Könüllərə təsir edən sehrli iksir nədir?..
Oxunub: 3772
01 Jun 2023 | 06:46
Könüllərə təsir edən sehrli iksir nədir?..
"İslamın insana qazandırdığı üstün əxlaqi keyfiyyətləri, imanın həqiqətini özümüz inanaraq yaşasaq İslam dini hər kəs üçün rəğbət ediləcək həyat sistemi halına gələcək..."
 
"Sərt çıxışlar, kobud rəftar, mərhəmətli olmama insanların ətrafımızdan dağılmasına gətirib çıxaracaqdır..."
 
"Bununla birlikdə utanmadan, sıxılmadan bir adam, eyni xətanı, nöqsanı təkrarlayar, yanlışında israr edər, nəsihət də fayda verməz, inadından dönməzsə haqqın xətrini ali tutmalı, həddi bildirilməlidir..."
 
Sual:
 
“Allahın mərhəməti sayəsində onlarla yumşaq rəftar etdin. Əgər kobud və daş ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər.”(Ali İmran, 3/159) İnsanlarla münasibətdə möminlərin mülayim rəftar etməsini necə anlamalıyıq?
 
Cavab:
 
Sualda qeyd olunan ayə Uhud müharibəsi münasibətilə nazil olmuşdur. Uhudda müsəlmanlar müvəqqəti məğlubiyyət yaşadılar. Fətanət sahibi Allah Rəsulu (s.ə.s), müharibənin sonrakı günü həyata keçirdiyi taktika ilə məğlubiyyəti zəfərlə çevirdi.
 
Ayədə, Allah Təala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ  [1] فَبِمَا   ifadəsindəki “bə” hərfi-cəri (ədat) yaxınlıq bildirir. O zaman ayəni bu şəkildə tərcümə etmək olar: “Sən, Allahın rəhməti, inayəti, nəzarəti, qoruması sayəsində onlara qarşı yumşaq davrandın.” İlkin olaraq bilmək lazımdır ki, Rəsulullah (s.ə.s) Uca Allahın (cəllə cəlaluhu) himayəsi, qoruması altındadır və onun xəta etməsi mümkün deyil.
 
Allah Təala, Həzrət Musa (ə.s) və Həzrət Harunu (ə.s) Fironla görüşməyə göndərir. Onlara, Fironla görüşərkən   فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا  “Ona yumşaq söz söyləyin.”( Ali İmran 3/159) – mülayim danışın deyir. Peyğəmbərimizə xitabda isə لِنْتَ لَهُمْ  “Onlara yumşaq davrandın.” – buyuraraq, Onun fitrətən zatən belə olduğunu vurğulayır.
 
Ayənin davamında Allah Rəsulunun (s.ə.s) sahib olduğu Quran əxlaqının üstünlüyü göstərilir. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ  “Əgər Sən, – haşa – kobud və daş ürəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər.” – buyurularaq yüksək əxlaqi səciyyə nəzərə verilir. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ  
 
“Elə isə onları əfv et və onların bağışlanmaları üçün dua et. Görəcəyin işlərdə onlarla məsləhətləş.”
 
Ayənin davamında Allah Rəsuluna (s.ə.s)  əshabəni xətalarına görə əfv etməsi, Allahdan onlar üçün bağışlanma tələb etməsi və görəcək işlərində onlarla məşvərət etməsi üçün üst-üstə göstərişlər verilir.
 
Məğlubiyyət necə zəfərə çevrildi?..
 
Allah Rəsulu (s.ə.s), Uhuda çıxmadan öncə əshabə ilə məşvərət etmişdi. Məşvərət prinsipinin təsis olunması üçün səs çoxluğunu əsas alaraq onların görüşünə görə qərar vermişdi. Yaşana biləcək problemləri nəzərə alaraq müəyyən bir strategiya ortaya qoymuşdu. Müharibə başladıqdan sonra ilkin mərhələdə üstünlük yenə müsəlmanların əlində idi. Səhabə əmrə itaətdəki incəliyi tam qavraya bilmədiyi üçün daha sonra müharibənin gedişi dəyişdi. Çox sayda itki verdilər, məğlubiyyət yaşandı. Bu tablo qarşısında Allah Rəsulunun (s.ə.s) qəlbində inciklik yaranmasın deyə onları əfv etməyi, onlar adına Allahdan məğfirət diləməyi, həmçinin görüləcək işlərdə onlarla məşvərət etməsi istənilir.
 
Sonrakı gün…
 
Müşriklər, qələbə sevinci ilə Məkkəyə qayıdırdı. Allah Rəsulu (s.ə.s) səhabəni topladı və düşmən ordusunu təqib etmənin əhəmiyyəti vurğuladı. Onlar da hamı bir ağızdan qəbul etdilər. Əvvəlki gün Uhuda iştirak edən sahabə arasından bir nəfər də geridə qalmadı.[2] Halbuki aralarında öncəki gün çox ağır yara alan, hətta yürümə qabiliyyəti olmayan şəxslər də vardı. Bu səfərin adı Hamraul-Əsəd adlanır.  Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, öncəki gün baş verən müharibəyə iştirak etməyən Cabir ibn Abdullah (r.a) da onlarla çıxmışdır. Onun  xaricində müharibədə iştirak etməyən heç kimsə gəlməmiş, bəlkə də gəlməsi istənilməmişdi. Aldıqları ağır yaralara baxmayaraq hamının bir nəfər kimi iştirak etməsində məşvərətin böyük təsiri var. Onlar artıq müharibə öncəsində məşvərət zamanı öz fikirlərində israr etmənin qarşılığını canları bahasına öyrənmişlərdi. Məkkəlilər, müsəlmanların arxadan onları təqib etdiklərini xəbər alınca at və dəvələrini  mahmızladılar. Sevincləri bir anda qursaqlarında qaldı. Bir an öncə Məkkəyə çatmağa tələsirdilər. Öz-özlərinə “qələbəmizi məğlubiyyətə çevirməyək” deyirdilər. Hamraul-Əsədə qədər müsəlmanlar gedib çatdılar. Müşriklərin qorxaraq uzaqlaşdığı xəbərini də alınca öncəki gün yaşanan həzimət, məyusluq bir anda qələbəyə, sevincə çevrildi.
 
Həyatımızda elə zamanlar ola bilər ki, hər şeyimizi belə itirə bilərik. Lider olan şəxslər belə hallarda əsla ümidini itirməməli, Allaha təvəkkül etməli, “olanda xeyir var” deyə bilməlidir. Əsla təqsirkar axtarmamalı, hamı bir araya gəlməli, olan-oldu, keçən-keçdi deyib, gələcəyə, görüləcək işlərə baxılmalıdır...
 
Digər yandan, əgər, olduğumuz yerdə insanlara rəhbər olma, cazibə mərkəzi olma tələbimiz varsa, yumşaq sözlü, mülayim, xoşrəftar olmalıyıq.  Ayədə qeyd edildiyi kimi, sərt çıxışlar, kobud rəftar, mərhəmətli olmama insanların ətrafımızdan dağılmasına gətirib çıxaracaqdır...
 
İnsanları baş verən xətalar, nöqsanlar yönü ilə təhqir və tənqid etmək, yerdən-yerə vurmaq, arxasına çönüb getmək hər biri fərqli sərtlik tərzləri olub, qırıcı, dağıdıcı davranışlardır. Bu şəkildə rəftarın nə ailədə, nə iş yerində, nə də cəmiyyətə faydası olmaz, əksinə var olanı yıxar-dağıdar...
 
İlahi əxlaqı, peyğəmbərlərin yolunu  özümüzə rəhbər götürməliyik. İlahi əxlaq, tanrı olduğunu iddia edən Firona belə yumşaq, mülayim danışmağı əmr edir, Peyğəmbərimizin (s.ə.s) mülayim davranışı təqdir edilir. Bizə düşən də buna əməl etməkdir.
 
Quranı Kərimdə, bu prizmadan yolumuza işıq tutacaq bir neçə ayəni də qeyd etməkdə yarar vardır. “onlar … qəzəblərini udar və insanları bağışlayarlar.” (Ali İmran 3/134)
 
Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər görməyi əmr et və cahillərdən üz çevir!” (Əraf, 7/199)
 
“Yaxşılıq və pislik eyni deyildir. Pisliyi daha yaxşı olanla dəf et! Bu zaman səninlə arasında düşmənçilik olan kimsə sanki yaxın bir dost olar.” (Fussilət, 41/34)
 
Mülayimliyin də sərhədi olmalıdır...
 
Bununla birlikdə utanmadan, sıxılmadan bir adam, eyni xətanı, nöqsanı təkrarlayar, yanlışında israr edər, nəsihət də fayda verməz, inadından dönməzsə haqqın xətrini ali tutmalı, həddi bildirilməlidir. Yəni, halal-haram demədən hər şeyə əlini uzadan, şüursuzca gününü keçirən, başqalarına zərər vuran şəxsə öncə üslubuna uyğun doğru olanı başa salmaq lazımdır. Əgər bunu da anlamırsa ona cəbhə alınmalı, reaksiya bildirilməlidir.
 
وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ
 
(Döyüşə qatılmayıb) arxada qalan üç nəfəri də (Allah bağışladı). Nəhayət, yer üzü genişliyinə rəğmən onlara dar gəlib qəlbləri sıxıldığı zaman Allahdan (Allahın əzabından) qorunmaq üçün yalnız Onun Özünə sığınmalı olduqlarını anladılar. Sonra Allah onları tövbə etməyə müvəffəq etdi. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir.” (Tövbə 9/118)
 
ayəsi Təbuk Səfərinə iştirak etməyən üç nəfər haqqında nazil olmuşdur.[3]
 
Təbuk səfəri İslam tarixində həll edici rol oynamışdır. Yeni qurulmuş müsəlman dövlətini gözləyən təhlükə vardı. Yayın istisi, məsafənin uzaq olması, ərzağın qıtlığı, məhsul yığım dövrünə az zaman qaldığı bir dövrdə səfərə çıxılmışdı. Bu ciddi bir imtahan idi. Hər kim bu hərbi çağırışdan boyun qaçırarsa böyük günah işləmiş olacaqdı. Üç səhabi heç bir üzrlü səbəbi olmadan səfərə iştirak etmədi. Təbuk səfərində Allahın rəhmət əsəri olaraq savaş baş vermədi. Hər kəs sağ-salamat evinə qayıtdı. Bu səfərə münafiqlər iştirak etməmişdi. Ayədə bəhçi keçən üç səhabi gəlib Allah Rəsulundan (s.ə.s) bağışlanma tələb etdilər. Mömin olsalar da, etdikləri səhv ümumun hüququna təcavüz olduğu üçün Allah Rəsulu (s.ə.s) onları bağışlamadı. Hər kəsin onlarla əlaqəni kəsməsini tələb etdi. Əlli gün, onlar bir növ cəmiyyətdən təcrid həyatı yaşadılar. Əllinci gün sonsuz mərhəmət sahibi Rəbbimiz onları əfv etdiyini fərman buyurdu.
 
 Əslində mömin əxlaqı mülayimlik, yumşaqlıqdır. Hər kəsə durduğu yerə görə də dəyər vermək lazımdır. Möminin könlü geniş olmalı, hamı orada özünə oturacaq yer tapmalıdır. Ancaq yaxında olanla, uzaq durana münasibət həmişə eyni olmur, olmaz da. Yaxın olan da yaxınlığın haqqını verməlidir...
 
Könül körpüləri...
 
Mömin, imanın, inandığı dəyərlərin gözəlliyini başqalarına çatdırmaq üçün könüllərə gedən yollar açlmalı, körpülər qurmalıdır. Zatən onun könlü hər kəsə açıqdır. İnsanlarla münasibət qurarkən rifq və mülayimlə yanaşmalı, şirin söz, yumşaq dildən istifadə olunmalıdır. Bu şəkildə münasibət qurulmazsa nə qədər dəyərləri ülvi olsa da, qarşı tərəfdə rəğbət hissi yaranmayacaqdır. İnandığı dəyərlərdən, ən azından qismən nəsiblənmək, olmasa belə ‘bu insan xoş insandır, zərər vurmaz, zərər gəlməz’ deməsi üçün yumşaq rəftardan daha gözəl üslub, yol yoxdur.
 
Bəli, “aləmlərə rəhmət olaraq göndərilən”[4] Rəsulullah (s.ə.s) söz, rəftar və felləri ilə bütün həyatı boyu necə mərhəmətli insan olmaq olar, onu yaşayaraq göstərmişdir. Məsələn, Məkkəyə daxil olduqdan sonra insanlar bir az qorxu, bir az tərəddüd keçirsələr də, Onun hər kəsi bağışlayacağı ümidi ilə ətrafında toplandılar. Keçən dövr ərzində etmədikləri zülm-cəfa harada isə qalmamışdı. Bunun qisasını almağa da haqqı var idi. Rəhmət Peyğəmbəri (s.ə.s) üzünü onlara tutub:  Həzrət Yusufun (ə.s) qardaşlarına dediyi kimi لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  “Bu gün siz töhmətlənməyəcəksiniz. Allah sizi bağışlasın! O, mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisidir.”[5] – deyərək qorxu dolu qəlblərə su sərpmiş, bağışlamağın, mülayimliyin və tolerantlığın zirvəsini göstərmişdi.[6]
 
Bir zamanlar məkkəlilər Onun amansız düşməni idi. Bütün qəbilələri Mədinəyə qarşı ayağa qaldırmışdılar. ( xatırlayın Xəndək müharibəsi) Mücəssəm Rəhmətin (s.ə.s)  məkkəliləri əfv etməsi  xəbəri ətrafa qısa zaman ərzində sürətlə yayıldı. Allah Rəsulunun (s.ə.s) rifq və mülayimliyi nəticə vermişdi. İnsanlar dəstə-dəstə, qəbilə-qəbilə bir-bir Mədinəyə gəlib Allahın dininə girirdilər. (Nəsr 110/2)
 
Tarix xətti deyil, dövrü təkrarlar ilə inkişaf edir. Baş verən hadisələrdə zaman, məkan, insan dəyişsə də, hadisənin mahiyyəti eyni olaraq qalır. Tarix təkrar edir. Bu gün bizlər də, insanların İslamı din kimi seçib, həyatını onun əmirləri istiqamətində formalaşdırmasını istəyiriksə, seçəcəyimiz yol rifq, mülayimlik və yumşaqlıdır. İslamın insana qazandırdığı üstün əxlaqi keyfiyyətləri, imanın həqiqətini özümüz inanaraq yaşasaq İslam dini hər kəs üçün rəğbət ediləcək həyat sistemi halına gələcək...
 
Əgər belə bir yola girərsək, Allahın da rızasını qazanmış olarıq. Gözlər riza üfüqündə olarsa, əllər də dua tələbində xəsis olmamalıdır. Allah Rəsulu (s.ə.s):  مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمْهُ اللهُ “İnsanlara mərhəmət etməyənə Allah da mərhəmət etməz!”[7] , اِرْحَمُوا مَنْ فِي الأرْضِ يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاء  “Siz yerdə olanlara mərhəmətli olun ki, səma əhli də sizə mərhəmət eləsin!”[8] buyurur.
 
Günümüzdə möminlər Allah Rəsulunun (s.ə.s) həyatını, sirəsini özünə rəhbər təyin etməli və bu yolda yürüməlidir. Hər kəs qabiliyyətinə görə bir üfüqə yaxınlaşa bilər. Könüllərə təsir edən iksir rifq və mülayimlik, şirin dil, yumşaq rəftardır. 
 
Mənbələr:
 
1. Ali İmran 3/159.
 
2. İbn Hişam, Sirə  4/52, İbn Kəsir, əl-Bidayə 4/49.
 
3. Buxari, Məğazi 79; Müslim, Tövbə 53.
 
4. Ənbiya, 21/107
 
5. Yusuf suresi, 12/92.
 
6. Nəsəi, Sunənul-kübra 6/382; Beyhaqi, es-Sünənül-kübra 9/118.
 
7. Buxari, Ədəb 18; Müslim, Fəzail 65.
 
8. Tirmizi, Birr 16; Əbu Davud, Ədəb 58.
 
Meneviyyat.az
Oxşar xəbərlər
00:17, Bu gün
Bakıda iki nəfər dənizdə bataraq ölüb
20 Jul 2024 | 23:25
Bodrumda +45 dərəcə: Asfalt əridi
20 Jul 2024 | 23:19
Çinli kişi dron sayəsində həyat yoldaşının öz rəisi ilə ona xəyanət etdiyini üzə çıxarıb
20 Jul 2024 | 23:15
Ərdoğan: "Şimali Kipr Türkiyənin göz bəbəyidir"
20 Jul 2024 | 23:10
Arıqlamağa kömək edəcək 3 gündəlik vərdiş
20 Jul 2024 | 23:05
Evləri külə dönən ailə 16 gündür çöldə gecələyir
20 Jul 2024 | 22:58
Şuşada qonaqlara maraqlı sürpriz
20 Jul 2024 | 22:50
Stres keçirən hər kəs xərçəngə tutulur? – ARAŞDIRMA
20 Jul 2024 | 22:44
"Qlobal xəta bütün dünyanın həssas olduğunu göstərib" - "Bloomberg"
20 Jul 2024 | 22:38
Rumıniyada zoopark fermasında taun xəstəliyi aşkar edilib
20 Jul 2024 | 22:30
Qocalmanı gecikdirmək üçün yay mövsümündən yararlanın! - Alimlərdən məsləhət
20 Jul 2024 | 22:25
Aysel Şükür üçüncü dəfə ərə getdi - FOTO
20 Jul 2024 | 22:18
Dünyanın ən yaxşı baş məşqçiləri - Qurban Qurbanov neçənci yerdədir?
20 Jul 2024 | 22:11
Kolera: 1 milyard insanı gözləyən TƏHLÜKƏ
20 Jul 2024 | 22:03
Qanda maqneziumun optimal səviyyədə olması demensiya riskini azaldır
20 Jul 2024 | 21:55
NATO ölkələrinə haker hücumu: Saxlanılanlar var
20 Jul 2024 | 21:53
Naxçıvanda avtomobil ana və azyaşlı qızını vurub
20 Jul 2024 | 21:46
Bu vitaminin çatışmazlığı çəki artımına səbəb olurmuş
20 Jul 2024 | 21:38
Dietoloq duzdan imtinanın hipertoniyaya təsir etmədiyini açıqladı
20 Jul 2024 | 21:30
Dünyanın ən faydalı bitkisi - Xərçəngin dərmanı
20 Jul 2024 | 21:24
İstidə kondisionersiz otağı necə sərinləşdirmək olar?
20 Jul 2024 | 21:16
“Messi Ronaldodan üstündür”
20 Jul 2024 | 21:08
Antalyada meşə yanğını başladı
20 Jul 2024 | 21:03
Prezident: "Pakistan mediasında hər zaman qardaş dəstəyi görmüşük"
20 Jul 2024 | 20:55
Ermənistanda partlayış: Ölən var
20 Jul 2024 | 20:47
Bakıda qəza: Sürücü maşını yol nişanına çırpdı
20 Jul 2024 | 20:40
“Azəriqaz” Zəngilanda qaztənzimləyici məntəqə qurur
20 Jul 2024 | 20:35
Prezident: "Biz gözəl bilirik, ən çox karbon tullantıları istehsal edən böyük ölkələr hansılardır"
20 Jul 2024 | 20:27
"Pul sıçrayışı": 20 iyuldan sonra 4 bürcdə gəlir artımı olacaq
20 Jul 2024 | 20:27
Belarusda alman tibb işçisinə ölüm cəzası verilib
20 Jul 2024 | 20:23
Prezident: Afrika İttifaqının bir çox üzvləri ilə fəal təmaslarımız var
20 Jul 2024 | 20:22
"Mən öz keçmişimi unutmuram" — Roza Zərgərli (VİDEO)
20 Jul 2024 | 20:17
Tələbələrin NƏZƏRİNƏ: Bütün əməliyyatlar tək kartla həyata keçiriləcək
20 Jul 2024 | 20:10
Prezident: Torpaqlarımızı azad etmək üçün lazım olsaydı, daha 17 il gözləyərdik
20 Jul 2024 | 20:02
Azərbaycanda arvadı evdən gedən kişi özünü öldürdü
20 Jul 2024 | 19:55
Bakıda evdən meyit tapıldı
20 Jul 2024 | 19:50
Prezident: "Bəlkə də gün gələcək, bizə yaşıl enerjini də irad tutacaqlar"
20 Jul 2024 | 19:44
Ələt-Osmanlı-Astara dəmir yolu xətti yenidən qurulur
20 Jul 2024 | 19:37
Baş həkim boy probleminin əsas səbəblərini AÇIQLADI
20 Jul 2024 | 19:31
Prezident: "Torpaqlarımızı azad etmək üçün lazım olsaydı, daha 17 il gözləyərdik"
20 Jul 2024 | 19:25
Azərbaycan BRİCS-ə niyə üzv olmaq istəyir?-  EKSPERT AÇIQLADI
20 Jul 2024 | 19:20
"İnsanlara nə işlə məşğul olduğumu deyəndə, qərəzli münasibət görürəm" —Tatu ustası
20 Jul 2024 | 19:12
Ölkənin yeganə "qanuni oğru"suna HÖKM OXUNDU
20 Jul 2024 | 19:06
Siyasi fərari, yaxud nə istədiyini bilməyən adam!
20 Jul 2024 | 19:05
İlham Əliyev: "Anti-Azərbaycan fəaliyyətin bir hissəsi prezident seçkisi ilə bağlıdır"
20 Jul 2024 | 19:00
Həkim deputatlığa namizəd Azərbaycan dilində bilmir?
20 Jul 2024 | 18:55
Livandan İsrailə raket "yağışı"
20 Jul 2024 | 18:50
"İnsanlar da "kukla"dır"
20 Jul 2024 | 18:45
Azərbaycan universiteti qlobal reytinqdə 684 pillə irəlilədi
20 Jul 2024 | 18:39
Pula qənaət etməyin ən sadə yolu
20 Jul 2024 | 18:35
Dövlət başçısı: Avropa bir tərəfdən bizdən qaz hasilatını artırmağı xahiş edir, digər tərəfdən bunu maliyyələşdirmir
20 Jul 2024 | 18:25
Uşağa hansı yaşda telefon almaq lazımdır? - Valideynlərə məsləhət
20 Jul 2024 | 18:19
Həzmi yaxşılaşdıran və bağırsaqları sağaldan ÇAY
20 Jul 2024 | 18:13
“Neft Daşları”na səfər təşkil olunub
20 Jul 2024 | 18:12
Arvadı ilə dalaşan kişi oğlunu vurub öldürdü
20 Jul 2024 | 18:10
Prezident: "Bizim COP heyətimiz çox səmərəli işləyir"
20 Jul 2024 | 18:07
İlham Əliyev Paşinyanın Britaniyada onunla görüşdən imtina etməsi barədə DANIŞDI
20 Jul 2024 | 18:00
Çinarə Məlikzadə "Gəl" dedi - VİDEO
20 Jul 2024 | 17:55
Azərbaycan Prezidenti: "Sülh sazişinin mətninin 80-90 faizi razılaşdırılıb"
20 Jul 2024 | 17:50
Ukraynalı siyasətçi İrina Farion sui-qəsddən sonra dünyasını dəyişib - FOTO
20 Jul 2024 | 17:45
Türk dövlətlərinin ortaq hədəfləri
20 Jul 2024 | 17:40
“Bayden, yoxsa Tramp?” sualına Əliyev belə cavab verdi
20 Jul 2024 | 17:35
Prezident: "Bəzi ölkələr hələ də kolonializmdən əziyyət çəkir və biz onlara kömək etmək istəyirik"
20 Jul 2024 | 17:31
İlham Əliyev: "Biz öz üzərimizdə çalışdıq, diqqətimizi xalqımıza, ölkəmizə yönəltdik" - VİDEO
20 Jul 2024 | 17:27
Səidə dəyişdi - FOTOLAR
20 Jul 2024 | 17:26
Bank kartlarına kiber hücumlar edən şəbəkə üzvləri həbs edilib - VİDEO
20 Jul 2024 | 17:23
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı rəis TƏYİN EDİLDİ - FOTO
20 Jul 2024 | 17:19
"Biz nə işğalı, nə verdiyimiz qurbanları, nə də Qələbəmizi heç zaman unutmayacağıq" - Prezident
20 Jul 2024 | 17:14
Zəngəzur gündəmi dəyişdi - ABŞ və Britaniya yeni planla hərəkətə keçdi
20 Jul 2024 | 17:08
"Halal" standartları ilə bağlı uyğunluğu yoxlayan şirkətlərdən TƏLƏB
20 Jul 2024 | 17:00
Dərmanların qeydiyyatı ilə bağlı qərar imzalandı
20 Jul 2024 | 16:55
Prezident: "İstərdik, Azərbaycanda və regionda baş verən hadisələr obyektiv şəkildə işıqlandırılsın"
20 Jul 2024 | 16:51
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriya və İraqın şimalında 19 terrorçunu zərərsizləşdirib
20 Jul 2024 | 16:50
Dərman vasitələrinin təqib və izləmə sistemi yaradılacaq
20 Jul 2024 | 16:48
Azərbaycan Prezidenti: "Rusiya ilə İkitərəfli münasibətlərdə həll oluna bilməyən məsələ mövcud deyil"
20 Jul 2024 | 16:41
Piterdə Priqojinin heykəli təhqir edilib - VİDEO
20 Jul 2024 | 16:33
İlham Əliyev: "Biz uzun illər ərzində faktların manipulyasiyasının qurbanı olmuşuq"
20 Jul 2024 | 16:26
Prezident: "Biz Cənubi Qafqaz regionunda tarixi transformasiyanın şahidiyik"
20 Jul 2024 | 16:20
ARAF kuboku uğrunda konkur yarışları başa çatıb
20 Jul 2024 | 16:10
Hökumət gənclər arasında sorğu keçirdi: Niyə evlənmirsiniz?
20 Jul 2024 | 16:05
Prezident İlham Əliyev Şuşada II Qlobal Media Forumunda çıxış edir - CANLI
20 Jul 2024 | 16:04
Pasinyan London küçələrində  də velosiped sürdü...-VİDEO
20 Jul 2024 | 15:58
Azərbaycanı Paris-2024-də təmsil edəcək daha bir idmançı müəyyənləşdi
20 Jul 2024 | 15:52
Ən zəngin planet: Almaz cənnətidir
20 Jul 2024 | 15:45
İrəvana sərt xəbərdarlıq: "Bu xəyanət cavabsız qalmayacaq"
20 Jul 2024 | 15:38
Bayden gələn həftədən seçkiöncəsi kampaniyasını davam etdirəcək
20 Jul 2024 | 15:32
“Paşinyanın İlham Əliyevlə görüşdən imtinasını Qərbin guya Ermənistanı müharibəyə təhrik etməsi ilə bağlamaq qeyri-ciddidir...”
20 Jul 2024 | 15:30
Sülhü yox, silahlanmanı seçənlər - İrəvan ikitərəfli görüşdən niyə qaçdı?
20 Jul 2024 | 15:24
75 yaşlı Xalq artisti: "Altı rejissor işdən çıxarıldı, nazirlik isə buna səssiz yanaşdı" - MÜSAHİBƏ + FOTO
20 Jul 2024 | 15:17
Nəhəng siyasətçinin “nəhəng” menyusu – sağlam həyat tərzindən uzaq olan Çörçillin mətbəx sevgisi...  
20 Jul 2024 | 15:11
Bayılda köməksiz vəziyyətdə qalan vətəndaşla bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA
20 Jul 2024 | 15:05
Əməkdar artistdən şok sözlər: "Hər şeydən bezmişəm, ölmək istəyirəm"
20 Jul 2024 | 14:58
Ərdoğan Kipr məsələsindən danışdı: "Problemin həlli..."
20 Jul 2024 | 14:52
Azərbaycanda qaz sayğacları ilə bağlı texniki reqlament təsdiq ediləcək
20 Jul 2024 | 14:46
Dünyanın ən faydalı bitkisi - Xərçəngin dərmanı
20 Jul 2024 | 14:40
Qəzza zolağında ölənlərin sayı açıqlandı
20 Jul 2024 | 14:34
YAP Mərkəzi Aparatında müşavirə keçirildi - FOTO
20 Jul 2024 | 14:28
UNEC qlobal reytinqdə yenə BİRİNCİDİR
20 Jul 2024 | 14:22
"Bank kart məlumatları verməyin, risklidir" – DİN-dən vətəndaşlara ÇAĞIRIŞ
20 Jul 2024 | 14:16
"Tramp qalib gələcəyi təqdirdə ABŞ-ın dəstəyi olmadan Ukrayna tab gətirə biləcəkmi?" - Blinken
GÜNLÜK
20 Jul 2024 | 08:43
Bu gündən 70 yaşını tamamlamış pensiyaçıları SÜRPRİZ GÖZLƏYİR 
20 Jul 2024 | 10:52
Tanınmış xanəndə buna görə efirlərə çıxmır: “O müğənnilərlə bir verilişdə otura bilmərəm”-FOTO+ÖZƏL
20 Jul 2024 | 09:06
ABŞ Azərbaycanla bağlı filmi niyə hər yerdən sildi? – FOTO
20 Jul 2024 | 09:28
İli varlanmadan başa vurmayacaqlar: Pula pul deməyəcək BÜRCLƏR
20 Jul 2024 | 11:03
“Sükan arxasında özü olsaydı bəlkə də...”-  Tanınmış müğənni avtomobil qəzasında itirdiyi övladından danışdı-ÖZƏL+FOTO
20 Jul 2024 | 06:51
Zelenski Trampla nələrdən danışdı?..
20 Jul 2024 | 08:01
Rusiya bu ölkənin sərhədini pozdu - ARTIQ ÜÇÜNCÜ DƏFƏDİR...
20 Jul 2024 | 07:17
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İsrailin Fələstin ərazisində mövcudluğunun qanunsuz olması haqda  qərar verdi...-"ƏL-CƏZİRƏ"
20 Jul 2024 | 08:20
Çimərlikdə uzun müddət qalmaq ZƏRƏRLİDİR - Huşunuzu itirə...
20 Jul 2024 | 09:03
Rusiyada satışa üzərində 1000 rublluq əskinas təsviri olan tualet kağızı buraxıldı və...
HƏFTƏLİK
16 Jul 2024 | 07:34
Separatçı rejimin ləğvindən sonra Qarabağda qalmış bahalı avtomobil kimə hədiyyə edildi?..- “333 OD 33” nömrəli- FOTO
19 Jul 2024 | 11:24
Daha bir Azərbaycan jurnalisti Makronu "şillə"lədi - Oksfordda hesab günü - VİDEO
14 Jul 2024 | 11:51
“Qaraca qız” filminin Xədicəsi: “Həmin görüşə Sevil gəlmədi, illər sonra...”- FOTOLAR
14 Jul 2024 | 09:49
Pisixoloq Nərmin Şahmarzadə ÖZÜNÜ ASIB? - FOTO
16 Jul 2024 | 00:09
Aşıq Ələsgərin 10 aydır hazır olan heykəli niyə ucaldılmır?- “Ailəsi olaraq bizə məlum deyil”-Nazirlikdən AÇIQLAMA-ÖZƏL
17 Jul 2024 | 08:34
Taksilərdə sui-istifadə artdı: Bu sürücülər artıq pul alır
16 Jul 2024 | 12:12
Ərdoğan “bozqurd” işarəsi göstərən Azərini alqışladı - FOTO/VİDEO
18 Jul 2024 | 13:58
“Atam rəhmətə gedəndə həmin dükan sahibi gəlib dedi ki, məndən gödəkçə alıb, amma”-Telman Adıgözəlovun oğlu-ÖZƏL
15 Jul 2024 | 18:47
ABŞ və Avropada niyə qarabaşaq yarması yemirlər? – SƏBƏB
16 Jul 2024 | 08:30
Təhsilimizdə ciddi çatışmazlıq Yararsız diplomların yaranma səbəbləri-TƏHLİL
AYLIQ
20 Jul 2024 | 08:43
Bu gündən 70 yaşını tamamlamış pensiyaçıları SÜRPRİZ GÖZLƏYİR 
20 Jul 2024 | 10:52
Tanınmış xanəndə buna görə efirlərə çıxmır: “O müğənnilərlə bir verilişdə otura bilmərəm”-FOTO+ÖZƏL
20 Jul 2024 | 09:06
ABŞ Azərbaycanla bağlı filmi niyə hər yerdən sildi? – FOTO
20 Jul 2024 | 09:28
İli varlanmadan başa vurmayacaqlar: Pula pul deməyəcək BÜRCLƏR
20 Jul 2024 | 11:03
“Sükan arxasında özü olsaydı bəlkə də...”-  Tanınmış müğənni avtomobil qəzasında itirdiyi övladından danışdı-ÖZƏL+FOTO
20 Jul 2024 | 06:51
Zelenski Trampla nələrdən danışdı?..
20 Jul 2024 | 08:01
Rusiya bu ölkənin sərhədini pozdu - ARTIQ ÜÇÜNCÜ DƏFƏDİR...
20 Jul 2024 | 07:17
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi İsrailin Fələstin ərazisində mövcudluğunun qanunsuz olması haqda  qərar verdi...-"ƏL-CƏZİRƏ"
20 Jul 2024 | 08:20
Çimərlikdə uzun müddət qalmaq ZƏRƏRLİDİR - Huşunuzu itirə...
20 Jul 2024 | 09:03
Rusiyada satışa üzərində 1000 rublluq əskinas təsviri olan tualet kağızı buraxıldı və...