Azərbaycanın vergi sistemi innovativ transformasiya şəraitində: İnklüziv inkişafın yol xəritəsi - TƏHLİL
Analitika
Oxunub: 2101
12 Feb 2024 | 11:50
Azərbaycanın vergi sistemi innovativ transformasiya şəraitində: İnklüziv inkişafın yol xəritəsi - TƏHLİL
Azərbaycanın vergi sistemi son 5 ildə mühüm iqtisadi çağırışlara uyğun inkişaf yolunda əsaslı islahatlarla zənginləşərək inteqrativ inkişaf tempi nümayiş etdirir.
 
2019-cu ildən bu istiqamətlərdə həyata keçirilən islahatlar vergi orqanlarının yeni simasını formalaşdırmağa və vergi inzibatçılığının keyfiyyətinin tamamilə yeni standartlar əsasında formalaşdırılmasına xidmət edirdi. Bu illər ərzində həyata keçirilən tədbirlər qoyulan bir sıra hədəfləri reallaşdırmaqla yanaşı dayanıqlı vergi sisteminin əsasını qoydu. Ölkənin vergi sistemi hazırda iqtisadiyyatın mühüm sütunu, büdcə daxilolmalarının hərəkətverici qüvvəsi və biznes mühitinin əlverişliliyini təmin edən əsas iştirakçıya çevrilib.
 
Sahibkarlığın inkişafına, qeyri-neft sektorunun artımına və leqal iqtisadiyyata dəstək
 
Azərbaycanda vergi sistemində aparılan islahatlar geniş və çoxfunksiyalı xarakter daşıyır. Bu islahatların mühüm hissəsi sahibkarlığın fəaliyyətinə dəstək və “kölgə iqtisadiyyatı”nın həcminin azaldılmasına yönəlib. Sahibkarlığın inkişafına dəstək tədbirləri arasında son illər vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişiklikləri vurğulamaq yerinə düşər. Son illər bütün kateqoriyalardan olan biznes subyektləri üçün müxtəlif vergi güzəştləri verilib və vergi yükü azaldılıb. Bu ildən vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklərlə turizm, tibb, kino sənayesi kimi sahələri üçün də yeni təşviqlər qüvvəyə minib ki, bunlar da sahibkarların vergi yükünün optimallaşdırılmasına xidmət edir.
 
Vergi güzəştlərinin tətbiqi ölkə iqtisadiyyatının mühüm çağırışlarından olan qeyri-neft sektorunun inkişafının təmin edilməsinə mühüm təsir edir. Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun artımı daha çox sənayeləşmə sahəsinin inkişafı hesabına təmin edilir. Ölkə iqtisadiyyatında sənayeləşmə prosesinə mühüm töhfə verən sənaye parklarının rezidentləri üçün mövcud vergi üstünlükləri onların fəaliyyətinə mühüm dəstək verir. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin idarəçiliyində olan sənaye parklarında tətbiq edilmiş idxal, ƏDV və gömrük güzəştləri nəticəsində rezidentlər bu günə qədər 460 milyon manatdan çox vəsaitə qənaət edib.
 
Bununla yanaşı, hesab edilir ki, Azərbaycanda sənaye parklarına yatırılan hər bir dollar investisiya sonra 4 dəfə çox gəlir gətirəcək.
 
İndiyənədək ölkədə fəaliyyət göstərən 7 sənaye parkı, 5 sənaye məhəlləsinə 6,6 milyard manatdan cox investisiya yatırılıb.
 
 
Biznes şəffaflaşma çağırışlarına müsbət reaksiya verir
 
Son üç ildə dövlət-biznes münasibətlərində başlanmış transformasiya prosesi vergi islahatlarının səmərəliliyini artırmaqla daha da sürətlənib. Rəqabətin təmin edilməsi sahibkarlığın təşviqi və leqal fəaliyyətin vergi stimullarının tətbiqi şəraitində genişlənir. Biznes şəffaflaşma çağırışlarına müsbət reaksiya verir, leqal fəaliyyət göstərməyə, sağlam rəqabət şəraitində işləməyə çalışır. Bunun nəticəsində "kölgə iqtisadiyyatı"nda cəmlənmiş dövriyyələrin "ağarması" prosesi sürətlənir. Bu, bəyan edilən dövriyyələrin, daxili istehsalın və ticarətin göstəricilərində, ticarət əməliyyatlarında sənədləşmənin səviyyəsində, elektron qaimələrin dövriyyədəki payında, bağlanmış əmək müqavilələrinin sayında özünü büruzə verir.
 
2023-cü ildə həm iqtisadi artımın, həm də şəffaflaşma tədbirlərinin davam etməsi şəraitində dövlət büdcəsinə proqnozdan əlavə 1,1 milyard manat daxilolma təmin edilib. Qeyri-neft-qaz sektorundan vergi daxilolmaları artan templə davam edir. İlk növbədə daxilolmalarda könüllü daxilolmaların xüsusi çəkisi daha da artıb. 2019-cu ildən qeyri-neft-qaz vergi daxilolmalarının artım tempi qeyri-neft-qaz ÜDM-in nominal artım tempini üstələyir ki, bunun da əsas səbəbi dövriyyələrin şəffaflaşmasıdır.
 
Dövriyyələrin şəffaflaşmasında mühüm amillər
 
Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 1 yanvar 2019-cu illə müqayisədə 406,9 min artaraq cari ilin yanvarın 1-nə 1 milyon 808,8 min, o cümlədən qeyri-neft-qaz özəl sektorda 358 min və ya 1,6 dəfə artaraq 897,9 min olub.
 
Ötən il məcburi dövlət sosial sığorta ödənişləri üzrə proqnozdan əlavə 413,2 milyon manat daxilolma təmin edilib, bu sahədə artım 13,3 % olub. Qeyri-büdcə təşkilatları üzrə artım 15,1 % təşkil edib. Dövriyyələrin şəffaflaşmasında yeni nəsil nəzarət-kassa-aparatlarının geniş tətbiqi mühüm amillərdən biridir. Bu aparatlar üzrə dövriyyələrin artımı ötən il də davam edib və dövriyyənin həcmi 22 milyard manata çatıb.
 
 
“ƏDV geri al” layihəsi stimullaşdırma ilə yanaşı iqtisadiyyatın şəffaflaşdırılması istiqamətində mühüm nəticələr verir. 2023-cü ildə fiziki şəxs olan istehlakçılara ödədikləri ƏDV üzrə 154 milyon 178,8 min manat geri qaytarılıb. Ötən ildən etibarən nağdsız ödəniş edən istehlakçılara qaytarılan ƏDV məbləği artırılıb. Bu da faktiki olaraq nağdsız ödənişlə alış-verişin genişlənməsinə səbəb olub. Ötən il ölkədə nağdsız ödənişlərin həcmi əvvəlki illə müqayisədə 2 dəfə artaraq 48 milyard 978 milyon manat təşkil edib. Bu, həm də vergi islahatlarının nağdsız dövriyyənin artımına verdiyi töhfədir.
 
Rəqəmsallaşma və innovativ xidmətlərə doğru
 
Son zamanlar vergi sistemində aparılan islahatlar nəticəsində də əsaslı dəyişikliklər edilib. Dövlət Vergi Xidməti vergi inzibatçılığında informasiya texnologiyalarının tətbiqinin təkmilləşdirilməsi ilə vergi orqanlarının məlumat bazasının səmərəli və sürətli emalı sisteminin qurması qərarların qəbul edilməsini sürətləndirməklə vaxt itkisinin qarşısını alıb. Bir sözlə rəqəmsallaşma vergi inzibatçılığını təkmilləşdirib. Vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinə nəzarətin təmassız formada təşkili vergi ödənişlərindən yayınan vergi ödəyicilərinin aşkarlanması prosesinin daha da sürətli və ədalətli həyata keçirilməsini təmin edib.
 
Rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi həm də vergi ödəyicilərinə yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsinə yol açır. Hazırda məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək, maliyyə itkilərinə yol verən əməliyyatların qarşısını almaq və virtual məkanda etimadın qorunması qlobal vergi sistemində mühüm çağırışlardandır. Odur ki, Azərbaycanda bu ildən etibarən vergi ödəyicilərinin elektron kabinetə girişi ASAN imza vasitəsilə yerinə yetirilir. Həmçinin vergi ödəyiciləri üçün virtual ASAN imza yaradılıb. “Muzdlu işlə əlaqədar ödəmə mənbəyində tutulmalar üzrə vahid bəyannamə”nin optimallaşdırılması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində müvafiq işlər aparılıb və sadələşdirilmiş vahid bəyannamə forması hazırlanıb. Bu, vergi ödəyicilərinin inzibati yükünü azaltmaqla yanaşı, mikro və kiçik sahibkarlıq subyektlərinin xidmət mərkəzlərinə müraciət etmədən bəyannanmənin rahat şəkildə təqdim olunmasına imkan verir.
 
 
"Kölgə iqtisadiyyat"ı ilə sistemli mübarizə davam etdirilməlidir
 
Yekun olaraq qeyd edək ki, vergi sistemi ölkə iqtisadiyyatının fundamental hissəsidir və burada islahatlar ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf hədəflərinə uyğun həyata keçirilməlidir. Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlərinə uyğun olaraq dayanıqlı iqtisadiyyata dəstək, özəl sektorun iqtisadi inkişafda payının artırılması, qeyri-neft sektorunun inkişaf tempinin davamlılığının təmin edilməsi, rəqabətqabiliyyətli insan kapitalının formalaşdırılması kimi hədəflər əsas istiqamətləri müəyyən edir.
 
Bu hədəflərə çatmaq üçün vergi inzibatçılığında da müxtəlif tədbirlərin görülməsi zəruridir. Ortamüddətli perspektivdə “kölgə iqtisadiyyatı” ilə sistemli mübarizənin davam etdirilməsi, şəffaflıq səviyyəsinin artırılması üçün vergi siyasətində rəqəmsallaşmanın genişləndirilməsi, iqtisadiyyatın strateji sahələrinin inkişafının stimullaşdırılması, habelə investisiya və kapital qoyuluşu həcminin artırılması üçün vergi təşviqi alətlərindən effektiv istifadə edilməsi labüddür. Bu addımlar iqtisadiyyatın daha da şəffaflaşması, şaxələnməsi istiqamətində mühüm rol oynayacaq, vergi sisteminin biznesin tələbatına uyğun təkmilləşdirilməsinə və sahibkarlıq mühitinin inkişafında ən yaxın iştirakçılardan olmasına mühüm təkan verəcək. /Report/
Oxşar xəbərlər
13:05, Bu gün
MN-dəki 143 milyon manatlıq mənimsəmə: “Pulu verirdim, o da məsələni inspeksiyanın rəisi ilə həll edirdi”
13:00, Bu gün
Moda agentliyi ilə 97 yaşında müqavilə bağlayan qadın vəfat edib - FOTO
12:55, Bu gün
"100 il xoşbəxt necə yaşamalı?" - Ekspertlər 8 QAYDANI AÇIQLADI
12:50, Bu gün
Hərbi institutun yaranmasının ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib - FOTO
12:47, Bu gün
Antalya Diplomatiya Forumunun ikinci günü keçirilir
12:45, Bu gün
Almaniyadan Bakıya Qarabağ jesti- situativ reverans, yoxsa...
12:40, Bu gün
Azərbaycanla Serbiya arasında gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb
12:35, Bu gün
“Azəriqaz”dan ödənişlərlə bağlı XƏBƏRDARLIQ: Fasilə yaranacaq
12:32, Bu gün
Odessaya dron hücumu nəticəsində yaşayış binası dağılıb: Ölənlər və yaralananlar var - FOTO/VİDEO
12:30, Bu gün
İstirahət gününün HAVA PROQNOZU
12:25, Bu gün
Fazil Mustafaya sui-qəsddə günahlandırılan şəxs: "Peşman deyiləm"
12:20, Bu gün
Daha bir qadın öldürüldü - Əri intihara cəhd etdi
12:15, Bu gün
Qərbdə Bakını hədəf alanlar özləri yaratdıqları bataqlıqda çabalayırlar - TƏHLİL + FOTO
12:12, Bu gün
Azərbaycan “TikTok”la rəqəmsal infrastrukturun təkmilləşdirilməsini müzakirə edib - FOTO
12:10, Bu gün
Qazinin çənəsini sındıran idmançıya hökm oxundu
12:05, Bu gün
Bakıda 3 200 manatlıq rabitə kabeli oğurlayanlar saxlanıldı - FOTO
12:00, Bu gün
“Azərbaycan-Almaniya iqtisadi əlaqələri səmərəli əməkdaşlıq nümunəsidir” - Kamaləddin Qafarov
11:59, Bu gün
Navalnının dəfninə gələn Zelenski həbs edildi…
11:55, Bu gün
"İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza bölgəsindən qeyd-şərtsiz çıxmalıdır..."
11:50, Bu gün
Neftçalada 30 yaşlı kişi intihar edib
11:46, Bu gün
Xankəndidə cəbbəxana aşkarlandı
11:45, Bu gün
Ceyhun Bayramov Türkiyədə görüşlər keçirir - YENİLƏNİR + FOTO
11:42, Bu gün
Xanım idmançı avtomobildə siqaret çəkdi: Az qala diri-diri yanacaqdı - FOTO
11:37, Bu gün
Məclisdə Əminə ilə Vüqar arasında dava düşdü: "Kişi-qadın bilmir..."
11:33, Bu gün
Göygölün dörd kəndində əməliyyat: Polislər xeyli silah-sursat aşkarladılar - FOTO
11:28, Bu gün
Bakıda yuxuya dalan yeddi yaşlı uşaq valideynlərini təşvişə saldı - VİDEO
11:22, Bu gün
Ruhun şad olsun, Fərman Kərimzadə!
11:17, Bu gün
Klarnetdə ifa edir Hüseyn Məhəmmədoğlu!..
11:11, Bu gün
"Putinin nüvə təhdidləri blefdir" - NATO baş katibinin müavini
11:08, Bu gün
Sankt-Peterburqda yaşayış binalarına dronla hücum nəticəsində partlayış baş verib - FOTO/VİDEO
10:53, Bu gün
Premyer Liqa: günün hər iki oyunu Bakıda keçiriləcək
10:48, Bu gün
Yatmış xərçəng hüceyrələrini oyadır - Həkimlərin evlərinə belə daxil etmədikləri qidalar
10:44, Bu gün
Makronun ögey qızı bütün sirləri açdı: Nəslini belə rüsvay edib - FOTO
10:38, Bu gün
Avtovağzala yeni rəhbər təyin edildi
10:32, Bu gün
Ən xəsis 4 BÜRC - Onları siz də tanıyın
10:27, Bu gün
"26 illik sevginə görə sənə minnətdaram..." - Yuliya Navalnaya
10:22, Bu gün
Növbəti görüşlər Bakı və İrəvanda keçiriləcək? - TƏKLİF
10:15, Bu gün
Tanınmış psixoloqu BİABIR ETDİ: “Şamaxıya pula...” - VİDEO
10:12, Bu gün
Ermənistan bu günlərdə Avropa Birliyi üzvlüyünə namizədlik ərizəsi verəcək…-“Past”
10:11, Bu gün
İlham Əliyev “Euronews” televiziyasına müsahibə verib - FOTO
10:08, Bu gün
Döymə etdirənlərin daxili orqanları zədələnir
10:08, Bu gün
"Haydı, Putin, Avropa İttifaqını yerində oturt!.."
10:00, Bu gün
Tanınmış ifaçının acınacaqlı həyatı: "1 otaqlı evdə 5 nəfər qalırıq..."- Eksklüziv
09:59, Bu gün
Odessa atəşə tutuldu, ölən və yaralananlar var
09:54, Bu gün
Bu xəbər agentliyi bağlanacaq
09:52, Bu gün
İş adamı güllələndi - ANBAAN GÖRÜNTÜLƏR
09:45, Bu gün
Atasını 12 yaşında itirdi, KVN komandasında çıxış etdi... - Hacı Şahin haqqında maraqlı faktlar
09:30, Bu gün
Erməni ilə evlənən, dilənən azərbaycanlı milyonçu…
09:28, Bu gün
Saxta elanlara aldanmayın! - “Qarabağda iş” vədi ilə 37 manat tələb edirlər və... - VİDEO
09:18, Bu gün
Habil Əliyevin xanımı da vəfat edib -FOTOLAR
09:11, Bu gün
Sevgilinizin sizə hörmət etmədiyini göstərən 15 ƏLAMƏT
08:54, Bu gün
Hər şeyə ağlayan 3 bürc
08:45, Bu gün
Artıq Ermənistanın əsas investoru Rusiya deyil, bu müsəlman ölkəsidir…- RƏSMİ
08:45, Bu gün
Dilin vəziyyəti sağlamlığımızdan nə xəbər verir?
08:36, Bu gün
Qabyuyan süngərdən hansı xəstəliklər keçə bilər?
08:30, Bu gün
Salyanda növbəti faciə: Qardaşının ailəsinin axırına çıxdı - VİDEO
08:10, Bu gün
Sakit okeanda güclü zəlzələ olub
07:43, Bu gün
Ağrıkəsicilərdəki təhlükə - İnsult riskini 20 faiz artırır
07:42, Bu gün
"Biz faşist diktaturasının astanasındayıq…"- İsrail deputatı
07:29, Bu gün
Martın 2-nə keçən gecə PARTLAYIŞ
07:14, Bu gün
Putin təcili fərman imzaladı
07:09, Bu gün
Miqren ağrısına qarşı 10 qida - Dərmanları dayandırın
07:04, Bu gün
Həzrət Peyğəmbərimiz (s) o məscidin sökülməsini əmr etdi?..-NİYƏ?- SUAL-CAVAB
07:03, Bu gün
Müharibə veteranlarına ŞAD XƏBƏR
06:47, Bu gün
Əhaliyə XƏBƏRDARLIQ EDİLDİ: Martın 5-dən...
06:23, Bu gün
Suyu düzgün içməmək problemlərə səbəb ola bilər
06:17, Bu gün
Azərbaycanda işgəncə ilə öldürülən qadının qatili həyat yoldaşı çıxdı, DİN hərəkətə keçdi
01:38, Bu gün
“Bavariya” “Frayburq”la səfər matçında xal itirdi - VİDEO
00:12, Bu gün
Əməkdar artistin xanımı danışdı: “Xəyanət etdi, oğlum isə...”
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 23:36
“Akıncı” hücum PUA-sından uğurlu sınaq: Hədəfi tam dəqiqliklə vurdu - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 23:34
"Nüvə savaşında qaliblər olmayacaq" - Çin Xarici İşlər Nazirliyi
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 23:02
Operativ Qərargah MƏLUMAT YAYDI
01 Mar 2024 | 22:14
SOCAR-ın prezidenti Rumıniyanın energetika naziri ilə görüşüb
01 Mar 2024 | 22:10
Qurban Qurbanov: "Mən hər zaman komandada döyüşçü ruhunu qoruyub saxlamağın tərəfdarıyam"
01 Mar 2024 | 22:00
BDU-da "Viveka Company Creation Program” layihəsi üzrə təlimlər başlayıb - FOTO
01 Mar 2024 | 21:50
“Həmrəyliyimiz və milli-mənəvi dəyərlərimiz ən güclü “silahımızdır”
01 Mar 2024 | 21:49
Qızıl kəskin bahalaşdı
01 Mar 2024 | 21:45
Türkiyə və Ermənistan XİN başçılarının görüşü barədə SON DƏQİQƏ açıqlaması
01 Mar 2024 | 21:42
Dünyanın ilk “jetpack” yarışından maraqlı görüntülər - FOTO
01 Mar 2024 | 21:41
Naxçıvanda vəzifəli şəxs işdən çıxarıldı
01 Mar 2024 | 21:37
Ceyhun Bayramov “Türk Dünyasında İnstitutlaşma” panelində çıxış edib - FOTO
01 Mar 2024 | 21:10
8 martda müəllimlərə hədiyyə alınmalıdırmı? - Sabiq nazirlərdən AÇIQLAMA
01 Mar 2024 | 21:07
Avropa Parlamenti Navalnının qətli ilə bağlı qətnamə qəbul edib
01 Mar 2024 | 20:54
İranda seçki: Rejimin legitimlik böhranı dərinləşir - VİDEO
01 Mar 2024 | 20:43
"Veto hüququ BMT Təhlükəsizlik Şurasının səylərinin iflic edilməsi alətinə çevrilib" - Quterriş
01 Mar 2024 | 20:41
Türkiyədə xəstəxana binasına silahlı hücum: Ağır yaralılar var - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 20:15
Albaniya Türkiyədən “Bayraktar” PUA-ları alıb
01 Mar 2024 | 20:13
Ağsuda sərxoş və narkotik vasitənin təsiri altında olan sürücülər saxlanıldılar
01 Mar 2024 | 19:37
“Media nümayəndələrimiz, xüsusilə də xaricidilli jurnalistlərimiz ayıq-sayıq olmalıdır”
01 Mar 2024 | 18:40
Azərbaycan və Rumıniya arasında ikitərəfli əməkdaşlıq gündəliyi müzakirə edilib - FOTO
01 Mar 2024 | 18:35
36 min hektardan çox ərazi minalardan təmizlənib - FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 18:30
Nadir xəstəlikdən əziyyət çəkən Cavanşir Quliyev: “Şikəst qalmaq ehtimalım var idi” - VİDEO
01 Mar 2024 | 18:25
“Qarabağ” Almaniya klubu ilə matç üçün sifariş ərizəsini təqdim etdi
01 Mar 2024 | 18:20
“Danışaq?” layihəsinin budəfəki qonağı Rafiq Mahmudov olub - VİDEO
01 Mar 2024 | 18:15
Yunanıstanın baş naziri İlham Əliyevi təbrik etdi
01 Mar 2024 | 18:10
Qod Nisanova “Dostluq” ordeni təqdim edilib - FOTO
01 Mar 2024 | 18:05
Nigar Camal: “Avropada xanımlara yaxınlaşıb nömrə almırlar”
01 Mar 2024 | 18:00
BDU-da “Yaşıl kitabxanalar” mövzusunda elmi seminar keçirilib - FOTO
GÜNLÜK
01 Mar 2024 | 16:02
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
01 Mar 2024 | 16:49
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
01 Mar 2024 | 17:29
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 13:40
Xalq artisti gənc həmkarlarına SƏSLƏNDİ: "Musiqimizi bəsitləşdirməyin"
01 Mar 2024 | 15:48
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 15:05
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 14:45
İlham Əliyev Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarını qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 13:24
Alim-şair...
HƏFTƏLİK
26 Feb 2024 | 09:31
“Məni it kimi boğazımdan unitaza zəncirləmişdilər, Allahverdi Bağırov ona dedi ki, qızları...”-Xocalının 8 günlük əsiri-FOTO+ÖZƏL
26 Feb 2024 | 08:00
“Atama o qədər işgəncə vermişdilər ki, yanımızda olsa da onu günlərlə tanımamışıq”-ÖZƏL+FOTO
29 Feb 2024 | 11:11
Pensiya ilə bağlı daha bir RƏSMİ MƏLUMAT
27 Feb 2024 | 09:32
“Heç kimə demirdim ki, “Uzundraz Oqtay” mənəm”- məşhur filmin qəhrəmanı-EKSKLÜZİV
28 Feb 2024 | 08:42
“İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində səhvə yol verib; yazıb ki, guya o, evli ola-ola ərə gedib”-Xurşidbanunun kötücəsi ETİRAZ ETDİ
28 Feb 2024 | 16:22
Pulumuzu necə saxlayaq; manat, yoxsa dollar? - Ekspert açıqladı
28 Feb 2024 | 18:23
Qarabağ Universitetində işləmək istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Vakansiya elan olundu
24 Feb 2024 | 19:01
Azərbaycanda xanım həkimə yüksək VƏZİFƏ VERİLDİ
26 Feb 2024 | 16:05
İşsizlərin NƏZƏRİNƏ! Dövlət boş iş yerlərini açıqladı: 2000 manat maaş - FOTO
25 Feb 2024 | 14:25
Əhmədin qətlə yetirdiyi atası ilə birgə görüntüləri - VİDEO
AYLIQ
01 Mar 2024 | 16:02
Bu çay həzm sistemini GÜCLƏNDİRİR - Mədə xəstəliklərindən xilas olmaq üçün 1 stəkan içmək kifayətdir
01 Mar 2024 | 16:49
"Qayınanam mənə əziyyət verirdi, bunu unutmaram" - Fatimə
01 Mar 2024 | 17:29
Salyanda dəhşətli qətlin təfərrüatı: Ərlə arvadın başını kəsib bağa atdılar - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
01 Mar 2024 | 13:40
Xalq artisti gənc həmkarlarına SƏSLƏNDİ: "Musiqimizi bəsitləşdirməyin"
01 Mar 2024 | 15:48
Xərçəngdən əziyyət çəkən Zeynəb Həsəninin vəziyyəti ağırlaşdı
01 Mar 2024 | 23:38
Keçmiş məcburi köçkünlərə “çörək pulu”nun verilişi dayandırılıb? - RƏSMİ AÇIQLAMA + VİDEO
01 Mar 2024 | 15:05
Prezidentin Cənub Qaz Dəhlizi və yaşıl enerji üzrə iclaslarda çıxışının tam mətni - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 23:08
Azərbaycanda eşşək südünün litri 100 manat oldu
01 Mar 2024 | 14:45
İlham Əliyev Avropa İttifaqının energetika məsələləri üzrə komissarını qəbul edib - YENİLƏNİB + FOTO
01 Mar 2024 | 13:24
Alim-şair...