Heydər Əliyevdən “ən müqəddəs peşə”nin nümayəndələrinə çağırış: “Şərəfinizi qoruyun və andınızı unutmayın!”
Oxunub: 4363
07 Dec 2023 | 09:45
Heydər Əliyevdən “ən müqəddəs peşə”nin nümayəndələrinə çağırış: “Şərəfinizi qoruyun və andınızı unutmayın!”

Azərbaycan xalqının həyatında Ümummilli lider Heydər Əliyevin əvəzsiz rol oynadığı, bu həyatın hər bir sahəsində silinməz izlər qoyduğu birmənalıdır. Ulu önədrin öz siyasəti, səy və fədakarlğı ilə inkişf etdirdiyi, irəli apardığı bu sahələrdən biri də səhiyyə olmuşdur. Azərbaycan xalqının böyük oğlunun ölkə səhiyyəsinin inkişafında necə mühüm, misilsiz rol oynadığını anlamaq üçün bəzi həqiqətlərə nəzər salmaq kifayətdir.

 

“Xilaskar” hazırlığı, “qızıldan qiymətli” tibbi avadanlıqlar uğrunda “qardaş mübarizəsi”

 

Heydər Əliyev hələ sovet dönəmində ölkəmizdə səhiyyənin inkişafına xüsusi diqqət yetirmiş, bu istiqamətdə mühüm addımlar atmışdır. Hələ XX əsrin 60-cı illərinin sonunda Azərbaycana rəhbərlik edən Heydər Əliyev səhiyyə sahəsidnə yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasını diqqət mərkəzində saxlayır, bu məqsədlə çoxlu sayda azərbaycanlının SSRİ-nin, xüsusilə də Rusiyanın qabaqcıl universitetlərində təhsil almağa göndərirdi. Ötən əsrin 80-ci illərində Ulu öndərin bütün SSRİ məkanında səhiyyə sektoruna bilavasitə rəhbərlik etməsi ilə bu siyasət daha geniş vüsət almış, keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdu. Heydər Əliyev öz nüfuz və səlahiyyətindən istifadə edərək Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı üçün daha çox vəsaitin ayrılmasına çalışır, bunu vacibliyini konkret rəqəm və faktlarla əsaslandırmağa cəhd edirdi.

 

Ümummilli lider Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı üçün milli kadr hazırlığı ilə yanaşı, xaricdən müasir tibbi avadanlıqların ölkəmizə gətirilməsini də diqqət mərkəzində saxlayırdı.

 

Qeyd edək ki, sovet dönəmində xaricdən tibbi avadanlıqların idxalı məhdud həcmdə həyata keçirilridi. Sovet rəhbərliyi hesab edirdi ki, xaricdən  müasir tibbi avadanlıqların geniş miqyasda idxalı SSRİ-nin “qabaqcıl elm və texnika ölkəsi” kimi nüfuzuna mənfi təsir göstərə bilər.

 

SSRİ ilə soyuq müharibə aparan Qərb dövlətləri də bu yöndə əməkdaşlığı genişləndirməyə maraq göstərmir, sovet ölkələrini “elmi-texniki blokada” fonunda boğmağa çalışırdılar. Belə olan halda SSRİ-nin idxal etdiyi hər bir tibbi avadanlıq həm texniki, həm də psixoloji baxımdan mühüm önəm kəsb edirdi ki, bu da həmin avadanlıqlar uğrunda “qardaş” sovet respublikalarının rəhbərləri arasında gözəgörünməz, fəqət şiddətli mübarizəyə səbəb olurdu. Heydər Əliyev məhz belə bir mübarizə fonunda SSRİ-nin xaricdən idxal etdiyi müasir tibbi avadanlıqların Azərbaycana göndərilməsini təmin edir, ölkə səhiyyəsini ən qabaqcıl texniki nailiyyətlərlə silahlandırmağa çalışrıdı. Ulu öndər 1995-ci ilin 29 dekabr tarixində Respublika Ailə-Sağlamlıq Mərkəzinin açılışındakı nitqində bu barədə deyirdi: “Mən Moskvada Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən Sovetlər İttifaqı miqyasında bilavasitə səhiyyəyə rəhbərlik edirdim. Ona görə də nəinki Azərbaycanın, o cümlədən bütün Sovetlər İttifaqının səhiyyəsi ilə həm məşğul olurdum, həm də bu sahənin problemlərini çox yaxından bilirdim.

 

O illər – 1983-85-ci illər, 1990-cı illərə qədər – o vaxt ölkəmizdə, o cümlədən Azərbaycanda səhiyyə indiki dövrə nisbətən nə qədər yüksək səviyyədə olsa da, bu səviyyə də əhalinin tibb yardımı ilə təmin olunması üçün yetərli deyildi. Ona görə də biz bu sahəni daim inkişaf etdirməyə çalışrıdıq və çoxlu tədbirlər görülürdü. O illərdə səhiyyə bir sosial sahə kimi dövlətin əsas diqqət yetirdiyi sahə idi. Bu sahəyə xeyli vəsait ayrılırdı və biz çalışırdıq ki, xaricdən daha çox avadanlıq alıb gətirək və səhiyyəni inkişaf etdirək”.

 

Heydər Əliyev haqlı olaraq bildirirdi ki, yenicə müstəqillik əldə edən Azərbaycanın səhiyyə sahəsində əldə etdiyi uğurların arxasında hər şeydən öncə sovet dönəmində atılan addımlar dayanır: “İndi Azərbaycanda olan bu maddi-texniki imkanlar, bu potensial, o cümlədən kadrlar, elmi potensial və sair- hamısı o illərdə görülmüş işlərin əsasında yaranmışdır”.

 

Ulu öndər Azərbaycan səhiyyəsinin inkişafı üçün kimlərlə əməkdaşlığı zəruri hesab edirdi?

 

Ümummilli lider hesab edirdi ki, cəmiyyət inkişaf etdiyi kimi səhiyyənin də mütəmadi şəkildə inkişaf etməsinə, müasir dövrün tələblərini qarşılayacaq səviyyəyə yüksəlməsinə ehtiyac var.

 

Heydər Əliyev yenicə müstəqillik əldə edən, maddi-texniki bazası o qədər də güclü olmayan milli səhiyyənin inkişafı üçün konkret ideya və proqramlara sahib idi ki, bunlardan da biri xarici ölkələrin inkişaf etmiş tibb mərkəzləri ilə əməkdaşlıq idi. Ulu öndər öz çıxışlarında yerli tibb müəssisələrini, habelə Səhiyyə Nazirliyini xarici ölkələrin qabaqcıl və nüfuzlu səhiyyə müəssisələri ilə əməkdaşlıq etməyə səsləyir, onların gücündən, təcrübəsindən istifadə etməyi zəruri hesab edirdi. Heydər Əliyev bildirirdi ki, hər bir səhiyyə müəssisə bunun üçün ilk növbədə öz imkan və əlaqələrindən istifadə etməli, dünyanın nüfuzlu tibb müəssisələri ilə əlaqələr qurmağa, onlarla müştərək layihələr həyata keçirməyə səy göstərməlidir. O, məhz bütün bunalrı nəzərə alaraq deyridi: “...səhiyyə sahəsində ciddi islahatlar keçirilməlidir. ...Bu baxımdan bəzi xarici ölkələrin nüfuzlu, tanınmış səhiyyə, tibb mərkəzləri ilə müştərək iş görmək, həm onların təcrübəsindən, həm də avadanlığından, vəsaitlərindən istifadə edərək Azərbaycanda ayrı-ayrı tibb müəssisələrini inkişaf etdirmək yolu, hesab edirəm ki, indiki tələblərə uyğun yoldur”.

 

Heydər Əliyev milli səhiyyəni inkişaf etdirmək üçün xarici ölkələrə səfərlərində də əcnəbi investorları Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrinə, eyni zamanda səhiyyəyə vəsait qoymağa çağırır, bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyə sahəsində də əməkdaşlığa can atırdı. O, hesab edirdi ki, Azərbaycan səhiyyənin inkişafı üçün onun qlobal səhiyyə sisteminin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilməsinə, dünyadakı bütün mütərəqqi yenilikləri mənimsəməsinə ciddi ehtiyac var.

 

Ulu öndər 1997-ci ilin avqustunda ABŞ-a səfər əsnasında bu ölkənin bəzi xəstəxanalarında – Texas Uşaq Xəstəxanasında, Hyüstondakı Tibb Mərkəzində, Hyüston Qan Mərkəzində olmuş, buradakı şəraitlə ətraflı tanış olmuş, bu qurumları Azərbaycandakı səhiyyə müəssisələri ilə əməkdaşlığa səsləmişdir.

 

“Andınızı unutmayın, andınız da peşəniz kimi müqəddəsdir”

 

Heydər Əliyev səhiyyənin inkişafında maddi-texniki bazanın önəmini vacib hesab etsə də, bu məsələdə tibbi heyətin təcrübəsi ilə yanaşı, özündə ehtiva etdiyi mənəvi dəyərləri daha vacib hesab edirdi. Səhiyyəni ən müqəddəs və vacib peşə hesab edən Heydər Əliyevin fikrincə, bu sahədə çalışan hər bir insan yüksək mənəviyyata, təmiz vicdana, saf əqidəyə malik olmalı, bütün neqativ meyillərdən, rüşvət və s. kimi çirkin işlərdən uzaq olmalıdır. Bütün problemlərin həllini kadrların təcrübəsi və mənəvi keyfiyyətindən bilavasitə asılı olduğunu bildirən Ulu öndər, həkimlərin Hippokrat andına sadiqliyini vacib hesab edir, onları bu andı unutmamağa səsləyirdi. Ümummilli lider bildirirdi ki, dünyada yalnız iki peşə var ki, orada çalışmağa başlayanlar öncə and içirlər. Bunlardan biri ordu, digəri isə həkimlik sənətidir. Ordu ilə müqayisədə həkimlik peşəsinin humanizm və həyatilik baxımından daha vacib olduğunu qeyd edən Heydər Əliyev, həkimlərin öz nüfuzunu, təmiz adını qorumasını zəruri sayırdı. Ulu öndər deyirdi: “Səhiyyə sahəsində çalışan, öz həyatlarını tibb xidmətinə həsr edən insanlar çox şərəfli adamlardır. Onların hər biri çalışmalıdır ki, bu şərəfli adı daim yüksəklərə qaldırsın. Həkim adı, şəfqət bacısı adı şərəfli addır. Bu adı, onun mənəvi məzmununu qoruyub saxlamaq lazımdır.

 

...Təsadüfi deyil ki, dünyada heç bir sahənin işçiləri üçün səhiyyə işçilərinin Hippokrat andı kimi andı yoxdur. Heç bir sahədə and yoxdur. Orduya gedən sədaqətlə xidmət etmək üçün and içir, başqa hərbi işdə xidmət edən and içir. Başqa sahələrdəisə heç kəs and içmir. Amma Hippokratın qədim dövrdən bizə qalan andı məhz səhiyyə işçiləri üçündür, həkimlik peşəsini seçənlər üçündür. Bu andı, ənənəni heç vaxt unutmaq lazım deyil”.

 

Heydər Əliyev dünya səhiyyə sisteminin Azərbaycana marağını artırmaq üçün hansı təşəbbüslərə əl atıb?

 

Heydər Əliyev Azərbaycanda səhiyyənin inkişafına nail olmaq, bu inkişafı mümkün qədər qısa zamanda təmin etmək üçün ciddi səy göstərir, bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışırdı. Ulu öndərin bu istqiamətdə atdığı addımalrdan biri də səhiyyə ilə bağlı beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə nail olmaq idi.

 

Ümummilli lider haqlı olaraq hesab edirdi ki, Azərbaycanda beynəlxalq səhiyyə sistemi ilə bağlı qlobal tədbirlərin keçirilməsi istər-istəməz ölkəmizin səhiyyə sisteminə müsbət təsir göstərəcək, dünyanın qabaqcıl dövlətləri ilə ölkəmiz arasında səhiyyə sahəsində əmədaşlığa öz töhfəsini verəcək. Elə bu səbəbdən də Ümummilli ldier səhiyyə ilə bağlı beynəlxalq tədbir və konfransların Azərbaycanda təşkilinə çalışır, bunu hər baxımdan ölkəmiz üçün faydalı hesab edirdi. Hansı ki, bu cür tədbirlərdən biri 1997-ci ilin 21 sentyabr tarixində Bakıda – Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında baş tutdu.

 

Həmin gün Pediatriya Cəmiyyətlərinin IV Beynəlxalq Konqresində çıxış edən Heydər Əliyev səhiyyə sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın vacibliyi ilə yanaşı, Azərbaycan səhiyyəsinin bugünü və gələcək perspektivləri ilə bağlı da maraqlı fikirlər səsləndirdi: “IV Beynəlxalq Konqresin Azərbaycanda keçirilməsi bizim ictimai-siyasi həyatımızda böyük hadisədir. Bu konqresin yüksək nəticələr verəcəyinə ümid bəsləyirəm. Arzu edirəm ki, Azərbaycanın pediatrları, bütün səhiyyə işçiləri respublikamıza gəlmiş möhtərəm qonaqlarla yaxşı peşəkar əlaqələr yaratsınlar və bu əlaqələr gələcəkdə davam və inkişaf etsin. Onlar da Azərbaycanın bütün dünyada, bütün sahələrdə əlaqələr yaratmasının bir budağıdır, bir qoludur. Eyni zamanda qoy bu peşəkar əlaqələr Azərbaycanda pediatriyanın inkişafına kömək etsin. Hesab edirəm ki, bu kömək olacaqdır”.

 

Heydər Əliyev - Səhiyyə tariximizin keşikçisi...

 

Ulu öndərin Azərbaycan səhiyyəsiu qarşısındakı çoxsaylı xidmətlərindən biri də onun səhiyyə tariximizdə böyük iz buraxan, bu sahədə məktəb formalaşdıran həkimlərimizi daim yad etməsi, onların qoyub getdiyi ənənəni təbliğ etməsi idi. Heydər Əliyevin 14 oktyabr 1995-ci ildə görkəmli alim və cərrah Mustafa bəy Topçubaşovun anadan olmasının 100 illiyi yubileyinə həsr olunmuş təntənəli gecədəki tarixi çıxışı buna nümunədir. Heydər Əliyev həmin çıxışında Mustafa bəy Topçubaşovun timsalında həkimlərimizi xalqımızın milli sərvəti adlandıraraq deyirdi: “Mustafa bəy Topçubaşovun həyat yolu, yaradıcılığı, onun bizim üçün və gələcək nəsillər üçün qoyduğu irs milli sərvətimiz və milli iftixarımızdır”.

 

Heydər Əliyev digər məşhur cərrah və alimlərimizlə bağlı tədbirlərdə də iştirak edir, bəzi halalrda isə özü bu tədbirlərin təşkilatçısı qismində çıxış edirdi. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Heydər Əliyev tariximizin, eləcə də səhiyyə tariximizin nəhəng təbliğatçısı olmuş, bu tarixin yaşadılması üçün böyük fədakarlıqlara imza atmışdır.

 

Seymur ƏLİYEV

 

Məqalə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB), Medianın İnkişafı Agentliyi və Azərbaycan Mətbuat Şurasının “Bir ömür xidmətinizdə...” mövzusundakı birgə müsabiqəsinə təqdim edilir.

Oxşar xəbərlər
01:54, Bu gün
Neptun və Uran ətrafında yeni kəşf!
01:25, Bu gün
İsrail Qəzzada bir yaşayış məntəqəsini növbəti dəfə vurdu: 24 ölü 
01:22, Bu gün
Bərdədə tonlarla yerkökü yerdə qaldı - VİDEO
01:20, Bu gün
Laçın hava limanından möhtəşəm görüntülər - VİDEO
01:16, Bu gün
Xocalı soyqırımından bəhs edən yeni SAYT
00:36, Bu gün
Zelenski Azərbaycana GƏLİR?
00:04, Bu gün
Ağciyər xərçənginin əsas ƏLAMƏTLƏRİ
23 Feb 2024 | 23:59
Kəlbəcərin İstisu qəsəbəsindən yeni GÖRÜNTÜLƏR - VİDEO
23 Feb 2024 | 23:58
BMT Baş Assambleyasında Rusiya-Ukrayna müharibəsinin ildönümü ilə bağlı sessiya başlayıb
23 Feb 2024 | 23:56
Lənkəranda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
23 Feb 2024 | 23:53
Arıqlamaq üçün ən sağlam yağ AÇIQLANDI
23 Feb 2024 | 23:50
Gəncədə ailə münaqişəsi zamanı 12 yaşlı yeniyetmə xəsarət alıb
23 Feb 2024 | 23:50
Bakı-Quba yolunda maşın aşıb: Xəsarət alan var
23 Feb 2024 | 23:28
Belarusdan Paşinyanın KTMT bəyanatına cavab: “İrəvandan heç bir bildiriş alınmayıb”
23 Feb 2024 | 23:25
16 yaşında nişanlanan qızın anası: “Bir-birlərini görüb bəyəniblər” - VİDEO
23 Feb 2024 | 23:07
Xaçmazda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb
23 Feb 2024 | 23:04
"Qarabağ"ın uğuru dünya mətbuatı gözündən: NƏ DEDİLƏR?
23 Feb 2024 | 23:02
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Atamı, anamı və qardaşımı ermənilər Xocalıda girov götürdülər” - VİDEO
23 Feb 2024 | 23:00
Sumqayıtda yol qəzası olub, xəsarət alan var
23 Feb 2024 | 22:48
Haber Global”: Bakı Təşəbbüs Qrupu Fransa müstəmləkəsi altında yaşayanlara dəstək verir
23 Feb 2024 | 22:36
Ukrayna Rusiyanın 500 milyon dollarlıq ikinci təyyarəsini vurdu - VİDEO
23 Feb 2024 | 22:33
Boşanma prosesində ŞOK YAŞANDI: ər arvadından böyrəyini qaytarmasını tələb etdi
23 Feb 2024 | 22:23
AMEA-da Ramiz Mehdiyevin vaxtında təsis edilən vəzifələr ləğv edildi
23 Feb 2024 | 22:19
ABŞ bombardmançılarını İsveçə göndərdi
23 Feb 2024 | 22:13
Ermənistana gəlməkdən qorxan Makron artıq ölkədaxili səfərlərdən də çəkinir
23 Feb 2024 | 22:09
İnsan yuxusuz nə qədər qala bilər?
23 Feb 2024 | 22:08
Ermənistanda Türkiyənin iki vətəndaşı həbs edilib
23 Feb 2024 | 22:07
Qurban Qurbanov: “Bayer”lə görüşlər bizim üçün böyük təcrübədir”
23 Feb 2024 | 22:06
Faciəvi şəkildə vəfat edən müəllimələrin görüntüsü - FOTO
23 Feb 2024 | 22:03
Dnestryanı Moskvaya təcili müraciət hazırlayır - Kişinyov xəbərdarlıq edib
23 Feb 2024 | 22:00
Bakı küçələrində insanların qorxusuna çevrilən şəxs kimdir? - VİDEO
23 Feb 2024 | 21:58
Ucarda mühafizəçi iş yerində ölü tapılıb
23 Feb 2024 | 21:55
Beyləqanın Kəbirli kəndində məktəb üçün inşa edilən əlavə binada 320 şagird təhsl alacaq
23 Feb 2024 | 21:55
Qazaxda avtomobilin vurduğu piyadalardan biri xəstəxanada ölüb
23 Feb 2024 | 21:45
Naxçıvanda quş qripi xəstəliyinə qarşı monitorinqlər keçiriləcək
23 Feb 2024 | 21:39
Yatmağa yer tapmayan 10 uşaqlı ailə: “Sayı əvvəlcədən planlamışdıq” - VİDEO
23 Feb 2024 | 21:36
Pul sarıdan bəxti gətirəcək BÜRCLƏR
23 Feb 2024 | 21:33
Qətərin Şura Məclisinin sədr müavini: Azərbaycanla əlaqələrin daha da genişləndirilməsində maraqlıyıq
23 Feb 2024 | 21:32
Azərbaycanın XİN başçısının müavini: Küveyt ərazi bütövlüyümüzü hər zaman dəstəkləyib
23 Feb 2024 | 21:17
Sabah toyu olacaqdı, qəzada öldü
23 Feb 2024 | 21:14
Sarımsağı bir də belə istifadə edin: Saç sağlamlığı üçün... - FOTO
23 Feb 2024 | 21:12
Kanada Rusiyanın 163 fiziki və hüquqi şəxsinə sanksiya tətbiq edib
23 Feb 2024 | 21:10
Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin yaradılmasının 15 illiyi qeyd olunub, əməkdaşları təltif edilib
23 Feb 2024 | 21:08
"Ukrayna BVF ilə 900 milyon dollarlıq maliyyə yardımı barədə sazişə yaxındır" - "Bloomberg"
23 Feb 2024 | 20:59
“Ermənilərin törətdiyi vəhşiliklərin nə din, nə də insanlıqla heç bir əlaqəsi yoxdur”
23 Feb 2024 | 20:55
Ərdoğan: “Terroristana qarşı yeni əməliyyatlar keçirəcəyik”
23 Feb 2024 | 20:25
ADNSU-da "Enerji və təhlükəsizlik sahəsində tərəfdaşlıq" forumu keçirilib - FOTOLAR
23 Feb 2024 | 20:18
Rusiyalı deputat: “Paşinyan hamını satdı”
23 Feb 2024 | 20:15
Xəzər dənizində zəlzələ olub
23 Feb 2024 | 20:08
Azərbaycanda dolların kursu dəyişəcək? - VİDEO
23 Feb 2024 | 20:05
Fuad Nəcəfli Əlahiddə Ümumqoşun Orduda olub, xidmət şəraiti ilə maraqlanıb
23 Feb 2024 | 20:03
Bursada 4,1 bal gücündə zəlzələ baş verib
23 Feb 2024 | 19:55
Fikrət Məmmədov Konstitusiya Məhkəməsinin kollektivinə təqdim olunub
23 Feb 2024 | 19:53
Zahid Oruc:”Hakimlərin məruzə etməsi nə deməkdir”?
23 Feb 2024 | 19:49
Rusiyalı deputatlar Ermənistanın KTMT-də iştirakının dondurulması barədə müzakirələr aparıblar
23 Feb 2024 | 19:39
Qayınatasını öldürən kürəkənə 18 il 9 ay həbs verildi
23 Feb 2024 | 19:37
Azərbaycan Premyer Liqası: XXIV turun açılış oyununda "Kəpəz" qalib gəlib
23 Feb 2024 | 19:32
Vidadi İsayev Bərdənin Qullar kəndində səyyar qəbul-görüş keçirib - FOTOLAR
23 Feb 2024 | 19:30
Ötən il Ermənistanın 64 hərbçisi qeyri-döyüş şəraitində ölüb
23 Feb 2024 | 19:27
Türkiyə kəşfiyyatı "PKK"-nın “Mazlum Mardin” kod adlı terrorçusunu ələ keçirdi - FOTO
23 Feb 2024 | 19:23
Rusiyalı deputat: Qərb Ermənistanı tamamilə yoxsulluğa sürükləyəcək
23 Feb 2024 | 19:08
ABŞ Rusiya ilə bağlı 93 şirkətə sanksiya tətbiq edib
23 Feb 2024 | 19:07
Güzəştli mənzil almaq adı ilə vətəndaşların pulunu ələ keçirdi, məsuliyyətə cəlb olundu
23 Feb 2024 | 18:59
Azərbaycanda uşaq evləri və ailə tipli kiçik qrup evləri ƏƏSMN-ə kömək göstərəcək
23 Feb 2024 | 18:54
“Qarabağ”ın qapıçısı: “Bayer 04”ə qalib gəlməyə və yolumuza davam etməyə çalışacağıq
23 Feb 2024 | 18:52
Azərbaycanlı aparıcının canlı efirdə halı pisləşdi - VİDEO
23 Feb 2024 | 18:51
“Danışaq?” layihəsinin qonağı Eldar Mansurov: “Bu, artıq mənim Bakım, mənim insanlarım deyil” - VİDEO
23 Feb 2024 | 18:50
Azərbaycanda doktoranturalar yaradılan elmi müəssisə və təşkilatların siyahısı dəyişib
23 Feb 2024 | 18:37
“Ermənilər Azərbaycan torpağına bir də ayaq basmağı heç ağıllarına da gətirməsinlər...”-MÜSAHİBƏ
23 Feb 2024 | 18:28
İranda etirazçı qızın zorlandığı təsdiqini tapdı - VİDEO
23 Feb 2024 | 18:19
Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində mart ayında qəbul cədvəli açıqlanıb
23 Feb 2024 | 18:18
Səbinə Əliyeva Xocalıda tapılan kütləvi məzarlıqla bağlı beynəlxlaq təşkilatlara çağırış edib
23 Feb 2024 | 18:13
Rusiyalı senator Ermənistanın KTMT-də iştirakının dondurulması haqqında: “Paşinyan oyun oynayır”
23 Feb 2024 | 18:10
İranda millət vəkilinin gənc qıza təcavüzünə dair səs yazısı yayılıb - AUDİO
23 Feb 2024 | 18:08
“Xocalı soyqırımı Azərbaycan xalqının yaddaşında silinməz iz kimi daim qalacaq" - FOTO
23 Feb 2024 | 18:03
Tanınmış aktrisa: "Anamla küçələrədə qalırdıq" - FOTO
23 Feb 2024 | 18:02
Səfir: "Latviya Azərbaycanla "yaşıl enerji" sahəsində texnologiyalarını paylaşa bilər"
23 Feb 2024 | 18:00
Rusiya XİN Paşinyandan izahat tələb edib
23 Feb 2024 | 17:59
Vera Brejneva Bakıda konsert zamanı keçmiş ərinə müraciət etdi - FOTO/VİDEO
23 Feb 2024 | 17:56
Rey Kərimoğlu xəstəxanaya yerləşdirildi
23 Feb 2024 | 17:51
Azərbaycanda ov mövsümü başa çatır
23 Feb 2024 | 17:47
“Danışaq?” layihəsinin qonağı Eldar Mansurov: “Bu, artıq mənim Bakım, mənim insanlarım deyil” - VİDEO
23 Feb 2024 | 17:43
Deputat: “Azərbaycan artıq ikili standartlarla hesablaşmaq niyyətində deyil” - ŞƏRH + FOTO
23 Feb 2024 | 17:38
"İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza bölgəsində humanitar fəlakət törədir..."
23 Feb 2024 | 17:33
Fransanın məkrli Qafqaz planı: Ağasını dəyişmək İrəvana baha başa gələcək - ŞƏRH + FOTO
23 Feb 2024 | 17:29
Hikmət Hacıyev Xocalıda aşkarlanan kütləvi məzarlıqdan yazdı
23 Feb 2024 | 17:25
BDU-nun nəzdində “Gənc istedadlar” liseyində “Xocalının haqq səsi“ adlı tədbir keçirilib - FOTO
23 Feb 2024 | 17:21
İran zindanında məhbusların fəryadı: “İntihara sürüklənirik” - FOTO
23 Feb 2024 | 17:17
“Bayer 04”ün baş direktoru: “Qarabağ”ı ciddi rəqib kimi qəbul etməliyik"
23 Feb 2024 | 17:15
“Bir Allahdan qorxuram, bir də Allahdan qorxmayandan”
23 Feb 2024 | 17:13
Azərbaycanda hazırlıq keçməyən sürücülər taksi fəaliyyəti göstərə bilməyəcəklər
23 Feb 2024 | 17:09
Abdullah Gül Prezident İlham Əliyevi təbrik etdi
23 Feb 2024 | 17:06
Mikayıl Cabbarov Maliyyə Monitorinqi Xidmətini 15 illiyi münasibətilə təbrik edib - FOTO
23 Feb 2024 | 17:02
Daha bir müəllim faciəli şəkildə vəfat etdi - FOTO
23 Feb 2024 | 16:57
BDU-nun Kimya fakültəsində Xocalı soyqırımı qurbanları anılıb - FOTO
23 Feb 2024 | 16:52
Azərbaycanda bələdiyyələrin sayı 500-ə endirilir
23 Feb 2024 | 16:47
"Qarabağ" üçün tanış rəqib, 32 oyundur uduzmayan "Bayer 04"
23 Feb 2024 | 16:45
“Nar”ın dəstəyi ilə “Şəkərbura Şou” Olimpiya Kubokunun finalı keçirilib - FOTO
23 Feb 2024 | 16:42
BDU-da “Sazlı-sözlü kəlağayı günləri” adlı ədəbi-bədii tədbir keçirilib - FOTOLAR
23 Feb 2024 | 16:40
Türkiyədə neft quyusunda güclü partlayış olub - VİDEO
GÜNLÜK
23 Feb 2024 | 13:25
Maaş və pensiyalar yenidən artacaq? - Nazirlikdən CAVAB
23 Feb 2024 | 09:49
Məşhur aktyor: “Azərbaycan deyəndə göz önümdə qardaş canlanır, Oktay Kaynarca ilə 35 ildir dostuq”-EKSKLÜZİV
23 Feb 2024 | 10:37
“Almaniyada vəfat edən xalq artistimizin cənazəsi yandırılıb, külü dənizə səpiləcək”-vida mərasimindən-ÖZƏL+FOTOLAR
23 Feb 2024 | 10:25
Paşinyan Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazası ilə bağlı açıqlama verdi…
23 Feb 2024 | 08:14
Model məscidə çadrada girdi, ətəyini qaldırıb cinsiyyət orqanını göstərdi - FOTO
23 Feb 2024 | 13:20
Kənan M.M:  "Deyəsən, inciyib -küsən bütün rejissorların kəffarəsini Orxan Fikrətoğlu ödəməli olacaq"
23 Feb 2024 | 12:10
Ərdoğan mahnı oxudu - VİDEO
23 Feb 2024 | 08:46
“Bu işlər başımıza ona görə gəldi ki…” – Misir Mərdanovla sensasion müsahibə
23 Feb 2024 | 08:31
Onlarla ƏLAQƏ QURMAYIN: həyatınızı zəhərləyəcək 8 zəhlətökən bürc
23 Feb 2024 | 07:34
Bu ölkədə məktəbli qızlar bakirəlik testindən KEÇİRİLƏCƏK
HƏFTƏLİK
18 Feb 2024 | 15:33
Niyə bir yerə toxunanda bizi "tok"vurur?- Ekspert açıqladı
17 Feb 2024 | 08:35
Qarabağdan köçmüş ermənilər geri qayıtmaq üçün bu üsula əl atmaq fikrindədirlər?..
21 Feb 2024 | 16:22
Gülay azadlığa çıxan Kamildən yazdı - FOTO
17 Feb 2024 | 10:50
Xoşqədəmin "Əhməd sürücülük vəsiqəsini necə əldə edib?" sualına Kəramətdən cavab: "Sən necə almısansa, o da elə alıb" - VİDEO
20 Feb 2024 | 19:31
Ekspertdən etiraz:"Məktəb sizinlə müqavilə bağlayıb ki, sən uşağı dünyaya gətir, qalanı mənlikdir?"
19 Feb 2024 | 15:08
Üçüncü dünya müharibəsi başlayır? - Türkiyəli general AÇIQLADI
18 Feb 2024 | 08:15
"ATƏŞ” partizan hərəkatı Avdeyevkanın qisasını Volqoqradda aldı... 
21 Feb 2024 | 14:05
Səfirlik əməkdaşları Kamil Zeynallının saxlanıldığı təcridxanaya baş çəkiblər - YENİLƏNİB + VİDEO
19 Feb 2024 | 20:00
Beş milyona tikilən xəstəxananın 200 manatlıq dərdi
22 Feb 2024 | 19:02
“Efirlərimiz eyni filmləri göstərir...”-Xalq artistindən ETİRAZ-FOTO+ÖZƏL
AYLIQ
23 Feb 2024 | 13:25
Maaş və pensiyalar yenidən artacaq? - Nazirlikdən CAVAB
23 Feb 2024 | 09:49
Məşhur aktyor: “Azərbaycan deyəndə göz önümdə qardaş canlanır, Oktay Kaynarca ilə 35 ildir dostuq”-EKSKLÜZİV
23 Feb 2024 | 10:37
“Almaniyada vəfat edən xalq artistimizin cənazəsi yandırılıb, külü dənizə səpiləcək”-vida mərasimindən-ÖZƏL+FOTOLAR
23 Feb 2024 | 10:25
Paşinyan Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazası ilə bağlı açıqlama verdi…
23 Feb 2024 | 08:14
Model məscidə çadrada girdi, ətəyini qaldırıb cinsiyyət orqanını göstərdi - FOTO
23 Feb 2024 | 13:20
Kənan M.M:  "Deyəsən, inciyib -küsən bütün rejissorların kəffarəsini Orxan Fikrətoğlu ödəməli olacaq"
23 Feb 2024 | 12:10
Ərdoğan mahnı oxudu - VİDEO
23 Feb 2024 | 08:46
“Bu işlər başımıza ona görə gəldi ki…” – Misir Mərdanovla sensasion müsahibə
23 Feb 2024 | 08:31
Onlarla ƏLAQƏ QURMAYIN: həyatınızı zəhərləyəcək 8 zəhlətökən bürc
23 Feb 2024 | 07:34
Bu ölkədə məktəbli qızlar bakirəlik testindən KEÇİRİLƏCƏK