"Ermənilərlə bir-birimizə hədsiz nifrət aşılanması Rusiya və korrupsiyaya sərfəlidir..."
Oxunub: 18294
08 Mar 2023 | 14:55
“Məsələ də çox sadədir: Rusiya imperiyası, qismən də digər qlobal güclər əsrlərdir ki, milli və şəxsi hisslərimizdən, nəfsimizdən, pul, vəzifə, hakimiyyət hərisliyimizdən, yaltaqlığımızdan, məddahlığımızdan, qorxaqlığımızdan və s. yararlanaraq ermənilərlə bizi vuruşdurur və özümüzün ayıq başla təkbətək, üzbəüz əyləşərək barışıq, sülh yaratmağımıza qətiyyən imkan vermir...”
 
“Bu gün bir azərbaycanlının “mən ermənilərə nifrət edirəm” və ya əksinə, erməninin “mən azərbaycanlılara, türklərə nifrət edirəm” söyləməsi Moskvadakı, eləcə də İrəvan və Bakıdakı imperiya rezidentləri və “çekistləri”ni, həmçinin onların korrupsioner ortaqlarımı, əlaltılarını, eləcə də silah-sursat baronlarını çox sevindirir...”
 
“Bir çox soydaşlarımız, xüsusən də erməni işğalı və terrorundan daha çox zərbələr almış şəhid, qazi aillələri, qaçqın və köçkünlər  təəccüblənə və hətta bizə qeyzlənə, düşmən güclərə, Kremlə, “5-ci kalon”a işləməkdə suçlaya bilərlər ki, hansı əsasla biz hayklara, ermənilərə nifrətimizi azaltmalı, durdurmalıyıq... Bu, təslimçilik aşılanması deyilmi?..”
 
-FİKİR SAVAŞI...-
 
Martın 1-də Xocalıda separatçı-terrorçu rejim məmurları olsalar da, Azərbaycan Respublikasının Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşları sayılan hayklarla Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Ramin Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətimizin görüşməsi Avropada da, ABŞ-da da, öz ictimaiyyətimizin, həmçinin Qarabağdakı haykların bir hissəsində zahirən də olsa,  gələcək sülhə ümid bəsləməsinə şərait yaratmışdı ki, cəmi 4 gün sonra martın 5-də Turşsu-Xəlfəli-Xankəndi yolunda, Dükanlar kəndi yaxınlığında iki Azərbaycan əsgərinin həlak olması və 3 erməni separatçı “polisi”nin ölməsi ilə nəticələmiş məlum təxribat hadisəsi baş verdi...
 
*** ***
 
Xocalıdakı görüşün təşkilatçısı və iştirakçısı kim idi? Moskvanın Qarabağdakı faktiki canişini – Rusiyanın Azərbaycan torpağına heç bir hüquqi əsas olmadan yeridilmiş “sülhməramlı” kontingentinin komandanı, general Andrey Volkov... Bəs 5 mart təxribatı  kimlərin nəzarət etməli, kənardan silah-sursat daşınmasına icazə verməməli olduğu ərazidə baş verdi? Yenə də Rusiyanın “sülhməramlı” kontingenti... Əcəba, həmin kontingenti torpağımıza yollayan və onları idarə edən Kreml rəhbərliyi Qarabağda, ümumiyyətlə, ermənilərlə azərbaycanlılar, Ermənistanla Azərbaycan arasında barışığın, sülhün yaranmasına razı olarmı?..  Əlbəttə, yox. Çünki bu barışıq, sülh yaranarsa, artıq Azərbaycan torpağında Rusiya qoşunlarına ehtiyac olmayacaq. Türkiyə ilə də barışıq olacağı halda heç Ermənistanda da... 
 
*** ***
 
Artıq bir neçə əsrdir ki,  insanın, insan toplumunun, ayrıca xalqların, kütlələrin, yaxud sosial təbəqə və zümrələrin hiss və duyğularının, xüsusən qeyrət və nifrət hisslərinin müəyyən mənada idarə olunması və yönləndirilməsi elmi, təəssüf ki, yüksək inkişaf səviyyəsinə çatıb. Həmin elmdən I və II Cahan savaşlarının törədilməsində, 1915-ci il qondarma “erməni soyqırımı”nın “törədilməsi və təbliğində və beynəlxalq təbliğində, Rusiyadakı 1917-ci ilin Oktyabr inqilabında, SSRİ-nin dağılmasında və s. yetərincə istifadə olunub... 
 
***  
 
İnsanın, bütövlükdə toplumun, xalqın qeyrət və nifrət potensiallarının yönləndirilməsindən daha çox hansısa imperiyanı, yaxud hakimiyyəti qorumaq, saxlamaq və ya əksinə, çökdürmək, yıxmaq məqsədi ilə də istifadə olunur.  Nəticədə eramızdan əvvəl Romada, Afinada adi amfiteatr arenalarında təşkil olunan qladiator savaşları son 2-3 əsrdə artıq qlobal arenalarda təşkil olunmağa başlanıb. Buna misal olaraq əsasən 1905-1906, 1918-1920-ci və 1987-1988-ci i illərdən  bəri körüklənən XX əsrin əvvəlində erməni-müsəlman, son 30 ildə isə Ermənistan-Azərbaycan qarşıdurmasını göstərmək olar... Eləcə də Osmanlı dövlətinin parçalanması və qədim  Fələstin və İsrail ərazilərinin Britaniya imperiyasının nəzarətinə keçməsindən sonra əsasən 1940-cı illərin sonlarından başladılan İsrail-Fələstin qarşıdurmasını da buna misal çəkmək olar...
 
*** ***
 
Azərbaycanlı və erməni qarşıdurması Rusiya imperiyası tərəfindən öncə Azərbaycan xanlıqlarını(xüsusən Qarabağ və İrəvan) işğal və ram etmək, sonra isə ümumiyyətlə Azərbaycanı təzyiq və nəzarətdə saxlamaq üçün qızışdırılıb. Eyni məqsədlə Rusiya, eləcə də Fransa və bəzi digər Qərb dövlətlərinin Anadolu türkləri ilə də hayklar arasında nifrət toxumu səpilsə də, Osmanlı dövlətinin qəti tədbirləri nəticəsində orada sonsuz “qladiator savaşı” törətmək planı baş tutmayıb. Bununla belə, 1915-ci il qondarma “erməni soyqırımı” məsələsi artıq ikinci yüzillikdir ki, yalnız Rusiya və Fransa deyil, digər qlobal güclərin əlində də Türkiyəyə qarşı bir təzyiq vasitəsi olaraq qalmaqdadır...
 
*** ***
 
Azərbaycan-Ermənistan, azərbaycanlı-erməni “qladiator savaşı” isə, təəssüf ki, ikinci əsrdir ki, davam edir... Nə qədər acı olsa da, bu, bir gerçəkdir ki, Kreml XX əsrin əvvəlindən bəri öz  geo-siyasi, iqtisadi və s. məqsəd və faydaları üçün Azərbaycan xalqı ilə erməni toplumunu sözün əsl mənasında vuruşdurur... Buna nəhəng bir qladiator savaşı da demək olar...
 
*** ***
 
Bu gün ermənilərlə son 35 illik ideooloji, siyasi və silahlı, hərbi qarşıdurmadan sonra Azərbaycan xalqının əksər hissəsində, xüsusən də ermənilər tərəfindən yurd-yuvasından qovulmuş, doğmaları, əzizləri, şəhid edilmiş əsir götürülmüş, işgəncələrə məruz qalmış soydaşlarımızda hayklara qarşı kəskin nifrət mövcuddur... Və təbii ki, eyni nifrət erməni toplumu tərəfindən, özü də daha kəskin, daha məkrli şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlib... Bu 30-35 il ərzində Azərbaycan torpaqlarında Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda yaşamış və sonradan məskunlaşdırılmış, doğulmuş hayklarda, xüsusən gənclərə türklərə, Azərbaycan xalqına nifrətlə yanaşı, “Böyük Ermənistan” xəstəliyinin tərkib hissəsi olaraq guya bu torpaqların onların “qədim, tarixi vətəni olması” ideyası aşılanıb... Bu gün də qoşunlarını o torpaqların bir hissəsinə yerləşdirmiş Kreml Güney Qafqazdan əlınin üzülməməsi üçün məhz həmin nifrət və ideyaya əsaslanır...
 
*** ***
 
Bütün bu deyilənləri nəzərə alıb dərindən düşünəndə belə bir nəticəyə gəlinir ki, nə qədər qəribə səslənsə də, ermənilərlə bir-birimizə qarşılıqlı nifrət və onun daha da güclənməsi Rusiyaya imperiyasına, onun Azərbaycan və Ermənistandakı “KQB”-“QRU”-“FSB”-“PKK” -korrupsiya şəbəkəsinə xidmət edən korrupsioner, şantajçı rezident, agent və tulalarına, eləcə də bu qarşıdurmadan, Qarabağ məsələsindən öz məqsədləri, planları üçün yararlanan digər qlobal güclərə sərf edir...
 
*** 
Bu gün bir azərbaycanlının “mən ermənilərə nifrət edirəm” və ya əksinə, erməninin “mən azərbaycanlılara, türklərə nifrət edirəm” söyləməsi Moskvadakı, eləcə də İrəvan və Bakıdakı imperiya rezidentləri və “çekistləri”ni, həmçinin onların korrupsioner ortaqlarımı, əlaltılarını, eləcə də silah-sursat baronlarını çox sevindirir... Hətta deyərdim ki, İranla, farslarla da ziddiyyətlərin kəskinləşib savaş həddinə çatması da onlara sərfəlidir.... Çünki belə nifrət və ziddiyyətlər münaqişələri davam etdirir və nəticədə Kremldəkilər öz planlarını həyata keçirir, İrəvan və Bakıdakılar isə öz hakimiyyət, vəzifə, var-dövlət maraqlarını...
 
*** ***
 
Bir çox soydaşlarımız, xüsusən də erməni işğalı və terrorundan daha çox zərbələr almış şəhid, qazi aillələri, qaçqın və köçkünlər  təəccüblənə və hətta bizə qeyzlənə, düşmən güclərə, Kremlə, “5-ci kalon”a işləməkdə suçlaya bilərlər ki, hansı əsasla biz hayklara, ermənilərə nifrətimizi azaltmalı, durdurmalıyıq... Bu, təslimçilik aşılanması deyilmi?..
 
***
 
Əvvəla, bilmək lazımdır ki, tarixdə bizimlə ermənilərin qarşıdurmasından daha genişmiqyaslı və dəhşətli savaşlar olub. Məsələn, II Cahan savaşında sovet-rus dövləti ilə Almaniya arasındakı müharibədə hər iki tərəfdən 10 milyonlarla insan məhv edilib. Bununla belə, cəmi bir neçə onillikdən sonra Rusiya-Almaniya münasibətləri normal məcraya düşüb və bu gün də belə davam edir... Yəni sonsuzadək qarşılıqlı düşmənçilik heç bir tərəfə fayda verə bilməz...
 
İkincisi də məsələyə yalnız keçmiş və bu günün yox, gələcəyin  prizmasından yanaşmaq gərəkdir. Tutaq ki, biz bu gün Qarabağda qalan ermənilərə qarşı yenidən genişmiqyaslı savaş başladıb onlardan qırdığımızı qırıb qalanını da Ermənistana qovduq. Lap Zəngəzuru da aldıq və Naxçıvana yolu da açdıq. Yenə də doğmaları, yaxınları bizim tərəfimizdən öldürülmüş, şikəst edilmiş həmin  hayların özləri, övladlarının ürəyində, Azərbaycana, türkə qarşı hədsiz nifrət və qisas hissi qalacaqmı? Təbii ki, qalacaq. Və sabah özlərində güc tapan kimi yenə bizlərə qarşı siyasi və hərbi mübarizələrini davam etdirəcəklər... Onu da düşünmək gərəkdir ki, gələcəkdə Azərbaycanın, eləcə də qardaş Türkiyənin daim güclü olacağına heç bir zəmanət yoxdur. Hər bir ölkənin, xalqın yüksəliş və tənəzzül dövrləri olur. Və 1988-1990-cı illərə bənzər belə bir məqam yetişən kimi Ermənistandakı haylar yenidən üzərimizə gələcək, torpaqlarımızı işğal edəcək, nəvə-nəticələrimizi qətlə yetirəcək, didərgin salacaq və s... Bir müddət keçəndən sonra isə biz yenidən güclənib hayları torpaqlarımızdan qovacaq, məğlub edəcəyik. Və beləcə bu savaş sonsuzadək, dünya durduqca davam edəcək... Yəni bizim yaşadıqlarımızı gələcək nəsillərimiz də yaşamaq məcburiyyətində qalacaq...
 
*** 
 
Heç kəs demir ki, hayların XX əsrin əvvəllərindən bəri Bakıda, Qubada, Şamaxıda, Zəngəzurda, Qarabağda, Xocalıda, həmçinin Güney Azərbaycanda və s. bizlərə qarşı etdiklərini unudaq. Fəqət öncə onu  unutmayaq ki, əsrlər boyu haykları öncə Osmanlı, Anadolu, daha sonra Azərbaycan türklərinə və ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına qarşı qızışdıran, qısqırdan Rusiya imperiyası başda olmaqla bir sıra dövlət və qlobal güclər olub. Və sözsüz ki, əsasən Rusiya... 
 
*** ***
 
XVIII əsrin sonu -XIX əsrin əvvəllərindən bəri Azərbaycan torpaqlarına haykları kütləvi şəkildə köçürərək onların Qarabağı, Bakını, Gəncəni, Sumqayıtı özlərinə “Vətən” bilməsini kim təşkil edib? İrəvan xanlığını kim işğal edib və 1918-ci ildə İrəvanın “Ermənistan”a paytaxt olmasına şərait yaradıb? 1923-cü ildə  Dağlıq Qarabağ Myxtar Vilayəti gecpartalayan “minası”nı kim yerləşdirib Azərbaycana? XX əsrin əvvəllərindən 1988-ci ilədək həmin “mina”nı partladaarq milyonlarla soydaşımızın Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmasına, didərgin düşməsinə kim rəvac verib?  Sumqayıtda, Bakıda “erməni talan və qırğınları”nı hansı ölkənin xüsusi xidmət orqanları və kəşfiyyatı təşkil edib? Sovet dövründə müttəfiq respublikalar arasında inzibati sərhədlər çəkilərkən digərlərində olduğu kimi, Azərbaycan və Ermənistan arasında da neçə-neçə anklav, “mübahisəli” ərazini məhz bu günkü ziddiyyətləri daha da artırmaq üçün kim yaradıb? Hətta keçmiş DQMV-nin içərisində də anklavlar qondarıblar; məsələn, Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndini anklav kimi Xocavənd(keçm. Martuni) rayonunun tərkibinə salıblar?.. 
 
*** ***
 
Və nəhayət, korrupsiya, hakimiyyət, vəzifə, kürsü, “sistemə keçmək” sevdasını, yaltaqlığı, məddahlığı bu rəzilliklərdən ötrü anasının əmcəyini kəsməyə hazır olan öncədən yetişdirilmiş və ya sonradan ələ alınmış, şantaj olunmuş azərbaycanlılar(?) vasitəsilə içimizə, genimizə kim yeridib? Cavab birdir... Çar Rusiyası, ardınca da rus-sovet və bugünkü Rusiya imperiyası...  Hazırda ölkədə kökü kəsilmək bilməyən və xalqın sosial durumunun normallaşmasına imkan verməyən rüşvət, korrupsiya, məmur özbaşınalığı şəbəkəsinin bünövrəsini kim qoyub? Cavab eynidir...
 
*** ***
Amma onu da unutmayaq: nə qədər ki, Rusiya Qafqazdan əlini çəkməyib, Qərb də, ABŞ da, Avropa da regiona təsir gücünü saxlamaq üçün erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin həllinə imkan verməyəcək... 
 
*** ***
 
Bütün dediklərimiz və deyə bilmədiklərimizdən belə çıxır ki, bizlər də, ermənilər də bir xalq, toplum olaraq öz potensial nifrətimizi biri-birimizə qarşı yox, bizləri qladiator kimi savaşdıran qlobal güclərə dövlətlərə, oncə, təbii ki, Rusiyadakı hazırkiı imperiya, Putin rejiminə və həmçinin onun ölkələrimizdəki agentura, korrupsiya şəbəkələrinə qarşı yönəltməli, bir-birimizlə sülhün, barışığın yollarını aramalı və bu sonsuz döyüş arenasından, qəfəsindən çıxmağa çalışmalıyıq...
 
Məsələ də çox sadədir: Rusiya imperiyası, qismən də digər qlobal güclər əsrlərdir ki, milli və şəxsi hisslərimizdən, nəfsimizdən, pul, vəzifə, hakimiyyət hərisliyimizdən, yaltaqlığımızdan, məddahlığımızdan, qorxaqlığımızdan və s. yararlanaraq ermənilərlə bizi vuruşdurur və özümüzün ayıq başla təkbətək, üzbəüz əyləşərək barışıq, sülh yaratmağımıza qətiyyən imkan vermir... Son iki ildə Qarabağdakı təmas xəttində və Ermənistanla sərhəddə təşkil olunan təxribatlar, o cümlədən 5 mart qanlı təxribatı da məhz Kremlin maraqlarına xidmət edir...
 
Bəs çıxış yolu nədir?.. Bu “KQB”-“FSB”-“QRU”-“PKK” ssenarisini durdurmaq mümkündürmü?..
 
Bu haqda növbəti yazılarımızda...
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
00:36, Bu gün
Moskva-Vladiqafqaz reysinin sərnişin qadını Ukrayna dilində kitab oxuduğuna görə saxlanılıb
00:20, Bu gün
"Bütün bayramlarımız bu gündən sonra gəlir, bütün bayramlarımız bu günün övladı sayılır"
00:15, Bu gün
Türkiyə Səfirliyi: "Müstəqil Azərbaycanın bayrağı ölkənin səmasında əbədiyyən dalğalanacaq"
00:00, Bu gün
Azərbaycanda 28 May – Müstəqillik Günü qeyd olunur
27 May 2023 | 23:45
Türkiyəli aktrisa Kann Festivalında ən yaxşı qadın oyunçu seçildi
27 May 2023 | 23:41
Hulusi Akar: “Azərbaycandakı qardaşlarımız üçün əlimizdən gələni edirik”
27 May 2023 | 23:40
Alla Puqaçovanın sonuncu ailə üzvü Rusiyanı tərk edib...
27 May 2023 | 23:32
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2 hərbi qulluqçusu həbs edilib
27 May 2023 | 23:23
ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
27 May 2023 | 23:14
Prezident Laçının Zabux kəndində aparılan tikinti işləri ilə tanış olub
27 May 2023 | 23:10
Şahbaz Şərif: “Pakistan Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə dəstəyini davam etdirəcək”
27 May 2023 | 23:04
Pakistanın Baş naziri Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
27 May 2023 | 23:01
Uraz jurnalistləri döyüb?
27 May 2023 | 22:55
Azərbaycanlı ifaçı Türkiyədə narkotikə görə saxlanıldı
27 May 2023 | 22:50
Makron: “Fransa və Azərbaycan iqtisadi, təhsil sahələrində möhkəm əlaqələr qurub”
27 May 2023 | 22:40
Makron Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
27 May 2023 | 22:31
Azərbaycan Prezidenti “Laçın” şəhər yarımstansiyasının açılışını edib
27 May 2023 | 22:28
"Azadlıq virusu" heç də məhv edilməyib, yüzminlər azadlıq uğrunda və müharibə əleyhinə çıxmaqdan çəkinmir..."
27 May 2023 | 22:22
Dövlət başçısı Laçın şəhərində Aqro və Sənaye Parkında görülən işlərlə tanış olub
27 May 2023 | 22:15
“Şamaxı” Azərbaycan Premyer Liqasını tərk edib
27 May 2023 | 22:12
İmişlidə yolu keçən məktəbli qız ölümdən döndü - FOTO/VİDEO
27 May 2023 | 22:05
Prezident İlham Əliyev Laçının Şəlvə kəndinin təməlini qoyub
27 May 2023 | 22:00
Laçının Qorçu qəsəbəsinin təməli qoyulub
27 May 2023 | 21:50
NATO və Rusiya arasında olan Azərbaycan: Düzgün balansı saxlamaq mümkün olacaqmı?
27 May 2023 | 21:43
Bakıda yol qaydalarını pozan sürücü saxlanıldı: Maşınından heroin çıxdı - FOTO/VİDEO
27 May 2023 | 21:40
İrəvanın mərkəzində qondarma “erməni soyqırımı”na aid sənədlər yandırıldı?..-VİDEO
27 May 2023 | 21:34
Sabirabadda ev yanıb
27 May 2023 | 21:30
Aqil Nağıyev: “Azərbaycanda ilk dəfə uşaqlara qarşı zorakılıq əleyhinə film çəkilib”
27 May 2023 | 21:21
Prezident İlham Əliyev Laçın rayonunda “Qorçu” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib
27 May 2023 | 21:05
Prezident İlham Əliyev Müstəqillik Günü ilə bağlı paylaşım edib
27 May 2023 | 21:02
Alimlər otaq bitkiləri ilə onkologiya arasında əlaqəni aşkar edib... - MARAQLI
27 May 2023 | 20:47
İranla Əfqanıstan sərhədində atışma baş verib - VİDEO
27 May 2023 | 20:38
Kəlbəcər şəhərində ilk yaşayış məhəlləsinin təməli qoyulub
27 May 2023 | 20:34
İranın Güney Azərbaycanı parçalamaq siyasəti - VİDEO
27 May 2023 | 20:33
Azərbaycanda ilk şəxsi kitabxanalar bu dahilərə məxsus olub - ELM TARİXİ
27 May 2023 | 20:31
Azərbaycan Prezidenti Kəlbəcər şəhərində məktəb binasının təməlini qoyub
27 May 2023 | 20:25
Prezident İlham Əliyev Kəlbəcərdə hərbi hospitalın açılışında iştirak edib
27 May 2023 | 20:20
Kan və Salihamidziç “Bavariya”dan qovuldular
27 May 2023 | 20:15
"Sizi dinləmək üçün hansı qulağa pıçıldamaq lazımdır?" - alimlərdən gözlənilməz kəşf...
27 May 2023 | 20:14
İnsan beyni haqqında yanlış bildiyimiz həqiqətlər - Bunları heç zaman eşitməmisiniz...
27 May 2023 | 20:13
İstanbulda Azərbaycanın Müstəqillik Günü təntənəli şəkildə qeyd edilib
27 May 2023 | 20:05
APL: Mövsümün son təyinatları açıqlanıb
27 May 2023 | 20:00
Bakıda toy karvanında qəza: 10-a yaxın maşın toqquşdu - FOTO/ VİDEO
27 May 2023 | 19:45
Qürur doğuran Moskva səfəri
27 May 2023 | 19:40
“Bavariya” ardıcıl 11-ci dəfə Bundesliqa çempionluğunu qazanıb
27 May 2023 | 19:35
“Qəbələ” tarixində 8-ci dəfə avrokuboklara vəsiqə qazanıb
27 May 2023 | 19:30
Prezident Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu yolunda inşa edilmiş tunellər və Kəlbəcər-Laçın avtomobil yolunda görülən işlərlə tanış olub
27 May 2023 | 19:25
Cəlilabad sakini qətlə yetirilib, saxlanılan var
27 May 2023 | 19:20
Bağ evlərinin qiyməti kəskin ARTDI
27 May 2023 | 19:15
Tarantino karyerasının sonu ilə bağlı sualı məşhur ifadə ilə cavablandırdı - FOTO
27 May 2023 | 19:10
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC Gürcüstanda baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat yayıb
27 May 2023 | 19:05
Milorad Dodik Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
27 May 2023 | 19:00
KİV: Ukraynalı hərbçilər "M1 Abrams" tanklarında təlimlərə başlayıb
27 May 2023 | 18:55
APL: “Səbail” və “Şamaxı” ilk “11-lik”ləri açıqlayıblar
27 May 2023 | 18:50
Prezident İlham Əliyev Laçın rayonuna səfər edib
27 May 2023 | 18:45
"Beşilliyi-üç günə!" : Putin yeniliyi ilə heyrət doğuracaq təşəbbüslə çıxış edib
27 May 2023 | 18:40
Gürcüstanda dəmiryolunda qəza zamanı bir azərbaycanlı ölüb, daha 3 nəfər xəsarət alıb
27 May 2023 | 18:40
“Sabah seçkilərin taleyini o 8 milyon seçicinin bir hissəsinin iştirakı da həll edə bilər...”
27 May 2023 | 18:35
Qanunsuz gətirilən külli miqdarda siqaret Naxçıvanda ələ keçdi
27 May 2023 | 18:30
Tərtərdə partlayış zamanı xəsarət alan şəxsin barmaqları amputasiya olunub
27 May 2023 | 18:25
“Qarabağ”ın futbolçusu: “Avropada bəzi komandalar bizdən qorxurlar”
27 May 2023 | 18:19
MİQ üzrə müsabiqənin elektron sənəd qəbulu davam edir
27 May 2023 | 18:16
“Yüksəliş” müsabiqəsinin qabiliyyət üzrə yoxlama imtahanı keçiriləcək
27 May 2023 | 18:10
Serbiyanın hakim partiyasının yeni sədri məlum olub - YENİLƏNİB
27 May 2023 | 18:01
İlham Əliyev Kəlbəcərdə “Meydan” Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışını etdi - FOTO
27 May 2023 | 18:00
Ərdoğan: “Can Azərbaycan” sözünü boş-boşuna demirik, oradakılar canımızdır”
27 May 2023 | 17:59
Azərbaycanın daha bir para-atleti dünya çempionatına lisenziya qazanıb
27 May 2023 | 17:55
Ərdoğan müxalifət tərəfdarlarına səsləndi: "Bizim qələbəmiz bütün Türkiyənin zəfəri olacaq"
27 May 2023 | 17:50
Mərkəzi Gömrük Hospitalında Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO
27 May 2023 | 17:45
Moskvada azərbaycanlı iş adamlarına məxsus bazarda yanğın baş verib - FOTO/VİDEO
27 May 2023 | 17:43
Tərtərdə sursatın partlaması nəticəsində tikinti şirkətinin əməkdaşı xəsarət alıb - YENİLƏNİB
27 May 2023 | 17:41
Neftçalada qəzaya düşən Vətən müharibəsi qazisi səkkiz gün sonra ölüb - FOTO
27 May 2023 | 17:37
Sərhəddəki uğursuzluqdan sonra ermənilər “Artsrunu işə salıblar” - FOTO
27 May 2023 | 17:32
Ağır atletika üzrə Azərbaycan birincilikləri tarixində yeni rekordlar qeydə alınıb
27 May 2023 | 17:28
Leysan, külək, normadan artıq temperatur - FAKTİKİ HAVA
27 May 2023 | 17:23
Dövlət Gömrük Komitəsi hətəlik icmalını təqdim etdi - VİDEO
27 May 2023 | 17:20
Ekspert rəyi neçə nüsxədə tərtib edilir? - VİDEO
27 May 2023 | 17:17
Gömrük Akademiyasında 28 May – Müstəqillik Günü qeyd edilib - FOTO
27 May 2023 | 17:15
“Qarabağ”ın futbolçusu: “Avropada bəzi komandalar bizdən qorxurlar”
27 May 2023 | 17:13
“Cümhur İttifaqı”na daxil olan partiyanın sədri: “Mayın 29-dan Türkiyə əsrinin başlanğıcını qeyd edəcəyik”
27 May 2023 | 17:06
APL: “Qəbələ” – “Kəpəz” və “Sumqayıt” – “Zirə” oyununun heyətləri açıqlandı
27 May 2023 | 17:02
Bələdiyyə sədri: "Təkcə müsəlmanlar yox, qeyri-müsəlmanlar da Ərdoğana sahib çıxın deyirlər”
27 May 2023 | 16:57
Tərlan Əhmədovun klubdakı durumuna aydınlıq gəldi
27 May 2023 | 16:55
İsveçrədə yaşayan iranlılar Belçika səfirliyi qarşısında aksiya keçirdilər - VİDEO
27 May 2023 | 16:53
Ölkədə COVID-19 əleyhinə peyvənd olunanların sayı AÇIQLANDI - FOTO
27 May 2023 | 16:49
Azərbaycanda daha 9 nəfər COVID-19-a yoluxub - FOTO
27 May 2023 | 16:45
"Ukrayna Silahlı Qüvvələri əks-hücuma hazırdır" - Danilov
27 May 2023 | 16:40
Bu il bir sıra fauna növlərinin azad edilmiş ərazilərə qaytarılması planlaşdırılır
27 May 2023 | 16:36
Albaniya Prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına təbrik məktubu göndərdi
27 May 2023 | 16:32
FHN gözlənilən qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi
27 May 2023 | 16:27
“ANAMA və BMT-nin təşkilatçılığı ilə keçirilən konfransda Azərbaycandakı mina problemi bir daha beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb” - RƏY
27 May 2023 | 16:23
“Leyla Bədirbəyli mənə deyirdi ki, Həmidə, gəncsən, birdəfəlik qulağında sırğa et ki...”
27 May 2023 | 16:18
Türkiyə Prezidenti: "Azərbaycanın qardaş köməyini heç vaxt unutmayacağıq"
27 May 2023 | 16:14
“Azərsu”: “MTK-ların anbarı mütləq ildə azı bir dəfə yuyulmalıdır”
27 May 2023 | 16:09
Bakıda konstruktivizm nümunəsi olan bina bərpa ediləcək - FOTO
27 May 2023 | 16:05
Kəlbəcərdə “Qamışlı” Kiçik Su Elektrik Stansiyası istifadəyə verildi - FOTO
27 May 2023 | 16:00
Ərdoğan: "Şuşa Bəyannaməsi ölkələrimizin sülh və sabitliyinin ən böyük təminatı olacaq"
27 May 2023 | 15:57
Rəcəb Tayyib Ərdoğan İlham Əliyevi təbrik etdi
27 May 2023 | 15:54
Kəlbəcər rayonunun Zallar kəndinin təməli qoyuldu - FOTO
27 May 2023 | 15:51
İlham Əliyev Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndinin təməlini qoydu - FOTO
GÜNLÜK
27 May 2023 | 08:35
Paşinyan sülh sazişi imzalanarsa, Qarabağdakı haykları gözləyən 3  variantdan danışdı...
27 May 2023 | 11:45
Azərbaycan Cümhuriyyəti: Söz və mətbuat  azadlığı - Nəsiman Yaqublunun araşdırması
27 May 2023 | 09:36
“Nə qədər ki, ömrüm var, onun xanəndə kimi yetişməsinə dəstək olacağam...”
27 May 2023 | 09:39
"Ermənistan hakimiyyəti özü hayklara Laçın yolu ilə Ermənistana getməyi qadağan edir..."
27 May 2023 | 09:10
Sürücü tuneldə ayı ilə rastlaşdı - VİDEO
27 May 2023 | 09:06
“Tesla” dünyanın ən çox satılan avtomobili oldu
27 May 2023 | 09:03
Braziliyada məşhur aktyorun cəsədi tapıldı - FOTO
27 May 2023 | 09:15
Masallıda saxlanılan avtomobilin yük yerindən 7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
27 May 2023 | 09:40
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiya ordusunun son 3 gündəki itkilərini açıqlayıb
27 May 2023 | 11:01
Rusiya İran vasitəsilə xilas olmağa çalışır - “Kaspi”nin TƏHLİLİ
HƏFTƏLİK
25 May 2023 | 14:50
Xruşovun üzünə qabaran general – Solovyov onun aqibətinin yaxşı olmayacağını deyib
21 May 2023 | 20:10
Əhməd Obalını və oğlu Dənizi ABŞ-da ölümcül döydülər - VİDEO
22 May 2023 | 17:53
“Yas mərasimində mənə baş sağlığı verəndə bəziləri bilmişdi ki, Sara xanım mənim anamdır”
25 May 2023 | 00:25
“Yolda görəndə məndən soruşurlar ki, sən o açarı niyə oradan götürmədin..?”
24 May 2023 | 06:50
Qanunsuz məskunlaşdığı Laçından köçmüş bu hayk indi də Kərkidən çıxmaq istəmir..-VİDEO
23 May 2023 | 12:18
“Türkiyədə seçkilərin II turundakı nəticələr, demək olar, həll olunub: təxminən 60-ın 40-a...”
21 May 2023 | 15:32
"Söhbət diametri 5-10 metr, hərarəti Selsi üzrə 1000 dərəcəyə çatan odlu kürədən gedir..."
25 May 2023 | 13:21
Kapitulyasiya aktını imzalayan Armeniya rəhbərləri və separatçı qalıqları yenidən ağa axtarışında...
21 May 2023 | 11:32
Lavrov gözünün içinədək yalan danışır...
22 May 2023 | 13:20
Mənim Alma-Materimin ağ günləri...
AYLIQ
27 May 2023 | 08:35
Paşinyan sülh sazişi imzalanarsa, Qarabağdakı haykları gözləyən 3  variantdan danışdı...
27 May 2023 | 11:45
Azərbaycan Cümhuriyyəti: Söz və mətbuat  azadlığı - Nəsiman Yaqublunun araşdırması
27 May 2023 | 09:36
“Nə qədər ki, ömrüm var, onun xanəndə kimi yetişməsinə dəstək olacağam...”
27 May 2023 | 09:39
"Ermənistan hakimiyyəti özü hayklara Laçın yolu ilə Ermənistana getməyi qadağan edir..."
27 May 2023 | 09:10
Sürücü tuneldə ayı ilə rastlaşdı - VİDEO
27 May 2023 | 09:06
“Tesla” dünyanın ən çox satılan avtomobili oldu
27 May 2023 | 09:03
Braziliyada məşhur aktyorun cəsədi tapıldı - FOTO
27 May 2023 | 09:15
Masallıda saxlanılan avtomobilin yük yerindən 7 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
27 May 2023 | 09:40
Ukrayna Baş Qərargahı Rusiya ordusunun son 3 gündəki itkilərini açıqlayıb
27 May 2023 | 11:01
Rusiya İran vasitəsilə xilas olmağa çalışır - “Kaspi”nin TƏHLİLİ