Cavanşir Feyziyev: "Oljas Süleymenov ümumtürk mədəniyyətinin dəyəridir” - FOTO
Ədəbiyyat
Oxunub: 2693
24 Jun 2024 | 15:25
Cavanşir Feyziyev:
Çağdaş qazax ədəbiyyatının, mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi Oljas Süleymenovun “Tanrının təbbüsümü” kitabı Azərbaycanda işıq üzü görüb. Mahmud Kaşğari adına Beynəlxalq Fondun layihəsi əsasında çap olunan kitabın layihə rəhbəri Fondun Prezidenti, Milli Məclisin deputatı, Dr. Cavanşir Feyziyevdir.  Türk dünyasının dəyərli alimi C.Feyziyev kitaba yazdığı ön sözdə Oljas Süleymenov yaradıcılığı fonunda Azərbaycan-qazax ədəbi-mədəni əlaqələrini geniş müstəvidə təhlil edir: 
 
“Tanrının təbəssümü” kitabına Ön söz...
 
 Oljas Süleymenov elmi, linqvistik, tarixi, fəlsəfi geniş əhatəli etnoloji, etnoqrafik, paleoqrafik, poetik, publisistik əsərləri ilə qazaxların və türk xalqlarının adını tarixin yaddaşına yazmağı bacaran zəngin dünyagörüş sahibi, həyata özünəməxsus baxışı olan mütəfəkkir şəxsiyyətdir. O, təkcə çağdaş qazax ədəbiyyatının deyil, ümumtürk mədəniyyətinin mənəvi dəyər vahididir.
 
Yaradıcılığına dürüst bir alim mövqeyi, milli-estetik kriteriyaların bənzərsiz formalarını tətbiq edən Oljas Süleymenov dünyanın bizə məlum olan, bəlkə də yeganə şairidir ki, təfəkkürü eyni zamanda, həm zəngin etnoqrafik potensiala, həm də müasir poetik "diplomatiya"ya malikdir - naturalizmlə analitizmin bu cür üzvü vəhdətini özündə ehtiva edən ikinci bir şairi təsəvvürə gətirmək xeyli çətindir. Oljas Süleymenov yaradıcılığı bu gündən həm keçmişə, həm də  gələcəyə körpü salan milli-təəssübkeş bədii düşüncə sistemidir. O, bir tarixçi-alim, etnoqraf olmaqla yanaşı, həm də müasir qazax şeirinin usta qələmlərindəndir.
 
Yaradıcılığının ilk dövrlərindən başlayaraq  “Yer, insana əyil!”, “Az i Ya”, “Arqamaklar”, “Günəşli gecələr”, “Gil kitab”, “Yazının dili”, “Tanrının təbəssümü”, “Kəsişən paralellər”, “Türklər tarixə qədər” və başqa əsərləri oxucular və ədəbi-elmi ictimaiyyət tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Haqqında çoxsaylı qazax ədəbiyyatşünasları ilə yanaşı, rus Andrey Voznesenski, Rimma Kazakova və Lev Anninski kimi şairlər, qırğız xalq yazıçısı Çingiz Aytmatov, ukraynalı D.Pavlıçko kimi tanınmış tənqidçilər dəyərli fikirlər söyləmişlər.
 
 
Türk dünyasının əbədiyaşar lideri Heydər Əliyevin “Oljas təkcə qazaxlara deyil, bütün türk xalqlarının ədəbiyyatına gərəkli şəxsiyyətdir” kəlamı bu gün Qazaxıstanda böyük fəxrlə səsləndirilir. Oljas Süleymenov isə ulu öndərlə dostluq əlaqələrinin olduğunu daima ehtiramla xatırlayaraq “Bu dostluğu indi də qəlbimdə daşıyıram” - deyə, ümummilli lideri rəhmətlə yad edir. 
 
Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini qələmə alarkən yazır ki, "Azərbaycanda olarkən gördüklərimi dünyadakı inkişaf standartlarını ötüb keçən rəqəmlərlə tutuşduraraq əmin oldum ki, Ustadın vəsiyyəti İlham Əliyevin komandası tərəfindən ardıcıllıqla yerinə yetirilir... Allah Heydər Əliyevə rəhmət eləsin, iyirminci əsrin heç bir siyasi liderinə iyirmi birinci yüzillikdə bu dərəcədə  böyüklük mərtəbəsində qalmaq qismət olmamışdır. Bu, yalnız o şəxsiyyətlərə nəsib olmuşdur ki, vaxtilə müxtəlif orqanları vahid orqanizmdə birləşdirən sinir, qan damarları kimi xalqlar arasında ilgilər, "keçid dövrü"ndə qırılan çağlarda zəka ucalığını, iradə, xarakter qüdrətini saxlamış və faciəvi şəkildə parçalanan məkan və zamanların "yarımçıqlarını" birləşdirməyə çalışmışlar. Avrasiyada belə şəxsiyyətlər çox az idi. Odur ki, birincilər sırasında Heydər Əliyevin - zəmanəmizin qəhrəmanının adını çəkməyə haqqımız var. 
 
"Az i Ya" araşdırmamın birmənalı rezonans doğurmadığı bir zamanda Heydər Əliyevin bəzi sovet akademikləri kimi yox, onu başqa cür qəbul etməsi mənim xoşbəxtliyim idi. Yaxşı yadımdadır, Nizaminin, Füzulinin yubileyləri ilə əlaqədar biz süfrə arxasında Azərbaycan və digər xalqların yazıçıları ilə birgə əyləşərkən o, mənə masa arxasından "qalx" işarəsi verib demişdi: "Oljas, sən nəinki mənə, nəinki bizə, nəinki qazaxlara lazımsan. Sən bütün insanlara lazımsan. Gəlin, badələrimizi bu şərəfə qaldıraq!". Bu mənə çox böyük qol-qanad vermişdi, çünki həmin vaxtlar mənim üçün heç də adi bir dövr deyildi.
 
Və mən görürdüm ki, Heydər Əliyevin mənə isti yanaşması bütün Azərbaycan xalqının mənim yaradıcılığıma olan münasibətini ifadə edirdi. Bu xalqın sevgisini hiss etdikcə onun bütün sevincini, kədərini də özümünkü kimi qəbul edir, özümünkü hiss edirdim.
 
80-ci illərin sonu - 90-cı illərin əvvəllərində mən SSRİ Ali Sovetinin deputatı idim. 1990-cı ilin 20 Yanvar faciəsi günlərində Moskvadakı "Moskva" mehmanxanasında 39 dərəcə temperaturla yatırdım. Gecə saat 3-də yaradıcılığına və şəxsiyyətinə çox hörmətlə yanaşdığım qardaşım Bəxtiyar Vahabzadə mənə zəng etdi. O, çox narahat idi. Xeyli danışdı. Onun danışığından başa düşdüm ki, Bakıda   xoşagəlməz hadisələr baş verib. Bəxtiyar dedi ki: "Oljas, gəl, rus tankları şəhərə girib." Mən indi də sevinirəm ki, yaxşı ki, Bəxtiyara xəstəliyim barədə heç nə demədim. Desəydim, düz olmazdı... "Azərbaycanın xeyli dostlarına" zəng etdim, hadisəylə bağlı bildirdim, onlar gəlmədilər. Mən yığışıb aeroporta getdim. Onda mülki təyyarələrin Bakıya uçuşuna icazə vermirdilər. Öz deputat mandatımdan istifadə etməklə yarıhərbi təyinatlı təyyarə ilə Bakıya uçdum".
 
Bəli, görkəmli ədibin xatirələrində qələmə aldığı həmin tarixlərdə, soyuq qış günlərində SSRİ rəhbərliyi vətəndaşların sülh şəraitində keçirdikləri nümayişi gülləbaran edib, tankların tırtılları altında qoymaqla onların mübarizlik əzmini qırıb, gözünü qorxutmağı qarşısına məqsəd qoymuşdu. SSRİ rəhbərliyi buna nail ola bilməsə də, yüzlərlə heç bir günahı olmayan vətəndaşı qanına qəltan edə bilmişdi. Azərbaycanın şair, yazıçı və alimləri həmin dəhşətli hadisəylə bağlı SSRİ Ali Sovetinin deputatlarına Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu vəhşiliklə bağlı müraciət ünvanladığı zaman Oljas Süleymenov bu müraciətnaməni birinci imzalayanlar arasında idi. Bakıda Oljas Süleymenovun təkidi ilə Azərbaycan hakimiyyəti nümayəndələrinin iştirakı ilə növbədənkənar yığıncaq keçirilmişdi. O, mərkəzi televiziyanın operatoru və yerli müxbir qarşısında canlı yayım açaraq çıxış etmişdi. Mixail Qorbaçova imzaladığı nitqində çəkinmədən onun ünvanına cəsarətlə yazmışdı ki: "Axıdılan bu qədər qan sizin vicdanınızın üzərindədir”.
 
Tarixin ən sərt imtahanında, ən ağrılı çağlarında Oljas Süleymenov Azərbaycan xalqının yanında olduğu kimi, Zəfərimizdə də eyni doğmalıqla sevincimizə şərik olduğunu ifadə etmiş, bütün yaradıcılığı boyunca Azərbaycan və qazax xalqlarının tarixi, etno-psixoloji, fəlsəfi-estetik dünyagörüşünə toxunarkən bu xalqların vahid mənəvi-mədəni məkanı birləşdirdiyini söyləmişdi.
 
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə  Oljas Süleymenovun “Şöhrət” ordeni, daha sonra “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi görkəmli qazax mütəfəkkirinin yaradıcılığına Azərbaycanda verilən dəyərin və ümumxalq sevgisinin parlaq nümunəsidir.
 
Ulu öndər haqqında xatirələrində qeyd etdiyi kimi, 1960-ci illərin əvvəllərindən onun “Köçərilər və Rus”, “İqor polku haqqında dastan”da qaranlıq yerlər”, “Az i Ya” (1975) kimi eposşünaslıq, mənbəşünaslıq, folklorşünaslıq və ədəbiyyatşünaslıq kimi sahələri çevrələyən kitabları yayınlanmışdı ki, həmin kitablar Moskvadakı akademik dairələrdə xeyli mübahisələrə səbəb olmuşdu. Mübahisələrin əsasını təşkil edən ən başlıca problem isə Oljas Süleymenovun türklərin digər dünya xalqları arasında adekvat yerini göstərib, onları dünyanın ən qədim mədəni xalqlarından biri kimi təsdiqləməsi, əsərin alt qatına enərək orada türklərə məxsus dil yaruslarını ortaya çıxarması ilə bağlı idi. İki hissədən ibarət olan, bütün məsələlərə elmi və milli-tarixi prinsiplər daxilində obyektiv münasibət bildirən “Az i Ya” kitabı həm də qədim tarixə malik türklərin milli-estetik dəyərlərini, ədəbi-mədəni tarixini öyrənmək, eyni zamanda Avro-Asiya məkanında yaşayan bir çox xalqların mədəni və siyasi tarixlərinin bəzi məqamlarına işıq salmaq baxımından maraq doğururdu.
 
2014-cü ildə  alimin “Sözün kodu” adlı yeni kitabı nəşr olundu ki, bu kitabda əsasən o, türk mədəniyyəti ilə bağlı məsələləri araşdırmağı qarşıya məqsəd qoyurdu. 2015-ci ildə ədib ilk dəfə olaraq uşaqlar üçün “Ev ocağının sehirli nağılları” adlı kitabını nəşr etdirdi.
 
O.Süleymenovun əsərlərində fikir dərinliyi, genişlik, fəlsəfilik və polemiklik daha çox diqqəti cəlb edir. Hər bir əsərdə aydın ekspressiya, kamil obrazlılıq, incə yumor, islahedici satira, gözlənilməz poetik dövriyyələr və s. özünü yetərincə nümayiş etdirir. Əsərlərinin episentrində ən vacib məsələ qazax xalqının mənəvi dünyasının tərənnümü, qazax səhra ənginliklərinin vəsfi dayanmaqdadır.
 
Şairin çoxşaxəli yaradıcılığı, şeir və poemaları Azərbaycan dili ilə yanaşı, ingilis, fransız, alman, ispan, çex, polyak, slovak, bolqar, macar, rus, monqol, qırğız, özbək, Ukrayna, Belarus, türk və digər çoxsaylı dünya xalqlarının dillərinə tərcümə olunub. Bədii əsərləri ilə yanaşı, Oljas Süleymenovun elmi əsərləri də dünyada son dərəcə populyardır. Onun bu müstəvidə qələmə aldığı əsərlərində qədim insanın dilinin universal qrammatikasının tarixi-linqvistik təhlili yer alır ki, o, bu və ya digər şəkildə müasir dillərdə öz funksionallığını qoruyub saxlamaqdadır. Süleymenov onların genezisini ilk heroqlif qrafik yazının köməyi ilə ortaya qoymağa, onların raşşifrovkasını “Az i Ya”, “Yazının dili”, “Türklər tarixə qədər”, “Sözün kodu”, “Etimologiyaya giriş” və başqa bu kimi tədqiqatlarında açmağa,  bəşər övladının təkamülünün geniş təbəqəsinin öyrənilməsindəki “ağ ləkələri” etimologiya, kulturologiya və paleolinvistikanın köməyi ilə görüb üzə çıxarmağa nail olub.
 
Təsadüfi deyildir ki, məhz bu keyfiyyətlərinə görə böyük mütəfəkkirin  əsərləri oxucu və tənqidçilərin  çox böyük rəğbətini qazanıb.
 
Çeşidli yaradıcılığa malik olan O.Süleymenovun ədəbi istedadı kinodramaturgiyada da yetərincə özünüifadə edə bilib. O, “Atalar torpağı”, “Mavi marşrut”, “Qış sahə işləri vaxtı deyil”, “Adəmi qəbul edin”, “Sonuncu keçid”, “Qırmızı yovşan”, XIX əsrin ünlü qazax şairi Məhəmbət Utəmisova həsr olunmuş “Məhəbbət”, Cahangir xana həsr olunmuş “Ah, Peterburqda necə də maraqlı idi”  və xeyli digər filmlərə ekran vəsiqəsi verib.
 
Onun əsərlərində türkün tarixi dünyasına səyahət və türk torpaqlarına ayaq basmağın həsrətini ifadə edən münasibət diqqəti cəlb edən xüsusi haldır. Daha doğrusu, müəllif əsərlərində  "türk çölləri boyu Şərqdən Qərbə çapan bir qəhrəman türk atlısı rolunda" çıxış edir. O.Süleymenov gəzdiyi yerlərdə mənsub olduğu xalqın dünənindən və bu günündən söhbət açmağı özünə borc bilir.
 
O.Süleymenovun təfəkküründə şair Allah kimi dərk olunmaqdadır. Yəqin buna görə də o, “Şərq yoxdur, elə Qərbin özü də yoxdur... Yalnız Günəşin doğuşu və qürubu, bir də böyük söz - Yer var” deyir. Özünün erkən yaşda qələmə aldığı şeirlərindən birində (“Puşkin meydanında”) “Şair gərək Allah kimi gözəl olsun bu dünyada” deyərək şairi Yaradanla müqayisə edən Süleymenov belə fikri sadəcə poetik metafora olaraq işlətmirdi. Bununla o, şairin cəmiyyətdəki yerini  müəyyənləşdirməklə onu elə bir zirvəyə qaldırır ki, bununla özünü də həmin “yüksəkliyə məhkum edib” şairin uca adını daim böyük fəxarətlə daşıyacağına işarə edirdi.
 
O.Süleymenov hansı mövzuda yazır yazsın, onun lirik vüsəti özünün şəxsiyyəti kimi çoxtərəflidir. Ən adi söz və söz birləşmələri arasında onun son dərəcə həssas və rəngarəng bir dünya duyumu var. Təsadüfi deyildir ki, O.Süleymenovun yaradıcılığında, bir tərəfdən, A.S.Puşkin müdrikliyini görmək mümkündürsə, digər tərəfdən A.Blok, V.Mayakovski və V.Xlebnikovun yeniliyini, A.Voznesenski dərinliyini və mürəkkəbliyini, Məhəmbət Ütemisovun məğrurluğunu və canlılığını, Abay Kunanbayev poeziyasının fəlsəfi əzəmətini, A.Tvardovski epik yaradıcılığının, Rollan Seysenbayevin qeyri-adi prozaik ilmələrini sezmək mümkündür. Əslində, müxtəlif coğrafiyalarda yaşayan, fərqli janrda və üslubda yazan ədiblərin yaradıcılığının hər hansı konkret bir yaradıcı şəxsiyyətin təfəkküründə yer almasının özü son dərəcə əlahiddə, qeyri-adi və yeni əzəmətli keyfiyyətdir. Oljas Süleymenovun yaradıcılığı məhz qeyd etdiyimiz rakurslarda unikal və fenomenaldır.
 
Şairin oxuculara təqdim etdiyimiz “Tanrının təbəssümü” adlı kitabı tarixi faktlardan qaynaqlanan bədiyyatın canlı, orijinal təcəssümüdür. Müəllifin burada yer alan şeirləri fəlsəfi düşüncələrin obrazlı təsviri, dini, ictimai baxışların özünəməxsus ifadəsi nöqteyi-nəzərindən mükəmməl tablo yaratmışdır.
 
Bu şeirlər müxtəlif illərdə qələmə alınsa da məzmun etibarilə ardıcıl düşüncənin məhsuludur və geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.
 
Cavanşir Feyziyev
Milli Məclisin deputatı
 
Oxşar xəbərlər
22 Jul 2024 | 23:36
"Gülümsəyin, bu, ürəyiniz üçün faydalıdır": beyin infarktın müalicəsinə kömək edir
22 Jul 2024 | 23:33
Xəbərdarlıq: İyulun 26-dan avqustun 5-nə kimi vaxtınız var
22 Jul 2024 | 23:23
"Demokratlar həmişə ermənipərəst olublar" - Qüdrət Həsənquliyev
22 Jul 2024 | 23:18
Azərbaycanda nadir rast gəlinən heyvan Kəlbəcərdə... - FOTO
22 Jul 2024 | 23:15
Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq bu il işğalda olan Krımı bloklaya bilər
22 Jul 2024 | 23:10
Bu ölkədən Bakıya birbaşa reyslər açıla bilər - Nazir
22 Jul 2024 | 23:03
Dondurmanı necə faydalı etmək olar?
22 Jul 2024 | 23:00
"Nar" Mətbuat günündə jurnalistləri bir araya topladı - FOTOLAR
22 Jul 2024 | 22:57
Dövlət Departamenti: "ABŞ sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir"
22 Jul 2024 | 22:50
iPhone istifadəçilərinin nəzərinə - Bu tətbiqi dərhal silin!
22 Jul 2024 | 22:43
Məşhur müğənni milyarderlər siyahısına düşdü
22 Jul 2024 | 22:35
Sakinlərin DİQQƏTİNƏ: Sabah bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq
22 Jul 2024 | 22:27
"İstanbula  getmişdim, nə qədər evlilik təklifi aldım..."
22 Jul 2024 | 22:20
Azərbaycanlı gənc "Harvard"ı fərqlənmə ilə bitirdi
22 Jul 2024 | 22:15
Nişanlısı dənizdə ölən Aytac: Gözlə məni... - FOTO
22 Jul 2024 | 22:11
Tovuzda 40 qəpiyə görə dava DÜŞDÜ
22 Jul 2024 | 22:05
Dövlət Departamenti: "ABŞ sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir"
22 Jul 2024 | 22:05
Milli Məclis Aparatının sabiq rəhbəri VƏFAT ETDİ
22 Jul 2024 | 22:00
Azərbaycan mətbuatı tarixindən - Nəsiman Yaqublunun yazısı
22 Jul 2024 | 21:54
"Kişilər həmişə "zapasda" başqa qız saxlayır" - Müğənni Aygül xanımlara səsləndi
22 Jul 2024 | 21:51
"Sözü, fikri, düşüncəsi azad olmayan insan Azad İnsan ola bilməz"
22 Jul 2024 | 21:48
Azərbaycandan yeni siyasi-ekoloji mədəniyyət nümunəsi...
22 Jul 2024 | 21:43
Bakıda baha internetə əlac tapılıb
22 Jul 2024 | 21:40
"Onlar Defi öldürdülər! İnşaAllah, Sinvarı da öldürəcək..." - Audio söhbət
22 Jul 2024 | 21:35
Bakıda arvadından ayrılan kişi anasını öldürdü
22 Jul 2024 | 21:31
“2013-cü ildə “ASAN xidmət” yaradıldı…”-TARİX
22 Jul 2024 | 21:22
“Simpsonlar” Kamala Harrisin prezident seçkilərində qələbəsini "proqnozlaşdırdı"
22 Jul 2024 | 21:15
Bakıda avtobus alışıb yandı
22 Jul 2024 | 21:10
Xırdalanda qatar uşağı vurub öldürdü
22 Jul 2024 | 21:03
Bu kənddə kişilər və qadınlar üçün ayrı dayanacaqlar var - FOTO
22 Jul 2024 | 20:56
Tiflisdə iş adamının qətli: Azərbaycanlı 9 il sonra tutuldu
22 Jul 2024 | 20:50
Üçotaqlı ev külə döndü: İki yaşlı körpə yanaraq can verdi
22 Jul 2024 | 20:44
Bakıda vətəndaşları intihara təhrik edən qəhvə satan şəxs barədə tədbir görülüb
22 Jul 2024 | 20:36
Yaponların xoşbəxt evliliyin sirri bu imiş - MARAQLI FAKT
22 Jul 2024 | 20:28
Səfir: Misirlə Azərbaycan arasında əlaqələr bundan sonra da möhkəmlənəcək
22 Jul 2024 | 20:22
“Azərpoçt”: Ölkədaxili pul köçürmələrində 60-70 % azalma var
22 Jul 2024 | 20:15
Bakıda azyaşlını girov götürüb, öldürəcəyi ilə hədələdilər - Polis...
22 Jul 2024 | 20:10
Bakıda uşaq bağçasından OĞURLUQ: Görün nə apardılar?
22 Jul 2024 | 20:06
Alman nazir: Acı həqiqət budur ki, Putin Rusiyası...
22 Jul 2024 | 19:58
Azərbaycanda ağır qəza: 10 nəfər xəsarət aldı
22 Jul 2024 | 19:52
Həmidə Ömərova yeni seriala çəkilir
22 Jul 2024 | 19:45
Polisdən ƏMƏLİYYAT: Saxlanılanlar var
22 Jul 2024 | 19:37
Ağcabədidə yol kənarında yanğın olub
22 Jul 2024 | 19:30
"Tesla" insanabənzər robotlar istehsal edəcək
22 Jul 2024 | 19:24
“Sabirin “neçə əhli-qələmlər, buraxıb canıma qəmlər” dediyi əsərindəki fikirlər hələ də aktualdır...”
22 Jul 2024 | 19:20
“Duman”ın solistinin həyat yoldaşı çimərlikdə ulduz oldu – HAMI ona baxırdı
22 Jul 2024 | 19:14
Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ olub
22 Jul 2024 | 19:06
Lənkəranda məsciddən oğurluq edildi
22 Jul 2024 | 18:59
Maşını niyə pəncərəsi açıq sürmək olmaz?
22 Jul 2024 | 18:51
Xırdalanda 14 mərtəbəli binanın şaxtası boyunca elektrik naqilləri yanıb, sakinlər təxliyə edilib
22 Jul 2024 | 18:45
Türkiyədə otel və restoranlar pik turizm mövsümündə boş qalıb
22 Jul 2024 | 18:40
"Lamborghini" dizaynında smartfon təqdim olundu
22 Jul 2024 | 18:35
Avropa İttifaqı tarixdə ilk dəfə olaraq Ermənistana hərbi dəstək göstərməyə qərar verib
22 Jul 2024 | 18:33
Oğuzda 11 yaşlı qız yelləncəyin ipinə dolanaraq boğulub
22 Jul 2024 | 18:27
Bazarda pomidor niyə bahadır? – Sədrdən AÇIQLAMA
22 Jul 2024 | 18:20
Qara Qarayevin abidəsi restavrasiya edilir
22 Jul 2024 | 18:13
Jurnalistlərin sosial təminatının yaxşılaşdırılması üçün yeni layihələr nəzərdə tutulur
22 Jul 2024 | 18:07
Gəlinlik seçəndə diqqətli olun, sirr “kəmərdə”dir
22 Jul 2024 | 18:07
Fatmayıda bağ evindən 20 min manatlıq OĞURLUQ
22 Jul 2024 | 18:02
"Azərbaycan öz qazını Rusiyanın əvəzinə Ukrayna vasitəsilə ixrac edə bilər" - "Bloomberg"
22 Jul 2024 | 18:00
Azərbaycanda un ucuzlaşıb
22 Jul 2024 | 17:53
Şəxsiyyət testi: Seçdiyiniz ay xarakter xüsusiyyətlərinizi ortaya qoyur
22 Jul 2024 | 17:47
Çimərlikdə bunlara yoluxa bilərsiniz – DİQQƏTLİ OLUN
22 Jul 2024 | 17:44
“Mənim üçün ən böyük mükafat - sözümü azad demək, yazmaq imkanı olardı...”
22 Jul 2024 | 17:40
Azərbaycanda FACİƏ: Futbol klubunun rəhbəri çayda boğuldu - VİDEO 
22 Jul 2024 | 17:33
Meyxanaçı Kərimdən YENİ XƏBƏR
22 Jul 2024 | 17:28
"Putin çox da ağıllı deyil, həm də amansızdır" - Zelenski
22 Jul 2024 | 17:26
"Demokratlar Partiyasının bütün liderləri Kəmalə Harrisə dəstək verib" - CNN
22 Jul 2024 | 17:18
Azərbaycanda 16 nəfərin deputatlığa namizədliyi qeydə alınıb
22 Jul 2024 | 17:11
18 minlik kostyumumun 4 bakal pivə ilə korlayanı BELƏ CƏZALANDIRDI - VİDEO
22 Jul 2024 | 17:04
Bakının Mətbuat prospektində və Əhmədbəy Ağaoğlu küçəsində təmir işləri aparılır
22 Jul 2024 | 16:58
Bakıda tanışını bıçaqlayan kişi saxlanıldı
22 Jul 2024 | 16:53
Zelenskidən Baydenin qərarına reaksiya
22 Jul 2024 | 16:45
Bakıda arıçılıq məhsullarının növbəti Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək
22 Jul 2024 | 16:39
Ağıl dişləri nə üçündür?
22 Jul 2024 | 16:32
Sumqayıtda küçədən meyit tapılıb
22 Jul 2024 | 16:26
Bu il universitetlərdə keçid balı artacaq?
22 Jul 2024 | 16:20
Fərrux Kərimoviç Zakirova “Xalq artisti” fəxri adı verilib
22 Jul 2024 | 16:14
Prezidentdən "ASAN Viza" ilə bağlı FƏRMAN
22 Jul 2024 | 16:08
Azərbaycana qarşı olan ekspertə cinayət işi açıldı
22 Jul 2024 | 16:02
Tramp qalib gəlsə, nələr dəyişəcək? - Kobaxidze
22 Jul 2024 | 15:56
Türkiyə ilə Yunanıstan arasında yeni körpü salınacaq
22 Jul 2024 | 15:49
Bakı həbsxanasında daha bir ÖLÜM
22 Jul 2024 | 15:43
İranda səkkiz nəfər edam olunub
22 Jul 2024 | 15:37
2024-cü ildə ailəvi istirahət üçün ƏN YAXŞI İSTİQAMƏTLƏR
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 15:25
Ermənistan sərhədimizi atəşə tutub, “təklif” verdi
22 Jul 2024 | 15:18
Milli Parkın ərazisində qanunsuz ov edən saxlanıldı
22 Jul 2024 | 15:12
İyulda temperatur iqlim normasından 3.4 dərəcə yüksək olub
22 Jul 2024 | 15:05
Salma Hayek eyni kişi ilə 4 dəfə evləndiyini açıqladı
22 Jul 2024 | 14:57
Jurnalistlərin yazdığı xəbərlər əsasında 4 cinayət işi açılıb - BAŞ PROKUROR
22 Jul 2024 | 14:50
Tanınmış yazıçı VƏFAT ETDİ
22 Jul 2024 | 14:44
Azad olunan ərazilərdə ötən həftə zərərsizləşdirilən mina sayı açıqlanıb
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 14:32
“Özümü gözəl hesab etmirəm” - VİDEO
22 Jul 2024 | 14:25
Eyni suyun fərqli dadı: “təmiz su” fırıldaqlığı - SƏDR DANIŞDI
22 Jul 2024 | 14:18
Mükəmməl qarpızı necə seçmək olar? - Satıcıların demədiyi sirlər
22 Jul 2024 | 14:10
Jurnalist mətbuat günündə vəfat etdi
22 Jul 2024 | 14:03
Fatmayıda bağ evindən 20 min manatlıq OĞURLUQ
22 Jul 2024 | 13:55
Qulu Məhərrəmli: “Oxucu mediadan bunları gözləyir”
GÜNLÜK
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 10:46
Teatr Xadimləri İttifaqının qurultayı keçirilir-“Hacı İsmayılov bir müddətdən sonra yerini Mehriban Ələkbərzadəyə verəcək”-İDDİA+ÖZƏL
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 12:09
Ticarət mərkəzində PARTLAYIŞ: Çox sayda yaralı var- VİDEO
22 Jul 2024 | 12:22
SON DƏQİQƏ! Xəzər dənizində Rusiya və İranın...
22 Jul 2024 | 10:39
Nigar izləyicilərini TƏHQİR ETDİ: "Gedin, pəhriz saxlayın ki, əriniz iyrənməsin sizdən"
22 Jul 2024 | 10:23
Hamilə qadın ərini məşuqəsi ilə çimərlikdə yaxaladı - FOTO
22 Jul 2024 | 09:08
Bu qidaları yeyərək 100-200 il yaşaya bilərsiniz
22 Jul 2024 | 11:16
60 min manatlıq təklifə yox dedim – ƏRİM...(VİDEO)
22 Jul 2024 | 11:39
Minimum maaş bu tarixdə artacaq - Vaxt verildi
HƏFTƏLİK
21 Jul 2024 | 08:11
Uğur Qapıları açılacaq: 23 İyuldan etibarən həyatlarında ağ zodiak başlayacaq 2 Bürc
16 Jul 2024 | 07:34
Separatçı rejimin ləğvindən sonra Qarabağda qalmış bahalı avtomobil kimə hədiyyə edildi?..- “333 OD 33” nömrəli- FOTO
19 Jul 2024 | 11:24
Daha bir Azərbaycan jurnalisti Makronu "şillə"lədi - Oksfordda hesab günü - VİDEO
17 Jul 2024 | 08:34
Taksilərdə sui-istifadə artdı: Bu sürücülər artıq pul alır
16 Jul 2024 | 12:12
Ərdoğan “bozqurd” işarəsi göstərən Azərini alqışladı - FOTO/VİDEO
18 Jul 2024 | 13:58
“Atam rəhmətə gedəndə həmin dükan sahibi gəlib dedi ki, məndən gödəkçə alıb, amma”-Telman Adıgözəlovun oğlu-ÖZƏL
16 Jul 2024 | 08:30
Təhsilimizdə ciddi çatışmazlıq Yararsız diplomların yaranma səbəbləri-TƏHLİL
16 Jul 2024 | 08:14
Paşinyan buna görə İlham Əliyevdən daha iki il vaxt istədi...-O da razılaşdı?..-İDDİA
16 Jul 2024 | 10:23
Dünyaya səs salan “Qarabağ bülbülləri”-nin 4 oğlundan biri- “Ağdamın işğalından sonra oxumadı”-FOTOLAR+ÖZƏL
16 Jul 2024 | 14:53
“İran prezidentinin 1-ci müavini dedi ki, ölkə əhalisinin 52 faizi Azərbaycan türkləridir...”
AYLIQ
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 10:46
Teatr Xadimləri İttifaqının qurultayı keçirilir-“Hacı İsmayılov bir müddətdən sonra yerini Mehriban Ələkbərzadəyə verəcək”-İDDİA+ÖZƏL
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 12:09
Ticarət mərkəzində PARTLAYIŞ: Çox sayda yaralı var- VİDEO
22 Jul 2024 | 12:22
SON DƏQİQƏ! Xəzər dənizində Rusiya və İranın...
22 Jul 2024 | 10:39
Nigar izləyicilərini TƏHQİR ETDİ: "Gedin, pəhriz saxlayın ki, əriniz iyrənməsin sizdən"
22 Jul 2024 | 10:23
Hamilə qadın ərini məşuqəsi ilə çimərlikdə yaxaladı - FOTO
22 Jul 2024 | 09:08
Bu qidaları yeyərək 100-200 il yaşaya bilərsiniz
22 Jul 2024 | 11:16
60 min manatlıq təklifə yox dedim – ƏRİM...(VİDEO)
22 Jul 2024 | 11:39
Minimum maaş bu tarixdə artacaq - Vaxt verildi