“Rusiya və Qərb “elmi dairələri” daim Ərsakiləri Azərbaycana, türkə yad  kimi qələmə verib...”
Oxunub: 3339
24 Jan 2022 | 17:35
“Rusiya və Qərb “elmi dairələri” daim Ərsakiləri Azərbaycana, türkə yad  kimi qələmə verib...”
“...“Baran” sözü rus dilinə türk dillərindən, o cümlədən Qaraqoyunlu ittifaqının məşhur barannı tayfasının adından keçib...”
 
“Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar” (atalar sözü)
 
Moderator.az Milli Kimlik Araşdırmaları Qrupunun üzvü Araz Şəhrilinin özünün “Səfəvilər: paralellər, ehtimallar, həqiqətlər...” əsərindəki faktlar əsasında hazırladığı “Ərşakilərin və Parfiyanın həqiqi varisləri” başlıqlı yazısının “Barannı eli” adlı I  hissəsini təqdim edir:
“Azərbaycan tarixinin əhəmiyyətli bir hissəsi şanlı Ərsakilər sülaləsinin və bu sülalənin qurduğu qüdrətli Parfiya imperiyasının payına düşür. Eramızın I əsrindən qədim Parfiyanın süquta uğradığı 228-ci ilədək Atropatena (Cənubi Azərbaycan) bu dövlətin mərkəzi vilayəti – metropoliyası olmuşdur. I–VI əsrlərdə Qafqaz Albaniyasının (Şimali Azərbaycanın) da şahları məhz Ərsakilər idilər.
 
Lakin açıq-aydın faktlara, möhkəm dəlillərə baxmayaraq Rusiya və Qərbin bəzi “elmi dairələri” illər boyu ciddi-cəhdlə çalışmışlar ki, Ərsakiləri Azərbaycana, türk dünyasına ögey, yad bir element kimi qələmə verib, bu sülalənin tarixini qonşu xalqlara, o cümlədən, gəlmə haylara calasınlar. Belə bir qərəzli münasibətdən cürətlənən hay tarixçiləri və siyasətbazları, əslində, onlara heç bir aidiyyəti olmayan Ərsakilərin Şərqi Anadolu–Qərbi Azərbaycan qanadını (54–428) “hay çar sülaləsi” kimi təqdim etməyə başladılar. Guya qısa müddət ərzində “erməniləşmiş Arşakunilər” haqqında nağıllar Ermənistanda bugün də populyardır.
 
Bu tədqiqatımızın mövzusu  Ərsakilərin və Parfiya imperiyasını qurmuş tayfaların etnik mənsubiyyəti məsələsidir. Beləliklə, Ərsakilərin və Parfiya imperiyasının həqiqi varisləri kimlərdir?
Qədim kimmer-saka tayfaları e.ə. IX əsrdə Azərbaycana, İrana və Xorasana köçmüşlər. Onların Orta Asiya və indiki Qazaxıstanda qalan hissəsi – parnılar isə Aral gölünün ətrafındakı çöllərdə, Xəzər sahillərində (Manqışlaqda), Kopetdağın ətəklərində və əski adı Oxus olan Pənc çayı boyunca yaşamışlar.
 
E.ə. VI–IV əsrlərdə Əhəməni imperiyasının süvari hissələri əsasən sakalardan, o cümlədən, yüksək döyüş keyfiyyətlərinə malik parnılardan təşkil olunurdu. E.ə. 331-ci ildə Makedoniyalı İsgəndərlə Əhəməni şahı III Dara arasında baş vermiş Qavqamela döyüşündə parnılar da iştirak etdilər. E.ə. 250-ci ildə istedadlı sərkərdə Ərsak məhz parnı tayfasına arxalanaraq Makedoniya işğalçılarına – Selevkilərə qalib gəldi və qüdrətli Parfiya imperiyasını qurdu. Sonradan parnı tayfası müəmmalı şəkildə “yoxa çıxdı”. IX əsrdə onların vaxtilə yaşadıqları ərazilərdə Oğuz elinin barannı tayfası “peyda oldu”. 1202-ci ildə Azərbaycana gəlmiş barannılar burada Qaraqoyunlu dövlətini (1375–1469) yaratdılar.
 
Ehtimala görə, türkmənlərin təkə və ərsarı tayfalarının par adlı tirələri qədim parnı tayfasının – parfiyalıların törəmələridir. Maraqlıdır ki, həm təkə, həm də ərsarı tayfaları məhz qədim parnı tayfasının keçmiş yurd yerlərində – Manqışlaqda və Kopetdağın ətəklərində məskunlaşmışlar. Diqqətimizi cəlb edən digər cəhət isə bu iki tayfadan birinin həm adının, həm də toteminin təkə olmasıdır. Bəzi türk dillərində “təkə” sözü dağkeçisinin erkəyini bildirsə də, başqırd və çuvaş dillərində “təkə” və “taka” qoç deməkdir. 
Belə güman edilir ki, ərsarı tayfasının adı “ər” və “sarı” (rəng) sözlərindən yaranmışdır. Amma maraqlıdır ki, qoyuna tatar dilində “sarık”, başqırd dilində “harık”, çuvaş dilində isə “surax” deyilir. Bu faktlara əsaslanaraq, ehtimal edə bilərik ki, ərsarı tayfasının da adı, təkə tayfasının adı kimi “qoç” (ər sarık) anlamını verir. 
 
Beləliklə, göründüyü kimi, tərkibində par adlı tirələrin olduğu hər iki türkmən tayfasının – həm təkələrin, həm də ərsarıların adları, əslində, eyni mənanı ifadə edir.
 
Roma tarixçisi Ammian Marsellin (330–395) Sasani hökmdarı II Şapuru belə təsvir etmişdir: “Qoç başı şəklində qızıl tac qoymuş və ata süvar olmuş padişah başqalarının üzərində ucalaraq ordunun önündə gedirdi”. 228-ci ildə Sasanilər qiyam qaldıraraq Ərsakilər sülaləsini devirmiş və Parfiya dövlətinin varlığına son qoymuşdular. Lakin bir məsələ də var ki, Parfiyanı idarə etmiş yeddi nəsildən üçü – Suren, Karen və Mehran ailələri (bu adların haylara heç bir aidiyyəti yoxdur) Sasanilər dönəmində də öz nüfuzlarını qoruyub saxlamışdılar. Yeni sülalənin bərqərar olması dövlətin mahiyyətini, əslində, ciddi şəkildə dəyişdirməmişdi. Görünür, Sasani şahənşahı II Şapurun qoç başı ilə bəzədilmiş tacı məhz Parfiya (parnı–barannı) ənənəsinə ehtiramın nümayişi idi.
 
Haşiyə: 
 
Baran (türkman dilində “qoç”) – baran, bərən, parən (tatar və başqırd dillərində “quzu”, “toğlu”) – maran (bəzi türk dillərində “qoç”) – barannı (Qaraqoyunlu ittifaqının əsas tayfalarından biri) – parnı (Parfiya tayfası) – barancar (VI–XIII əsrlərdə Qıpçaq çölündə və Volqaboyuda yaşamış türk tayfası) – Biləcəri (Azərbaycanda yaşayış məntəqəsi, ehtimala görə, Biləcəri toponimi məhz barancar tayfa adının bir qədər dəyişmiş formasıdır) – barangar (qədim türk dilində baran–sağ və qar–qol) – Baran Düz, Ba¬ran, Borje Baran (İranın Qərbi Azərbaycan, Xuzistan, Mərkəzi ostanlarında üç kənd) – Paran (İranın Qərbi Azərbaycan və Mazandaran ostanlarında iki kənd) – Barana (Ermənistanın Noyemberyan şəhərinin keçmiş türk adı – oğuz elinin barannı tayfasının adı ilə bağlıdır) – Krasnıy Baran, Arbuzov Baran, Novıy Baran (Tatarıstanda üç kənd) – Baran (Rusiyanın qədim oğuz yurdu Kostroma vilayətində çay və iki kənd) – Baran (Pakistanın Bəlucistan vilayətində kənd) – baran (rus, Ukrayna və Belarus dillərində “qoç”) – far (Danimarka dilində “qoç”) – barre (fars dilində “quzu”) – fır (osetin dilində “qoç”) – Baran (Belarusda çay, şəhər və qədim kənd) – Baran (Polşada iki kənd) – Paran (Ptolemeyə görə, Misirin Sinay yarımadasındakı Feiran vadisinin keçmiş adı) – Paran (İsraildə kənd) – Baran, Baranagar, Paran, Parana, Parna (Hindistanın Racastan, Cammu və Kəşmir, Qərbi Benqal, Uttar-Pradeş və Bihar ştatlarında dairə, şəhər və on bir kənd).
 
Qeyd. “Baran” sözünün türk dillərinə guya rus dilindən keçdiyi barədə bəzən irəli sürülən iddia, yəni qədimdən qoyunçuluqla məşğul olmuş türklərin bu sözü həmin sahədən çox uzaq olan slavyanlardan götürdükləri qətiyyən inandırıcı deyildir. Digər ehtimala görə, “baran” sözü qədim İran dilindən qədim türk dilinə, ondan isə qədim slavyan dilinə keçib. Lakin vurğulamalıyıq ki, bu fikrin də, əslində, ciddi bir əsası yoxdur. Zənnimizcə, slavyan, fars, alman və osetin dillərindəki “baran”, “barre”, “far” və “fır” sözləri türk dilindəki “baran”, “bar”, “var” sözləri ilə eyni mənşəyə malikdir. 
 
(Ardı var...)
 
Müəllif: Milli Kimlik Araşdırmaları Qrupunun üzvü Araz Şəhrili"
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
00:44, Bu gün
“Həyat yoldaşım səhnədə hamının yanında mənə verilən gülü başıma çırpıb dedi ki..."
00:24, Bu gün
Siqaret çəkmə dişlərə necə təsir edir və onun neqativ effektini necə yüngülləşdirmək olar?
00:11, Bu gün
General Heydər Piriyevin Milli Müdafiə Universitetinə rəhbər təyin edilməsi Ordumuza nə verəcək?
23 May 2022 | 23:59
Prezident Brüssel görüşündə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı razılığın əldə olunduğunu bildirib
23 May 2022 | 23:33
Afət Fərmanqızı biznes-ledi oldu: “Həyat yoldaşımın restoranını idarə edirəm...” - VİDEO
23 May 2022 | 23:12
Türkiyə yeni antiterror əməliyyatlarına başlayacaq
23 May 2022 | 23:11
Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğana zəng edib
23 May 2022 | 22:37
"Qadının daxili gözəlliyi yüksək deyilsə, “diqqət çəkmək dozası” nı artırmağa çalışır...”
23 May 2022 | 22:29
"Rusiyanı faşist dövlət adlandırmağın zamanı yetişib..." - Harri Kasparov
23 May 2022 | 21:13
"Azəriqaz"ın növbəti "Açıq mikrofon" aksiyası Astara rayonunda baş tutdu - FOTOLAR
23 May 2022 | 21:01
"MTN işi"ndə şahid: "Mövlam Şıxəliyev bizdən 135 min dollar aldı"
23 May 2022 | 20:35
Nasistlərlə birgə...nasist axtarışında?..  - "Der Spiegel"dən ilginc iddia...
23 May 2022 | 20:24
“Dayanıqlı inkişaf üçün ədalətli, sülhsevər və açıq cəmiyyətləri təşviq etmək” mövzusunda ictimai müzakirələr aparılıb
23 May 2022 | 20:11
Andranik Tevanyan: "Brüssel sui-qəsdinə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır"
23 May 2022 | 19:57
Paşinyan Azərbaycanla sərhədlərin delimitasiyası üzrə komissiyanın yaradılması barədə fərman imzalayıb
23 May 2022 | 19:30
Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə ekspert qrupu yaradılacaq
23 May 2022 | 19:18
Lavrov Paşinyana "yolunuzu azmayın" mesajı göndərdi...
23 May 2022 | 19:08
"Putinin məqsədi dünyada təkcə aclıq törətmək deyil, həm də miqrasiya böhranı yaratmaqdır"
23 May 2022 | 19:05
Bakıda I Türk Dünyası Ədəbiyyat və Kitab Festivalı keçiriləcək
23 May 2022 | 19:04
BDU-da narkomaniyaya qarşı mübarizə ilə bağlı tədbir
23 May 2022 | 19:00
BDU-da “Fizika və astronomiya problemləri” adlı XXII Respublika elmi konfransı
23 May 2022 | 18:57
Abel Məhərrəmovun keçmiş gəlini səfir oğlundan 46 min tələb edir
23 May 2022 | 18:54
Almaniya səfiri Şuşada səfərdədir
23 May 2022 | 18:53
Gəncədə ölmüş heyvan ətini satışa çıxaranlar AŞKARLANDI
23 May 2022 | 18:44
“Caliber” Brüssel görüşlərinin üçüncü raundu haqda: “Nə status, nə “xalq”, nə də “Dağlıq Qarabağ” var” - VİDEO
23 May 2022 | 18:43
Kılıç: “Şuşada keçirilən iclasda əməkdaşlığın gələcək inkişaf planı razılaşdırıldı”
23 May 2022 | 18:41
DİM imtahanda mobil telefon aşkar edilənlərə niyə ikinci şans vermir? - AÇIQLAMA
23 May 2022 | 18:39
Almaniyanın ölkəmizdəki səfiri Şuşada – FOTO
23 May 2022 | 18:38
Polşada Hitlerin gizlətdiyi xəzinə tapılıb
23 May 2022 | 18:31
Ukraynada nümayişə çıxarılan vurulmuş Rusiya hərbi texnikaları - FOTOREPORTAJ
23 May 2022 | 18:25
"Qarabağ klanı"nın ümidinin üstündən XƏTT ÇƏKİLDİ - Xankəndi də, Xocalı da...
23 May 2022 | 18:21
Sertifikasiya: müəllimlərin sınağı, yoxsa “sınmağı”? - RƏYLƏR
23 May 2022 | 18:16
"Köpək uşağı hamısı bahalı maşınlar, villalar almaq üçün xalqı soyub-talayır..."
23 May 2022 | 18:09
Pekində bir məhəllə tamamən karantinə götürüldü - 5 min nəfər
23 May 2022 | 18:05
"Rusiya Ukraynaya qarşı müharibəsinə görə "çox yüksək bədəl ödəyəcək..."
23 May 2022 | 17:57
"Bilmirəm, biz gələcəkdə bu faciəvi nəticələri aradan qaldıra biləcəyik, ya yox...”
23 May 2022 | 17:57
Baş direktor bir qrup birlik əməkdaşını mükafatlandırdı - FOTOLAR
23 May 2022 | 17:55
Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Estoniya parlamentinin spikeri ilə görüşüb
23 May 2022 | 17:48
Öldürdüyü qadının pullarını götürüb sevgilisi ilə Şamaxıya getdi - Təfərrüat
23 May 2022 | 17:42
Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasının təyinatında nəzərə alınacaq müddət artırılır
23 May 2022 | 17:42
“Çin Rusiyanı parçalamağa və bu ərazisinə sahib çıxmağa hazırlaşır” - ŞƏRH
23 May 2022 | 17:34
"Cərimələnən “Muğanbank” yüksək səviyyəli bank sayılmayıb" - Hüquqşünas
23 May 2022 | 17:21
Terrorçuluq və mütəşəkkil transmilli cinayətkarlığa qarşı beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək vacibdir
23 May 2022 | 17:19
Ruslan Əliyev Şəkidə vətəndaşlarla görüşdü - FOTOLAR
23 May 2022 | 17:04
Stalinin “yadigar”ları hər il Bakı sakinlərinə çətinlik yaşadır - ARAŞDIRMA
23 May 2022 | 17:01
Suçiçəyinə yoluxan şəxslər meymunçiçəyinə yoluxa bilərlər? - AÇIQLAMA
23 May 2022 | 16:54
"Mən bunu heç vaxt unutmayacam..." - Rusiyalı zabitdən tükürpədici açıqlamalar
23 May 2022 | 16:49
Sanksiyalara baxmayaraq, rubl niyə möhkəmlənir? - Putindən AÇIQLAMA
23 May 2022 | 16:44
“Poroşenko xahiş etdi ki, Putinlə danışım və o razılıq versin...” - Medvedçuk ifadə verdi
23 May 2022 | 16:44
“Nar” abunəçiləri rəqəmsal xidmət kanallarına üstünlük verir
23 May 2022 | 16:40
“Rusiyadan utanıram” deyib istefa verdi – Lavrov və Putinə sərt ittiham
23 May 2022 | 16:39
Hindistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 24 nəfərə çatıb
23 May 2022 | 16:36
Şeyxin qızı partiya sədri ilə bağlı yenidən məhkəməyə müraciət etdi
23 May 2022 | 16:34
Avtomobildə yanmış meyitləri tapılan kişi və qadın sevgili imişlər - DETALLAR
23 May 2022 | 16:32
Azərbaycanda son sutkada cəmi 2 nəfər koronavirusa yoluxub, ölən olmayıb
23 May 2022 | 16:31
"Mövqeyimizin çox aydın olması Ermənistanın “suyu bulandırmasını" əhəmiyyətsizləşdirir"
23 May 2022 | 16:30
Rusiya Ukraynada üç aya SSRİ-nin Əfqanıstandakı doqquz illik aqibətini yaşadı
23 May 2022 | 16:27
Afətdən Floraya SƏRT SÖZLƏR: “Mən kişini evimə gətirmirəm” - AÇIQLAMA
23 May 2022 | 16:27
Yeni yayılan virusun Azərbaycan dilində yazılış qaydası müəyyənləşib
23 May 2022 | 16:26
Avtomobildə yanmış meyitləri tapılan kişi və qadın sevgili imişlər - DETALLAR
23 May 2022 | 16:22
Qətərin Parisdəki səfirliyində QƏTL
23 May 2022 | 16:21
"Brüsseldə ölkəmizin dəstəklənməsi qalib Azərbaycanın nüfuzunun göstəricisidir"
23 May 2022 | 16:20
"Yalnız bu halda "Türksüz Ermənistan" şüarını başa düşərdim" - Babayan
23 May 2022 | 16:19
"Lotu Quli"nin adından əmisi oğlunu qorxudub 12 milyonunu aldı -TƏFƏRRÜAT
23 May 2022 | 16:15
Azərbaycanlı məktəb direktorları niyə görə İsrailə göndərilir? - Ekspertdən açıqlama
23 May 2022 | 16:12
"Bəziləri deyir ki, hücum edək, Xankəndini də götürək" - Sabiq nazir
23 May 2022 | 16:11
Kitabxanaçılıq-informasiya fakültəsinin tələbələri Milli Kitabxanada istehsalat təcrübəsində
23 May 2022 | 16:04
“O, yeganə insandır ki, yeri qəlbimdə boş qalıb...”
23 May 2022 | 15:59
Ölkənin AZAL problemi: Qiymətlər niyə və hara "uçur"... - ARAŞDIRMA
23 May 2022 | 15:59
"Putin onkoloji xəstəlikdən aldığı müalicə ilə bağlı fəsadlardan əziyyət çəkir" - İDDİA...
23 May 2022 | 15:54
Vüqar Səfərli ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsinə KÖÇÜRÜLDÜ
23 May 2022 | 15:46
“BDU könüllüləri” qrupunun yaradılmasının 3-cü ildönümü qeyd olunub
23 May 2022 | 15:37
“Bacım oğlunun Ukraynada həlak olması doğrudur, özüm isə…” – Rüstəm Muradov
23 May 2022 | 15:33
Gömrük Akademiyası Beynəlxalq Gömrük Universitetləri Şəbəkəsinin (INCU) növbəti vebinarında təmsil olunub
23 May 2022 | 15:33
Bakıda hər kəs bu yol polislərinin nümunəvi addımından danışır - VİDEO
23 May 2022 | 15:30
Ağ Evin Rusiya ilə bağlı QARA PLANı: Məğlub olana kimi dayanmayacaq
23 May 2022 | 15:28
“Ərdoğan bundan öncə də ağır siyasi sınaqların öhdəsindən gəlib…”
23 May 2022 | 15:27
İran-Azərbaycan sərhədində əməliyyat - Saxlanılan var
23 May 2022 | 15:23
Sahibə Qafarova Estoniya parlamentinin sədri ilə görüşüb
23 May 2022 | 15:18
ADAU-da qarşıda duran məsələlərin müzakirəsi ilə bağlı tədbir keçirilib
23 May 2022 | 15:16
BDU-da Alzheimer xəstəliyinin kök hüceyrə ilə müalicəsinə dair seminar
23 May 2022 | 15:10
Zelenskinin intihar xəbərini kim yayıb? – CNN
23 May 2022 | 15:08
Yaxın vaxtlarda Azərbaycan BMT-yə hesabat təqdim edəcək
23 May 2022 | 15:02
“Əgər o xüsusiyyətlər səndə yoxdursa, tamaşaçının sevgisini əldə edə bilməyəcəksən”
23 May 2022 | 15:01
Gömrükçülər üçün “Strateji ticarət və ixrac üzrə nəzarət” mövzusunda təlim keçirilir
23 May 2022 | 14:56
“Şarl Mişelin bəyanatı bir tostdur..." - Tofiq Zülfüqarov
23 May 2022 | 14:51
“Səlimin səhhəti çox pisdir, dünəndən ağlayırıq” - Sabiq nazirin ATASI
23 May 2022 | 14:46
"İlk məşqçim məni görəndə dedi ki, futbolçu olmalısan" - Qurban Qurbanov
23 May 2022 | 14:35
Rusiya geri çəkildi, İran hərəkətə keçdi - Türkiyə ətrafında şok gəlişmə
23 May 2022 | 14:34
Borrell Avropa ordusunun yaradılmasını təklif etdi
23 May 2022 | 14:32
İranda polis zabiti evinin qarşısında güllələndi - FOTO
23 May 2022 | 14:31
Ərdoğan: “Türkiyə NATO müttəfiqlərindən gözlənilən dəstəyi almayıb”
23 May 2022 | 14:30
Bosniya və Herseqovinanın lideri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
23 May 2022 | 14:28
"Putinin ukraynalılara qarşı savaşı Stalinin qolçomaqlara qarşı mübarizəsini xatırladır"
23 May 2022 | 14:28
Zorgenin kadrı – Rut Verner Moskvadan Hitleri öldürmək üçün icazə istəyib
23 May 2022 | 14:25
Ağdam-Əsgəran-Şuşa avtomobil yolu inşa ediləcək
23 May 2022 | 14:21
“Biz də müəyyən risklərə hazır olmalıyıq, çünki...”
23 May 2022 | 14:13
Azərbaycanda “meymun çiçəyi” ilə bağlı epidemioloji vəziyyət yaranacaq? -Professordan AÇIQLAMA
23 May 2022 | 14:09
İranda bina çöküb, ölən və yaralananlar var - VİDEO
23 May 2022 | 14:01
Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız öz soyadlarını asanlıqla dəyişə biləcəklər
GÜNLÜK
23 May 2022 | 11:24
Prezident İlham Əliyev Roma Papasına təbrik məktubu ünvanlayıb
23 May 2022 | 07:45
Rusiyada məktəbli qız Putini "şeytan"adlandırdı və Ukraynaya "azadlıq" dedi...-VİDEO
23 May 2022 | 12:25
Qarabağda rus sülhməramlıların sabiq komandiri yaralandı, bacısı oğlu öldü - FOTO
23 May 2022 | 09:33
Ermənistanlı turist Kəlbəcər rayonunun Kolətək kəndi ərazisində itkin düşüb -DƏQİQLƏŞDİRMƏ
23 May 2022 | 16:54
"Mən bunu heç vaxt unutmayacam..." - Rusiyalı zabitdən tükürpədici açıqlamalar
23 May 2022 | 09:42
Milli Gəlirlər Baş İdarəsinə yeni rəis təyin olunub
23 May 2022 | 13:26
“Son nəfəsində anama dedim ki, səni şəhid nəvələrinin yanına yola salıram...”
23 May 2022 | 09:53
Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 29 200-ə çatıb"
23 May 2022 | 13:38
Ermənilər Qarabağdan tamamilə MƏHRUM EDİLİR - Hər şeyin SONU...
23 May 2022 | 13:09
"I Pyotru Xarkovda arvadını türk paşasının qucağına göndərməyə hayk şirnikləndirmişdi..."
HƏFTƏLİK
23 May 2022 | 11:24
Prezident İlham Əliyev Roma Papasına təbrik məktubu ünvanlayıb
19 May 2022 | 22:24
“Fəxri adı mənə Zeynəb Xanlarova verdirdi, kənd uşağı olduğuma görə mənə dəstək oldu...”
20 May 2022 | 11:09
"Əğər Milli Məclisin müdafiə komitəsinin sədri biz hərbçilərin müdafiəsinə qalxmırsa..."
22 May 2022 | 22:45
Əsgərlər döyüşməkdən imtina edir, "İsgəndər" raketləri qurtarıb, Çin ratsiyaları şifrələmir...
20 May 2022 | 19:19
"Rusiya-1"də qalmaqal: "Gerçəklikdən çıxış etməsək, tarix bizim dərsimizi verəcək..."
21 May 2022 | 00:39
Bakının mərkəzi küçəsində olay - aktyora sillə vurdu, işə polis qarışdı... - FOTOLAR
19 May 2022 | 10:26
“Bizi kənddən çıxarmaq istəsələr, silaha sarılacağıq...”-Laçının kəndindəki Andranik...
17 May 2022 | 21:08
Laçın rayonunun Rusiyanın nəzarətində qalan hissəsində son durum...-ARAŞDIRMA
21 May 2022 | 21:56
SSRİ- nin sonuncu rəhbəri necə yaşayır?
19 May 2022 | 17:52
“Putini kəsdilər və bu, hələ son deyil... -O, artıq Türkiyəyə uçmayacaq...”-VİDEO
AYLIQ
23 May 2022 | 11:24
Prezident İlham Əliyev Roma Papasına təbrik məktubu ünvanlayıb
23 May 2022 | 07:45
Rusiyada məktəbli qız Putini "şeytan"adlandırdı və Ukraynaya "azadlıq" dedi...-VİDEO
23 May 2022 | 12:25
Qarabağda rus sülhməramlıların sabiq komandiri yaralandı, bacısı oğlu öldü - FOTO
23 May 2022 | 09:33
Ermənistanlı turist Kəlbəcər rayonunun Kolətək kəndi ərazisində itkin düşüb -DƏQİQLƏŞDİRMƏ
23 May 2022 | 16:54
"Mən bunu heç vaxt unutmayacam..." - Rusiyalı zabitdən tükürpədici açıqlamalar
23 May 2022 | 09:42
Milli Gəlirlər Baş İdarəsinə yeni rəis təyin olunub
23 May 2022 | 13:26
“Son nəfəsində anama dedim ki, səni şəhid nəvələrinin yanına yola salıram...”
23 May 2022 | 09:53
Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın itkiləri 29 200-ə çatıb"
23 May 2022 | 13:38
Ermənilər Qarabağdan tamamilə MƏHRUM EDİLİR - Hər şeyin SONU...
23 May 2022 | 13:09
"I Pyotru Xarkovda arvadını türk paşasının qucağına göndərməyə hayk şirnikləndirmişdi..."