“Dövlət müstəqilliyimiz bu tarixi sənədlərlə bərpa edildi...”-Tariximizə fərqli baxış...
Elm və Təhsil
Oxunub: 2722
24 Jun 2024 | 19:05
“Dövlət müstəqilliyimiz bu tarixi sənədlərlə bərpa edildi...”-Tariximizə fərqli baxış...
1988-ci ilin fevral ayında ilk çıxışlar başladı, noyabrın 17-dən dekabrın 4-ə qədər “Azadlıq” (o vaxt Lenin meydanı) meydanında fasiləsiz mitinq keçirildi...”
 
Moderator.az aktuallığını nəzərə alaraq tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Akif Nağının Azərbaycan tarixinə və onun öyrənilməsinə fərqli baxışlarıyla bağlı silsilə yazılarını oxucuların müzakirəsinə buraxır:
(Əvvəli burada:)
 
SSRİ-nin süqutu. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi...- XXXXVI mövzu
 
1980-cı illərin ortalarından başlayaraq SSRİ iqtisadi-siyasi böhran və tənəzzül mərhələsinə daxil oldu. 80-cı illərin ikinci yarısından ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslər bu böhranı daha da dərinləşdirdi. Müxtəlif iqtisadi proqramlar qəbul etməklə və ya struktur dəyişiklikləri yolu ilə hakimiyyət mövcud siyasi sistemi qoruyub saxlamağa çalışırdı. Belə proqramlardan biri, həm də ən sonuncusu 1985-1986-cı illərdə Yenidənqurma proqramı oldu. Lakin iqtisadi və siyasi böhranın son dağılma mərhələsini yaşayan SSRİ-ni bu islahatlar proqramı da qurtara bilmədi, əksinə prosesi daha da tezləşdirdi. 
 
Bu vaxt Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. 1988-ci ilin mayında Moskva Əbdürrəhman Vəzirovu Kamran Bağırovun əvəzinə hakimiyyətə gətirdi. Onun cəhdləri heç bir nəticə vermədi, 1990-cı il 20 Yanvar faciəsindən sonra Moskvaya qaytarıldı. Hakimiyyət kürsüsündə onu Ayaz Mütəllibov əvəz etdi [1].
 
1980-ci illərin sonuna doğru SSRİ və onun sosialist düşərgəsi çox gərgin bir böhranla üzləşdi. ABŞ və onun müttəfiqləri isə SSRİ-nin zəifləməsindən istifadə edərək tədricən onun təsir dairəsində olan ölkələrə və bölgələrə daxil olmağa başladılar. Afrikada Somali, Anqola, Konqo, Mozambik, Asiyada Vyetnam, Əfqanıstan, Çin, Şimali Koreya, Amerikada Kuba, Avropada Macarıstan, Şərqi Almaniya, Polşa, Çexoslovakiya, Yuqoslaviya və digərləri bu düşərgəyə daxil idi. Az vaxt ərzində böyük dəyişikliklər baş verdi, onlar sosialist perspektivindən ya tam imtina etdilər, ya da, məsələn, Çin kimi təkamül formasını tətbiq etdilər. Millətlər bir-birinin ardınca SSRİ-yə, sosializm quruluşuna qarşı hərəkata başladılar.
 
Bu dövrdə Azərbaycanda ictimai-siyasi həyat bir qədər canlandı. 1987-1988-ci illərdə Bəxtiyar Tuncay, Tofiq Rəsulzadə, Fuad Ağayev, Məhəmməd Hatəmi Tantəkin, Ağası Hun, Vurğun Əyyub, İsa Qəmbər, Zərdüşt Əlizadə və digərlərinin iştirakı ilə “Bakı Alimlər klubu”, “Varlıq”, “Çənlibel”, “Oğuz” və digər təşkilatlar yaradıldı. Bu təşkilatlar əsasən maarifləndirmə fəaliyyəti ilə məşğul idi [4]. Xalq həm müstəqillik uğrunda, həm də Qarabağda erməni iddialarına qarşı mübarizəyə qalxdı. 1988-ci ilin fevral ayında ilk çıxışlar başladı, noyabrın 17-dən dekabrın 4-ə qədər “Azadlıq” (o vaxt Lenin meydanı) meydanında fasiləsiz mitinq keçirildi. Nemət Pənahlı, İsa Qəmbər, Sabir Rüstəmxanlı, Etibar Məmmədov, Əbülfəz Elçibəy, Rəhim Qazıyev və digərləri mitinqə rəhbərlik etdilər. Xalq hərəkatının nəticəsi olaraq, 1989-cu il iyulun 16-da Bakıda keçirilən təsis konfransında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi (AXC) yaradıldı. Ə.Elçibəy sədr, İ.Qəmbər, E.Məmmədov, R.Qazıyev, T.Qasımov və digərləri İdarə heyətinə seçildilər [5, s.635].
“İttifaq respublikaları” 1990-1991-ci illərdə SSRİ-nin tərkibindən çıxmaqla bağlı qanun və qərarlar qəbul etdilər. Bütün istiqamətlərdə SSRİ-nin dağılması prosesi sürətləndi. İmperiya son günlərində bir sıra qanlı hadisələr törətdi. 1989-cu il aprelin 9-da Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərində xalq hərəkatı silahla yatırıldı, 21 nəfər həlak oldu, 100 nəfərə yaxın yaralandı, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində xalq hərəkatına divan tutuldu, 131 nəfər qətlə yetirildi, 700 nəfərdən çox adam yaralandı, 1991-ci il yanvarın 11-13-də Litvanın paytaxtı Vilnüsdə dinc nümayiş dağıdıldı. 13 nəfər həlak oldu, 600-ə qədər adam yaralandı. Bakıda sovet qoşunları xüsusi qəddarlıq və vəhşiliklə hərəkət etdilər. Azərbaycan xalqı imperiyaya qarşı güc və iradəsini göstərdi. Hər yerdə Sovet rəhbərliyinin bu cinayəti pisləndi. Tanınmış siyasi xadim, dövlət adamı Heydər Əliyev Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyinə gedərək çıxış etdi, bu cinayəti ittiham etdi [11, s.15]. Gözlənilməz reaksiyalar da oldu. ABŞ prezidenti Corc Buş Kremlin bu cinayətinə bəraət qazandıraraq, “asayişi bərqərar etmək” üçün zəruri addım adlandırdı. İngiltərənin baş naziri M. Tetçer sonralar etiraf etdi ki, ABŞ prezidenti Corc Buş, Fransa prezidenti F. Mitteran və o, özü 20 Yanvar qırğınına etiraz etmədilər: “Biz bu addımın vacibliyini başa düşdük”. [10, s.26-27].
 
Bütün bu cinayətlərin təşkilatçısı olan Mixail Qorbaçov imperiyanı xilas etmək üçün siyasi dəyişikliklər etdi, prezident üsul-idarəsinə keçdi, 1990-cı ilin mart ayında SSRİ-nin prezidenti oldu. O, növbəti addım kimi, 1991-ci il martın 17-də SSRİ-nin saxlanılmasına dair referendum keçirdi. İttifaq üzrə referendumda iştirak edənlərin 76%-i SSRİ-nin saxlanılmasının lehinə “səs verdi”. Azərbaycanda bu rəqəm 93% oldu [13, s.350]. Yalnız Naxçıvan bölgəsi referendumda iştirak etmədi. Həmin vaxt Heydər Əliyev Naxçıvanda idi. O, 1987-ci ilin oktyabrında M.Qorbaçovun qərəzli mövqeyi nəticəsində SSRİ rəhbərliyindəki vəzifələrindən uzaqlaşdırılmış, bir müddət Moskvada yaşadıqdan sonra 1990-cı ilin iyulunda Bakıya, oradan da Naxçıvana qayıtmışdı və müəyyən çərçivələr daxilində siyasi proseslərdə iştirak edir, AXC-nin Naxçıvan şöbəsi ilə də əlaqələrini saxlayırdı. H.Əliyevin və Xalq Cəbhəsi fəallarının müqaviməti nəticəsində Naxçıvan 17 mart referendumunu boykot etdi. H.Əliyev həmin ilin sentyabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi, geniş siyasi fəaliyyətə başlayaraq, 1992-ci ilin noyabrında Yeni Azərbaycan Partiyasını yaratdı.
 
M.Qorbaçovun 17 mart referendumu da SSRİ-ni xilas edə bilmədi. Hadisələr sürətlə inkişaf edir, M.Qorbaçovla yanaşı SSRİ-nin digər rəhbərləri də vəziyyətdən çıxış yolu tapmağa çalışırdı. SSRİ rəhbərliyinin bir qrupu vəziyyətdən çıxış yolu kimi dövlət çevrilişi həyata keçirməyə, M.Qorbaçovu hakimiyyətdən kənarlaşdırmağa cəhd etdi. Ölkənin vitse-prezidenti Gennadi Yanayev, dövlət təhlükəsizliyi komitəsinin sədri Vladimir Kryuçkov, daxili işlər naziri Boris Puqo, müdafiə naziri Dmitri Yazov və digərlərinin daxil olduğu qrup 1991-ci il avqustun 18-də Krımın Foros şəhərində dövlət iqamətgahında istirahətdə olan M.Qorbaçovu faktiki olaraq həbs etdilər. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, M.Qorbaçov avqustun 20-də SSRİ-nin ləğvi və Suveren Dövlətlərin Federativ Birliyi adlı yeni qurumun yaradılmasına dair sənədi imzalamağa hazırlaşırdı. Onlar M.Qorbaçova bu fikirdən geri çəkilməyi təklif etdilər. M.Qorbaçov bu təkliflə razılaşmadığına görə avqustun 19-da onun hakimiyyətdən kənarlaşdırıldığı və ölkədə Fövqəladə Vəziyyət üzrə Dövlət Komitəsinin (rusca “Государственный Комитет по Чрезвычайному Положению-QKÇP) yaradıldığını, həmin orqanın hakimiyyəti ələ aldığını elan etdilər. “QKÇP qiyamı” və ya “Avqust qiyamı” adlandırılan bu çevriliş cəhdinin qarşısı Rusiya lideri Boris Yeltsinin rəhbərliyi ilə alındı və M.Qorbaçov avqustun 22-də Moskvaya, öz vəzifəsinə qayıtdı [8]. Bəzi totalitar ölkələr qiyam cəhdini alqışladı, Qərb ölkələri isə birmənalı şəkildə M.Qorbaçovu müdafiə etdi.
 
M.Qorbaçovun hakimiyyətə qayıtması proseslərin qarşısını ala bilmədi. Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Belarus rəhbərləri 1991-ci il dekabrın 8-də Belarusun Belovejsk meşəsində “Viskuli” hökümət iqamətgahında SSRİ-nin ləğvi və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) yaranmasına dair saziş imzaladılar. Sazişə Belarusdan Stanislav Şuşkeviç, Rusiyadan Boris Yeltsin, Ukraynadan Leonid Kravçuk qol çəkdilər [9, s.50-51]. Bununla SSRİ adlı imperiyanın mövcudluğuna son qoyuldu. 1991-ci il dekabrın 21-də Qazaxıstanın paytaxtı Alma-Atı şəhərində Rusiya, Ukrayna, Belarus, Azərbaycan, Ermənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan və digər respublikaların prezidentlərinin iştirakı ilə toplantı keçirildi, iştirakçılar SSRİ-nin ləğvi, MDB-nin yaradılması ilə bağlı sazişə qoşulmaq haqqında Alma-Atı Bəyannaməsini imzaladılar (Azərbaycan MDB-yə rəsmən 1993-cü il 24 sentyabrda daxil oldu). Baltikayanı respublikalar (Latviya, Litva, Estoniya) MDB-yə daxil olmadı.
Xalqın təzyiqi və o zamankı ictimai-siyasi proseslərin təsiri ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti 30 avqust 1991-ci il tarixli “Müstəqillik haqqında Bəyannamə” və 18 oktyabr 1991-ci il tarixli “Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktı” qəbul etdi. Bu sənədlərin hüquqi qüvvəyə minməsini təsdiqləyən “Müstəqillik haqqında” referendum 1991-ci il dekabrın 29-da keçirildi. Bu tarixi sənədlərlə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edildi. Azərbaycanın siyasi təsisatları da müstəqillik dövrünə uyğunlaşdırıldı. Parlamentin quruluşu, iş qayda və prinsipləri yeniləndi. Ölkədə Prezident institutu təsis edildi, 1991-ci il 8 sentyabr ümumi seçkiləri ilə Ayaz Mütəllibov Azərbaycanın ilk prezidenti seçildi. 1991-ci ilin noyabrından ilin sonuna qədər Azərbaycanın müstəqilliyini ilk olaraq Türkiyə, Rumıniya, Pakistan, İsveçrə, İran, İsrail, 1992-ci ildə isə ABŞ, Rusiya və digər ölkələr tanıdılar. Azərbaycan 1992-ci il yanvarın 30-da ATƏM-in (1995-ci ildən ATƏT), həmin il martın 2-də isə BMT-nin tamhüquqlu üzvü oldu [7].
 
Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövrünün ilk illərində bir sıra problem və cətinliklərlə üz-üzə qalmışdı. 1990-cı illə müqayisədə istehsalın bütün sahələrində illik artım sürəti azı 25%-30% aşağı düşmüşdü. Bu mərhələdə respublika iqtisadiyyatının inkişafına mənfi təsir göstərən bir çox güclü amilər var idi. Bu amillərdən Ermənistanın təcavüzü, keçmiş SSRİ-nin regionları ilə iqtisadi əlaqələrin kəsilməsi, siyasi rəhbərliyin aydın fəaliyyət planının olmaması, hakimiyyət uğrunda kəskin mübarizənin aparılmasını və digərlərini göstərmək olar…
 
(Davamı var)
 
Ədəbiyyat:
 
 
1. Azərbaycanın ilk prezidenti necə xatırlanacaq?- bbc.com/azeri/azerbaijan-60898848.
 
2. Qəniyev H. Azərbaycan tarixi. Ali məktəblər üçün dərslik. “Elm və Təhsil” nəşriyyatı. Bakı, 2019.
 
3. Naxçıvan ensiklopediyası, Bakı, Elm, 2002.
 
4. Tuncay B. Azərbaycan xalqının Çənlibel təşkilatının tarixi.- muhaz.org/bextiyar-tuncay-azerbaycan-xalqnn-cenlibel-teşkilatnn-tarix-se.html.
 
5. Yaqublu N. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı Ensiklopediyası. Bakı: “Qanun” Nəşriyyatı, 2018.
 
6. “Azerbaijan profile-Timeline”. –bbc.com/news/world-europe-17047328.
 
7. “The World Factbook: Azerbaijan.-cia.gov/library/publikations/the world- factbook/glos/aj.html.
 
8. Августовский кризис 1991. Большая Российская энциклопедия.-bigenc.ru/domestic_history/text/3785347.
 
9. Беловежские соглашения// Новая Российская Энциклопедия. Т. III (I). Москва, Инфра, 2007.
 
10. Зверев А. Этнические конфликты на Кавказе, 1988-1994 г.// Спорные границы на Кавказе. Москва, «Весь мир», 1996.
 
11. Зенькович Н. Самые закрытые люди: энциклопедия биографий. Алиев Г.А.- Москва, Олма-Пресс, 2002.
 
12. Мехтиев А. Мятежный полковник хочеть быть президентом// Независимая газета, Москва, 18.06.1993.
 
13. Постановление ВС СССР от 21 марта 1991 года № 2041-1 «Об итогах референдума СССР» 17 марта 1991 года.// Ведомости СНД и ВС СССР.-1992.
 
Oxşar xəbərlər
06:44, Bu gün
Avtomobillərə çəkilən qoruyucu üzlüklərlə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ
06:24, Bu gün
Azərbaycanda sabiq diplomat SAXLANILDI
22 Jul 2024 | 23:36
"Gülümsəyin, bu, ürəyiniz üçün faydalıdır": beyin infarktın müalicəsinə kömək edir
22 Jul 2024 | 23:33
Xəbərdarlıq: İyulun 26-dan avqustun 5-nə kimi vaxtınız var
22 Jul 2024 | 23:23
"Demokratlar həmişə ermənipərəst olublar" - Qüdrət Həsənquliyev
22 Jul 2024 | 23:18
Azərbaycanda nadir rast gəlinən heyvan Kəlbəcərdə... - FOTO
22 Jul 2024 | 23:15
Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq bu il işğalda olan Krımı bloklaya bilər
22 Jul 2024 | 23:10
Bu ölkədən Bakıya birbaşa reyslər açıla bilər - Nazir
22 Jul 2024 | 23:03
Dondurmanı necə faydalı etmək olar?
22 Jul 2024 | 23:00
"Nar" Mətbuat günündə jurnalistləri bir araya topladı - FOTOLAR
22 Jul 2024 | 22:57
Dövlət Departamenti: "ABŞ sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir"
22 Jul 2024 | 22:50
iPhone istifadəçilərinin nəzərinə - Bu tətbiqi dərhal silin!
22 Jul 2024 | 22:43
Məşhur müğənni milyarderlər siyahısına düşdü
22 Jul 2024 | 22:35
Sakinlərin DİQQƏTİNƏ: Sabah bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq
22 Jul 2024 | 22:27
"İstanbula  getmişdim, nə qədər evlilik təklifi aldım..."
22 Jul 2024 | 22:20
Azərbaycanlı gənc "Harvard"ı fərqlənmə ilə bitirdi
22 Jul 2024 | 22:15
Nişanlısı dənizdə ölən Aytac: Gözlə məni... - FOTO
22 Jul 2024 | 22:11
Tovuzda 40 qəpiyə görə dava DÜŞDÜ
22 Jul 2024 | 22:05
Dövlət Departamenti: "ABŞ sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir"
22 Jul 2024 | 22:05
Milli Məclis Aparatının sabiq rəhbəri VƏFAT ETDİ
22 Jul 2024 | 22:00
Azərbaycan mətbuatı tarixindən - Nəsiman Yaqublunun yazısı
22 Jul 2024 | 21:54
"Kişilər həmişə "zapasda" başqa qız saxlayır" - Müğənni Aygül xanımlara səsləndi
22 Jul 2024 | 21:51
"Sözü, fikri, düşüncəsi azad olmayan insan Azad İnsan ola bilməz"
22 Jul 2024 | 21:48
Azərbaycandan yeni siyasi-ekoloji mədəniyyət nümunəsi...
22 Jul 2024 | 21:43
Bakıda baha internetə əlac tapılıb
22 Jul 2024 | 21:40
"Onlar Defi öldürdülər! İnşaAllah, Sinvarı da öldürəcək..." - Audio söhbət
22 Jul 2024 | 21:35
Bakıda arvadından ayrılan kişi anasını öldürdü
22 Jul 2024 | 21:31
“2013-cü ildə “ASAN xidmət” yaradıldı…”-TARİX
22 Jul 2024 | 21:22
“Simpsonlar” Kamala Harrisin prezident seçkilərində qələbəsini "proqnozlaşdırdı"
22 Jul 2024 | 21:15
Bakıda avtobus alışıb yandı
22 Jul 2024 | 21:10
Xırdalanda qatar uşağı vurub öldürdü
22 Jul 2024 | 21:03
Bu kənddə kişilər və qadınlar üçün ayrı dayanacaqlar var - FOTO
22 Jul 2024 | 20:56
Tiflisdə iş adamının qətli: Azərbaycanlı 9 il sonra tutuldu
22 Jul 2024 | 20:50
Üçotaqlı ev külə döndü: İki yaşlı körpə yanaraq can verdi
22 Jul 2024 | 20:44
Bakıda vətəndaşları intihara təhrik edən qəhvə satan şəxs barədə tədbir görülüb
22 Jul 2024 | 20:36
Yaponların xoşbəxt evliliyin sirri bu imiş - MARAQLI FAKT
22 Jul 2024 | 20:28
Səfir: Misirlə Azərbaycan arasında əlaqələr bundan sonra da möhkəmlənəcək
22 Jul 2024 | 20:22
“Azərpoçt”: Ölkədaxili pul köçürmələrində 60-70 % azalma var
22 Jul 2024 | 20:15
Bakıda azyaşlını girov götürüb, öldürəcəyi ilə hədələdilər - Polis...
22 Jul 2024 | 20:10
Bakıda uşaq bağçasından OĞURLUQ: Görün nə apardılar?
22 Jul 2024 | 20:06
Alman nazir: Acı həqiqət budur ki, Putin Rusiyası...
22 Jul 2024 | 19:58
Azərbaycanda ağır qəza: 10 nəfər xəsarət aldı
22 Jul 2024 | 19:52
Həmidə Ömərova yeni seriala çəkilir
22 Jul 2024 | 19:45
Polisdən ƏMƏLİYYAT: Saxlanılanlar var
22 Jul 2024 | 19:37
Ağcabədidə yol kənarında yanğın olub
22 Jul 2024 | 19:30
"Tesla" insanabənzər robotlar istehsal edəcək
22 Jul 2024 | 19:24
“Sabirin “neçə əhli-qələmlər, buraxıb canıma qəmlər” dediyi əsərindəki fikirlər hələ də aktualdır...”
22 Jul 2024 | 19:20
“Duman”ın solistinin həyat yoldaşı çimərlikdə ulduz oldu – HAMI ona baxırdı
22 Jul 2024 | 19:14
Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ olub
22 Jul 2024 | 19:06
Lənkəranda məsciddən oğurluq edildi
22 Jul 2024 | 18:59
Maşını niyə pəncərəsi açıq sürmək olmaz?
22 Jul 2024 | 18:51
Xırdalanda 14 mərtəbəli binanın şaxtası boyunca elektrik naqilləri yanıb, sakinlər təxliyə edilib
22 Jul 2024 | 18:45
Türkiyədə otel və restoranlar pik turizm mövsümündə boş qalıb
22 Jul 2024 | 18:40
"Lamborghini" dizaynında smartfon təqdim olundu
22 Jul 2024 | 18:35
Avropa İttifaqı tarixdə ilk dəfə olaraq Ermənistana hərbi dəstək göstərməyə qərar verib
22 Jul 2024 | 18:33
Oğuzda 11 yaşlı qız yelləncəyin ipinə dolanaraq boğulub
22 Jul 2024 | 18:27
Bazarda pomidor niyə bahadır? – Sədrdən AÇIQLAMA
22 Jul 2024 | 18:20
Qara Qarayevin abidəsi restavrasiya edilir
22 Jul 2024 | 18:13
Jurnalistlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni layihələr nəzərdə tutulur
22 Jul 2024 | 18:07
Gəlinlik seçəndə diqqətli olun, sirr “kəmərdə”dir
22 Jul 2024 | 18:07
Fatmayıda bağ evindən 20 min manatlıq OĞURLUQ
22 Jul 2024 | 18:02
"Azərbaycan öz qazını Rusiyanın əvəzinə Ukrayna vasitəsilə ixrac edə bilər" - "Bloomberg"
22 Jul 2024 | 18:00
Azərbaycanda un ucuzlaşıb
22 Jul 2024 | 17:53
Şəxsiyyət testi: Seçdiyiniz ay xarakter xüsusiyyətlərinizi ortaya qoyur
22 Jul 2024 | 17:47
Çimərlikdə bunlara yoluxa bilərsiniz – DİQQƏTLİ OLUN
22 Jul 2024 | 17:44
“Mənim üçün ən böyük mükafat - sözümü azad demək, yazmaq imkanı olardı...”
22 Jul 2024 | 17:40
Azərbaycanda FACİƏ: Futbol klubunun rəhbəri çayda boğuldu - VİDEO 
22 Jul 2024 | 17:33
Meyxanaçı Kərimdən YENİ XƏBƏR
22 Jul 2024 | 17:28
"Putin çox da ağıllı deyil, həm də amansızdır" - Zelenski
22 Jul 2024 | 17:26
"Demokratlar Partiyasının bütün liderləri Kəmalə Harrisə dəstək verib" - CNN
22 Jul 2024 | 17:18
Azərbaycanda 16 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb
22 Jul 2024 | 17:11
18 minlik kostyumumun 4 bakal pivə ilə korlayanı BELƏ CƏZALANDIRDI - VİDEO
22 Jul 2024 | 17:04
Bakının Mətbuat prospektində və Əhmədbəy Ağaoğlu küçəsində təmir işləri aparılır
22 Jul 2024 | 16:58
Bakıda tanışını bıçaqlayan kişi saxlanıldı
22 Jul 2024 | 16:53
Zelenskidən Baydenin qərarına reaksiya
22 Jul 2024 | 16:45
Bakıda arıçılıq məhsullarının növbəti Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək
22 Jul 2024 | 16:39
Ağıl dişləri nə üçündür?
22 Jul 2024 | 16:32
Sumqayıtda küçədən meyit tapılıb
22 Jul 2024 | 16:26
Bu il universitetlərdə keçid balı artacaq?
22 Jul 2024 | 16:20
Fərrux Kərimoviç Zakirova “Xalq artisti” fəxri adı verilib
22 Jul 2024 | 16:14
Prezidentdən "ASAN Viza" ilə bağlı FƏRMAN
22 Jul 2024 | 16:08
Azərbaycana qarşı olan ekspertə cinayət işi açıldı
22 Jul 2024 | 16:02
Tramp qalib gəlsə, nələr dəyişəcək? - Kobaxidze
22 Jul 2024 | 15:56
Türkiyə ilə Yunanıstan arasında yeni körpü salınacaq
22 Jul 2024 | 15:49
Bakı həbsxanasında daha bir ÖLÜM
22 Jul 2024 | 15:43
İranda səkkiz nəfər edam olunub
22 Jul 2024 | 15:37
2024-cü ildə ailəvi istirahət üçün ƏN YAXŞI İSTİQAMƏTLƏR
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 15:25
Ermənistan sərhədimizi atəşə tutub, “təklif” verdi
22 Jul 2024 | 15:18
Milli Parkın ərazisində qanunsuz ov edən saxlanıldı
22 Jul 2024 | 15:12
İyulda temperatur iqlim normasından 3.4 dərəcə yüksək olub
22 Jul 2024 | 15:05
Salma Hayek eyni kişi ilə 4 dəfə evləndiyini açıqladı
22 Jul 2024 | 14:57
Jurnalistlərin yazdığı xəbərlər əsasında 4 cinayət işi açılıb - BAŞ PROKUROR
22 Jul 2024 | 14:50
Tanınmış yazıçı VƏFAT ETDİ
22 Jul 2024 | 14:44
Azad olunan ərazilərdə ötən həftə zərərsizləşdirilən mina sayı açıqlanıb
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 14:32
“Özümü gözəl hesab etmirəm” - VİDEO
22 Jul 2024 | 14:25
Eyni suyun fərqli dadı: “təmiz su” fırıldaqlığı - SƏDR DANIŞDI
22 Jul 2024 | 14:18
Mükəmməl qarpızı necə seçmək olar? - Satıcıların demədiyi sirlər
22 Jul 2024 | 14:10
Jurnalist mətbuat günündə vəfat etdi
GÜNLÜK
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 10:46
Teatr Xadimləri İttifaqının qurultayı keçirilir-“Hacı İsmayılov bir müddətdən sonra yerini Mehriban Ələkbərzadəyə verəcək”-İDDİA+ÖZƏL
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 12:22
SON DƏQİQƏ! Xəzər dənizində Rusiya və İranın...
22 Jul 2024 | 12:09
Ticarət mərkəzində PARTLAYIŞ: Çox sayda yaralı var- VİDEO
22 Jul 2024 | 10:39
Nigar izləyicilərini TƏHQİR ETDİ: "Gedin, pəhriz saxlayın ki, əriniz iyrənməsin sizdən"
22 Jul 2024 | 10:23
Hamilə qadın ərini məşuqəsi ilə çimərlikdə yaxaladı - FOTO
22 Jul 2024 | 09:08
Bu qidaları yeyərək 100-200 il yaşaya bilərsiniz
22 Jul 2024 | 11:16
60 min manatlıq təklifə yox dedim – ƏRİM...(VİDEO)
22 Jul 2024 | 11:39
Minimum maaş bu tarixdə artacaq - Vaxt verildi
HƏFTƏLİK
21 Jul 2024 | 08:11
Uğur Qapıları açılacaq: 23 İyuldan etibarən həyatlarında ağ zodiak başlayacaq 2 Bürc
16 Jul 2024 | 07:34
Separatçı rejimin ləğvindən sonra Qarabağda qalmış bahalı avtomobil kimə hədiyyə edildi?..- “333 OD 33” nömrəli- FOTO
19 Jul 2024 | 11:24
Daha bir Azərbaycan jurnalisti Makronu "şillə"lədi - Oksfordda hesab günü - VİDEO
17 Jul 2024 | 08:34
Taksilərdə sui-istifadə artdı: Bu sürücülər artıq pul alır
16 Jul 2024 | 12:12
Ərdoğan “bozqurd” işarəsi göstərən Azərini alqışladı - FOTO/VİDEO
18 Jul 2024 | 13:58
“Atam rəhmətə gedəndə həmin dükan sahibi gəlib dedi ki, məndən gödəkçə alıb, amma”-Telman Adıgözəlovun oğlu-ÖZƏL
16 Jul 2024 | 08:30
Təhsilimizdə ciddi çatışmazlıq Yararsız diplomların yaranma səbəbləri-TƏHLİL
16 Jul 2024 | 08:14
Paşinyan buna görə İlham Əliyevdən daha iki il vaxt istədi...-O da razılaşdı?..-İDDİA
16 Jul 2024 | 10:23
Dünyaya səs salan “Qarabağ bülbülləri”-nin 4 oğlundan biri- “Ağdamın işğalından sonra oxumadı”-FOTOLAR+ÖZƏL
16 Jul 2024 | 14:53
“İran prezidentinin 1-ci müavini dedi ki, ölkə əhalisinin 52 faizi Azərbaycan türkləridir...”
AYLIQ
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 10:46
Teatr Xadimləri İttifaqının qurultayı keçirilir-“Hacı İsmayılov bir müddətdən sonra yerini Mehriban Ələkbərzadəyə verəcək”-İDDİA+ÖZƏL
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 12:22
SON DƏQİQƏ! Xəzər dənizində Rusiya və İranın...
22 Jul 2024 | 12:09
Ticarət mərkəzində PARTLAYIŞ: Çox sayda yaralı var- VİDEO
22 Jul 2024 | 10:39
Nigar izləyicilərini TƏHQİR ETDİ: "Gedin, pəhriz saxlayın ki, əriniz iyrənməsin sizdən"
22 Jul 2024 | 10:23
Hamilə qadın ərini məşuqəsi ilə çimərlikdə yaxaladı - FOTO
22 Jul 2024 | 09:08
Bu qidaları yeyərək 100-200 il yaşaya bilərsiniz
22 Jul 2024 | 11:16
60 min manatlıq təklifə yox dedim – ƏRİM...(VİDEO)
22 Jul 2024 | 11:39
Minimum maaş bu tarixdə artacaq - Vaxt verildi