Müqəddəs peşəni sevdirənlər
Cəmiyyət
Oxunub: 2161
18 Apr 2024 | 12:00
Müqəddəs peşəni sevdirənlər
Müəllimlərim haqqında yazmaq qərarına akademik Telman Əliyevin müəllim və təhsil haqqında düşüncələrini bölüşdüyü çox maraqlı yazısını oxuyandan sonra gəlmişdim. Aradan iki aya yaxın bir vaxt keçsə də, yenə bu yazını tam hazır hesab etmirəm. Düşünürəm ki,  yüzlərlə mənim kimi insanlara ömründən nur paylayanlara layiq olan bir yazını yenə də ortaya qoymamışam. Ancaq hörmətli oxucularımdan xahiş edirəm ki, buradakı qüsurları sadə və müqəddəs ömür yaşamış insanları olduğu kimi, bər-bəzəksiz təsvir etməyimə yozub üzrlü hesab etsinlər.
 
Bəlkə, mən özüm də müəllim olmasaydım , onların hansı əzəmətə layiq olduqlarını bu qədər dərk etməzdim. Onlara xatirələrini əziz tutan məktəb yoldaşlarımdan, dostlarımdan biri kimi yanaşardım. Lakin  56 illik ömrümün 35 ilini şərəfli və çətin müəllimlik sənətinə həsr etmişəm. Müstəqil dövlətimizin qayğısı sayəsində öz zəhmətimlə ölkəmizdə müəlimə göstərilən ən yüksək etimadlara layiq görülmüşəm: ali dərəcəli müəlliməm, “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibiyəm, Respublikanın Əməkdar müəllimiyəm… Hər dəfə hansısa mükafata layiq görüləndə öz müəllimlərim  gözlərimin qarşısında olub. Elə bilirəm ki, bu insanlara qiymət vermək üçün hökmən gərək müəllim olasan. Elə bilirəm ki, mərkəzdən uzaqlarda– Kəlbəcərin ən ucqar kəndində yox, paytaxda yaşasaydılar,  onlar daha tez tanınar, ən yüksək təltifləri ilə fərqlənərdilər...
 
Əslində bu yazı şöhrəti dünyaya yayılmış, məzunlarının sorağı hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn Başlıbel kənd orta məktəbində çalışan müəllimlərin hamısı  haqqındadır. Bu məktəbin yetirmələrin hamısının taleyində müəllimlərdən, bəlkə də, hamısının zəhməti eyni olmayıb, haradasa bəzilərinin rolu daha çox olub. Onların hamısı haqqında kiçik bir məqalədə nə yazmaq olar? Şübhə yoxdur ki, zaman-zaman onların haqqında yazılar olacaqdır. Ancaq mən bu yazımda onların hamısına eyni gözlə baxıram və bunu özümə borc bilirəm. Yazımı da belə təqdim edirəm ki, sənin yetirmənəm, Başlıbel məktəbi, sənə daim borcluyam...
Birinci sinfə gedəndə Başlıbel kəndində orta məktəb yenicə təşkil olunmuşdu. Məktəbin direktoru isə filologiya elmləri namizədi Mirzəyev Əli Sarı oğlu idi. Yaşlı nəsil yaxşı bilir ki, o zaman elmi dərəcəsi olan adamlar respublikada az idi, onların daha yüksək səviyyələrdə vəzifə tutmaq imkanları var idi. Lakin Əli müəllim öz kəndində orta məktəbi təşkil etməmiş ona edilən yaxşı iş və vəzifə təkliflərindən boyun qaçırmışdı. Çətin dağlıq şəraitdə yerli camaatın və kolxozun gücü ilə orta məktəb üçün bina tikdirmişdi. Əli müəllim özü də texnikanın, maşınların çatışmadığı bir dövrdə kədin bir sakini kimi qoşqu heyvanları ilə, arabalarla daş, qum, meşə materialları... gətirilməsində yaxından iştirak etdi...Gəncə dövlət Universitetinin professoru, filologiya elmləri doktoru  Əli Mirzəyev sonralar  məktəbin təşkil olunması haqqında xatirələrini erməni işğalından sonra çap etdirdiyi “Başlıbel faciəsi” kitabında təsvir etmişdir.
 
1963-cü il sentyabrın 1-dən orta məktəb kimi fəaliyyətə başlayan Başlıbel kənd orta məktəbində bir il sonra iki birinci sinif var idi. Birinə Məmmədov Əhəd Cəfər öğlu, o birinə isə mərhum Məmmədov Əbdüləli Səməd oğlu dərs deyəcəkdilər. Mən Əhəd müəllimin sinfinə düşdüm. Mənim ilk müəllimim hazırda Bərdə rayonunun Qarayusifli kəndində yaşayan Məmmədov Əhəd Cəfər oğlu idi. Bizim ibtidai təhsilimiz dövründə Əhəd müəllim də APİ-nin filologiya fakültəsində  qiyabi təhsil alırdı. Beləliklə, tam on il Əhəd müəllimin sinfində – məktəbin birinci  “a” literli sinfində oxudum. Əhəd müəllimin sadə və aydın nitqi, qayğıkeşliyi və tələbkarlığı onu bizim sinfin sevimli müəllimi zirvəsinə qaldırmışdı.
 
Sinfimizdəki uşaqların çoxu yaxşı oxuyurdu, müəllimlərimiz isə çox savadlı və tələbkar idilər.Beşinci sinifdən sinif rəhbərimiz məktəbimizin riyaziyyat müəllimi
Əsədov Məhiyəddin Həsən oğlu oldu. Bütün varlığı ilə məktəbə, maarifə, elmə bağlı olan bu gözəl insanı heç zaman unutmayacağam. Allah rəhmət eləsin! İşindən zövq ala-ala, uşaqlara riyaziyyatı da həyatı da başa sala-sala o, bizim ikinci valideynimizə çevrilmişdi. Onu həm sevirdik, həm də adı gələn yerdə dərhal özümüzü yığışdırırdıq. Şagird olan illərimizin onunla bağlı xatirələri çoxdur. Bizi bəzən elə tənbeh edərdi ki, valideynlərimiz nəinki bundan inciməzdilər, hətta gəlib yalnız təşəkkür edərdilər. Bir dəfə nadinclik etmişdik: 9-cu sinifdə oxuyanda qonşu Xallanlı kəndindəki 8 illik məktəbi bitirib bizim məktəbə orta təhsil almağa gələn uşaqlarla bizdən bir sinif yuxarıda oxuyan uşaqların arasında nədənsə mübahisə yaranmışdı. Onlar bunu “ayırd etməyə” gedəndə bizim  sinifdən də bir neçəmiz ora getdik. Rəhmətlik Məhiyəddin müəllim bunu haradansa bilmişdi. Çağırdılar, qayıtdıq. Lakin oğlanlardan ikisi “dava”nın axırına kimi qaldılar. Təbii ki, o zamankı tənbeh üsulları ilə cəzalarını da aldılar. Səhəri uşaqlardan birinin atası məktəbə gələndə biz elə bilirdik ki, o, məktəbə narazılığını bildirmək üçün gəlib. Ancaq yanılmışdıq. Zəng olan kimi Məhiyəddin müəllim sinfə daxil oldu. Sanki heç bir şey olmamışdı, heç bir qanqaralıq hiss etmədik. Bir neçə dəqiqədən sonra qapı döyüldü.Həmin valideyn qapıda dayandı və icazə istəyib dedi:
 
– Əllərinə qurban olum, müəllim, onu deməyə gəlmişəm ki, böyüyünün sözünə baxmayanın cəzası da gərək böyük olsun. Siz burada bizim yerimizdəsiniz, yaxşı edib cəzasını vermisiniz. Əgər özbaşınalıq olsa, bunlar necə oxuyarlar? 
 
O, bu kimi sözləri deyib getdi. Gözlədiyimizin əksi olan bu qarşılaşma müəllim nüfuzunun, müəllim hörmətinin təsdiqi idi. İndi mən bu gün təlim-tərbiyədə 30-40 il əvvəlki yanaşmaları təhlil etmək fikrində deyiləm. Ancaq bizim müəllimlər şagirdlərinə elə bir qayğı və tələbkarlıqla yanaşırdılar ki, valideyn də bunun qarşılığını onun şəxsiyyətinə göstərdiyi hörmətlə cavablandırırdı.
 
15 ildən artıq bir müddətdə Başlıbel məktəbinə rəhbərlik etmiş əmimin, tarix müəllimimiz Şahbəndəyev Məhəmməd Hüseyn oğlunun xatirəsi mənim üçün olduqca əzizdir. Məktəb direktoru işlədiyi illərdə məktəbin məzunlarının sorağı ən müxtəlif ali məktəblərdən gəlirdi. Təbii çətinliklərə baxmayaraq, şagirdlərin təhsili və təlim-tərbiyəsi üçün əlindən gələni edirdi. İmkansız və maddi cəhətdən ehtiyacı olan ailələrin uşaqlarına məktəb adından köməklik göstərirdi. Onun təşkilatçılığı və məktəbdə yaratdığı  nizam-intizam yüzlərlə ailənin təhsil uğurları qazanmasına və sevincinə səbəb olmuşdur. Ömrünün son illərini məcburi köçkün kimi Bərdə rayonunun Qarayusifli kəndində yaşayan və müəllim kimi çalışan bu ağsaqqal maarif xadimi həmin kənddə dünyasını dəyişmişdir.
 
Müəllim tələbkarlığı və təvazökarlıq fizika müəllimimiz, sonralar on il Başlıbel kənd orta məktəbinin direktoru olmuş Mirzəyev Hacı Məhəmməd oğlunun xarakterik cəhətlərindən idi. Onun haqqında düşünəndə ədalətli və obyektiv obrazı gözümün önündə canlanır. Olduqca xeyirxah təbiətə malik bir insan olan Hacı müəllim bizim ən çox hörmət etdiyimiz müəllimlərimizdən idi.İşdən ayrılması bu qocaman təhsil işçisinin ölümünü, sanki, sürətləndirdi. Bakıda vəfat etdi...
 
Məktəbimizdə dillərin öyrənilməsinə hamı can atırdı. Rus dili müəllimlərimiz Ələsgərov Hüseyn və Əzimov Ağakişi şagirdlərin lüğət ehtiyatını yaxşılaşdırmaq üçün çoxlu kitablar oxudur və tərcümə edirdilər.Dil mühiti olmadığından bunların çoxu unudulsa da, tələbəlik dövründə bu, karımıza gəldi. İndi də  onların zəhməti qarşısında bir daha minnətdar olduğumuzu dönə-dönə xatırlayıram.
 
Lakin ingilis dilinə daha çox maraq göstərirdik. Təəssüf ki, ilk illərdə ixtisaslı müəllim  olmadığından arzumuz reallaşmırdı. Ancaq ingilis dili müəllimi Əzizov Musa Yunis oğlunun gəlişi ilə hər şey dəyişildi. Musa müəllim dərsləri elə maraqlı qururdu ki, keçdiyimiz dərslərdəki bütün sözlər yaddaşımıza hopurdu. Mənim xüsusi marağımı gərən müəllimim təmənnasız olaraq bir yay tətili dövründə mənə əlavə olaraq daha bir sinfin dərs kitabını da  oxutdu. Sonralar mənim müəllim işlədiyim dövrdə Musa müəllimlə münasibətlərimiz müəllim- şagird dostluğundan müəllim-müəllim dostluğuna kimi inkişaf etdi. Musa müəllim hazırda Gəncə şəhərində yaşayır, təqaüdçüdür...
 
Nəsib müəllimin gənc olmasına baxmayaraq, böyük hörməti var idi. Coğrafiyanı onun sayəsində “kəşf edən” onlarla şagird bu gün Gəncədə yaşayan müəllimi ilə öyünür…
 
Müəllimlərimi xatırladım, onlar haqqında çox az şey yazdım. Hamısının adını çəkmədim. Bu əzəməti onlara layiq təsvir edə bilmədim. Ancaq öz müəllimlik fəaliyyətimdə onları da yaşatmaq və onlar kimi çalışmaq əzmindəyəm...Bunu özümə borc  hesab edirəm.
 
Zaman keçir, təhsilə münasibət də dəyişir. Hazırda nəticəyönümlü təhsil strateji hədəflərimizdəndir. Lakin istənilən strategiyanı həyata keçirmək üçün yenə də müəllim şəxsiyyəti, müəllim nüfuzu, müəllim işi əsas rol oynayır. İstər yeni texnologiyalar olsun, istər  köhnə, fərqi yoxdur, bu işin memarı müəllimdir. Məhz onun vasitəsilə cəmiyyət, dövlət və ailə istədiyi nəticələri qazanır. Odur ki, müəllim adı, müəllim nüfuzu həmişə cəmiyyətdə uca tutulmalıdır. Müəllimin statusu qaldırılmalıdır, əməkhaqqısı cəmiyyətin artan səviyyəsi ilə uzlaşdırılmalıdır.
 
Onun yaxşı yaşayışı və təminatı dövlətin diqqət mərkəzində olmalıdır. Bu, onların haqqıdır.
 
Hüseyn Şahbəndəyev,
Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi
Oxşar xəbərlər
01:24, Bu gün
Fransa Yeni Kaledoniyaya əlavə hərbi qüvvələr göndərir
01:00, Bu gün
Türkiyənin Egey sahillərində kəşf ediləcək məkanlar
00:58, Bu gün
Zaqatala ərazisinə dolu yağıb
00:45, Bu gün
Türkiyə Prezidenti “Avroviziya”nı ailə dəyərlərinə təhlükə adlandırıb
00:39, Bu gün
Qaxda maşın təmiri sexləri yanır
00:04, Bu gün
Rəisiyə hədiyyə edilən üzük meyitin tapılmasında kritik rol oynadı - FOTO
20 May 2024 | 23:47
Ərdoğan: Türkiyə Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhə nail olmaq üçün hər cür səy göstərir
20 May 2024 | 23:27
Çin aprel ayında Rusiyadan neft idxalını azaldıb
20 May 2024 | 23:17
Roza Zərgərli bu fotolarla gündəmə gəldi
20 May 2024 | 23:13
Ərəb şirkəti Avropadan 144 təyyarə alır
20 May 2024 | 22:59
Ədliyyə naziri Tovuzda vətəndaşları qəbul edib
20 May 2024 | 22:57
Türkiyədə İŞİD-ə qarşı əməliyyat: 20 nəfər həbs olundu
20 May 2024 | 22:47
ABŞ İbrahim Rəisinin ölümü ilə əlaqədar İrana başsağlığı verib
20 May 2024 | 22:46
Muxtar Babayev Tacikistanın sənaye və yeni texnologiyalar naziri ilə görüşdü
20 May 2024 | 22:44
"Estoniya NATO qoşunlarının Ukraynaya göndərilməsinə çağırış edib" - "Financial Times"
20 May 2024 | 22:42
ABŞ İrana helikopter qəzası ilə bağlı yardım etməkdən imtina edib
20 May 2024 | 22:42
Rusiyada azərbaycanlılara məxsus restoran yanıb - VİDEO
20 May 2024 | 22:14
Ərdoğan: Mövcud konstitusiya ilə Türkiyə irəli gedə bilməz
20 May 2024 | 22:12
Masallıda yaşlı kişi həmkəndlisi tərəfindən öldürüldü
20 May 2024 | 22:01
Türkiyədə milli matəm elan edildi
20 May 2024 | 21:55
“Süni intellektin tənzimlənməsi - Milli parlamentlərin rolu”
20 May 2024 | 21:54
"Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Baş prokuroru Netanyahunun həbsinə order verilməsini tələb edir" - CNN
20 May 2024 | 21:53
"İran dostları Rusiyanı Rəisinin dəfninə dəvət etməyib, Moskva isə hüzn içindədir..."
20 May 2024 | 21:50
"Liverpul" klubu yeni baş məşqçisinin adını açıqlayıb
20 May 2024 | 21:49
Pakistandan Türkiyəyə maraqlı təklif
20 May 2024 | 21:07
“O,  daha çox Avropa dəyərlərinə üstünlük verir, Rusiyaya qarşı İngiltərə və Fransa ilə münasibət qururdu...”
20 May 2024 | 21:04
Bakı-Tiflis-Qars xətti üzrə yükdaşımalara start verildi
20 May 2024 | 21:03
Şəmkirin mərkəzi və bir neçə kəndində qaz təchizatında fasilə olacaq
20 May 2024 | 20:52
Azərbaycan-İran əməkdaşlığı regional iqtisadi inkişafa töhfə verəcək
20 May 2024 | 20:50
Bakıda kişi arvadına görə sevgilisini öldürdü - SEVGİ DRAMI
20 May 2024 | 20:42
İranda prezident seçkilərinin keçiriləcəyi tarix açıqlandı
20 May 2024 | 20:38
Ərdoğan İlham Əliyevə zəng edib
20 May 2024 | 20:35
Azərbaycanda iki teatrın adı dəyişdirilir, işçilərinin maaşı artırılır
20 May 2024 | 20:22
Rəisinin olduğu helikopterin siqnalı ya sönülü olub, ya da...
20 May 2024 | 20:14
Azərbaycan cüdoçusu dünya çempionu olub
20 May 2024 | 20:04
Ağsuçaydan sel keçir, Şahdağa qar yağır - FAKTİKİ HAVA
20 May 2024 | 19:54
Putin müdafiə nazirinin müavinini işdən çıxardı
20 May 2024 | 19:45
BMT TŞ-nin iclasında İrana görə bir dəqiqəlik sükut elan olunub
20 May 2024 | 19:33
Sarımsağı belə yetişdirin – Alma boyda olacaq
20 May 2024 | 19:26
ABŞ və İran arasında gizli danışıqlar - Təfərrüatlar AÇIQLANDI
20 May 2024 | 19:19
Rəisinin helikopteri fövqəladə vəziyyət siqnalı verməyib? - Türkiyəli nazirdən AÇIQLAMA
20 May 2024 | 19:11
Allahşükür Paşazadə Xameneyiyə başsağlığı verdi
20 May 2024 | 19:00
Bəxt onlardan üz çevirdi: Üç bürc üçün mayın sonu sevindirici olmayacaq
20 May 2024 | 18:53
Mühəndis pilot açıqladı: Helikopterin qalıqları sübut edir ki...
20 May 2024 | 18:44
Cavanşir körpüsünün söküntü işləri bu tarixdə bitəcək
20 May 2024 | 18:37
"Ayrı-ayrılıqda gözəlik, amma tamamlana bilmədik" - FOTO
20 May 2024 | 18:30
Faiq Ələkbərli M.Ə.Rəsulzadə ilə bağlı respublika simpoziumunda iştirak edib - FOTO
20 May 2024 | 18:21
BDU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyəti “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində silsilə seminarlara başlayıb - FOTO
20 May 2024 | 18:02
Xalq artisti: "Toya gedən rəqqasə pula görə özünü alçaldır" - VİDEO
20 May 2024 | 17:57
Əli Əsədov qərar imzaladı
20 May 2024 | 17:54
UNEC-in ev sahibliyi ilə Türk Universitetlər Birliyinin 7-ci Baş Assambleyasının iclası keçirilib - FOTO
20 May 2024 | 17:51
BDU tələbələri üçün “workshop”: “Professional CV necə hazırlanır?”
20 May 2024 | 17:48
“Rusiyada diversiyalar törədən partizanlar arasında tanıdığım ruslar da var...”-Ekspert
20 May 2024 | 17:48
"İsrail öz hərbi əməliyyatlarını siyasi strategiya ilə uzlaşdırmalıdır" - Sallivan
20 May 2024 | 17:46
Rəisinin dəfn tarixi və yeri açıqlandı - YENİLƏNİB
20 May 2024 | 17:45
Fəzail Ağamalı: "Siyasi birliyin milli dövlətçiliyimizdə yeri və rolu"
20 May 2024 | 17:41
Qarabağ Universitetinə təyin edilən rektor kimdir? - DOSYE
20 May 2024 | 17:38
Prezident fərman imzaladı
20 May 2024 | 17:37
“İstərdik ki, səmimi olaraq elan etdikləri yolun doğruluğuna inansınlar”
20 May 2024 | 17:35
Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi BDU-da - FOTO
20 May 2024 | 17:34
Qeyri-sabit hava nə vaxtadək davam edəcək?
20 May 2024 | 17:32
“Dövlət vergi orqanlarında xidmət haqqında Əsasnamə”yə dəyişikliklər təsdiqləndi
20 May 2024 | 17:29
Bu mayda yağıntı əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox olub
20 May 2024 | 17:26
BDU-nun daha bir tələbəsi İsveçin dövlət təqaüdünün qalibi olub
20 May 2024 | 17:23
Zəngəzur meşələrindən reportaj - VİDEO
20 May 2024 | 17:20
"Azər Axşam mənim üçün heç kimdir"
20 May 2024 | 17:17
BDU-da Heydər Əliyevə həsr edilmiş poeziya gecəsi keçirilib - FOTO
20 May 2024 | 17:13
Prezident hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzaladı
20 May 2024 | 17:11
BDU-da “Şərq filologiyası məsələləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı keçirilib - FOTO
20 May 2024 | 17:09
AFFA Hakimlər Komitəsindən sərt QƏRAR
20 May 2024 | 17:05
DJ Fateh BDU-nun tələbə-jurnalistlərinə təlim keçib - FOTO
20 May 2024 | 17:00
Qarabağ Universitetinə rektor təyin edildi
20 May 2024 | 16:55
Sakit okean regionunun institutları Yeni Kaledoniyaya dəstək bəyanatı yayıblar
20 May 2024 | 16:50
Ukrayna Rusiyanın Qara dəniz Donanmasının daha bir gəmisini batırıb
20 May 2024 | 16:45
"Dollar Nizami"yə hökm oxundu
20 May 2024 | 16:40
Deputat: "Xala, dayı və bibi uşaqları arasında olan evlilikləri qadağan edə bilərikmi?"
20 May 2024 | 16:35
BDU-da “Könüllülük həftəsi” keçirilir - FOTO
20 May 2024 | 16:29
Xarici dillər üzrə imtahana və əcnəbilər üçün Azərbaycan dili imtahanına qeydiyyat aparılır
20 May 2024 | 16:25
Keçən il Azərbaycanda qarşısı alınan erkən nikahların sayı AÇIQLANDI
20 May 2024 | 16:22
Böyük Qayıdış məktəbliləri Qarabağ Universitetində oxumaq arzusundadırlar
20 May 2024 | 16:20
Hidayət Heydərov dünya çempionatında finala yüksəldi
20 May 2024 | 16:16
Muxtar Babayev Latviya Seyminin sədri ilə görüşdü
20 May 2024 | 16:10
Ötən il Azərbaycanda 74 minə yaxın abort qeydə alınıb - RƏSMİ
20 May 2024 | 16:08
Mədəniyyət Nazirliyinin Teatr sektoruna təyinat olub
20 May 2024 | 16:05
Azərbaycanda neçə nəfər aliment ödəyir?
20 May 2024 | 16:04
TÜRKSOY-un, ADA və ADMİU-nun rəhbərliyi “Əsrə bərabər gün” tamaşasında
20 May 2024 | 16:00
Canlı efirdə QALMAQAL: Dalaşıb efiri tərk etdi - VİDEO
20 May 2024 | 15:55
Qəza olan ərazidə naməlum şəxs göründü - VİDEO
20 May 2024 | 15:49
"Rusiyanın əsl dostu, görkəmli siyasətçi Rəisinin işıqlı xatirəsi həmişə qəlbimdə yaşayacaq" - Putin
20 May 2024 | 15:47
"Sumqayıt" - "Qəbələ" matçına giriş pulsuz olacaq
20 May 2024 | 15:47
"Sumqayıt" - "Qəbələ" matçına giriş pulsuz olacaq
20 May 2024 | 15:42
Ötən il 175 nəfər münasibətdə olduğu şəxsin zorakılığına məruz qalıb - HESABAT
20 May 2024 | 15:37
"Bild": "Rəisinin olduğu helikopter uçuşa yararsız idi"
20 May 2024 | 15:32
İran prezidentinin helikopterinin qəzaya uğradığı yerdən yeni görüntülər - VİDEO
20 May 2024 | 15:31
“Azərbaycanın qərb regionlarında icma əsaslı aqroturizmin inkişafı imkanları və perspektivləri” mövzusunda konfrans keçirilib
20 May 2024 | 15:26
Azərbaycanda 9 kişiyə mühafizə orderi verildi
20 May 2024 | 15:21
Ölkədəki aliment ödəyicilərinin sayı açıqlandı
20 May 2024 | 15:20
Elmira Rəhimova Mahsun Kırmızıgüllə görüşünün səbəbindən DANIŞDI: "Gözlərinə inanmırdı ki, o mənəm..."
20 May 2024 | 15:15
Sürücülərin NƏZƏRİNƏ: Bu küçədə hərəkət məhdudlaşdırılacaq
20 May 2024 | 15:10
Azərbaycan Tayvanın müstəqilliyini tanımır - XİN
GÜNLÜK
20 May 2024 | 07:33
“Telefonundan siqnal gəldi, ora gedirik” - Helikopterin yeri bilindi
20 May 2024 | 11:23
Faciəvi şəkildə həlak olan İran rəsmilərinin DOSYESİ
20 May 2024 | 08:09
Artvində azərbaycanlı qadınların başına oyun açdılar: "Sənin işin kişilərlə..."
20 May 2024 | 08:36
İran Prezidenti və heyəti helikopter qəzasında HƏLAK OLUB
20 May 2024 | 07:47
Xilasedicilər istilik mənbəyinə çatdılar - Əsər-əlamət yoxdur
20 May 2024 | 15:20
Elmira Rəhimova Mahsun Kırmızıgüllə görüşünün səbəbindən DANIŞDI: "Gözlərinə inanmırdı ki, o mənəm..."
20 May 2024 | 07:26
İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti: Prezident helikopterinin bütün sərnişinləri həlak olub
20 May 2024 | 08:49
İran prezidentinin vəzifəsini icra edəcək şəxsin adı BƏLLİ OLDU 
20 May 2024 | 08:17
Helikopterin qəzaya uğradığı yerin ilk FOTOSU
20 May 2024 | 08:28
İranın polis şefinin öldürülməsi haqda xəbərlər yanlışdır...-“Tasnim”
HƏFTƏLİK
18 May 2024 | 10:14
“Özünə yaxın şəxsi nazir qoyub ki, ayrılan pullar ondan xəbərsiz oğurlanmasın...”-Hərbi ekspert
19 May 2024 | 19:58
İlham Əliyev İbrahim Rəisinin helikopterinin qəza enişi etməsindən narahatlığını bildirib
18 May 2024 | 17:15
Tanınmış aparıcı: “Amerikada evlərə pizza daşımışam, əsəbimdən maşında oturub ağlamışam”-VİDEO
16 May 2024 | 11:09
25 min məcburi köçkünün “çörəkpulu” kəsildi - QAÇQINLIQ DÖVRÜ BİTDİ...
18 May 2024 | 17:25
İtkin düşmüş qızla bağlı DİN-dən açıqlama - YENİLƏNİB + FOTO
18 May 2024 | 23:57
Elmdə sıçrayış: dondurulmuş insan beyni həyata qaytarılıb
19 May 2024 | 08:22
Ukraynalı döyüşçü britaniyalını udub mütləq çempion oldu...-Rusiyalı isə isveçlidən ağır nokaund aldı...-FOTOLAR+VİDEO
18 May 2024 | 16:16
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Zəngilanda “Ağalı” hotelinin açılışında iştirak ediblər - YENİLƏNİB
19 May 2024 | 07:30
“Həftə sonları”-nın yaratdığı TƏHLÜKƏ
18 May 2024 | 16:25
İlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Maşanlı kəndinin təməlini qoydu - YENİLƏNİB
AYLIQ
20 May 2024 | 07:33
“Telefonundan siqnal gəldi, ora gedirik” - Helikopterin yeri bilindi
20 May 2024 | 11:23
Faciəvi şəkildə həlak olan İran rəsmilərinin DOSYESİ
20 May 2024 | 08:09
Artvində azərbaycanlı qadınların başına oyun açdılar: "Sənin işin kişilərlə..."
20 May 2024 | 08:36
İran Prezidenti və heyəti helikopter qəzasında HƏLAK OLUB
20 May 2024 | 07:47
Xilasedicilər istilik mənbəyinə çatdılar - Əsər-əlamət yoxdur
20 May 2024 | 15:20
Elmira Rəhimova Mahsun Kırmızıgüllə görüşünün səbəbindən DANIŞDI: "Gözlərinə inanmırdı ki, o mənəm..."
20 May 2024 | 07:26
İranın Qırmızı Aypara Cəmiyyəti: Prezident helikopterinin bütün sərnişinləri həlak olub
20 May 2024 | 08:49
İran prezidentinin vəzifəsini icra edəcək şəxsin adı BƏLLİ OLDU 
20 May 2024 | 08:17
Helikopterin qəzaya uğradığı yerin ilk FOTOSU
20 May 2024 | 08:28
İranın polis şefinin öldürülməsi haqda xəbərlər yanlışdır...-“Tasnim”