Mediasiyanın imkanları...
Oxunub: 2875
18 Apr 2024 | 18:35
Mediasiyanın imkanları...
Mediator və mediasiya təlimçisi  kimi məndən tez-tez soruşurlar
 
“Mediasiya nədir?”
 
Cavabım adətən dörd sözdən ibarətdir:
 
neytrallıq
Yardım
 Danışıqlar
 Həll
 
Münaqişənin həlli üçün danışıqların neytral mediator tərəfindən asanlaşdırılması
 
Münaqişə tərəfləri münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün mediasiyaya müraciət edirlər.Münaqişə tərəflərinin vəzifəsi danışıqlar aparmaq, məqsədi isə razılığa gəlməkdir. Əgər onlar münaqişənin həllinin mümkün olduğunu düşünməsəydilər, vaxtlarını və enerjilərini mediasiya sessiyalarına hazırlaşmaq və iştirak etmək üçün sərf etməzdilər. Lakin mediasiya digər danışıq üsullarından məhz mediatorun iştirakı ilə fərqlənir. Mediator tərəflərə danışıqlar aparmağa kömək edir, hər bir tərəfin maraqlarını və ehtiyaclarını aydın şəkildə müəyyənləşdirir və bu məlumatı qarşı tərəfə çatdırır. Mediatorun tərəflərə danışıqlara kömək etməsi üçün onlar mediatoru tamamilə neytral şəxs kimi qəbul etməlidirlər. Əgər bir tərəf mediatoru maraqlı tərəf kimi görürsə, ona öz ehtiyaclarını və maraqlarını açıq və dürüst deyə bilməyəcək. Tərəflər arasında etimadın olmaması mediatorun münaqişəni həll etmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Bu halda, münaqişə tərəflərindən heç biri mediatorun əldə etdiyi məlumatdan ona qarşı istifadə edəcəyindən və ya daha da pisi, bu məlumatı qarşı tərəflə paylaşacağından qorxaraq, hətta şəxsi görüşdə belə, əsl məqsədləri barədə danışa bilməyəcək. Mediatorun vəzifəsi danışıqlara kömək etməkdir. Bu işi görmək üçün isə o  neytral olmalıdır.
 
Mediator danışıqları necə asanlaşdırır?
 
Mediasiya təlimçiləri bu  prosesi adətən onun mərhələlərini təsvir etməklə izah edirlər. Bir çox insanlar bu mərhələləri fərqli adlandırırlar, lakin prosesin mahiyyəti bütün hallarda əsasən eynidir.
 
Giriş.
Tərəflərdən məlumatların alınması mərhələsi.
Problemin müəyyənləşdirilməsi mərhələsi.
Həll variantlarının axtarışı mərhələsi.
Variantların hər birinin qiymətləndirilməsi mərhələsi.
Münaqişənin həllinin son variantının qəbul edilməsi mərhələsi.
 
Mediator mübahisənin tərəflərini və danışıqların digər iştirakçılarını (məsləhətçilər, hüquqşünaslar və s.) təqdim etməklə başlayır ki, burada iştirak edən hər kəs mediasiyada kimin iştirak etdiyini və onların rolunun nə olduğunu başa düşsün. Daha sonra mediator mediasiya prosesini təsvir edir ki, bütün iştirakçılar prosedurla tanış olsunlar və iştirak etməyə razı olsunlar. Daha sonra mediator suallar verməklə problemlər və bütövlükdə vəziyyəti öyrənir. Mediator tərəflərə vəziyyəti müzakirə etmək imkanı verir. Mediator aydınlaşdırıcı suallar verir və əlavə məlumatları nəzərdən keçirir. Vəziyyəti başa düşən mediator tərəflərə münaqişənin həlli üçün müzakirə edilməli olan məsələlərin siyahısını tərtib etməyə kömək edir. Bütün məsələlər həll edildikdən sonra mediator tərəfləri keçmişdə baş verənlərə görə bir-birini ittiham etməkdənsə, problemli vəziyyəti həll etmək üçün nə edə biləcəklərini müəyyənləşdirməyə dəvət edir və  tərəfləri necə davam etdirəcəklərini müzakirəyə çıxarır. Tərəflər mümkün həll yollarını təklif edir, sonra onları təhlil edərək həmin yollardan  hansının məqbul olduğunu, hansının məqbul  olmadığını müəyyən edirlər. Uyğun variant tapılanda tərəflər razılığa gəlirlər. Göründüyü kimi proses xətti xarakter daşıyır, əvvəlcə 1-ci addım, sonra 2, sonra 3, daha sonra mediasiyanın uğuru və ya uğursuzluğu. Ancaq çox vaxt reallıqda proses tsiklik ola bilər. Problemlər aşkarlandıqca, əlavə nəzərdən keçirilməli və müzakirə edilməli  yeni məlumatlar ortaya çıxa bilər. Və ya variantların qiymətləndirilməsi mərhələsində onların sayı arta bilər ki, bu da əlavə məlumatların axtarılmasını və  yeni məsələlərin müzakirəyə çıxarılmasını tələb edir. Mediasiya çox vaxt çevik bir prosesdir və bütün məsələləri həll etmək üçün tərəflərin ehtiyaclarına uyğunlaşdırıla bilər.
Mediasiya bir imkandır.
 
Mediasiyaya  müraciət etməzdən əvvəl tərəflər problemi danışıqlar yolu ilə özləri həll etməyə çalışıblar və ya ola bilsin ki, vəkillərin köməyinə müraciət ediblər. Bir çox problemləri tərəflər  arasında birbaşa danışıqlar yolu ilə həll etmək olar. Amma hər hansı səbəbdən müstəqil şəkildə danışıqlar yolu ilə həll oluna bilməyən münaqişələr olur ki,sonra tərəflər mediasiyaya əl atırlar. Adətən bu vəziyyət ünsiyyət problemləri səbəbindən yaranır. Belə olan halda tərəflər bir-biri ilə açıq və dürüst danışa bilmirlər. Duyğular, keçmiş münaqişələr, qərəzlər və ya sosial təzyiqlər insanların öz fikirlərini aydın və sakit şəkildə ifadə etməsinə, tərəfdaşını dinləməsinə və eşitməsinə mane olur. Nəticədə informasiya mübadiləsi baş vermir və danışıqlar hər bir tərəfin qarşı tərəfi anlamaqdansa üstünlük əldə etməyə daha çox can atdığı döyüş meydanına çevrilir. Bəzən bu, hər bir tərəfin  eyni faktları fərqli qiymətləndirərək vəziyyətə öz baxış bucağından baxdığı  üçün baş verir. Yəni  hər bir söhbət müharibəyə çevrilir, onlar dayana bilmir , vəziyyət haqqında ciddi düşünə bilmirlər ki münaqişənin həllinə ağlabatan yanaşma tapsınlar. 
 
Əgər mediasiya problemin həllinə kömək etmirsə, o zaman tərəflər adətən məhkəməyə müraciət edirlər. Tərəflər problemləri təkbaşına həll edə bilmirlərsə, məhkəmə onların yerinə qərar verir. Müasir məhkəmələr sivil cəmiyyəti saxlamaq üçün hər şeyi səylə yerinə yetirən mükəmməl qurumlar olsalar da, onların səlahiyyətləri sonsuz deyil.
 
Birincisi, məhkəməyə müraciət etmək tərəfləri qərar vermək hüququndan məhrum edir.Hakim  münaqişə  tərəfləri əvəzinə iş üzrə qərar qəbul etmək öhdəliyini öz üzərinə götürür. Biz  insan olaraq yaşamımızda  öz qərarlarımıza  üstünlük versək də, tərəflər məhkəmənin istənilən qərarı ilə razılaşmalı olurlar. Artıq bu məsələdə söz sahibi deyillər. Bəzi hallarda,  şərait dəyişsə də, tərəflər məhkəmənin qərarından və onu dəyişdirə və ya yeni şəraitə uyğunlaşdıra bilməmələrindən  asılı qala bilərlər. Belə bir qərarı dəyişdirmək üçün onlar yenidən məhkəməyə qayıtmalıdırlar ki, bu danışıqlardan qat-qat mürəkkəb prosesdir, 
 
İkincisi, məhkəmələrin qərar qəbul etməkdə çevikliyini məhdudlaşdıran müəyyən qaydalar var. Mediasiyada tərəflər öz hekayələrini istədikləri kimi təqdim edə bilərlər. Məhkəmədə onlar sübut etmə  qaydalarına əməl etməlidirlər. Məhkəmədə hakim qanunverici orqanın müəyyən etdiyi və bütün insanlara bərabər tətbiq olunan qanunu tətbiq etməlidir. İşin mənfi tərəfi odur ki, sizin probleminiz və ya mənim problemim hər kəsin problemi kimi deyil və buna görə də hər kəsə uyğun bir həll bizim üçün işləməyə bilər. Ancaq , hakimin verə biləcəyi  qərar budur. Məhkəməyə müraciət etdikdən sonra tərəflər öz işi və onun mümkün həlli üzərində nəzarəti , bununla da həyatlarının bir sahəsini sərbəst idarə etmək imkanını itirirlər. 
 
Mediasiya  münaqişəyə son qoymaq üçün  unikal bir  fürsətdir. Mediasiyadan əvvəl də tərəflər sərbəst danışa və danışıqlar apara bilirdilər, lakin bu danışıqlar emosional, nəticəsiz mübahisələrə çevrildi. Mediasiya uğursuz olarsa, mübahisə edən tərəflərin əvəzinə bütün qərarları kənar şəxs verəcək. Mediasiya prosesinə birgə iclaslar zamanı tərəflərə bir-birinin məsələlərini, ehtiyaclarını və maraqlarını aydınlaşdırmaqda köməklik göstərən ixtisaslı, təlim keçmiş mediator daxildir. Mediator tərəflərin ünsiyyətini asanlaşdırır, müzakirəni yolunda saxlayır və müsbət istiqamətdə hərəkət etmələrinə kömək edir. Tərəflər problemin həllinin nəticəsi üzərində nəzarəti saxlayırlar, çünki mediasiyada  tərəflər razılığa  könüllü gələrlər. Mediasiya  prosesində tərəflər istədikləri müqavilə şərtlərini müəyyən edə bilərlər. Müqaviləyə  pul kompensasiyası daxil ola bilər, lakin o, üzr istəməyi, vəziyyəti düzəltmək üçün tədbirləri və ya münasibətləri bərpa etməyi də əhatə edə bilər. Məsələnin düşünülmüş müzakirəsindən sonra razılaşma hər kəsin istədiyi kimi olur. Bu imkanı mediasiyasız əldə etmək mümkün deyil.
 
Həsənova İlhamə Zakir qızı
Vəkil,mediasiya təlimçisi.
 
Oxşar xəbərlər
07:44, Bu gün
Zaqatalada DƏHŞƏT: Qardaş müəllim işləyən bacısını güllələdi 
07:13, Bu gün
Daxili işlər naziri Baş nazir təyin edilib
06:58, Bu gün
Xörəyi yeyəndə bir daha duzlayanları gözləyən - 5 xəstəlik
06:37, Bu gün
Azərbaycan infarktdan ölüm sayına görə dünyada 2-ci oldu
02:28, Bu gün
Avropa çempionatında olimpiadaya lisenziya qazanan bədii gimnastlar Vətənə qayıdıblar
00:26, Bu gün
Zaqatalada qardaş 44 yaşlı bacısını güllələdi
00:06, Bu gün
Şərqdə ilk demokratik respublikanın yaranmasından 106 il keçir
27 May 2024 | 23:47
İlham Əliyev: "Azərbaycan həmişə inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətləri ilə həmrəy olub"
27 May 2024 | 23:40
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq konfransın iştirakçılarına müraciət edib
27 May 2024 | 22:51
"Polşa Rusiyaya qarşı sərt tədbirlər görür" - Polşa XİN rəhbəri 
27 May 2024 | 22:46
"Netanyahu bənzədiyi Hitler, Miloşeviç kimi əbədi lənətlənəcək" - Ərdoğan
27 May 2024 | 22:42
Bu gün faciəvi şəkildə ölən hərbçinin 22 yaşı var imiş
27 May 2024 | 22:30
Azərbaycanda saatlıq əməkhaqqına keçidlə bağlı AÇIQLAMA
27 May 2024 | 21:47
"Daha güclü olmalıyıq, güc toplamalıyıq" - Tamam Cəfərova
27 May 2024 | 21:44
COP29 ərəfəsində Bakıda iqlim dəyişikliyi üzrə vacib konfrans keçirilib
27 May 2024 | 21:36
"Qəbələ" baş məşqçisi ilə bağlı qərar verdi
27 May 2024 | 21:28
Rusiyanın Xarkovu almağa gücü yoxdur! - Hərbi ekspert müharibəni ANALİZ ETDİ - VİDEO
27 May 2024 | 21:20
Azərbaycan Respublikasının sabiq müdafiə naziri vəfat edib
27 May 2024 | 21:17
"Azərbaycanın bu rayonunun başçısı Andronikin abidəsini sökdürdüyünə görə işdən çıxarıldı..."
27 May 2024 | 21:16
Kür Tovuzda fəsadlar törətdi - FOTO
27 May 2024 | 21:10
Fransa məktəbində şagird müəllimi bıçaqladı
27 May 2024 | 21:09
DTX-nin həbs etdiyi Kamran Zülfüqarov - O, tırın altında Azərbaycana qayıdıbmış
27 May 2024 | 21:04
Ukraynanın döyüş dronları Putinin sarayının yanındakı obyektlərə hücum edib
27 May 2024 | 20:56
"Bütün mülklərim oğlumla ailə quracaq xanıma qalacaq"
27 May 2024 | 20:48
İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir - YENİLƏNİR
27 May 2024 | 20:38
Koronavirusun yeni ştamı nə qədər təhlükəlidir? - VİDEO
27 May 2024 | 20:28
"İki kişinin intim videosu ilə məni şantaj etdi..." - Nazim Bəydəmirlinin işində şok ifadələr
27 May 2024 | 20:15
Güclü geomaqnit qasırğası gözlənilir
27 May 2024 | 20:09
Nüşabə onu qınayanlara cavab verdi: Rəqslərim daha qeyrətlidir + VİDEO
27 May 2024 | 20:04
ADP İdarə Heyətinin növbəti toplantısı keçirilib
27 May 2024 | 20:00
Xankəndidə məni yol polisi saxladı - Aqil ABBAS yazır
27 May 2024 | 19:54
İranda prezident postuna iddiaçılar: 10 şəxsin adı hallanır - ŞƏRH + FOTO
27 May 2024 | 19:45
Qulu Məhərrəmli 32 il sonra doğma kəndində - FOTO 
27 May 2024 | 19:41
Azərbaycanda üç vəzifəli şəxs işdən ÇIXARILDI
27 May 2024 | 19:37
Sosial media fəalları Fransanın ədalətsiz hərəkətlərinə qarşı bəyanat yaydı
27 May 2024 | 19:27
Azərbaycanlı aktrisadan boşanması ilə bağlı ilk açıqlama
27 May 2024 | 19:26
Zelenskinin mühafizəçisi Rusiya qoşunları Kiyevə girərsə, təslim olmağı təklif edib - İDDİA
27 May 2024 | 19:23
Yuxuda uçan şar görmək nə deməkdir?
27 May 2024 | 19:22
Arıqlamaq istəyənlər dondurma yeyə bilər?
27 May 2024 | 19:20
Kartof püresi hazırlayanda edilən 3 səhv: Diqqətli olun
27 May 2024 | 19:19
Ölkədə yeni SES inşa olunacaq
27 May 2024 | 19:14
Rusiya Qarabağda konsulluq açacaq
27 May 2024 | 18:50
Telli Pənahqızının 70 illik yubileyi ilə bağlı toplantı keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 18:42
Kirpiklərdə üzə çıxan xərçəng əlaməti – Bu baş verirsə…
27 May 2024 | 18:35
Qarabağ Universitetində yeni vakansiyalar elan olunub - FOTO
27 May 2024 | 18:32
Paytaxtın bu yollarında sıxlıq var - SİYAHI
27 May 2024 | 18:30
BDU rektoru Türk Dünyası Milli Elmlər Akademiyaları Birliyinin VII Baş Assambleyasında iştirak edir - FOTO
27 May 2024 | 18:24
Naxçıvan təhsil ocaqlarında Kamal Abdulla ilə bir sıra görüşlər keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 18:19
“Bu siyasət nəticəsində Azərbaycanda 40-dan çox rus kəndi salındı...”- Tariximizə fərqli baxış
27 May 2024 | 18:12
Şərqdə və müsəlman aləmində ilk demokratik dövlət
27 May 2024 | 18:05
BDU-da professor İzzət Rüstəmovla görüş olub - FOTO
27 May 2024 | 18:00
6-cı sinif şagirdi qəfil vəfat etdi
27 May 2024 | 17:55
BDU-nun Jurnalistika fakültəsinin məzunları ilə görüşlərə başlanılıb - FOTO
27 May 2024 | 17:51
Bakıda narkotik satışı ilə məşğul olan 21 nəfər tutuldu - FOTO/VİDEO
27 May 2024 | 17:41
Azərbaycan və Serbiyanın hərbi-mülki əməkdaşlıq üzrə ekspertlərinin görüşü keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 17:35
Həyatını itirən hərbçimizin FOTOLARI
27 May 2024 | 17:32
Pakistanın ölkəmizdəki səfiri ADU-nun qonağı olub - FOTO
27 May 2024 | 17:30
“Xocalı” Amerika sularında üzəcək - VİDEO
27 May 2024 | 17:24
Dünya çempionumuz: "Qələbəmi şəhidlərimizə həsr edirəm" - FOTO
27 May 2024 | 17:17
"İsrail Rafaha hücumu dayandırmalıdır, bizim məqsədimiz Yaxın Şərqdə daimi sülhə nail olmaqdır" - İspaniya XİN rəhbəri
27 May 2024 | 17:15
Kamal Abdulla Nehrəm kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin qonağı olub - FOTO
27 May 2024 | 17:12
BDU könüllüləri "Siyasi repressiya qurbanları" muzeyində - FOTO
27 May 2024 | 17:07
Dövlət Komitəsinin sədri Kürdəmirdə vətəndaşları qəbul edib - FOTOLAR
27 May 2024 | 17:02
Türkdilli dövlətləri nazirlərinin elm və təhsil sahəsində növbəti iclasları Şuşada keçiriləcək
27 May 2024 | 16:55
Dövlət qulluğu üzrə test imtahanına qeydiyyat başlanıb
27 May 2024 | 16:50
Azərbaycanda seçicilərin sayı açıqlandı
27 May 2024 | 16:47
BDU-nun “Brend tələbə”ləri mükafatlandırılıb - FOTO
27 May 2024 | 16:45
Azərbaycanın mühüm təşəbbüsü
27 May 2024 | 16:40
İşıqforu maşınla sındırıb qaçdı - VİDEO
27 May 2024 | 16:38
Milli Məclisin yaz sessiyasında son plenar iclasının gündəliyi açıqlandı
27 May 2024 | 16:36
Tozlu hava şəraiti sağlamlığımıza necə təsir edir və kimlər diqqətli olmalıdır? - MÜSAHİBƏ
27 May 2024 | 16:31
Azərbaycan Ordusunun hərbçisi su kanalında boğulub
27 May 2024 | 16:28
Xudatda yaşayış binasında partlayış olub
27 May 2024 | 16:26
Festivalda yenilik: Tammetrajlı filmlər də yarışmaya qoşulur!
27 May 2024 | 16:23
Şolts Qərb silahının Rusiya ərazisində tətbiq edilməsinə qarşı çıxıb
27 May 2024 | 16:21
Prezidentdən Mehriban Ələkbərzadə ilə bağlı sərəncam
27 May 2024 | 16:20
Prezident və xanımı açılışda iştirak etdi - YENİLƏNİB
27 May 2024 | 16:18
Bu şəxslərə dövlət mükafatı verildi
27 May 2024 | 16:16
Sürücülərə ŞAD XƏBƏR: Bakının ən dik yollarından biri ləğv olunur - XƏRİTƏ + FOTO/VİDEO
27 May 2024 | 16:14
Rəşad Dağlının övladları üçün qafiyə açdılar - Video
27 May 2024 | 16:12
Bakıda qarşıdurma: Blokun qapısı hörüldü, sakinlər ayağa qalxdı - VİDEO
27 May 2024 | 16:10
Leysan olacaq, çaylardan sel keçəcək - Növbəti 3 günlə bağlı XƏBƏRDARLIQ
27 May 2024 | 16:08
Qubadlıda sərhədçilər üçün yeni yaşayış binaları istifadəyə verildi - FOTO/VİDEO
27 May 2024 | 16:04
AFFA iki kluba lisenziya verdi
27 May 2024 | 16:00
Nazirlərlə görüşmək istəyən vətəndaşların NƏZƏRİNƏ: Qəbul günləri AÇIQLANDI
27 May 2024 | 15:57
Şagird yerdəyişməsi DAYANDIRILIR
27 May 2024 | 15:52
İstanbulda “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Quruluşunun 106-cı İlində Məmməd Əmin Rəsulzadə” adlı konfrans təşkil olunub - FOTO
27 May 2024 | 15:47
Kürdə suyun səviyyəsi 5 metrdən yuxarıdır
27 May 2024 | 15:42
Magistraturaya jurnalistika üzrə qəbul olmaq istəyənlərin qeydiyyatı davam edir
27 May 2024 | 15:37
Sahibə Qafarova Antiqua və Barbudada işgüzar səfərdədir - FOTO
27 May 2024 | 15:32
Ukrayna üçün 100 milyard avroluq yardım planı: NATO Stoltenberqdən aydınlıq gətirməyi tələb edir - "Politico"
27 May 2024 | 15:26
“Balaəliyə təşəkkür edirəm, nə yaxşı, prorektor olmaq istəməyib” - Deputat
27 May 2024 | 15:21
DİQQƏT! Bakı metrosu iş rejimini dəyişəcək
27 May 2024 | 15:17
İyunun 3-də 4 planeti adi gözlə görmək mümkün olacaq - FOTO
27 May 2024 | 15:12
Əqli Mülkiyyət Agentliyinin nümayəndəsi beynəlxalq tədbirdə iştirak edib - FOTO
27 May 2024 | 15:07
Rəqabət Məcəlləsinin biznes mühitinə təsir imkanlarına dair ictimai müzakirə təşkil olunub - FOTO
27 May 2024 | 15:02
Azad olunmuş ərazilərdə 204 mina zərərsizləşdirildi
27 May 2024 | 14:58
BDU-da “Könüllülük həftəsi” çərçivəsində BMT Baş Assambleyası modelinin simulyasiya konfransı keçirilib - FOTO
27 May 2024 | 14:50
"O, bacımla məni düşmən etdi"
27 May 2024 | 14:45
BDU tələbələri Şamaxı və Qobustanda çöl-tədris təcrübəsində - FOTO
GÜNLÜK
27 May 2024 | 10:59
Azərbaycanda müəllimləri SEVİNDİRƏCƏK XƏBƏR - Maaşlarda artımlar... - AÇIQLAMA
27 May 2024 | 09:50
Alparslan İmamqulu VƏFAT ETDİ
27 May 2024 | 13:13
Sabiq qərargah rəisi rüşvətə görə HƏBS EDİLDİ
27 May 2024 | 10:25
lhamə Quliyevanın bacısı Orxandan danışmaq istəmədi: "Kimlər ki..."
27 May 2024 | 08:14
Bu çayların xərçəng yaratdığı - sübut edildi
27 May 2024 | 08:21
Putinin atası nasist olubmu?.. - Kreml hər şeyi gizli saxlayır...-ARAŞDIRMA-FOTO+VİDEO
27 May 2024 | 10:02
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - Bu gün saat 10:00-dan etibarən...
27 May 2024 | 19:45
Qulu Məhərrəmli 32 il sonra doğma kəndində - FOTO 
27 May 2024 | 11:02
Xalq artisti ilə Namiqin SƏMİMİ videosu YAYILDI - Görün nə edirlərmiş...
27 May 2024 | 08:55
Mayın 27-nin ULDUZ FALI: Bürclər bu gün nə vəd edir? 
HƏFTƏLİK
22 May 2024 | 10:58
Rəisinin cəsədinin dəhşətli fotosu yayıldı
21 May 2024 | 16:56
Rəisinin ölümü hansı qüvvələrin razılaşması olub? - ŞOK İDDİA
22 May 2024 | 11:18
Pensiya alanlara sevindirici xəbər - Bu qayda dəyişdi 
21 May 2024 | 12:19
"Şuşanın dağları"nı yaradan bəstəkarımızın qızından MARAQLI AÇIQLAMALAR:"O bağda 100 adam da ayaqüstə dursaydı..."
23 May 2024 | 23:26
Araq içənlərin DİQQƏTİNƏ
21 May 2024 | 08:00
Helikopter qəzasında yalnız o sağ qalıbmış: 1 saat ərzində...
21 May 2024 | 16:22
"Cinayətkar rejimin rəhbəri araqçınlı donuz da ola bilər..." - Medvedev
21 May 2024 | 16:46
Kiloqramı 3 manat 70 qəpiyə satılan ət: Onu kim yeyir? 
21 May 2024 | 16:37
Ceyhun Bayramov Əli Baqiri Kani ilə telefonla danışdı - YENİLƏNİB
21 May 2024 | 16:44
Alen Simonyan: "Mövcud demarkasiya xəttinə yenidən baxılmayacaq"
AYLIQ
27 May 2024 | 10:59
Azərbaycanda müəllimləri SEVİNDİRƏCƏK XƏBƏR - Maaşlarda artımlar... - AÇIQLAMA
27 May 2024 | 09:50
Alparslan İmamqulu VƏFAT ETDİ
27 May 2024 | 13:13
Sabiq qərargah rəisi rüşvətə görə HƏBS EDİLDİ
27 May 2024 | 10:25
lhamə Quliyevanın bacısı Orxandan danışmaq istəmədi: "Kimlər ki..."
27 May 2024 | 08:14
Bu çayların xərçəng yaratdığı - sübut edildi
27 May 2024 | 08:21
Putinin atası nasist olubmu?.. - Kreml hər şeyi gizli saxlayır...-ARAŞDIRMA-FOTO+VİDEO
27 May 2024 | 10:02
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ - Bu gün saat 10:00-dan etibarən...
27 May 2024 | 19:45
Qulu Məhərrəmli 32 il sonra doğma kəndində - FOTO 
27 May 2024 | 11:02
Xalq artisti ilə Namiqin SƏMİMİ videosu YAYILDI - Görün nə edirlərmiş...
27 May 2024 | 08:55
Mayın 27-nin ULDUZ FALI: Bürclər bu gün nə vəd edir?