Alman casusu, inqilabdan yan keçən fırıldaqçı və homoseksual – Lenin haqqında qan donduran faktlar
Oxunub: 33925
22 Apr 2021 | 22:36
Alman casusu, inqilabdan yan keçən fırıldaqçı və homoseksual – Lenin haqqında qan donduran faktlar

Bəri başdan deyim: “mən şər dahisi”, yaxud “xeyir dahisi” kimi ifadələri mahiyyəti üzrə deyil, mətnin qulağa xoş gəlməsi naminə, estetik bəzək olaraq qəbul edirəm. Dahinin şəri, xeyri olmaz, dahi elə dahidir. Bunu qəhrəmanımıza da aid etmək vacibdir…

…O, bəşəriyyətin siyasi simaları arasında barələrində söylənənlər və yazılanların bir-birilə həddən artıq ziddiyyət təşkil eləyənlərin ön sırasındadır. Bu adam “dünya proletariatının və inqilabının rəhbəri”, “böyük humanist” və “ideal insan” kimi dürlü pozitiv titullarla yanaşı, “Almaniyanın casusu”, “inqilabın zəqqum dadından yan ötən fırıldaqçı”, “qaniçən diktator” və ideallığın tam əksinə olaraq, “homoseksual” kimi neqativ ittihamlardan da canını və adını qurtara bilməyən Vladimir İliç Ulyanov – qısaca olaraq Lenindir!

Gallery

Mən onu bəxtsiz Azərbaycan rəssamı Muradlının “Lenin anası ilə” adlı əsərindən daha çox tanımış və sevmişdim: bəstəboy, sarışın gənc, gözünün yaşını tökə-tökə ovcunda digər oğlunun asılacağı haqqında çar məktubunu tutmuş anasına təsəlli verir. Ana ağlayır, gəncin iradəli, qətiyyətli baxışları isə harasa uzaqlara, lap uzaqlara zillənib. Elə bil zalım oğlu yarım qərinədən sonra dünyanı məhvərindən qoparacaq inqilabı görür və yaşayır.

İstisnasız olaraq Leninin bütün bioqrafları, həcmi nəzərə alınmadan onun haqqında nəsə yazanların hamısı çara sui-qəsd üstündə asılmış zavallı Aleksandrı xatırlamadan mətləbə keçmirlər. Guya böyük qardaş Aleksandrın adaşı çara qarşı düzənlədiyi sui-qəsdlə kiçik qardaş Vladimirin həyata keçirdiyi inqilab arasında böyük əlaqə var. Xeyirxahlar bunu İlya kişinin ailəsinin hələ bineyi-qədimdən inqilabçılar yuvası olduğunu, bədxahlar isə “Lenin inqilab etməklə, çarın var-yoxunu güllələtdirməklə qardaşının qisasını aldı” kimi yuvarlaqlaşdırırlar. Mən xeyirxahların tərəfindəyəm. Çünki həqiqətən, dövlət məmuru olan İlya kişinin ailəsində özündən başqa demək olar, hamı inqilabçı idi ki, burada da günahın yekəsi evin arvadındaydı. Bəli, məhz o qadın – bir tərəfi kalmık olan Mariya Aleksandrovna Ulyanova uşaqlarının hamısının beynini dövrün ədalətpərvər şüarları ilə zəhərləmişdi. Bu ailədəkilərin hamısı dikbaş inqilabçı ruhlu insanlar idilər, hətta evin qız uşağı Annaya qədər. Hələ onu demirəm ki, tarixi faktlara görə, gənc Vladimir Ulyanov qardaşının asılacağı haqda xəbəri eşidəndə evdəki vay-şivəni vecinə də almadan bircə kəlmə deyib: “Onlar (təbii ki, qardaşının dostlarını nəzərdə tuturdu) düzgün eləmirlər”.

Gallery

Qısası, belə baxanda sinəsində “inqilabçı ilan balaları” gəzdirən çarsevən İlya Vasilyeviç elə nə yaxşı ki, böyük oğlu Aleksandrla qızı Annanın başına gələnləri görmədi, yoxsa, yüz faiz ürəyi partlayacaqdı.

Bütün bunlara baxmayaraq, mən “Lenin” adıyla “ata”, “ana”, “bacı”, “qardaş”, qısası, ailəylə bağlı hansısa kəlməni bir yerdə görəndə əsəbiləşirəm. Çünki yoldaş İliçə bunların heç biri yaraşmır, yoldaş İliçə bunların hamısı yaddır. Bu baxımdan, “Lenin çar ailəsindən qardaşının qisasını aldı” sayaq sərsəmləmələrə sadəcə, acı bir zarafat kimi baxmaq lazımdır. Doğmaca dayısı uşaqları olan Ardaşevləri güllələtdirən, inqilabdan sonra qətiyyən xoşlamadığı kiçik qardaşı Dmitri Ulyanovun vəzifəyə qoyulmasını eşidib istehzayla bolşevik dostlarının ünvanına “elə bilirlər, bu axmağı vəzifəyə qoymaqla mənə xidmət göstərirlər” deyən Lenin kimi adamlar üçün qardaş-bacı, ata-ana dünyanın gərdişində fırlanan milyonlarla bəşər övladlarının sırasından seçilməyən subyektlərdir. Lenin inqilab eləməklə heç kimin qisasını-zadını almadı. “Dünya inqilabının rəhbəri” sadəcə, özünü, xarakterini, istəklərini və arzularını reallaşdırdı, vəssalam. Leninin bütün həyatı, varlığı, yaşamı məhz bu inqilaba bağlı idi.

Gallery

Biz Vladimir İliçi heç vaxt yaxından tanıya bilmədik. Mənə elə gəlir, sovet dövrü Azərbaycan proletariatının, Azərbaycan kəndlisinin təsəvvüründəki Leninlə Azərbaycan ziyalısının düşüncəsindəki Lenin arasında heç bir fərq yoxuydu. Bizlər – azərbaycanlılar Lenini hamımız bir cür tanıyırdıq: fincanı sındırıb sonra da boynuna alan vunderkind uşaq, böyüyəndə də Qubadan xurcunla gələn almanı uşaq evinə göndərən əliaçıq baba… Bizim Leninlə bağlı bütün təsəvvürlərimiz bu iki obraz arasında variasiya edir. Ancaq bütün variasiyalar mühüm bir mətləbə söykənməliydi: Lenin baba inqilabçılıqdan daha çox İnsandır!..

…Latınlar deyərdilər “O tempora, o mores!” Bizim dildə kobud tərcüməsi təxminən belə çıxır: “Ey çərxi-gərdun!”

Onun barəsində çox şeylər yazdılar, yenə yazırlar. Arxivlər açılır və məlum olur ki, yoldaş Leninin “Əsərlərinin tam külliyyatı” deyəndə heç də yazdıqlarının hamısı nəzərdə tutulmayıbmış. Onun yazdıqları içərisində elə şeylər var ki, bunu sadə ziyalıya, yaxud beyniqanlı gəncə oxutmaq olmaz. Çünki dahi rəhbər burada inqilab eləməyin yollarını az qala dalanlarına kimi göstərib.
Sovetlərin dağılmasıyla Leninin siyasi nəzəriyyəsi, ardından nümunəvi insan obrazı da darmadağın oldu. Məlum oldu ki, Lenin baba nəinki sədaqətli ailə başçısı, heç normal adam da olmayıb. Heç nə yox, elə rus tədqiqatçılarının arxivlərdən eşələyib tapdıqları və mötəbərliyinə heç bir şübhə yeri qalmayan Zinovyevin Leninə, Leninin də ona yazdığı sevgi məktublarına nəzər salmaq kifayətdir ki, Allah uzaq eləsin, “Lenin babamız”ın əslində, hansı yuvanın quşu olduğu bilinsin. Ancaq gərəkdir ki, bu “quş” məsələsində ədaləti və obyektivliyi də əldən verməyək. Çünki hansı yuvanın quşu olursa-olsun, bu adamın uşaqlığı həqiqətən vunderkind, böyüklüyü də dahi taktik və strateq idi. Lenin bircə rəhbər və idarəçi ola bilmədi. Dövrə uyğun olaraq bu iki xüsusiyyətin onda çatışmaması Vladimir İliçi yaratdığı inqilabın və qurduğu hakimiyyətin girovuna çevirdi. Zənn edirəm, rus tədqiqatçısı German Nazarovun əməyinin məhsulu kimi sizlərə şərhsiz təqdim etdiyim bu arxiv materialları çox şeyin üstünə işıq sala bilər. “Dahi rəhbər”in Dzerjinskiyə ünvanladığı məktubdan nəticələri özünüz çıxaracaqsınız. Yalnız onu xatırladım ki, Vladimir İliç həyatının son illərini xəstəxanada yatmış və Stalin artıq onun sağlığındaca dövlətin idarəetməsini ələ keçirmişdi.

Gallery

Leninin Dzerjinskiyə məktubu

“Əziz Feliks! Mənə elə gəlir ki, başıma gələnlərin hamısı Stalinin və onun yanında olanların işidir. Bu, dəhşətlidir. Məni faktiki olaraq partiyadan və cəmiyyətdən təcrid ediblər. Dünən mühafizəni ikiqat artırıblar. İndi haradasa onların sayı 100-ə yaxındır. Hətta mənim üçün cığır da ayırıblar ki, yalnız orada gəzməliyəm. Başqa yola çıxmağa qətiyyən ixtiyarım yoxdur. Necədir, sənin üçün? Məgər bu, normal münasibətdirmi ki, "VÇK"dan kiminsə əmriylə mənə qarşı xüsusi təlimatlar tətbiq olunur? Bu təlimata əsasən, mənimlə danışa, məndən poçt qəbul edə, mənə heç nə deyə bilməzlər və sair və ilaxır. Bunu necə başa düşək? Mən son vaxtlar dəfələrlə Sizinlə, yoldaş Kalininlə, Bonç-Bruyevçilə, Kamenevlə, hələ sadəcə olaraq görmək arzusunda olduğum adamlarla görüşmək istədiyimi bildirmişəm. Ancaq düz 3 aydır ki, mənim yanıma heç kimi buraxmırlar. Tam təcrid olunmuşam. Telefonu bağlayıblar. Stansiyadan olan xanım deyir ki, Moskva ilə əlaqə yoxdur. Bu nə hoqqabazlıqdır, Allahım. Mən artıq özümü yaxşı hiss eləməyə başlamışam. Ancaq mənə elə gəlir ki, məni ya zəhərləyəcəklər, ya da öldürəcəklər. Mühafizə öldürəcək, həkimlər zəhərləyəcək. Mən nə edim? Qaçım? Mümkün deyil. Hər addımı izləyirlər. Deyirlər ki, bunları xoş niyyətdən edirlər. İnanmıram. Mən başa düşürəm ki, hər şey tezliklə qurtaracaq. İnanmazsan, həkimlər mənimlə dəli adamla, ya da başdanxarab uşaqla danışan kimi danışırlar.

Bu, qiyamdır, Feliks. Bu, bir qrupun partiya üzərində hökmranlığına və daha çox qan tökülməsinə gətirib çıxaracaq. (Öz aramızdı, bu fikirlər Leninin uzaqgörənliyinə daha bir nümunədir - İ.Tumas)

Gallery

Mən başa düşmürəm, indi hökumətdə hər hansı çəkiyə malikəmmi, mənim Kremldəki kabinetim necə olub? Nəyə görə, rabitədən məhrum edilmişəm? Heç nə başa düşmürəm. Mən dövlətdə birinci şəxsəm və heç kəs də məni öz səlahiyyətlərimi icra etməkdən kənarlaşdırmayıb.

Hər hansı ölçü götürmək olarmı??? Məsələn, məni Moskvadakı xəstəxanaya köçürmək. Mən artıq bu meşədə yaşaya bilmirəm. Yavaş - yavaş dəli oluram. Hiss edirəm ki, mənimlə nəsə eləməyə hazırlaşırlar. Mənə heç kəs inanmır, hamı təlimatla danışır. Kim ki, mənimlə ümumi dil tapır, onu yığışdırırlar, get - gedə burada gözəl insanları görmürəm. Şişkin, Lazarev, Apaev kimi adamlar hara yox oldular? Onlar haradadırlar? Sağdırlarmı? (Yoxlama aparmaq lazımdır, əgər onları həqiqətən, aradan götürüblərsə, bu, Stalini və digərlərini məsuliyyətə cəlb etmək üçün əsas ola bilər).

Gallery

Siyasi Büronun çağırılması lazımdır. Mən artıq açıq məktubla Siyasi Büroya müraciət etmişəm, ancaq Stalin gizlədib. O, gör, Nadenkanı (arvadı Nadejda Krupskayanı nəzərdə tutur - İ.Tumas) necə adlandırıb: DEGENERATKA və FAHİŞƏ! (Sonuncu sözlərin altından Lenin xətt çəkib - G.Nazarov).

Necədir, Sizin üçün? Ən başlıcası isə mənim üzr istəmək tələblərimdən sonra bizim münasibətlərimiz daha dözülməz olub: mən artıq onun şəxsi düşməninə çevrilmişəm. Axı, onda Qafqaz tempеramenti var.

Feliks, Nadenka söyləyir, Stalin deyirmiş ki, artıq Kremldəki bütün uşaqbazların sonudur. Əlbəttə, bu daha kobud və təhqiredici tonda deyilib, ancaq mən belə nəticə çıxarmışam ki, bu, birbaşa mənə və mənim dostlarıma aiddir (Stalin bu abzasın kənarından qırmızı karandaşla yazıb: "İliç əməlli - başlı kövrəlib ki... (G.Nazarov). Çatan məlumatlara görə, məndən icazəsiz artıq təyinatlar da olur. Hər yerə vəzifəyə o qoyur, Mərkəzi Komitə də bəyənir. MK-da nələr baş verir? Mən qəzetləri oxuyuram, sanki hər şey qaydasındadır. Deməli, mətbuat da onun əlindədir. Bu, artıq sondur. Lənətə gəlsin o günü ki, mən "Qorki"də müalicə olunmağıma razılıq verdim...

Gallery

Çox xahiş edirəm, məni Moskvaya gətirmək üçün ölçü götürün. Mən paytaxta gəlmək istəyirəm. Mən çoxdandır ki, fəhlə kollektivi ilə ünsiyyətdə olmamışam. Mən artıq həyatdan geri qalmağa başlayıram.
Hərarətlə bağrıma basıram. Sənin Ulyanovun (Lenin)”.

İliçin 20 dekabr 1921-ci il tarixli məktubunu alan Feliks Edmundoviç onu lazım olan yerə, yəni yoldaş Stalinə çatdırır. Yoldaş Stalin artıq məktubda qeyd etdiyimiz istehzalı şərhlərlə “dahi rəhbər”in məktubuna “reaksiya verir”. Və təbii ki, İliçin bəzi xahişləri “yerinə yetirilir”. Yəni, xəstəxananın xidmətçi və tibb heyəti dəyişdirilir, yeni heyətə rəhbəri duyuq salmamaq üçün daha ehtiyatlı davranmaq tapşırılır. Bu, tarixə faciəvi hadisələrin baiskarı kimi düşən Leninin özünün tarixi faciəsi idi...(Kulis.az)

Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
21:40, Bu gün
Ermənistan üçün çalınan “İran təranələri”...
21:37, Bu gün
"Azərxalça”nın sabiq rəhbərinin cinayət işi məhkəməyə göndərilib
21:32, Bu gün
"Texnofest-2022" festivalı Azərbaycanda keçiriləcək
21:32, Bu gün
"Kəlbəcərdə elə bir müdafiə rayonu qurmuşuq ki, ermənilər min il də əlləşsə,  yara bilməz…”
21:30, Bu gün
Bu gün ADP İdarə Heyətinin növbəti toplantısı keçirilib
21:23, Bu gün
Səni doğan ananın və əkən kişinin zatına lənət!!!
20:48, Bu gün
Qazaxıstanda atışma: 5 nəfər həlak oldu
20:22, Bu gün
"Cəsarətli axunda ehtiyacımız var ki, Amuliyə faktlarla cavab versin, o da ki, hələ yoxdur"
20:18, Bu gün
Nazirlik də qazi Farizlə bağlı açıqlama yaydı
18:57, Bu gün
Şeyximiz “şir” dedikləri məxluqatın quyruğunda sürünən cahil mollaların cavabını niyə vermir?..
18:44, Bu gün
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
18:42, Bu gün
Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı mindən aşağı düşüb, 22 nəfər ölüb
18:21, Bu gün
Bu il Ceyhan limanından 142 milyon bareldən çox BTC nefti nəql edilib
17:58, Bu gün
Azərbaycan Prezidenti rusiyalı həmkarına başsağlığı verib
17:32, Bu gün
Ərinə xəyanət edən qadın atasını təhqir etdi: "Sən burnunu soxma" – Dəhşətli olay
17:28, Bu gün
Eldar Həsənov özünü pis hiss etdiyindən məhkəmə prosesi növbəti dəfə təxirə salındı...
17:26, Bu gün
Azərbaycanın Ermənistana qaytardığı şəxslərin adları açıqlandı - RƏSMİ
17:23, Bu gün
İranın müdafiə naziri: “Rəqibə sarsıdıcı zərbə endirəcəyik”
17:22, Bu gün
Çinin xarici siyasətində Koreya yarımadasının yeri...
17:03, Bu gün
Die Welt”: Yaşılların namizədi Berlini Moskvaya qarşı yumşaq davranışına görə tənqid etdi...
16:47, Bu gün
"İlham Əliyev təyin etdiyi hər iki icra başçısına futboldakı kimi sarı kart göstərdi ki...”
16:46, Bu gün
"Təkcə mən yox, çox adamlar təhdid olunub və düşünürəm ki, bizi istintaqa çağıracaqlar"
16:44, Bu gün
Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə 700-ə yaxın şəhid ailəsi üzvü və qazi müraciət edib
16:37, Bu gün
Dövlət Komitəsində İsveç Krallığında fəaliyyət göstərən bir qrup jurnalistlə görüş keçirilib
16:29, Bu gün
BDU alimlərinin məqaləsi Q4 kvartil kateqoriyalı jurnalda dərc edilib
16:19, Bu gün
"Bir ana kimi qızımın səhvlərini qəbul etmək çətindir"
16:17, Bu gün
“Üç qardaş - 2021” beynəlxalq təlimində “Yüksək səviyyəli müşahidəçi günü” keçirilib - VİDEO
16:00, Bu gün
Bakcell irimiqyaslı ekoloji aksiyaya qoşulub - FOTOLAR
15:58, Bu gün
Azad edilən ərazilərdə 15 tarix-memarlıq abidəsi pasportlaşdırılıb
15:50, Bu gün
Qərbi Kaspi Universiteti ÖMÜRBOYU TƏHSİL proqramı üzrə kurslara start verir
15:48, Bu gün
“Akademik Xoşbəxt Yusifzadə” tankeri suya salınıb - FOTO
15:47, Bu gün
BMT-nin İnkişaf Proqramı ilə birgə əlilliyi olan şəxslər üçün kiçik bizneslər yaradılır
15:44, Bu gün
“O mahnıdan sonra “Gedək Təbrizə-Təbrizə”ni hazırlayırdıq ki, Yaqub bəy dünyadan köçdü...”
15:41, Bu gün
Azərbaycanda kişilərin erkən ölümüylə bağlı qorxunc statistika: “Arvadlar ürəklərini partladır“
15:35, Bu gün
Rusiyada universitetə silahlı basqın edən şəxsin vurulma görüntüləri -  ANBAAN VİDEO
15:30, Bu gün
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyaya başsağlığı verib
15:28, Bu gün
Şuşaya otuz illik məsafədən azad baxış...
15:26, Bu gün
Dumaya seçkilər: 5 partiya parlamentə düşdü
15:01, Bu gün
Universitetdə qətliam törədən 18 yaşlı şəxsin ŞOK açıqlaması
15:00, Bu gün
Mingəçevir Xəstəxanası xəstə yaxını ilə həkimlər arasında baş verən davaya münasibət bildirib
14:54, Bu gün
"Qorxuram, başıma bir iş gəlsə, onlar cavabdeh deyil"
14:52, Bu gün
Ermənistan hökumətinin sözçüsü: “Türkiyə ilə dialoqa hazırıq”
14:43, Bu gün
Azərbaycanda gənc oğlan özündən 21 yaş böyük sevgilisinin başına oyun açdı - ŞOK FAKTLAR
14:36, Bu gün
Netanyahu Baydenin yuxulamasına eyham vurdu, partiyası təkzib etdi- QALMAQAL
14:34, Bu gün
General Bakı merinin müşaviri oldu
14:16, Bu gün
“Zəfər yolu” “4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı”nda...
14:15, Bu gün
Azərbaycanın “Avroviziya-2022”də iştirakı təsdiqlənib
14:14, Bu gün
Tanınmış azərbaycanlı aparıcı: “Evliliyi düşünmürəm” - VİDEO
14:11, Bu gün
Rusiyaya Azərbaycan şoku: “Bu, aysberqin görünən kiçik hissəsidir”
14:10, Bu gün
Ərdoğan Rusiyaya səfər edəcək
14:08, Bu gün
“Azəriqaz” Zirə sahibkarlarının problemini dinləyəcək
14:03, Bu gün
“İranla qarşıdurma olsa, Türkiyədən başqa digər dövlətlər də yanımızda olacaq“
14:00, Bu gün
Bakı metrosunda problem yarandı
13:57, Bu gün
Sabirabadda silah-sursat tapılıb - FOTO
13:52, Bu gün
“Vasim müəllimin tar ifa etməməsi mənim üçün yol açdı...” - FOTO
13:47, Bu gün
Atasını həbsxanada öldürdülər, haqqında Stalinə məruzə edildi, rus qızlara görə Sofi Loreni rədd etdi...
13:40, Bu gün
Azərbaycanlı tankçı Əfqanıstanda azərbaycanlı kişini xilas etməklə özü də ölümdən qurtuldu... 
13:40, Bu gün
Məktəbə getmək neçəyə başa gəlir? - Moderator.az-ın araşdırması göstərdi ki...
13:37, Bu gün
Rusiyada 14 nəfəri güllələyən tələbə öldü
13:35, Bu gün
Kəlbəcərin elektrik enerjisi təminatı ilə bağlı son vəziyyət - VİDEO
13:33, Bu gün
Sumqayıtda film kimi oğurluq - FOTO/VİDEO
13:06, Bu gün
XIX Beynəlxalq Türk Dünyası Sosial Elmlər Konfransı UNEC-də
13:03, Bu gün
Kəmaləddin Heydərov Türkiyə səfiri ilə görüşüb
13:02, Bu gün
Rusiya gəmiləri Bakı limanını tərk etdi
12:47, Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
12:42, Bu gün
Azərbaycanda hər 100 ailəyə neçə şəxsi minik avtomobili düşür… - STATİSTİKA
12:36, Bu gün
3 il öncənin cangöynədən ayrılığı...
12:32, Bu gün
Karantin qaydalarını pozan restoran aşkarlanıb, 8 nəfər saxlanılıb
12:26, Bu gün
"Xəstələnəndən sonra heç kim məni toya çağırmadı"
12:23, Bu gün
Əlikram Bayramov dəbdəbəli bağ evini nümayiş etdirdi - FOTO
12:22, Bu gün
Fox News”: Kabil “Amerikaya ölüm!” qışqırır, əcnəbilər Əfqanıstanı tərk etməyə çalışırlar…
12:22, Bu gün
“Azərbaycanla Ermənistan kommunikasiyaların açılmasına razıdır”
12:19, Bu gün
“Azərişıq” Kəlbəcərin küçələrinə işıq verib
12:17, Bu gün
Bakıda 15 məktəbə yeni direktor təyin olunub
12:11, Bu gün
Ermənistan sabah “lərzəyə gələcək”: İt kimi qovulanlar məğlubiyyətin paradını keçirir
12:06, Bu gün
Səyyad Əlizadənin son durumu AÇIQLANDI
12:05, Bu gün
Rusiyada universitetə silahlı basqın nəticəsində ölənlərin sayı 8-ə çatıb - VİDEO 
11:53, Bu gün
Qusar polisi əməliyyat keçirib, saxlanılanlar var
11:51, Bu gün
Ziya Məmmədovun bacısı oğlu koronadan öldü
11:48, Bu gün
"Ermənilər harda varsa, orda təhlükə var, heç zaman biz onlarla bir yerdə yaşaya bilmərik..."
11:36, Bu gün
Təhsil Nazirliyindən yeni qərar - Müddət uzadıldı
11:24, Bu gün
Azərbaycanda 31 yaşlı jurnalist vəfat edib
11:13, Bu gün
İran dronları Azərbaycanla sərhədi müşahidə edir - FOTO
11:07, Bu gün
Azərbaycanda daha bir müəllim vəfat etdi
10:57, Bu gün
"Oğrular qapıların qıfıllarını və kilidlərini qıraraq Tədris Kompleksinin bloklarına daxil olub..."
10:50, Bu gün
Kadırovdan şok nəticə: 99.63 faiz səs...
10:44, Bu gün
Bild”: Bundesver yeni uğursuzluq təhlükəsi ilə üz-üzə  - bu dəfə Malidə… - TƏHLİL
10:42, Bu gün
Azərbaycan qırıcıları İstanbul səmasında şou göstərəcək - FOTO
10:34, Bu gün
"Heydər Əliyevin yeni neft strategiyası Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinin təminatçısıdır"
10:32, Bu gün
“O qədər biabırçı şeylər paylaşılır ki, həyatda yaşamaqdan belə iyrənirsən...”
10:28, Bu gün
Ağdaşda 430 çətənə kolu məhv edilib - FOTO
10:20, Bu gün
Vaksin vurdurmayan müəllimlər barədə SƏRT QƏRAR verildi
10:14, Bu gün
Ceyhun Bayramov ABŞ-a yola düşüb
10:11, Bu gün
Rusiyada seçkilərin nəticələri: Daha bir partiya Dumada təmsil olunacaq
10:01, Bu gün
Azərbaycanda polis rəisinin müavini vəfat edib
09:56, Bu gün
Daxili işlər orqanlarında yeni TƏYİNAT
09:54, Bu gün
Ömrü uzadan içkinin adı bəlli oldu...
09:54, Bu gün
Azərbaycanda 3 dəfə evdən qaçan gəlin görün haradan tapıldı
09:52, Bu gün
Bakı sakini qayınata və qayınanasını yandırdı
09:48, Bu gün
“Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından 27 il ötür
GÜNLÜK
09:31, Bu gün
Bu şəhərdə 29 metr hündürlüyündə “armudu stəkan” tikilir...-FOTOLAR+VİDEO
10:57, Bu gün
"Oğrular qapıların qıfıllarını və kilidlərini qıraraq Tədris Kompleksinin bloklarına daxil olub..."
10:44, Bu gün
Bild”: Bundesver yeni uğursuzluq təhlükəsi ilə üz-üzə  - bu dəfə Malidə… - TƏHLİL
19 Sep 2021 | 23:44
Aktrisamız Rusiyada “Diplomat-2”-yə çəkildi - “Qonorarım buradakından qat-qat böyükdür”
19 Sep 2021 | 22:50
Əndamını Azərbaycana, başını Ermənistana əyib “bura-bura” oynayan İran səyasətbazları...
14:03, Bu gün
“İranla qarşıdurma olsa, Türkiyədən başqa digər dövlətlər də yanımızda olacaq“
12:22, Bu gün
Fox News”: Kabil “Amerikaya ölüm!” qışqırır, əcnəbilər Əfqanıstanı tərk etməyə çalışırlar…
06:59, Bu gün
Araik Xocalı ərazisində sement zavodu acdı... YENİLƏNİB-FOTOLAR+VİDEO
10:32, Bu gün
“O qədər biabırçı şeylər paylaşılır ki, həyatda yaşamaqdan belə iyrənirsən...”
09:34, Bu gün
“Əsrin müqaviləsi" o vaxtkı mediada: Elçibəy nə istəyib, İsa Qəmbər niyə İranı təklif edib..?
HƏFTƏLİK
17 Sep 2021 | 11:31
General Kosobokov gələn kimi Laçın “dəhlizi”nə nəzarəti genişləndirdi... - XƏRİTƏLƏR...
15 Sep 2021 | 13:58
ABŞ-ın master diplomunu aldı, Azərbaycana köçmək istəməyən arvadından boşandı...
16 Sep 2021 | 14:09
Xəstə olan arvadını qonşu kişi ilə tutdu: "Çarpayının altında..." – Təfərrüat
16 Sep 2021 | 08:16
Ermənistan Laçın şəhərinə və “dəhliz”dəki 8 kəndimizə iddia etdi... - Bu, nə deməkdir?!.
17 Sep 2021 | 11:17
"Burda restoranda çalışıram, amma vətən üçün də darıxıram..."
17 Sep 2021 | 08:53
Rusiya MN Ağdam rayonu ərazisini "Azərbaycan sərhədi" kimi qəbul etdi...-FOTOLAR
18 Sep 2021 | 22:27
66 yaşlı xəstə atam bunu haqq edir…
17 Sep 2021 | 00:27
“Məşhurlardan biz də bezmişik, tamaşaçılar da, verilişimi adi insanlarla edəcəm...”
15 Sep 2021 | 09:41
"Bacılarımın doğum günü təmtəraqla qeyd olunurdu, məni isə bir gəlinciklə yola verirdilər..."
16 Sep 2021 | 20:16
"Bu, çox böyük bir tərbiyəsizlik və biabırçılıqdır, onların evində oturub nəvə oynadan vaxtıdır"
AYLIQ
09:31, Bu gün
Bu şəhərdə 29 metr hündürlüyündə “armudu stəkan” tikilir...-FOTOLAR+VİDEO
10:57, Bu gün
"Oğrular qapıların qıfıllarını və kilidlərini qıraraq Tədris Kompleksinin bloklarına daxil olub..."
10:44, Bu gün
Bild”: Bundesver yeni uğursuzluq təhlükəsi ilə üz-üzə  - bu dəfə Malidə… - TƏHLİL
19 Sep 2021 | 23:44
Aktrisamız Rusiyada “Diplomat-2”-yə çəkildi - “Qonorarım buradakından qat-qat böyükdür”
19 Sep 2021 | 22:50
Əndamını Azərbaycana, başını Ermənistana əyib “bura-bura” oynayan İran səyasətbazları...
14:03, Bu gün
“İranla qarşıdurma olsa, Türkiyədən başqa digər dövlətlər də yanımızda olacaq“
12:22, Bu gün
Fox News”: Kabil “Amerikaya ölüm!” qışqırır, əcnəbilər Əfqanıstanı tərk etməyə çalışırlar…
06:59, Bu gün
Araik Xocalı ərazisində sement zavodu acdı... YENİLƏNİB-FOTOLAR+VİDEO
10:32, Bu gün
“O qədər biabırçı şeylər paylaşılır ki, həyatda yaşamaqdan belə iyrənirsən...”
09:34, Bu gün
“Əsrin müqaviləsi" o vaxtkı mediada: Elçibəy nə istəyib, İsa Qəmbər niyə İranı təklif edib..?