Akademik Heydər Hüseynov niyə özünü asdı? - Nəsiman Yaqublunun araşdırması
Analitika
Oxunub: 4855
03 Apr 2023 | 11:10
Akademik Heydər Hüseynov niyə özünü asdı? - Nəsiman Yaqublunun araşdırması
Bu gün böyük alim akademik Heydər Hüseynovun doğum günü və anadan olmasının 115-ci ildğnümüdür. O,1908-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhəri olan İrəvanda anadan olub.Sovet rejimi dövründə isə 42 yaşında özünü asaraq intihar edib.
 
... 1950-ci il avqust ayının 15-də Şüvəlanda özünü asan görkəmli alim Heydər Hüseynov haqqında mətbuatda rəsmi olaraq məlumat verilmədi. Hadisə yerinə tezliklə çoxlu milis, prokurorluq işçisi gəldi. Adamları sorğu – sual etdilər, H. Hüseynovun özünü asdığı otağın qapısını möhürlədilər. Sonra da zalımcasına üç uşağı, bir də ananı uzun – uzadı sorğu – suala tutdular. Atanın faciəsindən hələ özlərinə gəlməmiş uşaqlar da, ana da bilmirdilər nə etsinlər, necə yaxa qurtarsınlar bu sorğu – suallardan.
 
 
Sorğu – sual etməyin də bir qaydası, forması var. Bəzi hüquq işçilərinin uzun illər boyu qanunu pozduqları, davranış qaydalarını tapdaladıqları, etik normala əməl etmədikləri indi bizə yaxşı məlumdur. Həmin o dəhşətli anlarda isə “qanun keşikçiləri” mərhum ortalıqdan götürülməmiş, qəbrə qoyulmamış, psixoloji sarsıntıdan hələ ayılmayan on – on iki yaşlı uşaqları da, ananı da sorğuya tutur və söhbəti elə aparırdılar ki, sanki bu ölümün günahkarı onlardır. 
 
Körpələr də, ana da bir – birinə qısılıb ağlaşırdılar. “İstintaq aparanlar” sualları dolu kimi üstlərinə yağdırırdılar: hadisə necə oldu? Ola bilməz ki, siz bilmirdiniz. Bəs niyə vaxtında gəlib xəbər verməmisiniz? Bəlkə də özünüz şərait yaratmısınız?
 
Körpələr ağıaşırdı.
 
Ana da hönkür – hönkür ağlayırdı.
 
“İstintaq aparanlar” sorğu – sualdan əl çəkmirdilər, kiməsə “sədaqətlərini” sübut etməyə çalışırdılar.
 
Və nəhayət ki, “istintaqı” aparanlar bir kənara çəkildilər. Uşaqları da, ananı da sakit buraxdılar. Azərbaycanın görkəmli marksist filosofu, akademik H. Hüseynovun özünü asdığını müəyyənləşdirdilər. 
 
Onu Fəxri Xiyabanda yox, şəhər qəbirstanlığında dəfn etdilər. Dəfnə tanınmış adamlardan, partiya, dövlət xadimlərindən heç kim gəlməmişdi. Qəzetlərdə mərhumun ölümü haqqında da heç nə yazılmadı. 
 
1950-ci il avqustun 15-i idi...
 
... Onun istedadı qırxıncı illərdə parladı. Bu illərdə ictimai elmlər sahəsində elə bir hadisə olmazdı ki, H. Hüseynov ona biganə qalsın. Şair və yazıçılarımızın o illərdə keçirilən bütün yubiley yığıncaqlarında iştirak etmiş, ədəbi – tənqidi məqalələr yazıb çap etdirmişdi.
 
Onda yüksək iş qabiliyyəti vardı. Tükənməz bir enerji ilə elmin qaranlıqlarını işıqlandırmağa çalışırdı. 
 
1939 - 40-cı illərdə onun rəhbərliyi ilə “Rusca – azərbaycanca lüğət”, “Rusca – azərbaycanca məktəb lüğəti”, “Azərbaycanca – rusca izahlı lüğət” kitabları hazırlanmışdır.
 
1939-cu ildə 31 yaşında “M. F. Axundovun fəlsəfi görüşləri” əsərini Tbilisi Universitetində müdafiə edərək, fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 
H. Hüseynovun fəlsəfə elminin inkişafında böyük rolu olub. Bir müddət Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində fəlsəfə elmini tədris edib, sonradan fəlsəfə sahəsində elmi axtarışlarını genişləndirib. 1944-cü ildə fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb, o vaxt H. Hüseynovun 36 yaşı vardı.
 
1945-ci ilin mart ayında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təşkil edilərkən Akademiyanın prezident müavini seçilir və ilk akademiklərdən biri olur. Bu yüksək vəzifəyə seçiləndə H. Hüseynovun 37-38 yaşı vardı. O, qeyri – adi istedad sahibi idi. Və istedadı getdikcə parlayır, onu şöhrətləndirirdi. Ədəbiyyata, fəlsəfəyə bütün varlığı ilə vurulmuşdu. Azərbaycan sənətkarlarının müvəffəqiyyətinə ürəkdən sevinirdi. C. Cabbarlı, S. Vurğun və başqaları haqqında dəyərli məqalələr çap etdirirdi.
 
... 1947-ci il idi. Azərbaycan KP Bakı Komitəsinin büro üzvü olan H. Hüseynov II çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilir. Bu vaxtlar onun 39 yaşı vardı.
Onun ölümünə bais olan kitab belə adlanırdı: “XIX əsrdə Azərbaycanın ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən”. Əsər 1949-cu ildə yazılıb. Həcmi də böyükdür – 736 səhifə.
 
Kitab çapdan çıxan kimi ictimaiyyətin böyük marağına səbəb oldu. Bu, Azərbaycan ictimai fikir tarixində əsl inqilab idi. Ona qədər hələ heç kim Azərbaycanın şair və yazıçılarının fəlsəfi görüşlərini sistemli şəkildə öyrənməmişdi. Bunu ilk dəfə qaydaya salan, elmi cəhətdən izah edib sahmana gətirən məhz görkəmli alim Heydər Hüseynov oldu. Kitabı ortaya çıxarınca necə əziyyətlər çəkmişdi! Neçə arxivlərin tozunu udmuşdu, illərlə insan nəfəsi dəyməyən, saralmış, hərfləri görünməz olmuş kağızları, sənədləri vərəqləmişdi.
 
... Kitab haqqında ilk xoş söz deyənlərdən biri istedadlı alim Məmməd Arif oldu. “Maraqlı və faydalı kitab” adlı məqaləsində yazırdı: “Bu kitabın gözəl cəhətlərindən biri də yüksək siyasi səviyyədə və partiyalı olmasındadır. H. Hüseynov Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikrin “vahid axın” yolu ilə deyil, kəskin sinfi, siyasi mübarizə şəraitində inkişaf etdiyini göstərir. O, hətta ayrı – ayrı tərəqqipərvər şəxslərin dünyagörüşündəki bəzi məhdudluqları da açıb meydana çıxarmışdır.
 
Heydər Hüseynov böyük əhəmiyyətə malik ciddi elmi iş görmüşdür...”.
 
Akademik A. O. Makovelski də kitabı yüksək qiymətləndirirdi..
 
“Kommunist” qəzeti, 8 mart 1950-ci il. Sevindirici məlumatlar var qəzetdə:
 
“SSR  İTTİFAQI  NAZİRLƏR SOVETİNDƏ
 
1949-cu ildə ədəbiyyat və incəsənət sahəsində görkəmli əsərlər üçün Stalin mükafatları verilməsi haqqında.
 
SSR İttifaqı Nazirlər Soveti 1949-cu ildə görkəmli əsərlər üçün aşağıdakılara Stalin mükafatları verməyi qərara aldı:
 
...q). Ədəbi tənqid və sənətşünaslıq sahəsində. 
 
25 min manatlıq üçüncü dərəcəli mükafat
 
1. Hüseynov Heydər Nəcəf oğluna – “XIX əsrdə Azərbaycanın ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” kitabı üçün.
 
2. Mozalkov Yevgeni Semyonoviçə - “Yanka Kupala” kitabı üçün”.
 
Mükafat alanlar çoxdur. 200 min, 100 min, 50 min manatlıq mükafat alanlar vardır. Üç dərəcədə verilir Stalin mükafatları: birinci, ikinci, üçüncü.
 
Kitaba Stalin mükafatı verilməsi M. C. Bağırova xoş gəlmədi. Bir neçə gündən sonra Heydər Hüseynovu yanına çağırıb dedi: “Milçəyi əzəndə tozu qalır. Amma səni elə əzəcəyəm ki, tozun da qalmasın”.
 
Heydər Hüseynov hadisədən bixəbər halda, təəccüb içində evə qayıtmışdı.
 
... M. C. Bağırovun tanınmış rus yazıçısı A. A. Fadeyevlə arası yox idi. Ondan qəti xoşu gəlmirdi. Hansısa məqalədə A. A. Fadeyev onu pərt etmiş, toxunan sözlər demişdi. Bu, şübhəsiz ki, “kişi”ni (onu çoxları öz aralarında belə çağırırmış) acıqlandırmışdı. Ancaq A. A. Fadeyevə batmaq asan deyildi. Stalinlə yaxşı münasibətini də M. C. Bağırov bilirdi. Ona görə də susmuşdu. Susub fürsəti gözləmişdi.
 
H. Hüseynovun həyatına son qoyan yığıncaqda – “ziyalılarla görüş”də öz hirsini – hikkəsini saxlaya bilməyib, A. A. Fadeyevə nifrətini belə bildirmişdi: “... Yeri gəlmişkən, demək lazımdır ki, bu kitabın Yazıçılar İttifaqının (yəni A. A. Fadeyevin – kursiv mənimdir – N. Y.) işinə bilavasitə dəxli yoxdur”.
 
Heydər Hüseynova ona görə bu sözləri demişdi ki, “kişi”nin başının üstündən iş görüb. Özü də işi kiminlə görüb? – Fadeyevlə. Onun xoşlamadığı bir adamla. Belə alimlərə yaxşı “dərs” vermək lazım idi. 
 
... Onların münasibətindən Heydər Hüseynovun xəbəri yox idi. Kitabı da mükafata təqdim edilmək üçün göndərməmişdi Fadeyevə”.
 
... Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru işləyirdi Heydər Hüseynov. Adi iş günlərindən biri idi. Həmişəki kimi səhər erkən işə gəlmişdi. Qapını açıb içəri girəndə təəccübdən yerində donub qalmışdı. Ona məxsus direktor stulunda başqa adam əyləşmişdi (həmin adam indi də yaşayır, sağdır).  Vəziyyətin nə yerdə olduğunu başa düşmüşdü. Elə həmin gün hirsindən damarlarını kəsmişdi. Bu, Heydər Hüseynovun cəmiyyətə, həyata, yaşayışa etirazını bildirən ilk intiharı idi. Xəstəxanaya aparıb, müalicə etdilər, sağaltdılar.
 
M. C. Bağırovun ilk ağır zərbəsi belə oldu.
 
M..Bağırov rəqibini məhvə aparan planlarını yavaş – yavaş hazırlayırdı. İlk növbədə ona çox mane olan kitabı aradan götürməliydi. Kitab Stalin mükafatına layiq görülmüşdü. Bu, güclü maneə idi. Tezliklə M. C. Bağırova bu işdə kömək edən “dəstə” (burada partiya işçiləri, alimlər də vardı) fəaliyyətə başladı. Kitabı  ələk – vələk etdilər, hər sözünü, kəlməsini süzgəcdən keçirdilər, mikroskop altına saldılar. Böyük ustalıq və dahiyanəliklə yazılmış kitabda nəhayət ki, axtardıqllarına nail oldular. Kitabda Dağıstanın qəhrəman oğlu, uzun müddət dağlıların milli – azadlıq hərəkatına başçılıq etmiş Şeyx Şamilin adı çəkilmişdi. 736 səhifəlik əsərin cəmi ikicə vərəqində ondan yazılmışdı. Burada da hərəkat haqqında dövlətə, xalqa ziyan gətirən söz işlənməmişdi. Sadəcə olaraq Mirzə Kazımbəyin Şeyx Şamil hərəkatı haqqında fikirlərinə münasibət bildirilirdi. H. Hüseynov Şamili haqlı olaraq xalq arasından çıxan el qəhrəmanı hesab edirdi.
 
M. C. Bağırov Azərbaycanda stalinizmin dəhşətli yayıcısı olduğu kimi, Stalinin zəif və güclü cəhətlərini də yaxşı bilirdi. Bilirdi ki, Stalinin dağıstanlılara, xüsusən də çeçenlərə münasibəti pisdir. Deməli, Stalinin Şamil haqqında da fikri yaxşı deyildi. Elə bundan da istifadə etmək lazım idi. Heydər Hüseynova zərbəni elə “Şamil söhbəti”ndən vurmaq olardı.
 
“Canfəşanlıq” edən elm adamları az deyildi. Şamillə bağlı məlumatlar toplamağa başladılar. Leninqrad arxivlərinə də üz tutdular. Şamilin adı olan hər şeyi tapıb gətirdilər. Arayıb, səliqə - sahmanla düzdülər. Faktlar çox olmalı idi. Dayaz məlumatlarla işə girişmək, görkəmli bir adamı yıxmaq olmazdı. Əks – təqdirdə özlərini gülünc vəziyyətdə qoyardılar. Hər şey dəqiq ölçülüb – biçilməliydi.
 
Nəhayət, böyük bir “cəhənnəm maşını”nın işlədiyi məruzə (M. C. Bağırovun Heydər Hüseynovu “ittiham” etmək istədiyi çıxış) hazır oldu. Həmin məruzəni “o”, iyulun 14-də Bakı ziyalılarının yığıncağında oxumalı idi. Bununla da Heydər Hüseynova sonuncu zərbə vurulacaqdı.
 
... “Kommunist” qəzetində M. C. Bağırovun “Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri” haqqında məruzəsi verilmişdi.
 
... M. C. Bağırov tənqid edirdi: “H. Hüseynovun “XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən”  kitabı respublikamızda tarixi fəlsəfə sahəsində vəziyyətin əsla yaxşı olmadığını göstərir”.
 
M. C. Bağırov tənqid atəşinə tuturdu: “H. Hüseynovun kitabı marksizm nöqteyi – nəzərindən yazılmamışdır, burada Azərbaycanda ictimai fikir tarixinin işıqlandırılmasında kobud siyasi və nəzəri səhvlər vardır”.
 
M. C. Bağırov ittiham edirdi: “Hüseynov öz kitabında müridizmə düzgün siyasi qiymət vermir. O, müridizmi tərəqqipərvər hərəkat, milli – azadlıq hərəkatı kimi təsvir etməklə müridizm haqqında burjua obyektivistlərinin, panislamistlərin, pantürkistlərin və sovet xalqına düşmən olan başqa adamların fikirlərini təkrar edir və yeridir”.
 
M. C. Bağırovun ittihamı: “... Müridizmə və Şamil hərəkatına düzgün qiymət vermək üçün bilmək lazımdır ki, müridizm dini cərəyandır, İslamın ən mürtəce və qaba təzahürüdür...”.
 
Daha yaşamağa qüvvəsi qalmamışdı.
 
Avqust ayının 14-dən 15-nə keçən gecə görkəmli alim Şüvəlandakı bağında özünü asdı...
 
Həyat yoldaşı  Talə xanımın dedikləri: “Mən Heydərə təsəlli vermək istədim. Dedim ki, O, sənə heç nə etməz. Yəqin elə acıqlı vaxtına düşüb. Bir də o, bilmirmi xidmətlərini? Fikir etmə, heç nə olmaz. 
 
O, astadan başını tərpədib etirazını bildirdi. Üstünə düşdüyü adamın axırına çıxmayınca əl çəkmir. Ruhulla Axundov kimi adamı məhv eləyən cəllad, məni də sakit buraxmayacaq. Elə o gündən Heydərin yeyib - içdiyi dönüb oldu zəhər. Hər gün bir şeylə yazığın qanını qaraldırdılar. Düz altı ay nə yeyib - içdiyini bilmədi Heydər. Bax, o şam kimi saralmışdı. Vəzifədən də çıxarmışdılar. Özü də necə çıxarmışdılar? Heç bir xəbərdarlıq, filan etməmişdilər. Səhər - səhər işə gedir, görür ki, başqa adam oturub onun yerində. Həmin adam Heydərə deyir ki, bəs onun heç bir günahı yoxdur. M. C. Bağırov belə göstəriş verib. Sonra da hirsindən damarlarını kəsmişdi.
 
Yığıncaqdan sonra halı lap pisləşdi. Düz bir ay ölümlə çarpışdı. Uzanırdı sakitcə çarpayıda. Fikirli - fikirli baxırdı tavana. Səsləyirdim: Heydər, Heydər. Dinmirdi. Nə qədər çalışırdımsa, könlünü ala bilmirdim. Danışanda da elə bircə bu sözləri deyirdi. Deyirdi mən heç, amma o namərd uşaqları səni sakit buraxmayacaqlar. Son günləri lap ağır keçirdi. Deyirdi mən olmasam sizi incitməzlər. Sizə mənə görə əziyyət verirlər. Mən o vaxt başa düşmürdüm bu sözlərin mənasını. Həmin sözləri tez - tez təkrar etməyinin səbəbini sonradan, o dəhşətli hadisədən sonra başa düşdüm. Sən demə, o, ən çox bizi - uşaqlarını xilas etmək üçün dəhşətli ölümü qəbul etdi.
 
Son günlər yanından ayrılmırdım. Şüvəlandakı bağımızda yaşayırdıq. Yayın yaxşı vaxtları idi. Heydəri gözdən qoymurdum. Bir də hiss edirdim ki, bizim özümüzü də izləyirlər. Hər addımımıza göz yetirirlər. Bu, hamımıza pis təsir eləyirdi. Xüsusilə də Heydərə. Əsəbiləşirdi. Bir gün evdə oturmuşduq. Avqustun 14-ü idi. Dedi ki, qayçını götür, saçlarımı düzəlt. Sonra da bir az su qızdır, yuyunacağam. Saçlarını  qayçı ilə düzəltdim. Xoşuna gəldi. Hələ mənimlə zarafat etdi. Dedi ki, səndən yaxşı dəllək çıxar. Güldüm. Özü də güldü. Sonra yuyundu. Sən demə... (Talə xanım bu sözləri  deyəndə özünü saxlaya bilmədi, ağladı). Sən demə hazırlıq aparırmış. Saçını düzəltməyi də, yuyunmağı da əvvəlcədən edirmiş ki, sonradan kimsəyə əziyyət verməsin.
 
Həmin gün əhvalı da başqa idi. O qədər fikirli görünmürdü. Uşaqlarla mehribancasına deyib - danışırdı. Ümumiyyətlə, heç birimizdə şübhə yeri qoymurdu. İndi fikirləşirəm ki, diqqətimizi yayındırmaq üçün edirmiş. Bir də uşaqları qorxutmamaq üçün. 
 
Gecəni ayıq yatıram. Bir də hiss etdim ki, Heydər qalxdı ayağa. Asta addımlarla keçdi o biri otağa. Hələ qalxmadım. Çağırmadım da. Bir neçə dəqiqə keçdi. Saat olardı 5-6 arası. Birdən otaqdan tappıltı səsi eşitdim. Eşidən kimi qalxdım ayağa. Tez işığı yandırıb keçdim o biri otağa. Və gördüm ki... (Talə xanım burda da ağladı). Elə qışqırdım ki, səsim bütün Şüvəlana yayıldı. Səsimə bütün Şüvəlan camaatı tökülüb gəldi. Başımıza çox oyunlar gəlib, çox. Deməknən, danışmaqnan qurtaran deyil...”.
 
 
 
 
 
 
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
29 Sep 2023 | 23:57
“Qənirə xanım bizimlə çox qəddar davrandı, yoxluğundan sonra özümə gələ bilmirəm, ağlayıram”-FOTO
29 Sep 2023 | 23:54
Sumqayıtda avtomobil 90 yaşlı qadını vuraraq öldürüb
29 Sep 2023 | 23:45
Sahibə Qafarova Dublində Simonyanın uydurma iddialarına cavab verib
29 Sep 2023 | 23:34
Mingəçevirdə 32 yaşlı kişi qətlə yetirilib
29 Sep 2023 | 23:23
Qarabağı tərk edən ermənilər açıq şəkildə bildirirlər ki, onları heç kim qovmayıb - VİDEO
29 Sep 2023 | 23:10
XİN: Azərbaycan onun suverenliyinə xələl gətirmək cəhdlərinin qarşısını qətiyyətlə alacaq
29 Sep 2023 | 22:37
Sumqayıtda evdə partlayış olub, xəsarət alanlar var
29 Sep 2023 | 22:29
Putin Priqojini əvəzləyəcək şəxsi açıqlayıb və onun nə ilə məşğul olacağından danışıb
29 Sep 2023 | 22:22
Elon Mask Ərdoğanın gələn il "TEKNOFEST"də iştirakla bağlı dəvətini qəbul edib
29 Sep 2023 | 22:20
Zaqatalada evdə təmir zamanı küplər aşkar edilib
29 Sep 2023 | 22:13
"Qərb Ukraynada uzunmüddətli müharibəyə hazırlığa başlayıb" - hərbi analitik
29 Sep 2023 | 22:05
Lənkəranda avtomobil 76 yaşlı kişini vuraraq öldürüb
29 Sep 2023 | 21:51
Kürdəmirdə həmkəndlilər arasında dava düşüb, xəsarət alanlar var
29 Sep 2023 | 21:43
BMT nümayəndələrinin Qarabağa səfərinin vaxtı məlum olub
29 Sep 2023 | 21:34
Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə uğurlu infrastruktur layihələri icra edir
29 Sep 2023 | 21:30
Şuşa-Xankəndi yolunda tərk edilmiş döyüş mövqelərinin kadrları yayılıb
29 Sep 2023 | 21:25
Azərbaycan BMT nümayəndələrini Qarabağa dəvət edib
29 Sep 2023 | 21:05
ABŞ-nin ən yaşlı senatoru vəfat etdi
29 Sep 2023 | 21:03
Nümayəndələr Palatası Baydenin oğlunun hesablarına dair məlumat tələb edib
29 Sep 2023 | 21:00
Nyu-Yorkda fövqəladə vəziyyət elan edildi - FOTO/VİDEO
29 Sep 2023 | 20:50
General Braun ABŞ-nin Baş Qərargah rəisi təyin olunub
29 Sep 2023 | 20:43
“Barselona” iflas və tamamilə yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir
29 Sep 2023 | 20:35
Azərbaycan əsgərinin şəhid olduğu formada ərgən kimi “like” ardınca qaçan məmur
29 Sep 2023 | 20:34
Son addım da son döyüş kimi çətindir - VİDEO
29 Sep 2023 | 20:31
Əfqanıstan səfirliyi Hindistan paytaxtındakı fəaliyyətini dayandırdığını açıqlayıb
29 Sep 2023 | 20:26
"Tramp hərəkatı ABŞ demokratiyası üçün təhlükədir" - Bayden
29 Sep 2023 | 20:20
Qərbi Azərbaycan Xronikası: “Ermənilərdən qorumaq üçün qızımla oğlumu kartofun arasında gizlətdim”
29 Sep 2023 | 20:17
“O, sevgi, xeyirxahlıq və mübarizlik nümunəsi idi”
29 Sep 2023 | 20:02
Rusiya və İran noyabrda XİZ-lər arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalaya bilər
29 Sep 2023 | 19:55
İlham Əliyev Zəngilanda 2-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun açılış mərasimində iştirak edib - YENİLƏNİB
29 Sep 2023 | 19:42
Qarabağın erməni sakinləri Xankəndidəki yanğın zamanı həyata keçirilən tədbirlərə görə təşəkkür ediblər
29 Sep 2023 | 19:37
Qarabağda yaradılmış İşçi qrupun üzvləri oktyabrın 2-də Xankəndiyə səfər edəcək
29 Sep 2023 | 19:35
Azərbaycan XİN Pakistana başsağlığı verib
29 Sep 2023 | 19:35
“Ardıcıl həbslər dövlətimizin separatizmə qarşı mübarizədəki prinsipiallığından xəbər verir”
29 Sep 2023 | 19:27
QAİ Ermənistan parlamentinin sədrinin Dublində yalan və böhtan dolu çıxışını qınayıb
29 Sep 2023 | 19:20
Qarabağın erməni sakinlərinin nümayəndələri ilə Yevlaxdakı növbəti görüş başa çatıb
29 Sep 2023 | 19:15
David Babayan haradadır?..-“İravunk”
29 Sep 2023 | 19:15
Bakı üzrə 200-dən artıq qurumuş və qəzalı ağacın götürülməsinə dair ictimai dinləmə keçirilib
29 Sep 2023 | 19:00
Azərbaycanın müdafiə naziri MDB Müdafiə Nazirləri Şurasının növbəti iclasında iştirak edib
29 Sep 2023 | 18:57
İsveçrə Aİ-nin PUA-larla bağlı İrana qarşı sanksiyalarına qoşulub
29 Sep 2023 | 18:52
Hakan Fidan Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına başsağlığı verib
29 Sep 2023 | 18:50
Türkiyə-Ermənistan sərhədində yerləşən İpək Yolu körpüsü təmir olunacaq
29 Sep 2023 | 18:45
“AzerGold” peşə təhsili üzrə növbəti “Təqaüd proqramı” müsabiqəsini elan edir
29 Sep 2023 | 18:41
Hacıqabulda qəzada 1 nəfər ölüb, digəri ağır xəsarət alıb - FOTO
29 Sep 2023 | 18:30
Ali Məclis Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə əlaqədar ailəsinə başsağlığı verib
29 Sep 2023 | 18:28
Əməkdar jurnalist vəfat edib
29 Sep 2023 | 18:25
Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursatın son siyahısı açıqlanıb
29 Sep 2023 | 18:15
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Ukrayna Ali Radasının sədri ilə görüşüb
29 Sep 2023 | 18:10
Ceyhun Bayramov Putinin müşavirini ermənilərin reinteqrasiyası üzrə aparılan danışıqlar barədə məlumatlandırıb
29 Sep 2023 | 18:07
Əfqanıstanın Hindistandakı səfirliyi fəaliyyətini dayandırıb
29 Sep 2023 | 18:05
DSX: Qondarma rejimin sabiq "müdafiə naziri" Lyova Mnatsakanyan Laçında saxlanılaraq Bakıya gətirilib
29 Sep 2023 | 18:00
Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda iqtisadiyyatın prioritet sahələri açıqlanıb
29 Sep 2023 | 17:55
Təbrizdə yanacaq tankerinin iştirakı ilə qorxunc qəza: Ölən və yaralananlar var - FOTO
29 Sep 2023 | 17:50
Meksikalı iştirakçı: “Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumu qarşılıqlı təcrübə üçün çox əhəmiyyətlidir”
29 Sep 2023 | 17:49
Səfir: "Bizim tarixi torpaqlarımızda, o cümlədən Zəngəzurda yaşamaq hüququmuz var"
29 Sep 2023 | 17:47
Qazaxıstan yığmasının Azərbaycan millisi ilə oyunlar üçün heyəti bəlli olub
29 Sep 2023 | 17:46
Azərbaycan və "Baltech Enerji" elektrik stansiyalarının inşasını müzakirə edib
29 Sep 2023 | 17:45
Azərbaycan Gürcüstanla iqtisadi tərəfdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib
29 Sep 2023 | 17:43
"Türkiyə oktyabr ayında İsveçin NATO-ya daxil olmasını təsdiq edəcək" - "Reuters"
29 Sep 2023 | 17:40
FHN: "Xankəndi yaxınlığında partlayışla bağlı xilasetmə işləri bitib, xilasedicilərimiz 48 nəfərin cəsədini çıxarıb"
29 Sep 2023 | 17:35
“Kommersant”: “Qondarma qurumun ləğvi Bakı və İrəvanın sülh istiqamətində irəliləməsinə yol açıb”
29 Sep 2023 | 17:31
İki kəndi əhatə edən qaz təchizatı ilə bağlı müraciətlər “Açıq mikrofon”da
29 Sep 2023 | 17:30
Naxçıvan Ali Məclisinin payız sessiyası öz işinə başlayır
29 Sep 2023 | 17:29
Xaricdə doktorantura təhsilinə dair sənəd qəbulunun müddəti uzadılıb
29 Sep 2023 | 17:28
Ağalı kəndində ağacəkmə aksiyası keçirilib
29 Sep 2023 | 17:28
BDU-da  “Kosmos hüququ” mövzusunda işçi seminar keçiriləcək
29 Sep 2023 | 17:27
Rusiya təmsilçilərinin Yay Paralimpiya Oyunlarında iştirakına icazə verilib
29 Sep 2023 | 17:26
Şərqi Zəngəzur məktəblilərinin peşə məktəbinə ekskursiyası təşkil edilib
29 Sep 2023 | 17:23
BDU-nun Tələbə Gənclər Təşkilatının "Price" Xarici Dillər Klubu təlimlərə başlayıb
29 Sep 2023 | 17:23
Fransalı ekspert: "Qafqazda sabitliyin qorunması Avropa ölkələrinin prioriteti olmalıdır"
29 Sep 2023 | 17:20
BDU-nun Jurnalistika fakültəsində “ARB 24”ün direktoru Radik İsmayılovla görüş
29 Sep 2023 | 17:18
Yeni “Apple Watch”lar nəyi bacarır? - FOTO
29 Sep 2023 | 17:17
Zahidanda “Qanlı cümə”nin ildönümü yad edilir - FOTO/VİDEO
29 Sep 2023 | 17:16
İranda edam sayı artır: Daha iki məhkum asıldı - FOTO
29 Sep 2023 | 17:15
Ağalar Vəliyev Goranboy rayonunda Anım Gününə həsr olunan tədbirlərdə iştirak edib - FOTO
29 Sep 2023 | 17:10
Rusiya yüksəkdəqiqlikli raketlərin sınağını keçirib
29 Sep 2023 | 17:07
DTX: Ermənistan vətəndaşı Davit Manukyan Qarabağda törətdiyi terrorlara görə həbs edilib - VİDEO
29 Sep 2023 | 17:05
Aqrar Sahə İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi təsis edilib
29 Sep 2023 | 17:02
Spiker: "Artıq Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin cəmiyyətimizə reinteqrasiyası başlayıb"
29 Sep 2023 | 17:00
XİN: "BMT-nin müvafiq qurumlarının missiyası yaxın günlərdə Qarabağa səfər edəcək"
29 Sep 2023 | 16:57
"Vaqner qrupu" özəl hərbi şirkətinin yaraqlıları Ukraynada döyüşmək üçün geriyə dönür" - Britaniya kəşfiyyatı
29 Sep 2023 | 16:55
Bakı-Quba-Rusiya ilə dövlət sərhədi yolunun bir hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq
29 Sep 2023 | 16:47
“City Garden Narimanov”da mənzillərin təmiri belə olacaq
29 Sep 2023 | 16:47
ABŞ dövlət katibi "Qlobal musiqi diplomatiyası"nı işə salıb
29 Sep 2023 | 16:45
"Şərq Qərbin ardınca Rusiyaya iqtisadi müharibə elan edib" - Moskva meri
29 Sep 2023 | 16:26
Prezident İlham Əliyev: “Biz Qafqazda sülh və sabitlik istəyirik”
29 Sep 2023 | 16:23
BDU əməkdaşı Türkiyədə beynəlxalq konfransda məruzə ilə çıxış edib
29 Sep 2023 | 16:22
BDU-nun professorunun monoqrafiyası nəşr olunub
29 Sep 2023 | 16:19
Salyanda məktəbdə şagirdi beşbarmaqla döydülər - FOTO
29 Sep 2023 | 16:19
Prezident: “Torpaqlarımızda separatçılığa son qoyulub, bu, bizim güclü siyasi iradəmizin göstəricisidir”
29 Sep 2023 | 16:15
Qüdrət Həsənquliyev: "Allah bu insanı xeyirxahlıq üçün yaratmışdı"
29 Sep 2023 | 15:16
Türkiyəli məşhurlar Qənirə Paşayeva haqda Moderator.az-a danışdı:“48 yaşında dünyasını dəyişməsi...”-ÖZƏL
29 Sep 2023 | 15:00
İşini işbazlardan uzaq tutmaq istəyən vətəndaşlara “Açıq qapı”da açıqlamalar (Fotolar)
29 Sep 2023 | 14:55
Ermənistanın müdafiə naziri Rusiyada MDB-yə üzv ölkələrin nümayəndələrinin iclasına getmədi
29 Sep 2023 | 14:53
“Bu halda Moskvanın Qarabağda o ssenarini tədricən yenidən işə salması mümkündür...”
29 Sep 2023 | 14:07
Prezident: "2000-dən çox keçmiş məcburi köçkün evlərinə qayıdıb, ilin sonuna qədər bu say 5 500-ə çatdırılacaq"
29 Sep 2023 | 14:03
Səfir: "Qarabağın erməni gənclərinin azərbaycanlılarla bağlı düşüncəsini dəyişmək üçün işlər görüləcək"
29 Sep 2023 | 14:01
Dövlət başçısı: "8 şəhər və 92 kəndin Baş planı artıq təsdiq edilib"
29 Sep 2023 | 14:00
Qarabağda Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının xatirəsinə ucaldılmış kompleks silah anbarı kimi istifadə edilib
29 Sep 2023 | 13:55
COVID-19-un yeni və daha çox yoluxucu olan ştamı meydana çıxıb
GÜNLÜK
29 Sep 2023 | 08:38
“Qənirə xanımın evində qalırdım, məni qızı kimi çox istəyirdi, görən kimi deyirdi ki...”-FOTOLAR
29 Sep 2023 | 12:29
“PKK” tərkibindəki “Nubar Ozanyan” qrupu Azərbaycana savaş elan etdi...-VİDEO
29 Sep 2023 | 00:55
Ermənilərin daha bir “qələbə” simvolu Qənimətlər Parkına aparıldı - VİDEO
29 Sep 2023 | 00:47
"Şoyqu Tehrana niyə gedib və iranlılar Rusiyaya öz raketlərini nə zaman tədarük edəcək?" - ISW
29 Sep 2023 | 00:41
"Mən gözlərimi aşağı dikmişdim və ayının diqqətini cəlb etməmək üçün ona baxmırdım..."
29 Sep 2023 | 00:10
Arzu Nağıyev: "Qənirə xanım fədakarlıq nümunəsi idi"
29 Sep 2023 | 00:38
"Əgər biz Sizin əmrinizi icra etməsək, bu dövlətdə yaşaya bilmərik" - Kadırov
29 Sep 2023 | 11:10
Qənirə Paşayeva dəfn edildi - CANLI YAYIM/YENİLƏNİB
29 Sep 2023 | 14:53
“Bu halda Moskvanın Qarabağda o ssenarini tədricən yenidən işə salması mümkündür...”
29 Sep 2023 | 00:41
Putin rusiyalılara "xalqların tarixi birliyinə" əsaslanan yeni bayram bəxş edib
HƏFTƏLİK
28 Sep 2023 | 15:00
“Təslim olmayacağam” deyən “artsax” komandiri də Ermənistana keçdi...-FOTOLAR
25 Sep 2023 | 16:22
Samvel Babayan gecə saat 2-də “Laçın” sərhəd məntəqəsindən keçdi? -Bəs necə?..
27 Sep 2023 | 09:35
Vəzifədən getməmişdən öncə "FSB”-dən Araik Arutyunyana zəng edərək nə deyiblər?.. 
23 Sep 2023 | 10:54
“Onları görən kimi hönkürtü ilə ağladım, inanmırdım ki...”-Meral Konrat-FOTO
28 Sep 2023 | 15:20
Arayikin yeri bilindi - Keçmiş xunta başçısı bu şəhərdə gizlənir
27 Sep 2023 | 13:02
“Sevincimdən qəhər məni boğurdu, kövrəlmişdim, efirdə qulağıma dedilər ki, Jalə de ki, torpaqlar azad olunub”-FOTO
25 Sep 2023 | 13:41
Minaya düşərək şəhid olan Əkrəm Şadmanov kim idi? - FOTO/VİDEO
24 Sep 2023 | 22:28
Ağdərədən çıxan ermənilərin daha bir videosu - Gözlərində qəm, sifətlərində həyasızlıq - VİDEO
25 Sep 2023 | 15:05
Xocalıda erməni sakinlərlə növbəti görüş başa çatıb - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
25 Sep 2023 | 07:09
“Sevimli” “sülhməramlı”lar niyə Laçın şəhərini hələ də məsuliyyət zonalarına daxil edir?..
AYLIQ
29 Sep 2023 | 08:38
“Qənirə xanımın evində qalırdım, məni qızı kimi çox istəyirdi, görən kimi deyirdi ki...”-FOTOLAR
29 Sep 2023 | 12:29
“PKK” tərkibindəki “Nubar Ozanyan” qrupu Azərbaycana savaş elan etdi...-VİDEO
29 Sep 2023 | 00:55
Ermənilərin daha bir “qələbə” simvolu Qənimətlər Parkına aparıldı - VİDEO
29 Sep 2023 | 00:47
"Şoyqu Tehrana niyə gedib və iranlılar Rusiyaya öz raketlərini nə zaman tədarük edəcək?" - ISW
29 Sep 2023 | 00:41
"Mən gözlərimi aşağı dikmişdim və ayının diqqətini cəlb etməmək üçün ona baxmırdım..."
29 Sep 2023 | 00:10
Arzu Nağıyev: "Qənirə xanım fədakarlıq nümunəsi idi"
29 Sep 2023 | 00:38
"Əgər biz Sizin əmrinizi icra etməsək, bu dövlətdə yaşaya bilmərik" - Kadırov
29 Sep 2023 | 11:10
Qənirə Paşayeva dəfn edildi - CANLI YAYIM/YENİLƏNİB
29 Sep 2023 | 14:53
“Bu halda Moskvanın Qarabağda o ssenarini tədricən yenidən işə salması mümkündür...”
29 Sep 2023 | 00:41
Putin rusiyalılara "xalqların tarixi birliyinə" əsaslanan yeni bayram bəxş edib