“Qafqazda savaşlar və köçlər” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirildi
Oxunub: 1076
21 Jun 2021 | 12:07
“Qafqazda savaşlar və köçlər” mövzusunda Beynəlxalq Konfrans keçirildi
Türkiyə Ərzurum Atatürk Universitetinin və Beynəlxalq Qarabağ Forumunun təşəbbüsü ilə onlayn formatda “Qafqazda savaşlar və köçlər. 1855-1920-ci illər” mövzusunda elmi konfrans-simpozium keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə Ərzurum Atatürk Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Gürsoy Solmaz açdı, konfrans iştirakçılarını salamladı, şəhidlərin xatirəsi yad olundu. O, sonra konfransın məqsəd və məramlarına dair iştirakçıları məlumatlandırdı, və ilk sözü əfsanəvi sərkərdə, dövlət və ictimai xadim, Türkiyə və Azərbaycanda eyni dərəcədə sevilən böyük şəxsiyyət Kazım Qarabəkirin qızı ictimai xadim Timsal Qarabəkirə veridi. Timsal xanım özünün də şahid olduğu, atasının dediklərindən eşitdiyi savaşlarla bağlı, savaşların nəticəsi olan köçlərlə bağlı yaşanan problemləri, özünün yanaşmasını, dəyərləndirməsini diqqətə çatdırdı. O, 1855-ci ildən başlayaraq Qafqazdan Türkiyəyə, Osmanlıya köçlərin tarixinə nəzər saldı. 
Professor, doktor Bingür Sönmez (Türkiyə) Şimali Qafqaz xalqlarının Osmanlıya gəlməsi, yolda onların başına gələn çətinliklər, problemlər, Osmanlı dövlətinin onları qarşılaması, yerləşdirməsi və bununla bağlı problemlər, o cümlədən, Osmanlı dövlətinin Şimali Qafqazdan gələn və indi çərkəzlər adlandırılan əhalinin yerləşdirilməsi, həyat şəraitinin təmin olunması üçün külli miqdarda vəsait ayırmasını qeyd elədi və onu da vurğuladı ki, çərkəzləri Türkiyədə həm dövlət yaxşı qarşıladı, eyni zamanda əhali də onlara xoş münasibət göstərdi. Çərkəzlərin Şimali Qafqazdan getməsinin səbəbi kimi göstərdi ki, Rusiya Şimali Qafqaza doğru irəlilədikcə öz şərtlərini qoyurdu, din ilə bağlı, misal üçün tələb edirdilər ki, onlar ya xristian dinini qəbul etsinlər, ya çıxıb getsinlər. Adət-ənənələri ilə bağlı, həyat tərzləri ilə bağlı müəyyən şərtlər qoyurdu. Çərkəzlər bu şərtləri qəbul etmədiklərinə görə Osmanlı dövlətinə köçüb gedirdilər. 
İqtisad elmləri doktoru, professor Kərəm Karabulut (Türkiyə) köçlərin müxtəlif dövrlərdə müxtəlif xarakter almasından, onların iqtisadi amillərlə bağlı olduğunu göstərdi, xüsusi olaraq diqqəti kəndlərdən şəhərə köç məsələsinə də yönəltdi ki, bütün dünyada, o cümlədən, Türkiyə və Azərbaycanda da bu proses gedir, bu məsələlər diqqətdə saxlanılmalı və nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması faktına diqqəti cəlb elədi. 1940-1950-ci illərdə Ermənistandan azərbaycanlıların çıxarılması, 1990-cı illərdə ikinci mərhələdə azərbaycanlıların Ermənistandan tamami ilə şıxarılmasını və digər məsələləri diqqətə çatdırdı. K.Karabulut bir məsələni də vurğuladı ki, Azərbaycan 30 ilə yaxın bir dövr ərzində digər xərcləri ilə yanaşı, torpaqlarının işğal altında olmasından çəkdiyi zərərlə yanaşı qaçqın və köçkünlərə küllü miqdarda vəsait sərf edib və Ermənistandan təzminat tələb olunan zaman bu xərclər də nəzər alınmalıdır.
Professor, tarix elmləri doktoru Esin Dayı (Türkiyə) Osmanlının XV-XVI əsrlərdən başlayaraq Qafqazı fəth etməsi və həmin proseslərin insanların yer dəyişməsinə təsirini, Osmanlı dövlətinin Qafqazda, o cümlədən, Şimali Qafqazda yeritdiyi siyasət, yerli əhali ilə münasibətini diqqətə çatdırdı. XIX əsr ərzində gedən proseslərin nəticəsində yenidən savaşların və köçün qabarması, 1853-1856-cı illərdə Krım müharibəsi, 1877-1878-ci illərdə rus-türk müharibəsi zamanı köşkün ordusunun meydana gəlməsini, onların əziyyət çəkməsini diqqətə çatdırdı və ardıcıl şəkildə həmin məsələləri şərh elədi.
Konfransın gedişi boyunca dəyərli tədqiqatçı, xalq bayatılarının usta ifaçısı Serpil Bayrak vaxtaşırı həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə köçkünlərin başına gələn müsibətlələ bağlı bayatılarını da səsləndirirdi və izləyicilər tərəfindən diqqətlə qarşılanırdı.
Tarix doktoru, dosent Boran Əzizli (Azərbaycan) 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə köçkün və qaçqın problemi, Azərbaycan hökumətinin köçkün və qaçqınlarla bağlı yeritdiyi siyasət, o cümlədən, həmin dövrdə mövcud olan Himayədarlar nazirliyinin fəaliyyəti ilə bağlı geniş məlumat verdi. 
Tarix elmləri doktoru, professor Qasım Hacıyev (Azərbaycan) əsrlər boyunca köçlərin baş verməsinin səbəblərini və nəticələrini, Türkiyədə, Azərbaycanda bu məsələnin hansı şəkildə həyata keçirilməsini göstərdi. Diqqəti Rusiyanın işğalçı siyasətinə cəlb elədi, qaçqın köçkün məsələsində müasir dövrdə Azərbaycan hökumətinin apardığı siyasətin əsas nöqtələrinə şərh verdi.
Türkiyədə tanınmış çərkəz əsilli yazıçı Mühsin Karakurt (Türkiyə) çərkəzlərin həyatı ilə bağlı, Türkiyəyə köç etmələri, indiki vəziyyətləri ilə bağlı, bu köçə həsr olunmuş romanı ilə bağlı məlumat verdi. Romanda çərkəzlərin adət-ənənələrinin saxlanılması, onlara münasibət, onların həm əvvəlki, həm bu günkü problemləri ilə bağlı məsələləri bədii şəkildə diqqətə çatdırır.
Tarix doktoru, dosent Firdovsiyyə Əhmədova (Azərbaycan) savaşlar və köçlər məsələsini üzvi şəkildə tarix boyunca bir-birinə bağladı. Köçlərin həm mənfi, həm də müsbət tendensiyalarını açdı. Ancaq ümumi şəkildə vurğuladı ki, minlərlə köçkünlər savaşların qurbanı olublar. Eyni zamanda müasir dövrdə də bu məsələlərin qalmasını diqqətə çatdırdı. 
Tarix doktoru, dosent İbrahim Aykun (Türkiyə) Rusiyanın cənuba doğru işğalçı hərəkətləri, isti dənizlərə çıxmaq cəhdləri ilə bağlı və bunun nəticəsində həm savaşların, həm də köçlərin meydana gəlməsinə diqqəti cəlb etdi.
Tarix elmləri doktoru, professor Fərhad Turanlı (Ukrayna) köçlərin tarix boyunca, xüsusən XIX əsrdən başlayaraq baş verən köçlərin təsnifatını verdi, onların region üçün, Qafqaz üçün nəticələrini göstərdi.
Diaspor rəhbəri və yerli parlamentin deputatı İradə Əliyeva-Söderberq (İsveç) bu problemin diqqətə çatdırılması üçün, xüsusi ilə də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri cinayət, işğalçılığı nəticəsində yüzminlərlə insanın qaçqına, köçkünə çevrilməsinin sənədlər əsasında dünya dövlətlərinə çatdırılması, məlumatların tərcümə olunması, geniş şəkildə müzakirə olunmasının vacibliyini qeyd elədi. O, eyni zamanda diqqətdən kənarda qalmış Azərbaycanın Araz çayından cənuba və şimala doğru hissələrinin arasındakı köçlərin də diqqətə alınmasının vacibliyini vurğuladı. Bu istiqamətdə də vaxtaşırı qarşılıqlı köçlər baş verib və bu məsələlərin araşdırılmalı olduğunu qeyd etdi.
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi, tarix doktoru Sevinc Qasımova (Azərbaycan) köç proseslərinin təsnifatını, əsas anlayışlarını izah etdi və xüsusi olaraq müasir dövrdə köçlərin yeni formasının, intelektual axının baş verdiyinin və onun səbəblərini göstərdi.
Diaspor Rəhbəri Elşən İbrahimov (Rusiya) konfransda müzakirə olunan məsələlər ilə bağlı fikirlərin elmi əsaslara söykənməsinin vacibliyini vurğuladı, Rusiyada yaşadıqlarına görə azərbaycanlıların Rusiyaya gəlməsi, orada yerləşməsi, onların problemləri ilə bağlı məsələləri diqqətə çatdırdı.
Filologiya elmləri doktoru, professor Tamilla Əliyeva (Türkiyə) Rusiya çarlarının ardıcıl şəkildə Qafqaz istiqamətində apardığı işğalçı siyasətin mərhələrini göstərdi, o istiqamətdə Axıska türklərinin başına gələn problemləri diqqəətə çatdırdı və digər məslələrdən danışdı.
Tarix doktoru Sadəgül Akbaba (Türkiyə) Ermənistandan qovulan azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı, ermənilərin törətdikləri cinayətlərlə bağlı, əhalinin zorla öz doğma yurdlarından qovulması ilə bağlı məsələləri diqqətə çatdırdı.
Kinorejissor Mustafa Qula Bala (Almaniya) yaşadığı ölkədə qaçqın və köçkünlərlə bağlı müasir problemləri diqqətə çatdırdı.
Tədqiqatçı alim Sözər Akyıldırım (Türkiyə) Şimali Qafqazda yaşamış ubıx xalqının taleyi ilə bağlı məruzə etdi, onların XIX əsrdə Şimali Qafqazda hansı çətinliklərlə üzləşdiklərini, onların Rusiya tərfindən həm dil, həm də din baxımından assimilyasiyaya uğramaqları, onların bir hissəsinin Türkiyəyə, Osmanlıya köçməsi, orada da onların öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilməməsi, dillərinin hazırda dünyanın ölü dillərindən birinə çevrildiyini vurğuladı və qeyd etdi ki, sonuncu öz dilində danışan ubıx 1992-ci ildə dünyasını dəyişib. Bunu S.Akyıldırım köç prosesində bəzi millətlərin aradan çıxmasına misal kimi göstərdi.
Araşdırmaçı alim Ziya Zakir Acar (Türkiyə) Qafqazdan köçlərin konkret təsirlərini qeyd etdi, qaraçayların, digərlərinin köçməsinə diqqəti cəlb elədi və Azərbaycandan da əhalinin zaman-zaman Türkiyənin müxtəlif yerlərinə, xüsusən də İğdıra köçməsi ilə bağlı məlumat verdi.
Türkiyədən gənc tədqiqatçılar Cansu Nahırcı, Qamze Şengül, Gül Bezçi, Kefser Tekinkaya, Mühsin Ertürk konkret mövzularla bağlı tədqiqatlarının nəticələrini konfrans iştirakçılarına diqqətinə çatdırdılar, o cümlədən, köçkün-qaçqın həyatı yaşayan uşaqların problemlərini, Şeyx Şamil hərəkatı və köç problemi, Osmanlıda çərkəzlərin vəziyyəti, çərkəzlərin Rusiyadan çıxarılması şəraiti və digər məsələləri qeyd etdilər. Mühsin Ertürkün çıxışında təmsil etdiyi Kağızman bölgəsinə azərbaycanlıların zaman-zaman köç etdiklərini də göstərdi və eyni zamanda maraqlı faktları da qeyd etdi ki, orada Qarabağ, Ağdam adlı rayonlar mövcuddur. 
Sonda tarix doktoru, dosent Akif Nağı və konfransın aparıcısı Gürsoy Solmaz müzakirələrə yekun vurdular, konfransların gələcəkdə keçirilməsinə dair təkliflərini verdilər və xüsusi olaraq qeyd etdilər ki, köçlər həmişə olub, bu köçlərin içərisində köçdükləri yerlərdə bəd əməllər törədən, başqalarının əlində alət olan ermənilərin yeri xüsusi vurğulanmalıdır ki, ermənilər də bu və ya digər yerlərə ya özləri köçüb, ya köçürülüblər və hara köçüblərsə orada yalnız kimlərinsə sifarişini yerinə yetirərək yerli xalqlara qarşı, yerli hakimiyyətə qarşı alət kimi istifadə olunublar, faciəli qırğınlar, hadisələr törədiblər. Bu məsələnin, həqiqətin dünya birliyinə çatdırılması üçün hər kəsin öz yaşadığı ölkələrdə çalışmaları vacibdir.
 
QAT Mətbuat Xidməti.
21 iyun 2021
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
12:40, Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlandı
12:39, Bu gün
Fransadakı Azərbaycan səfirliyinin binasına ermənilər hücum edib – FOTO
12:28, Bu gün
"Putin vasitəçi olmasaydı, Azərbaycan ordusu Şuşadan sonra Xankəndiyə enəcəkdi və..."
12:23, Bu gün
Çıxışı qalmaqala səbəb olan 71 yaşlı direktor icra başçısının həyat yoldaşı imiş -  VİDEO
12:20, Bu gün
“İslam terrorçuların əlində oyuncağa çevriləcək” - Əfqanıstanda nələr baş verir...  
12:17, Bu gün
Prezident xalqa müraciət edəcək
11:49, Bu gün
Azərbaycanda zorlamaya görə 9 nəfər AXTARIŞDA OLUB
11:43, Bu gün
Göyçə mahalının Yuxarı Şorca kəndi istiqamətində bayrağımız yüksəldilib - VİDEO
11:42, Bu gün
Salyanda oğurluq edən şəxs saxlanılıb
11:40, Bu gün
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib
11:39, Bu gün
Ceyhun Bayramov fransalı həmkarını Ermənistanın talançılıq siyasəti barədə məlumatlandırıb
11:34, Bu gün
Azərbaycanda həmrəylik və uğur möhürünü vuran partiya – VHP
11:31, Bu gün
Vətən müharibəsi qazisi 10 ay sonra yaralandığı yerdə - VİDEO
11:26, Bu gün
"Torpağa görə Zakir Qaralov 20 il mənimlə düşmənçilik edib, 20 il məni həbs etmək istəyib"
11:25, Bu gün
"Ərim həbsxanadadır, başqasından hamilə qalmışdım" - 2 günlük körpəni diri-diri basdırdı...
11:25, Bu gün
FHN: Ötən sutka ərzində 9 nəfər xilas edilib - VİDEO
11:21, Bu gün
Məşhur filmdəki ayaqqabı 68 minə satıla bilər - FOTOLAR
11:19, Bu gün
Qənirə Paşayeva bir qrup mədəniyyət, incəsənət işçisi və qazi ilə görüşüb - FOTOLAR
11:19, Bu gün
“Ali Baş Komandan nəyə qadir olduğunu, necə bir sərkərdə və xalq rəhbəri olduğunu bir daha təsdiqlədi”
11:17, Bu gün
Azərbaycanlı oliqarxın qohumuna məxsus “Rolls-Royce” markalı avtomobil qəzaya düşdü
11:15, Bu gün
Bu gün rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçirilir
11:15, Bu gün
"Milli qürurumuzun xilası naminə haqq savaşına çıxmağa məcbur edildiyimiz ŞANLI TARİX..."
10:47, Bu gün
“QRU” polkovniki Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan üçün “təhlükəsi”ndən danışdı...
10:32, Bu gün
Almaniyada parlament seçkiləri başlayıb
10:03, Bu gün
Maşınları əzən sürücü danışdı: "Marixuana çəkmişdim, vəziyyətim yaxşı deyildi" - VİDEO
09:45, Bu gün
Laçın dəhlizində Azərbaycan bayrağı dalğalanır - VİDEO
09:29, Bu gün
Serbiya - Kosovo sərhədində gərginlik: Ordu döyüşə hazır vəziyyətə gətirildi
09:26, Bu gün
Ermənistan törətdiyi bütün cinayətlərə görə beynəlxalq müstəvidə cavab verməlidir
09:23, Bu gün
Putin Sibirdə balıq tutdu, tonqal qaladı - VİDEO
09:20, Bu gün
“Kurtlar Vadisi”nin Elifi uzun fasilədən sonra göründü - FOTO
09:17, Bu gün
Antonio Quttereş Azərbaycanın pandemiyaya qarşı qlobal təşəbbüslərini yüksək qiymətləndirib
01:31, Bu gün
“Heç bir mağazaya borcum yoxdur, məni camaatın dilinə salmayın, Allahdan qorxun...”
01:15, Bu gün
"Anar Bağırovun açıqlamasını digər vəkillərin də dəstəkləməsini görmək sevindirici olardı"
25 Sep 2021 | 23:57
"İndi bu müəllimə məhkəməyə müraciət etmək istəyir, ancaq vəkilə ödəməyə pulu yoxdur..."
25 Sep 2021 | 23:23
Xankəndi dediyinə görə onu “dövlətə xəyanətdə” ittiham etdilər - VİDEO
25 Sep 2021 | 23:08
XİN başçısı BQXK rəhbərinə mina təhlükəsi barədə məlumat verib
25 Sep 2021 | 23:04
Bu gecədən hava kəskin dəyişir - Xəbərdarlıq
25 Sep 2021 | 22:30
"Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunandan 10 erməni mövqeyi tamamilə havaya sovrulub..."
25 Sep 2021 | 22:13
Qənirə Paşayeva Milli Məclisdə bir neçə ziyalını qəbul etdi
25 Sep 2021 | 22:04
Rusiya hökumətinin başçısı hədəfdə: “Ağır nəticələri olacaq”
25 Sep 2021 | 22:02
“Taliban”ın tanınması müzakirə mövzusu deyil” - Lavrov
25 Sep 2021 | 21:52
Fransızların həyasızlığı, rusların biganəliyi: Əcnəbi hüquq müdafiəçilərinin Xankəndidə nə işi var? - FOTO
25 Sep 2021 | 21:37
Vladimir Putin Rusiya Dövlət Dumasının rəhbərliyinə kimi layiq bildiyini açıqladı
25 Sep 2021 | 21:13
"Qarabağa belə qanunsuz səfərlərin reallaşdırılmasının qarşısı qətiyyətlə alınmalıdır"
25 Sep 2021 | 21:00
Azərbaycan və Türkiyə arasında daha bir memorandum imzalandı
25 Sep 2021 | 20:45
Anım günü ilə əlaqədar Bakıda avtobusların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək
25 Sep 2021 | 20:38
Bu şərtlə namizədliyimi geri götürərəm - Tramp
25 Sep 2021 | 20:37
Ermənistanda Silahlı Qüvvələrin Aviasiya İdarəsinin keçmiş rəisi saxlanılıb
25 Sep 2021 | 20:31
“Sülh prosesini bərpa etməyə hazırıq” - Ermənistan XİN
25 Sep 2021 | 20:23
"Ona qalsa kişilər 100 hoqqadan çıxır, heç qadın ondan soruşurmu ki, sən nəyi, necə edirsən..?"
25 Sep 2021 | 20:07
Nostradamusun 2022-ci il üçün proqnozu: Bəşəriyyət bu problemlərlə üzləşəcək
25 Sep 2021 | 19:54
Sabah Almaniya yeni rəhbərini seçəcək
25 Sep 2021 | 19:18
Qax polisinin əməkdaşları şəhid ailələrini ziyarət edib - FOTO
25 Sep 2021 | 19:14
“İsrail İrana qarşı təxribata əl atmaq üçün Azərbaycana gəlib" - Ayətullahdan növbəti cəfəng açıqlama - VİDEO
25 Sep 2021 | 18:56
“Kimsə müdaxilə edə bilməz” - Ərdoğan meydan oxudu
25 Sep 2021 | 18:27
Avroviziya qalibi olan türkiyəli müğənni xəstəxanalıq oldu - FOTO
25 Sep 2021 | 18:24
"Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşü müsbət addımdır"
25 Sep 2021 | 18:20
Türk ordularının qələbələrinin bir sirri... – Atla çapa-çapa  necə sərrast ox atırdılar?..
25 Sep 2021 | 18:15
Bakıda məktəb direktorundan BİABIRÇI ÇIXIŞ - VİDEO
25 Sep 2021 | 17:54
Bakıda iki gün ərzində bir sıra küçələr bağlanacaq - SİYAHI
25 Sep 2021 | 17:50
Şəhidimizin qardaşı bayrağı dəyişərkən yıxılıb öldü
25 Sep 2021 | 17:34
Vərəmə yoluxdu, amerikalı ilə evləndi, Hollivudda güllələndi...
25 Sep 2021 | 17:28
Azərbaycanda baş verən dəhşətli qəzanın görüntüləri - VİDEO
25 Sep 2021 | 17:20
Ərdoğanın Krımla bağlı açıqlamasından sonra Türkiyə pomidorlarında virus "aşkarlandı"
25 Sep 2021 | 17:14
"Tarix də göstərir ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında danışıqlar həmişə məhsuldar olub"
25 Sep 2021 | 17:10
"Paxıllığımı çəkirdilər, deyirdilər, Tovuzdan gəlib nə edəcək?"
25 Sep 2021 | 17:04
Kriminal dünyada yeni savaş: Lotu Qulinin qisası alınır?
25 Sep 2021 | 16:45
“İctimai rəyin daha operativ yoxlanılmasının indikatoru müəyyən ictimai fəal şəxslərdir”
25 Sep 2021 | 16:45
"İmperiya maraqları olanların belə şovinistlərə hər zaman ehtiyacı olur, Jirinovski də bu rolu çox gözəl oynayır"
25 Sep 2021 | 16:43
““Torpaq” filmim tarixi bir salnamədir, onu çoxdan hazırlamışdım...”
25 Sep 2021 | 16:43
Azərbaycanda peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
25 Sep 2021 | 16:41
Azərbaycanda koronavirusa daha 1099 yoluxma faktı qeydə alınıb, 18 nəfər vəfat edib
25 Sep 2021 | 16:40
Ermənistanın birinci prezidenti Qarabağdakı separatçı “naziri” malikanəsində qəbul etdi...
25 Sep 2021 | 16:33
“Gözəl fikirdir...” - Kim Çen Inın bacısı Koreya müharibəsinə son qoymaq təklifini dəstəklədi
25 Sep 2021 | 16:32
Azərbaycan və Qırğızıstan XİN başçıları arasında görüş olub
25 Sep 2021 | 16:31
Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib
25 Sep 2021 | 16:30
“Rus sülhməramlıları İranla birlikdə...”
25 Sep 2021 | 16:28
Dünyanın ən böyük içki şirkətinin sabiq rəhbəri ömürlük həbs edildi
25 Sep 2021 | 15:54
İlham Əliyev Türkmənistan Prezidentini təbrik edib
25 Sep 2021 | 15:46
Kəlbəcərə ilk qar yağdı - VİDEO
25 Sep 2021 | 15:42
Hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə - Xəbərdarlıq
25 Sep 2021 | 15:36
Naxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə hərbçilərinin birgə döyüş atışlı taktiki təlimi davam edir - VİDEO
25 Sep 2021 | 15:11
“Augsburger Allgemeine”: Almanların əksəriyyəti Merkel üçün darıxmayacaq - SORĞU
25 Sep 2021 | 15:11
Ərdoğan-Putin görüşündən öncə İlham Əliyevin Rusiya mediasına müsahibəsi - Təsadüf yoxsa...
25 Sep 2021 | 15:04
Azərbaycan Ordusunda çağırışçıların hərbi hissələr üzrə bölgüsü keçirilib
25 Sep 2021 | 14:54
Ölkəni idxal asılılığından xilas edən daha bir uğurlu layihə: Yeni karton-qutu fabriki açıldı
25 Sep 2021 | 14:51
Erməni kəndli: "Evimin damına Azərbaycan bayrağı taxıblar” - VİDEO
25 Sep 2021 | 14:48
Rusiya sülhməramlıların yeni komandanı: Kosobokovu cəmi 2 həftədən sonra əvəzləyən Anaşkin kimdir?
25 Sep 2021 | 14:47
Leysan yağışlara görə “Formula-2” təxirə düşdü - VİDEO
25 Sep 2021 | 14:40
İrana getmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ
25 Sep 2021 | 14:31
Sabiq nazirin 9 milyon rüşvəti yığma mexanizmi- TAM SİYAHI BELƏ İMİŞ
25 Sep 2021 | 14:28
Müğənni arvadını moteldə öldürməyindən danışdı
25 Sep 2021 | 14:27
“Birinci teatrlar açılmalı idi, amma sonuncu teatrlar açıldı...”
25 Sep 2021 | 14:26
Rusiya sülhməramlılarından böyük və ciddi addım - Xəritə...
25 Sep 2021 | 14:17
Türkiyəyə qarşı skandal addım: ABŞ-da layihə qəbul edildi
25 Sep 2021 | 14:15
Azərbaycanda ictimai işlər proqramının fəaliyyət sahələrinin şaxələndirilməsi davam etdiriləcək
25 Sep 2021 | 14:09
Bakının milli tərkibi - türklər, ruslar, ermənilər - MARAQLI STATİSTİKA
25 Sep 2021 | 14:06
"Bu dəhliz Azərbaycanın qərb bölgəsini Naxçıvanla birləşdirmək mənasına gəlmir"
25 Sep 2021 | 14:01
"Nə hikmətdirsə, Moskva məhz separatçı bölgələrdə xidmət edən komandirləri..."
25 Sep 2021 | 13:55
"Mançester Siti"nin sahibi Mbappeni istəyir
GÜNLÜK
25 Sep 2021 | 13:32
“Əllərin kəsilməsi vacibdir” - Əfqanıstanda ictimai edam və fiziki cəzalar geri qaytarıla bilər
25 Sep 2021 | 14:54
Ölkəni idxal asılılığından xilas edən daha bir uğurlu layihə: Yeni karton-qutu fabriki açıldı
25 Sep 2021 | 22:30
"Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunandan 10 erməni mövqeyi tamamilə havaya sovrulub..."
25 Sep 2021 | 13:17
“İslam düşməni Ermənistanla savaşda bizə İslam Respublikası İran yox,  İsrail arxa durdu...”
01:31, Bu gün
“Heç bir mağazaya borcum yoxdur, məni camaatın dilinə salmayın, Allahdan qorxun...”
25 Sep 2021 | 16:40
Ermənistanın birinci prezidenti Qarabağdakı separatçı “naziri” malikanəsində qəbul etdi...
25 Sep 2021 | 23:23
Xankəndi dediyinə görə onu “dövlətə xəyanətdə” ittiham etdilər - VİDEO
25 Sep 2021 | 20:23
"Ona qalsa kişilər 100 hoqqadan çıxır, heç qadın ondan soruşurmu ki, sən nəyi, necə edirsən..?"
25 Sep 2021 | 18:20
Türk ordularının qələbələrinin bir sirri... – Atla çapa-çapa  necə sərrast ox atırdılar?..
25 Sep 2021 | 16:45
“İctimai rəyin daha operativ yoxlanılmasının indikatoru müəyyən ictimai fəal şəxslərdir”
HƏFTƏLİK
21 Sep 2021 | 14:13
"Zorla məni divana uzatdıqdan sonra şalvarımı aşağı çəkdi, qışqırmağa başladım və..."
23 Sep 2021 | 11:50
“Azərbaycan hərbçiləri Amaras məbədinə öz bayraqlarını sancdı”, amma…-Erməni “deputat”
24 Sep 2021 | 08:09
Qarabağdakı erməni ordusuna güclü axın...- 800 dollara yaxın maaş... Amma...
21 Sep 2021 | 20:57
İranın bizə satmadığı “Şahab” və İsrailin isə bizdən başqa kimsəyə satmadığı sevimli LORA...
20 Sep 2021 | 09:31
Bu şəhərdə 29 metr hündürlüyündə “armudu stəkan” tikilir...-FOTOLAR+VİDEO
22 Sep 2021 | 08:33
Rusiya generalı məbədimizin üzərinə Ermənistan bayrağının asılmasını əmr etdi?..
20 Sep 2021 | 10:57
"Oğrular qapıların qıfıllarını və kilidlərini qıraraq Tədris Kompleksinin bloklarına daxil olub..."
22 Sep 2021 | 11:07
"Köçəryan kimi qatil, bütün ruhu ilə əzazil, türkün düşməni olan yaramaz etiraf edir ki..."
20 Sep 2021 | 14:03
“İranla qarşıdurma olsa, Türkiyədən başqa digər dövlətlər də yanımızda olacaq“
23 Sep 2021 | 12:23
4 dəfə evləndi, ona görə filmə yataq səhnəsi salındı, Xalq artisti onunla öpüşməkdən imtina etdi
AYLIQ
25 Sep 2021 | 13:32
“Əllərin kəsilməsi vacibdir” - Əfqanıstanda ictimai edam və fiziki cəzalar geri qaytarıla bilər
25 Sep 2021 | 14:54
Ölkəni idxal asılılığından xilas edən daha bir uğurlu layihə: Yeni karton-qutu fabriki açıldı
25 Sep 2021 | 22:30
"Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunandan 10 erməni mövqeyi tamamilə havaya sovrulub..."
25 Sep 2021 | 13:17
“İslam düşməni Ermənistanla savaşda bizə İslam Respublikası İran yox,  İsrail arxa durdu...”
01:31, Bu gün
“Heç bir mağazaya borcum yoxdur, məni camaatın dilinə salmayın, Allahdan qorxun...”
25 Sep 2021 | 16:40
Ermənistanın birinci prezidenti Qarabağdakı separatçı “naziri” malikanəsində qəbul etdi...
25 Sep 2021 | 23:23
Xankəndi dediyinə görə onu “dövlətə xəyanətdə” ittiham etdilər - VİDEO
25 Sep 2021 | 20:23
"Ona qalsa kişilər 100 hoqqadan çıxır, heç qadın ondan soruşurmu ki, sən nəyi, necə edirsən..?"
25 Sep 2021 | 18:20
Türk ordularının qələbələrinin bir sirri... – Atla çapa-çapa  necə sərrast ox atırdılar?..
25 Sep 2021 | 16:45
“İctimai rəyin daha operativ yoxlanılmasının indikatoru müəyyən ictimai fəal şəxslərdir”