Azərbaycanın taleyini dəyişən zəfər tarixi
Cəmiyyət
Oxunub: 1601
15 Jun 2024 | 13:24
Azərbaycanın taleyini dəyişən zəfər tarixi
 
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyimizin yenidən bərpası müstəqillik hisslərinin heç zaman xalqımızı tərk etmədiyini, əksinə, azadlıq, müstəqillik uğrunda fədakarcasına mübarizə apardığını nümayiş etdirmişdir. Həmin dövrdə müasir Azərbaycan Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun üçrəngli bayrağını, gerbini, himnini qəbul etmişdir.
 
Əfsuslar olsun ki, ilk illərdə xalqımızın məruz qaldığı hərbi təcavüz, ölkə daxilində anarxiyanın, hərc-mərcliyin hökm sürməsi yenicə əldə olunmuş müstəqilliyimizin itirilməsi təhlükəsini yaratmışdır.
 
Məhz belə bir ağır vəziyyətdə 1993-cü ildə respublika rəhbərliyinə qayıdan Ümummilli Lider Heydər Əliyev xilaskarlıq missiyası ilə xalqımızı və dövlətimizi böyük təhlükələrdən qurtaraq müstəqilliyimizi dönməz və əbədi etmişdir.
 
 
Xalqın çağırışı ilə Bakıya dönən böyük rəhbər Heydər Əliyev 15 iyun 1993-cü ildə hamılıqla Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi. Həmin tarixi iclasda etdiyi çıxışında ümummilli lider Heydər Əliyev dövlətimizin inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirdi, bir xalq olaraq hədəflərimizi, gedəcəyimiz yolu inamla bəyan etdi. Bu tarixi hadisə xalqımızın inamını özünə qaytardı. Qədirbilən və müdrik xalqımız hələ rəsmən elan edilməmiş, haqlı olaraq, həmin tarixi məhz “Qurtuluş günü” adlandırmağa başladı. 1997-ci ildə Milli Məclis xalqın bu arzusunu, ülvi niyyətini gerçəkləşdirdi. 15 iyun tarixi Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü kimi təqvimə daxil edildi. Ötən dövr ərzində tarix dəfələrlə sübut etdi ki, xalqın arzusu ilə Milli Məclisin qəbul etdiyi bu qərar müdrik və uzaqgörən bir addım olmuşdur.
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra davamlı inkişaf strategiyasını praktikada daha əsaslı surətdə tətbiq etdirərək həqiqi mənada ölkədə milli yüksəlişinə nail oldu. 90-cı illərin əvvəlində tüğyan edən separatçılıq, etnik parçalanma meyillərinin ölkənin varlığı üçün yaratdığı real və ciddi təhlükə yalnız Heydər Əliyevin Azərbaycanın rəhbəri olduqdan sonra elan etdiyi və qətiyyətlə həyata keçirdiyi azərbaycançılıq ideologiyası sayəsində dəf olundu. Ölkənin ictimai-siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni həyatında, beynəlxalq əlaqələrdə dönüş yarandı, elmi əsaslarla, beynəlxalq norma və prinsiplərə uyğun müstəqil dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Ulu öndərin həyata keçirdiyi təxirəsalınmaz tədbirlərin nəticəsi kimi, Milli Ordu formalaşdırıldı, Azərbaycanın milli mənafeyini qorumağa qadir nizami silahlı qüvvələr yaradıldı, torpaqlarımızın müdafiəsi ilə bağlı mühüm addımlar atıldı. 1994-cü ilin mayında ölkəmiz üçün həyatı əhəmiyyət kəsb edən atəşkəsə nail olundu.
Azərbaycan rəhbərliyinin qətiyyəti, sarsılmaz siyasi iradəsi sayəsində Qərb şirkətləri ilə aparılan danışıqlar məntiqi sonluqla yekunlaşdı. 1994-cü ilin 20 sentyabrında Bakıda dünyanın 11 transmilli neft şirkətinin iştirakı ilə çağdaş tariximizə “Əsrin müqaviləsi” adı ilə düşmüş qlobal neft müqaviləsinin təntənəli imzalanma mərasimi keçirildi. Bununla da, Azərbaycan MDB məkanında Qərbin iri neft şirkətləri ilə irimiqyaslı saziş imzalayan ilk dövlət olmaqla Xəzər dənizində beynəlxalq əməkdaşlığın bünövrəsini qoydu. Bu müqavilənin imzalanması respublikamızın bugünkü və gələcək iqtisadi uğurlarının təməlinə çevrildi.
 
Müstəqilliyimizin Heydər Əliyev dövrü ölkəmizdə qanunçuluğun, ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar olması, neft strategiyasının təməlinin qoyularaq uğurla həyata keçirilməsi, demokratik hüquqi dövlət quruculuğunun geniş vüsət alması, ilk milli Konstitusiyamızın, hüquq sisteminin fəaliyyətini tənzimləyən çoxsaylı mütərəqqi qanun və məcəllələrin qəbul edilməsi, dövlət strukturların fəaliyyətinin yenidən formalaşdırılması və inkişafı ilə səciyyələnir.
 
2003-cü ildə Ulu Öndərin siyasi varisi cənab İlham Əliyevin xalqımızın böyük etimadı ilə ölkə Prezidenti seçilərək müstəqilliyimizin yeni müasir inkişaf dövrü başlamış, ötən 20 ildə Azərbaycan dövləti möhtəşəm nailiyyətlərə və tarixi qələbələrə imza atmışdır.
 
Bu dövrdə ölkəmizin bütün sahələrini əhatə edən uğurlar, dünyada layiqli yer tutması və yüksək nüfuza malik etibarlı tərəfdaş kimi tanınması dövlətimizin başçısının müdrik, müstəqil və uzaqgörən siyasətinin əyani təzahürü olmaqla hər bir azərbaycanlıda yüksək iftixar və qürur hissləri yaşadır.
 
Xalqımızın müstəqillik illərində qazandığı ən böyük tarixi nailiyyət Müzəffər Ali Baş Komandan cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 2020-ci ildə Vətən müharibəsində Böyük Qələbəmizlə torpaqlarımızın işğaldan azad edilərək tarixi ədalətin bərpa olunmasıdır. Ötən ilin aprelində Azərbaycan-Ermənistan sərhədində Laçın sərhəd-buraxılış məntəqəsinin yaradılması, sentyabr ayında isə 24 saatdan az müddətə həyata keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri Ermənistanın torpaqlarımızda qanunsuz fəaliyyətinə, separatizmə birdəfəlik son qoymuş, ərazi bütövlüyümüz və suverenliyimiz tam təmin edilmişdir.
Bu gün müasir müstəqil Azərbaycan dövləti Ümummilli liderin arzuladığı, xəyal etdiyi qüdrətli və qalib dövlət kimi uğurla inkişaf edir və Azərbaycan xalqı bu bayramı tam fərqli olaraq, öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini bərpa etmiş müzəffər xalq kimi respublikamızın hər yerində, o cümlədən Qarabağda, Şuşada, Xankəndində qeyd edir. Müstəqilliyimizin və dövlətçiliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız azad edilmiş torpaqlarımızda vüqarla dalğalanır.
Fəxrlə deyə bilərik ki, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə özünün parlaq dövrünü yaşayan Azərbaycanın bütün sahələrdə hərtərəfli davamlı tərəqqisi təmin olunur, müstəqilliyimiz daha da möhkəmlənir. 
 
 
Hüquq sistemimiz, o cümlədən dövlətimizin hüquq siyasətini həyata keçirən ədliyyə orqanları müstəqilliyimizlə bərabər inkişaf edir və müasirləşir. Ədliyyə Nazirliyinin ənənəvi fəaliyyət istiqamətlərindən olan məhkəmə ekspertizası fəaliyyəti də müasir tələblərə uyğun təkmilləşdirilir.
Cinayətkarlıqla mübarizədə və ədalət mühakiməsinin həyata keçirilməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb edən məhkəmə ekspertizası tarixi inkişaf yolu keçmiş, 1938-ci ildə Xalq Ədliyyə Komissarlığının nəzdində Kriminalistika Kabineti kimi yaradılan bu institut sonralar xüsusi laboratoriya, elmi-tədqiqat kriminalistika laboratoriyası, onun əsasında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Hüquq Komissiyası yanında Elmi-Tədqiqat Məhkəmə Ekspertizası İnstitutu kimi fəaliyyət göstərmiş, müstəqillik illərində onun fəaliyyətində keyfiyyətcə yen mərhələ başlanmışdır.
 
Ötən dövrdə məhkəmə ekspertizası sahəsində mühüm qanunvericilik və institusional tədbirlər görülmüş, istintaq orqanlarına və məhkəmələrə əlverişli şəraitin yaradılması və ekspert araşdırmalarının tezləşdirilməsi üçün Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzinin regional bölmələri təsis edilərək fəaliyyətə başlamış, ekspertiza növləri genişləndirilmiş, müasir kriminalistik avadanlıqla təchiz olunmaqla yeni elmi-tədqiqat laboratoriyaları təşkil edilmiş, Azərbaycanın Məhkəmə Ekspertizası Avropa Məhkəmə Ekspertizası İnstitutları Birliyinin üzvü olmuş, digər mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir.
 
Bütün bunlar dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə həyata keçirilən mütərəqqi məhkəmə-hüquq və ədliyyə islahatlarının tərkib hissəsi olmaqla ölkəmizin müstəqillik illərində keçdiyi şanlı və müasir inkişaf yolunun mühüm nailiyyətlərindəndir.
 
Bu ilin fevralında müstəqillik tariximizdə ilk dəfə ölkə ərazisinin hər yerində, o cümlədən azad edilmiş torpaqlarımızda keçirilmiş prezident seçkilərində inamlı qələbə qazanaraq yenidən dövlət başçısı seçilən cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan dövləti yeni inkişaf dövrünə qədəm qoyaraq müstəqillik yolu ilə uğurla gedir. Cənab Prezidentin əminliklə vurğuladığı kimi, “bizim müstəqillik inkişafımız davamlı olacaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi yaşayacaq”.
 
Müasir Azərbaycan Ulu Öndər Heydər Əliyevin görmək istədiyi azad, müstəqil, ərazi bütövlüyü təmin olunmuş Azərbaycandır. Məhz Ulu Öndərin ordu quruculuğu istiqamətində başladığı işlər və müəyyənləşdirdiyi strategiya sayəsində bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri dünyanın ən güclü 50 ordusu sırasında yer alır, texniki təchizat baxımından bir çox ölkələrin ordularını üstələyir.
 
Vətən müharibəsində qazanılan möhtəşəm Zəfər də Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunun uğurlu davamının məntiqi nəticəsidir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin ən böyük arzusu Şuşanı, Qarabağı və Zəngəzuru azad görmək idi. “Mən xoşbəxt insanam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Şuşanı azad etdik! Bu, böyük Qələbədir! Bu gün şəhidlərimizin, Ulu Öndərin ruhu şaddır! Gözün aydın olsun, Azərbaycan!” - Prezident İlham Əliyev 8 noyabr 2020-ci ildə demişdi.
 
Bu gün  Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev azad edilmiş torpaqlarda infrastruktur layihələrinin təməlini qoyur, Şuşada Novruz tonqalı alovlandırır, Böyük Qayıdışın reallaşdırılması istiqamətində təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirir. Xalqımız əmindir ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə daha uca zirvələr fəth ediləcək, düşmənin yerlə-yeksan etdiyi Qarabağ dünyanın ən gözəl guşələrindən birinə çevriləcək.
 
Ədliyyə Nazirliyinin Məhkəmə ekspertizası mərkəzinin
Gəncə regional bölməsinin rəisi Aynur Məmmədəliyeva
Oxşar xəbərlər
18:12, Bu gün
Yuxuda ayrılıq görmək nə deməkdir?
18:07, Bu gün
Qəzaya düşən Peşəkar Futbol Liqasının prezidenti yeriməyə başlayıb
18:00, Bu gün
Xəstəxanada vəfat edən Ramiz Taxvelinin məhkəmə prosesi davam etdiriləcək
17:58, Bu gün
Dövlət Komitəsinin sədri Biləsuvarda vətəndaşları qəbul etdi - FOTOLAR
17:58, Bu gün
Dövlət Komitəsinin sədri Biləsuvarda vətəndaşları qəbul etdi - FOTOLAR
17:55, Bu gün
Kamal Abdullanın “Seçmələrin-seçməsi-Qranulalar” kitabı nəşr olunub
17:52, Bu gün
Şəkil çəkdirən cütlük qatarın altında qalmamaq üçün körpüdən tullandı - VİDEO
17:48, Bu gün
Azərbaycanlı alpinistdən yeddinci fəth - FOTO
17:44, Bu gün
İmran Xan yeni ittihamlarla həbs edildi
17:41, Bu gün
Qarabağ Universitetində ingilis dili müəllimi vəzifəsi üzrə vakansiyaya müraciət müddəti uzadılıb
17:38, Bu gün
Vətənə xəyanət edən gəmi kapitanına HÖKM OXUNDU - FOTO
17:35, Bu gün
Şahruddin Məhəmmədəliyev Azərbaycan klublarının təkliflərini qəbul etməyib
17:31, Bu gün
Oğlunu əsgər yola saldı, özünü asdı - FOTO
17:27, Bu gün
Bu ərazilərdə bayrağımız dalğalandı: Ermənilər təşvişə düşdü - Polkovnik detalları açıqladı
17:21, Bu gün
Dünyada "meteohəssas" diaqnozu yoxdur, şişirdilib... - Şok açıqlama
17:16, Bu gün
"Qəzza bölgəsində müharibənin davam etməsinə görə HƏMAS məsuliyyət daşıyır" - Mahmud Abbas
17:11, Bu gün
Boris Titov: "COP29 qlobal gündəmin əsas mövzusudur"
17:07, Bu gün
Bazar günü hərbi liseylərə qəbul imtahanı keçiriləcək
17:03, Bu gün
Əli Əsədov Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru ilə görüşdü - FOTO
16:59, Bu gün
Bakıda şəkər xəstəsi insulindən öldü
16:56, Bu gün
Bu ölkənin ən zəngin ailələrindən biri itinə qulluqçulardan daha çox pul xərcləyir - FOTO
16:53, Bu gün
261 nəfərin namizədliyi irəli sürüldü
16:50, Bu gün
Ərdəbildə türk adlarına qadağa qoyuldu
16:47, Bu gün
İrandan Azərbaycana maye halında narkotik keçirdilər - ƏMƏLİYYAT + FOTO/VİDEO
16:43, Bu gün
Daha bir klinikaya qaraciyər və böyrək transplantasiyası üçün icazə verildi
16:42, Bu gün
"Trampa qarşı sui-qəsd də Kennedinin qətlə yetirilməsi kimi qaranlıq qalacaq…"-Analitik
16:39, Bu gün
Seçkilərdə yekun protokolların hazırlanması qaydası təsdiqləndi
16:33, Bu gün
10 min insan Röya üçün gəlir - FOTO/VİDEO
16:28, Bu gün
Azad olunan ərazilərdə daha 147 mina zərərsizləşdirildi
16:24, Bu gün
İTV efirdəki problemlə bağlı açıqlama yaydı: "Təəssüf ki..."
16:20, Bu gün
Bu tibb işçilərinin maaşlarına əlavənin verilmə müddəti uzadıldı
16:15, Bu gün
"Biz ukraynalılar üçün heç də düşmən deyilik" - Lukaşenko
16:09, Bu gün
"Azər Mirzəyevi laqeydlik öldürdü"
16:04, Bu gün
Yeni Şuşanın köhnə ab-havası... - VİDEO
15:58, Bu gün
Vətəndaşlar mağazalarda BELƏ ALDADILIR 
15:52, Bu gün
Təbiəti yandırmayın - ekosistemin pozulmasının fəsadları ağır olur
15:47, Bu gün
Azərbaycan XİN Türkiyəni təbrik etdi - FOTO
15:42, Bu gün
Azərbaycanda "Tütün və tütün məmulatı haqqında" qanun dəyişdi
15:37, Bu gün
"Ukrayna hakimiyyəti NATO sammitindən məyusdur" - Bild" nəşri 
15:32, Bu gün
Eyni mənzili başqa şəxslərə satan MTK rəhbərinin cinayət işi məhkəməyə göndərildi
15:26, Bu gün
Azərbaycanın adından borc alınması və zəmanət verilməsi Qaydası dəyişdi
15:24, Bu gün
BDU-da hibrid nanonaqillərin sintezi və tətbiqi üzrə tədqiqatlar davam edir - FOTO
15:21, Bu gün
Qırğızıstanda təbii fəlakət: Selə düşən altı yaşlı qızın cəsədi qonşu ölkədə tapıldı - FOTO/VİDEO
15:15, Bu gün
"Yaddaş 15 İyul" muzey-kompleksi: Türkiyə xalqının qəhrəmanlıq abidəsi - FOTO/VİDEO
15:10, Bu gün
“Zirə” - “Şerif” matçının mətbuat konfransı və media üçün açıq məşqlərin vaxtı dəqiqləşdi
15:05, Bu gün
İrandakı səfirliyimiz fəaliyyətə başladı, münasibətlər yeni mərhələyə qədəm qoyur - RƏYLƏR
15:00, Bu gün
Dövlət Komitəsində geri qayıdan əhaliyə dəstək məqsədilə xüsusi qaynar xətt yaradılıb - FOTO
14:57, Bu gün
Mirzoyan Nyu-Yorka getdi
14:55, Bu gün
AVRO-2024-də iştirak edən komandaların qazancları bəlli oldu
14:50, Bu gün
Alkoqollu içkilərin idxalı və istehsalı sahəsində yeni şərtlər müəyyənləşdi
14:45, Bu gün
"Sumqayıt" - "Fehervar" matçının biletləri satışa çıxarıldı
14:40, Bu gün
Bakıda imtahanda qeyri-adi hadisə: Telefonu görün harada gizlədib... - VİDEO
14:35, Bu gün
Şahin Bağırov Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək
14:30, Bu gün
"Trampın qana boyanan sifəti onu qəhrəmana çevirəcək" - "The Sunday Times"
14:25, Bu gün
Azyaşlıların Aşura mərasimlərinə cəlbi onların psixikasına mənfi təsir edə bilər - ŞƏRH
14:20, Bu gün
"Cavanşir" körpüsü bu tarixdə açılacaq - RƏSMİ
14:15, Bu gün
Nəcməddin Sadıkov təkcə armudu stəkanla çaxıra 29 min xərcləyib
14:10, Bu gün
Əmisi oğlu çobanın arvadını qaçırdı: "Mən də onun arvadını alacam..." – ŞOK
14:04, Bu gün
Narkotik satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanıldı
13:58, Bu gün
Bilgəh qəsəbəsində dənizdə batan məktəbli imiş... - YENİLƏNİB + VİDEO
13:53, Bu gün
“Azərbaycan Türk dünyasının mərkəzinə çevrilib” – Qüdrət Həsənquliyev
13:48, Bu gün
Azərbaycanla bu ölkə arasında viza tələbi ləğv edildi
13:44, Bu gün
Prezident daha bir Sərəncam imzaladı
13:40, Bu gün
Azərbaycan və Qırğızıstan arasında imzalanmış iki saziş təsdiqləndi
13:35, Bu gün
Daşkəsənin yeni icra başçısı kimdir? - DOSYE
13:30, Bu gün
Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzaladı
13:25, Bu gün
Ramin Məmmədovun iki müavini İŞDƏN ÇIXARILDI
13:20, Bu gün
Ali məktəblərə ixtisas seçimi nə zaman başlayacaq?
13:16, Bu gün
Prezident Daşkəsənə icra başçısı təyin etdi
13:12, Bu gün
Estoniyanın Baş naziri istefa verdi
13:07, Bu gün
Həm kommunist, həm də nasist partiyasının üzvü olan general – həmkarları onu “şeytanın hakimi” adlandırıblar...  
13:02, Bu gün
Özəl sektorda muzdlu işçi sayının artmasının səbəbləri nələrdir?
12:57, Bu gün
Qubada qadının çantasını zorla əlindən almağa çalışan şəxslər tutuldular
12:52, Bu gün
Sabah 40 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
12:47, Bu gün
İspaniya klubları və millisi 2002-ci ildən bəri böyük turnirlərin finalında uduzmur
12:45, Bu gün
İlham Əliyev Nərimanov parkının açılışında iştirak edib - YENİLƏNİB + FOTO
12:42, Bu gün
Vüqar Əliyev: “COP29 zamanı “Sədərək” gömrük postunda qonaqlara operativ xidmət göstəriləcək” - MÜSAHİBƏ
12:37, Bu gün
Bakıdan ilk həmlə: Pezeşkiyan elə etməlidir ki... - Politoloq AÇIQLADI
12:34, Bu gün
Bu texnikalar yanğın təhlükəsi yaradır - FHN
12:30, Bu gün
Azərbaycanda yeni mənzillər bahalaşıb
12:26, Bu gün
Dünya şöhrətli korifey sənətkar Rəşid Behbudovun brilyantlarını belə oğurlayıblar – SENSASİON TƏFƏRRÜAT
12:23, Bu gün
“Yay aylarında yetərincə maye qəbul etməliyik və orqanizmi istilənməkdən qorumalıyıq”
12:18, Bu gün
Bakıda evdən dəyəri 10 min manatdan çox olan qızıl-zinət əşyaları oğurlandı
12:15, Bu gün
Lənkəranda arvadının və övladının həsrətinə dözməyən kişi intihar etdi
12:12, Bu gün
"Uşaq Qaynar Xətti"nə son altı ayda 851 müraciət daxil olub
12:07, Bu gün
Qazaxıstanda hərbi pilotlarımızdan möhtəşəm performans - VİDEO
12:03, Bu gün
Trampa atəş açan şəxslə bağlı incə detal - FOTO
12:00, Bu gün
Ərdoğan çevrilişi bu çıxışı ilə önlədi - Tarixi kadrlar - VİDEO
11:57, Bu gün
75 yaşlı qadının estetik əməliyyatla dəyişimi gündəm oldu - VİDEO
11:53, Bu gün
Baş Prokurorluq Masallıda konfrans keçirəcək
11:49, Bu gün
Bağça müəllimləri üçün keçiriləcək diaqnostik qiymətləndirmənin çərçivə sənədi təqdim olunub
11:45, Bu gün
Belə qarpızları almayın! Zəhərli qarpızın əlamətləri - FOTO
11:40, Bu gün
Ən sadiq 5 bürc - Aldatmaq ağıllarından belə keçmir
11:38, Bu gün
Rezidenturaya qəbulun II mərhələsində iştirak üçün qeydiyyat başlayıb
11:33, Bu gün
Məşhur aktyor xəstəxanaya yerləşdirildi - Ölümlə mübarizə aparır + FOTO
11:30, Bu gün
Həftəsonu Azərbaycanda 36 kiloqram narkotik aşkarlanıb
11:28, Bu gün
"Trampa sui-qəsd, ehtimal ki, sadəcə, nifrət zəminində törədilib..." - Təhlükəsizlik eksperti
11:27, Bu gün
SON DƏQİQƏ- Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ZƏLZƏLƏ- 5 BAL 
11:23, Bu gün
Nuran Abdullayev: Biz yola inananlarla davam edirik - MÜSAHİBƏ
11:21, Bu gün
Azad ərazilərin yeni nəfəsi oldular: qədim Şuşadan GÖZOXŞAYAN GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO
GÜNLÜK
14 Jul 2024 | 18:55
Trampa doğru uçan güllənin görüntüsü yayıldı — FOTO
14 Jul 2024 | 21:54
Əməkdar artistdən ölüm xəbərinə sərt reaksiya - FOTO
14 Jul 2024 | 18:24
Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevin xatirəsi yad edildi — FOTOLAR
00:04, Bu gün
Aİ-95 markalı benzin ucuzlaşdı
14 Jul 2024 | 20:46
Sənədsiz evlərin qeydiyyat məsələsi nə vaxt həllini tapacaq? - Tarix açıqlandı
14 Jul 2024 | 18:46
Toya getmişdi, faciəvi şəkildə öldü
14 Jul 2024 | 22:53
Nabranda istirahət mərkəzində FACİƏ
14 Jul 2024 | 18:50
Bundestaq deputatı deyir ki, Tramp “zərərçəkən”ə oxşamır
14 Jul 2024 | 18:17
İqlim dəyişikliyi dəhşətli zəlzələlərlə səbəb ola bilər
14 Jul 2024 | 20:50
Müdafiə Nazirliyi MÜHÜM MƏLUMAT yaydı - VİDEO
HƏFTƏLİK
11 Jul 2024 | 09:15
“Ronaldo soyunub-geyinmə otağımıza gəldi, mənə dedi ki…”- Arda Gülər
14 Jul 2024 | 09:49
Pisixoloq Nərmin Şahmarzadə ÖZÜNÜ ASIB? - FOTO
09 Jul 2024 | 18:00
Bakı Türk Liseyinin məzunu dünya birincisi oldu
14 Jul 2024 | 11:51
“Qaraca qız” filminin Xədicəsi: “Həmin görüşə Sevil gəlmədi, illər sonra...”- FOTOLAR
09 Jul 2024 | 14:07
38 yaşlı kişi qaynı arvadına videoları göndərdi, gecə evinə girdi... – ŞOK TƏFƏRRÜAT
11 Jul 2024 | 11:25
Xalq artistinin qızının kirayədə qalmağa pulu yoxdur: “Ev yiyəsi dedi ki, otağı boşalt, borclarım çoxdur”- FOTO + ÖZƏL
08 Jul 2024 | 21:27
Pezeşkian parlament sədrini Azərbaycan dilində qarşıladı - VİDEO
12 Jul 2024 | 14:12
Bakıda ŞOK: Qadından ərinin gözü qarşısından onunla getməyi tələb etdi – TƏFƏRRÜAT
13 Jul 2024 | 14:32
Meyvə mağazasında meyiti tapılan şəxs tanınmış iş adamı imiş - YENİLƏNİB
11 Jul 2024 | 10:38
Hava kəskin DƏYİŞİR - Dövlət xidməti xəbərdarlıq etdi
AYLIQ
14 Jul 2024 | 18:55
Trampa doğru uçan güllənin görüntüsü yayıldı — FOTO
14 Jul 2024 | 21:54
Əməkdar artistdən ölüm xəbərinə sərt reaksiya - FOTO
14 Jul 2024 | 18:24
Polad Həşimov və İlqar Mirzəyevin xatirəsi yad edildi — FOTOLAR
00:04, Bu gün
Aİ-95 markalı benzin ucuzlaşdı
14 Jul 2024 | 20:46
Sənədsiz evlərin qeydiyyat məsələsi nə vaxt həllini tapacaq? - Tarix açıqlandı
14 Jul 2024 | 18:46
Toya getmişdi, faciəvi şəkildə öldü
14 Jul 2024 | 22:53
Nabranda istirahət mərkəzində FACİƏ
14 Jul 2024 | 18:50
Bundestaq deputatı deyir ki, Tramp “zərərçəkən”ə oxşamır
14 Jul 2024 | 18:17
İqlim dəyişikliyi dəhşətli zəlzələlərlə səbəb ola bilər
14 Jul 2024 | 20:50
Müdafiə Nazirliyi MÜHÜM MƏLUMAT yaydı - VİDEO