“Qiyamət Günündə hesablaşarıq...”
Ekskluziv
Oxunub: 1942
11 Feb 2024 | 14:21
“Qiyamət Günündə hesablaşarıq...”
“Qiyamət Günündə hesablaşarıq!..”
 
“Hər kəs öz əməlinə və niyyətinə görə məsuliyyət daşıyacaq. Həqiqətən,Qiyamət saatı mütləq gələcəkdir…”
 
“Uca Allah xəbərdarlıq edir ki, zülm edənlər zülmə məruz qalanın duasından qorxsunlar. Axı O, Məndən soruşacaq, Mən də Ona cavab verəcəyəm”. Məzlumun duası ilə onun qəbulu arasında heç bir maneə yoxdur…”
 
Müsəlmanlar arasında zəif və müdafiəsiz olanlar digər, daha firavan möminlər üçün dəstək və qayğı obyekti olmalı olduğu halda, əksinə, haqsızlıq və zülmün qurbanı olurlar. Allah-Taala bir çox ayələrində zalımları haqq yola yönəltmədiyini bildirir. Başqasını alçaltmaq,  təhqir etmək, onlara zərər, bəla yetirmək ən böyük günahlardandır. Qoy məzlumlar ümidsiz olmasın, zalımlar rahatlanmasın. Həqiqətən, o gün gələcək ki, birincilər sevinəcək, ikincilər isə ifşa ediləcək və zəlil olacaqlar. Və "heç bir ruh incidilməyəcək". 
 
Xoş niyyətlərlə... 
 
Qüdsi- hədisdə Allah-Taala buyurur: 
 
“Ey bəndələrim, həqiqətən, Mən özümə zülm etməyi haram etdim və onu sizin aranızda da haram etdim- bir-birinizə zülm etməyin!” 
 
Var olan hər şeyi yaradan Uca Allah. O, kainat, təbiət insanlar üçün qanun-qaydalar qoyur, O, Əsas və yeganə Hakimdir. Allah-Təala Tək İlahdır və O, heç kəs qarşısında cavabdeh deyildir; İmam Şafiinin dediyi kimi, O, əməllərindən soruşulmayandır. Və Mütləq qüdrətinə baxmayaraq, Uca Allah zülmü Özünə haram (!) etdi! Ədalətsizlik - başqa bir insana və onun hüquqlarına hörmətsizlik; onun şərəfini, canını, malını, ailəsini alçaltmaq, təhqir etmək və ya qiymətləndirməməkdir. Ədalətin əsas prinsipi belədir: “Özünə qarşı edilməsini istəmədiyini başqalarına etmə”… 
 
Ehtiyaclarını bilən insan ədaləti haqsızlıqdan asanlıqla ayıra bilir. Haqsızlıq edənlərin, özünü haqlı hesab edənlərin mövqeyi təhlükəlidir. Onlar inadla səhv etdiklərini görməkdən imtina edir. Səhvlərinizi dərk edib etiraf etmək cəsarət, dürüstlük tələb edir və bu, müəyyən qədər öz dərdinizlə, ağrınızla üz-üzə qalmaqdır. Bu, insanın bədəninə batmış bir tikanı çıxararkən yaşadığı ağrıya bənzəyir… Amma çoxları qanın qalan hissəsini də yoluxdurmaqla və öz fitnə-fəsadların davam etdirməklə bununla yaşamağa hazırdır. Onlar təkcə öz bədbəxtliklərini ağırlaşdırmır, həm də başqalarına əziyyət verirlər. Çoxlarının hətta müdafiə bəhanələri var. Guya ki, bu, tikan deyil, dərinin bir hissəsidir, ona görə də onu çıxarmaq lazım deyil... Və ya "alimlər sübut ediblər ki, bədəndə tikanın olması immunitet sistemini gücləndirir"… Sayıqlama, cəfəngiyyatdır…  Cəfəngiyyat həm də “Belə olmalıdır" deyə başqalarına guya yaxşı niyyətlə əziyyət verən əxlaqi, fiziki və ya psixoloji zalımların xeyir məqsədləridir. Digərləri isə öz haqsızlıqlarıyla o qədər azrıblar ki, ən müqəddəs şeyə - dinə də əl uzadırlar. Hədisləri, ayələri və ya alimlərin kəlamlarını özlərinə uyğun şərh edərək, öz zülmlərini, fitnə-fəsadlarını onlarla izah edirlər. Halbuki zəhərlənən bir insan üçün ona hansı qabdan, büllur qədəhdən və ya taxta qabdan içki verməyinizin mənası olmadığı kimi,  haqsızlıq etdiyiniz insana həmin haqsızlığın hansı ideyalarla əsaslandırılması bir o qədər əhəmiyyət kəsb etməyəcək… 
 
Cəzasız qalmaq illüziyası... 
 
Ola bilsin ki, qurbanı bunun zəruri olduğuna, ətrafındakıları isə bunun faydalı olduğuna əmin etmək mümkündür. Lakin qəlblərimizdəkilərini bizdən daha yaxşı bilən, Hər Şeyi Bilən Uca Allahdan öz ruhumuzu gizlədə bilmərik. Hər kəs öz əməlinə və niyyətinə görə məsuliyyət daşıyacaq. Həqiqətən,Qiyamət saatı mütləq gələcəkdir… 
 
“O saat (qiyamət saatı) mütləq gələcəkdir. Mənim onu az qala açmağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin əvəzini (mükafatını, yaxud cəzasını) alsın. (Və ya: Mən onu az qala Özümdən belə gizlədirəm; və ya: Mən onu Özümdən başqa hamıdan gizlədirəm. Yaxud: Mən onu zorla gizlədirəm, çünki qiyamətin yaxınlaşması hər addımda özünü müxtəlif əlamətlərlə büruzə verir) [1]. 
 
Haqq-Taalanın sözü həqiqətdir. Və ona əsasən, hər bir insan öz əməlinə və sözlərinə görə cavabdeh olacaq. Bu dünyada deyilsə, o biri dünyada... 
 
Ənəs ibn Malik – radıyallahu anhu – rəvayət edir ki, Rəsulullah – sallallahu aleyhi və səlləm – buyurdu: 
 
«Allah Öz bəndəsi üçün yaxşılıq istədikdə artıq bu dünyada ona əzab verər. Əgər bəndəsinə pislik istəsə, cəzasını Qiyamət gününə qədər təxirə salar.”[2] 
 
Bu dünyada zalımlar  özlərini nisbətən dinc hiss edə bilərlər. Axı, onların (tayfa, sosial və ya ailə) mövqeyi, nüfuzu, gücü, ictimai rəyi, maddi imkanları rifahları ilə mükafatları arasında dayana bilər. Axı, belə bir ədalətsizlik növü də mövcuddur ki, onun əsasında müəyyən bir kateqoriya şəxslərin hüquqları pozula bilər. Məsələn, qadınlar, uşaqlar, yetimlər, boşanmış insanlar və s. Bəzən bu cür ədalətsizliyə ənənə və ya adət də deyilir. Amma sabah bizi kor edən bütün bu bütlər yıxılacaq,öz mahiyyətimizlə üz-üzə görüşəcəyik… 
 
Qiyamət Gününün ədaləti... 
 
Ədalət - Qiyamət günü Uca Yaradan tərəfindən bərqərar olacaq həqiqətdir. Muhəmməd Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Həqiqətən, Allah Qiyamət günü buynuzsuz mal-qaranın haqqını buynuzlu heyvanlardan alacaqdır.” Yəni, ikinci, buynuzlu heyvanın vurduğu buynuzsuz heyvan ona cavab verə biləcək. Bədənin orqanları bizim lehimizə və ya əleyhimizə şahidlik edəcəklər. Yer üzündə nə etdiyimiz barədə danışacaqlar. Quran ona diqqət yetirən, oxuyan və öyrənənlər üçün şəfaətçi olacaqdır. Hər bir xırda detal nəzərə alınacaq. 
 
“Kim zərrə qədər yaxşılıq etsə, onun əvəzini, hər kim zərrə qədər pislik etsə, onun əvəzini görəcək və onun əvəzini alacaqdır.” [3] 
 
Zalımlar üçün... 
 
Bir zamanlar Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) Allah onun əshabından soruşdu: “Kimin yoxsul olduğunu bilirsinizmi? Cavab verdilər: “Allahın Rəsulu, bu, o kəsdir ki, nə dirhəmi, nə dinarı, nə də malı var”. Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) cavabında buyurdu: “Ümmətimdən olan yoxsul o kəsdir ki, Qiyamət günü namazlarıyla, oruclarıyla, zəkatlarıyla gələr, lakin bununla yanaşı, kimisə söyüb,  kimisə şərləyib, başqasının malına haqsız olaraq sahib çıxıb. Beləsi yaxşı işlərinin mükafatlarından zülm etdiyi kəslərə verəcəkdir. Əgər əməllərinin əvəzini vermədən savabları qurtararsa, günahları onun üzərinə yüklənəcək və o, cəhənnəmə atılacaqdır.”[4] 
 
Həmçinin başqa bir hədisdə buyurulur ki, Qiyamət günündə əməlləri gətirilər və adam soruşar: “Bəs mənim yaxşılıqlarım haradadır?” Ona belə cavab verərlər: “Zülm etdiyin, aldatdığın, təhqir etdiyin, böhtan atdığın, incitdiyin şəxslərin əməl kitablarına köçürülüb”. Öz pis əməlləriylə dolu kitabını görən insan deyər: “Ya Rəbbim, mən heç vaxt bu günahları etməmişəm”. Amma ona deyilər ki, bu, onun zülm etdiyi, təhqir etdiyi, söydüyü, lənətlədiyi, aldatdığı, münasibəti yaxşı olmayan insanların əməlləridir. Pisliyiniz sizə qarşı dönməzdən əvvəl (və bu, mütləq baş verəcək) tövbə etməyə tələsin, bağışlanma diləyin və yaxşılıq etməklə pisliyin əvəzini çıxın. O gün gəlib çatana qədər ki, zalımlara etdiklərinə görə üzr istəmək heç bir fayda verməyəcək. Onlara lənət  olsun və ən pis məskən qismət olsun...”[5] 
 
Xatırlayın ki, Əbu əd-Dərda, Allah ondan razı olsun, ölümündən əvvəl dəvəsindən belə, bağışlanma diləmiş və demişdi: “Ey dəvəm, Qiyamət Günü mənimlə mübahisə etmə, axı mən sənin belinə daşıya bilməyəcəyin bir yük qoymadım.” 
 
Uca Allah xəbərdarlıq edir ki, zülm edənlər zülmə məruz qalanın duasından qorxsunlar. Axı O, Məndən soruşacaq, Mən də Ona cavab verəcəyəm”. Məzlumun duası ilə onun qəbulu arasında heç bir maneə yoxdur…
 
Zülmə məruz qalanlara…
 
Çox vaxt edilən haqsızlıq pislik zəncirinin ilkin halqasına çevrilir. Necə deyərlər, edilən əməllərdən oxşar əməllər doğur. Ən çox görülən misal budur ki, işdə haqsızlığa məruz qalan bir adam bunun əvəzini evdəkilərdən çıxa, günahsız uşaqların və ya arvadının üzərinə yüklənə bilər. Yaxud başqasının ədalətsizliyinə məruz qalan digər bir şəxs icazə verilən həddən kənar qisas tədbirləri görə bilər. Belə bir “əks-hücum”, əlbəttə ki,  nəinki vəziyyəti daha da gərginləşdirir,  həm də məzlumların Uca Yaradan qarşısında vəziyyətini pisləşdirə bilər…  
 
Vəziyyəti daha da pisləşdirməmək üçün bir neçə məsləhət: 
 
Təkəbbür göstərməyin…
 
Təkəbbür bizi düşündürür ki, bizə qarşı belə münasibət bağışlanmazdır. Peyğəmbərlər, elçilər, saleh insanlar ən ləyaqətsiz insanların əli ilə zülm və işgəncələrə məruz qaldılar. Lakin onlar təvazökar idilər və hətta özlərinə zülm edənlər üçün bağışlanma da dilədilər. Nəyə görə biz sınaqdan keçirilə bilməyəcəyimizi düşünürük?.. 
 
Səbir…
 
Şəraitin təzyiqinə baxmayaraq, icazə verilən hədlər daxilində, Allahın rizası çərçivəsində qalmaq üçün səbir lazımdır. “Allahdan qorxun!” və ya “Həqiqətən, mən oruc tuturam!” deməklə özünü saxlamaqdansa, yumruqla və ya sözlə döyüşə girmək daha asandır. Ancaq ədalətsizliyi dayandırmağın başqa ağlabatan yolu olmadığı halda imanı və yaxşılığı qoruyub saxlamağa imkan verən məhz səbirdir… 
 
İman… 
 
“Həqiqətən, iman gətirənlər Allaha və Onun Elçisinə iman gətirənlərdir, onlar özlərinə pislik edənlərə belə yaxşılıq edənlərdir, onları məhrum edənləri və onları inkar edənləri belə bağışlayanlardır, onlara xəyanət edənə belə güvən, onlar onları xar edənə belə hörmət edənlərdir.”[6] 
 
Namusa və malına haqsızlıq edilsə belə, imanını qoru. Çünki ikisini də bərpa etmək olar, amma imanı... Qaytarmaq mümkün olarmı? Yaxşılıq edənlərə və qəlbləri qırılanlara yaxın olan Uca Allahın nemətini itirməkdən qorxun. Daha yaxşı nəticəyə inanın və hətta heyvanlar arasında da ədalətin bərpa olunacağı Qiyamət Gününə ümid edin. Sizə vəd edilən mükafata laqeyd yanaşmayın. Qoy inciklik sizə mənəvi tənəzzül əvəzinə yeni faydalar gətirsin…
 
Mənbələr:
 
[1] Quran, 20:15 
[2] Tirmizi, ibn Macə 
[3] Quran, 99:7-8 
[4] Mulim, İmam Əhməd 
[5] Quran, 40: 52 
[6] Hədisi- Qüdsi
 
Asya Qagiyeva,
Psixoloq-məsləhətçi, "transaksiya təhlili" istiqamətində təlimçi (şəxsi inkişaf təlimlərinin rəhbəri), Almatı Transaksiya Analizi Assosiasiyasının (ATAA) üzvü.
 
 Moderator.az üçün tərcümə etdi: Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
14:55, Bu gün
Bakıda 40 il əvvəl salınan park xarabaya çevrilib: Meşəlik itlərin oylağıdır - REPORTAJ + FOTO
14:50, Bu gün
"Qadınlar gözəl olmaq istəyirsə, bu dediyimi etsin" - Rəşid Mahmudovla MÜSAHİBƏ
14:45, Bu gün
“Aratta dövləti yox, “Aratta” deyilən Azərbaycan dövləti...” - Akif Nağıdan tariximizə fərqli baxış...
14:40, Bu gün
Xankəndi-Bakı ultramarafonunun ikinci mərhələsinin qalibi müəyyənləşib - FOTO
14:35, Bu gün
“Siz əsl faşistsiniz” – Nazim Hikmət Bolqarıstan rəhbərliyini hansı səbəbdən sərt ittiham edib?
14:30, Bu gün
Azərbaycan cüdoçusu bürünc medal uğrunda yarışacaq
14:26, Bu gün
Yasamalda yataqxanada yanğın olub
14:22, Bu gün
FHN qanunsuz tikililəri sökdü - VİDEO
14:18, Bu gün
Əsrin ən təntənəli toyu: Rihanna, Mark Zukerberq, Hillari Klinton, İvanka Tramp bir məclisdə - FOTO/VİDEO
14:14, Bu gün
“Sabah”ın yeni baş məşqçisi bəlli oldu
14:10, Bu gün
Nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən Cavanşir Quliyevdən XƏBƏR VAR - 1 aydan sonra...
14:06, Bu gün
10 ildir övladı olmayan meyxanaçı: "Ən böyük arzum bu deyil" - VİDEO
14:05, Bu gün
“Müğənni efirdə deyir ki, qaynanamın üzünü cırdım, xalq artistləri qoca yaşlarında soyunurlar”-efirlərdən uzaq düşən məşhur müğənni-FOTO+ÖZƏL
14:00, Bu gün
Əbədi yumulan gözlərin, boğulan güllə səslərinin lal şahidi - REPORTAJ + FOTO
13:55, Bu gün
FIFA prezidenti futbolda yeni cəzaya qarşı çıxdı: “Əsla olmaz!”
13:50, Bu gün
Metro istifadəçilərinə ŞAD XƏBƏR: yaxın 1 həftə ərzində...
13:49, Bu gün
“Türkün evi də, gücü də var və bizim Avropa evinə ehtiyacımız yoxdur”
13:45, Bu gün
Sabiq baş həkim və həyat yoldaşı buna görə QƏTLƏ YETİRİLİBMİŞ - TƏFƏRRÜAT
13:40, Bu gün
Qurban Qurbanov: “Gizli kamera qurulub, xəbərimiz də olmayıb”
13:35, Bu gün
Təhsil eksperti: “Bir çoxları müəllim peşəsinə repetitorluğa görə gəlirlər”
13:30, Bu gün
Avropa Cənubi Qafqazda sülhün əleyhinədir - ŞƏRH + FOTO
13:25, Bu gün
İƏT XİN başçılarının növbədənkənar iclası keçiriləcək
13:21, Bu gün
Ceyhun Bayramov Türkiyədə görüşlər keçirir - YENİLƏNİR + FOTO
13:15, Bu gün
Təbii fəlakət İranın iki bölgəsini cənginə aldı - VİDEO
13:10, Bu gün
Daha bir qadın öldürüldü - Əri intihara cəhd etdi - YENİLƏNİB
13:05, Bu gün
MN-dəki 143 milyon manatlıq mənimsəmə: “Pulu verirdim, o da məsələni inspeksiyanın rəisi ilə həll edirdi”
13:03, Bu gün
Azərbaycan “TikTok”la rəqəmsal infrastrukturun təkmilləşdirilməsini müzakirə edib - FOTO
13:00, Bu gün
Moda agentliyi ilə 97 yaşında müqavilə bağlayan qadın vəfat edib - FOTO
12:55, Bu gün
"100 il xoşbəxt necə yaşamalı?" - Ekspertlər 8 QAYDANI AÇIQLADI
12:50, Bu gün
Hərbi institutun yaranmasının ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib - FOTO
12:47, Bu gün
Antalya Diplomatiya Forumunun ikinci günü keçirilir
12:45, Bu gün
Almaniyadan Bakıya Qarabağ jesti- situativ reverans, yoxsa...
12:40, Bu gün
Azərbaycanla Serbiya arasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb
12:35, Bu gün
“Azəriqaz”dan ödənişlərlə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Fasilə yaranacaq
12:32, Bu gün
Odessaya dron hücumu nəticəsində yaşayış binası dağılıb: Ölənlər və yaralananlar var - FOTO/VİDEO
12:30, Bu gün
İstirahət gününün HAVA PROQNOZU
12:25, Bu gün
Fazil Mustafaya sui-qəsddə günahlandırılan şəxs: "Peşman deyiləm"
12:15, Bu gün
Qərbdə Bakını hədəf alanlar özləri yaratdıqları bataqlıqda çabalayırlar - TƏHLİL + FOTO
12:10, Bu gün
Qazinin çənəsini sındıran idmançıya hökm oxundu
12:05, Bu gün
Bakıda 3 200 manatlıq rabitə kabeli oğurlayanlar saxlanıldı - FOTO
12:00, Bu gün
“Azərbaycan-Almaniya iqtisadi əlaqələri səmərəli əməkdaşlıq nümunəsidir” - Kamaləddin Qafarov
11:59, Bu gün
Navalnının dəfninə gələn Zelenski həbs edildi…
11:55, Bu gün
"İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza bölgəsindən qeyd-şərtsiz çıxmalıdır..."
11:50, Bu gün
Neftçalada 30 yaşlı kişi intihar edib
11:46, Bu gün
Xankəndidə cəbbəxana aşkarlandı
11:42, Bu gün
Xanım idmançı avtomobildə siqaret çəkdi: Az qala diri-diri yanacaqdı - FOTO
11:37, Bu gün
Məclisdə Əminə ilə Vüqar arasında dava düşdü: "Kişi-qadın bilmir..."
11:33, Bu gün
Göygölün dörd kəndində əməliyyat: Polislər xeyli silah-sursat aşkarladılar - FOTO
11:28, Bu gün
Bakıda yuxuya dalan yeddi yaşlı uşaq valideynlərini təşvişə saldı - VİDEO
11:22, Bu gün
Ruhun şad olsun, Fərman Kərimzadə!
11:17, Bu gün
Klarnetdə ifa edir Hüseyn Məhəmmədoğlu!..
11:11, Bu gün
"Putinin nüvə təhdidləri blefdir" - NATO baş katibinin müavini
11:08, Bu gün
Sankt-Peterburqda yaşayış binalarına dronla hücum nəticəsində partlayış baş verib - FOTO/VİDEO
10:53, Bu gün
Premyer Liqa: günün hər iki oyunu Bakıda keçiriləcək
10:48, Bu gün
Yatmış xərçəng hüceyrələrini oyadır - Həkimlərin evlərinə belə daxil etmədikləri qidalar
10:44, Bu gün
Makronun ögey qızı bütün sirləri açdı: Nəslini belə rüsvay edib - FOTO
10:38, Bu gün
Avtovağzala yeni rəhbər təyin edildi
10:32, Bu gün
Ən xəsis 4 BÜRC - Onları siz də tanıyın
10:27, Bu gün
"26 illik sevginə görə sənə minnətdaram..." - Yuliya Navalnaya
10:22, Bu gün
Növbəti görüşlər Bakı və İrəvanda keçiriləcək? - TƏKLİF
10:15, Bu gün
Tanınmış psixoloqu BİABIR ETDİ: “Şamaxıya pula...” - VİDEO
10:12, Bu gün
Ermənistan bu günlərdə Avropa Birliyi üzvlüyünə namizədlik ərizəsi verəcək…-“Past”
10:11, Bu gün
İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO
10:08, Bu gün
Döymə etdirənlərin daxili orqanları zədələnir
10:08, Bu gün
"Haydı, Putin, Avropa İttifaqını yerində oturt!.."
10:00, Bu gün
Tanınmış ifaçının acınacaqlı həyatı: "1 otaqlı evdə 5 nəfər qalırıq..."- Eksklüziv
09:59, Bu gün
Odessa atəşə tutuldu, ölən və yaralananlar var
09:54, Bu gün
Bu xəbər agentliyi bağlanacaq
09:52, Bu gün
İş adamı güllələndi - ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR
09:45, Bu gün
Atasını 12 yaşında itirdi, KVN komandasında çıxış etdi... - Hacı Şahin haqqında maraqlı faktlar
09:30, Bu gün
Erməni ilə evlənən, dilənən azərbaycanlı milyonçu…
09:28, Bu gün
Saxta elanlara aldanmayın! - “Qarabağda iş” vədi ilə 37 manat tələb edirlər və... - VİDEO
09:18, Bu gün
Habil Əliyevin xanımı da vəfat edib -FOTOLAR
09:11, Bu gün
Sevgilinizin sizə hörmət etmədiyini göstərən 15 ƏLAMƏT
08:54, Bu gün
Hər şeyə ağlayan 3 bürc
08:45, Bu gün
Artıq Ermənistanın əsas investoru Rusiya deyil, bu müsəlman ölkəsidir…- RƏSMİ
08:45, Bu gün
Dilin vəziyyəti sağlamlığımızdan nə xəbər verir?
08:36, Bu gün
Qabyuyan süngərdən hansı xəstəliklər keçə bilər?
08:30, Bu gün
Salyanda növbəti faciə: Qardaşının ailəsinin axırına çıxdı - VİDEO
08:10, Bu gün
Sakit okeanda güclü zəlzələ olub
08:02, Bu gün
Alkoqolizm, siqaret və narkomaniyanı özündə əks etdirən layihənin icrasına başlanılıb
07:43, Bu gün
Ağrıkəsicilərdəki təhlükə - İnsult riskini 20 faiz artırır
07:42, Bu gün
"Biz faşist diktaturasının astanasındayıq…"- İsrail deputatı
07:29, Bu gün
Martın 2-nə keçən gecə PARTLAYIŞ
07:14, Bu gün
Putin təcili fərman imzaladı
07:09, Bu gün
Miqren ağrısına qarşı 10 qida - Dərmanları dayandırın
07:04, Bu gün
Həzrət Peyğəmbərimiz (s) o məscidin sökülməsini əmr etdi?..-NİYƏ?- SUAL-CAVAB
07:03, Bu gün
Müharibə veteranlarına ŞAD XƏBƏR
06:47, Bu gün
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ EDİLDİ: Martın 5-dən...
06:23, Bu gün
Suyu düzgün içməmək problemlərə səbəb ola bilər
06:17, Bu gün
Azərbaycanda işgəncə ilə öldürülən qadının qatili həyat yoldaşı çıxdı, DİN hərəkətə keçdi
01:38, Bu gün
“Bavariya” “Frayburq”la səfər matçında xal itirdi - VİDEO
00:12, Bu gün
Əməkdar artistin xanımı danışdı: “Xəyanət etdi, oğlum isə...”
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 23:36
“Akıncı” hücum PUA-sından uğurlu sınaq: Hədəfi tam dəqiqliklə vurdu - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 23:34
"Nüvə savaşında qaliblər olmayacaq" - Çin Xarici İşlər Nazirliyi
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 23:02
Operativ Qərargah MƏLUMAT YAYDI
01 Mar 2024 | 22:14
SOCAR-ın prezidenti Rumıniyanın energetika naziri ilə görüşüb
01 Mar 2024 | 22:10
Qurban Qurbanov: "Mən hər zaman komandada döyüşçü ruhunu qoruyub saxlamağın tərəfdarıyam"
GÜNLÜK
01 Mar 2024 | 16:02
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
01 Mar 2024 | 16:49
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
01 Mar 2024 | 17:29
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 15:48
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
01 Mar 2024 | 15:05
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 16:35
Kadırov Putinin Federal Məclisə müraciətini yenidən buraxmalı olub
01 Mar 2024 | 16:10
BƏƏ ilə iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı istiqamətləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 15:17
İlham Əliyevin Albaniyanın baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB + FOTO
HƏFTƏLİK
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
27 Feb 2024 | 09:32
“Heç kimə demirdim ki, “Uzundraz Oqtay” mənəm”- məşhur filmin qəhrəmanı-EKSKLÜZİV
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
28 Feb 2024 | 16:22
Pulumuzu necə saxlayaq; manat, yoxsa dollar? - Ekspert açıqladı
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
24 Feb 2024 | 19:01
Azərbaycanda xanım həkimə yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ
26 Feb 2024 | 16:05
İşsizlərin NƏZƏRİNƏ! Dövlət boş iş yerlərini açıqladı: 2000 manat maaş - FOTO
25 Feb 2024 | 14:25
Əhmədin qətlə yetirdiyi atası ilə birgə görüntüləri - VİDEO
AYLIQ
01 Mar 2024 | 16:02
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
01 Mar 2024 | 16:49
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
01 Mar 2024 | 17:29
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 15:48
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
01 Mar 2024 | 15:05
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 16:35
Kadırov Putinin Federal Məclisə müraciətini yenidən buraxmalı olub
01 Mar 2024 | 16:10
BƏƏ ilə iqtisadi tərəfdaşlığın inkişafı istiqamətləri müzakirə olunub - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 15:17
İlham Əliyevin Albaniyanın baş naziri ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB + FOTO