"Azərbaycan tarixi" ni fənn kimi tədris etməyi tapşırdı - Cəbrayılda adına məktəb tikilən nazir
Cəmiyyət
Oxunub: 1322
13 Oct 2021 | 17:18
Prezident İlham Əliyev oktyabrın 4-də Cəbrayıl şəhərində səfərdə olarkən tam orta məktəbin təməlini qoyub. Bu məktəb pedaqogika elminin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış ictimai xadim, akademik, əməkdar elm xadimi, pedaqoji elmlər doktoru, professor Mehdi Mehdizadənin adını daşıyacaq.
Mehdi Mehdizadə 1903-cü il yanvar ayının 5-də indiki Cəbrayıl qəzasının Daşkəsən kəndində anadan olub. 1914-cü ildə Daşkəsən kəndində açılan və tədrisi rus dilində aparılan 3 sinifli ibtidai rus-tatar məktəbinə daxil olub. Bakıda pedaqoji hazırlıq kursunu bitirib, imtahan verib və Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (APİ) Fizika-riyaziyyat fakültəsinin birinci kursuna qəbul edilib. Məzun olduqdan sonra Mehdizadə ali təhsilli fizika və riyaziyyat müəllimi kimi Cəbrayıl qəzasının Qaryagin (indiki Füzuli) şəhərindəki orta təhsil məktəbində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirib. Pedoqoji fəaliyyətlə yanaşı, o, elmi fəaliyyətlə də məşğul olub. Mehdi Mehdizadə 1941-ci ildə "Azərbaycan məktəblərində savad təlimi tarixi" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək pedaqoji elmlər namizədi − alimlik dərəcəsi alıb. İkinci Dünya Müharibəsinində iştirak edən Mehdi müəllim qayıtdıqdan sonra 1946–1950-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunda elmi pedaqoji fəaliyyətini davam etdirərək pedaqogika kafedrasının müdiri, fakültə dekanı, elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifələrində çalışıb. 1950-1951-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun rektoru olub.

Mehdi Mehdizadə 1952-ci ilin mart ayında Azərbaycan SSR-nin maarif naziri vəzifəsinə təyin edilib və 25 ilə yaxın müddətdə (1952–1954; 1960–1980) respublikanın xalq maarifinə rəhbərlik edib . O, 1957-ci ildə APİ-nin professoru vəzifəsinə seçilib. Öz ərizəsi ilə 1980-ci ildə Azərbaycan SSR maarif naziri vəzifəsindən azad edilib, həmin vaxtdan ömrünün sonunadək Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunun elmi məsləhətçisi olub.İnstitutda Mehdizadə ilə bərabər çalışan, onun seminarlarının elmi katibi olan Azərbaycanın pedaqoq alimi, elmlər doktoru, professor, “Əməkdar müəllim” Vidadi Xəlilov Azvision.az -a bildirib ki, Mehdi müəllim ən parlaq təfəkkürü olan, güclü şəxsiyyət kimi meydana çıxan alimlərdən, vətəndaşlardan biri idi:

-Mehdi Mehdizadə keçən əsrin dörddə biri qədər Maarif Nazirliyinə rəhbərlik edib. O, SSRİ məkanında şəxsi nümunəsi, elmi mövqeyi, təşkilatçılıq qabiliyyəti ilə tanınan, böyük nüfuz qazanmış əsl ağsaqqal idi. Professor SSRİ Pedoqoji Elmlər Akademiyasının təşkilatçılardan biri olub, Akademiyanın fəaliyyətə başladığı andan 1967-1984-cü ilə qədər onun ən nüfuzlu, sayılıb-seçilən müdirlərindən biri olub. YUNESKO-nun təhsil üzrə komitələrindən birinin üzvü olan Mehdizadə inkişafda olan ölkələrdə xalq maarifçi quruculuğu təcrübəsinin yayılmasında fəal iştirak edib.Vidadi Xəlilov akademiki APİ-də oxuyan zamandan, yəni 1963-cü ildən tanıyır. O bildirib ki, Mehdi Mehdizadə böyük müəllim, təhsil qurucusu idi:

“Prezident İlham Əliyev Cəbrayılın elm xadimləri, ictimai fəalları ilə görüşündə Mehdi Mehdizadə adını daşıyan məktəbin layihəsinin təsdiq olunmasını bildirdi. Bu, ölkə başçısının Cəbrayıl ziyayılarına, elmi ictimai xadimlərinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğıdır. Biz onunla fəxr edirik. Mehdizadə kimi böyük elm xadimləri, maarif qurucuları dövlətimizin diqqətindən yayınmır. Bu indiki və gələcək nəsillər üçün də örnəkdir, nümunədir”.

Vidadi Xəlilov Mehdizadə haqqında “Əsrə bərabər ömür” filminin ssenari müəllifidir. O eyni zamanda “Akademik Mehdizadə ömrünün işığı” adlı kitabı yazıb.

- Onun haqqında xatirələri tələbəsi, pedoqoji yetirməsi kimi, bir övlad məhəbbəti ilə yazmışam. 1980-ci ildə Mehdizadə təqaüdə çıxandan sonra Elmi-Tədqiqat Pedoqoji Elmlər İnstitunda 4 il - ömrünün sonuna qədər elmi məsləhətçi olub. Çox yaxın münasibətimiz var idi. İnstitutda elmi seminara rəhbərlik edirdi. Mən də onun elmi katibi kimi çalışırdım. O, bütün səyini, biliyini gənc nəslə, yeni elmi pedoqoji kadrların formalaşmasına həsr edirdi. Bənzəri olmayan ziyalı, akademik, pedoqoq alim, xalqın sevimlisi fəxri idi.

Vidadi Xəlilov qeyd edib ki, Mehdi Mehdizadə hər şeydən əvvəl pedoqoq olduğu üçün maarif sistemində islahatların tərəfdarı idi. Ona görə də nazir olduğu dövrdə böyüyən nəslin mənəvi zənginliyini, hərtərəfli inkişafına böyük əhəmiyyət verirdi. Məktəblilərin yaradıcılıq müsabiqələrini, fizika və riyaziyyat olimpiadalarının keçirilməsini diqqət mərkəzində saxlayır, bu sahədə sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsinə çalışırdı. O, eyni zamanda kimya-biologiya təmayüllü respublika ümumtəhsil məktəbinin təməlini qoyub. Mehdizadə Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə interqasiyasının tərəfdarı idi. Bu gün lisey və kollec ifadələri təhsil sistemi üçün yeni deyil. Mehdi müəllimin o dövrdə yaratdığı təmayül məktəblər bugünki lisey və kolleclərin modeli idi.

Mehdizadə 1971-ci ildə “Dərsə verilən müasir tələblər” adı altında kitab nəşr etdirdi. Bu vəsait müəllimlərin stolüstü kitabı idi, əl-əl gəzirdi. Ömrünün sonuna yaxın “Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları” kitabını çap etdirib. Bu kitab böyük monaqrafiya idi və indi də istifadə edilir. Onun dərslə bağlı dedikləri, dərsə verlən tələblər, müasirliklik, dərsdə tərbiyəedici elmi inkişafın olması fikirləri çox böyük rəğbətlə qarşılanırdı.

- Dərsdə elmliyin, emosional vəziyyətin təmin edilməsinin tərəfdarı idi. Deyirdi ki, “dərs vermək məharəti həm də hər şeyə maraq oyatmaq məharətidir. Bu, kimə məlum deyilsə və dərsdə elmi mühitlə emosianal vəziyyət yaratmırsa, şagirdlərdə iftixar, hər şeyi öyrənməyə maraq hissi inkişaf edib formalaşmırsa, o dərsin dəyərindən bir o qədər də danışmağa dəyməz”. Bütün fəaliyyət prosesində dərsin inkişafetdirici şəxsiyyət yönünümlü imkanlarını diqqətə çatdırırdı",- deyə V.Xəlilov əlavə edib.Mehdizadənin başlatdığı təhsil sahəsində yeniliklər bu gün də öyrənilir, hətta bir çox məktəblərdə tədris hissə müdirləri, direktor müavinləri onun kitablarını, məqalələrini stolüstü vəsaitə çevirib, faydalanırlar, fəaliyyətlərini o istiqamətdə qururlar. Akademikin Azərbaycan təhsili üçün böyük böyük şəxsiyyət olduğunu vurğulayan professor bildirib ki, o, özünü məmur kimi aparmırdı. Qapısı hər zaman müəllimlərin, məktəb rəhbərlərinin üzünə açıq idi.

- Onun Füzuli, Cəbrayıl məktəblərinə səfərlərdə iştirak etmişəm. Nazir kimi qarşılanmasına razılıq verməzdi. Deyirdi ki, “biz də dərsi dinləyənlərdən biriyirik, narahat olmayın. İstəyirik ki, işinizdə ən çox nəzərəçapran cəhətin hansı olduğunu öyrənək və əsərimizdə qeyd edək, nümunə göstərək”. Heç vaxt onda rəsmiyyətçilik, səsinin tonunu qaldırmaq olmayıb. 24 il onu yaxından tanıyan biri kimi deyə bilərəm ki, Mehdizadə məktəbə, müəllimlərə, şagirdlərə canını verirdi.

Deyirdi ki, “nümunəvi müəllim dərsdə elmi əsaslara söykənməlidir, elmlik gözlənilməlidir. Hadisələr, anlayışlar elmi əsaslarla izah olunmursa, ona nə ad vermək olar? Elmliklə bərabər dərsdə emosianal vəziyyət, heyrət yaradılmalıdır. Şagirdlərdə elmi anlayışları öyrənməyə, mənimsəməyə bir maraq hissi olmalıdır, sıxıntı olmamalıdır”. Əsas tezislərindən biri bu idi ki, “dərsdə müəllim şagird münasibətlərində tam səmimilik olmalıdır”.

Mehdi Mehdizadə çalışırdı ki, həmişə rayon və kənd məktəblərinin səviyyəsi şəhər məktəblərindən seçilməsin. Məktəblər maddi-texniki bazası, tədris metodikasına görə daha da irəli getsin. Elm xadimi əsərləri ilə dövrünün pedoqoji salnaməsini yaradıb.

Təhsil Nazirliyi yanında İctimai Şuranın sədr müavini Nadir İsrafilov bildirib ki, Azərbaycanda təhsilin inkişafında müstəsna rolu olan akademik Mehdi Mehdizadənin o zaman gördüyü işlər və irəli sürdüyü ideyalar dövrü üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb etməklə yanaşı, indiki orta təhsil sisteminə də önəmli töhfələr verib. Onun “Azərbaycanda sovet məktəbinin tarixinə dair xülasələr”, “Azərbaycan xalq maarifi yeni yüksəlişdə”, “Azərbaycan xalq maarifinin sürətli inkişafı”, “Ümumtəhsil məktəblərində təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları” monoqrafiyası və yüzdən artıq məqaləsi Azərbaycan pedaqogika elminin inkişafında sanballı yer tutur.

- Azərbaycan müəllimlərinin qurultaylarının üçünün (VII, VIII və IX) keçirilməsi Mehdi Mehdizadənin Xalq Maarifi komissarı və Xalq Maarifi naziri olduğu illərə təsadüf edir. Həmin qurultaylar nazir və alim kimi onun pedaqoji sahədə dərin bilik və təhlil qabiliyyətini bir daha sübuta yetirir. Təhsilimizin korifey akademiki Mehdizadə haqqında “Mehdizadə çox halal insan idi”, “Mehdizadə çox əməli-saleh insan idi”, “Mehdizadə son dərəcə xeyirxah insan idi” , “Mehdizadə əsl xalq adamı idi” , “Mehdizadə əsl alim, əsl ziyalı, əsl pedaqoq idi” və s. bu kimi sözləri onunla təmasda olan hər kəsdən həm sağlığında, həm də dünyasını dəyişdikdən sonra eşitmişik. Məhz bu keyfiyyətlərinə görə hamı onu indi də “ziyalılıq etalonu” sayır. Çünki, onun gecə-gündüz düşündüyü, fikri-zikri Azərbaycan xalqının gələcəyi, böyüyən nəslin təhsili, təlim-tərbiyəsi idi.

Mehdizadə elə bir şəxsiyyət idi ki, vəzifəsindən, ixtisasından, peşəsindən, onunla yaxınlığından asılı olmayaraq, hamının rəğbətini qazanmış, onların qəlblərində dərin iz buraxmışdı. SSRİ xalq rəssamı, Rəssamlıq Akademiyasnın həqiqi üzvü Mikayıl Abdullayev, bəstəkar, xalq artisti, professor Süleyman Ələsgərov, akademik Budaq Budaqov, akademik Fuad Qasımzadə və adlarını sadalamqla bitməyən digər ziyalılarımızn xatirələrı insanda fərəh hissi oyadır.

Nadir İsrafilov bildirib ki, onlarla təhsil mütəxəssisinin yetişməsində, o cümlədən elə onun özünün də pedaqoji sahə ilə bağlılığında, gələcəyimiz olan təhsilə inam və ümid bəsləməyində və təhsil işçilərinə hədsiz rəğbət göstərməsində Mehdi müəllimin şəxsi nümunəsinin böyük rolu olub:

“Mehdi müəllim özünü kimdənsə üstün tutmaz, yaxud nazir olduğunu kiməsə biruzə verməzdi. Özüm bilavasitə şahidi idim ki, İttifaq miqyaslı elm və təhsil “nəhəngləri” Prokofyev, Babanski, Xripkova və bir çox digərləri mötəbər tədbirlərdə zala daxil olarkən hörmət və ehtiram əlaməti olaraq, ona necə yol verirdilər. Bu nüfuzu, bu hörməti Mehdi müəllim məhz sadəliyi və təvazökarlığı, səmimiliyi və alicənablığı ilə qazanmışdı.


Nadir israfilov və uzun illər Təhsil Nazirliyində Mehdi Mehdizadə ilə birlikdə çalışan Əmənulla Məmmədov

- Akademiklə ilk tanışlığım ötən əsrin 70-ci illərinin sonlarına təsadüf edir. O zaman pedaqoji stajımın 5 illik müddətinin tamamı üçün 6 aylıq çatışmazlığa görə məni işlədiyim məktəbə direktor təyin etməmişdi. Gülümsəyərək “nə yaşın var ki, sənin, get çalış, həyata alış, nəzərimiz üstündə olacaq” demişdi. Raykomun I katibinin israrlı xahişinə isə “mən təlimatı poza bilmərəm” cavabını vermişdi. Moskvada aspiranturanı bitirib, gələndən sonra Maarif Nazirliyi yanında Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda kiçik elmi işçi kimi çalışırdım. O zaman məni Riqaya göndərdi. Orada Latviya tarixinin ayrı fənn kimi tədris edildiyini və attestada yazıldığını bildirdim. Həmin vaxtı isə Azərbaycan tarixi SSRİ tarixinin içərisində tədris olunurdu. Onun təlimatı ilə 80 saatlıq Azərbaycan tarixi proqramını hazırladım və 1980-ci ildən bu fənn müstəqil fənn kimi keçilməyə başladı.

Mehdi müəllimin müasirlərinin, onunla birgə çalışanların xatirələrini dinləyəndə, yaxud oxuyanda öz-özünə təsəlli tapırsan ki, nə yaxşı ki, təhsilimizdə Mehdi müəllim olub, nə yaxşı cəmiyyətimiz bu cür örnək insanlardan xali deyil. Akademik Mehdizadənin təhsilimiz üçün kim olması görkəmli pedaqoqumuz, uzun illər onunla çiyin-çiyinə çalışmış, xeyli müddət Respublika Təhsil Şurasına rəhbərlik etmiş mərhum professorumuz Əjdər Ağayevin bir ümumiləşdirilməsində çox dəqiq və sərrast ifadə edilib: "Mirzə Fətəli Axundzadə nəsrdə, Səməd Vurğun poeziyada, Üzeyir Hacıbəyli musiqidə kim idisə, akademik Mehdi Mehdizadə də təhsilimizdə o idi".Azvision.az
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
07:34, Bu gün
Paşinyanın səhhəti qəfil pisləşdi?..
07:08, Bu gün
"Dinimizi dünyamıza, haqqı nahaqqa fəda etməyək..."
15 Oct 2021 | 23:43
Gəncə Dövlət Universitetinin prorektoru vəfat edib
15 Oct 2021 | 23:42
“Caliber” erməni təxribatlarının təfərrüatını açıqlayır - VİDEO
15 Oct 2021 | 23:22
Nazir polis rəisinə yüksək vəzifə verdi
15 Oct 2021 | 23:19
Rusiya həbsxanasında qiyam
15 Oct 2021 | 23:00
AFFA-dan “Təşkilat” serialındakı görüntülərlə bağlı AÇIQLAMA - VİDEO
15 Oct 2021 | 22:56
Putinə etiraz edən qadın deputatla bağlı şok qərar: 41 yaşlı Natalyanın dramı - VİDEO
15 Oct 2021 | 22:51
Rusiyaya qanunsuz 200 kq geyim keçirmək istəyən azərbaycanlılar saxlanılıb
15 Oct 2021 | 22:47
28 il sonra ata və bacısının məzarını ziyarət etdi - FOTOLAR
15 Oct 2021 | 22:39
“Çin ordusu Tayvanı bir həftəyə fəth edər...” - Pekin hansı şəraitdə müharibəyə başlaya bilər...
15 Oct 2021 | 22:00
"Pulun var deyə, mənə zərbələr vurursan" - Gəlinindən Mətanətə tikanlı sözlər...
15 Oct 2021 | 21:54
İran Borçalıda yüzlərlə soydaşımızı Azərbaycana qarşı belə hazırlayır - ŞOK FAKTLAR
15 Oct 2021 | 21:52
ABŞ-ın müdafiə naziri Zelenski ilə görüşəcək
15 Oct 2021 | 21:36
Britaniya da Türkiyə PUA-larını ala bilər
15 Oct 2021 | 21:31
Tonoyan həbsdə qaldı
15 Oct 2021 | 21:18
"Əkbər ayağı ilə deyil, çiyinlərdə qayıtdı, anası oğlunun cənazəsi önündə qurban kəsdi...”
15 Oct 2021 | 21:15
"Niyə ölkədə istehsal olunan buğdanın çoxu Taxıl Fondunun standartlarına uyğun gəlmir?"
15 Oct 2021 | 21:08
İstanbuldan Qarabağa ilk qatar yola salındı - VİDEO
15 Oct 2021 | 20:55
“Ermənistan yalan məlumatlarla növbəti təxribatlara zəmin yaratmağa çalışır” - Müdafiə Nazirliyi
15 Oct 2021 | 20:42
Dövlət müstəqilliyimizin bərpasının otuzuncu ildönümü ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Kollegiya iclası keçirilib
15 Oct 2021 | 20:40
Daha 23 ölkə vətəndaşlarının Azərbaycana giriş-çıxışına icazə verildi
15 Oct 2021 | 20:36
“Xalq 15 oktyabr seçkilərində İlham Əliyevə səs verməklə Heydər Əliyev yoluna olan sevgi və sadiqliyini nümayiş etdirdi”
15 Oct 2021 | 20:02
Ceyhun Bayramov Jerar Şesnelin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib - FOTO
15 Oct 2021 | 19:58
Böyük Britaniya ilə sosial sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanları müzakirə olunub
15 Oct 2021 | 19:56
İlham Əliyev Müstəqillik Günü haqqında yeni qanunu təsdiq edib
15 Oct 2021 | 19:38
Hərbi sirr kimi gizlədilən telekanal reytinqləri – MTRŞ sədrinin toxunduğu məqamlar...
15 Oct 2021 | 19:26
Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında üç önəmli məqam: Antiterror əməliyyatına işarə...
15 Oct 2021 | 19:22
BDU-da “44 günün qəhrəmanları” layihəsi çərçivəsində qazilərlə görüş keçirilib - FOTO
15 Oct 2021 | 19:19
YAP Xətai rayon təşkilatı ərazi ilk partiya təşkilatlarında hesabat-seçki yığıncaqlarını davam etdirir - FOTO
15 Oct 2021 | 19:14
"Dedim, namusunla uşaqlara bax, o isə azad olmaq istədi" - Mətanətdən gəlininə
15 Oct 2021 | 19:09
MN MAXE olmaq istəyənlərin qəbulunu elan edir
15 Oct 2021 | 19:07
Bakıda daha bir məktəbin üç sinfi distant təhsilə keçdi
15 Oct 2021 | 19:05
Qanunsuz ov edən şəxs cəzalandırılıb
15 Oct 2021 | 18:59
Noyabrda 10 gün iş olmayacaq
15 Oct 2021 | 18:57
İrakli Şotadze: “Gürcüstan və Azərbaycan prokurorluqları arasında əməkdaşlıq daha da güclənəcək”
15 Oct 2021 | 18:35
Öz torpağımızda ordumuzun "cinayətləri"ni Rusiya prokurorluğu araşdıracaq?..
15 Oct 2021 | 17:44
Bakıda avtoritetin güllələnməsi ANBAAN kameralara düşdü - VİDEO
15 Oct 2021 | 17:36
Polis polkovniki özünü subay göstərib əmlakını satdı - Arvadı şikayət etdi
15 Oct 2021 | 17:25
Ərdoğan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında imzalanan yeni qaz sazişindən DANIŞDI
15 Oct 2021 | 17:19
Ərdoğan: "Taliban hökuməti Türkiyədən dəstək istəyib"
15 Oct 2021 | 17:18
Paşinyan gülünc vəziyyətə düşdü - VİDEO
15 Oct 2021 | 17:13
Ucarda Vətən müharibəsi şəhidinin anım mərasimi keçirilib
15 Oct 2021 | 17:13
Kollec tələbələrinə hərbi xidmətdən möhlət hüququ verilsinmi? – Hərbi ekspertin şərhi
15 Oct 2021 | 17:11
Yevlaxda “patı” satan şəxslər saxlanılıb
15 Oct 2021 | 17:08
"Mən iki il öncə 12 ədəd enerji içkisi almışdım və onların öz-özünə içi boşalıb, məəttəl qalmışam"
15 Oct 2021 | 17:06
Kamran Əliyev Gürcüstanın Baş naziri ilə görüşüb
15 Oct 2021 | 16:55
“Azəriqaz” istismar müddəti bitən qaz xətlərini yeniləyir - VİDEO
15 Oct 2021 | 16:50
ADU-nun qonağı olan pakistanlı rektor Şamaxıda olub, şəhid ailəsi ilə görüşüb - FOTO
15 Oct 2021 | 16:46
Qarabağa ilk konteyner blok qatarı yola salınıb
15 Oct 2021 | 16:44
Azərbaycan və Gürcüstan prokurorluqları arasında memorandum imzalanıb
15 Oct 2021 | 16:43
Zakir Həsənov Fransa nümayəndə heyəti ilə görüşüb
15 Oct 2021 | 16:30
Aydın Hüseynov: “Sepatatçı-revanşist ermənilər hələ də nəyəsə ümid edirlər, amma…”
15 Oct 2021 | 16:25
Siyavuş Novruzova ağır itki
15 Oct 2021 | 16:24
Körpələrin ölümünə səbəb olan əsas XƏSTƏLİKLƏR
15 Oct 2021 | 16:13
Paşinyanın xanımından Azərbaycana mesaj: “Buna hazırıq”
15 Oct 2021 | 16:10
"Xüsusi təyinatlılar əməliyyata başlasa, 7 günə..."- VİDEO
15 Oct 2021 | 15:53
Yanvar-sentyabr aylarında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlilliyi olan şəxsləri 35,6 min reabilitasiya vasitəsi ilə təmin edib
15 Oct 2021 | 15:52
“Reytinqin keyfiyyətli ölçülməsi olmadan keyfiyyətli televiziyanı təsəvvür etmək mümkün deyil”
15 Oct 2021 | 15:43
“Sülhməramlıların başı erməni qızları ilə kef çəkməyə qarışıb“
15 Oct 2021 | 15:40
"Min hoqqadan çıxıb, hər pozğunluğu edib, sonra da başlayırlar qeyrətdən danışmağa..."
15 Oct 2021 | 15:35
“Rəmiş mənim üçün Azərbaycanın Paqaninisidir, bunu yaratmağa çalışmışam”
15 Oct 2021 | 15:32
Toyuna köhnə sevgilisi gəldi, anası onu dilənçi bildi, oğlu cinayətkar oldu...
15 Oct 2021 | 15:27
"Ərini bizə sat, 10 min dollar al... "- İranlı kəşfiyyatçıların Türkiyə macərası
15 Oct 2021 | 15:24
“Rusiyanın Laçını “DQ-nın rayonu” göstərməsi kimi addımlarına dərhal reaksiya verilməlidir…”
15 Oct 2021 | 15:22
"Bu islahat ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına böyük təkan vermişdir"
15 Oct 2021 | 15:16
Şəhid ailələri və müharibə əlillərinə, həssas qruplardan olan digər şəxslərə 50 mənzil təqdim edildi - FOTO
15 Oct 2021 | 15:14
“İran Ermənistanla əlbir olaraq 30 ildir Cəbrayıl üzərindən Avropaya narkotik daşıyırdı...”
15 Oct 2021 | 15:12
Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatında müstəqilliyimizin bərpasının 30 illiyinə həsr olunan tədbir keçirilib
15 Oct 2021 | 15:11
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxış edib - TAM MƏTN
15 Oct 2021 | 15:07
Putin: "Rusiya sülhməramlıları əldə olunmuş barışığın təminatçısıdır"
15 Oct 2021 | 15:05
Oktyabrın 18-dən hava qeyri-sabit olacaq, temperatur 4-7 dərəcə enəcək - XƏBƏRDARLIQ
15 Oct 2021 | 15:04
Azərbaycanda daha 1 850 nəfər koronavirusa yoluxub, 14 nəfər ölüb
15 Oct 2021 | 15:02
“Nə zaman ki, Azərbaycana təzyiq etmək, sülh anlaşmasını pozmaq istəyəcəklər...”
15 Oct 2021 | 14:27
Pərvindən yeni kitab: “Vəziyyət ruscadır”
15 Oct 2021 | 14:22
UNEC-də “Azərbaycan iqtisadiyyatı müstəqillik illərində” mövzusunda respublika elmi konfransı keçirilib
15 Oct 2021 | 14:21
"Şəhidlərin fotoları su qablarında nə gəzir?"
15 Oct 2021 | 14:15
"Həkimlər həyəcan təbili çalır, onları dinləyən yoxdur" - Pediatr
15 Oct 2021 | 13:54
Səyyad Arana yeni vəzifə verildi
15 Oct 2021 | 13:31
“Azərbaycanın Naxçıvanla avtomobil və dəmiryolu əlaqəsi olacaq” - Paşinyan
15 Oct 2021 | 13:30
"Hərbi əməliyyatların dayandırılmasında Putinin rolu..."
15 Oct 2021 | 13:28
"İşğal edilmiş ərazilərdəki evlər sökülüb, daşları Ermənistan və İranda satılıb"
15 Oct 2021 | 13:27
Bu, Ermənistanın növbəti terror aktıdır - Tofiq Zülfüqarov
15 Oct 2021 | 13:21
"İnanırıq ki, böyük inam və ümidlə Sizə etdiyimiz müraciətimizi cavabsız qoymayacaqsınız"
15 Oct 2021 | 13:18
“Zəngilanda üç böyük nəslin gəliniyəm, arzum idi ki, o yerlərə gedim...” - VİDEO
15 Oct 2021 | 13:01
NATO-nun Türkiyə QISQANCLIĞI: Brüssel Ankaranın gücə çevrilməsini istəmir
15 Oct 2021 | 12:58
Azərbaycan Prezidenti: "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmişdə qaldı"
15 Oct 2021 | 12:57
Qanunsuz erməni silahlılarından növbəti təxribata cəhd: Müdafiə Nazirliyindən XƏBƏRDARLIQ
15 Oct 2021 | 12:35
Əli Nağıyev və Orxan Sultanov MOSKVADA
15 Oct 2021 | 12:32
28 May-Müstəqillik, 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü oldu
15 Oct 2021 | 12:29
İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclasında iştirak edir
15 Oct 2021 | 12:27
İntihar edən 16 yaşlı qız nişanlı imiş - TƏFƏRRÜAT
15 Oct 2021 | 12:17
“44 günlük müharibədə də İranı düşmən, İsraili dost ölkə gördük” - Fəzail Ağamalı
15 Oct 2021 | 12:15
Cinayət Məcəlləsinə mədəni soyqırımı maddəsinin əlavə edilməsi təklif olunub
15 Oct 2021 | 12:13
“Bir öldürülən əsgərimizə görə 10-20 erməni əsgəri məhv edilməlidir”
15 Oct 2021 | 12:09
“Bu gün ilk dəfədir ki, oğluma ruhun şad olsun deməyə utanmıram...” - Şəhid Əbdülməcidin anası...
15 Oct 2021 | 12:05
“Səhnə mənim həyatımdır, heç vaxt oranı tərk etmərəm”
15 Oct 2021 | 12:04
“Kapitalizmin eybəcərliyi...” - KXDR “Kalmar oyunu”ndan təbliğat məqsədi ilə istifadə edir
15 Oct 2021 | 11:53
Hikmət Hacıyevin doğum günüdür
15 Oct 2021 | 11:39
"İran Azərbaycanla heç məhdud toqquşmaya da cəsarət etməz..." - Sınıq-salxaq ordu ilə təhdidlər işə yaramır
GÜNLÜK
15 Oct 2021 | 16:13
Paşinyanın xanımından Azərbaycana mesaj: “Buna hazırıq”
15 Oct 2021 | 13:18
“Zəngilanda üç böyük nəslin gəliniyəm, arzum idi ki, o yerlərə gedim...” - VİDEO
15 Oct 2021 | 10:00
“The Washington Times”: Çin ordusu kosmosda hökmranlıq etmək üçün orbitdə silah yerləşdirir
15 Oct 2021 | 11:17
Minlərlə yəhudi iş adamı varidatının yarısını öz xalqı və ölkəsinə fəda etdi...-İBRƏTAMİZ
15 Oct 2021 | 12:05
“Səhnə mənim həyatımdır, heç vaxt oranı tərk etmərəm”
15 Oct 2021 | 11:32
“Belə davam edərsə, anti-terror əməliyyatı keçirərək erməni tör-töküntüləri ərazimizdən çıxarılmalıdır”
15 Oct 2021 | 12:09
“Bu gün ilk dəfədir ki, oğluma ruhun şad olsun deməyə utanmıram...” - Şəhid Əbdülməcidin anası...
15 Oct 2021 | 14:15
"Həkimlər həyəcan təbili çalır, onları dinləyən yoxdur" - Pediatr
15 Oct 2021 | 14:21
"Şəhidlərin fotoları su qablarında nə gəzir?"
15 Oct 2021 | 15:24
“Rusiyanın Laçını “DQ-nın rayonu” göstərməsi kimi addımlarına dərhal reaksiya verilməlidir…”
HƏFTƏLİK
15 Oct 2021 | 07:33
Xankəndində xəstəxananın qarşısı... - Bu gecəki  atışmadan sonra...-FOTO
10 Oct 2021 | 14:36
"İrəvan Abdollahiyanın təyyarəsini göydəykən "vurdu", Amilinin “pısdığı” özünə qaldı..."
12 Oct 2021 | 20:17
35 qız bakirəliyini hərraca çıxartdı - Əksəriyyəti tələbədir - FOTO
10 Oct 2021 | 11:10
"“Putinə dedim ki, sən dəfn olunacağın bir yer seç, cavab verdi ki, nəyimə lazım, hələ..."
14 Oct 2021 | 21:22
Erməni terrorçuları Ağdərə-Kəlbəcər yolunda polis mayorunu necə qətlə yetirdi?..
12 Oct 2021 | 14:31
"Vəli məndən xoşu gəldiyini bildirdi, mən də ona sevgi münasibətində ola biləcəyimizi dedim”
09 Oct 2021 | 13:33
Viaqra əvəzinə nə içmək olar? - HƏKİM MƏSLƏHƏTİ
13 Oct 2021 | 12:58
Şuşa rayonuna daha bir erməni Maral gəldi və kasıblara inək payladı... - FOTOLAR
13 Oct 2021 | 00:35
"Şah İrandan qovulanda Ququş qohumlarından sığınacaq istəyib, amma heç kim verməyib..."
11 Oct 2021 | 07:36
Rusiya Müdafiə Nazirliyi  növbəti dəfə Azərbaycan MN-in məlumatını təkzib etdi...
AYLIQ
15 Oct 2021 | 16:13
Paşinyanın xanımından Azərbaycana mesaj: “Buna hazırıq”
15 Oct 2021 | 13:18
“Zəngilanda üç böyük nəslin gəliniyəm, arzum idi ki, o yerlərə gedim...” - VİDEO
15 Oct 2021 | 10:00
“The Washington Times”: Çin ordusu kosmosda hökmranlıq etmək üçün orbitdə silah yerləşdirir
15 Oct 2021 | 11:17
Minlərlə yəhudi iş adamı varidatının yarısını öz xalqı və ölkəsinə fəda etdi...-İBRƏTAMİZ
15 Oct 2021 | 12:05
“Səhnə mənim həyatımdır, heç vaxt oranı tərk etmərəm”
15 Oct 2021 | 11:32
“Belə davam edərsə, anti-terror əməliyyatı keçirərək erməni tör-töküntüləri ərazimizdən çıxarılmalıdır”
15 Oct 2021 | 12:09
“Bu gün ilk dəfədir ki, oğluma ruhun şad olsun deməyə utanmıram...” - Şəhid Əbdülməcidin anası...
15 Oct 2021 | 14:15
"Həkimlər həyəcan təbili çalır, onları dinləyən yoxdur" - Pediatr
15 Oct 2021 | 14:21
"Şəhidlərin fotoları su qablarında nə gəzir?"
15 Oct 2021 | 15:24
“Rusiyanın Laçını “DQ-nın rayonu” göstərməsi kimi addımlarına dərhal reaksiya verilməlidir…”