | 09:00
Həkimlərin “qara siyahı”sına düşən qidalar: xərçəngə səbəb olurlar
18 Jul 2024 | 07:51
Bu dörd gündəlik vərdiş xərçəngə səbəb olur
18 Jul 2024 | 09:12
Kondisioneri işləməyən avtomobil sahiblərinin NƏZƏRİNƏ
18 Jul 2024 | 10:08
Azərbaycanda internetin sürəti ilə yanaşı, qiyməti də artacaq - EKSPERT DETALLARI AÇIQLADI
18 Jul 2024 | 06:58
Bayden yenidən "COVİD-19"a yoluxdu, amma xalqı üçün işləməyə davam edəcəyini söylədi... 
18 Jul 2024 | 08:04
Ekspert ilin sonunadək Ermənistanla sülh sazişinin imzalanacağını gözləmədiyini bildirdi…
18 Jul 2024 | 09:42
Rusiya əslən şuşalı Heydər Camalın köməkçisi olmuş bloqçunu axtarışa verdi -NİYƏ?..-FOTO
HƏFTƏLİK
16 Jul 2024 | 07:34
Separatçı rejimin ləğvindən sonra Qarabağda qalmış bahalı avtomobil kimə hədiyyə edildi?..- “333 OD 33” nömrəli- FOTO
14 Jul 2024 | 11:51
“Qaraca qız” filminin Xədicəsi: “Həmin görüşə Sevil gəlmədi, illər sonra...”- FOTOLAR
14 Jul 2024 | 09:49
Pisixoloq Nərmin Şahmarzadə ÖZÜNÜ ASIB? - FOTO
16 Jul 2024 | 12:12
Ərdoğan “bozqurd” işarəsi göstərən Azərini alqışladı - FOTO/VİDEO
16 Jul 2024 | 00:09
Aşıq Ələsgərin 10 aydır hazır olan heykəli niyə ucaldılmır?- “Ailəsi olaraq bizə məlum deyil”-Nazirlikdən AÇIQLAMA-ÖZƏL
17 Jul 2024 | 08:34
Taksilərdə sui-istifadə artdı: Bu sürücülər artıq pul alır
15 Jul 2024 | 18:47
ABŞ və Avropada niyə qarabaşaq yarması yemirlər? – SƏBƏB
16 Jul 2024 | 08:30
Təhsilimizdə ciddi çatışmazlıq Yararsız diplomların yaranma səbəbləri-TƏHLİL
12 Jul 2024 | 14:12
Bakıda ŞOK: Qadından ərinin gözü qarşısından onunla getməyi tələb etdi – TƏFƏRRÜAT
15 Jul 2024 | 11:23
Nuran Abdullayev: Biz yola inananlarla davam edirik - MÜSAHİBƏ
AYLIQ
18 Jul 2024 | 13:58
“Atam rəhmətə gedəndə həmin dükan sahibi gəlib dedi ki, məndən gödəkçə alıb, amma”-Telman Adıgözəlovun oğlu-ÖZƏL
18 Jul 2024 | 07:22
Paşinyan artıq Londondadır...- İlham Əliyevlə görüşəcəyi gözlənilir...-FOTO+VİDEO
18 Jul 2024 | 09:47
Yunan müğənnidən türk bayrağına hörmətsizlik - Konserti ləğv olundu
18 Jul 2024 | 09:00
Həkimlərin “qara siyahı”sına düşən qidalar: xərçəngə səbəb olurlar
18 Jul 2024 | 07:51
Bu dörd gündəlik vərdiş xərçəngə səbəb olur
18 Jul 2024 | 09:12
Kondisioneri işləməyən avtomobil sahiblərinin NƏZƏRİNƏ
18 Jul 2024 | 10:08
Azərbaycanda internetin sürəti ilə yanaşı, qiyməti də artacaq - EKSPERT DETALLARI AÇIQLADI
18 Jul 2024 | 06:58
Bayden yenidən "COVİD-19"a yoluxdu, amma xalqı üçün işləməyə davam edəcəyini söylədi... 
18 Jul 2024 | 08:04
Ekspert ilin sonunadək Ermənistanla sülh sazişinin imzalanacağını gözləmədiyini bildirdi…
18 Jul 2024 | 09:42
Rusiya əslən şuşalı Heydər Camalın köməkçisi olmuş bloqçunu axtarışa verdi -NİYƏ?..-FOTO