"Səməd Vurğun boyda şairi qoyub başqalarının yolu ilə getdi" - Vaqif Səmədoğlunu niyə müdafiə etdim?
Ədəbiyyat
Oxunub: 2660
19 Jun 2024 | 23:20
Moderator.az Kulis.az-a istinaən Sabir Rüstəmxanlının "Qisas qiyamətə qalmaz!" yazısını təqdim edir.
 
İş elə gətirib ki, mən hələ tələbəykən, Vaqif Səmədoğlunu şəxsən tanımadan onun mətbuatda çıxan şeirlərinin müdafiəçisi olmuş və haqqında yazmışam. Niyə "müdafiəçi" dediyimi açıqlayacağam.
 
Universitetin IV kursunda bizə müasir ədəbiyyatdan mühazirə oxuyan, sevimli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə dərsin gedişində mətbuatda yenicə bir silsilə şeiri çıxmış Vaqif Səmədoğlunu sərt tənqid etdi: "Belə oğul olar? Baxıb görsün, atası necə yazıb! Səməd Vurğun boyda şairi qoyub, başqalarının yoluyla gedir!.." və s.
 
Orta məktəb ədəbiyyat müəllimim də Səməd Vurğunun heyranı idi və biz ənənəvi heca şeirinə daha çox bağlı idik. Bu mənada, Bəxtiyar müəllimi başa düşürdüm. Lakin Vaqif Səmədoğlunun çap olunan şeirləri də xoşuma gəlmişdi və onlara, emosionallığını, metafora zənginliyini nəzərə almadan, ölçüsünə görə dəyər verilməsini ədalətsizlik sayırdım. Bu məsələ ürəyimdə bir neçə gün dolandı, sonra kurs işlərinin mövzuları müəyyənləşdiriləndə sevimli müəllimə etiraz etmək niyyəti ilə "Azərbaycan ədəbiyyatında sərbəst şeir" mövzusunu seçdim. Bir neçə gün sonra kurs işim hazır idi.
 
Yaradıcılığını ürəkdən sevdiyim, şeirlərini əzbər bildiyim müəllimimin fikirlərinə qarşı çıxmaq o qədər də asan iş deyildi. O vaxt bu məsələlər Bakının Ədəbiyyat dərnəklərində qızğın müzakirə olunurdu və mən həmin dərnəklərdəki mövqeyimi tələbə yoldaşlarıma və müəllimimə də bildirməliydim: fikir müxtəlifliyinə, janr seçiminə, düşüncə sərbəstliyinə hər kəsin haqqı kimi baxırdım. Gəncliyimdə fikrim belə idi, indi də belədir.
 
Kimlərəsə qəribə görünə bilər, amma mən gənc təfəkkürümlə sərbəst şeirimizi Mayakovski və Nazim Hikmətdən öncə, öz folklorumuzla, Dədə Qorqud dastanları və oğuznamələrlə bağlamışdım.
 
Dədə Qorqud boylarının poetik parçaları haqqında ciddi söhbət mənim o tələbə qeydlərimdən çox sonralar başlanmışdır.
 
Bunun ardınca, təbii ki, əsas diqqətimi sovet dövründə şairlərimizin sərbəst şeirə hansı təsirlərlə gəldiyinə və sərbəst şeiri ədəbi məktəb səviyyəsinə qaldıran və ona sona qədər sadiq qalan Rəsul Rza yaradıcılığına yönəltmişdim.
 
Bu yaxınlarda, arxivimdə o kurs işinin əlyazması keçdi əlimə və ilk ədəbi-tənqidi yazılarımdan biri kimi onu da onikinci cildimə saldım. Aşağıdakı parça 1967-ci ildə yazdığım həmin əlyazmasındandır:
 
"Ədəbi mühitdə və mətbuatda çox nahaq yerə, bəzən bu iki yolu bir-birinə qarşı-qarşıya qoyurlar. Əvvəla, qeyd etmək lazımdır ki, formaca arada fərqlər olsa da, hər iki yol ümumi bir məqsədə və ideyaya bağlıdır. Hər iki yolun nümayəndələri bütün ürəkləri ilə öz xalqlarını sevən, müasir dünyanın bütün təzad və ziddiyyətlərini başa düşən, həyatın nəbzini tutmağı bacaran şairlərdir. Təsadüfi deyil ki, Balaş Azəroğlu, Osman Sarıvəlli, Fikrət Qoca və başqaları öz yaradıcılıqlarında hər iki yolun yaxşı cəhətlərindən istifadə edirlər. Son vaxtlar sərbəst şeirə ümumi münasibət nisbətən dəyişilmişdir. İndi gənclər öz seçimlərində daha sərbəstdirlər. Məsələn, böyük Xalq şairi Səməd Vurğunun oğlu Vaqif Vəkilov sənətdə atasının yolunu yox, məhz sərbəst şeir yolunu seçmişdir və bu yol ona uğur qazandırır. Onun "Azərbaycan" jurnalında çap edilmiş şeirləri bunu aydın göstərir".
 
Mən Bəxtiyar müəllimin fikrini dəyişmək üçün Vaqifin şeirlərində insan psixologiyasının həssas nöqtələrinə necə dəqiqliklə toxunulduğunu qabardaraq təhlil etməyə çalışmışdım:
 
Mən bir dəfə
 
dünyanın ən ağır
 
qantelini qaldırdım:
 
telefon çağırdı məni,
 
götürdüm dəstəyi,
 
səs gəldi:
 
- Özünü ələ al,
 
öldü...
 
Qüvvəm çatmadı,
 
düşdü əlimdən
 
dünyanın ən ağır qanteli.
 
Atanın ölüm xəbərinin ağırlığını cəmi beş-altı sözlə bundan gözəl və sərrast necə demək olar?
 
Yaxud:
 
İçimə kəpənək qanadı tiksələr də,
 
yenə səni sevəcəyəm.
 
Oxucu kəpənək qanadını da, onun insanın içinə köçürülməsinin mümkün olub-olmayacağını da unudur, amma ürəyin sevgidən bir kəpənək qanadı kimi titrədiyini və sonsuz sədaqətini hiss edir. Bu, əsl poeziyadır.
 
Vaqifin şeirləri poeziyamızda yeni hadisədir".
 
Mən dəftəri oxuduqca Bəxtiyar müəllim diqqətlə qulaq asır, aradabir pəncərədən küçəyə baxır və yenə diqqətini mənə yönəldirdi.
 
Kurs işi bitdi. Bəxtiyar müəllim heç nə demədən özünəməxsus iti addımlarla auditoriyanı tərk edib getdi.
 
Tələbə yoldaşlarım təəccüblə bir-birinə baxırdılar, axı qaydaya görə müəllim öz fikrini deməli və tələbənin işini qiymətləndirməli idi; amma bu dəfə o, çıxıb getmişdi. Yoldaşlarımın çoxu bu yazımın Bəxtiyar müəllimin fikirlərinin əleyhinə olduğunu anlayırdılar. Qalxıb suyu süzülmüş halda dəhlizə çıxmaq istəyirdik ki, birdən Bəxtiyar müəllim yenə həmin iti addımlarla içəri girdi və bizi yerimizdə əyləşdirdi. Girişsiz-filansız: "Mən sizi təbrik edirəm, - dedi, - sizin aranızda gələcəyin çox böyük bir ədəbiyyatşünas alimi yetişir. Bilirəm, bu iş mənim fikirlərimə qarşı yazılıb, amma gözəl yazılıb, halal olsun. Qiyməti əladır".
 
Bəxtiyar Vahabzadə ilə dostluğumuz həmin gündən başlandı. Mən onun gənclərə necə həssaslıqla yanaşdığını gördüm.
 
Universitet həmin kurs işinə görə məni Başqırdıstana - tələbələrin Ümumittifaq elmi konfransına göndərdi.
 
Sonralar Vaqiflə "Yazıçı" nəşriyyatında bir yerdə işlədik, meydanlarda bir yerdə olduq, Milli Məclisə deputat seçildik. Lakin nədənsə bu əhvalatı heç vaxt Vaqifə danışmadım.
 
Vaqif Səmədoğlu atasının yolu ilə getmədi. Çünki gənclik illərindən öz yolunu tapmışdı. Onun doğum günlərindən birində dediyim bir fikri unutmamışam: "Mənə elə gəlir ki, Səmədoğlu qardaşları yaşam tərzləri, yaradıcılıqları və xalq hərəkatına qoşulmaları, hərəkatın ön sıralarında olmaları ilə atalarının ruhunu sevindirir. Onlar həyatları, yaradıcılıqları ilə Səməd Vurğunun imperiyanı, onun cinayətkar başçısını, işğalçı paytaxtını tərənnümə məcbur edən, onu əzən repressiya illərinin intiqamını alır, atalarının səhvlərinin əvəzini müstəqillik yoluna xidmətləri ilə çıxırlar. "Qisas qiyamətə qalmaz!" deyiblər. Övlad üçün bundan gözəl nə ola bilər ki?!
 
Vaqif Səmədoğlu da yaşlı şairlərimiz kimi
 
"Moskvaya çatan qatarın
 
səsi olmaq pis olmazdı", - deyə düşünür, lakin ardınca
 
Damından payız yağışı axan
 
yük vaqonlarında qatillərlə,
 
canilərlə bir yerə
 
atılmış şairlər olmasaydı...
 
Vaqifin poeziyasında repressiya qurbanı olan həmin şairlərin əzabkeş ruhu yaşayır.
 
Vaqif dünyanı, təbiəti, insan talelərini, ayrılığı, ölümü, həyatın eniş-yoxuşunu öz içində yaşayan şairdir; şeirinin bütün poetik rəngləri və metaforaları da daha çox iç dünyasından, duyğularından gəlir. Zərifdir, kövrəkdir, yağışdan, qardan, ağır buludlardan, şəhərin boş küçələrindən, "uzaq yaşıl ada"dan, insan talelərindən gələn bütün duyğular içini titrədir. Şeirin sözünü yox, musiqisini yazır. O gözəl cazmen idi, şeirdə də, musiqidə olduğu kimi improvizəni, gözlənilməz keçidləri sevir. Şeirlərinin çoxunda mətn improvizədən doğulub, qarışıq xalları dinləyirsən; kiməsə əlaqəsiz görünə bilən bu xallar - misralar, bəzən musiqi kimi izaholunmazdır, lakin əslində insan ruhunu titrədən bir duyğu burulğanıdır.
 
Xalqın taleyini əks etdirən ictimai ruhlu şeirlərini də Vaqif poetikadan uzaq, özünəxas bir üslubda yazırdi. Bu baxımdan 1987-ci ildə azadlıq həsrəti ilə qələmə aldığı şerindən aşağıdakı misralar bir örnəkdir:
 
Üzük var, taxmağa bir barmağım tox,
 
Yollar var, ayaqsız yol yornağım yox,
 
Yamaq vurmağa da bir bayrağım yox,
 
Nə yaman ağırmış bulud kölgəsi,
 
İçimdə qaralan köçəri səsi...
 
İştirakçısı olduğu milli-azadlıq hərəkatının duyğularını, 1988-ci ildən sonra yaşadığımız faciələri qələmə alarkən də Vaqif orijinaldir:
 
İraq, tərsin düz sözündən,
 
Yalançının yaş gözündən,
 
Millət çıxanda özündən
 
Başına çarə qıl, insan,
 
Haqq yoluna çıxır yalan.
 
Vaqifin bənzərsizliyi bundadır. O, populyar yol axtarırdı, muğam üçün qəzəl yazmırdı, caz ustasıydı.
 
Vaqif Səmədoğlu, son dərəcə istedadlı bir dramaturq, gözəl mahnılar müəllifi, musiqiçi və nəhayət, gözəl insan idi. Uzun illər yanaşı addımlamışdıq. Məncə, həmişə bir-birimizi yaxşı anlamışıq. Hərdən çox kədərli və ya qəzəbli vaxtımda gəlib foto-kamerasını üzümə tuşlayıb şəklimi çəkərdi. Arada mən də onun fotosunu çəkərdim. Onlar saralıb, amma gözümdə və ədəbiyyatımızda Vaqif Səmədoğlunun əsrlərcə saralmayacaq canlı bir portreti var.
 
Oxşar xəbərlər
12:16, Bu gün
Hacı İbrahim Nehrəmlinin qardaşı hakim qarşısına çıxarılır – Bakıda DƏHŞƏTLİ PARTLAYIŞ
12:12, Bu gün
ATƏT PA-nın komitə sədri: "Terrorla mübarizədə Türk dünyasının səsi olacağıq"
12:09, Bu gün
İran XİN-də Azərbaycanla əlaqələr müzakirə edilib - FOTO
12:05, Bu gün
İyulda hərbi xidmətə çağırışın yekunları müzakirə olunub
12:02, Bu gün
"Sumqayıt" - "Fehervar" matçına 4600 bilet satılıb
12:00, Bu gün
Rusiyada 10 uşaq itkin düşdü
12:00, Bu gün
21+ film gəlir “Pozğun” - Müəllifdən AÇIQLAMA: "Erotika, şiddət, narkotika…”
11:55, Bu gün
Avropanın heç kimin bilmədiyi ən yaxşı çimərlikləri
11:53, Bu gün
"Snayper hazırlığı" kursu keçirilib - FOTO
11:50, Bu gün
Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinə nəzarət etmək hüququ yoxdur - SƏBƏBLƏR + VİDEO
11:48, Bu gün
Yayda sürücülər buna mütləq əməl etməlidir – Avtomobil sahiblərinin DİQQƏTİNƏ
11:45, Bu gün
İyulda hərbi xidmətə çağırışın yekunları müzakirə olunub - FOTO
11:42, Bu gün
Sabiq nazirin qızı da deputatlığa namizəd oldu
11:40, Bu gün
COVID-in yeni ştammı Niderlandı cənginə aldı
11:37, Bu gün
"Təbii qidalanma körpənin sağlamlığı və ailəyə bağlılıqda böyük önəm daşıyır" - MÜSAHİBƏ
11:34, Bu gün
Həkim cadudan xilas etmək üçün pasiyentin başına 77 iynə soxdu
11:28, Bu gün
Prezident İlham Əliyev: Biz Misir ilə ənənəvi dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərimizə böyük əhəmiyyət veririk
11:21, Bu gün
Bakı-Xırdalan-Sumqayıt qatarı yeniyetməni vurdu
11:19, Bu gün
Kosmik hava durumu: geomaqnit qasırğası ehtimalı var
11:16, Bu gün
Həmin maşınlarla bağlı tədbir görüldü
11:15, Bu gün
Ağadadaş Ağayev tanışını baltalayıb - DİN təsdiqlədi
11:12, Bu gün
İlham Əliyev Misir Prezidentini təbrik etdi
11:11, Bu gün
Trampa qarşı sui-qəsdlə bağlı maraqlı detal üzə çıxdı
11:08, Bu gün
Gəncədə qanunsuz tikili söküldü - VİDEO
11:06, Bu gün
Qazaxıstan Azərbaycan ərazisindən “yaşıl enerji” tədarük edəcək
11:01, Bu gün
Fatih Birol COP29-da konkret nəticələrə nail olmaq üçün strategiyanı açıqladı
11:00, Bu gün
Bakıda 75 yaşlı qadının evinə basqın edildi
10:56, Bu gün
Ağadadaş Ağayev adam vurdu: Vəziyyəti ağırdır - İDDİA
10:52, Bu gün
Naxçıvanın bəzi küçələrində işıq olmayacaq
10:50, Bu gün
Bəşər tarixinin müstəmləkə ləkəsi – Kolonial siyasətdən əl çəkmək istəməyənlər var
10:47, Bu gün
“Azərişıq” Bakıda daha 12 nöqtədə enerji doldurma məntəqələri quraşdırır - VİDEO
10:42, Bu gün
Xəbər aparıcısı "etiraza səbəb olmayın" statusuna görə cəzalandırılacaq
10:41, Bu gün
BDU-da yeni ixtisaslaşma açılacaq: “Korreksiyaedici təlimin metodları və metodologiyası”
10:37, Bu gün
Qaxda körpə dərmandan zəhərlənib
10:32, Bu gün
Bu gün Əhmədin növbəti məhkəməsi keçiriləcək
10:27, Bu gün
40 il sonra görüşdülər…
10:21, Bu gün
Səyahət infeksiyalarına diqqət edin
10:18, Bu gün
Mirmahmud Mirəlioğlu Sumqayıtda YAP-ın namizədinə qalib gələ biləcəkmi?..
10:16, Bu gün
Bakıda azyaşlı övladını və özünü öldürən şəxs barədə cinayət işi açılıb
10:11, Bu gün
"Gözəllik kraliçası" evində ölü tapıldı
10:06, Bu gün
Oğuzda 11 yaşlı qız öldü - Səbəb dəhşətə gətirir
10:01, Bu gün
Bu tərəvəz bir dəqiqədə şəkəri aşağı salır
09:56, Bu gün
Efirdən uzaqlaşan Aytən Səfərovanın yeni işi
09:51, Bu gün
Qanunsuz dövriyyədən çıxarılan 247 kiloqram narkotik məhv edilib
09:50, Bu gün
Emin Şaiq İbrahimov saxlanıldı
09:45, Bu gün
Bakının 4 rayonunun qaz təchizatında fasilə yaranacaq
09:40, Bu gün
Bayden bu tarixdə Ağ Evə qayıdacaq
09:35, Bu gün
Bu günün ən şanslı 3 bürcü: Gözlənilməz təkliflər alacaqsınız
09:30, Bu gün
Musiqiçiləri daşıyan avtobus dərəyə aşdı: 9 ölü
09:25, Bu gün
Aran rayonlarında 38 dərəcə isti olub - FAKTİKİ HAVA
09:20, Bu gün
Bu yollarda tıxac var - SİYAHI
09:15, Bu gün
Balakəndə avtomobil qadını vuraraq öldürüb
09:10, Bu gün
Bakıda azyaşlı övladını girov götürən və zərərsizləşdirilən şəxs "Beton Xosrov" ləqəbli tanınmış idmançı olub - TƏFƏRRÜAT
09:05, Bu gün
Göyçayda çətənə kolu yetişdirən iki nəfər saxlanıldı
09:04, Bu gün
Rusiya rusiyapərəst hakimiyyəti qorumaq üçün bu ölkəyə də ordu yeritməyə hazırdır... 
09:00, Bu gün
Metroların oturacaq dizaynı niyə avtobus kimi deyil?
08:51, Bu gün
Erməni mediası Qarabağdan köçmüş hayların sayının 50 mindən də az olduğunu dolayısıyla etiraf etdi...
08:42, Bu gün
Meyvələrdən keçən xərçəng! - Bunu etsəniz...
08:34, Bu gün
Sakit okeanın dibində NƏ AŞKAR EDİLDİ? 
08:28, Bu gün
Bakıda film kimi OLAY - polis azyaşlını girov götürəni belə zərərsizləşdirdi 
08:18, Bu gün
Messi və həyat yoldaşı Antonella ilə SƏMİMİ FOTOları
08:08, Bu gün
Maaşlar nə qədər artacaq? - VİDEO
07:42, Bu gün
SOCAR-dan “Premium” markalı benzinlə bağlı VACİB AÇIQLAMA
07:30, Bu gün
Bakıda ata uşaqlarını bıçaqlayıb öldürdükdən sonra BUNU ETDİ 
07:24, Bu gün
Tabut 4 il sonra açıldı: möcüzə ortaya çıxdı - İnanılmaz olay - FOTOLAR
07:11, Bu gün
Elçiləri qarşılayan qızın nənəsinə elə hərəkət etdi ki… – VİDEO
06:55, Bu gün
Bu rayonlarda evlərin qiyməti sürətlə ARTIR
06:44, Bu gün
Avtomobillərə çəkilən qoruyucu üzlüklərlə bağlı sürücülərə XƏBƏRDARLIQ
06:24, Bu gün
Azərbaycanda sabiq diplomat SAXLANILDI
22 Jul 2024 | 23:36
"Gülümsəyin, bu, ürəyiniz üçün faydalıdır": beyin infarktın müalicəsinə kömək edir
22 Jul 2024 | 23:33
Xəbərdarlıq: İyulun 26-dan avqustun 5-nə kimi vaxtınız var
22 Jul 2024 | 23:23
"Demokratlar həmişə ermənipərəst olublar" - Qüdrət Həsənquliyev
22 Jul 2024 | 23:18
Azərbaycanda nadir rast gəlinən heyvan Kəlbəcərdə... - FOTO
22 Jul 2024 | 23:15
Ukrayna Silahlı Qüvvələri artıq bu il işğalda olan Krımı bloklaya bilər
22 Jul 2024 | 23:10
Bu ölkədən Bakıya birbaşa reyslər açıla bilər - Nazir
22 Jul 2024 | 23:03
Dondurmanı necə faydalı etmək olar?
22 Jul 2024 | 23:00
"Nar" Mətbuat günündə jurnalistləri bir araya topladı - FOTOLAR
22 Jul 2024 | 22:57
Dövlət Departamenti: "ABŞ sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir"
22 Jul 2024 | 22:50
iPhone istifadəçilərinin nəzərinə - Bu tətbiqi dərhal silin!
22 Jul 2024 | 22:43
Məşhur müğənni milyarderlər siyahısına düşdü
22 Jul 2024 | 22:35
Sakinlərin DİQQƏTİNƏ: Sabah bəzi ərazilərdə qaz olmayacaq
22 Jul 2024 | 22:27
"İstanbula  getmişdim, nə qədər evlilik təklifi aldım..."
22 Jul 2024 | 22:20
Azərbaycanlı gənc "Harvard"ı fərqlənmə ilə bitirdi
22 Jul 2024 | 22:15
Nişanlısı dənizdə ölən Aytac: Gözlə məni... - FOTO
22 Jul 2024 | 22:11
Tovuzda 40 qəpiyə görə dava DÜŞDÜ
22 Jul 2024 | 22:05
Dövlət Departamenti: "ABŞ sülh razılaşmasına nail olmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir"
22 Jul 2024 | 22:05
Milli Məclis Aparatının sabiq rəhbəri VƏFAT ETDİ
22 Jul 2024 | 22:00
Azərbaycan mətbuatı tarixindən - Nəsiman Yaqublunun yazısı
22 Jul 2024 | 21:54
"Kişilər həmişə "zapasda" başqa qız saxlayır" - Müğənni Aygül xanımlara səsləndi
22 Jul 2024 | 21:51
"Sözü, fikri, düşüncəsi azad olmayan insan Azad İnsan ola bilməz"
22 Jul 2024 | 21:48
Azərbaycandan yeni siyasi-ekoloji mədəniyyət nümunəsi...
22 Jul 2024 | 21:43
Bakıda baha internetə əlac tapılıb
22 Jul 2024 | 21:40
"Onlar Defi öldürdülər! İnşaAllah, Sinvarı da öldürəcək..." - Audio söhbət
22 Jul 2024 | 21:35
Bakıda arvadından ayrılan kişi anasını öldürdü
22 Jul 2024 | 21:31
“2013-cü ildə “ASAN xidmət” yaradıldı…”-TARİX
22 Jul 2024 | 21:22
“Simpsonlar” Kamala Harrisin prezident seçkilərində qələbəsini "proqnozlaşdırdı"
22 Jul 2024 | 21:15
Bakıda avtobus alışıb yandı
22 Jul 2024 | 21:10
Xırdalanda qatar uşağı vurub öldürdü
22 Jul 2024 | 21:03
Bu kənddə kişilər və qadınlar üçün ayrı dayanacaqlar var - FOTO
22 Jul 2024 | 20:56
Tiflisdə iş adamının qətli: Azərbaycanlı 9 il sonra tutuldu
GÜNLÜK
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 13:32
“II Şuşa Qlobal Media Forumu yalnız milli deyil, həm də beynəlxalq medianın fəaliyyətinə töhfə verəcək”
22 Jul 2024 | 17:33
Meyxanaçı Kərimdən YENİ XƏBƏR
22 Jul 2024 | 12:54
“Acınacaqlısı odur ki, mətbuatımızdakı tənqidi materiallara dövlət orqanları çox nadir hallarda reaksiya verir...”
22 Jul 2024 | 12:30
Səttar Möhbalıyev yola salınır… – Korrupsiya cinayətləri
22 Jul 2024 | 13:06
“Orada digərləri quldur, aferist, öz mənafelərini güdənlərdir”-Xalq artisti qapalı keçirilən qurultaydan danışdı-ÖZƏL
22 Jul 2024 | 17:11
18 minlik kostyumumun 4 bakal pivə ilə korlayanı BELƏ CƏZALANDIRDI - VİDEO
22 Jul 2024 | 15:25
Ermənistan sərhədimizi atəşə tutub, “təklif” verdi
22 Jul 2024 | 14:25
Eyni suyun fərqli dadı: “təmiz su” fırıldaqlığı - SƏDR DANIŞDI
HƏFTƏLİK
21 Jul 2024 | 08:11
Uğur Qapıları açılacaq: 23 İyuldan etibarən həyatlarında ağ zodiak başlayacaq 2 Bürc
19 Jul 2024 | 11:24
Daha bir Azərbaycan jurnalisti Makronu "şillə"lədi - Oksfordda hesab günü - VİDEO
17 Jul 2024 | 08:34
Taksilərdə sui-istifadə artdı: Bu sürücülər artıq pul alır
18 Jul 2024 | 13:58
“Atam rəhmətə gedəndə həmin dükan sahibi gəlib dedi ki, məndən gödəkçə alıb, amma”-Telman Adıgözəlovun oğlu-ÖZƏL
16 Jul 2024 | 14:53
“İran prezidentinin 1-ci müavini dedi ki, ölkə əhalisinin 52 faizi Azərbaycan türkləridir...”
21 Jul 2024 | 20:53
Siqaret çəkənlər bu göyərtini süfrədən əskik etməsin!
16 Jul 2024 | 14:03
Azərbaycanda gənc ailələrin boşanma sayı durmadan artır - SƏBƏBLƏR
16 Jul 2024 | 15:19
Maaşını istəyən 22 yaşlı gəncə DƏHŞƏTLİ İŞGƏNCƏLƏR verdilər: “Dişlərini kəlbətinlə çıxarıb…” – ŞOK FOTOLAR
16 Jul 2024 | 19:05
Güclü pul axını: İyulun ikinci yarısında 4 bürc varlanacaq
21 Jul 2024 | 08:42
Bunu hər gün edin - Görmə qabiliyyətiniz 99 yaşında da mükəmməl olacaq
AYLIQ
22 Jul 2024 | 15:31
Hacı İsmayılova vəzifə verildi
22 Jul 2024 | 14:38
"Əziyyətlə böyümüşəm” - Elçin Cəlilovun qızı
22 Jul 2024 | 13:32
“II Şuşa Qlobal Media Forumu yalnız milli deyil, həm də beynəlxalq medianın fəaliyyətinə töhfə verəcək”
22 Jul 2024 | 17:33
Meyxanaçı Kərimdən YENİ XƏBƏR
22 Jul 2024 | 12:54
“Acınacaqlısı odur ki, mətbuatımızdakı tənqidi materiallara dövlət orqanları çox nadir hallarda reaksiya verir...”
22 Jul 2024 | 12:30
Səttar Möhbalıyev yola salınır… – Korrupsiya cinayətləri
22 Jul 2024 | 13:06
“Orada digərləri quldur, aferist, öz mənafelərini güdənlərdir”-Xalq artisti qapalı keçirilən qurultaydan danışdı-ÖZƏL
22 Jul 2024 | 17:11
18 minlik kostyumumun 4 bakal pivə ilə korlayanı BELƏ CƏZALANDIRDI - VİDEO
22 Jul 2024 | 15:25
Ermənistan sərhədimizi atəşə tutub, “təklif” verdi
22 Jul 2024 | 14:25
Eyni suyun fərqli dadı: “təmiz su” fırıldaqlığı - SƏDR DANIŞDI