“Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan camaatının qədim albanlarla əlaqəsi varmı?..”-ARAŞDIRMA
Araşdırma
Oxunub: 2931
14 Jan 2022 | 16:56
“Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan camaatının qədim albanlarla əlaqəsi varmı?..”-ARAŞDIRMA
"Qubadlının Əliyanlı mahalının Başarat və Armudlu kəndlərində alban məbədləri, Qafqaz Albaniyası dövründən qalmış digər abidələr vardır..."
 
“Bu gün təkcə Qazaxıstan Respublikasında 750.000 alban yaşayır...”
 
Moderator.az Milli Kimlik Araşdırmaları Qrupunun üzvü Araz Şəhrilinin özünün “Səfəvilər: paralellər, ehtimallar, həqiqətlər...” əsərindəki faktlar əsasında hazırladığı  “Qafqaz albanları: Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan camaatı” başlıqlı yazısının “Albanlar və alanlar”adlı I hissəsini təqdim edir: 
Cənubi Qafqaz albanları və Şimali Qafqaz alanları... Albanlar azərbaycanlıların və dağıstanlıların, alanlar isə qaraçaylıların, balkarların və osetinlərin əcdadı sayılırlar. Albaniyanın adı əski salnamələrdə Albania (latın), Arianiya (qədim yunan), Arran (ərəb-pars), Aluank (qrabar) və başqa formalarda qeyd olunub. Alaniyanın adı isə qədim mətnlərdə Alania (latın), Allan (ərəb), Alank (qrabar) və digər şəkillərdə göstərilib. Nüfuzlu fransız linqvisti Emile Benveniste (1902–1976) hesab edirdi ki, Alaniya adı qədim pars dilindəki Ariana (Arran?) sözündən törəyib.
 
“Qədim türk dilinin lüğəti” əsərindən («Древнетюркский словарь», город Ленинград, издательство «Наука», 1969, с. 33) bəllidir ki, qədim türk dilində “alanq” sözü “düz” (hamar), “alban” sözü isə “dövlət vergisi” anlamını ifadə etmişdir. Saxa türkləri mərdlik və şücaət kimi keyfiyyətlərə “alban” deyirlər. Monqol dilində isə “alban” sözü “dövlət”, “qanun”, “vergi” mənalarında işlənir.
 
Quba rayonunun Alpan kəndi Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri və Qafqaz Albaniyasının yadigarıdır. Alpan toponimi özündə qədim alban tayfasının adını əks etdirir. Bu tayfa yalnız Azərbaycanda deyil, başqa ölkələrdə də yayılmışdır. Bu gün təkcə Qazaxıstan Respublikasında 750.000 alban yaşayır. Özbək albanları sakau tayfasının, türkmən alpanları isə sakat və təkə tayfalarının tirələridir. Tanınmış tarixçilər – fransız Lui Vivyen de Sen-Marten (1802–1897) və rus Sergey Pavloviç Tolstov (1907–1976) müasir türkmən xalqının təkə və qədim saka xalqının daha tayfalarını eyniləşdirmişlər. Alban və alpan adlı tirələri olan digər iki tayfanın da adlarına diqqət yetirək: sakau və sakat. Xatırladaq ki, Şimali Qafqaz alanları məhz qədim sakaların törəmələri idilər.
 
Azərbaycanın aşağıdakı yer adları da, ola bilsin ki, alan–aluan–alban etnonimi ilə bağlıdır: 
- Ağsu rayonundakı Sanqalan dağı və Sanqalan (sanq–alan–aluan–alban) kəndi;
- Abşeron rayonunun Xırdalan (xırd–alan–aluan–alban) şəhəri;
- Xəzər rayonunun Şüvəlan (şüv–alan–aluan–alban) kəndi;
- Cəlilabad rayonunun Albalan (alp–alan–aluan–alban) kəndi;
- Kəlbəcər rayonundakı İlandağ (alan–aluan–alban–dağ) dağı;
- Zəngilan (zəng–alan–aluan–alban) rayonu;
- Culfa rayonundakı Əlincə (alan–aluan–alban) qalası, Əlincə dağı, Əlincə çayı və İlandağ dağı;
- Ordubad rayonundakı Alangözdağ dağı;
- Füzuli rayonundakı Məngələnata (min, minq–alan–ata) dağı;
- İranın Ərdəbil ostanındakı Savalan (sav–alan–aluan–alban) dağı;
- Qəbələ rayonundakı Savalan dağ silsiləsi və Savalan kəndi;
- Laçın rayonundakı Ağoğlan (ağ alan–aluan–alban) dağı, Ağoğlan çayı, Ağoğlan monastırı, Ağoğlan qalası və Ağoğlan kəndi;
- Sədərək rayonundakı Ağoğlan türbəsi;
- Cəbrayıl rayonundakı Ağoğlan piri;
- Yevlax rayonunun Qaraoğlan (qara–alan–aluan–alban) kəndi;
- Ağdaş rayonunun Qaraoğlan kəndi.
Göstərilən yer adları arasında müəyyən zahiri fərqlərin mövcudluğu onların əksəriyyətinin məhz alan–aluan–alban etnonimi ilə bağlılığı barədə fərziyyəmizi istisna etmir. Zaman və məkan kimi amillərin təsiri altında istənilən söz ilkin mənasını saxlamaqla müxtəlif formalara düşə bilər.
 
Haşiyə: 
 
Bir iddiaya görə, Savalan dağının adı türk dilindəki “saval” (soyuq, sərt hava şəraiti) və fars dilindəki “an” cəm şəkilçisindən ibarətdir. Digər ehtimala əsasən, türk dilindəki “sala” (barmaq) və “bu” (çıxıntı) sözlərindən yaranmışdır. Belə bir fikir də var ki, Savalan dağının adı türk dilindəki “saal” (dağ yalı) sözü ilə əlaqəlidir. Başqa bir fərziyyə isə budur ki, Savalan oronimi avar dilindəki “şabal” (dağ, zirvə, təpə) sözündən törəmişdir. Amma göründüyü kimi, bu izahların hamısı kifayət qədər ziddiyyətlidir. Zənnimizcə, Savalan adının birinci hissəsi qədim türk dilindəki “sav” (aləm, yer) sözü, ikinci komponenti isə alan etnonimidir.
 
Qubadlı rayonunun Əliyanlı mahalının adı da alan etnoniminə bənzərliyi baxımından maraq doğurur. Əliyanlı camaatı qaraçorlu tayfasının bir qolu hesab edilir. Tarixdən bəllidir ki, Qafqaz Albaniyasının Dərbənd şəhərindən Beşbarmaq dağınadək uzanan ərazisinin adı Çor olub. Əliyanlı mahalının Başarat və Armudlu kəndlərində alban məbədləri, Qafqaz Albaniyası dövründən qalmış digər abidələr vardır. Bunları nəzərə alaraq, ehtimal edə bilərik ki, əliyanlı adı, əslində, ilkin alban–aluan–alan adının bir forması, əliyanlı tayfası isə qədim albanların bir nəslidir.
 
Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Qismət Yunusoğlu “Əliyanlı mahalının tarixi irsi və maddi abidələri” adlı məqaləsində yazır: “Pir dağının üstündəki alban məbədi V–VI əsrlərə aiddir. Xalqın qoruyub saxladığı müqəddəs ziyarətgahın uzunluğu 4 metr, eni 3 metr, hündürlüyü 2,5 metr, forması düzbucaqlı, üstü tağbənd şəkilli, materialı daşdan idi. Quzeyindəki giriş qapısının hündürlüyü 1,8 metr, eni 80 sm olardı. İçəridə hər iki divar boyunca 15-ə qədər  taxça  (40–60 sm) və yazısız iki məzar vardı. Başdaşı (60 sm hündürlüyündə) və sinədaşı kobud daşlardan yonulmuşdu. Günəş çıxanda pirin içərisi işıqlanırdı. Qapıdan aşağıda ardıc kollarının dibindən sərin sulu Pir bulağı axırdı, ətrafı çaşır bürümüşdü. Başarat kəndindən 6–7 km cənub-qərbdə, Albalı (alban?) yeri deyilən ərazidə romb formalı, üzərində mixi hərflərinə oxşar yazılar olan 10–15 qəbir daşı (boyu 1,5–2 metr) vardı. Başdaşlarının ortasındakı xaç işarələrindən, künclərindəki qızılgül təsvirlərindən bilinirdi ki, bunlar II–III əsrlər alban mədəniyyətinin nümunələridir. Ətrafda əlliyədək qədim yurd yeri görünürdü”.
 
Müasir türkmənlərin olam və ulam tayfaları, eləcə də salur və yomut tayfalarının alam adlı tirələri alan əsillidirlər. Türkmənistanın bu tayfa və tirələrinin yaşadıqları ərazilərdə Alan qala və Qızıl Alan adlı qədim qalalar olmuşdur. Onu da qeyd etməliyik ki, qaraçaylılar və balkarlar bugün də özlərinə alan deyirlər. Xarəzm alimi Əbu Reyhan Muhəmməd ibn Əhməd əl-Biruni (973–1048) yazır: “Alanların və asların dili xarəzmlilərin və peçeneqlərin dilinə bənzəyir”.
 
(Ardı var...)
 
Müəllif: Milli Kimlik Araşdırmaları Qrupunun üzvü Araz Şəhrili
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
01:17, Bu gün
Türkiyə Ermənistana "böyük qardaş" olacaqmı?
00:03, Bu gün
“Rusiya qoşunlarının hərəkəti ilə bağlı təşvişə əsas yoxdur”
24 Jan 2022 | 23:50
Çin dünyadan nəyi gizlədir? - FOTO
24 Jan 2022 | 23:29
Burkina-Fasoda hərbçilər hakimiyyəti ələ keçiriblər
24 Jan 2022 | 23:25
Fatma Səttarova: “Bu gün həyatımda ən dəyərli hədiyyəni aldım”
24 Jan 2022 | 22:12
Körpəsinə süd verən qadına ərinin dəstəyi sosial mediada gündəm oldu
24 Jan 2022 | 22:10
Ah, İstanbul... - FOTOLAR
24 Jan 2022 | 22:05
"Komanda üzvlərimiz buraxdıqları bu acınacaqlı səhvə görə xalqın nifrətini qazandılar"
24 Jan 2022 | 21:39
Paşinyan: “Ermənistan Azərbaycanla sülh sazişi imzalamağa hazırdır”
24 Jan 2022 | 21:35
DGK sədrinin müavini onlayn seminara qatıldı
24 Jan 2022 | 21:33
Zaur Baxşəliyev koronavirusa yoluxdu
24 Jan 2022 | 21:30
Kişilərin tərəfini saxlayan qadın psixoloq kimdir? - VİDEO
24 Jan 2022 | 21:28
Baş Prokurorluq Eldar Mahmudovun həbsdən çıxan əmisi oğlu ilə bağlı protest verdi
24 Jan 2022 | 20:59
Ekspertlər şirin şeylərə həvəsə asanlıqla üstün gəlməyin sirlərini açdı...
24 Jan 2022 | 20:58
Paşinyan Sarkisyanın istefasına münasibət BİLDİRDİ
24 Jan 2022 | 20:57
Ərdoğan Ukraynaya səfərindən sonra Putinlə görüşə bilər
24 Jan 2022 | 20:54
Şuşadan çörək alıb Bakıya aparan Kamil dayının təəssüratları - VİDEO
24 Jan 2022 | 20:48
Kəlbəcərdə xidmət edən erməni keşişlər Xankəndində mükafatlandırıldı…-FOTO
24 Jan 2022 | 20:31
Zelenski ilə Şarl Mişel arasında telefon danışığı oldu
24 Jan 2022 | 20:11
“Kurtlar Vadisi”nin Şemosu vəfat etdi
24 Jan 2022 | 19:53
Paşinyan Qarabağda su anbarı, su kəməri, ev tikintisinə 290 mln. dollar ayırdı...-VİDEO
24 Jan 2022 | 19:46
Ermənistan polisinin mətbuat xidmətinin keçmiş rəhbəri saxlanılıb
24 Jan 2022 | 19:44
“Nar” Azərbaycan çempionu tituluna sahib oldu - FOTO
24 Jan 2022 | 19:14
“Onlar həyatımızdan oğurladıqları hər ilə, hər günə, hər saata görə cavab verməlidirlər”
24 Jan 2022 | 18:59
Peyvənd olunanların sayı açıqlanıb
24 Jan 2022 | 18:56
"Bu önəmli vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün əlimdən gələn hər şeyi etməyə çalışacağam"
24 Jan 2022 | 18:55
Müəllim peşəsinin nüfuzunun artırılması zəruriliyi önə çəkilibsə...
24 Jan 2022 | 18:50
Azərbaycanda daha 757 nəfər koronavirusa yoluxub, 9 nəfər ölüb
24 Jan 2022 | 18:38
“Ölümdən həm də çox qorxuram...” - Məşhur aktrisanın son müsahibəsi...
24 Jan 2022 | 18:36
Azərbaycan - Türkiyə...
24 Jan 2022 | 18:30
Afrikadan Niderlanda təyyarənin şassisində uçaraq möcüzə nəticəsində sağ qalıb
24 Jan 2022 | 18:27
Zelenski Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə şuralarını toplayır
24 Jan 2022 | 18:24
ABŞ və NATO Rusiyanın tələblərini rədd etdi
24 Jan 2022 | 18:03
Rasim Balayevdən türk aktrisası haqda etiraf: "Bir dəfə Ərzurumda..."
24 Jan 2022 | 18:00
"Sərkisyan uzun illər Britaniyada yaşayıb, istefa səbəbi..."
24 Jan 2022 | 17:53
AFFA Ermənistan Futbol Federasiyası ilə bağlı UEFA-ya müraciət etdi
24 Jan 2022 | 17:48
İlham Əliyevdən 100 yaşlı Fatma Səttarova ilə bağlı SƏRƏNCAM
24 Jan 2022 | 17:47
Məşhur model: “Yetkinlik vaxtı da milyarderlərlə görüşmüşəm”
24 Jan 2022 | 17:38
Almaniyada çalışan azərbaycanlı həkimlərin forumu keçiriləcək
24 Jan 2022 | 17:36
Qarabağ qazisinin "Adını sen koy" kitabının təqdimatı keçirildi - FOTOLAR
24 Jan 2022 | 17:36
Nazir polis polkovnikini yeni vəzifəyə təyin etdi
24 Jan 2022 | 17:35
“Rusiya və Qərb “elmi dairələri” daim Ərsakiləri Azərbaycana, türkə yad  kimi qələmə verib...”
24 Jan 2022 | 17:34
Alimlər az qala 70 il yuyunmayan kişinin "ideal sağlamlığı"na heyran oldular...
24 Jan 2022 | 17:28
AŞPA-nın yeni prezidenti seçilib
24 Jan 2022 | 17:24
Mətanətin keçmiş gəlini: "Deyir, Yasamala gəl, saçlarını yolacam"
24 Jan 2022 | 17:23
Müəllimlər niyə keyfiyyətli dərs keçə bilmir? - Yazı-pozu xəstəliyi
24 Jan 2022 | 17:20
Buraxılış imtahanlarının tarixləri AÇIQLANDI - VİDEO
24 Jan 2022 | 17:07
Bakıda mağazada baş verən oğurluq kameralara düşdü - ANBAAN VİDEO
24 Jan 2022 | 17:04
"İnanmazdım ki, bu qədər pul qazanacam" - VİDEO
24 Jan 2022 | 17:02
Azərbaycanda tələbə müəllimini "peşman etdi" - VİDEO
24 Jan 2022 | 17:00
Putin Aysel Teymurzadəyə və Araşa “Avroviziya” səhnəsində nə deyib? - VİDEO
24 Jan 2022 | 16:53
İsmayıllıda arıçılıq məhsullarının sərgisi olub - VİDEO
24 Jan 2022 | 16:50
İran ABŞ ilə məhbus mübadiləsinə hazır olduğunu bildirib
24 Jan 2022 | 16:49
Sabiq icra başçısı qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunur
24 Jan 2022 | 16:45
Türkiyənin Egey dənizi sahili yaxınlığında güclü zəlzələ baş verib
24 Jan 2022 | 16:44
Tacir Şahmalıoğlu: "Fərhad Bədəlbəyli məni konservatoriyadan qovub" - VİDEO
24 Jan 2022 | 16:39
Rusiyalı ekspert: “Biz Ukrayna ilə müharibə istəmirik”
24 Jan 2022 | 16:37
Karantin müddəti hansı halda uzadıla bilər? - İnfeksionist açıqladı
24 Jan 2022 | 16:34
Almaniya XİN başçısı: "Ukraynada diplomatik fəaliyyətimiz davam edir"
24 Jan 2022 | 16:30
Dəmir yolu stansiyasının hasarına “göz dikən” şəxs saxlanıldı - FOTO
24 Jan 2022 | 16:27
Şuşaya gedən azərbaycanlıları niyə İsa bulağına buraxmırlar? - Açıqlama
24 Jan 2022 | 16:25
Qərb ikiyə bölünür, Kiyev təklənir, Putin güclənir
24 Jan 2022 | 16:23
Rusiya bircə raketlə Ukraynanı belə çökdürəcək – Şok ssenari
24 Jan 2022 | 16:22
Azərbaycanda problemli kreditlər 20%-ə yaxın azalıb
24 Jan 2022 | 16:19
İtkin düşən indoneziyalının qalıqları nəhəng timsahın mədəsində aşkar edildi - DƏHŞƏT
24 Jan 2022 | 16:18
Azərbaycandan Türkiyəyə 1 milyardlıq DƏSTƏK
24 Jan 2022 | 16:15
Milli Məclisdə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbir keçiriləcək
24 Jan 2022 | 16:12
Mədəniyyət Nazirliyindən KVN-lə bağlı AÇIQLAMA
24 Jan 2022 | 16:07
Azərbaycanda amnistiyaya düşən qadın və yeniyetmələrin sayı açıqlanıb
24 Jan 2022 | 15:55
Fransa diasporu Laçınla sərhəddəki kənddə Qarabağ erməniləri üçün  mərkəz açdı...
24 Jan 2022 | 15:49
Almaniyada azərbaycanlı həkimlərin forumu keçiriləcək
24 Jan 2022 | 15:45
3 il əvvəl açılan bağça hələ də istifadəyə verilməyib - SƏBƏB
24 Jan 2022 | 15:43
Xan: “Rusiyanın Azərbaycandan öyrənəcəyi çox şey var” - MÜSAHİBƏ
24 Jan 2022 | 15:40
Hansı məhsullar ƏDV-dən azad olunub?
24 Jan 2022 | 15:39
ADP İdarə Heyətinin növbəti toplantısı keçirilib
24 Jan 2022 | 15:38
TƏBİB-də yeni kadr təyinatı olub
24 Jan 2022 | 15:28
Bayden "Putinin kandarı"nda 5 minədək əsgərin yerləşdirilməsi imkanını götür-qoy edir...
24 Jan 2022 | 15:27
Vəzifəli şəxs Kəmalə Qaramollayevaya ev və maşın hədiyyə edib - VİDEO
24 Jan 2022 | 15:23
“İlk dəfə narkotiki anam mənə verdi” - VİDEO
24 Jan 2022 | 15:18
İran təyyarəsi Füzuli aeroportunda - İLK DƏFƏ
24 Jan 2022 | 15:18
Koronanın gələcək variantları omikrondan daha yoluxucu ola bilər - ÜST eksperti
24 Jan 2022 | 15:13
"Qarabağ" 1 milyon avroya futbolçu alır?
24 Jan 2022 | 15:11
Meksikada qubernatora qarşı iddianı udan jurnalist qadın qətlə yetirildi
24 Jan 2022 | 15:02
FHN əməliyyat görüntüləri yayıb - VİDEO
24 Jan 2022 | 14:54
Azərbaycanın tanınmış idmançısı polis idarəsinin həyətində qarət olundu
24 Jan 2022 | 14:52
Roberto Mançini daha iki braziliyalı futbolçunu İtaliya millisinə cəlb edir
24 Jan 2022 | 14:49
Azərbaycanda karantin müddəti niyə azaldıldı? - SƏBƏB AÇIQLANDI
24 Jan 2022 | 14:49
60 yaşlı kişidən məktəbli qıza əxlaqsız təklif: "Sən atanın canı, gəl..." – Şok təfərrüat
24 Jan 2022 | 14:47
“Vmedia”: “Erməni kilsəsi “Həvari” kilsəsi adlana bilməz” - VİDEO
24 Jan 2022 | 14:43
Bakıda uşaqlarını görməyə gedən şəxs döyülərək öldürüldü
24 Jan 2022 | 14:40
Burkina-Fasoda hərbçilər hakimiyyəti ələ keçirib
24 Jan 2022 | 14:36
Aleksandr Lukaşenko: "Belarusun işğalına imkan vermərəm"
24 Jan 2022 | 14:30
Fikrət Qocanın qızı: “Ruhəngiz Qasımova atamın qadın cildində kişi dostu idi” - MÜSAHİBƏ
24 Jan 2022 | 14:25
İranlı nazir və nümayəndə heyətinin təyyarəsi Füzuliyə endi - VİDEO
24 Jan 2022 | 14:22
“Zəngilanda “Ağıllı kənd” çərçivəsində bir sıra qurumlar, sahibkarlar fəaliyyət göstərir”
24 Jan 2022 | 14:19
Qohumlarından Ronaldonun Corcinası haqda şok sözlər
24 Jan 2022 | 14:17
“Biz haray çəkib etirazımızı bildirəndə, onlar özlərini görməməzliyə vururdu”
24 Jan 2022 | 14:12
Avtomobilini yolun hərəkət hissəsində saxlayanlar 40 manat cərimələnəcək
24 Jan 2022 | 14:09
Gürcüstanın tanınmış azərbaycanlı jurnalisti vəfat edib
24 Jan 2022 | 14:04
Bakı polisi əməliyyat keçirib, daha 11 nəfər saxlanılıb - VİDEO
GÜNLÜK
24 Jan 2022 | 10:47
Sezen Aksu Ərdoğana cavab qaytardı: “Əzə bilməzsən“
24 Jan 2022 | 11:46
Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi Amerikanın bütün müttəfiqlərinə hücum deməkdir... - ŞƏRH
24 Jan 2022 | 12:33
“Hamısı qələt edirlər, başlarını daşa döyürlər"- Müşfiq Abbasovdan tənqidlərə reaksiya
24 Jan 2022 | 11:26
Sərkisyanın istefasının şok səbəbi: “Paşinyan tezliklə Azərbaycanla...”
24 Jan 2022 | 09:16
"ABŞ rəsmiləri Ukrayna ərazilərinin 8 il əvvəl işğal edildiyini unutmalı deyil"
24 Jan 2022 | 07:38
"Prezidentin istefası Ermənistanın xarici siyasətini dəyişməyəcək..."-Rusiya deputatı
24 Jan 2022 | 08:39
Təmizləyici robot oteldən qaçdı və ulduza çevrildi...
24 Jan 2022 | 19:53
Paşinyan Qarabağda su anbarı, su kəməri, ev tikintisinə 290 mln. dollar ayırdı...-VİDEO
24 Jan 2022 | 14:00
"De ki, mənim adım “Şuşa”dır, qəbul edirsən et, etmirsən etmə, çıx gəl..."
24 Jan 2022 | 16:23
Rusiya bircə raketlə Ukraynanı belə çökdürəcək – Şok ssenari
HƏFTƏLİK
19 Jan 2022 | 11:16
"Üç həftəyə Azərbaycanda qırğın günlər başlayacaq" - Vasif İsmayıldan xəbərdarlıq...
22 Jan 2022 | 15:03
Aparıcıdan hamını heyrətləndirən açıqlama: "Döşlərim sərvət dəyərindədir, əllətmirəm" - FOTOLAR
21 Jan 2022 | 14:07
"Laçın dəhlizində qayda müəyyənləşdirmək səlahiyyətini ölü daşıyan rus generalına kim və nə zaman verib?"
19 Jan 2022 | 19:15
“Putin Lavrovu Bakıya göndərəcək, Azərbaycan Süniki işğal edəcək, sonra isə...” - ŞOK SSENARİ
23 Jan 2022 | 15:37
Gəlin bir şilləyə görə toyu ləğv etdi və ertəsi gün öz qohumuna ərə getdi...
23 Jan 2022 | 13:05
"Anar Məmmədxanova "Şuşa"nın adını dəyiş desəydilər..."
23 Jan 2022 | 16:12
Polis "parkovşiklərə" qarşı reydlərə başlayır: "Pul ver" deyənlərdən canımız qurtaracaq...
19 Jan 2022 | 09:04
“Azərbaycanda qaldığım otelə silahlı basqın olmuşdu, qorxsam da geri çəkilmədim”
21 Jan 2022 | 08:05
Qazaxıstan dövlət telekanalı Nazarbayev prospektini keçmiş adı - rus yazıçının adı ilə verdi...
21 Jan 2022 | 18:01
Cavid Qurbanov dünyasını dəyişmiş atasına şeir həsr etdi, xalq şairi həmin şeirə nəzirə yazdı...
AYLIQ
24 Jan 2022 | 10:47
Sezen Aksu Ərdoğana cavab qaytardı: “Əzə bilməzsən“
24 Jan 2022 | 11:46
Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi Amerikanın bütün müttəfiqlərinə hücum deməkdir... - ŞƏRH
24 Jan 2022 | 12:33
“Hamısı qələt edirlər, başlarını daşa döyürlər"- Müşfiq Abbasovdan tənqidlərə reaksiya
24 Jan 2022 | 11:26
Sərkisyanın istefasının şok səbəbi: “Paşinyan tezliklə Azərbaycanla...”
24 Jan 2022 | 09:16
"ABŞ rəsmiləri Ukrayna ərazilərinin 8 il əvvəl işğal edildiyini unutmalı deyil"
24 Jan 2022 | 07:38
"Prezidentin istefası Ermənistanın xarici siyasətini dəyişməyəcək..."-Rusiya deputatı
24 Jan 2022 | 08:39
Təmizləyici robot oteldən qaçdı və ulduza çevrildi...
24 Jan 2022 | 19:53
Paşinyan Qarabağda su anbarı, su kəməri, ev tikintisinə 290 mln. dollar ayırdı...-VİDEO
24 Jan 2022 | 14:00
"De ki, mənim adım “Şuşa”dır, qəbul edirsən et, etmirsən etmə, çıx gəl..."
24 Jan 2022 | 16:23
Rusiya bircə raketlə Ukraynanı belə çökdürəcək – Şok ssenari