Kapitulyasiya aktını imzalayan Armeniya rəhbərləri və separatçı qalıqları yenidən ağa axtarışında...
Oxunub: 7364
25 May 2023 | 13:21
Kapitulyasiya aktını imzalayan Armeniya rəhbərləri və separatçı qalıqları yenidən ağa axtarışında...
Don bəzəyər də, ifşa edər də...
(Servantes)
 
Dəyərli oxucu, Bu gündən başlayaraq Moderator.az olaraq Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri, professor Kamran İmanovun olduqca aktual olan bir problemin tarixinə işıq salan, erməni hiylələrini və saxtakarlaqlarını faktlarla ifşa edən  "Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya əzəli Azərbaycan-Türk torpaqları olan Zəngəzur həqiqətləri" kitabını hissə hissə təqdim edəcəyik.
 
Hesab edirik ki, kitab sadəcə Azərbaycan oxucusu üçün deyil, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaq niyyətində olan hər bir xarici vətəndaş üçün də əvəzolunmaz mənbə rolunu oynaya bilər:
 
 
Bu kitab Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Kamran İmanovun 20 aprel 2023 - cü il tarixində “Heydər Əliyev ili” çərçivəsində 23 aprel – “Ümumdünya Kitab və Müəlliflik Hüququ Günü” münasibətilə Əqli Mülkiyyət Agentliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən “Qədim mətnlər və klassik mənbələr erməniçilik saxtakarlıqlarını və uydurmalarını ifşa edir və ya əzəli Azərbaycan-Türk torpaqları olan Zəngəzur həqiqətləri” mövzusunda konfransda etdiyi giriş sözü və prezentasiyası əsasında hazırlanmışdır.
 
Mündəricat
 
Giriş sözü ……............................................... 5
I. Zəngəzur: Qısa tarixi-coğrafi arayış ........... 23
II. Bisütun kitabəsində “Armina” adı haqqında ...33
III. Zəngəzura hay-erməni iddiaları .................. 59
IV. Sangibutu / Sanqibutu və Sanqi:
vilayət və sakinləri ....................................... 83
 
Giriş sözü
 
Hörmətli dostlar, xanımlar və cənablar!
 
Aprelin sonu ənənəvi olaraq, Kitab, müəlliflik hüququ və əqli mülkiyyətə (ƏM) aid əlamətdar günlərdir: 23 aprel UNESCO-nun «Ümumdünya kitab və müəlliflik hüququ günüdür» (Azərbaycanda bu tarix 1997-ci ildən başlayaraq, 26-cı ildir ki, qeyd olunur) və 26 aprel ÜƏMT-nın «Beynəlxalq əqli mülkiyyət günüdür» (Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi 2001-ci ildən başlayaraq, 22 ildir ki, qeyd edir). Həmin günlərdə keçirilən müxtəlif növ tədbirlər, görüşlər, dəyirmi masalar, konfrans və simpoziumların əsas məqsədi əqli mülkiyyət, müəllifhüquq mədəniyyətinin formalaşdırmasına dəstək verməkdən, biliklər cəmiyyətində əqli mülkiyyətin kreativlik və yenilikçilik amillərinin stimullaşdırılmasında əvəzedilməz əhəmiyyətini qabarıq göstərməkdən ibarətdir.
 
Builki tədbirlərimiz dövlətimizin memarı Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunur. Tarixin hökmü tarixi şəxsiyyətlərin çətinliklər və problemlər barədə izahını yox, çətinliklər və problemlər üzərində qələbəsini tanıyır. Bu qələbəni biz bu gün yeniləşən və qüdrətlənən Azərbaycanda, ölkəmizin nüfuzunun artmasında görürük, dövlət başçısı cənab İlham Əliyevin son 20 ildə düşünülmüş və müasirləşdirilmiş davamçılıq siyasətinin nailiyyətlərində, yaradıcılıqla keçirilən varislik xəttində görürük, Azərbaycan xalqının cənab Prezidentə olan dərin ehtiram və sevgi duyğularında görürük.
 
Rəhbər şəxsə bu münasibəti məşhur kəlamın dili ilə ifadə etsək: «İnsanlar üzərində əsl hakimiyyət yalnız onlara xidmət etməklə əldə olunur». Müdrik Azərbaycan xalqı öz gələcəyinə böyük ilham və inamla baxır və gələcəyə aparan yol bacarıqlı əllərdədir, dövlətin taleyinin çiyinləri üzərində olmasını dərk edən məsuliyyətli rəhbərdədir, riskləri və təhlükələri mükəmməl qiymətləndirə bilən, onların qarşısında qalib çıxmaqla, hamımızı müzəffər-millət və qalib-xalq səviyyəsinə gətirən cənab İlham Əliyevdədir. Bugünkü reallıqlar Ulu öndərin qələbəsidir, xilaskarlıq missiyasından şanlı zəfər yolundadır, onun fikir və düşüncələrinin cəmiyyətimizin ən dəyərli əqli mülkiyyətinə, ictimai rəy və varidatına çevrilməsidir.
 
Hörmətli dostlar!
 
Kapitulyasiya aktını imzalayan Armeniya rəhbərləri və separatçı qalıqları hal-hazırda ağa axtarışındadır, “gah nala vurur, gah mıxa”. Odur ki, 18 mart 2023-cü ildə dövlət başçımız İlham Əliyevin müraciətindəki fikirləri xatırladıram: “Ermənistanın 29 min kv.km ərazidə rahat yaşaması üçün bir şərt var – bizim şərtlərimizi qəbul etməlidir, rəsmən Qarabağı Azərbaycan ərazisi kimi tanımalıdır, bizimlə sülh müqaviləsi imzalamalıdır, bizim şərtlərə əsasən delimitasiya işlərini aparmalıdır. Ancaq o təqdirdə onlar 29 min kv.km ərazidə, hansı ki, indi onlar ancaq bunu istəyirlər, rahat yaşaya bilərlər. Əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımasa, biz də onların ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Bunun nəticəsi nə olacaq, bunu Ermənistan və onun arxasında duran riyakar ölkələr yaxşı bilməlidirlər. Yaxşı bilməlidirlər ki, bizə qarşı heç bir çirkin plan həyata keçməyəcək. Bizim həm gücümüz var, həm dostlarımız var, dünyada güclü mövqelərimiz var və güclü iradəmiz var...”.
 
Aprelin 18-də isə Salyan şəhərində AzTV-ə verdiyi müsahibədə isə demişdir: “...onlar [separatçılar] ya bizim sözümüzlə oturub duracaqlar, ya da ki, oradan rədd olacaqlar ”.
 
Sözləri və hərəkətləri fariseyliklə dolu erməni siyasətçilərə bu xəbərdarlıq məlumatı yaddaşlarında həkk etmək heç də artıq olmaz.
 
Dostlar!
 
Yaxın keçmişə müraciət etsək, görürük ki, riyakarlıq və ikiüzlülük, uydurma və saxtakarlıq hay-erməni siyasətinin aparıcı ana xətti olub. Haylara məxsus olmayan armen / erməni etnonimini və Arminiya (Ermənistan) adlı qədim toponimini mənimsəyərək, hay-erməni tarixşünaslığı Türkmənçay müqaviləsinin (1828) bağlanmasından sonra Şərqi və Qərbi Armeniya, hətta uydurma “böyük Armeniya” mövcudluğuna dair tezisləri fəal şəkildə gündəmə gətirməyə başladı. Çar Rusiyasının 1827-ci ildə işğal və Qacar İranın ruslara güzəşt etdiyi İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının torpaqları “Şərqi Armeniya” ərazisi elan olundu, hal bu ki, müqavilənin 16 maddəsindən heç birində bu toponim barədə tək kəlmə belə qeyd olunmamışdı.
 
İrəvan xanlığının torpaqlarında çar Rusiyası tərəfindən yaradılan və süni şəkildə şişirdilən yersiz hay-erməni ərazi iştahası Naxçıvan qəzasının Qarabağ, Zəngəzur torpaqlarına da iddialara təkan vermiş oldu. Hətta, bolşevik obrazına girmiş ikiüzlü erməni milliyyətçiliyi və daşnak terroru sonralar bu torpaqların bir qisminin qopartmasına gətirib çıxardı. 1918-ci ildə V.Lenin Naxçıvanın və Zəngəzurun daşnaklara verilməsi haqqında dekret imzaladı, yalnız N.Nərimanovun sovet rəhbərlərinə ünvanlandığı sərt tələbləri, bu torpaqlarda yaşayan əhalinin şiddətli etirazları və Türkiyənin qəti mövqeyi 1921-ci ildə Türkiyə və Sovet Rusiyası arasında yaradılmış Naxçıvan Muxtar Respublikasının Azərbaycanın protektoratı altına verilməsi haqqında müqavilə ilə nəticələndi. Erməni iddialarının könlünü almaq üçün isə əvvəlcə Zəngəzur qəzası, 1922-ci ildə isə Göycə (Şərur-Dərələyəz) Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana verildi. Bu azmış kimi, bir də 1923-cü ildə Azərbaycan ərazisində Dağlıq-Qarabağ Muxtar vilayəti yaradıldı.
 
Nədir Şərqi Armeniya?
 
Uydurma “Şərqi Armeniya” torpaqsız Sovet Armeniyasının məhz bu yolla Azərbaycan əraziləri hesabına yaradılmasıdır. “Şərqi Ermənistan” mifi isə sırf Azərbaycan torpaqlarını nəzərdə tuturdu və elə bu torpaqlarda da Ermənistan dövlətçiliyi quruldu. Əvvəlcə “Şərqi Armeniyanın” çar Rusiyasına birləşməsi adı altında Azərbaycan ərazilərində yaradılmış bu milli erməni yuvası mahiyyətcə ərazilərin hərbi işğalı ilə nəticələnən təcavüzkarlıq, Sovet dövründə isə sülh yolu ilə ermənilərin ərazi iddialarını təmin edən güzəşt olmuşdur.
 
Uydurma “parçalanmış erməni torpaqları” tarixi İkinci Dünya müharibəsindən sonra aktuallaşdı, çünki, Sovet Rusiyasının Ərdahanı və Qarsı Türkiyəyə qaytarılmasını nəzərdə tutan və 1921-ci ildə imzalanan Türk-Sovet müqaviləsinə yenidən baxılmasını planlaşdıran Stalinin niyyətlərinə uyğun idi. Şükür, Stalinin niyyəti baş tutmadı, ancaq mövcud olmayan “Şərqi Armeniya” çərçivəsində tarixi Azərbaycan əraziləri haylar tərəfindən erməniləşdirildi, bu azmış kimi Sovet tarixi elminin dəstəyi ilə erməni tarixşünaslığı hayların bu torpaqlardakı qədimliliyinə dair yalan və uydurmaları tirajlamağa başladı. Bunun üçün qondarma hayerməni çar sülalələri uyduruldu, “Şərqi Armeniyanın” Rusiyaya xəyali birləşməsi aspektində Kürəkçay müqaviləsinin əsasnamələri təhrif olunmağa başlandı, Qafqaz Albaniyasının tarixi, bu torpaqların əzəli sakinləri olan Azərbaycan türklərinin maddi və qeyri maddi mədəni irsi, ümumiyyətlə hay-ermənilərin bu ərazilərdə avtoxtonluğunu “sübut” edə biləcək hər bir şey saxtalaşdırılaraq mənimsənilməyə məruz qaldı. Bu gün də hay-erməni uydurma qədimliliyi və işğal üçün hədəfdə olan ərazilər üçün “əzabkeş erməni xalqının” nostalji hissləri davamlı olaraq müasir uydurma sevdalı erməniçiliyin təcavüzkar və riyakar izini sürdürür. Heç də təsadüf deyil ki, XVI-XVII əsrlərə dair erməni xalqının tarixi adı altında Azərbaycanın Qarabağ, Gəncə, İrəvan, Naxçıvan və Zəngəzur diyarlarının tarixi təsvir olunur. XV əsrdə patriarx taxtının Eçmiyədzinə köçürülməsindən sonra (Eçmiədzində patriarxat yeparxiyasız fəaliyyət göstərirdi, çün ki yeparxiya Kiçik Asiyada qalmışdı) ermənilər bu dövrü lovğalanaraq erməni tarixinin “Eçmiədzin dövrü” adlandırdılar.
 
Bundan başqa onlar müxtəlif siyasi və elmi dairələrdə belə bir fikir yaymağa başladı ki, “Qərbi Ermənistan” hələ də Türkiyənin tərkibində qalıb. Ümumiyyətlə, erməniçilik sayca neçə Armeniya adlı toponim işlədir? Armenistlərin yazı ənənəsini qoyan “erməni tarixinin atası” M.Xorenski V və ya VII əsrlərdə, bəlkə də XIV əsrdə (əslində müəlliflik və yazı tarixi sual altında qalır) yazdığı “Патмутюн Хайоц” (“Hayların tarixi”), “İncili” təftiş, “Xalqlar cədvəli”nə Hayk, Armenak və s. fantomları daxil edərək, hay etnosunun Sakalara, Qəmərlilərə qohumluğunu çatdıraraq, hətta Torqom (Toqarma) əcdadlarına (türk soy-kökü) çevirərək, 5 Armeniya (1-4 və yunan) iddiasını irəli sürmüşdü. İki əsr sonra isə A.Şirakatsi öz “Aşxaratsuyts”unda (“Coğrafiya”) yenə də anonim deyil, müəllif kimi artıq 8 Armeniya vermişdi, indi isə “Armeniya”ların sayı 35-ə çatıb.
 
Bəs neçə dənə “Armeniya” adlı dövlət mövcud idi?
 
Bu günkü dövlətləri istisna olmaqla, heç bir dənə. Elə erməni alimlərin etirafına əsasən, ermənilər hazırda etno-konfessional cəhətdən fərqlənən 11 subetnik qruplar təşkil edir və əlavə edim ki, bu qədər “Armeniya”
olduğu halda, hansı “Armeniyanın tarixi”ndən söhbət gedəcək? Odur ki, avtoxton xalqlardan fərqli olaraq, erməni alimləri “Armeniya tarixi“ni yox, bir sözlə, etnosun tarixini yazmaq məcburiyyəti qarşısındadırlar, ya da “Hayastan” adlı ölkəsi olmayan mifoloji Hayların tarixini yazırlar və burada digər xalqların ərazisindən və tarixindən söhbət açırlar.
 
Şübhəsiz, Armeniyaların çoxluğu və yazılan hay-erməni xalqının tarixləri siyasi aspektdən daim sönməz ərazi iddialarından xəbər verir, lakin bir məsələ kəskinləşmiş qalır, təkrarən deyirik: Armeniyalar sırasından hansı Armeniyanın tarixini yazasan? Armenistlər bundan vaz keçir, erməni yazarları Armeniyaların çoxluğuna əsaslanaraq, Aralıq, Qara və Xəzər dənizləri arasındakı “Böyük Ermənistan” xülyasını yaşatmağa çalışırlar, bu mifologem ayrı-ayrı, parça-parça olan uydurma Armeniyaları yeni bir uydurma “kompleksinə” çevirməyə dəstək verərək, buraya Türkiyə, Gürcüstan və Şimal-Cənubi Azərbaycan torpaqlarını daxil etmiş olur.
 
Erməni siyasətinin əsas dəst-xətti mifologiyadır.
 
Erməni miflərini saymaqla qurtarmaz. Onların hamısı məqsəd quruluşuna və praktiki təyinatına görə birləşərək, siyasi mifologiya kateqoriyasına aid olur. Erməni etnik aləminin mənzərəsinin bir hissəsi olan məhz bu mifologiya zahiri reallığın və burada cəmləşən əxlaq mexanizminin erməni etnosu tərəfindən qavranılması üsulunu müəyyən edir. Fikir verin. Bir neçə müasir politoloqların, o cümlədən S.B.Luryenin araşdırmalarına əsasən, digər xalqlardan fərqli olaraq, erməni siyasi düşüncəsinin xüsusiyyəti geosiyasi xarakter daşıyaraq, ermənilərin yaşadığı yerlər əsasında müəyyən coğrafi xəritə qurmaq və yaşadığı yerləri özləri üçün növbəti “Ermənistan” adlandırmaqdan ibarətdir. Tarixi haşiyənin sonunda ən məşhur qərb filosof-hüquqşünasların dəfələrlə istinad etdiyimiz fikirlərini yada salmaq yerinə düşərdi. Nobel laureatı, liberal fəlsəfənin
banisi Fridrix fon Hayek deyirdi: «İnsanların həyatını mümkün edən onların fəaliyyətinin nizamlanması, vərdişlərinin düşünülmüş qayda-qanunlarla əvəz edilməsi və hüquqi normalara riayət edilməsidir». Əks halda, digər qərb alimi, liberal hüququn banisi İyeremiya Bentamın dediyi kimi, «Prinsiplərə riayət etməkdən imtina edən xalqlar gec-tez gücə tabe olmalıdırlar». Vətən müharibəmiz, Qarabağnaməmiz, müzəffər Ali Baş Komandanın qətiyyəti, əsgər və zabitlərimizin şücaəti bir daha bu deyilənlərin əyani sübutudur.
 
Hörmətli dostlar!
 
Az sonra əzəli, qədim Azərbaycan-Türk torpaqları olan Zəngəzura aid təqdimatla çıxış edəcəyəm. Məqsədim bu məkanda min illər boyu yaşadığımızı göstərmək və qədim mətnlər və mənbələr əsasında bu əraziyə hayerməni iddialarını və uydurmalarını ifşa etməkdən ibarətdır...
 
Davamı var...
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
18:48, Bu gün
Prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi: "Naxçıvanın problemlərini dəqiq bilirik, təkliflərimizi rəhbərliyə çatdırmışıq"
18:45, Bu gün
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi: “Azərbaycana Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsinə görə minnətdarıq”
18:39, Bu gün
Çexiya şirkətləri Qarabağda günəş və külək enerjisi qurğuları istehsal edə bilər
18:32, Bu gün
İranda “Bəsic” üzvü hicab bəhanəsi ilə tələbə qızı bıçaqladı - VİDEO
18:20, Bu gün
Renat Dadaşovun İsveçrə klubundakı qolu mövsümün ən yaxşısı ola bilər
18:19, Bu gün
Kişineuda Azərbaycan, Ermənistan, Aİ, Almaniya və Fransa liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü başlayıb
18:18, Bu gün
Moldovada Azərbaycan, Avropa İttifaqı Şurası və Ermənistan liderlərinin qeyri-rəsmi görüşü başlayıb
18:17, Bu gün
Əlilliyi müəyyən edilmiş uşaqlar üçün konsert proqramı təşkil olunub
18:15, Bu gün
Mariya Stadnikin reytinq turnirinə aparılmamasının səbəbi müəyyənləşib
18:08, Bu gün
NATO-Ukrayna Şurası yaradılacaq
18:00, Bu gün
Mirzə Cəlilin Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevlə Şuşadakı birgə istirahət anlarından... 
18:00, Bu gün
İraqda həbsdə saxlanılan Azərbaycanın 3 qadın vətəndaşı ölkəmizə gətirilib
17:55, Bu gün
Azərbaycan Ordusunun hərbçiləri ilə NATO-nun nümayəndə heyəti arasında ikitərəfli görüş keçirilib
17:51, Bu gün
Antoni Blinken: "NATO Kiyevə dəstəyi maksimum həddə çatdıracaq"
17:47, Bu gün
Fuad Nəcəfli: “Naxçıvanda günəş elektrik stansiyası tikiləcək”
17:45, Bu gün
Ədliyyə Nazirliyi Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı tədbirlər keçirdi - FOTOLAR
17:42, Bu gün
“Azerçay”dan 1 iyunda qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara DƏSTƏK - FOTOLAR
17:40, Bu gün
Azərbaycanın iki taekvondoçusunun dünya çempionatındakı ilk rəqibi müəyyənləşib
17:33, Bu gün
Prezidentin nümayəndəsi şəhid, qazi övladları, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarla görüşüb
17:33, Bu gün
"Priqojin rusiyalıları Putinin əvəzlənməsinə çağırış etməyə sövq edib" - Britaniya kəşfiyyatı
17:25, Bu gün
Volodimir Zelenski: “Avropa Ukraynaya köməkdə tərəddüd edir, Rusiya isə səngər qazır”
17:20, Bu gün
Azərbaycan və ABŞ "yaşıl enerji"yə keçid layihələrini müzakirə edib
17:18, Bu gün
Polad Bülbüloğlunun “YouTube”a qanunsuz yerləşdirilən mahnıları silinib
17:10, Bu gün
Prezident İlham Əliyev Kişineuda enerji təhlükəsizliyinə həsr olunmuş dəyirmi masada iştirak edib
17:05, Bu gün
Azərbaycan Prezidenti “Avropa siyasi birliyi”nin Zirvə toplantısı çərçivəsində işçi lançda iştirak edib
17:00, Bu gün
Ölkədə COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı AÇIQLANDI
16:55, Bu gün
Azərbaycanda daha 15 nəfər COVID-19-a yoluxub
16:50, Bu gün
Ötən ay xaricdə təhsil almış 102 nəfərin diplomu tanınmayıb
16:45, Bu gün
"Səyyar qəbul otağı"nın bu dəfəki iştirakçıları Siyəzən sakinləri oldu - FOTOLAR
16:43, Bu gün
Böyük Britaniya şirkətləri Qarabağda "yaşıl enerji" layihələrinə maraq göstərirlər
16:37, Bu gün
Şarl Mişel və Volodimir Zelenski arasında görüş olub
16:35, Bu gün
UNEC ilə Ege Universiteti ikili diplom proqramına başladı - FOTOLAR
16:30, Bu gün
Azərbaycanın Ukraynada şərab zavodu var
16:25, Bu gün
Gürcüstanın Baş naziri: “Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh dialoqunu dəstəkləyirik”
16:17, Bu gün
Mikayıl Cabbarov ikinci “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibləri ilə görüşüb
16:16, Bu gün
Şuşada ilk beynəlxalq uşaq rəqs festivalı keçirilib
16:15, Bu gün
Fransada kafedə atışma olub, 1 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb
16:06, Bu gün
Mehriban Əliyeva Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə bağlı paylaşım edib
16:00, Bu gün
"Rusiya demoqrafik uçuruma yuvarlanır: hakimiyyət bunun nədən baş verdiyini anlamır..."
15:47, Bu gün
Türkiyə Azərbaycandan ildə 1 milyon turist qəbul etmək istəyir
15:40, Bu gün
Azərbaycan “China International Energy Sources Group”la əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
15:35, Bu gün
Ötən ay dövlət sərhədini pоzduqlarına görə 48 nəfər saxlanılıb
15:30, Bu gün
BMT baş katibi və Türkiyə Prezidenti regional məsələləri müzakirə ediblər
15:27, Bu gün
Ötən ay axta­rışda оlan 286 nəfər sərhəddə aşkarlanıb
15:25, Bu gün
Aİ enerji təhlükəsizliyi üçün daxili infrastruktur xətlərinin yaradılmasını maliyyələşdirir
15:20, Bu gün
Alen Simonyan: "Sülh prosesi artıq başlayıb"
15:15, Bu gün
MEDİA çap və onlayn mətbuat üçün müsabiqə elan etdi
15:11, Bu gün
Zaman göstərdi ki, bu, olduqca dəqiq seçimdir...
15:10, Bu gün
Mübariz Qurbanlı Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib
15:05, Bu gün
Qırğız Prezidenti Ərdoğana zəng edib
15:00, Bu gün
"Qalatasaray" baş məşqçisi ilə 4 illik müqavilə imzalayacaq
14:55, Bu gün
Prezident İlham Əliyev “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə toplantısında iştirak edib - YENİLƏNİB
14:41, Bu gün
Sandu: “Biz ərazi bütövlüyü prinsiplərinin əhəmiyyətini itirməsi ilə razılaşa bilmərik”
14:32, Bu gün
Türkiyədə müxalifətin seçki bloku dağılıb
14:23, Bu gün
Ermənistan Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanması üçün təminatçı axtarır
14:05, Bu gün
"Qərbdən təcrid edilən Rusiya nicatı Afrikada axtarır..."
14:00, Bu gün
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Britaniya Baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb
13:56, Bu gün
DİN: "Bolt" və "Uber" taksi şirkətləri ilə bağlı daxil olan müraciətlərin sayı çoxalıb"
13:42, Bu gün
Şarl Mişel: “Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında bu gün keçiriləcək görüş çox vacibdir”
13:42, Bu gün
Bu nəyin bayrağıdır? - Təhsil eksperti nazirliyin biabırçı paylaşımını topa tutdu...
13:31, Bu gün
Sabahın hava proqnozu açıqlanıb
13:24, Bu gün
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın olub, bir nəfər xilas edilib
13:20, Bu gün
"Total": "Yaxın həftələrdə “Abşeron” yatağından ilk qaz çıxarılacaq"
13:13, Bu gün
Bolqarıstan Prezidenti: “Azərbaycan özünü Avropanın etibarlı tərəfdaşı kimi sübut etdi”
13:08, Bu gün
Prezident İlham Əliyev “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə toplantısında iştirak edir
13:04, Bu gün
Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə raşistlər ölüm saçır, Ukrayna uşaqlarını qətlə yetirir...
12:57, Bu gün
FIFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib
12:50, Bu gün
Türkiyədə prezident seçkilərinin yekun nəticələri açıqlanıb
12:43, Bu gün
Qari Cons: "Azərbaycanda həyata keçiriləcək neft və qaz layihələrinə investisiyalarımızı davam etdirəcəyik"
12:41, Bu gün
Belçikanın Baş naziri: “Azərbaycanı sammitdə görməyə şadıq”
12:40, Bu gün
BDU-da proqramlaşdırma müsabiqəsi keçirilib
12:34, Bu gün
DYP yol qəzalarının başvermə səbəblərini açıqlayıb
12:33, Bu gün
İvan Muşket: “Heydər Əliyev mədəni əməkdaşlığa xüsusi diqqət ayırırdı”
12:27, Bu gün
"Bakı Sağlamlıq Mərkəzi"  uşaqları təbrik edib, maarifləndirmə keçirib
12:21, Bu gün
Sudanın paytaxtı bombalanıb, 17 nəfər ölüb, 106 nəfər yaralanıb
12:03, Bu gün
“Coffee`N Joy” “Yayland Fest”də iştirak edir
12:00, Bu gün
Məğlubiyyəti həzm etməyən Maurinyo dayanacaqda hakimi təhqir etdi - FOTO/VİDEO
11:59, Bu gün
Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhədi və Qarabağ iqtisadi rayonundakı əməliyyat şəraiti təhlil edilib
11:58, Bu gün
Azərbaycan Ordusunda keçirilən təlim-metodiki toplanış başa çatıb, Zakir Həsənov məruzələri dinləyib
11:57, Bu gün
Azərbaycanda utilizasiyaya veriləcək maşınlara görə birdəfəlik ödəniş məbləğləri açıqlanıb
11:50, Bu gün
Azərbaycan Çin şirkəti ilə əməkdaşlıq imkanları barədə müzakirələr aparıb
11:48, Bu gün
SOCAR “Uzbekneftegaz” ilə niyyət protokolu imzalayıb
11:47, Bu gün
Rusiyadan Paşinyana gözlənilməz tərif gəldi...- “Onun müdrik rəhbərliyi ilə...”
11:43, Bu gün
Azərbaycan və Koreya arasında Texnologiyaların Transferi planı hazırlanıb
11:40, Bu gün
Azərbaycan Rumıniya ilə energetika sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib
11:36, Bu gün
Şəmkirdə həmkəndlisi ilə mübahisə edən şəxs havaya atəş açıb
11:34, Bu gün
“Yaxın gələcəkdə Azərbaycanla İsrail arasında əməkdaşlıq daha da dərinləşəcək”
11:31, Bu gün
Azərbaycanla Rusiya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
11:27, Bu gün
“Həsrət Yolu” Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyi 1 iyun-Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günündə beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib
11:26, Bu gün
NATO: “Ukrayna Rusiya ərazisinə hücum edə bilər”
11:20, Bu gün
Qaxda qadın onu döyən keçmiş sevgilisini bıçaqlayıb
11:15, Bu gün
Azərbaycan qanunvericiliyinə nəqliyyat vasitələrinin utilizasiyası ilə bağlı yeni fəsil əlavə edilir
11:11, Bu gün
Azərbaycanda torpaqların tullantılarla çirkləndirilməsinə nəzarət sərtləşdirilir
11:10, Bu gün
“Baku Steel Company” QSC 28-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisində iştirak edir
11:05, Bu gün
Azərbaycana işlənmiş avtomobil gətirənlər utilizasiya haqqı ödəyəcək
11:00, Bu gün
Volodimir Zelenski Kişineuya gedib
10:56, Bu gün
“Zənnimcə, Rusiya Xocalı, Xankəndi... məsələsində də çox israrlı ola bilməyəcək...”
10:55, Bu gün
FHN əməliyyat görüntüləri yayıb - VİDEO
10:51, Bu gün
Bakıda evdən 5500 manatlıq qızıl-zinət əşyaları oğurlanıb
10:45, Bu gün
Azərbaycan Avropaya “yaşıl enerji” dəhlizinin yaradılması üzərində işləyir
GÜNLÜK
31 May 2023 | 19:52
İsmayıllıdakı "Bax Belə" istirahət mərkəzində müştərinin başına "bax belə" oyun açıldı...
31 May 2023 | 20:57
Putin az qala Ukrayna dronlarının hücumuna məruz qalacaqmış, prezident həyəcan siqnalı ilə yataqdan qaldırılıb...
31 May 2023 | 19:50
"Borş hazırlamaq üçün heç nəyiniz olmasa, biz tərəfə keçin, bizim Belarus borşumuzdan dadın"
31 May 2023 | 22:47
“Bədənini nümayiş etdirməkdən seksual həzz alır, qızımı, oğlumu, məni təhqir edir...”
07:41, Bu gün
Rusiya MN Laçın şəhərini yenidən “nəzarətə” götürdü və...-XƏRİTƏLƏR
31 May 2023 | 19:18
Selahattin Demirtaş seçkidə uğursuzluğu etiraf edib böyük siyasətdən getdi - FOTO
31 May 2023 | 18:51
Ordubad rayonunda qanunsuz balıq ovlayan şəxslər cərimələnib
31 May 2023 | 19:20
Bayden və Sunakın İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarda “yaşıl sirr” - TƏHLİL
31 May 2023 | 20:05
"AQTA-nın əsasnaməsində dəyişiklik aparılmalı, bürokratik prosedur ləğv edilməlidir..."
31 May 2023 | 18:57
Naxçıvanda 620 əlilliyi olan şəxsə birdəfəlik maddi yardım verilib
HƏFTƏLİK
28 May 2023 | 10:16
"İnşallah tezliklə 50 milyonluq azərbaycanlının arzuları çin olacaq..."
30 May 2023 | 09:47
Arayik Xankəndində kütləvi tədbirləri “sülhməramlı”ların göstərişi ilə qadağan edib...
29 May 2023 | 10:08
“İyunun 1-də Kişinyovda sülh sazişi imzalanacağına ümidim yoxdur, çünki hələ..."
31 May 2023 | 07:50
Əliyevin sözləri Putinin milyarder “desantı”nı Paşinyana qarşı açıq çıxışa vadar etdi...
28 May 2023 | 15:12
"Alp-Arslan Qafanı tutdu və Zəngəzur 150 il Səlcuqluların hakimiyyəti altında qaldı..."
29 May 2023 | 23:43
“Əhməd”in ölümünə sarsılan “Ceyran”: “Elxan oğluna qovuşdu, mənə onsuz çox çətin olacaq”
29 May 2023 | 11:50
Xankəndinə nəzarətin “son addımı" atılacaq...
27 May 2023 | 08:35
Paşinyan sülh sazişi imzalanarsa, Qarabağdakı haykları gözləyən 3  variantdan danışdı...
29 May 2023 | 21:08
"Müğənni xanımı kimsə öz oğluna gəlin etməzdi, düşünürdülər ki, bir xanım əgər səhnədədirsə..."
25 May 2023 | 19:50
"İndiyədək "sülhməramlı"lar Yuxarı Qarabağa on minlərlə erməni köçürsə də, oraya bir azərbaycanlı da qaytarılmayıb…”
AYLIQ
31 May 2023 | 19:52
İsmayıllıdakı "Bax Belə" istirahət mərkəzində müştərinin başına "bax belə" oyun açıldı...
31 May 2023 | 20:57
Putin az qala Ukrayna dronlarının hücumuna məruz qalacaqmış, prezident həyəcan siqnalı ilə yataqdan qaldırılıb...
31 May 2023 | 19:50
"Borş hazırlamaq üçün heç nəyiniz olmasa, biz tərəfə keçin, bizim Belarus borşumuzdan dadın"
31 May 2023 | 22:47
“Bədənini nümayiş etdirməkdən seksual həzz alır, qızımı, oğlumu, məni təhqir edir...”
07:41, Bu gün
Rusiya MN Laçın şəhərini yenidən “nəzarətə” götürdü və...-XƏRİTƏLƏR
31 May 2023 | 19:18
Selahattin Demirtaş seçkidə uğursuzluğu etiraf edib böyük siyasətdən getdi - FOTO
31 May 2023 | 18:51
Ordubad rayonunda qanunsuz balıq ovlayan şəxslər cərimələnib
31 May 2023 | 19:20
Bayden və Sunakın İlham Əliyevə ünvanladığı məktublarda “yaşıl sirr” - TƏHLİL
31 May 2023 | 20:05
"AQTA-nın əsasnaməsində dəyişiklik aparılmalı, bürokratik prosedur ləğv edilməlidir..."
31 May 2023 | 18:57
Naxçıvanda 620 əlilliyi olan şəxsə birdəfəlik maddi yardım verilib