Akademik Heydər Hüseynov niyə özünü asdı? - Nəsiman Yaqublunun araşdırması
Analitika
Oxunub: 5215
03 Apr 2023 | 11:10
Akademik Heydər Hüseynov niyə özünü asdı? - Nəsiman Yaqublunun araşdırması
Bu gün böyük alim akademik Heydər Hüseynovun doğum günü və anadan olmasının 115-ci ildğnümüdür. O,1908-ci ildə Azərbaycanın qədim şəhəri olan İrəvanda anadan olub.Sovet rejimi dövründə isə 42 yaşında özünü asaraq intihar edib.
 
... 1950-ci il avqust ayının 15-də Şüvəlanda özünü asan görkəmli alim Heydər Hüseynov haqqında mətbuatda rəsmi olaraq məlumat verilmədi. Hadisə yerinə tezliklə çoxlu milis, prokurorluq işçisi gəldi. Adamları sorğu – sual etdilər, H. Hüseynovun özünü asdığı otağın qapısını möhürlədilər. Sonra da zalımcasına üç uşağı, bir də ananı uzun – uzadı sorğu – suala tutdular. Atanın faciəsindən hələ özlərinə gəlməmiş uşaqlar da, ana da bilmirdilər nə etsinlər, necə yaxa qurtarsınlar bu sorğu – suallardan.
 
 
Sorğu – sual etməyin də bir qaydası, forması var. Bəzi hüquq işçilərinin uzun illər boyu qanunu pozduqları, davranış qaydalarını tapdaladıqları, etik normala əməl etmədikləri indi bizə yaxşı məlumdur. Həmin o dəhşətli anlarda isə “qanun keşikçiləri” mərhum ortalıqdan götürülməmiş, qəbrə qoyulmamış, psixoloji sarsıntıdan hələ ayılmayan on – on iki yaşlı uşaqları da, ananı da sorğuya tutur və söhbəti elə aparırdılar ki, sanki bu ölümün günahkarı onlardır. 
 
Körpələr də, ana da bir – birinə qısılıb ağlaşırdılar. “İstintaq aparanlar” sualları dolu kimi üstlərinə yağdırırdılar: hadisə necə oldu? Ola bilməz ki, siz bilmirdiniz. Bəs niyə vaxtında gəlib xəbər verməmisiniz? Bəlkə də özünüz şərait yaratmısınız?
 
Körpələr ağıaşırdı.
 
Ana da hönkür – hönkür ağlayırdı.
 
“İstintaq aparanlar” sorğu – sualdan əl çəkmirdilər, kiməsə “sədaqətlərini” sübut etməyə çalışırdılar.
 
Və nəhayət ki, “istintaqı” aparanlar bir kənara çəkildilər. Uşaqları da, ananı da sakit buraxdılar. Azərbaycanın görkəmli marksist filosofu, akademik H. Hüseynovun özünü asdığını müəyyənləşdirdilər. 
 
Onu Fəxri Xiyabanda yox, şəhər qəbirstanlığında dəfn etdilər. Dəfnə tanınmış adamlardan, partiya, dövlət xadimlərindən heç kim gəlməmişdi. Qəzetlərdə mərhumun ölümü haqqında da heç nə yazılmadı. 
 
1950-ci il avqustun 15-i idi...
 
... Onun istedadı qırxıncı illərdə parladı. Bu illərdə ictimai elmlər sahəsində elə bir hadisə olmazdı ki, H. Hüseynov ona biganə qalsın. Şair və yazıçılarımızın o illərdə keçirilən bütün yubiley yığıncaqlarında iştirak etmiş, ədəbi – tənqidi məqalələr yazıb çap etdirmişdi.
 
Onda yüksək iş qabiliyyəti vardı. Tükənməz bir enerji ilə elmin qaranlıqlarını işıqlandırmağa çalışırdı. 
 
1939 - 40-cı illərdə onun rəhbərliyi ilə “Rusca – azərbaycanca lüğət”, “Rusca – azərbaycanca məktəb lüğəti”, “Azərbaycanca – rusca izahlı lüğət” kitabları hazırlanmışdır.
 
1939-cu ildə 31 yaşında “M. F. Axundovun fəlsəfi görüşləri” əsərini Tbilisi Universitetində müdafiə edərək, fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
 
H. Hüseynovun fəlsəfə elminin inkişafında böyük rolu olub. Bir müddət Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərində fəlsəfə elmini tədris edib, sonradan fəlsəfə sahəsində elmi axtarışlarını genişləndirib. 1944-cü ildə fəlsəfə elmləri doktoru alimlik dərəcəsini alıb, o vaxt H. Hüseynovun 36 yaşı vardı.
 
1945-ci ilin mart ayında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası təşkil edilərkən Akademiyanın prezident müavini seçilir və ilk akademiklərdən biri olur. Bu yüksək vəzifəyə seçiləndə H. Hüseynovun 37-38 yaşı vardı. O, qeyri – adi istedad sahibi idi. Və istedadı getdikcə parlayır, onu şöhrətləndirirdi. Ədəbiyyata, fəlsəfəyə bütün varlığı ilə vurulmuşdu. Azərbaycan sənətkarlarının müvəffəqiyyətinə ürəkdən sevinirdi. C. Cabbarlı, S. Vurğun və başqaları haqqında dəyərli məqalələr çap etdirirdi.
 
... 1947-ci il idi. Azərbaycan KP Bakı Komitəsinin büro üzvü olan H. Hüseynov II çağırış Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı seçilir. Bu vaxtlar onun 39 yaşı vardı.
Onun ölümünə bais olan kitab belə adlanırdı: “XIX əsrdə Azərbaycanın ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən”. Əsər 1949-cu ildə yazılıb. Həcmi də böyükdür – 736 səhifə.
 
Kitab çapdan çıxan kimi ictimaiyyətin böyük marağına səbəb oldu. Bu, Azərbaycan ictimai fikir tarixində əsl inqilab idi. Ona qədər hələ heç kim Azərbaycanın şair və yazıçılarının fəlsəfi görüşlərini sistemli şəkildə öyrənməmişdi. Bunu ilk dəfə qaydaya salan, elmi cəhətdən izah edib sahmana gətirən məhz görkəmli alim Heydər Hüseynov oldu. Kitabı ortaya çıxarınca necə əziyyətlər çəkmişdi! Neçə arxivlərin tozunu udmuşdu, illərlə insan nəfəsi dəyməyən, saralmış, hərfləri görünməz olmuş kağızları, sənədləri vərəqləmişdi.
 
... Kitab haqqında ilk xoş söz deyənlərdən biri istedadlı alim Məmməd Arif oldu. “Maraqlı və faydalı kitab” adlı məqaləsində yazırdı: “Bu kitabın gözəl cəhətlərindən biri də yüksək siyasi səviyyədə və partiyalı olmasındadır. H. Hüseynov Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikrin “vahid axın” yolu ilə deyil, kəskin sinfi, siyasi mübarizə şəraitində inkişaf etdiyini göstərir. O, hətta ayrı – ayrı tərəqqipərvər şəxslərin dünyagörüşündəki bəzi məhdudluqları da açıb meydana çıxarmışdır.
 
Heydər Hüseynov böyük əhəmiyyətə malik ciddi elmi iş görmüşdür...”.
 
Akademik A. O. Makovelski də kitabı yüksək qiymətləndirirdi..
 
“Kommunist” qəzeti, 8 mart 1950-ci il. Sevindirici məlumatlar var qəzetdə:
 
“SSR  İTTİFAQI  NAZİRLƏR SOVETİNDƏ
 
1949-cu ildə ədəbiyyat və incəsənət sahəsində görkəmli əsərlər üçün Stalin mükafatları verilməsi haqqında.
 
SSR İttifaqı Nazirlər Soveti 1949-cu ildə görkəmli əsərlər üçün aşağıdakılara Stalin mükafatları verməyi qərara aldı:
 
...q). Ədəbi tənqid və sənətşünaslıq sahəsində. 
 
25 min manatlıq üçüncü dərəcəli mükafat
 
1. Hüseynov Heydər Nəcəf oğluna – “XIX əsrdə Azərbaycanın ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” kitabı üçün.
 
2. Mozalkov Yevgeni Semyonoviçə - “Yanka Kupala” kitabı üçün”.
 
Mükafat alanlar çoxdur. 200 min, 100 min, 50 min manatlıq mükafat alanlar vardır. Üç dərəcədə verilir Stalin mükafatları: birinci, ikinci, üçüncü.
 
Kitaba Stalin mükafatı verilməsi M. C. Bağırova xoş gəlmədi. Bir neçə gündən sonra Heydər Hüseynovu yanına çağırıb dedi: “Milçəyi əzəndə tozu qalır. Amma səni elə əzəcəyəm ki, tozun da qalmasın”.
 
Heydər Hüseynov hadisədən bixəbər halda, təəccüb içində evə qayıtmışdı.
 
... M. C. Bağırovun tanınmış rus yazıçısı A. A. Fadeyevlə arası yox idi. Ondan qəti xoşu gəlmirdi. Hansısa məqalədə A. A. Fadeyev onu pərt etmiş, toxunan sözlər demişdi. Bu, şübhəsiz ki, “kişi”ni (onu çoxları öz aralarında belə çağırırmış) acıqlandırmışdı. Ancaq A. A. Fadeyevə batmaq asan deyildi. Stalinlə yaxşı münasibətini də M. C. Bağırov bilirdi. Ona görə də susmuşdu. Susub fürsəti gözləmişdi.
 
H. Hüseynovun həyatına son qoyan yığıncaqda – “ziyalılarla görüş”də öz hirsini – hikkəsini saxlaya bilməyib, A. A. Fadeyevə nifrətini belə bildirmişdi: “... Yeri gəlmişkən, demək lazımdır ki, bu kitabın Yazıçılar İttifaqının (yəni A. A. Fadeyevin – kursiv mənimdir – N. Y.) işinə bilavasitə dəxli yoxdur”.
 
Heydər Hüseynova ona görə bu sözləri demişdi ki, “kişi”nin başının üstündən iş görüb. Özü də işi kiminlə görüb? – Fadeyevlə. Onun xoşlamadığı bir adamla. Belə alimlərə yaxşı “dərs” vermək lazım idi. 
 
... Onların münasibətindən Heydər Hüseynovun xəbəri yox idi. Kitabı da mükafata təqdim edilmək üçün göndərməmişdi Fadeyevə”.
 
... Partiya Tarixi İnstitutunun direktoru işləyirdi Heydər Hüseynov. Adi iş günlərindən biri idi. Həmişəki kimi səhər erkən işə gəlmişdi. Qapını açıb içəri girəndə təəccübdən yerində donub qalmışdı. Ona məxsus direktor stulunda başqa adam əyləşmişdi (həmin adam indi də yaşayır, sağdır).  Vəziyyətin nə yerdə olduğunu başa düşmüşdü. Elə həmin gün hirsindən damarlarını kəsmişdi. Bu, Heydər Hüseynovun cəmiyyətə, həyata, yaşayışa etirazını bildirən ilk intiharı idi. Xəstəxanaya aparıb, müalicə etdilər, sağaltdılar.
 
M. C. Bağırovun ilk ağır zərbəsi belə oldu.
 
M..Bağırov rəqibini məhvə aparan planlarını yavaş – yavaş hazırlayırdı. İlk növbədə ona çox mane olan kitabı aradan götürməliydi. Kitab Stalin mükafatına layiq görülmüşdü. Bu, güclü maneə idi. Tezliklə M. C. Bağırova bu işdə kömək edən “dəstə” (burada partiya işçiləri, alimlər də vardı) fəaliyyətə başladı. Kitabı  ələk – vələk etdilər, hər sözünü, kəlməsini süzgəcdən keçirdilər, mikroskop altına saldılar. Böyük ustalıq və dahiyanəliklə yazılmış kitabda nəhayət ki, axtardıqllarına nail oldular. Kitabda Dağıstanın qəhrəman oğlu, uzun müddət dağlıların milli – azadlıq hərəkatına başçılıq etmiş Şeyx Şamilin adı çəkilmişdi. 736 səhifəlik əsərin cəmi ikicə vərəqində ondan yazılmışdı. Burada da hərəkat haqqında dövlətə, xalqa ziyan gətirən söz işlənməmişdi. Sadəcə olaraq Mirzə Kazımbəyin Şeyx Şamil hərəkatı haqqında fikirlərinə münasibət bildirilirdi. H. Hüseynov Şamili haqlı olaraq xalq arasından çıxan el qəhrəmanı hesab edirdi.
 
M. C. Bağırov Azərbaycanda stalinizmin dəhşətli yayıcısı olduğu kimi, Stalinin zəif və güclü cəhətlərini də yaxşı bilirdi. Bilirdi ki, Stalinin dağıstanlılara, xüsusən də çeçenlərə münasibəti pisdir. Deməli, Stalinin Şamil haqqında da fikri yaxşı deyildi. Elə bundan da istifadə etmək lazım idi. Heydər Hüseynova zərbəni elə “Şamil söhbəti”ndən vurmaq olardı.
 
“Canfəşanlıq” edən elm adamları az deyildi. Şamillə bağlı məlumatlar toplamağa başladılar. Leninqrad arxivlərinə də üz tutdular. Şamilin adı olan hər şeyi tapıb gətirdilər. Arayıb, səliqə - sahmanla düzdülər. Faktlar çox olmalı idi. Dayaz məlumatlarla işə girişmək, görkəmli bir adamı yıxmaq olmazdı. Əks – təqdirdə özlərini gülünc vəziyyətdə qoyardılar. Hər şey dəqiq ölçülüb – biçilməliydi.
 
Nəhayət, böyük bir “cəhənnəm maşını”nın işlədiyi məruzə (M. C. Bağırovun Heydər Hüseynovu “ittiham” etmək istədiyi çıxış) hazır oldu. Həmin məruzəni “o”, iyulun 14-də Bakı ziyalılarının yığıncağında oxumalı idi. Bununla da Heydər Hüseynova sonuncu zərbə vurulacaqdı.
 
... “Kommunist” qəzetində M. C. Bağırovun “Azərbaycan ziyalılarının növbəti vəzifələri” haqqında məruzəsi verilmişdi.
 
... M. C. Bağırov tənqid edirdi: “H. Hüseynovun “XIX əsrdə Azərbaycanda ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən”  kitabı respublikamızda tarixi fəlsəfə sahəsində vəziyyətin əsla yaxşı olmadığını göstərir”.
 
M. C. Bağırov tənqid atəşinə tuturdu: “H. Hüseynovun kitabı marksizm nöqteyi – nəzərindən yazılmamışdır, burada Azərbaycanda ictimai fikir tarixinin işıqlandırılmasında kobud siyasi və nəzəri səhvlər vardır”.
 
M. C. Bağırov ittiham edirdi: “Hüseynov öz kitabında müridizmə düzgün siyasi qiymət vermir. O, müridizmi tərəqqipərvər hərəkat, milli – azadlıq hərəkatı kimi təsvir etməklə müridizm haqqında burjua obyektivistlərinin, panislamistlərin, pantürkistlərin və sovet xalqına düşmən olan başqa adamların fikirlərini təkrar edir və yeridir”.
 
M. C. Bağırovun ittihamı: “... Müridizmə və Şamil hərəkatına düzgün qiymət vermək üçün bilmək lazımdır ki, müridizm dini cərəyandır, İslamın ən mürtəce və qaba təzahürüdür...”.
 
Daha yaşamağa qüvvəsi qalmamışdı.
 
Avqust ayının 14-dən 15-nə keçən gecə görkəmli alim Şüvəlandakı bağında özünü asdı...
 
Həyat yoldaşı  Talə xanımın dedikləri: “Mən Heydərə təsəlli vermək istədim. Dedim ki, O, sənə heç nə etməz. Yəqin elə acıqlı vaxtına düşüb. Bir də o, bilmirmi xidmətlərini? Fikir etmə, heç nə olmaz. 
 
O, astadan başını tərpədib etirazını bildirdi. Üstünə düşdüyü adamın axırına çıxmayınca əl çəkmir. Ruhulla Axundov kimi adamı məhv eləyən cəllad, məni də sakit buraxmayacaq. Elə o gündən Heydərin yeyib - içdiyi dönüb oldu zəhər. Hər gün bir şeylə yazığın qanını qaraldırdılar. Düz altı ay nə yeyib - içdiyini bilmədi Heydər. Bax, o şam kimi saralmışdı. Vəzifədən də çıxarmışdılar. Özü də necə çıxarmışdılar? Heç bir xəbərdarlıq, filan etməmişdilər. Səhər - səhər işə gedir, görür ki, başqa adam oturub onun yerində. Həmin adam Heydərə deyir ki, bəs onun heç bir günahı yoxdur. M. C. Bağırov belə göstəriş verib. Sonra da hirsindən damarlarını kəsmişdi.
 
Yığıncaqdan sonra halı lap pisləşdi. Düz bir ay ölümlə çarpışdı. Uzanırdı sakitcə çarpayıda. Fikirli - fikirli baxırdı tavana. Səsləyirdim: Heydər, Heydər. Dinmirdi. Nə qədər çalışırdımsa, könlünü ala bilmirdim. Danışanda da elə bircə bu sözləri deyirdi. Deyirdi mən heç, amma o namərd uşaqları səni sakit buraxmayacaqlar. Son günləri lap ağır keçirdi. Deyirdi mən olmasam sizi incitməzlər. Sizə mənə görə əziyyət verirlər. Mən o vaxt başa düşmürdüm bu sözlərin mənasını. Həmin sözləri tez - tez təkrar etməyinin səbəbini sonradan, o dəhşətli hadisədən sonra başa düşdüm. Sən demə, o, ən çox bizi - uşaqlarını xilas etmək üçün dəhşətli ölümü qəbul etdi.
 
Son günlər yanından ayrılmırdım. Şüvəlandakı bağımızda yaşayırdıq. Yayın yaxşı vaxtları idi. Heydəri gözdən qoymurdum. Bir də hiss edirdim ki, bizim özümüzü də izləyirlər. Hər addımımıza göz yetirirlər. Bu, hamımıza pis təsir eləyirdi. Xüsusilə də Heydərə. Əsəbiləşirdi. Bir gün evdə oturmuşduq. Avqustun 14-ü idi. Dedi ki, qayçını götür, saçlarımı düzəlt. Sonra da bir az su qızdır, yuyunacağam. Saçlarını  qayçı ilə düzəltdim. Xoşuna gəldi. Hələ mənimlə zarafat etdi. Dedi ki, səndən yaxşı dəllək çıxar. Güldüm. Özü də güldü. Sonra yuyundu. Sən demə... (Talə xanım bu sözləri  deyəndə özünü saxlaya bilmədi, ağladı). Sən demə hazırlıq aparırmış. Saçını düzəltməyi də, yuyunmağı da əvvəlcədən edirmiş ki, sonradan kimsəyə əziyyət verməsin.
 
Həmin gün əhvalı da başqa idi. O qədər fikirli görünmürdü. Uşaqlarla mehribancasına deyib - danışırdı. Ümumiyyətlə, heç birimizdə şübhə yeri qoymurdu. İndi fikirləşirəm ki, diqqətimizi yayındırmaq üçün edirmiş. Bir də uşaqları qorxutmamaq üçün. 
 
Gecəni ayıq yatıram. Bir də hiss etdim ki, Heydər qalxdı ayağa. Asta addımlarla keçdi o biri otağa. Hələ qalxmadım. Çağırmadım da. Bir neçə dəqiqə keçdi. Saat olardı 5-6 arası. Birdən otaqdan tappıltı səsi eşitdim. Eşidən kimi qalxdım ayağa. Tez işığı yandırıb keçdim o biri otağa. Və gördüm ki... (Talə xanım burda da ağladı). Elə qışqırdım ki, səsim bütün Şüvəlana yayıldı. Səsimə bütün Şüvəlan camaatı tökülüb gəldi. Başımıza çox oyunlar gəlib, çox. Deməknən, danışmaqnan qurtaran deyil...”.
 
 
 
 
 
 
 
Oxşar xəbərlər
09:08, Bu gün
“Köhnə qala”nın ulduzu VƏFAT ETDİ
09:00, Bu gün
Qulaq təmizləyici çöpdən istifadə infeksiyaya səbəb ola bilər
08:54, Bu gün
“Böyük Qayıdış” Gənclər Təşkilatı Müstəqillik Günü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər həyata keçirib
08:42, Bu gün
Canlı yayımda KURYOZ HADİSƏ: aparıcı milçək uddu
08:31, Bu gün
Tarakanlar dünyanı belə ZƏBT EDİBLƏR: alimlər yol xəritəsini açıqladılar
08:20, Bu gün
Azərbaycana xəyanət edən komandanı ifşa edən məşhur sovet filmi HANSIDIR?
08:01, Bu gün
“Orban özünü Rusiyanın agenti kimi aparır...”
07:59, Bu gün
2023-cü ildə edam edilən şəxslərin sayı açıqlandı- ƏN YÜKSƏK GÖSTƏRİCİ 
07:58, Bu gün
Bu gün 33 dərəcə isti olacaq
07:35, Bu gün
Mayın 29-nun ULDUZ FALI: Gərgin gün olacaq, düşünmədən qərar verməyə tələsməyin
07:20, Bu gün
Bir ömür qanunun və vətənin keşiyində...
06:47, Bu gün
“Katolokos özgəsi üçün qazdığı quyuya özü düşdü...” 
06:42, Bu gün
Xocalıya növbəti köç karvanı YOLA SALINDI
28 May 2024 | 23:59
Rusiya Xankəndidə konsulluq yox, KƏŞFİYYAT MƏRKƏZİ açmaq istəyir! Elxan Şahinoğludan sensasion açıqlama - VİDEO
28 May 2024 | 23:55
12 yaşına qədər uşaqlar ön oturacaqda əyləşə bilərlər? - VİDEO
28 May 2024 | 23:51
Xankəndiyə ilk köçün tarixi açıqlandı
28 May 2024 | 23:29
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qafqaz Albaniyasının mənşəyi və tarixi haqqında gerçəklər - VİDEO
28 May 2024 | 23:18
ATV-nin aparıcısı dəhşətli qəzaya düşdü
28 May 2024 | 23:10
"Sevgiyə doğru addımlayıram, amma EVLİLİK DÜŞÜNMÜRƏM" - VİDEO
28 May 2024 | 23:05
"Bütövləşən müasir müstəqil Azərbaycan hər birimizin qürur mənbəyimizdir" - Vüqar Rəhimzadə
28 May 2024 | 23:01
Rusiya-Ukrayna müharibəsində əsir düşmüş müsəlman hərbiçilərin taleyi
28 May 2024 | 23:00
Afrika ölkəsində fövqəladə vəziyyət elan edildi
28 May 2024 | 22:50
ADP İdarə Heyəti Cümhuriyyət abidəsini ziyarət etdi - FOTO
28 May 2024 | 22:41
Avropanın daha 4 ölkəsi Fələstini tanımağa hazırlaşır
28 May 2024 | 22:39
Türkiyə TŞ toplandı: Azərbaycan müzakirə edildi
28 May 2024 | 22:37
Rusiya Ermənistana hərbi müdaxilə edəcək?
28 May 2024 | 22:35
Bu şəxslər dövlətdən 840 manat ala bilər - RƏSMİ AÇIQLAMA
28 May 2024 | 22:24
Rusiya ticarət mərkəzində azərbaycanlılar arasında dava olub
28 May 2024 | 22:21
Tbilisinin televiziya qülləsi və "Bürc-Xəlifə" Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə göz oxşadı
28 May 2024 | 21:46
Şoyqunun uşaqlarının anasının ərinin Dubayda sərvətləri ortaya çıxdı
28 May 2024 | 21:42
Etibar Əliyev: "Keyfiyyətli dərslik hazırlamaq potensialımız zəifdir"
28 May 2024 | 21:36
“Deyirdi ki, gedim görüm oğlum orada neynir?”- yaxınları Zöhrə Abdullayevanı göz yaşları içində xatırladı-FOTO+ÖZƏL
28 May 2024 | 21:32
Azərbaycanlı gənc Türkiyədə vəfat etdi
28 May 2024 | 21:31
Gəncədə narkoman cinayət məsuliyyətindən yayınmaq üçün həyatına qəsd etdi
28 May 2024 | 21:24
Gürcüstan parlamentində deputatın üzərinə su tökdülər - VİDEO
28 May 2024 | 21:04
Paşinyandan tarixi etiraf: “Ermənistan işğalçıdır!”
28 May 2024 | 20:44
Prezidentlə xanımı xocalılılarla... - VİDEO
28 May 2024 | 20:41
Oktay Kaynarcadan vida paylaşımı - FOTO
28 May 2024 | 20:40
Laçına dolu düşdü - VİDEO
28 May 2024 | 20:40
Niderlandın kəşfiyyat xidmətinin keçmiş rəhbəri ölkənin Baş nazir seçilə bilər
28 May 2024 | 20:37
9 il yatıb 21 yaşında OYANDI: hamıya sirr qalan qızın HEKAYƏSİ
28 May 2024 | 20:26
İranın keçmiş xarici işlər naziri prezident seçkisində iştirakdan imtina edib
28 May 2024 | 20:06
Ersin Tatar İlham Əliyevi TƏBRİK ETDİ
28 May 2024 | 19:48
Vaşinqtonun meri 28 May - Müstəqillik Günü ilə bağlı Bəyannamə imzalayıb
28 May 2024 | 19:46
Elektrikli "Niva" istehsal olundu
28 May 2024 | 19:21
Sumqayıtda ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, xəsarət alanlar var
28 May 2024 | 19:17
Bağanıs Ayrım kəndində minatəmizləmə işləri davam edir
28 May 2024 | 19:13
"Rossiya24" telekanalı Azərbaycanın Müstəqillik Gününə həsr olunmuş xüsusi reportaj hazırlayıb
28 May 2024 | 19:12
Tbilisidə 28 May - Azərbaycanın Müstəqillik Günü qeyd olunub
28 May 2024 | 19:12
Fəlsəfə doktoru vəfat etdi
28 May 2024 | 19:11
Masallı sakinlərin NƏZƏRİNƏ: Sabah bəzi kəndlərdə qaz olmayacaq
28 May 2024 | 19:09
Borrell: Aİ konsensusun olmaması səbəbindən Kiyevə 6,6 milyard avro ayıra bilmir
28 May 2024 | 19:09
Yazın sonunda şanslı olacaq BÜRCLƏR - kim gözlənilməz dəyişikliklərlə qarşılaşacaq?
28 May 2024 | 19:08
Gürcüstan parlamenti Prezidentin "Xarici agentlər" haqqında qanuna vetosunu ləğv edib
28 May 2024 | 18:24
Kür çayının Qıraqkəsəmən məntəqəsində suyun səviyyəsi tədricən azalıb
28 May 2024 | 18:18
Tovuzda su anbarında batan şəxsin meyiti tapıldı
28 May 2024 | 18:16
Güclü selin fəsadları: Fermerlərin problemi necə həll ediləcək?
28 May 2024 | 18:10
Kuba XİN: Azərbaycanla əməkdaşlığı dərinləşdirməyə hazırıq
28 May 2024 | 18:08
Putin: Ukrayna ilə bağlı danışıqları İstanbulda qoyulmuş əsasda davam etdirməyə hazırıq
28 May 2024 | 17:38
İsrail tankları Rəfahın mərkəzinə daxil olub, toqquşmalar gedir
28 May 2024 | 17:28
Paşinyan Baqratla görüşdən YAYINDI
28 May 2024 | 17:27
İldırım 3 qadını vurdu, 1-i yerindəcə öldü...-FOTO
28 May 2024 | 17:23
Azərbaycanda 14 və 16 yaşlı iki qıza təcavüz edən şəxsə bu cəza verildi
28 May 2024 | 17:18
Danimarka parlamenti Fələstinin dövlət kimi tanınmasının əleyhinə səs verib
28 May 2024 | 17:17
"Ukraynada yeganə legitim hakimiyyət parlament və Ali Radanın spikeridir"
28 May 2024 | 17:07
Serbiya XİN: Azərbaycanla dostluq və strateji tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndiririk
28 May 2024 | 17:06
Renat Dadaşov Türkiyə klubundan ayrıldı
28 May 2024 | 17:02
Qadının kəşfi - Fil sümüyündən yaradılmış sevgili
28 May 2024 | 16:59
Latviya səfiri: "Azərbaycanla ticarət əlaqələrinin inkişafı üçün yeni ideyalar var"
28 May 2024 | 16:59
"Fransa Ukraynaya hərbi təlimatçılar göndərəcək" - USQ Baş Komandanı
28 May 2024 | 16:59
Azad Vətən Partiyası Cümhuriyyət abidəsini ziyarət etdi...-FOTOLAR
28 May 2024 | 16:52
Ərdoğan Azərbaycanı Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib
28 May 2024 | 16:51
Tələbəni yaddaşını itirənə qədər döydülər
28 May 2024 | 16:48
Dadlı və faydalı qəhvəni necə hazırlayaq?
28 May 2024 | 16:47
Münasibətlərin əvvəlində qadınların etdiyi 3 ƏSAS SƏHV
28 May 2024 | 16:46
Xuraman Şuşalı sinif yoldaşlarını tapmaq üçün efirə çıxdı
28 May 2024 | 16:02
Tarixi uğura imza atmış idmançılarımız vətənə döndülər
28 May 2024 | 16:00
DTX-nin illər öncə həbs etdiyi baş redaktor yenidən saxlanılıb
28 May 2024 | 15:46
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Xocalı şəhərində
28 May 2024 | 15:41
“Azərbaycan hərbi texnika ixracını genişləndirəcək”
28 May 2024 | 15:20
"İran ilk dəfə olaraq Rusiyaya ən yeni aviasiya bombaları tədarük edib" - "Bild"
28 May 2024 | 14:54
Bu millət müstəqil və hürr olmalı...
28 May 2024 | 14:51
Ağdamın Şotlanlı kəndinə ilkin mərhələdə 205 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır
28 May 2024 | 14:50
Ölüm səbəbi: Şiddətli insansızlıq - Maya Anjelu
28 May 2024 | 14:49
Bakının bir qəsəbəsinə suyun verilişində məhdudiyyətlər olacaq
28 May 2024 | 14:45
"Kəpəz" legioner futbolçuları ilə yollarını ayırıb
28 May 2024 | 14:44
İspaniya Fələstini rəsmi olaraq dövlət kimi tanıyıb
28 May 2024 | 14:42
Rusiyanın daha bir raketəleyhinə radarına hücum edilib
28 May 2024 | 14:42
“Bu, Rusiya tərəfindən Azərbaycana edilən qəribə bir təklifdir: bəlkə səhv salıblar?..”
28 May 2024 | 14:40
BSU-da 28 May Müstəqillik Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib - FOTO
28 May 2024 | 14:37
Bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişən hərbçimiz DƏFN OLUNDU
28 May 2024 | 14:36
Ağdamın Tağıbəyli kəndinə ilkin mərhələdə 108 ailənin köçürülməsi planlaşdırılır
28 May 2024 | 14:35
Avropanın daha bir məşhur paytaxtı turistlərə "MÜHARİBƏ" ELAN ETDİ
28 May 2024 | 14:24
Prezident və birinci xanım Xocalı şəhərinə köçən sakinlərlə görüşüblər
28 May 2024 | 14:14
Pərvin qəribə geyimi ilə gündəm oldu - VİDEO
28 May 2024 | 14:12
"Yuventus"un yeni baş məşqçisi bilindi
28 May 2024 | 14:03
Polşada prezidentin korteji hücuma məruz qaldı: Növbəti sui-qəsd cəhdi?
28 May 2024 | 13:47
İran Rusiyadan 500 milyon dollarlıq helikopter almağa dair müqavilə imzalayıb
28 May 2024 | 13:45
"Fənərbaxça çempion olacaq" deyən astroloq saxlanıldı
28 May 2024 | 13:43
Paris prokuroru: Olimpiya Oyunları zamanı cinayətlərin artacağı gözlənilir
GÜNLÜK
28 May 2024 | 09:55
İranın prezidenti azərbaycanlı ola bilər - yarış başladı, maraqlı adlar... 
28 May 2024 | 09:47
Azərbaycanda əməkhaqqı dəyişikliyi: əvvəl 345 manat idi, indi isə… – VİDEO 
28 May 2024 | 10:08
“Google”-ın süni intellekti Obamanı “ABŞ-nin ilk müsəlman prezidenti” adlandırdı...-GÜLÜNC 
28 May 2024 | 09:25
Nəsiman Yaqublu Niderlandda 28 May və "M.Ə.Rəsulzadə-140" tədbirlərində iştirak edib - FOTO
28 May 2024 | 10:19
Rasim Balayevdən ŞOK AÇIQLAMA: Evlilik təklifi ALMIŞAM - VİDEO
28 May 2024 | 09:39
Qalxanvari vəzidə problemdən qaynaqlanan – 5 psixi əlamət
28 May 2024 | 12:50
Ağdamda mina partlayışı olub, ANAMA əməkdaşının ayağı amputasiya edilib - YENİLƏNİB
28 May 2024 | 10:00
Kolbasa istehsalında YENİ TƏLƏB – Məhsulun halal ya haram olduğu necə MÜƏYYƏN EDİLƏCƏK? 
28 May 2024 | 09:33
Gəncədə kafe yanaraq kül oldu - Video
28 May 2024 | 10:10
Relslər üzərində fotosessiya etdirmək istəyən modeli sürət qatarı vurub öldürdü - FOTOLAR
HƏFTƏLİK
22 May 2024 | 10:58
Rəisinin cəsədinin dəhşətli fotosu yayıldı
22 May 2024 | 11:18
Pensiya alanlara sevindirici xəbər - Bu qayda dəyişdi 
23 May 2024 | 23:26
Araq içənlərin DİQQƏTİNƏ
24 May 2024 | 06:36
Müəllimə şagirdi ilə cinsi əlaqədə olduğu üçün BU CƏZA VERİLDİ 
22 May 2024 | 11:31
Ermənilərə VAXT VERİLDİ: "Azərbaycanlılar iyunda gələcəklər" 
26 May 2024 | 15:22
"Hazırlaşın" əmri verildi - Hədəf birbaşa Rusiya ərazisi olacaq
28 May 2024 | 09:55
İranın prezidenti azərbaycanlı ola bilər - yarış başladı, maraqlı adlar... 
23 May 2024 | 21:38
Şuşadan Qazaxa uzanan yanğın..
27 May 2024 | 21:20
Azərbaycan Respublikasının sabiq müdafiə naziri vəfat edib
23 May 2024 | 22:36
Aparıcıların toy qiymətləri: 25 minə… – SİYAHI
AYLIQ
28 May 2024 | 09:55
İranın prezidenti azərbaycanlı ola bilər - yarış başladı, maraqlı adlar... 
28 May 2024 | 09:47
Azərbaycanda əməkhaqqı dəyişikliyi: əvvəl 345 manat idi, indi isə… – VİDEO 
28 May 2024 | 10:08
“Google”-ın süni intellekti Obamanı “ABŞ-nin ilk müsəlman prezidenti” adlandırdı...-GÜLÜNC 
28 May 2024 | 09:25
Nəsiman Yaqublu Niderlandda 28 May və "M.Ə.Rəsulzadə-140" tədbirlərində iştirak edib - FOTO
28 May 2024 | 10:19
Rasim Balayevdən ŞOK AÇIQLAMA: Evlilik təklifi ALMIŞAM - VİDEO
28 May 2024 | 09:39
Qalxanvari vəzidə problemdən qaynaqlanan – 5 psixi əlamət
28 May 2024 | 12:50
Ağdamda mina partlayışı olub, ANAMA əməkdaşının ayağı amputasiya edilib - YENİLƏNİB
28 May 2024 | 10:00
Kolbasa istehsalında YENİ TƏLƏB – Məhsulun halal ya haram olduğu necə MÜƏYYƏN EDİLƏCƏK? 
28 May 2024 | 09:33
Gəncədə kafe yanaraq kül oldu - Video
28 May 2024 | 10:10
Relslər üzərində fotosessiya etdirmək istəyən modeli sürət qatarı vurub öldürdü - FOTOLAR