Dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi: islahatlar və yeniliklər
İqtisadiyyat
Oxunub: 1679
06 Dec 2023 | 11:05
Dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi: islahatlar və yeniliklər

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sahəsində həyata keçirilən islahatlar ölkənin iqtisadi, sosial və digər strateji proqramlarının reallaşdırılmasına imkan verməklə müxtəlif istiqamətli problemlərin həllini təmin edib.


Bu islahatların əsası bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Onun tərəfindən yürüdülən siyasət nəticəsində Azərbaycan ötən əsrin 90-cı illərinin ortalarından etibarən müstəqil dövlət kimi inkişaf edərək, bütün sahələrdə uğurlara imza atmağa başladı. Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və həyata keçirilən islahatlar ölkə iqtisadiyyatının böhrandan çıxarılmasına və davamlı böyüməsinə hədəflənən strateji xəttin özəyini təşkil edirdi. Ümummilli Lider tərəfindən aparılan çoxşaxəli iqtisadi siyasət ölkənin maliyyə resurslarının artırılmasına, dayanıqlı maliyyələşdirmə mənbələrinin formalaşdırılmasına, iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə imkan verdi. İldən-ilə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artması ölkədə bütün sahələrdə xərcləri də artırırdı ki, bu da öz növbəsində hesabatlılıq və şəffaflığın əvəzedilməz təminatçısı hesab olunan maliyyə nəzarəti mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi zərurətini yaradırdı. Bu zərurəti öncədən görən Ümummilli Lider Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının layihəsinin 92-ci maddəsinə "Hesablama Palatası" adlı qurumun yaradılması ilə bağlı müddəanın əlavə edilməsinə nail olmaqla hakimiyyətin icra qoluna aid olmayan, Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında hesabat verən, ali audit orqanının konstitusion statusunun müəyyən edilməsinin əsas təşəbbüskarı olmuşdur.


Ulu Öndərin siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən ötən 20 il ərzində uğurla davam etdirilməsi və islahatların müvəffəqiyyətlə reallaşdırılması nəticəsində Azərbaycan beynəlxalq birliyin etibarlı tərəfdaşına, regionun lider dövlətinə çevrilmiş, eyni zamanda ölkəmizin siyasi imicinin və iqtisadi potensialının güclənməsi təmin edilmiş, bütün sahələrdə dayanıqlı və dinamik inkişafın əldə olunması üçün zəmin yaradılmışdır. Hətta əvvəlcədən proqnozlaşdırılması çətin olan hadisələr zamanı vətəndaşların sosial rifahının möhkəmləndirilməsi, həmçinin dövlətin iqtisadi gücünün qorunması istiqamətində möhtərəm cənab Prezident tərəfindən düşünülmüş siyasət və tədbirlər həmin proseslərin inkişaf etmiş bir çox ölkələrlə müqayisədə daha az ağrı ilə yaşanmasına imkan vermişdir.


Müasir dünyada baş verən siyasi, iqtisadi proseslər, qlobal rəqabət meyillərinin hər gün sürətli şəkildə artan təzahürləri və geosiyasi çəkişmələr hər bir dövləti müəyyən olunmuş məqsədlərə nail olunması üçün öz resurslarını səfərbər etməyə və bu resurslardan daha rasional istifadə olunmasına sövq edir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının hər bir sahədə prioritetlərini əks etdirən strateji sənədlərin müvəffəqiyyətli icrası da maliyyə vəsaitlərinin daha effektiv istifadəsini tələb edir. Bu tələblər cənab Prezident tərəfindən dəfələrlə səsləndirilmiş və dövlət qurumlarının qarşısında bir vəzifə olaraq müəyyən edilmişdir.


Dövlət başçısının maliyyə sektorundakı nizam-intizamın möhkəmləndirilməsi ilə bağlı verdiyi tapşırıqlar bu gün şəffaflıq və hesabatlılığın vacibliyini bir qədər də artırmışdır. Dayanıqlı inkişafın təmin olunmasında mühüm rolu olan şəffaflıq və hesabatlılıq son illərdə müxtəlif sahələrdə, o cümlədən dövlət maliyyəsinin idarəedilməsinin gücləndirilməsi üçün hazırlanan sənədlərin əsas hədəflərindən biri olaraq qəbul edilmişdir.


Dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sahəsində son 20 il ərzində əldə olunmuş nailiyyətlər həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət göstəriciləri ilə ifadə edilə bilər.


İlk olaraq rəqəmlərlə bağlı bəzi məqamlara nəzər salaq.


Son 20 il ərzində dövlət büdcəsinin gəlirləri 1,2 mlrd. manatdan 34,9 mlrd. manata, xərclər isə 1,2 mlrd. manatdan 35,9 mlrd. manata yüksəlib ki, bu da təxminən 30 dəfə artım deməkdir.

Bütün dövrlərin dövlət büdcəsində ölkəmizin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi, sosialyönlü və investisiyayönlü xərcləri diqqətdə saxlanılıb.


Prezident İlham Əliyev xüsusilə ordu quruculuğuna həmişə diqqət və qayğı ilə yanaşıb. Təbii ki, bunun da başlıca səbəbi lazım gəldiyi anda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hərbi yolla bərpa etmək qüdrətinə nail olmaq idi.


Müdafiə, milli təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə ilə bağlı xərclər 2003-cü ildəki 155,0 mln. manatdan 8,7 mlrd. manata yüksəlib. Bu, 56 dəfədən də artıqdır.

Məhz 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində düşmən üzərində tarixi zəfər qazanmaqla bu siyasətin ən doğru seçim olduğunu bir daha dünyaya nümayiş etdirmiş olduq. Ata vəsiyyətini yerinə yetirən cənab Ali Baş Komandanın yüksək sərkərdəlik qabiliyyəti sayəsində bu gün Azərbaycan bütün ərazilərində öz suverenliyini bərpa edib. Bu qalibiyyətimiz də 2023-cü ilin sentyabr ayında aparılan lokal xarakterli antiterror tədbirləri nəticəsində baş verdi. Bu gün öz gücünü Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarından alan, inkişaf və tərəqqi siyasətini davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan əmin addımlarla irəliləyir.
Ordu quruculuğu, milli təhlükəsizlik və hüquq-mühafizə ilə bağlı məsələlər növbəti illər üçün də prioritet olacaqdır. Növbəti ildə cari illə müqayisədə bu xərclərin daha 8% artımı nəzərdə tutulub.


Son 20 ilin büdcələrini xüsusiləşdirən məqamlardan biri də vətəndaş rifahının maliyyə təminatının hər ilin büdcəsində xüsusi diqqətdə saxlanılması, hər zaman dövlət büdcəsinin əhəmiyyətli bir hissəsinin sosial məsələlərə yönəlik olması ilə bağlıdır. Ölkəmizin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsi dövlət başçımızın həyata keçirdiyi siyasətin ən başlıca hədəflərindən biridir. Bu siyasətin yürüdülməsi nəticəsində əldə olunan gəlirlər sosial sahələrə, insanların güzəranının yaxşılaşdırılmasına sərf olunur.


2003-cü ildə sosial sahələrə ayrılan xərclər 551,8 mln. manat təşkil edirdisə, bu gün bu rəqəm 11,1 mlrd. manata yüksəlib. Qeyd olunan dövr üzrə ÜDM-in nominal ifadədə artımı təxminən 13 dəfə, dövlət büdcəsinin sosial sahələrə ayrılan xərclərinin artımı isə 20 dəfədən çox olmuşdur. Sosial xərclər həm də iqtisadiyyatla müqayisədə daha sürətlə artır. Bu, sosial öhdəliklərin icrasının hər zaman prioritet olduğunun göstəricisidir.

Sosial sahədə aparılan islahatlara diqqət yetirsək görərik ki, respublikamızda böyük sosial paketlər, layihələr, regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları reallaşdırılır və bundan milyonlarla vətəndaş bəhrələnir. Təsadüfi deyil ki, "Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır" ifadəsini çıxışlarında qeyd edən dövlət başçısı, eyni zamanda bildirir ki, Azərbaycan hökuməti daim öz vətəndaşının yanındadır və maddi imkanları hələ də məhdud olan vətəndaşların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması diqqət mərkəzindədir. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyev tərəfindən sosial sahədə aparılan islahatların davamı olaraq bu sahədə xidmətlərin şəffaf, operativ və əlçatan şəkildə təşkilinə yönəlik bir sıra fərman və sərəncamlar imzalanıb.


Ölkəmizin xalis maliyyə aktivlərinə və ya strateji valyuta ehtiyatlarına nəzər salsaq, son 20 il ərzində burada artımın 40 dəfədən çox olduğunu deyə bilərik. Ölkəmiz xalis maliyyə aktivlərinin ÜDM-ə nisbət göstəricisinə (təxminən 70%) görə dünyada ön sıralardadır.

Həm Dövlət Neft Fondunun, həm də Mərkəzi Bankın ehtiyatlarında əhəmiyyətli artım izlənilir. Əlbəttə, rəqəmlərin böyüməsinə qiymət və hasilat faktorları təsir edir. Lakin bir məqama nəzər yetirmək lazımdır ki, bu gün yalnız bir mədaxil mənbəyi vəsaitlərin idarəedilməsindən daxilolmaların məbləği 20 il əvvəlki Dövlət Neft Fondunun büdcəsinin gəlirlərini təxminən 10 dəfəyə yaxın üstələyir.


Rəqəmlərlə yanaşı, keyfiyyət dəyişikliyi ilə bağlı məqamlar da xüsusi vurğulanmalıdır. Dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sahəsində son 20 ildə keçirilən islahatlar bir qəzet səhifəsinə, əlbəttə, yerləşdirilə bilməz. Bu baxımdan ən vaciblərini vurğulaya bilərik.


Dövlət maliyyəsinin yeni komponentləri formalaşdırılmışdır. Burada Dövlət Sosial Müdafiə, İşsizlikdən Sığorta, İcbari Tibbi Sığorta Fondlarını qeyd edə bilərik. Bu institutların hər biri sığorta prinsiplərinə əsaslanır və burada da islahatın qayəsində vətəndaş durur. Bu fondların bir büdcə ilinə düşən məbləği təxminən 10,0 mlrd. manat (dövlət maliyyəsinin komponentləri üzrə təkrarlanan elementlər nəzər alınmaqla) ətrafındadır. 20 il əvvəl isə bu fondların 2-si mövcud belə deyildi. 


Dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sahəsində islahatlar arasında fiskal qaydaların ölkəmizdə tətbiqi də xüsusi qeyd edilməlidir. Bu, makroiqtisadi dayanıqlılığı, maliyyə və borc intizamını təmin edən büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi üçün makroiqtisadi və büdcə göstəricilərindən ibarət çərçivəni əks etdirir. Hədəfləri cənab Prezident tərəfindən müəyyən olunan bu fiskal institutun formalaşdırılmasının məqsədi xərclərin maliyyələşdirilməsində qeyri-neft sektorunun payının artırılması, eləcə də dövlət borcunun dayanıqlılığının təmin edilməsidir. Sevindirici haldır ki, hər 2 göstərici üzrə əvvəlki illərə nəzərən irəliləyiş müşahidə olunur.


Mühasibat uçotu haqqında qanunvericilikdə dəyişikliklər edilməklə, ölkəmizdə həm dövlət, həm də özəl sektor üzrə uçotun tam olaraq beynəlxalq standartlara keçid edilməsi qərara alınmışdır. Bütün digər məqsədlərlə yanaşı, bu islahatın özəyi ölkəmizin investisiya mühitinin bir qədər yaxşılaşdırılması ilə əlaqəlidir.


Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın qəbulu da keyfiyyət dəyişikliyini təmin edən məqamlardandır. Bu strategiya qlobal miqyasda formalaşmış yeni makroiqtisadi və maliyyə çağırışları fonunda dövlət borcunun idarəolunan səviyyədə saxlanılmasına xidmət edir.


Bu dövrdə ortamüddətli xərclər çərçivəsi və nəticəəsaslı büdcə islahatının tətbiqinə başlanılıb. Büdcə planlaşdırılmasının yeni mərhələsini ehtiva edən bu institutun tətbiqinin məqsədi dövlət sektorunun qurumlarında strateji idarəetmə prinsiplərinin istifadəsidir. Hələlik 3 sektorda pilot kimi tətbiq olunan bu yanaşmanın gələcəkdə genişləndirilməsi nəzərdə tutulub.


Dövlət satınalmaları ilə bağlı yeni qanunvericilik aktının qəbulu da dövlət maliyyəsinin idarəedilməsinin effektivliyinə töhfə verəcəyi düşüncəsindəyik. Bu, dövlət satınalmalarının əhatəsinin artırılmasına xidmət etməklə, eyni zamanda dövlət satınalmalarının səmərəliliyinin gündəmə gətirilməsinə səbəb olmuşdur.


Bu siyahını bir qədər də uzatmaq olar. Bura dövlət investisiyalarının idarəedilməsi və monitorinqi, açıq hökumətin təşviqi mexanizmləri, vahid büdcə təsnifatının yenilənməsi, dövlət büdcəsinin icrası ilə bağlı hesabatlılıq formalarının əhəmiyyətli genişləndirilməsi, dövlət sektorunun yeni institusional vahidi olan publik hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi, dövlət müəssisələrində korporativ idarəetmənin və sağlamlaşdırmanın aparılması məqsədilə institusional dəyişikliklərin edilməsi aid edilə bilər.


Dövlət maliyyəsinin idarəedilməsi sahəsində islahatlar barədə danışdıqda, əlbəttə ki, ona nəzarət üzrə nailiyyətlər də qeyd olunmalıdır. Burada ən vaciblərini sadalamaq istərdim: Cənab Prezidentin fərmanı ilə 2018-ci ildən tətbiqinə başlanılmış "Hesablama Palatası haqqında" qanun beynəlxalq prinsip, standart və təlimatlara əsasən müəyyən edilmiş hər 3 auditin növünün hüquqi əsasını qoymuş oldu. Eyni zamanda qanuna əsasən, Hesablama Palatasının statusu ali audit orqanı olaraq müəyyən edildi, ona dövlət vəsaiti üzərində maliyyə nəzarəti səlahiyyəti verildi. Qanuna əsasən, Hesablama Palatasının təşkilati və funksional müstəqilliyi təsbit olundu. Məhz bu dəyişikliklər ölkəmizin beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin yaxşılaşmasına töhfə verdi. Məsələn, Açıq Büdcə İndeksi üzrə ölkəmizin audit orqanının mövqeyi 89 bal olmaqla dünya üzrə yüksəkdə olanlardandır.

 

Sonda məsuliyyət hissi ilə bildirirəm ki, ali audit orqanı olaraq üzərimizə düşən bütün vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlməyə çalışacaq, Ulu Öndər Heydər Əliyev  və onun layiqli davamçısı olan möhtərəm cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövlət maliyyəsi sahəsində bizə göstərilmiş etimadı doğrultmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Bununla biz, ali audit orqanı tərəfindən cəmiyyət üçün dəyər yaratmağı və vətəndaşların həyatına müsbət dəyişikliklər gətirməyi nəzərdə tutan INTOSAI-P 12-də əksini tapmış prinsiplərin tətbiqinin gücləndirilməsini hədəfləyirik.

 

Vüqar GÜLMƏMMƏDOV,
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri

Mənbə: azerbaijan-news.az/az/posts/detail/dovlet-maliyyesinin-idareedilmesi-islahatlar-ve-yenilikler-1701730595  

Oxşar xəbərlər
00:41, Bu gün
Qışın sonunda həyatınız çökə bilər: İki bürcə XƏBƏRDARLIQ
00:38, Bu gün
Ən ağıllı uşaqların hansı ayda doğulduğu AÇIQLANDI
00:37, Bu gün
Fevral ayında bürcünüz NƏ VƏD EDİR? - VİDEO
00:35, Bu gün
Antalyada zəlzələ oldu
00:18, Bu gün
ABŞ konqresmenləri hökumətin maliyyələşdirilməsinin uzadılmasını dəstəkləyiblər
29 Feb 2024 | 23:59
Lənkəranda qəza: Ölən və xəsarət alanlar var
29 Feb 2024 | 23:57
Məşhur şirkətin gəlirləri azalıb
29 Feb 2024 | 23:55
Macarıstanın XİN rəhbəri: “Ursula fon der Lyayenin dövründə Avropanın təhlükəsizliyi pisləşib”
29 Feb 2024 | 23:50
Sabiq prezident vəfat etdi - FOTO
29 Feb 2024 | 23:47
Bakının daha bir ərazisində söküntü başlayılır - Kompensasiya veriləcək
29 Feb 2024 | 23:39
Şimali Makedoniya Ukraynanın ərazi bütövlüyünə dəstəyini bir daha ifadə edib
29 Feb 2024 | 23:29
Meyxanaçı Kərimin oğlu: “Qapımızın yerini tanımayan meyxanaçılar yalan danışırlar”
29 Feb 2024 | 23:25
Naməlum kişi qəsdən 2,5 milyon avro dəyərində şərabı yerə axıtdı
29 Feb 2024 | 23:23
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Səhər bir, axşam bir söz deyən Paşinyanın gizli planı
29 Feb 2024 | 23:20
Sərvətlərinə inanmayacaqsınız -  Türkiyənin milyonçu aktyorları 
29 Feb 2024 | 23:14
Azərbaycanlı futbolçu evləndi
29 Feb 2024 | 23:05
"Yəhya Sinvar hələ də müharibədən qalib çıxacağını düşünür" - "The Wall Street Journal"
29 Feb 2024 | 23:02
Kürdəmirdə ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib
29 Feb 2024 | 23:02
Depressiyaya qalib gəlmək üçün mühüm KƏŞF
29 Feb 2024 | 22:34
Bakıda avtobus sürücülərindən təhlükəli hərəkət: Aidiyyəti qurumlar hərəkətə keçdi - VİDEO
29 Feb 2024 | 22:33
"Yaylaq" MMC-yə protokol yazıldı
29 Feb 2024 | 22:26
Almaniyada yaşayan vətəndaşlarımızın NƏZƏRİNƏ
29 Feb 2024 | 22:24
Rəqəmsal texnologiyada 699 dollarlıq görünməmiş yenilik, kompüterlər ovuclara sığacaq
29 Feb 2024 | 22:23
Pentaqondan etiraf: Rusiya bütün dünyada ən böyük nüvə arsenalına malikdir
29 Feb 2024 | 22:21
Xocalı soyqırımı şahidinin xatirələri holland dilində dərc olunub
29 Feb 2024 | 22:16
Benzinin qiyməti ilə bağlı YENİ XƏBƏR - Martın 1-dən...
29 Feb 2024 | 22:09
Kakaonun qiyməti rekord həddə çatdı, Qərb istehsalçıları alternativ tapdı
29 Feb 2024 | 22:06
Arda Turan illər sonra etiraf etdi: “O günlər üçün çox darıxıram” - FOTO
29 Feb 2024 | 22:06
Ermənsitan XİN-in xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri istefa verdi
29 Feb 2024 | 22:04
COP29-un prezidenti BMT-nin Ətraf Mühit Assambleyasının 6-cı sessiyasında çıxış edib
29 Feb 2024 | 22:03
Səbinə Babayevanın konsertdə geyindiyi paltar müzakirələrə səbəb oldu - VİDEO
29 Feb 2024 | 22:02
Evliliyi məhv edən ÜÇ SƏHV
29 Feb 2024 | 21:45
Bakının daha bir ərazisində binaların söküntüsünə başlanılır: Sakinlərə kompensasiya veriləcək - VİDEO
29 Feb 2024 | 21:31
“Müharibəni yalnız dollar və döyüş sursatı ilə udmurlar”
29 Feb 2024 | 21:30
Əməkdar artist Elza Seyidcahan: “Mən şeirlərimi bəşəriyyət üçün yazıram” - VİDEO
29 Feb 2024 | 21:26
“Parkovşik”lərin dövranı yenidən qayıdır? - AÇIQLAMA
29 Feb 2024 | 21:08
“Sürdüyüm maşın kirayə, geyindiyim paltarlar isə mənim deyil” - Mehriban Xanlarova
29 Feb 2024 | 21:05
"Səhnəmizin ən estetiksiz müğənnisi" - Elnarə özü haqqında NƏLƏR YAZDI?
29 Feb 2024 | 20:59
Mart ayının qeyri-iş günləri açıqlanıb
29 Feb 2024 | 20:52
“Boşanmış qadın nə qədər təmiz olsa da, ona kənardan pis gözlə baxırlar”
29 Feb 2024 | 20:44
Sərnişinlərin NƏZƏRİNƏ: Bir marşrut xəttinin istismarı dayandırılır
29 Feb 2024 | 20:34
Sabah Azərbaycanın 27 kəndində qaz təchizatında fasilə yaranacaq
29 Feb 2024 | 20:26
Xocalıda aşkar edilmiş kütləvi məzarlıqdan daha bir azyaşlının qalıqları çıxarılıb
29 Feb 2024 | 20:25
Rektorun avtomobili cərimələndi
29 Feb 2024 | 20:19
"Vəfa sevgilisindən küsəndə 100 min xərcə salır" - Zaur Kamal
29 Feb 2024 | 20:18
Səfalət içində sağlamlıq: Bu mümkündürmü?
29 Feb 2024 | 20:16
Sevgiyə yox, pula “hə” deyən bürclər – Milyonçu ilə evlənmək yeganə hədəfdir
29 Feb 2024 | 20:12
Şəkidə avtomobil 68 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
29 Feb 2024 | 20:04
Saxtalaşdırılan Xocavənd abidələri - VİDEO
29 Feb 2024 | 19:59
Baş prokuror yanında Elmi-Məsləhət Şurasının növbəti iclası keçirilib
29 Feb 2024 | 19:41
Əfsanəvi komandirin heykəlinin qoyulacağı yer bəlli oldu - VİDEO
29 Feb 2024 | 19:40
"PİZZA MİZZA" cərimələndi
29 Feb 2024 | 19:38
İran hökuməti qadın jurnalisti həbs etdirib - FOTO
29 Feb 2024 | 19:25
Gəncədə 64 yaşlı qadını yük maşını vurub
29 Feb 2024 | 19:20
Masallıda 16 yaşında ərə verilən qızın toyundan görüntülər - YENİLƏNİB + VİDEO
29 Feb 2024 | 19:17
Acun Ilıcalının klubu Pikeni transfer etdi - FOTO
29 Feb 2024 | 19:12
Azərbaycanlıların boy problemi: Niyə qısalırıq? - VİDEO
29 Feb 2024 | 19:09
Dilarə ərə gedir? - “Onu dolandıracağam” - VİDEO
29 Feb 2024 | 19:07
Azərbaycanın dövriyyədə ümumi dəyəri 2 milyard dollardan çox olan avrobondları var
29 Feb 2024 | 19:04
İsrailin Baş naziri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
29 Feb 2024 | 18:58
"Sovetdən qalma "stavka" sistemindən çıxa bilmirik..." - Nazir 
29 Feb 2024 | 18:38
Martda bizi gözləyən ciddi təhlükə: Bu tarixlərdə diqqətli olun
29 Feb 2024 | 18:36
Şagirdlərə şad xəbər
29 Feb 2024 | 18:35
Natiq Şirinov və Alim Qasımovun fantastik TOY QİYMƏTLƏRİ – FOTO
29 Feb 2024 | 18:25
Azərbaycanın daxili dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
29 Feb 2024 | 18:22
Orqanizmə faydalı olan içkilər
29 Feb 2024 | 18:13
Azərbaycanın xarici dövlət borcunun yeni tərkibi açıqlanıb
29 Feb 2024 | 18:10
Məşhur aparıcı ilə ailə quran icra başçısı toyda qonaqlara qadağa qoydu - FOTO
29 Feb 2024 | 18:05
İran hökuməti qadın jurnalisti həbs etdirib - FOTO
29 Feb 2024 | 18:02
BDU-da “Enterprise Azerbaijan” portalının “Startup School 2” layihəsinin təqdimatı keçirilib - FOTO
29 Feb 2024 | 17:59
"Gurbetçi Şaban" filmi gerçək olu: 24 uşaq üçün ildə 1,5 milyon avro alır - FOTO
29 Feb 2024 | 17:55
Korrupsiyaya bulaşmış Avroparlament: erməni lobbisindən yemlənənlərin hədəfi - ŞƏRH + FOTO
29 Feb 2024 | 17:55
Azərbaycanda soğan əkinlərinin sığorta mövsümünə start verilib
29 Feb 2024 | 17:52
Ceyhun Bayramov Türkiyəyə getdi
29 Feb 2024 | 17:50
Azərbaycanda icra başçısının birinci müavini işdən çıxarıldı
29 Feb 2024 | 17:48
Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı bu cür qərəzinin arxasındakı kimlər dayanır?- Millət vəkili AÇIQLADI 
29 Feb 2024 | 17:46
"Bayden sağlam və enerjilidir" - ABŞ prezidenti tibbi müayinədən keçib
29 Feb 2024 | 17:43
Azərbaycan Türkiyə şirkətini natrium sianid istehsalına cəlb etmək istəyir - FOTO
29 Feb 2024 | 17:39
Azərbaycanda psixoloqlara inamsızlığın səbəbi nədir? - VİDEO
29 Feb 2024 | 17:36
Bakıda 6 evdən oğurluq edən şəxs SAXLANILDI - VİDEO
29 Feb 2024 | 17:33
Məktəblərdə imtahanların sayı azaldıla bilər
29 Feb 2024 | 17:30
Fransanın gözündə qalacaq savaş arzusu: Azərbaycan müharibə istəmir - ŞƏRH + FOTO
29 Feb 2024 | 17:27
Məktəblərdə iş dəftərlərinin ödənişsiz olması müzakirə edilir - RƏSMİ
29 Feb 2024 | 17:25
Türkiyədə imtahana Qənirə Paşayeva ilə bağlı sual salındı - FOTO
29 Feb 2024 | 17:23
Rövşanə yayılan videolardan danışdı: “Daha abırlı, daha həyalı...”
29 Feb 2024 | 17:20
"Neftçi" - "Qarabağ" matçını FIFA referisi idarə edəcək
29 Feb 2024 | 17:16
Bakı metrosunda gediş haqqı artırılacaq? - AÇIQLAMA
29 Feb 2024 | 17:12
Dövlət Gömrük Komitəsi Hökumət Ödəniş Portalına alternativ yenilik tətbiq edib
29 Feb 2024 | 17:08
XİN başçıları arasında sülh müqaviləsi layihəsi üzrə danışıqlar aparılıb - YENİLƏNİB + FOTO
29 Feb 2024 | 17:07
Azərbaycanda bu universitet BAĞLANIR - RƏSMİ
29 Feb 2024 | 17:03
Azərbaycan və ABŞ Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsini müzakirə edib
29 Feb 2024 | 16:58
Audiovizual Şuranın əməkdaşları BDU tələbələrinə mühazirə oxuyublar - FOTO
29 Feb 2024 | 16:54
Ceyhun Bayramov Almaniyanın dövlət katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİB + FOTO
29 Feb 2024 | 16:50
Azərbaycanda məktəblərdə mobil telefondan istifadə qadağan edilə bilər? - AÇIQLAMA + FOTO
29 Feb 2024 | 16:47
Azərbaycanda 300-dən çox məktəbdə smartfonların istifadəsi qadağan edilib
29 Feb 2024 | 16:43
"Türkiyə və Çin Ukrayna ilə Rusiya arasında danışıqlar üçün platformalar hazırlayır" - ISW
29 Feb 2024 | 16:38
"Qarabağ Universitetində tələbələr ilk illərdə dövlət hesabına təhsil alacaq" - Nazir
29 Feb 2024 | 16:35
Azərbaycanda bu şəxslər evlə təmin olunacaq - RƏSMİ
29 Feb 2024 | 16:31
Ağıza çıxan yaralardan necə xilas ola bilərik? - ƏTRAFLI
29 Feb 2024 | 16:25
Siyasət və geosiyasət böyük güclərin biznes maraqlarına xidmət edən alətlərdi…
GÜNLÜK
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
29 Feb 2024 | 09:05
Novruzda rayonlarda dincəlmək neçəyə başa gələcək? - QİYMƏTLƏR/VİDEO
29 Feb 2024 | 13:50
Millət vəkili dönərxana sahiblərinə SƏSLƏNDİ: "Əti hardan alırsınız ki?"
29 Feb 2024 | 07:55
Mobil telefonlar necə izlənilir? – VİDEO
29 Feb 2024 | 06:41
Telefonunuzda olan təhlükəli bakteriyalar – XƏBƏRDARLIQ
29 Feb 2024 | 10:44
Prokuror tanınmış blogerə bu qədər cəza istədi
29 Feb 2024 | 06:59
Soyuq su içməyin! Sağlamlıq üçün 5 ZİYANI
29 Feb 2024 | 08:33
5 min ildir xəstəliklərə çarə olan çay - Resept
29 Feb 2024 | 09:17
Xalq artisti: “Ulduz xəstəliyinə tutulublar, elə bilirlər ki, oxumasalar da aktyordurlar”
29 Feb 2024 | 08:16
Stresi azaldan 10 qida - Mütləq sınayın!
HƏFTƏLİK
23 Feb 2024 | 13:25
Maaş və pensiyalar yenidən artacaq? - Nazirlikdən CAVAB
24 Feb 2024 | 13:15
“Böyüyümdür, nə etməli idim?” - Nüşabə Ələsgərli xalq artisti ilə yayılan ARXİV görüntüsündən danışdı - VİDEO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
27 Feb 2024 | 09:32
“Heç kimə demirdim ki, “Uzundraz Oqtay” mənəm”- məşhur filmin qəhrəmanı-EKSKLÜZİV
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
23 Feb 2024 | 09:49
Məşhur aktyor: “Azərbaycan deyəndə göz önümdə qardaş canlanır, Oktay Kaynarca ilə 35 ildir dostuq”-EKSKLÜZİV
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
24 Feb 2024 | 19:01
Azərbaycanda xanım həkimə yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ
AYLIQ
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
29 Feb 2024 | 09:05
Novruzda rayonlarda dincəlmək neçəyə başa gələcək? - QİYMƏTLƏR/VİDEO
29 Feb 2024 | 13:50
Millət vəkili dönərxana sahiblərinə SƏSLƏNDİ: "Əti hardan alırsınız ki?"
29 Feb 2024 | 07:55
Mobil telefonlar necə izlənilir? – VİDEO
29 Feb 2024 | 06:41
Telefonunuzda olan təhlükəli bakteriyalar – XƏBƏRDARLIQ
29 Feb 2024 | 10:44
Prokuror tanınmış blogerə bu qədər cəza istədi
29 Feb 2024 | 06:59
Soyuq su içməyin! Sağlamlıq üçün 5 ZİYANI
29 Feb 2024 | 08:33
5 min ildir xəstəliklərə çarə olan çay - Resept
29 Feb 2024 | 09:17
Xalq artisti: “Ulduz xəstəliyinə tutulublar, elə bilirlər ki, oxumasalar da aktyordurlar”
29 Feb 2024 | 08:16
Stresi azaldan 10 qida - Mütləq sınayın!