"AQTA-nın əsasnaməsində dəyişiklik aparılmalı, bürokratik prosedur ləğv edilməlidir..."
Oxunub: 3734
31 May 2023 | 20:05

“Azad İstehlakcılar” İctimayi Birliyinin (AİİB) sədri Eyyub Hüseynovun  26 may 2023-cü il tarixdə   Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye universitetində kecirilən, Ümumimilli Lider Heydər Əliyevin  100-illiyinə həsr olunmuş “Sağlam  Qidalanma, Reallıqlar, Perespektivlər” mövzusunda kecirilən forumdakı məruzəsi.

 

Mövzu: ”Qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ictimayi nəzarətin  rolu, yaradılması mexanizmi.” 
 

 

Əziz bacılar,qardaşlar! Ümumimilli Liderin ruhunun şöləsinə toplaşmışıq. Ümumimilli lider relliğı,həqiqəti cox qiymətləndirərdi və təsadüfi deyil ki,bu günki forumun mövzusu reallıqdır!

 

Mən məruzəm ətrafında  calışacam  mütləq reallıqdan-rəqəmlərin dililə ifadə olunan reallıqdan danışım.

 

Belə ki,“Azərbaycan Respublikasında qida təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə dair 2019–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın Qida təhlükəsizliyi sahəsində qlobal meyillər  bölməsində qeyd olunur ki, dünyanın hər bir qitəsində qida mənşəli xəstəliklərə yoluxma və qida zəhərlənməsi hallarının artması qeydə alınır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının  2017-ci il üçün hesabatına əsasən, dünyada hər il 600 milyon insan, yəni dünya əhalisinin hər on nəfərindən biri qida məhsullarından zəhərlənir. Hər il qida məhsullarından zəhərlənənlərin 420 min nəfəri ölür ki, bunun da 125 mini və ya 30 faizi beş yaşınadək uşaqlardır.Bu rəqəmləri əsas götürüb Ölkəmiz ücün bir tənasüb qursaq, ümumdünya göstəricisinə uyğun olaraq Azərbaycanda orta hesabla bir milyon nəfərə(AQTA-nin 2022-ci il ücün hesabatında  348nəfər) qədər insanın bir il ərzində  qida zəhərlənməsinə məruz qaldığını və təxminən 525nəfərin(AQTA-nın 2022-ci il ücün hesabatında  7 nəfərin)  qida zəhərlənməsindən dünyasını dəyişdiyi nəticəsinə gələrik. Rəqəmlərdən görünür ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin (AQTA) qida zəhərlənməsinə dair statistik rəqəmi (348 nəfər)ümumdünya göstəricisindən 278 dəfə,qida zəhərlənməsindən dünyasını dəyişəm insanların sayi isə ümumdünya göstəricisindən(7nəfər) 75 dəfə azdır!

 

Rəqəmlər bizlərin cox xöşbəxt xalq olduğumuzu,qidanin təhlükəsizliyinin ən yüksək səviyyədə tmin olunduğu ölkənin vətəndaşları olduğunumuzu deyir!

 

Əgər böyük Hipokratın (və ya Pifaqorun) və məndən öncə məruzə edənlərin -“Biz nə yeyiriksə oyuq”fikirlərinə şübhə ilə baxmasaq onda biz həmdə uzunömürlü olmaliyiq.

 

Baxaq Ümundünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) hesabatına.

 

Azərbaycan 198 ölkə arasında aşağı pillədə 115-ci n yerdə dayanır və hətta həyat səviyyəsi, qidaya,tibbi xidmətlərə  əlcatarlılığı cox aşağı olan -üçüncü dünya ölkələri hesab edilən Banqladeş və mənim yaxın günlərdə səfərdə olduğum Şiri Lankadan da aşağı pillədədir!

 

Rəqəmlərin dediyindən nə nəticə cıxartmaq olar?!

 

Qidadan zəhərləndiyini güman edən şəxs ya qeyri-səhiyyə məkanında dünyasını dəyişir ya da birbaşa nə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə(AQTA) nə də “Azad İstehlakcılar”İctimayi Birliyinə(AİİB) müraciət  edir,istehlakcı  əlbəttə Səhiyyə strukturlarına müraciət edir.Səhiyyə strukturunda da  ya müalicə alıb geri dönür və ya əlil qalir,ya da dünyasını dəyişir.

 

26 ildir AİİB bu kimi hadisələri izləyir, satistikaya nəzər yetirir, AQTA yaranana qədər Səhiyyə Nazirliyinin statistikasında 1 ildə dünyasını dəyişənlərin sayı ən cox 3 nəfər qeyd edilirdi!

 

AİİB-in sədri olaraq mənim bu yanılış statistika və bunu yaradan səbəblərlə bağli coxsayli ictimayi cıxışlarım olmuş və biz bir dəfə də olsun  qida zəhərlənməsindən əzab cəkmiş istehlakcıya  istehsalcı tərəfindən kompensasiya ödətməyə nail ola bilməmişik və bu günə kimi belə faktın olması barədə ictimayi rəydə də hec bir fakta rast olunmur.

 

Səbəb nədir?

 

Səbəb odur ki, sənaye üsulu ilə istehsal olunmuş istənilən qida məhsulunə əvvəllər Səhiyə Nazirliyinin uyğun qurumu, AQTA yaradılandan sonra isə AQTA sertifikat verir və bu rəsmi sənəd əsasında mallar satış şəbəkələrinə paylanır və zəhərlənmədən əzab cəkmiş istehlakcının  zəhərlənməsinin hüquqi nəticələrinə nail olmaq ücün tibb müəssınin həkiminin vətəndaşın hansı qidadan zəhərləndiyini bildirən rəsmi sənəd zəruridir.Əlbəttə bunu müəyyən etmək o qədər də asan bir iş deyil,cünki qida zəhərlənməsi hətta bir necə gün sora da özünü büruzə verər! 

 

Lakin görək tibb müəssiəsi belə bir sənədi zəhərlənmiş tərəfə verə bilərmi və buna iradəsi catarmı?!

 

Vermir, ən müxtəlif bəhanələrlə tələb inkar olunur, cünki sənaye üsulu ilə istehsal olunmuş ərzaq malinın sertifikatı var!!

 

Nəzəri olaraq, həkim belə bir sənəd verərsə,məhkəmədə mübahisələndiriləcək iddia maraqlar konfilikti səbəbindən təmin olunmayacaq!Yəni istehsalcı şirkət dövlət orqanının zəhərlənməyə səbəb olan mal partiyasına verdiyi sertifikatı masa üzərinə qoyacaq.

 

Son nəticədə zəhərlənmə səbləri bir qayda olaraq istehlakcının üzərində qalir.

 

İlərdir ki, bu vəziyyəti dəyişmək mümkün olmayıb!

 

Nə etmək lazımdir ki,qida zəhərlənməsi ölkəmizdə ən aşağı səviyyəyə gəlsin,cəmiyyət yalancı statistikadan azad olosun?!

 

Sertifikat verən orqaqn müstəqill olmalıdır!.Maraqlar konfiliktinə səbəb olan amil aradan götürülməlidir! Eyni zamanda İstehlakcıların maarifləndirilməsi ilə bağlı elə bir iş aparmalıyiq ki, istehlakcılar dərk etsinlərki,ölkəmizdə qidanın təhlükəsizliyini təmin etməyə məsul olan,onlara birbaşa bu sahədə istənilən köməkliyi göstərməyə hazır olan əlahiddə bir Dövlət qurumu-AQTA var.AQTA ilə hər kəsin əməkdaşlığı,istədiyimiz hədəflərə asanlıqla catmağa kömək edər.Bu əməkdaşlıq isə mükəmməl ictimayi nəzarət mexanizmi ilə qurula bilər!

 

Məlumdur ki,illər boyudur ölkəmizdə mövcud olan,xəstəlikdən muurdar olaraq ölmüş  və eləcədə ölkəmizdə yeyilməyən qeyri-ənənəvi heyvan ətlərinin(at,eşşək) bazara,ictimayi-iaşə müəssiələrinə daşınması mövcuddur və dəfələrlə müvafiq dövlət qurumları bu faktları ifşa edir.Bu da danılmaz faktdır ki,bu kimi hallar kimlərinsə qonşuluğunda baş verir.Kimlərsə mütləq bu kimi haldan məlumatlı olur.Və ya dəfələrlə AQTA əməkdaşlarının səyi ilə ifşa olunan istehsal müəssiələrində, qidanın təhlükəliliyinə  səbəb olan amillər kimlərinsə gözləri önündə baş verir və istisna olunmur ki,bu əməli gözləri ilə görən insan elə özü bu işin iştirakcısı olur.

Ölkəmizdə son 5 ildə Ölkə Prezidentinin cağrışlarına dəstək olaraq  ictimayi nəzarət insititutu sürətlə formalaşır.Müxtəlif mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları yanında ictimayi şuralar yaradılır və təbii olaraq AQTA yanında da ictimayi şura mövcuddur.

 

Qida təhlükəsizliyinin təmin olunması,istehlakcıları kütləvi şəkildə AQTA-nın könüllülərinə,informatorlarına cevrilməsi ücün,AQTA nümayəndələrinin,bu məsələyə biganə qalmayan ictimayi fəal insanların fəaliyyət istiqamətindən asılı olmayaraq formalaşmış ictimayi şura üzvləri ilə silsilə görüşləri kecirilməlidir.Ən azı məntiq ordadır ki, hər bir şəxs qidanın istehlakcısıdır!

 

AQTA-nın qidanın təhlükəsisliyinin təmin olunmasında kütləvi ictimayi nəzarətə nail olmasının səmərəli yollarından biri də  ölkədə fəaliyyət göstərən mobil operatorlarla əməkdaşlıq edib onların resurslarından səmərəli istifadə edərək vətəndaşlara sms-lər vasitəsilə məlumat verilməsi və əks əlaqənin qurulması ola bilər.  AQTA təhsil müəssiələrində bu sahədə bəzi işlər aparır, lakin bu işlər zəruri olsa da kafi deyildir.

 

Mütləq valideyin komitələrində də işlər aparılmalıdır.

 

AQTA-nın əsasnaməsində dəyişiklik aparılmalı, “cəld teaksiya mexanizmi” yaradılmalıdır. Yəni sutkanın istənilən vaxtı AQTA-nın qaynar telefonuna daxil olan zəng cəld reaksiya ilə qarşılanmali, bürokratik prosedur ləğv edilməlidir.

 

Arzuolunmaz malların gericağrılma mexanizmi tətbiq olunmalıdır.

 

“Azad İstehlakcılar “İctimayi Birliyinin sədri:   Eyyub Hüseynov
26.05.2023

10794071079410107940910794061079412

 

Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
12:33, Bu gün
İranda hökumət anbarında yanğın baş verib - VİDEO
12:30, Bu gün
Türkiyənin müdafiə naziri Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi antiterror tədbirlərindən danışıb
12:26, Bu gün
Azərbaycan Pakistanla sığorta sahəsində əməkdaşlıq edəcək
12:23, Bu gün
Kəskin leykoz diaqnozu qoyulan gənc ananın köməyə ehtiyacı var: “Qızımı özüm böyütmək istəyirəm” - FOTO
12:19, Bu gün
Naxçıvana avtobus reyslərinin sayı 2 dəfə artırılıb
12:15, Bu gün
Həkim: “Narkoz bədəndən mədə-bağırsaq sistemi və qusma ilə xaric olmur” - MÜSAHİBƏ + FOTO
12:14, Bu gün
“Rusiyanın torpaqlarımızda “sülhməramlı” adı altında hərbi varlığı çox davam edə bilməz...” 
12:11, Bu gün
Tərbiyəçi-müəllimlər üçün təlimlər başlayır
12:08, Bu gün
Bu il 6 yeni bağça fəaliyyətə başlayıb
12:07, Bu gün
İrəvanda etiraz aksiyası gərginləşir: Paşinyan polisin mühafizəsi ilə hökumət binasını tərk etdi - FOTO/VİDEO
12:05, Bu gün
Sentyabrın 23-də TOEFL iBT imtahanı keçiriləcək
12:03, Bu gün
“Azəriqaz”: "Əhali abonentlərinə satılan təbii qazın dəyərinin 108,9 %-i toplanıb"
12:00, Bu gün
Şeyma Subaşı boşanır?
11:59, Bu gün
BDU-da İsrail universitetləri ilə bağlı təqdimat keçiriləcək
11:57, Bu gün
Ukrayna və ABŞ birgə silah istehsal etmək barədə razılığa gəliblər
11:55, Bu gün
Azərbaycanın həndbol hakimləri avrokubok oyununa təyinat alıblar
11:50, Bu gün
Zurab Pololikaşvili: "Azərbaycanda turizm əsas sektor kimi iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönəldilib"
11:49, Bu gün
“Ah, bu uzun sevda yolu” tamaşası 50-ci dəfə nümayiş olunacaq - FOTOLAR
11:45, Bu gün
FHN: Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə bundan sonra da ərzaq yüklərinin çatdırılması təmin olunacaq - FOTO
11:44, Bu gün
Qaradağda anbardan 106 min manatlıq noutbuk və kompüter avadanlıqları oğurlanıb
11:43, Bu gün
ADU-nun Konfutsi İnstitutu Çin incəsənəti ilə bağlı inşa müsabiqəsi elan edir
11:42, Bu gün
“Molde”nin futbolçusu: “Qarabağ” hərtərəfli bizi üstələdi”
11:40, Bu gün
Sabiq baş nazir: “Keçmiş prezidentlər Ermənistanın rəhbəri olmamalıdır”
11:37, Bu gün
Prezident İlham Əliyev Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktorunu qəbul edib
11:37, Bu gün
BDU-da 40-dan çox Vətən müharibəsi iştirakçısı təhsil alır
11:36, Bu gün
Ermənilərin Şuşanın girişində quraşdırdıqları tank söküldü -  VİDEO
11:35, Bu gün
Bakıda avtobusda yanğın olub
11:34, Bu gün
“Azəriqaz” abonentlərinin sayını açıqlayıb
11:33, Bu gün
Bayden eyni hekayəni iki dəfə təkrar danışdı - VİDEO
11:32, Bu gün
Gürcüstanda xüsusi təhlükəsizlik rejimi: Parlament binasına giriş məhdudlaşdırıldı
11:30, Bu gün
Xırdalanda yeniyetmə qız intihar edib
11:29, Bu gün
Ermənilər Rusiyanın İrəvandakı səfirliyinin üzərinə qırmızı boya atdılar - VİDEO
11:28, Bu gün
Əsgərlərimiz Qarabağın erməni sakininə kömək ediblər - VİDEO
11:27, Bu gün
Qarabağda lokal xarakterli antiterror tədbirləri...
11:27, Bu gün
UEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" - "Molde" oyunu azarkeş sayına görə səkkizincidir
11:25, Bu gün
İrəvan Dövlət Universitetinin tələbələri tətil elan ediblər
11:21, Bu gün
Azay Quliyev: "Fransa və Erməsitan şousu sona çatdı"
11:20, Bu gün
MİT İraqda əməliyyat keçirib, PKK-nın "rəhbər şəxsi" məhv edilib
11:15, Bu gün
Blinken Hakan Fidanla görüşəcək
11:10, Bu gün
Qarabağda yaşayan dinc sakinlərə göndərilən yardıma daxil olan məhsulların həcmi və çeşidi açıqlanıb - YENİLƏNİB
11:05, Bu gün
Bakıda məktəbli qız vəfat etdi - FOTO
11:00, Bu gün
Sahibə Qafarova Türkiyənin Asiya Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətini qəbul edib
10:57, Bu gün
DÇ-2024: Qazaxıstan-Azərbaycan oyununa təyinatlar açıqlanıb
10:55, Bu gün
Macarıstan Aİ-nin Qarabağla bağlı anti-Azərbaycan bəyanatını bloklayıb
10:54, Bu gün
Zaqatalada dağlıq ərazidə uçqun olub - VİDEO
10:53, Bu gün
Hikmət Hacıyev: “Bəzi hərbi qruplar müqaviməti davam etdirəcəklərini bildirirlər”
10:51, Bu gün
Ermənilər döyüş mövqelərini tərk edirlər - VİDEO
10:50, Bu gün
Milli Məclisə yeni “Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” qanun layihəsi daxil olub
10:45, Bu gün
Salyanda avtomobil su kollektoruna düşüb, ölən var
10:43, Bu gün
XİN-də diplomatik xidmətə işə qəbul olmaq istəyənlər imtahan verəcək
10:38, Bu gün
“102-ci baza Gümrüdən, “sülhməramlı”lar Qarabağdan çıxsa...”-Polkovnik
10:37, Bu gün
İsveçdə Quranın yandırılmasının təşkilatçısına yeni nümayiş keçirməyə icazə verilməyib
10:32, Bu gün
Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti büdcəyə ödəmələri 2 dəfə artırıb
10:25, Bu gün
İcma: "BMT TŞ-nin iclası Ermənistanın və onun bəzi havadarlarının siyasətlərinin iç üzünü göstərib"
10:16, Bu gün
Nazir: “Neft-qaz gəlirlərinin iqtisadi şaxələndirməyə yönləndirilməsi gücümüzü artırır”
10:10, Bu gün
Yekun müsahibədə uğur qazanan hakimliyə namizədlərin adları açıqlanıb - SİYAHI
10:05, Bu gün
Milli Məclisdə "Qərbi Azərbaycana qayıdış: Hüquqi aspektlər" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək
10:00, Bu gün
Goranboyda çayxana yanıb
09:57, Bu gün
II Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumuna qeydiyyat üçün bir neçə gün qalıb
09:55, Bu gün
Sudanda beş aydan çoxdur davam edən vətəndaş müharibəsi bitə bilər
09:52, Bu gün
UEFA qrup mərhələsinin I turunun oyunlarından sonra ölkələrin əmsallar cədvəlini açıqlayıb
09:50, Bu gün
Yaponiyada güclü zəlzələ olub
09:42, Bu gün
Muxtar Babayev Hindistanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
09:40, Bu gün
Bakıda sürücüyə qarşı soyğunçuluq edilib
09:38, Bu gün
Türkiyədə İŞİD-lə əlaqədə şübhəli bilinən 17 nəfər tutulub
09:35, Bu gün
Sumqayıtda 12 yaşlı oğlan itkin düşüb
09:31, Bu gün
Ermənistanda müxalifət liderlərindən biri həbs edilib
09:30, Bu gün
Azərbaycanda şəhərsalma həftəsi başlayır, Bakıda və Zəngilanda II Milli Şəhərsalma Forumu keçiriləcək
09:20, Bu gün
Azərbaycanda ilk dəfə Ümumdünya Məskunlaşma Günü tədbiri keçiriləcək
09:17, Bu gün
Bu gün Bakıda cüdo üzrə Böyük Dəbilqə turnirinə start veriləcək
09:15, Bu gün
Azərbaycan neftinin qiyməti 101 dollardan aşağı düşüb
09:10, Bu gün
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.09.2023)
09:02, Bu gün
Paytaxtın hansı küçələrində sıxlıq var? - SİYAHI + FOTO
09:00, Bu gün
Qızı mağazadan oğurluq etdiyinə görə hamilə arvadını öldürən şəxslə bağlı QƏRAR
08:57, Bu gün
Bakıda özünə dərman vuran həkim şoka düşərək ölüb
08:55, Bu gün
Ceyhun Bayramov BMT TŞ-nın iclasında çıxış edib - TAM MƏTN
08:53, Bu gün
“O vaxt “gəlin” deyirdik, özlərini dağın başına qoymuşdular, indi sürünə-sürünə gəlirlər”
08:50, Bu gün
Annalena Berbok: “Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi şübhə altına alınmamalıdır”
08:35, Bu gün
Azərbaycanın Mərkəzi hakimiyyəti Qarabağda yaşayan erməni əhaliyə ərzaq yükü göndərir - FOTO/VİDEO
08:35, Bu gün
“Sülhməramlı”lar dünən Qarabağda heç bir patrulluq etmədi, ancaq Laçını...-XƏRİTƏ
07:28, Bu gün
Bayramov çıxış edərkən Mirzoyan nümayişkaranə şəkildə zalı tərk etdi...-VİDEO
06:24, Bu gün
Peyğəmbərimizin(s.) hədislərində mikroblardan danışıldığı doğrudurmu?..-SUAL-CAVAB
01:19, Bu gün
BMT rəsmisi: “Antiterror tədbirləri Ermənistanın təxribatlarının qarşısının alınması məqsədi daşıyır”
00:55, Bu gün
Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan sülh və sabitlikdə marağı olan beynəlxalq tərəfdaşlarla konstruktiv əlaqəyə açıqdır”
00:50, Bu gün
Nazir: "Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasından sui-istifadə cəhdləri qəti şəkildə rədd edilməlidir"
00:40, Bu gün
Qurban Qurbanov: “Komanda çox güc sərf etdi və sonda istəyinə nail oldu”
00:39, Bu gün
Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın təxribatçı addımları sülh danışıqlarını xoş məramla aparmadığını nümayiş etdirdi"
00:38, Bu gün
Azərbaycan hərbçisinin humanist addımı gündəm oldu - VİDEO
00:37, Bu gün
Nazir: "Antiterror tədbirləri Ermənistanın saxladığı silahlı hərbiləşmənin miqyasını nümayiş etdirib"
00:35, Bu gün
Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın TŞ-yə növbəti müraciəti BMT Nizamnaməsinin tələblərinin pozulmasıdır"
00:21, Bu gün
Azərbaycan hərbçisi erməni əsgərinin həyatını xilas etdi - VİDEO
00:15, Bu gün
Bakıda gənc oğlanı avtomobil vurub
00:10, Bu gün
Şəhid sayılan azərbaycanlı zabit üç günlük axtarışlardan sonra sağ tapıldı - FOTO
00:05, Bu gün
Ağ ciyər xərçəngi: erkən diaqnostika və diqqət yetirilməli olan əlamətlər
00:05, Bu gün
Rusiya Azərbaycanın sülhməramlıların ölümünün araşdırılması ilə bağlı bəyanatını nəzərə alıb
21 Sep 2023 | 23:57
"Çox təəssüflər olsun ki, “Kəndimiz” mahnısı anamın ilk və son işi oldu"
21 Sep 2023 | 23:57
BƏƏ-nin dövlət naziri: “Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin qorunması vacibdir”
21 Sep 2023 | 23:54
ABŞ nümayəndəsi BMT-də: Qarabağda hərbi əməliyyatların dayandırılması inkişafa səbəb olacaq
21 Sep 2023 | 23:45
İspaniya və Fransada hotellərdən 4,5 milyon avro dəyərində əşyalar oğurlayan şəxslər saxlanılıblar
21 Sep 2023 | 23:32
“8 nəfər ailə üzvümlə düşmənə əsir düşdüm, oğlumun başını kəsdilər, bizim yaşadıqlarımızı onlar yaşamayıblar”
GÜNLÜK
21 Sep 2023 | 13:25
Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Yevlaxda görüş bitdi - YENİLƏNİB + FOTO/CANLI YAYIM
21 Sep 2023 | 17:02
Erməni bloqer: “Qarabağda bütün qeyri-qanuni strukturlar buraxılıb”
21 Sep 2023 | 13:55
Azərbaycanda “boz zona” birdəfəlik ləğv edildi
21 Sep 2023 | 23:32
“8 nəfər ailə üzvümlə düşmənə əsir düşdüm, oğlumun başını kəsdilər, bizim yaşadıqlarımızı onlar yaşamayıblar”
21 Sep 2023 | 17:50
Qarabağ ermənilərinə veriləcək sosial təminatlar açıqlandı – Pensiya, kommunal, maaş...
21 Sep 2023 | 18:11
“94 yaşın içindəyəm, uzunömürlü olmaq üçün kitabları sevmək lazımdır”-FOTOLAR
21 Sep 2023 | 13:23
“Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, hansısa status qəbuledilməzdir" - Türkiyə MN
21 Sep 2023 | 15:26
Hikmət Hacıyev: “Ermənistan 30 il ərzində işğal siyasəti aparsa da, Azərbaycan səhifəni çevirməyə hazırdır”
21 Sep 2023 | 14:28
“Ermənistan Qarabağı ciddi şəkildə minalayıb” - Türkiyə MN
21 Sep 2023 | 18:27
Qarabağda minalar zərərsizləşdirilir
HƏFTƏLİK
19 Sep 2023 | 23:50
"Haydı, gəlin Yevlaxa, axı siz ora gələn yolu yaxşı tanıyırsız..."
18 Sep 2023 | 10:12
1500 erməniyə öz dilində “geri çəkilin” əmri verən “Hadrut fatehi”-nin anası-“Camalın şəhid olduğunu məndən gizlətdilər”
18 Sep 2023 | 12:00
“Erməni cinayətkarlarını qanun qarşısında cavab verməyə məcbur edəcəyik”
18 Sep 2023 | 00:00
Erməni müğənni Mikayıl Müşfiqin sözlərinə bəstələnən mahnını oxudu, qohumu etiraz etdi - VİDEO
21 Sep 2023 | 13:25
Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Yevlaxda görüş bitdi - YENİLƏNİB + FOTO/CANLI YAYIM
20 Sep 2023 | 17:50
“Azərbaycan dilini yaxşı bilmədiyimə görə təhqir olunsam da, vətənin bu günündə xarici kanallara müsahibələri mən vermişəm”-ÖZƏL
16 Sep 2023 | 21:01
“Çalışıram Atillaya kimin övladı olduğunu hər an, hər dəqiqə xatırladım”-Yaqub Zurufçunun xanımı
16 Sep 2023 | 10:49
“Düşmənin Qarabağdakı zirehli texnikaları, istehkamları dəqiq atəşlərlə məhv ediləcək...”
16 Sep 2023 | 12:11
“Ququş anamla xalaqızıdır, səhnədən getməsi məni çox üzdü”
16 Sep 2023 | 13:41
Rusiyanın Birinci Kanalında Azərbaycanın xalq mahnısı səsləndi - VİDEO
AYLIQ
21 Sep 2023 | 13:25
Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Yevlaxda görüş bitdi - YENİLƏNİB + FOTO/CANLI YAYIM
21 Sep 2023 | 17:02
Erməni bloqer: “Qarabağda bütün qeyri-qanuni strukturlar buraxılıb”
21 Sep 2023 | 13:55
Azərbaycanda “boz zona” birdəfəlik ləğv edildi
21 Sep 2023 | 23:32
“8 nəfər ailə üzvümlə düşmənə əsir düşdüm, oğlumun başını kəsdilər, bizim yaşadıqlarımızı onlar yaşamayıblar”
21 Sep 2023 | 17:50
Qarabağ ermənilərinə veriləcək sosial təminatlar açıqlandı – Pensiya, kommunal, maaş...
21 Sep 2023 | 18:11
“94 yaşın içindəyəm, uzunömürlü olmaq üçün kitabları sevmək lazımdır”-FOTOLAR
21 Sep 2023 | 13:23
“Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, hansısa status qəbuledilməzdir" - Türkiyə MN
21 Sep 2023 | 15:26
Hikmət Hacıyev: “Ermənistan 30 il ərzində işğal siyasəti aparsa da, Azərbaycan səhifəni çevirməyə hazırdır”
21 Sep 2023 | 14:28
“Ermənistan Qarabağı ciddi şəkildə minalayıb” - Türkiyə MN
21 Sep 2023 | 18:27
Qarabağda minalar zərərsizləşdirilir