"Ermənilərlə bir-birimizə hədsiz nifrət aşılanması Rusiya və korrupsiyaya sərfəlidir..."
Ekskluziv
Oxunub: 20279
08 Mar 2023 | 14:55
“Məsələ də çox sadədir: Rusiya imperiyası, qismən də digər qlobal güclər əsrlərdir ki, milli və şəxsi hisslərimizdən, nəfsimizdən, pul, vəzifə, hakimiyyət hərisliyimizdən, yaltaqlığımızdan, məddahlığımızdan, qorxaqlığımızdan və s. yararlanaraq ermənilərlə bizi vuruşdurur və özümüzün ayıq başla təkbətək, üzbəüz əyləşərək barışıq, sülh yaratmağımıza qətiyyən imkan vermir...”
 
“Bu gün bir azərbaycanlının “mən ermənilərə nifrət edirəm” və ya əksinə, erməninin “mən azərbaycanlılara, türklərə nifrət edirəm” söyləməsi Moskvadakı, eləcə də İrəvan və Bakıdakı imperiya rezidentləri və “çekistləri”ni, həmçinin onların korrupsioner ortaqlarımı, əlaltılarını, eləcə də silah-sursat baronlarını çox sevindirir...”
 
“Bir çox soydaşlarımız, xüsusən də erməni işğalı və terrorundan daha çox zərbələr almış şəhid, qazi aillələri, qaçqın və köçkünlər  təəccüblənə və hətta bizə qeyzlənə, düşmən güclərə, Kremlə, “5-ci kalon”a işləməkdə suçlaya bilərlər ki, hansı əsasla biz hayklara, ermənilərə nifrətimizi azaltmalı, durdurmalıyıq... Bu, təslimçilik aşılanması deyilmi?..”
 
-FİKİR SAVAŞI...-
 
Martın 1-də Xocalıda separatçı-terrorçu rejim məmurları olsalar da, Azərbaycan Respublikasının Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşları sayılan hayklarla Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Ramin Məmmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətimizin görüşməsi Avropada da, ABŞ-da da, öz ictimaiyyətimizin, həmçinin Qarabağdakı haykların bir hissəsində zahirən də olsa,  gələcək sülhə ümid bəsləməsinə şərait yaratmışdı ki, cəmi 4 gün sonra martın 5-də Turşsu-Xəlfəli-Xankəndi yolunda, Dükanlar kəndi yaxınlığında iki Azərbaycan əsgərinin həlak olması və 3 erməni separatçı “polisi”nin ölməsi ilə nəticələmiş məlum təxribat hadisəsi baş verdi...
 
*** ***
 
Xocalıdakı görüşün təşkilatçısı və iştirakçısı kim idi? Moskvanın Qarabağdakı faktiki canişini – Rusiyanın Azərbaycan torpağına heç bir hüquqi əsas olmadan yeridilmiş “sülhməramlı” kontingentinin komandanı, general Andrey Volkov... Bəs 5 mart təxribatı  kimlərin nəzarət etməli, kənardan silah-sursat daşınmasına icazə verməməli olduğu ərazidə baş verdi? Yenə də Rusiyanın “sülhməramlı” kontingenti... Əcəba, həmin kontingenti torpağımıza yollayan və onları idarə edən Kreml rəhbərliyi Qarabağda, ümumiyyətlə, ermənilərlə azərbaycanlılar, Ermənistanla Azərbaycan arasında barışığın, sülhün yaranmasına razı olarmı?..  Əlbəttə, yox. Çünki bu barışıq, sülh yaranarsa, artıq Azərbaycan torpağında Rusiya qoşunlarına ehtiyac olmayacaq. Türkiyə ilə də barışıq olacağı halda heç Ermənistanda da... 
 
*** ***
 
Artıq bir neçə əsrdir ki,  insanın, insan toplumunun, ayrıca xalqların, kütlələrin, yaxud sosial təbəqə və zümrələrin hiss və duyğularının, xüsusən qeyrət və nifrət hisslərinin müəyyən mənada idarə olunması və yönləndirilməsi elmi, təəssüf ki, yüksək inkişaf səviyyəsinə çatıb. Həmin elmdən I və II Cahan savaşlarının törədilməsində, 1915-ci il qondarma “erməni soyqırımı”nın “törədilməsi və təbliğində və beynəlxalq təbliğində, Rusiyadakı 1917-ci ilin Oktyabr inqilabında, SSRİ-nin dağılmasında və s. yetərincə istifadə olunub... 
 
***  
 
İnsanın, bütövlükdə toplumun, xalqın qeyrət və nifrət potensiallarının yönləndirilməsindən daha çox hansısa imperiyanı, yaxud hakimiyyəti qorumaq, saxlamaq və ya əksinə, çökdürmək, yıxmaq məqsədi ilə də istifadə olunur.  Nəticədə eramızdan əvvəl Romada, Afinada adi amfiteatr arenalarında təşkil olunan qladiator savaşları son 2-3 əsrdə artıq qlobal arenalarda təşkil olunmağa başlanıb. Buna misal olaraq əsasən 1905-1906, 1918-1920-ci və 1987-1988-ci i illərdən  bəri körüklənən XX əsrin əvvəlində erməni-müsəlman, son 30 ildə isə Ermənistan-Azərbaycan qarşıdurmasını göstərmək olar... Eləcə də Osmanlı dövlətinin parçalanması və qədim  Fələstin və İsrail ərazilərinin Britaniya imperiyasının nəzarətinə keçməsindən sonra əsasən 1940-cı illərin sonlarından başladılan İsrail-Fələstin qarşıdurmasını da buna misal çəkmək olar...
 
*** ***
 
Azərbaycanlı və erməni qarşıdurması Rusiya imperiyası tərəfindən öncə Azərbaycan xanlıqlarını(xüsusən Qarabağ və İrəvan) işğal və ram etmək, sonra isə ümumiyyətlə Azərbaycanı təzyiq və nəzarətdə saxlamaq üçün qızışdırılıb. Eyni məqsədlə Rusiya, eləcə də Fransa və bəzi digər Qərb dövlətlərinin Anadolu türkləri ilə də hayklar arasında nifrət toxumu səpilsə də, Osmanlı dövlətinin qəti tədbirləri nəticəsində orada sonsuz “qladiator savaşı” törətmək planı baş tutmayıb. Bununla belə, 1915-ci il qondarma “erməni soyqırımı” məsələsi artıq ikinci yüzillikdir ki, yalnız Rusiya və Fransa deyil, digər qlobal güclərin əlində də Türkiyəyə qarşı bir təzyiq vasitəsi olaraq qalmaqdadır...
 
*** ***
 
Azərbaycan-Ermənistan, azərbaycanlı-erməni “qladiator savaşı” isə, təəssüf ki, ikinci əsrdir ki, davam edir... Nə qədər acı olsa da, bu, bir gerçəkdir ki, Kreml XX əsrin əvvəlindən bəri öz  geo-siyasi, iqtisadi və s. məqsəd və faydaları üçün Azərbaycan xalqı ilə erməni toplumunu sözün əsl mənasında vuruşdurur... Buna nəhəng bir qladiator savaşı da demək olar...
 
*** ***
 
Bu gün ermənilərlə son 35 illik ideooloji, siyasi və silahlı, hərbi qarşıdurmadan sonra Azərbaycan xalqının əksər hissəsində, xüsusən də ermənilər tərəfindən yurd-yuvasından qovulmuş, doğmaları, əzizləri, şəhid edilmiş əsir götürülmüş, işgəncələrə məruz qalmış soydaşlarımızda hayklara qarşı kəskin nifrət mövcuddur... Və təbii ki, eyni nifrət erməni toplumu tərəfindən, özü də daha kəskin, daha məkrli şəkildə Azərbaycan xalqına qarşı yönəlib... Bu 30-35 il ərzində Azərbaycan torpaqlarında Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda yaşamış və sonradan məskunlaşdırılmış, doğulmuş hayklarda, xüsusən gənclərə türklərə, Azərbaycan xalqına nifrətlə yanaşı, “Böyük Ermənistan” xəstəliyinin tərkib hissəsi olaraq guya bu torpaqların onların “qədim, tarixi vətəni olması” ideyası aşılanıb... Bu gün də qoşunlarını o torpaqların bir hissəsinə yerləşdirmiş Kreml Güney Qafqazdan əlınin üzülməməsi üçün məhz həmin nifrət və ideyaya əsaslanır...
 
*** ***
 
Bütün bu deyilənləri nəzərə alıb dərindən düşünəndə belə bir nəticəyə gəlinir ki, nə qədər qəribə səslənsə də, ermənilərlə bir-birimizə qarşılıqlı nifrət və onun daha da güclənməsi Rusiyaya imperiyasına, onun Azərbaycan və Ermənistandakı “KQB”-“QRU”-“FSB”-“PKK” -korrupsiya şəbəkəsinə xidmət edən korrupsioner, şantajçı rezident, agent və tulalarına, eləcə də bu qarşıdurmadan, Qarabağ məsələsindən öz məqsədləri, planları üçün yararlanan digər qlobal güclərə sərf edir...
 
*** 
Bu gün bir azərbaycanlının “mən ermənilərə nifrət edirəm” və ya əksinə, erməninin “mən azərbaycanlılara, türklərə nifrət edirəm” söyləməsi Moskvadakı, eləcə də İrəvan və Bakıdakı imperiya rezidentləri və “çekistləri”ni, həmçinin onların korrupsioner ortaqlarımı, əlaltılarını, eləcə də silah-sursat baronlarını çox sevindirir... Hətta deyərdim ki, İranla, farslarla da ziddiyyətlərin kəskinləşib savaş həddinə çatması da onlara sərfəlidir.... Çünki belə nifrət və ziddiyyətlər münaqişələri davam etdirir və nəticədə Kremldəkilər öz planlarını həyata keçirir, İrəvan və Bakıdakılar isə öz hakimiyyət, vəzifə, var-dövlət maraqlarını...
 
*** ***
 
Bir çox soydaşlarımız, xüsusən də erməni işğalı və terrorundan daha çox zərbələr almış şəhid, qazi aillələri, qaçqın və köçkünlər  təəccüblənə və hətta bizə qeyzlənə, düşmən güclərə, Kremlə, “5-ci kalon”a işləməkdə suçlaya bilərlər ki, hansı əsasla biz hayklara, ermənilərə nifrətimizi azaltmalı, durdurmalıyıq... Bu, təslimçilik aşılanması deyilmi?..
 
***
 
Əvvəla, bilmək lazımdır ki, tarixdə bizimlə ermənilərin qarşıdurmasından daha genişmiqyaslı və dəhşətli savaşlar olub. Məsələn, II Cahan savaşında sovet-rus dövləti ilə Almaniya arasındakı müharibədə hər iki tərəfdən 10 milyonlarla insan məhv edilib. Bununla belə, cəmi bir neçə onillikdən sonra Rusiya-Almaniya münasibətləri normal məcraya düşüb və bu gün də belə davam edir... Yəni sonsuzadək qarşılıqlı düşmənçilik heç bir tərəfə fayda verə bilməz...
 
İkincisi də məsələyə yalnız keçmiş və bu günün yox, gələcəyin  prizmasından yanaşmaq gərəkdir. Tutaq ki, biz bu gün Qarabağda qalan ermənilərə qarşı yenidən genişmiqyaslı savaş başladıb onlardan qırdığımızı qırıb qalanını da Ermənistana qovduq. Lap Zəngəzuru da aldıq və Naxçıvana yolu da açdıq. Yenə də doğmaları, yaxınları bizim tərəfimizdən öldürülmüş, şikəst edilmiş həmin  hayların özləri, övladlarının ürəyində, Azərbaycana, türkə qarşı hədsiz nifrət və qisas hissi qalacaqmı? Təbii ki, qalacaq. Və sabah özlərində güc tapan kimi yenə bizlərə qarşı siyasi və hərbi mübarizələrini davam etdirəcəklər... Onu da düşünmək gərəkdir ki, gələcəkdə Azərbaycanın, eləcə də qardaş Türkiyənin daim güclü olacağına heç bir zəmanət yoxdur. Hər bir ölkənin, xalqın yüksəliş və tənəzzül dövrləri olur. Və 1988-1990-cı illərə bənzər belə bir məqam yetişən kimi Ermənistandakı haylar yenidən üzərimizə gələcək, torpaqlarımızı işğal edəcək, nəvə-nəticələrimizi qətlə yetirəcək, didərgin salacaq və s... Bir müddət keçəndən sonra isə biz yenidən güclənib hayları torpaqlarımızdan qovacaq, məğlub edəcəyik. Və beləcə bu savaş sonsuzadək, dünya durduqca davam edəcək... Yəni bizim yaşadıqlarımızı gələcək nəsillərimiz də yaşamaq məcburiyyətində qalacaq...
 
*** 
 
Heç kəs demir ki, hayların XX əsrin əvvəllərindən bəri Bakıda, Qubada, Şamaxıda, Zəngəzurda, Qarabağda, Xocalıda, həmçinin Güney Azərbaycanda və s. bizlərə qarşı etdiklərini unudaq. Fəqət öncə onu  unutmayaq ki, əsrlər boyu haykları öncə Osmanlı, Anadolu, daha sonra Azərbaycan türklərinə və ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqına qarşı qızışdıran, qısqırdan Rusiya imperiyası başda olmaqla bir sıra dövlət və qlobal güclər olub. Və sözsüz ki, əsasən Rusiya... 
 
*** ***
 
XVIII əsrin sonu -XIX əsrin əvvəllərindən bəri Azərbaycan torpaqlarına haykları kütləvi şəkildə köçürərək onların Qarabağı, Bakını, Gəncəni, Sumqayıtı özlərinə “Vətən” bilməsini kim təşkil edib? İrəvan xanlığını kim işğal edib və 1918-ci ildə İrəvanın “Ermənistan”a paytaxt olmasına şərait yaradıb? 1923-cü ildə  Dağlıq Qarabağ Myxtar Vilayəti gecpartalayan “minası”nı kim yerləşdirib Azərbaycana? XX əsrin əvvəllərindən 1988-ci ilədək həmin “mina”nı partladaarq milyonlarla soydaşımızın Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmasına, didərgin düşməsinə kim rəvac verib?  Sumqayıtda, Bakıda “erməni talan və qırğınları”nı hansı ölkənin xüsusi xidmət orqanları və kəşfiyyatı təşkil edib? Sovet dövründə müttəfiq respublikalar arasında inzibati sərhədlər çəkilərkən digərlərində olduğu kimi, Azərbaycan və Ermənistan arasında da neçə-neçə anklav, “mübahisəli” ərazini məhz bu günkü ziddiyyətləri daha da artırmaq üçün kim yaradıb? Hətta keçmiş DQMV-nin içərisində də anklavlar qondarıblar; məsələn, Füzuli rayonunun Yuxarı Veysəlli kəndini anklav kimi Xocavənd(keçm. Martuni) rayonunun tərkibinə salıblar?.. 
 
*** ***
 
Və nəhayət, korrupsiya, hakimiyyət, vəzifə, kürsü, “sistemə keçmək” sevdasını, yaltaqlığı, məddahlığı bu rəzilliklərdən ötrü anasının əmcəyini kəsməyə hazır olan öncədən yetişdirilmiş və ya sonradan ələ alınmış, şantaj olunmuş azərbaycanlılar(?) vasitəsilə içimizə, genimizə kim yeridib? Cavab birdir... Çar Rusiyası, ardınca da rus-sovet və bugünkü Rusiya imperiyası...  Hazırda ölkədə kökü kəsilmək bilməyən və xalqın sosial durumunun normallaşmasına imkan verməyən rüşvət, korrupsiya, məmur özbaşınalığı şəbəkəsinin bünövrəsini kim qoyub? Cavab eynidir...
 
*** ***
Amma onu da unutmayaq: nə qədər ki, Rusiya Qafqazdan əlini çəkməyib, Qərb də, ABŞ da, Avropa da regiona təsir gücünü saxlamaq üçün erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin həllinə imkan verməyəcək... 
 
*** ***
 
Bütün dediklərimiz və deyə bilmədiklərimizdən belə çıxır ki, bizlər də, ermənilər də bir xalq, toplum olaraq öz potensial nifrətimizi biri-birimizə qarşı yox, bizləri qladiator kimi savaşdıran qlobal güclərə dövlətlərə, oncə, təbii ki, Rusiyadakı hazırkiı imperiya, Putin rejiminə və həmçinin onun ölkələrimizdəki agentura, korrupsiya şəbəkələrinə qarşı yönəltməli, bir-birimizlə sülhün, barışığın yollarını aramalı və bu sonsuz döyüş arenasından, qəfəsindən çıxmağa çalışmalıyıq...
 
Məsələ də çox sadədir: Rusiya imperiyası, qismən də digər qlobal güclər əsrlərdir ki, milli və şəxsi hisslərimizdən, nəfsimizdən, pul, vəzifə, hakimiyyət hərisliyimizdən, yaltaqlığımızdan, məddahlığımızdan, qorxaqlığımızdan və s. yararlanaraq ermənilərlə bizi vuruşdurur və özümüzün ayıq başla təkbətək, üzbəüz əyləşərək barışıq, sülh yaratmağımıza qətiyyən imkan vermir... Son iki ildə Qarabağdakı təmas xəttində və Ermənistanla sərhəddə təşkil olunan təxribatlar, o cümlədən 5 mart qanlı təxribatı da məhz Kremlin maraqlarına xidmət edir...
 
Bəs çıxış yolu nədir?.. Bu “KQB”-“FSB”-“QRU”-“PKK” ssenarisini durdurmaq mümkündürmü?..
 
Bu haqda növbəti yazılarımızda...
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
07:25, Bu gün
Yağışlı hava şəraiti ilə bağlı bu yollarda sürət həddi aşağı salındı
07:22, Bu gün
Babayan separatçı liderlərin həbsinin bildiyi, ya da uydurduğu yeni detallarını açıqladı...
06:36, Bu gün
Rusiya hakerləri ilk dəfə Ermənistanın bir sıra rəsmi saytlarına açıq hücum etdi...- “Krasnodar ermənilərinin tələbi ilə”...
00:33, Bu gün
Azərbaycanla İsrail arasında 1.2 milyard dollarlıq müqavilə - Ermənistan hərəkətə keçdi və...
21 Jun 2024 | 23:58
Ukrayna yayın sonuna qədər Rusiya aktivlərindən ilk tranşı alacaq
21 Jun 2024 | 23:53
"Azərişıq" bərpa işlərini davam etdirir - VİDEOLAR
21 Jun 2024 | 23:11
"Əcəb edib ərimi aldatmışam" deyən qadını atası idman aləti ilə öldürdü
21 Jun 2024 | 22:53
HƏMAS Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini İsrailə dəstək verməkdə ittiham edib
21 Jun 2024 | 22:42
Rayonlara intensiv yağış yağır, çaylardan sel keçib - FAKTİKİ HAVA
21 Jun 2024 | 22:40
Əməkdar artist evini təmir edən ustaları polisə verəcək
21 Jun 2024 | 22:06
İlham Əliyev Vaşinqton qarşısında şərt qoydu - ABŞ hərəkətə keçib
21 Jun 2024 | 22:03
Bakıda silahlı insident: Tapança ilə qətlə yetirilən var
21 Jun 2024 | 21:26
"Neft imperiyaları erası sona yetir, dünyanı Günəş energetikası ağuşuna alır" - "Bloomberg"
21 Jun 2024 | 21:16
Zahid Oruc:”Erkən seçkiləri sülhməramlı qüvvələrlə bağlayanlar”..
21 Jun 2024 | 21:09
Sönən keşiş, itirilən illüziyalar və suallar yaradan sülh müqaviləsi...
21 Jun 2024 | 21:06
Azərbaycanda müğənni həbs edildi
21 Jun 2024 | 20:39
Aİ iyunda Ukrayna ilə təhlükəsizliyə dair sənəd imzalaya bilər
21 Jun 2024 | 20:38
Dopamin, dedi-qodu, uğurlu insanlarda narkotik asılılığı...
21 Jun 2024 | 20:22
Niyaməddin Orduxanlı :“Partiyamız seçkiyə hazırlıq mərhələsini yüksək səviyyədə keçirir”
21 Jun 2024 | 20:16
Rusiyanın hakim partiyasını deputatı Putini “Rusiyanın düşməni” adlandırdı və...
21 Jun 2024 | 20:11
"Putin xüsusi hərbi əməliyyatın sonadək davam etdirilməsini nəzərdə tutub" - Peskov
21 Jun 2024 | 19:55
Netanyahunun müşaviri Fələstini dövlət kimi tanıdığına görə Ermənistanı təhdid edib
21 Jun 2024 | 19:54
Sertifikatlaşdırma prosesi ilə bağlı görüş keçirilib
21 Jun 2024 | 19:44
“Bu inqilab zamanı 25 minə qədər azərbaycanlı həlak olsa da, Azərbaycan xalqı heç bir şey qazanmadı...”
21 Jun 2024 | 19:31
BDU-nun gənc tədqiqatçısı ABŞ-də azometin törəməsinin antibakterial təsirinə dair çıxış edib
21 Jun 2024 | 19:27
Bu dövlətlər arasında “uzaq infrastruktur” müharibəsi genişlənir...
21 Jun 2024 | 19:21
Deputat: “Bu şəhid ailələri mənzillə təmin oluna bilər”
21 Jun 2024 | 19:00
"Göz yaşı” adlı sosial çarx çəkiləcək
21 Jun 2024 | 18:47
Braziliya Prezidenti: COP29 çərçivəsində Azərbaycanla səmərəli əməkdaşlığı səbirsizliklə gözləyirəm
21 Jun 2024 | 18:44
Vəkilliyə namizədlərin təntənəli andiçmə mərasimi olub, habelə bir qrup jurnalist təltif edilib
21 Jun 2024 | 18:20
Belarus Mirzoyan-Tixanovskaya görüşünə görə Ermənistana nota verib
21 Jun 2024 | 18:03
Arılar xərçəngi aşkar edə bilir - MARAQLI FAKT
21 Jun 2024 | 17:59
Almaniyada aralarında Ermənistan vətəndaşı olan casus şəbəkəsi ifşa edilib
21 Jun 2024 | 17:57
Ceyhun Bayramov Qırğız Respublikasının səfirini qəbul edib
21 Jun 2024 | 17:54
Dünya müharibəsi riski ilə bağlı XƏBƏRDARLIQ  
21 Jun 2024 | 17:53
Bu şirənin bir stəkanı qızıl dəyərindədir - İnanılmaz təsirləri
21 Jun 2024 | 17:50
Niyaməddin Orduxanlı: “Partiyamız seçkiyə hazırlıq mərhələsini yüksək səviyyədə keçirir”
21 Jun 2024 | 17:44
Ali Təhsildə beynəlmiləlləşmə problemləri...
21 Jun 2024 | 17:42
Boyları qısalır, xəstə və kökdürlər - Uşaqlarla bağlı narahatedici HESABAT
21 Jun 2024 | 17:40
BDU-nun müəlliminin dəhşətli ölümünün səbəbi bilindi
21 Jun 2024 | 17:30
Vidadi İsayev Bərdənin Bala Göyüşlü kəndində səyyar qəbul-görüş keçirdi - FOTOLAR
21 Jun 2024 | 17:25
"ABŞ İsrailin "Dəmir günbəz"inin "Hizbullah"ın öhdəsindən gələ bilməyəcəyindən ehtiyat edir" - CNN
21 Jun 2024 | 17:25
Paşinyan bununla kifayətlənməyəcək, Qarabağ erməniləri... - Matevosyan
21 Jun 2024 | 17:17
Xalq artisti: "Bəyin oğurlanması"na baxıb ağlamışam" - FOTO
21 Jun 2024 | 17:10
Nazilədən Pünhana: “Səni qayınanamla evləndirəcəm”
21 Jun 2024 | 17:06
AVRO-2024: Slovakiya-Ukrayna oyunu başladı - CANLI
21 Jun 2024 | 17:02
BDU-nun müəllimi qəzada həyatını itirdi - FOTO
21 Jun 2024 | 16:57
Fransa Azərbaycana başsağlığı verdi - FOTO
21 Jun 2024 | 16:56
“Makron rejimindən hər cür avantüra gözləmək olar”
21 Jun 2024 | 16:53
“Blinken vəziyyəti tarazlaşdırmağa çalışır, çünki...” - ŞƏRH
21 Jun 2024 | 16:49
Günel İbrahim Tatlısəslə illər əvvəl... - FOTO
21 Jun 2024 | 16:47
Bakıda bu saatlarda geomaqnit qasırğası olacaq - FOTO
21 Jun 2024 | 16:45
Sahil Babayev Xızıda vətəndaşları qəbul etdi - FOTO
21 Jun 2024 | 16:40
Bakıda əmisi oğlunu qətlə yetirən şəxsə hökm oxundu
21 Jun 2024 | 16:36
Taksilərin qiyməti bahalaşdı: Sayı azalır, bir istiqamətə 8-9 manat... - Yeni sistem belə olacaq
21 Jun 2024 | 16:34
"ABŞ Amerika silahı ilə Rusiyaya zərbə endirilməsinə qadağanı zəiflədib" - "Politico"
21 Jun 2024 | 16:32
Ana və iki qızı imtahanda yüksək bal topladılar
21 Jun 2024 | 16:31
Bakıda sərnişin dolu avtobus tüstülədi - ANBAAN VİDEO
21 Jun 2024 | 16:28
ABŞ səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verdi - FOTO
21 Jun 2024 | 16:24
Pomidor şirəsinin elə bir faydası tapıldı ki... - ŞOK ARAŞDIRMA
21 Jun 2024 | 16:20
Türkiyə səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verdi - FOTO
21 Jun 2024 | 16:15
Naxçıvanda “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festival-konqresi keçirilir – FOTO/VİDEO
21 Jun 2024 | 16:10
Ombudsman mina təhlükəsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara çağırış etdi
21 Jun 2024 | 16:05
BDU Türkiyənin Balıkesir Universiteti ilə “Erasmus” mübadilə protokolu imzalayıb
21 Jun 2024 | 16:00
Dövlət Xidmətindən “Lalafo.az” və “Tap.az” istifadəçilərinə XƏBƏRDARLIQ - FOTO
21 Jun 2024 | 15:55
Alimlərdən bu yayla bağlı DƏHŞƏTLİ XƏBƏRDARLIQ
21 Jun 2024 | 15:50
Tovuzda zəncirvari avtomobil qəzası olub, ölən və xəsarət alanlar var
21 Jun 2024 | 15:45
“Azərbaycanfilm”in direktor müavini vəzifəsinə TƏYİNAT
21 Jun 2024 | 15:40
Musiqi, incəsənət məktəb və mərkəzlərinə şagird qəbulu üzrə imtahanlar başlanıb
21 Jun 2024 | 15:35
Milli Məclis şəhid ailələrinin hüquqlarının artırılmasına dair layihəni ilk oxunuşda qəbul edib
21 Jun 2024 | 15:30
Azərbaycan iki erməni hərbçinin qalıqlarını Ermənistana təhvil verib - YENİLƏNİB
21 Jun 2024 | 15:25
NATO-nun bütün üzv ölkələri Alyansın yeni baş katibinin namizədliyini dəstəkləyib
21 Jun 2024 | 15:20
Azərbaycanda “Gömrük orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə” dəyişdi
21 Jun 2024 | 15:15
Abşeronda xeyli silah-sursat TAPILDI - VİDEO
21 Jun 2024 | 15:10
SOCAR Bolqarıstanda sənaye müəssisələrinə təbii qaz tədarükünə başlayıb
21 Jun 2024 | 15:08
Minimum əmək haqqı hansı tarixdən artacaq?
21 Jun 2024 | 15:05
Bərdədə keçmiş məhkum narkotiklə tutuldu - FOTO/VİDEO
21 Jun 2024 | 15:02
BDU-ya 1400-dən çox magistrantın qəbulu proqnozlaşdırılır
21 Jun 2024 | 15:00
Azərbaycanda təcili yardım heyəti xəsarət alsa da, xəstəni xilas etdi - VİDEO
21 Jun 2024 | 14:57
Qohum evliliyini qadağan edən layihə TƏSDİQLƏNDİ
21 Jun 2024 | 14:55
"Qohum evlilikləri ilə bağlı nə qədər sərt qadağa qoysaq da.." - Deputat
21 Jun 2024 | 14:50
Paris İrəvanı silahlandırmaqla sülh gündəliyinə xələl gətirir - ŞƏRH + FOTO
21 Jun 2024 | 14:47
Bu halda toy və nişan mərasimləri keçirənlər 13 min manat cərimələnəcək
21 Jun 2024 | 14:45
Dayanma və durma ilə bağlı yeni qayda
21 Jun 2024 | 14:40
Dəmirçilikdən dəmir barmaqlıqlar arasına – erməni generalın birinci katiblik arzusu ürəyində qalıb  
21 Jun 2024 | 14:37
Bu şəxslər 2000 manat CƏRİMƏLƏNƏCƏK
21 Jun 2024 | 14:35
Aparıcı Zaurdan Günelə: “Mənə ərə gələrsən?”
21 Jun 2024 | 14:32
İcma: "Avropa İttifaqını Azərbaycana qarşı qərəzli yanaşmadan imtina etməyə çağırırıq"
21 Jun 2024 | 14:30
"Rusiya özünün nüvə doktrinasını dəyişə bilər" - Putin
21 Jun 2024 | 14:28
Mingəçevirdə 25 yaşlı qadın öldürüldü: Əri polisə təslim oldu
21 Jun 2024 | 14:25
Qasırğanın fermerlərə vurduğu ziyan necə ödəniləcək? - FOTO/VİDEO
21 Jun 2024 | 14:20
“Damla bic müğənnidir”
21 Jun 2024 | 14:16
Evdən qaçan qadın başqa-başqa kişilərlə gəzdi: bunu görən əri isə... – ŞOK TƏFƏRRÜAT
21 Jun 2024 | 14:12
Həyat yoldaşını bıçaqlayan şəxsə hökm oxundu
21 Jun 2024 | 14:08
“Ülviyyənin paylaşımı tamam başqa mənada idi”
21 Jun 2024 | 14:06
Prezident və xanımı Nəbatat Bağında görülən işlərlə tanış oldu - FOTO
21 Jun 2024 | 14:04
"Ölkəmizdə sanki bu təlatumdən, inqilabı dəyişikliklərdən tam xəbərsizik hökm sürür"
21 Jun 2024 | 14:00
Liseydə 35 minlik yeyintiyə görə cinayət işi açıldı
21 Jun 2024 | 13:55
Son iki ayda BDU-nun Hirş indeksi 3 bal artaraq 65-ə çatıb
21 Jun 2024 | 13:50
Bu cərimələr iki dəfə artırılır
GÜNLÜK
21 Jun 2024 | 09:30
"Haqqımızı onlardan almayana qədər iki əlimiz yaxalarında olacaq" - Sumqayıtın İcra Başçısından Prezidentə şikayət edən İŞ ADAMLARI
21 Jun 2024 | 08:36
Xalq artisti VƏFAT ETDİ
21 Jun 2024 | 10:35
İrəvan siyahı hazırladı - Bu ərazilər də Azərbaycana qaytarılır
21 Jun 2024 | 09:41
Qalmaqallı hakimin gizli eşq yaşadığı iş adamı danışdı: "Əri münasibətimizə razılıq verdi" - FOTO
21 Jun 2024 | 10:25
Hacı Surxay: “Həcc ziyarəti zamanı ölənlərin hamısı cənnətə getmir...”
21 Jun 2024 | 07:56
Gündə bir şaftalı yesəniz orqanizminizdə bu DƏYİŞİKLİKLƏR BAŞ VERƏCƏK
21 Jun 2024 | 08:11
Gözlərdə zəiflik hansı xəstəliyin xəbərçisidir?
21 Jun 2024 | 08:58
Qazidən rüşvət istəyən həkim xəstəxananın şöbə müdiri imiş - VİDEO
21 Jun 2024 | 08:44
Paytaxt saxinlərinin NƏZƏRİNƏ: Bu gün saat 10-dan...
21 Jun 2024 | 16:32
Ana və iki qızı imtahanda yüksək bal topladılar
HƏFTƏLİK
15 Jun 2024 | 17:36
"Bu dövlətin uzun əsrlərdən bəri Azərbaycan türkləri tərəfindən idarəçiliyinə son qoyuldu...”
18 Jun 2024 | 10:30
"Azercell"dən Yardımlıya gedən deputata "sürpriz": “İrana xoş gəlmisiniz…”
21 Jun 2024 | 09:30
"Haqqımızı onlardan almayana qədər iki əlimiz yaxalarında olacaq" - Sumqayıtın İcra Başçısından Prezidentə şikayət edən İŞ ADAMLARI
17 Jun 2024 | 21:23
Mahsun Kırmızıgülün yeni serialı gəlir - Kimlər rol alacaq?
20 Jun 2024 | 11:53
Ermənistanın Azərbaycana vurduğu zərərin məbləği AÇIQLANDI- Bir trilyon dollar
17 Jun 2024 | 20:52
Səni sevimmi, küsümmü, inciyimmi bilmirəm – BAŞLIBEL 
17 Jun 2024 | 16:04
Rusların Xocalıda gizli obyekti aşkarlandı - VİDEO
16 Jun 2024 | 21:07
"Mən antisemit deyiləm, amma korrupsiya siyahısının yarısı yəhudilərdir" - Lukaşenko
19 Jun 2024 | 12:08
“Bilsəm ki, Oqtay rəhmətə gedib, dəli olaram, dünyamı uçurub getdi”-FOTOLAR+ÖZƏL
17 Jun 2024 | 10:08
Sərxan Kamallının ölüm səbəbi açıqlandı - Yenilənib
AYLIQ
21 Jun 2024 | 09:30
"Haqqımızı onlardan almayana qədər iki əlimiz yaxalarında olacaq" - Sumqayıtın İcra Başçısından Prezidentə şikayət edən İŞ ADAMLARI
21 Jun 2024 | 08:36
Xalq artisti VƏFAT ETDİ
21 Jun 2024 | 10:35
İrəvan siyahı hazırladı - Bu ərazilər də Azərbaycana qaytarılır
21 Jun 2024 | 09:41
Qalmaqallı hakimin gizli eşq yaşadığı iş adamı danışdı: "Əri münasibətimizə razılıq verdi" - FOTO
21 Jun 2024 | 10:25
Hacı Surxay: “Həcc ziyarəti zamanı ölənlərin hamısı cənnətə getmir...”
21 Jun 2024 | 07:56
Gündə bir şaftalı yesəniz orqanizminizdə bu DƏYİŞİKLİKLƏR BAŞ VERƏCƏK
21 Jun 2024 | 08:11
Gözlərdə zəiflik hansı xəstəliyin xəbərçisidir?
21 Jun 2024 | 08:58
Qazidən rüşvət istəyən həkim xəstəxananın şöbə müdiri imiş - VİDEO
21 Jun 2024 | 08:44
Paytaxt saxinlərinin NƏZƏRİNƏ: Bu gün saat 10-dan...
21 Jun 2024 | 16:32
Ana və iki qızı imtahanda yüksək bal topladılar