Müəllimlər niyə keyfiyyətli dərs keçə bilmir? - Yazı-pozu xəstəliyi
Oxunub: 780
24 Jan 2022 | 17:23
Müəllimlər niyə keyfiyyətli dərs keçə bilmir? - Yazı-pozu xəstəliyi
Proqram, gündəlik plan, formativ qiymətləndirmə, sinif rəhbərinin iş planı, şagirdlərin ev tapşırıqlarının yoxlanılması, summativlərin keçirilməsi, qiymətləndirmənin aparılması, nəticələrin qeyd edilməsi... Sadalananlar bu günün müəlliminin təhsil verməklə yanaşı gündəlik gördüyü işlərdir. Müəllimin əsas işi və vəzifəsi dərs keçmək, öyrətmək, savadlı-bilikli şagird, cəmiyyət üçün layiqli vətəndaş yetişdirməkdir. Ancaq gördüyü əlavə işlər onu əsas vəzifəsindən yayınmasına, uzaqlaşmasına səbəb olur. Müəllim kağız-kuğuz, yazı-pozu işinə vaxtını sərf etməklə tədrisin keyfiyyətini zəiflətmək məcburiyyətində qalır. Dəftərxana işçisinə, kargüzara çevrilən müəllimin işi-gücü yazıb, pozmaq, hesabat verməkdir.
 
Keçmiş təhsil işçisi Yeganə Hüseynova deyir ki, indi müəllimlər əlavə işlərlə o qədər yüklənir ki, bilmir yazı-pozu ilə məşğul olsun, ya dərsini keçsin: “Əvəllər də müəllimin yazı işi olurdu. Ancaq bu qədər də yox. Ona görə də dərsini deməyə də vaxtı olurdu, yazı işlərini yazmağa da, müəyyən qədər dincəlməyə də. Evə gedəndə isə ancaq növbəti günün dərslərinə hazırlaşırdı. İndi isə müəllimin məktəbdə dərsdən əlavə o qədər işi olur ki; jurnal yazmaq, formativ jurnal yazmaq, gundəlik yazmaq, dəftər yoxlamaq, summativ hazırlamaq, keçirmək, nəticələri yoxlamaq və.s. Bu prosesə müəllim günlərini sərf edir. Müəllim əlavə yüklənilən formal xarakterli işlərlə məşğul olur və nəticədə dərs demək ikinci plana keçir. Müəllimin yazı işi dərs saatından sonra da bitmir. Çatdıra bilmədiyiklərini gətirib evdə yazır. Belə olan halda da müəllim zehni və fiziki cəhətdən yorulur, növbəti günün dərsinə hazırlaşmır və məktəbə hazırlıqsız gedir. Bu da istər-istəməz təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsirini göstərir. Axı müəllimin əsas işi tədrisdir. O, bütün diqqətini və fikrini dərsə, şagirdi öyrətməyə yönəltməlidir. Əlavə işlərlə müəllimləri yükləmək nəyə gərəkdir? Hesab edirəm ki, müəllimlər dərs prosesi zamanı formal xarakterli yazı-pozu kimi əlavə yüklərdən azad olunmalıdırlar”.
 
Müəllim Lalə Nəbiyevanın sözlərinə görə, bu gün müəllim həqiqətən də vaxtının çox hissəsini yazı-pozu işinə sərf edir: “Müəllim olaraq bizim başlıca vəzifəmiz tədris prosesinin yüksək səviyyədə, mövcud standartlara uyğun təşkilidir. Əlavə yazı işləri ilə vaxt itirmiş oluruq. Düzdür,çalışaram ki, həm dərsimi yüksək səviyyədə deyim, həm də yazı işlərini həll edim. Fiziki cəhətdən buna gücüm çatsa da, zehni baxımdan çox yoruluram”.
 
O qeyd edib ki, hər bir müəllimin fəaliyyətində başlıca yeri dərsə hazırlıq tutur: “İşinə məsuliyyətlə yanaşan müəllim növbəti günün dərsinə bir gün öncədən hazırlaşır. Müəllimin asudə vaxtı çox olmalıdır ki, o, öz əməyini resursların hazırlanmasına və ya internet vasitəsi ilə qabaqcıl təcrübədən istifadə etməklə öz dərsinə yeniliklərin gətirilməsinə sərf edə bilsin. Amma təəssüf ki, bu gün müəllimin növbəti günün dərsinə hazırlaşmağa çox az vaxtı qalır”.
Psixoloq Vəfa Əkbərin sözlərinə əsasən, zehni (psixoloji) yorğunluq və ya zehni tükənmə, müəyyən bir müddətdə zehni və fiziki funksional effektivliyin azalmasıdır. İnsan zehni yorulduqda, ətraf mühitin və ya vəzifənin, intensivliyin və ya müddətin idrak tələblərinin öhdəsindən gəlmək qabiliyyəti azalır:
 
“Zehni yorğun insanın gördüyü işin heç bir müsbət effekti olmur. Yəni o öz işini sadəcə mexaniki olaraq yerinə yetirir. Məsələn, müəllim dərsini keçir, ancaq istəsə belə bu dərsin şagirdlər üçün müsbət effekti olmur”.
 
Təhsil eksperti Nadir İsrafilovun sözlərinə görə, “Ümumtəhsil məktəbinin Nümunəvi Nizamnaməsi”nə əsasən normal və təhlükəsiz iş şəraiti ilə təmin olunmaq, təhsil proqramlarının (kurikulumların) mənimsənilməsini təmin etmək, keyfiyyətli təhsil vermək, əmək müqaviləsi ilə müəyyənləşdirilmiş əmək funksiyalarını yerinə yetirmək, ixtisas və elmi-pedaqoji səviyyəsini yüksəltmək, qabaqcıl pedaqoji təcrübələri, müasir interaktiv təlim metodlarını, innovasiyaları öyrənmək və tətbiq etmək, əlavə məşğələlər, sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək, valideynlərlə əməkdaşlıq etmək, təhsil alanların təlim nailiyyətləri barədə valideynləri məlumatlandırmaq və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər vəzifələri yerinə yetirmək ümumtəhsil məktəbində təhsilverənlərin hüquq və vəzifələri kimi müyyənləşdirilib:
 
“Bu gün ümumi təhsilin istər idarə edilməsi ,istərsə də təşkili ilə bağlı hüquqi normativ bazada ciddi çatışmamazlıqların olması göz önündədir və bu çatışmamazlıqdan ən çox əziyyət çəkən təhsilin bütün tərəfi ,xüsusi ilə məktəb rəhbərləri və müəllimlərdir. Baxmayaraq ki, 2009-2011-ci illərdə Nazirlər Kabineti və Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir neçə ciddi normativ sənədlər qəbul edilib. 2014-2015-ci illərdə hüquqi-normativ bazanın genişləndirilməsi ilə bağlı müəyyən ciddi addımlar atılsa da ,bu proses hələ ki, yarımçıq olaraq qalmaqdadır. Bugünkü mənzərə ondan ibarətdir ki, təhsil sahəsində , xüsusi ilə ümumi təhsil pilləsində hüquqi-normativ sənədlərin bir çoxu biri-biri ilə tam uzlaşmır, fəaliyyətlərin təşkili ilə bağlı təlimatlar və qaydalar kifayət qədər lazımi səviyyədə deyil, bir sıra hallarda bir-biri ilə uzlaşmır. Nəzərə alaq ki, müəllimin iş vaxtının norması astronomik saatla müəyyən edilir , amma bir dərs saatının miqdarı 45 dəqiqədir. Əmək qanunvericiliyimizə əsasən, xüsusi xarakterli işlərdə çalışan işçilərin qısaldılmış iş vaxtı yüksək həssaslıq, həyəcan, zehni, fiziki və əsəb gərginliyi, habelə insanın səhhətinə mənfi təsir göstərən digər amillər olan əmək şəraitli iş yerlərində həftə ərzində 36 saatdan çox olmamaq şərtilə qısaldılmış iş vaxtı müəyyən edilir. Həmin iş yerləri üzrə peşələrin, vəzifələrin siyahısı iş vaxtının konkret müddəti göstərilməklə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir . Müəllimlərimizin böyük əksəriyyətinin qadın olduğunu, onların ev, ailə, məişət qayğılarını da nəzərə alsaq, bu müddətlərdə müəllimin üzərinə düşən vəzifələri hələ keyfiyyət bir yana, heç lazımi səviyyədə yerinə yetirə biləcəyi də o qədər də real görünmür”.
 
Nadir İsrafilov bildirib ki, Nazirlər Kabinetinin 30 oktyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsi ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirən, konseptual sənəd olaraq Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli kurikulum) kimi təsdiq edilmiş bu sənədlər toplusu gözlənildiyi kimi, təhsil ideyamıza çevrilə bilmədi. Kurikulum standartları əsasında hazırlanan qiymətləndirmə mexanizmləri şagirdlərimizin nitq qabiliyyətini, yazı vərdişlərini, məntiqi təfəkkürünü nəinki inkişaf etdirdi, əksinə, bir çох ziddiyyət və anlaşılmazlıqlar yaratmaqla, vəziyyəti bir az da ağırlaşdırdı. Bu anlaşılmazlıqlar heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda təhsil islahatlarının sonrakı gedişinə də təsirsiz ötüşmədi:
“Kurikulumun tələbləri səviyyəsində hazırlanan və 2009-cu ilin yanvarında təsdiq olunan “Ümumtəhsil sistemində qiymətləndirmə konsepsiyası”na gözucu belə diqqət yetirməklə, məsələnin nə dərəcədə qəlizləşdirildiyinin və təhsil alanlarla təhsil verənlər üçün hansı əlavə problemlər yaratdığının şahidi olmaq o qədər də çətin deyil. Təsəvvür edin ki, təkcə elə milli qiymətləndirmə hesab etdiyimiz məktəbdaxili qiymətləndirmə üç komponentdən ibarətdir: “diaqnostik“, “formativ “, “summativ”. Hələ bu summativlərin “makro” və “mikro” adlanan böyüyü və kiçikləri də var. Müəllimlər və məktəb rəhbərləri bütün iş-güclərini atıb bu summativləri keçirmək, nəyi nəyəsə vurub, nəyinsə üstünə gəlib, nəyinsə ədədi ortasını tapıb, nəsə bir yuvarlaq qiymət çıxarmaqla məşğuldurlar. Daha sonra kurikulum üzrə qiymətləndirmə, yekun qiymətləndirmə, bir səviyyədə müəllimlər və məktəb rəhbərliyi tərəfindən, başqa mərhələdə mərkəzləşdirilmiş qaydada və s. formada… Bir sözlə makulatura yığnağı. Bu mənada hesab etmək olar ki, doğru yolu tapmaq üçün məhz summativlərdən başlamaq lazım idi. Bu addım hər şeydən əvvəl müəllimləri əlavə yükdən, ən başlıcası isə şagirdlərimizi lazımsız stressdən, fiziki və mənəvi gərginlikdən azad edəcək. Əsas dəyişiklikərin summativ qiymətləndirmələr və onların formatı ilə bağlı olacağı nəzərdə tutulurdu. Belə ki, I siniflərdə summativ qiymətləndirmənin olmayacağı, II-III siniflərdə isə kiçik summativlər nəzərdə tutulsa da, böyük summativ qiymətləndirmə aparılmayacağı barədə rəsmi fikirlər səsləndirildi”.
 
Ekspertin dediyinə görə, keçən müddət ərzində qaydalarda bəzi dəyişikliklər edilməsi zərurətə çevrilib və tam əminliklə demək olar ki, bu kimi dəyişikliklər çoxsaylı müəllim, valideyn və şagirdlər tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və yəqin ki, qiymətləndirmə mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətində son yenilik olmayacaq: “Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, Təhsil Nazirliyinin bu kimi vacib və əhəmiyyətli məsələləri ictimai müzakirəyə çıxarması yalnız təqdirəlayiqdir. Ümid etmək olar ki, geniş müzakirələr və dinləmələr yolu ilə, ictimai rəyi nəzərə almaqla müvafiq qərarlar qəbul ediləcək ki, bu da qiymətləndirmə sahəsində təkrar olaraq əlavə dəyışikliklər aparılması təkcə müəllimlərin deyil həmçinin şagirdlərin də dərs yükünü minimuma endirəcək, lazımsız kağızçılığa son qoyacaq. Mən hesabatlılığın əleyhinə deyiləm, ancaq bunun da bir həddi-hüdudu olmalıdır. Müəllim dərsə hazırlaşmalıdır, yoxsa kağız-kuğuzla oynamalıdır?”.(Baku Post)
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
03:19, Bu gün
“Batıb-gedirik, Qənirə xanım bilsə səsimizi yuxarı dairələrə çatdırar...”
03:12, Bu gün
“Bu gün də onun atdığı böhtanlara dözürəm, ailəmə toxunanı isə heç vaxt bağışlamaram"
00:40, Bu gün
"Qolfstrim" yoxa çıxacaq, Asiya və Afrika yaşıl düzənliyə çevriləcək, səhralarsa..."
00:15, Bu gün
“O mahnılar artıq efirlərə çıxmayacaq, buna çox az qalıb...” - FOTOLAR
24 May 2022 | 23:44
Vasif Əlihüseynin “Azmış kimi”sinin imza günü keçiriləcək...
24 May 2022 | 23:42
Zelenski Rusiya ilə danışıqlara qayıtmağın şərtini açıqlayıb
24 May 2022 | 23:37
Xarici dövlətlərin hərbi attaşeləri Naxçıvana səfər ediblər
24 May 2022 | 23:33
"Əgər sizin hər hansı xəstəliyiniz yoxdursa, necə qocalmağınız özünüzdən asılıdır"
24 May 2022 | 22:47
"Xoşbəxtəm ki, taleyimi belə bir qadınla bağlamışam və onunla çox yaşamaq istəyirəm"
24 May 2022 | 22:18
"Rusların özlərinin Putinin terrorçu rejimindən müdafiəsinə ehtiyacı var..."
24 May 2022 | 21:57
AKINCI-nın HHQ-nin pilotsuz aviasiya parkına daxil edilməsi ehtimalı yüksəkdir - Hərbi ekspert
24 May 2022 | 21:16
Aleksandr Lukaşenko İlham Əliyevi təbrik edib
24 May 2022 | 21:14
Dünyaca məşhur bloqer Kəlbəcərdə quzu bişirdi - VİDEO
24 May 2022 | 20:47
BDU-da Rəqəmsal Tədqiqatlar Laboratoriyası yaradılıb
24 May 2022 | 20:45
Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə daxil olan strukturlarda işçilərin say həddi müəyyənləşib
24 May 2022 | 20:43
Fərid Əhmədov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin olunub
24 May 2022 | 20:42
Qənirə Paşayeva Azərbaycan Vətən Müharibəsinin şəhid əsgərinin anası ilə görüşüb
24 May 2022 | 20:40
Samir Məmmədov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin edilib
24 May 2022 | 20:39
Qazaxıstan millisinin daha bir futbolçusu Azərbaycana qarşı oynamayacaq
24 May 2022 | 20:36
Cavid Qurbanov rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini təyin edilib
24 May 2022 | 20:35
Cavid Qurbanov “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri vəzifəsindən azad edilib
24 May 2022 | 20:33
Binəli Yıldırım: Elçibəy 4 helikopter istəyəndə... - Video
24 May 2022 | 20:30
Bakıda külək “TIR”ı aşırdı: Sürücünün qolu amputasiya olundu
24 May 2022 | 20:28
Cavanşir Paşazadə: “İstərdim ki, ölkəmizdə milyonerlər olsun” - VİDEO
24 May 2022 | 20:27
Macarıstanda fövqəladə vəziyyət elan olundu
24 May 2022 | 20:21
"Reuters": "Rusiya nefti daşıyan alıcısı olmayan tankerlərin sayı rekord həddə çatıb..."
24 May 2022 | 20:19
Qardaşından gizlin səhnəyə çıxdı, Rəşid Behbudov onun ailə qurmasını istəmədi – Əməkdar artist haqqında bilmədiklərimiz...
24 May 2022 | 20:17
"Müharibədə dönüş avqust ayında gözlənilir..."
24 May 2022 | 20:10
BDU və Konya Teknik Universiteti arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilib
24 May 2022 | 20:02
"İnsan Allahdan öncə anasını görür" - Xalq yazıçısı ilə MÜSAHİBƏ
24 May 2022 | 19:38
“Putin Ukraynaya təcavüzü də Kissincerlə bağlı dairələrlə koordinasiyalı şəkildə icra edir...”
24 May 2022 | 19:24
Dövlət Komitəsinin sədri: “Minalar işğaldan azad edilmiş torpaqların bərpasına maneələr yaradır”
24 May 2022 | 19:23
Mərakeş Kralı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
24 May 2022 | 19:20
"Putinin neft sənayesinə zərbə vurulması həyati əhəmiyyətə malikdir"
24 May 2022 | 19:18
“Star” neft emalı zavodunun “Global Lighthouse” şəbəkəsinə daxil edilməsi ilə bağlı mükafat verilib - FOTO
24 May 2022 | 19:16
Sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın növbəti görüşləri Moskvada və Brüsseldə keçiriləcək
24 May 2022 | 19:11
Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın ilk görüşü keçirilib
24 May 2022 | 19:09
İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibini qəbul edib
24 May 2022 | 18:59
Qebreyesus yenidən ÜST-ün baş direktoru seçilib
24 May 2022 | 18:55
Prezident İlham Əliyev Özbəkistanın Baş nazirinin müavinini qəbul edib
24 May 2022 | 18:51
Türkiyə qırıcıları Bakı səmasında - FOTOREPORTAJ
24 May 2022 | 18:42
"Rusiya 90 gündə ciddi uğurlara nail ola bilməyib"
24 May 2022 | 18:38
Lerikdə qaz təsərrüfatında dair ünvanlanan suallar cavablandırıldı
24 May 2022 | 18:36
“Bu rolda çəkilməyim deyəsən ermənilərin xoşuna gəlib, hətta iş də təklif edirdilər...”
24 May 2022 | 18:22
Azərbaycanda kişi keçmiş sevgilisi ilə QAÇDI: Arvadı boşanmaq üçün ərini axtarır - VİDEO
24 May 2022 | 18:20
Rövşanədən SƏRT REAKSİYA: "Getsin ayağını yusun, suyunu da içsin..."
24 May 2022 | 18:17
Podolyak: “Estoniya üç ay ərzində Ukraynaya hərbi büdcəsinin üçdəbirini verib”
24 May 2022 | 18:09
Qarabağdan əlavə BU ƏRAZİLƏR DƏ QAYTARILIR - Gözlənilən BAŞ VERDİ
24 May 2022 | 18:06
Türkiyə Suriyada yeni əməliyyata başlayır – Hədəf nədir?
24 May 2022 | 18:00
“Kişilər orda-burda yekəbaş kimi danışırlar” – Yazıçıdan sərt açıqlama
24 May 2022 | 17:45
Baş katib: “Heç bir NATO ölkəsi Türkiyə qədər terror hücumlarına məruz qalmayıb”
24 May 2022 | 17:42
Ukraynada rus generalı ÖLDÜRÜLDÜ
24 May 2022 | 17:36
Londonda Putinin hədiyyəsini oğurlamaq istəyiblər
24 May 2022 | 17:34
Finlandiya NATO ilə texniki saziş imzalayıb
24 May 2022 | 17:23
Vilyam Hacıyevin həbs qoyulmuş əmlaklarının tam siyahısı - ŞOK RƏQƏMLƏR
24 May 2022 | 17:20
Əfqanıstandakı dörd aeroportu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri idarə edəcək
24 May 2022 | 17:16
"Ramştayn-2": Ukraynaya yeni hərbi yardım paketi nədən ibarət olacaq?
24 May 2022 | 17:15
DTX işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının məbləğlərində dəyişiklik təsdiqləndi
24 May 2022 | 17:05
Müharibədən sonrakı savaş: Qazilər niyə intihar yolu seçir?
24 May 2022 | 16:58
İntihar etdiyi deyilən 22 yaşlı Elnarənin ailəsi: “Onu öldürüblər” - FOTO
24 May 2022 | 16:54
İngiltərənin Rusiya ilə bağlı yeni planı: Türkiyə buna zəmanət verməlidir
24 May 2022 | 16:46
Zəngəzur dəhlizinin açılmasına heç kim mane ola BİLMƏYƏCƏK
24 May 2022 | 16:38
Azərbaycanda bəzi dövlət rüsumları ləğv edildi - QƏRAR
24 May 2022 | 16:34
Azərbaycanda çörək bahalaşır? - Ekspertlərdən HƏYƏCAN TƏBİLİ
24 May 2022 | 16:25
"Ukrayna öz torpaqlarını azad edənədək mübarizə aparacaq..."
24 May 2022 | 16:22
Komitə sədri Qaxda vətəndaşları qəbul edəcək
24 May 2022 | 16:20
“Forbes”dən üç aylıq müharibə hesabatı: İşğal olunmuş Ukrayna əraziləri, itirilən Rusiya texnikaları... - FOTO
24 May 2022 | 16:18
Baydenin hədə notları: Çin müharibə üçün əsaslar axtarır – TƏHLİL
24 May 2022 | 16:16
İstanbulda öldürülən aktyor Azərbaycandan kimdən küsüb getmişdi?
24 May 2022 | 16:04
“Əsl alim, əsl yazıçı, əsl şair təvazökar olmaz…” - “Azərbaycan iqtisadiyyatı 100 ildə” 5 cildliyinin təqdimatı oldu
24 May 2022 | 16:00
Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 təklifdən biri artıq reallaşır
24 May 2022 | 15:53
Naxçıvanın işğal olunmuş Kərki kəndi - Vacib hərbi-strateji məntəqə haqqında nə bilirik… - FOTOLAR
24 May 2022 | 15:51
Azərbaycanda 87 anbarda xüsusi təhlükəli gübrə aşkarlanıb
24 May 2022 | 15:47
Dünyanı gözləyən aclıq təhlükəsi: Azərbaycanda təşvişə ehtiyac varmı?
24 May 2022 | 15:43
Türkiyənin keçmiş XİN başçısı: “Rusiya indi də arxiv rıçağından istifadə etməyə çalışacaq”
24 May 2022 | 15:42
Gömrük Hospitalının tibb personalının iştirakı ilə elmi seminar keçirilib
24 May 2022 | 15:41
Mariupolda çoxmərtəbəli binanın dağıntıları altından 200-ə yaxın meyit tapılıb
24 May 2022 | 15:39
Vəzifəli şəxsi erotik görüntüləri ilə şantaj edən jurnalist kassasiya şikayəti verib
24 May 2022 | 15:36
Ədliyyə Akademiyasında il ərzində 7.000 şəxs ixtisasını artırıb
24 May 2022 | 15:34
Prezidentdən İTV ilə bağlı SƏRƏNCAM
24 May 2022 | 15:30
Azərbaycandan həcc ziyarətinə getmək üçün QİYMƏT müəyyənləşdi
24 May 2022 | 15:28
Neftçalanın həbsdə olan sabiq icra başçısının cəzası azaldıldı
24 May 2022 | 15:26
Doqquz il əvvəl Bakıda tanışını boğaraq öldürdü: Narkotik vasitənin doza həddini aşma görüntüsü yaratdı
24 May 2022 | 15:26
“Bəzən bekar qalanda özüm-özümə məktub yazıram ki, qələmim korşanmasın...”
24 May 2022 | 15:22
Nursultan Nazarbayev İlham Əliyevə təbrik məktubu göndərdi
24 May 2022 | 15:15
BDU-nun Hüquq fakültəsi Avropa Şurası ilə birgə təlim keçirib
24 May 2022 | 15:15
Ermənistan Rusiyadan QOPACAQ - Kreml Paşinyana mane ola bilməyəcək
24 May 2022 | 15:12
Çex Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi təbrik etdi
24 May 2022 | 15:07
"Putin milyonlarla insanı acından qırır" – “Vaşinqton Post”
24 May 2022 | 15:05
Paşinyana müraciəti ilə məşhurlaşan əsgərin HAQQINA GİRDİLƏR - FOTO+VİDEO
24 May 2022 | 14:57
“Onun sənətini, xasiyyətini bir tərəfə qoyuram, bu böyük insanın böyüklüyü ondadır ki...”
24 May 2022 | 14:49
Azərbaycanlı aktyor Türkiyədə belə güllələndi - ANBAAN VİDEO
24 May 2022 | 14:35
Kremldə xaos hökm sürür - "Putin rəhbərlikdən kənarlaşdırıla, hətta qətlə yetirilə bilər..."
24 May 2022 | 14:33
Bakıya intensiv yağış yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
24 May 2022 | 14:30
Ermənistan XİN müavini "Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq” deməkdən imtina etdi... 
24 May 2022 | 14:30
Kapalıçarşıda yeddi nəfərin yaralandığı atışmanın səbəbi: Tüpürcək - FOTO
24 May 2022 | 14:24
Rusiyanın Qarabağ istəyi QIZIŞIR - Moskvadan KRİTİK ZƏNG: Hədələr artır
24 May 2022 | 14:18
Vilayət Eyvazov polkovniki yüksək vəzifəyə təyin etdi
24 May 2022 | 14:10
İçərişəhərdə inanılmaz rüşvət fırıldağı: "Bu vəzifəli şəxslər..." – Şok təfərrüat
24 May 2022 | 14:08
Britaniyalı analitiklər: “Severodonetskin tutulması bütün Luqansk vilayətinin işğalına səbəb olacaq”
GÜNLÜK
24 May 2022 | 09:19
Arman Tatoyan: "Ölkə geosiyasi maraqların qurbanına çevrildi"
24 May 2022 | 10:52
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan ordusu bir il əvvəl Şükürtaz bölgəsində irəliləyib
24 May 2022 | 14:30
Ermənistan XİN müavini "Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq” deməkdən imtina etdi... 
24 May 2022 | 11:35
Sosial şəbəkədə video paylaşan hərbçiyə CİNAYƏT İŞİ açıldı
24 May 2022 | 09:48
ABŞ Rusiyanın Ukrayna ordusuna qarşı gizli planı haqda xəbərdarlıq etdi..
24 May 2022 | 08:03
Britaniya səfirliyinin "LQBT" bayrağı qaldırmasına rəsmi etiraz edildi və...
24 May 2022 | 10:49
Cümhuriyyət nazirləri: Əbdüləli bəy Əmircanov- Nəsiman Yaqublunun araşdırması...
24 May 2022 | 15:05
Paşinyana müraciəti ilə məşhurlaşan əsgərin HAQQINA GİRDİLƏR - FOTO+VİDEO
24 May 2022 | 11:09
Məscidlərdə vakant vəzifələrin tutulması üçün müsahibə elan edilib - SİYAHI
24 May 2022 | 12:31
Kremldə Putinin varisləri haqda gizli müzakirə..-Rusiya KİV soyadları açıqladı...
HƏFTƏLİK
23 May 2022 | 11:24
Prezident İlham Əliyev Roma Papasına təbrik məktubu ünvanlayıb
19 May 2022 | 22:24
“Fəxri adı mənə Zeynəb Xanlarova verdirdi, kənd uşağı olduğuma görə mənə dəstək oldu...”
24 May 2022 | 00:44
“Həyat yoldaşım səhnədə hamının yanında mənə verilən gülü başıma çırpıb dedi ki..."
20 May 2022 | 11:09
"Əğər Milli Məclisin müdafiə komitəsinin sədri biz hərbçilərin müdafiəsinə qalxmırsa..."
22 May 2022 | 22:45
Əsgərlər döyüşməkdən imtina edir, "İsgəndər" raketləri qurtarıb, Çin ratsiyaları şifrələmir...
21 May 2022 | 00:39
Bakının mərkəzi küçəsində olay - aktyora sillə vurdu, işə polis qarışdı... - FOTOLAR
20 May 2022 | 19:19
"Rusiya-1"də qalmaqal: "Gerçəklikdən çıxış etməsək, tarix bizim dərsimizi verəcək..."
19 May 2022 | 10:26
“Bizi kənddən çıxarmaq istəsələr, silaha sarılacağıq...”-Laçının kəndindəki Andranik...
21 May 2022 | 21:56
SSRİ- nin sonuncu rəhbəri necə yaşayır?
19 May 2022 | 17:52
“Putini kəsdilər və bu, hələ son deyil... -O, artıq Türkiyəyə uçmayacaq...”-VİDEO
AYLIQ
24 May 2022 | 09:19
Arman Tatoyan: "Ölkə geosiyasi maraqların qurbanına çevrildi"
24 May 2022 | 10:52
Ermənistan Müdafiə Nazirliyi: Azərbaycan ordusu bir il əvvəl Şükürtaz bölgəsində irəliləyib
24 May 2022 | 14:30
Ermənistan XİN müavini "Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq” deməkdən imtina etdi... 
24 May 2022 | 11:35
Sosial şəbəkədə video paylaşan hərbçiyə CİNAYƏT İŞİ açıldı
24 May 2022 | 09:48
ABŞ Rusiyanın Ukrayna ordusuna qarşı gizli planı haqda xəbərdarlıq etdi..
24 May 2022 | 08:03
Britaniya səfirliyinin "LQBT" bayrağı qaldırmasına rəsmi etiraz edildi və...
24 May 2022 | 10:49
Cümhuriyyət nazirləri: Əbdüləli bəy Əmircanov- Nəsiman Yaqublunun araşdırması...
24 May 2022 | 15:05
Paşinyana müraciəti ilə məşhurlaşan əsgərin HAQQINA GİRDİLƏR - FOTO+VİDEO
24 May 2022 | 11:09
Məscidlərdə vakant vəzifələrin tutulması üçün müsahibə elan edilib - SİYAHI
24 May 2022 | 12:31
Kremldə Putinin varisləri haqda gizli müzakirə..-Rusiya KİV soyadları açıqladı...