“Erməni ideoloqlar fitnəkarlıqla fars və türkdilli millətləri qarşı-qarşıya qoymağa cəhd ediblər...”
Oxunub: 4054
19 Oct 2021 | 13:15
“Erməni ideoloqlar fitnəkarlıqla fars və türkdilli millətləri qarşı-qarşıya qoymağa cəhd ediblər...”
“Onlar müsəlmanlar-türklərə qarşı törətdikləri bəşəri cinayətdən cəzasız qurtarmaq üçün iranlılardan yararlanmaq istəyir, «iki müsəlman ölkəsi olan Türkiyə ilə İranı qarşı-qarşıya qoymağa çalışır...”
 
“Obyektivlik naminə qeyd edək ki, İranda müsəlman-türk həmrəyliyinə diqqət yetirən dərin düşüncəli xadimlər də olmuşdur...”
 
Moderator.az aktuallığını nəzərə alaraq  BDU-nun  Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Boran Əzizin “İranın erməni sevgisi” adlı araşdırma məqaləsini oxucuların müzakirəsinə buraxır:
 
 
"....M.B.Məmmədzadə erməni rəhbərlərinin tarixi təhrif edərkən yol verdikləri səhvləri onların öz yazıları vasitəsilə ifşa edir. Erməni ideoloqları və yazarları bildirirlər ki, ermənilərin İrana, “sədaqət və fədakarlıqla” xidmət etmələrininın əvəzində İran hökuməti də onlara nəinki daxildə imtiyazlar, güzəştlər vermiş, hətta erməniləri xaricdə də himayə etmiş, bacardığı qədər müdafiə etmişdir.  Ermənilər həmişə onları himayə edən, maddi və mənəvi dəstək verən,bu səbəbdən nökər kimi  qulluq etdikləri ağalara – ingilis və ruslara da lazım gələndə, işlərinə yarayanda arxa çevirməyi bacarmışlar. Etdikləri qırğınların, yandırdığı evlərin, məhv etdikləri mədəniyyət ocaqlarının başqası tərəfindən həyata keçirildiyini söyləməkdə «mahir» olan «yalançı, fitnəkar Erməni rəhbərlərinin» fikirlərini ifadə edən «Droşaq» iddia edirdi ki, guya «1894-1896-cı illərdə Van və Ərzurum vilayətlərində ermənilər qətliam edilərkən dost rus konsulları erməni mühacirlərini osmanlı cəlladlarına təslim edərkən ingilis konsulu erməniləri türk torpaqlarına hədəf etdirdiyi zaman qardaş İran millətinin konsulları idi ki, erməni millətinin mühafizəsini və erməni bədbəxtlərinin qətliamdan xilasını düşünürdülər» (1, 14). Onlar iddia edirdilər ki, hətta 1914-1915-ci illərdə alman və ABŞ konsullarından daha çox İran konsulları erməni millətini himayə etmişdi... 
 
 
Obyektivlik naminə qeyd edək ki, İranda müsəlman, türk həmrəyliyinə diqqət yetirən dərin düşüncəli xadimlər də olmuşdur. Məhz bu fikirdə olanların əməyi sayəsində 1918-ci ilin martında ermənilərin və bolşeviklərin qətlə yetirdikləri müsəlmanların cəsədlərinin, yandırdıqları evlərin, dağıtdıqları məscidlərin yanında müsəlmanlara –türklərə köməyə gəlmiş İran konsulunun çəkilmiş şəkilləri var. (6,34-36,38,40-41).
 
Erməniləri idarə edənlərin iddialarına görə, İranın ermənilərə  köməyi siyasi fikirlərdən irəli gəlməyib «qardaşlıq və  qandaşlıqdan» doğmuşdu. Guya məhz bu qandaşlığın nəticəsi imiş ki, İran Gürcüstan və Azərbaycan respublikalarından əvvəl Ermənistanın müstəqilliyini tanımış, İrəvana səfir təyin etmişdi...
 
 
Bütün bu «səmimi, dostluq və qardaşlıq» haqqında riya dolu sözlərdən, belə demək mümkünsə, hazırlıqdan sonra onlar əsil məqsədlərini açmağa başlayır. «Droşaq» qəzetinin yazdığına görə, ermənilərlə İran arasında səmimi əlaqələr irq və qardaşlıqdan da çox «…bu iki milliyyəti birləşdirən, tarixlərini müştərək bir şəklə salan həqiqi mənafe olmuşdur» (1, 14).
 
M.B.Məmmədzadə bu iki millətin birləşdirən ümumi mənafeləri «Droşaq»dakı yazılar əsasında geniş təhlil etmişdir. Ermənilərin regionunun iki böyük dövlətin, millətini qarşı-qarşıya qoymaq niyyəti «Droşaq»da açıq şəkildə verilmişdir. «Bu iki milləti daima bir xarici düşmən təhdid etmişdir. Müştərək və ümumi bir düşmən bu iki millətin həyat işığını keçirməyə səy etmiş və bununla bu iki milləti birləşdirmişdir. Bu düşmən də türk milllətidir» (1, 14-15)...
 
Göründüyü kimi, ermənilər «panariyanizm», «paniranizm» haqqında “yüksək” fikirlərdən, bunlara daxil olan millətlərin «səmimi və etibarlı dostluğundan», bunu doğuran şərtlərdən sonra bu millətlərin guya gələcəkdə «xoşbəxt» yaşamasına mane olan amilləri, türk millətini və onların birliyini düşmən obrazındı göstərmişdir...
 
Ermənilərin sərsəm iddialarına görə, iki dünya, iki mədəniyyət mövcud olmuşdur. Onlardan biri, guya mədəniyyət beşiyi olan və hələ də bu mövqeyi qoruyub saxlayan erməni və İran dünyasının mədəniyyəti, «…digəri də vəhşi, mədəniyyət düşmənliyini və barbarlığı təmsil edən türk dünyası» (1, 15).
 
Erməni ideoloqları iddia edir ki, bir-birindən fərqli bu iki dünya, mədəniyyət, dünyagörüşü arasındakı dərin uçurum ziddiyyətlərin artmasına və sonda «İran-Turan» müharibələrinə gətirib çıxarmışdır. Bu müharibələri Hörmüz ilə Əhriman arasındakı mübarizə ilə müqayisə edən ermənilər utanmadan, həya etmədən iddia edirlər ki, «…türklər daima qaranlığı, barbarlığı, iranilərlə ermənilər isə azadlıq və mədəniyyəti təmsil edirlərmiş» (1, 15).
 
Bütün bunlardan sonra «Droşaq» oxucularına «bu müharibə bitmişdirmi?» deyə bir sual ünvanlayır və özü də «xeyir, indi də davam edir» deyə cavab verir. Farsları və etnik baxımdan onlara yaxın olan digər millətləri öz tərəflərinə çəkmək üçün ermənilərin növbəti yalanına elmi don geyindirməyə çalışıb bildirilər ki, «Türklər İranın Xorasan, Mazandaran və Azərbaycanını, Anadolu və Ermənistanı istila etmiş, ariyan qövmünün vətənlərinə sahib olmuşlardır və bu istila fars və s. ariyan millətlərinin əsrlərlə mədəniyyətdən geri qalmalarına səbəb olmuşdur»(1,16)...                                                                                                                                                 
 
Ermənilər  göstərirlər ki,  fars ilə erməninin müştərək bir düşməni vardır ki, bu da türklərdir. Bu millətlərin sağ qalmaq üçün qarşılarında bir vəzifəsi vardır. Bu da onları məhv etmək olmalıdır. M.B.Məmmədzadə çox böyük peşəkarlıqla ermənilərin öz yazdıqları əsasında türklərə qarşı həyata keçirdiyi soyqırıma necə ideoloji don geyindirməyə çalışdıqlarını açıb göstərə bilmişdi. İnsanlar arasında fitnəkarlıq, şübhə toxumu səpməkdə, onları qarşı-qarşıya qoymaqda mahir olan ermənilər növbəti yalan, olmayan bir layihə haqqında danışaraq göstərirlər ki, «türklər Türkiyə ilə Azərbaycanın, İstanbul ilə Təbriz və Bakının birləşməsinə mane olan ermənilər ilə kürdləri aradan qaldırmaq planını tətbiq  edirmişlər»(1,16-17)...   
         
Onların iddialarına görə, guya türklər bununla kifayələnməyib gələcəkdə Azərbaycanla birləşib Zəncana qədər İran Azərbaycanına sahib olmaq üçün də plan hazırlayaraq onu reallaşdırmaq istəyir. Bu siyasəti yerinə yetirərkən guya Türkiyə türkləri kimi Azərbaycan türkləri də “eyni metodla fars millətinə mənsub kürd, tat və talışları türk olaraq göstərir, onların milli şüurdan məhrumiyyətlərindən sui-istifadə, azərbaycanlılar dəxi fars ünsürlərini türkləşdirmişdilər.  Mümkün imiş ki, türklər İran içərisindəki digər fars qövmlərinə dəxi təsir edərək iranilik vəhdətini pozsunlar” (1,17).                                                                                
 
Ermənilər adımı sənə qoyum, səni də yana-yana prinsipinə ustalıqla əməl edərək Güney Azərbaycanda müsəlman türk əhalisinə qarşı törətdikləri vəhşilikləri, soyqırımı ört-basdır etməyə cəhd edərək yazırdılar ki, «…bu məqsədlə də türklər Xoy, Maku ətrafının ermənilərini qətliam ilə aradan qaldırmaq istəmişlərmiş»(1, 17).
 
Ermənilər əsil məqsədlərindən birini bundan sonra açır. Maraqlıdır ki, bununla türklərə qarşı soyqırımı həyata keçirdiklərini faktiki etiraf etmiş olurlar. Digər tərəfdən, guya bütün türklər birləşərək İran irqinə daxil olan millətlərə, o cümlədən ermənilərə qarşı belə siyasət həyata keçirmək istədikləri üçün bu millətlər birləşməyə, qabaqlayıcı tədbirlər görməyə məcburdur. Bu səbəbdən erməni ideoloqları uydurduqları «…xəyali təhlükələrə qarşı təklif edir ki, «necə ki, ariyan millətinin qaniçici düşmənləri çalışırlarsa, biz də o vasitə ilə müxtəlif ariyan irq və millətlərin ittihad və ittifaqını vücuda gətirməli və bu yol ilə turanlıların əməliyyatını nəticəsiz buraxmalıyıq» (1, 17).
 
Özlərinə regionda arxa axtaran ermənilər müsəlmanlar-türklərə qarşı törətdikləri bəşəri cinayətdən cəzasız qurtarmaq üçün iranlılardan yararlanmaq istəyir, «iki müsəlman ölkəsi olan Türkiyə ilə İranı qarşı-qarşıya qoymağa çalışır. Ankara turanizmin mənbəyi və mərkəzi olduğu kimi Tehran və ya İsfahan da ariyan nəslinin qardaşlıq və ittihad mənşəyi, iranizmin mərkəzi olmalıdır. Türk dövləti qüvvətli isə gərək maddi, gərək mənəvi nöqteyi-nəzərindən İran dəxi qüvvətli ola bilər. Osmanlı torpağı geniş isə İran dəxi onun üç misli böyük ola bilər» (1, 17)...
 
Ermənilər bu məkrli hiyləgər məqsədlərini reallaşdırmaq üçün İran irqinə daxil olan millətlərin «Ariyan ocağı» və «Ariyan mərkəzi» təşkil etmələrini təklif edir. «Məhz bu mərkəz və ocaq ətrafında nəcib fars və iranilər, cəngavər və açıqgöz ermənilər, əfqan və hindistanlılar və tamam ariyan irqindən millətlər toplanmalı və birləşməlidirlər. Turanizmin ətraf və içərisində bu surətlə ariyanzim ocaqları vücuda gətirməliyik» (1, 18).
 
Beləliklə, M.B. Məmmədzadənin ermənilərin iç üzünü ifşa edən bu dəyərli əsərin təhlilindən aşağıdakı nəticələr hasil olur:
 
1. Ermənilər Güney Qafqazda – o cümlədən Şimali, Qərbi Azərbaycanda, həmçinin indi İranda yerləşən Cənubi Azərbaycanda yaşayan müsəlman-türk əhalisinə qarşı soyqırım həyata keçirdiyini etiraf etmişlər. M.B.Məmmədzadə bu etirafı ermənilərin öz yazıları əsasında üzə çıxardığı üçün «Ermənilər və İran» əsəri olduqca qiymətli mənbə hesab olunmalıdır.
 
2. Böyük dövlətlərin köməyi ilə müsəlman-türk əhalisinə qarşı soyqırım törədən ermənilər istifadə edildikdən, işlərini yerinə yetirdikdən sonra himayədən məhrum olduğu üçün regionun digər nüfuzlu müsəlman dövləti İranın ağuşuna atılmaqla cəzadan canını qurtarmaq niyyətində olmuşdur. 
 
3. Bu məqsədlə onlar hiyləgərliklə «paniranizm» və ya «panariyanizm» nəzəriyyəsindən bəhrələnmək niyyətində olmuşdur.
 
4. Erməni ideoloqları hiyləgərlik və fitnəkarlıqla İran və Türkiyə dövlətlərini, fars və türk dilli millətləri qarşı-qarşıya qoymağa, aralarında dərin nifrət hissi aşılamağa, uçurum yaratmağa cəhd etmişlər.
 
5. Erməni millətçilərinin özlərinə məxsus hiyləgərliklə apardıqları təxribatçı təbliğatın kökündə İranı istəmək deyil, Panariyanizm bayrağı altında sərsəm Böyük Ermənistan işinə İranı da cəlb etmək niyyəti dayanmışdı.
 
6. Beləliklə, türklərə qarşı soyqırım törətdiklərini etiraf edən erməni rəhbərləri, ideoloqları bu cinayətlərinə, vəhşiliklərinə haqq qazandırmaq üçün təcavüzçü, təxribatçı mahiyyətli ideoloji “əsas”lar işləyib hazırlamışlar.                                                                                              
 
7. İranın erməni sevgisi və onlara himayədarlığı təsadüfi olmayıb düşünülmüş məkrli siyasətin nəticəsidir.
 
8.  İranın belə hərəkətləri, onların müsəlman həmrəyliyi, şiələrin himayədarı olmaları haqqındakı sözləri təbliğat xarakterli olub  əsl məqsədlərini gizlətməkdən, siyasi məqsədlərini pərdələməkdən başqa bir şey deyil..."
 
    Boran Əziz,  BDU-nun  Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru                             
 
İstifadə olunmuş ədəbiyyat:          
 
1. Məmmədzadə  M.B. Ermənilər və İran. B., 1993, Azərnəşr, 42 s. 
2. Aziz. B. Mart faciasından Hocalıya Azerbaycanda ermenilerin türk soykırımı. İstanbul, 2013, İQ Kültür sanat yayıncılıq. 263 s.
3. Əziz B. Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri tarixi. B., 2010, Səda, 263 s.
4. Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə, I cild, B.. 2004, Lider, 440 s.
5. Onullahi S. Erməni millətçiləri və İran. Bakı: Maarif, ABU, 2002, 92 s.
6. Rüstemova –T.S.A. 1918. Azerbaycanlılara yapılan katlilamlar fotoqraf ve belgelerle (rusca, ingiliscə və türkcə). B.: Kismet, 2012, 208s.
7. Aziz B. Turkish massacre realized by the Armenians in Azerbaijan in XX century (1918-1992), Bochum, 2015, 255 p. 
8. Əziz B.Güney Azərbaycanda ermənilərin törətdiyi türk soyqırımının ideoloji əsaslarının ifşası M.B.Məmmədzadənin əsərində.31Mart-Tariximizin faciəli səhifəsi.Beynəlxalq konfransın materialları.B.,2019,s.185-200. 
 
  
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
14:51, Bu gün
Gədəbəy sakini qardaşı arvadını qamçı ilə döydü – Təfərrüat
14:48, Bu gün
Pensiya və maaşlarda nə qədər artım olacaq? - YENİ AÇIQLAMA
14:44, Bu gün
Gəncədə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi olub, ölənlər var - FOTO
14:35, Bu gün
Qadın sonsuzluğunu müalicə edərək 50 yaşında ilk övladını dünyaya gətirdi - MARAQLI
14:22, Bu gün
Rusiya hücum etsə, kəməri bağlayın - Manfred
14:20, Bu gün
İranda mollanın qulağı kəsilib
14:02, Bu gün
50 nəticənin ulu nənəsi 100 illik yubileyini qeyd edib və uzunömürlülüyün sirlərini açıb...
13:43, Bu gün
Baytar olmaq istəyirdi, saray gəlini oldu - FOTOLAR
13:36, Bu gün
Türk polkovnik sərhəddəki təxribatların şifrəsini açdı
13:33, Bu gün
İntihar edən polis rəisinin yerinə - Təyinat
13:29, Bu gün
Toyda səslənən yüksək musiqidən 63 toyuq ürək tutmasından tələf olub
13:17, Bu gün
Yalnız blyuz oxumayan madmuazel... - Patrisiya Kaas haqqında 7 FAKT
13:08, Bu gün
İbrahim Rəisinin 100 günü: Üçtərəfli qaz müqaviləsi Azərbaycanla əlaqələrə necə təsir etdi?
13:04, Bu gün
Göygöldə qadın itkin düşüb
13:02, Bu gün
Hərbçilər səhvən mülki vətəndaşları güllələdi: 14 ölü
12:55, Bu gün
Aytəndən İradə İsaqa cavab: “Peşəkarlıq kəllə sümüyünün içində olan beyindən gəlir..."
12:32, Bu gün
İranın nüvə sazişi üzrə danışıqlar dalana dirənib... - Tehran tələbləri sərtləşdirir - ŞƏRH
12:08, Bu gün
Gəncədə hamilə qadın dərmandan zəhərlənib
11:53, Bu gün
Sabah hava küləkli keçəcək, duman olacaq
11:52, Bu gün
Rusiyada kömür şaxtasında xəsarət alanların sayı 106 nəfərə çatıb
11:51, Bu gün
O, əslində həmişə belə olub: Çəkdiyi zəhmətdən minlərin həyat yoluna işıq salan rəhbər...
11:44, Bu gün
Yeni dünya nizamı: Savaşlar, qadınların səlahiyyəti və əbədi dünyaya aparan yol...
11:29, Bu gün
İlk dəfə dinozavr sürüsünün qalıqları tapıldı
11:26, Bu gün
Astarada 22 illik məscid niyə bağlıdır?
11:10, Bu gün
3 səfirin Qarabağa gecikmiş səfərinin PƏRDƏARXASI
11:06, Bu gün
Belluççi Türkiyəyə gəlir: Bunları istədi...
11:04, Bu gün
İranda pilotsuz təyyarə qəzaya uğrayıb
10:46, Bu gün
“Qaraheybət” şəhidi Elmir Həsənovun atası: “Onun bu arzusunu biz həyata keçirəcəyik”
10:44, Bu gün
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib - VİDEO
10:43, Bu gün
Bakı metrosunda həyəcanlı anlar - Sərnişin qatar yoluna düşdü
10:32, Bu gün
Qənirə Paşayeva və Mixail Zabelin şəhid Denis Əliyevin ailəsini ziyarət edib
10:15, Bu gün
Qubada istirahət mərkəzində yanğın olub
10:13, Bu gün
Sabirabadda yaşadığı ünvanı tərk edən iki COVID-19 xəstələri saxlanılıb
10:12, Bu gün
Lavrovla Blinken arasında MÜBAHİSƏ: Dinc nümayişçiləri kim atəşə tutub?
10:07, Bu gün
Novxanıda kişi həyat yoldaşını bıçaqlayıb
10:05, Bu gün
Saatlıda yaşadığı ünvanı tərk edən COVID-19 xəstəsi aşkarlanıb
09:55, Bu gün
"Bu xəritələr Ermənistanı “mina terrorunun memarı” titulundan xilas edə bilməz..."
08:29, Bu gün
Fiziki imkanları məhdud bir qrup gənc rəssamın "Sərhədsiz sənətkarlıq” adlı sərgisi keçirilib
00:05, Bu gün
ABŞ ordusu Suriyadakı "Əl-Qaidə" liderini PUA ilə hədəfə aldığını açıqladı
00:01, Bu gün
Ərdoğanı daha 20 il prezident edəcəyik - Kurum
04 Dec 2021 | 23:56
Xocavənddə zərərsizləşdirilən erməninin meyiti təhvil verildi
04 Dec 2021 | 23:54
Qarabağda daha bir erməni hərbçinin qalıqları TAPILDI
04 Dec 2021 | 23:01
İranın nüvə obyekti yaxınlığında PARTLAYIŞ
04 Dec 2021 | 23:00
Ukraynaya məxsus helikopter Belarus sərhədini pozdu
04 Dec 2021 | 22:40
Mixail Saakaşvili azərbaycanlılara müraciət edib
04 Dec 2021 | 22:27
Qazilərimiz ilk dəfə olaraq qış idman növləri üzrə məşqlərdə iştirak ediblər - FOTO
04 Dec 2021 | 22:23
İbarhim Kalın: “Ərdoğan Putinlə Zelenski arasında dialoq təşkil edə bilər”
04 Dec 2021 | 22:21
Ərdoğanın mitinqində bombalı hücumun qarşısı son anda alınıb
04 Dec 2021 | 21:23
Medvedev yenidən “Vahid Rusiya”nın sədri oldu
04 Dec 2021 | 21:22
Təhvil verilən erməni hərbçilərin adları açıqlandı
04 Dec 2021 | 20:43
Putinlə Baydenin görüş vaxtı açıqlandı
04 Dec 2021 | 20:43
"Xocalı soyqırımını törətmiş Ermənistan o xəritələri yalnız məcbur edilərək verə bilər"
04 Dec 2021 | 20:38
Qənirə Paşayeva "Sənət sərhəd tanımır” adlı konsert proqramında çıxış edərək cəmiyyətə çağırış səsləndirib - FOTO
04 Dec 2021 | 19:50
Əsgərimizin zərərsizləşdirdiyi erməninin hərbçi olduğunu sübut edən FOTO
04 Dec 2021 | 19:37
Mövlud Çavuşoğlu: “Bir sıra NATO dövlətləri Türkiyənin PUA-larını almaqda maraqlıdır”
04 Dec 2021 | 19:05
Sahil Babayev məşhur teleaparıcının oğlunu vəzifəyə təyin etdi - FOTO
04 Dec 2021 | 18:57
Ermənistan işğaldan azad olunan digər ərazilərin mina xəritələrini Azərbaycana verib - RƏSMİ
04 Dec 2021 | 18:56
Rusiya Xəzəryanı ölkələrin hərbi gücünün zəiflədilməsinə çalışır - ŞƏRH
04 Dec 2021 | 18:52
Ukraynaya məlum olandan xeyli çox “Bayraktar” göndərilibmiş...
04 Dec 2021 | 18:47
Azərbaycan 10 erməni hərbçini Ermənistan tərəfinə verib - RƏSMİ
04 Dec 2021 | 18:34
“1-ci Qarabağ savaşında döyüşsəm də oğlum kimi şəhidlərin qanı hesabına torpaqları aldıq”
04 Dec 2021 | 18:32
“İcra başçısı işləyəndə xahişimlə Kəlbəcərə bir maşın silah  göndərdi...”- Şahlar Əsgərov
04 Dec 2021 | 18:13
"Şəhid ailələrinə və qazilərə göstərilən dəstəyin gələcəkdə də davam edəcəyi şübhəsizdir"
04 Dec 2021 | 18:02
Arman Tatoyan yolun sonuna çatdı – Ermənistanın yeni ombudsmanı...
04 Dec 2021 | 17:57
Ermənistanda sabiq polis rəisi həbs edilib
04 Dec 2021 | 17:07
Daşkənddə “Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvai yaradıcılığı ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib
04 Dec 2021 | 17:04
“O, həqiqəti çəkinmədən hər kəsin üzünə açıq deməyi bacaran insan idi...”-Asya Manafova
04 Dec 2021 | 16:55
Azərbaycanda 16 yaşlı qız onunla intim əlaqədə olan şəxslərdən birini seçdi: “Ailə quracam”
04 Dec 2021 | 16:53
Türkiyə hərbçilərini Liviyadan hansı şərtlə çıxara biləcəyini açıqlayıb
04 Dec 2021 | 16:51
“Saakaşvili sizə lazım deyilsə, onu bizə qaytarın, Ukraynaya lazımdır” - Xanımından Gürcüstana ÇAĞIRIŞ
04 Dec 2021 | 16:48
Azərbaycan və Ukraynanı ortaq keçmişdən daha çox uğurlu gələcək birləşdirir - Ali Radanın spikeri
04 Dec 2021 | 16:46
Buster doza ilə vaksin olunanların sayı 1 milyona çatır
04 Dec 2021 | 16:44
Bu gün neçə nəfər yoluxub?
04 Dec 2021 | 16:13
“Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan aptek şəbəkəsinə görə dünyada birinci yerdədir...”
04 Dec 2021 | 16:09
Mərhum jurnalistin xanımı: “Kaş Elnurun son halını görməyəydim” - FOTO
04 Dec 2021 | 16:07
Taliban lideri imzaladı - Əfqan qadınlarla bağlı şok qərar
04 Dec 2021 | 16:05
Əziz Səncər Şuşaya səfər edib - FOTO
04 Dec 2021 | 16:01
Zərdabda evdə toy edənlər məsuliyyətə cəlb edildi
04 Dec 2021 | 15:58
Rəsul Quliyev Azərbaycana gəlmək istəyir - Açıqlama
04 Dec 2021 | 15:25
“Həmin məmurlar özlərini düzəldib nöqsanları aradan qaldırmasalar, cəzaları veriləcək”
04 Dec 2021 | 15:20
Brüssel görüşü öncəsi təxribatlara fürsət verilməməlidir - Hələ qarşıda 10 gün var...
04 Dec 2021 | 14:59
Gömrük əməkdaşları "Yaşıl Marafon" ağacəkmə tədbirlərində iştirak ediblər - FOTO
04 Dec 2021 | 14:59
Ayın şimal üfüqündə kubşəkilli “sirli ev” göründü...
04 Dec 2021 | 14:57
Göygöldə 100-ə yaxın sakini olan kənd internetsiz qalıb - VİDEO
04 Dec 2021 | 14:55
İlham Əliyev Tailand Kralını təbrik edib
04 Dec 2021 | 14:54
Azərbaycandan Rusiyaya pomidor və alma tədarükünə icazə verildi
04 Dec 2021 | 14:46
Prezident “Azərbaycan Sənaye Korporasiyası” barədə sərəncam imzalayıb
04 Dec 2021 | 14:33
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqəsi elan etdi
04 Dec 2021 | 14:16
Azərbaycan Ordusunun komando hərbi hissəsində taktiki təlim keçirilib - VİDEO
04 Dec 2021 | 14:11
Qənirə Paşayeva Vətən Müharibəsinin qazisi, mayor Tərlan Babayevlə görüşüb
04 Dec 2021 | 14:02
Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin görüşü niyə olmadı?
04 Dec 2021 | 14:00
“Caliber”: “Moskvada Qarabağ üçün Donbas ssenarisini kim hazırlayır?” - VİDEO
04 Dec 2021 | 13:39
Sima Yaqubova Mediasiya Şurasının İdarə Heyətinin üzvü seçilib
04 Dec 2021 | 13:33
Sosial Xidmətlər Agentliyinin dəstəyi ilə icra olunan sosial reabilitasiya layihəsinə 6200 uşaq cəlb edilib
04 Dec 2021 | 13:29
“Taksi sürücüsünün müştəriyə çay təklif etməsi heç bir hüquqi məsuliyyət yaratmır“
04 Dec 2021 | 13:22
"Azərbaycanda yeni səhiyyə sisteminin qurulması vacibdir"
04 Dec 2021 | 13:16
Ərdoğan "Türkiye" brendi ilə bağlı qərar imzalayıb
04 Dec 2021 | 12:43
Varşava və Berlin arasında münasibətlər qızışır: Kaçinski dördüncü reyx haqqında danışdı...
04 Dec 2021 | 12:38
Şəhidimizin xərçəngə tutulan anası dünyasını dəyişdi - FOTO
04 Dec 2021 | 12:35
“Atamı Heydər Əliyev kimi düşünən ikinci bir dostu olmayıb” - Məşhur neftçinin qızı
GÜNLÜK
04 Dec 2021 | 16:13
“Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan aptek şəbəkəsinə görə dünyada birinci yerdədir...”
04 Dec 2021 | 15:20
Brüssel görüşü öncəsi təxribatlara fürsət verilməməlidir - Hələ qarşıda 10 gün var...
04 Dec 2021 | 18:32
“İcra başçısı işləyəndə xahişimlə Kəlbəcərə bir maşın silah  göndərdi...”- Şahlar Əsgərov
04 Dec 2021 | 15:25
“Həmin məmurlar özlərini düzəldib nöqsanları aradan qaldırmasalar, cəzaları veriləcək”
04 Dec 2021 | 17:04
“O, həqiqəti çəkinmədən hər kəsin üzünə açıq deməyi bacaran insan idi...”-Asya Manafova
04 Dec 2021 | 18:34
“1-ci Qarabağ savaşında döyüşsəm də oğlum kimi şəhidlərin qanı hesabına torpaqları aldıq”
04 Dec 2021 | 16:55
Azərbaycanda 16 yaşlı qız onunla intim əlaqədə olan şəxslərdən birini seçdi: “Ailə quracam”
04 Dec 2021 | 18:47
Azərbaycan 10 erməni hərbçini Ermənistan tərəfinə verib - RƏSMİ
04 Dec 2021 | 20:43
"Xocalı soyqırımını törətmiş Ermənistan o xəritələri yalnız məcbur edilərək verə bilər"
04 Dec 2021 | 16:51
“Saakaşvili sizə lazım deyilsə, onu bizə qaytarın, Ukraynaya lazımdır” - Xanımından Gürcüstana ÇAĞIRIŞ
HƏFTƏLİK
02 Dec 2021 | 07:55
"Dünən İrəvandan Bakıya təyyarə uçub - çoxlu sayda əsir gətirilməlidir..."
03 Dec 2021 | 14:07
"İşdən çıxarılmağım mənim üçün sürpriz oldu"
04 Dec 2021 | 10:06
Polkovnik erməniləri xəbərdar etdi: “Gəlirik, qanunsuz yerləşdiyiniz yurdlarımızdan çıxın!..”
02 Dec 2021 | 12:00
Petrosyan: "Qarabağ bitdi, Bakı ilə razılaşmaq lazımdır!" - VİDEO
01 Dec 2021 | 19:08
“Ermənilər Ağdamı Ermənistana daşıdığı kimi, o da  Ağdərənin varını-yoxunu Dərbəndə daşıdı...”
29 Nov 2021 | 08:30
Erməni şirkəti Tərtərin bu kəndində qızılımızı çıxarmaqda davam edir?..-FOTOLAR+VİDEO
30 Nov 2021 | 21:58
"Nəcməddin Sadıkov rusca dedi ki, sizə nifrət edirəm və Azərbaycanca da danışmayacam...”
04 Dec 2021 | 10:57
“Orada Ermənistanla sərhədə dair 1 sm-də 10 m dəqiqliklə xəritələr var”– ANONİM EKSPERT
03 Dec 2021 | 09:35
Paşinyan tərəfdarları ilə gecə yarıyadək iclas keçirdi... - Nələr müzakirə olundu?..
30 Nov 2021 | 09:20
Natiq, 1 nara görə ayaq itirib əlil olmağa dəyərdimi?
AYLIQ
04 Dec 2021 | 16:13
“Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan aptek şəbəkəsinə görə dünyada birinci yerdədir...”
04 Dec 2021 | 15:20
Brüssel görüşü öncəsi təxribatlara fürsət verilməməlidir - Hələ qarşıda 10 gün var...
04 Dec 2021 | 18:32
“İcra başçısı işləyəndə xahişimlə Kəlbəcərə bir maşın silah  göndərdi...”- Şahlar Əsgərov
04 Dec 2021 | 15:25
“Həmin məmurlar özlərini düzəldib nöqsanları aradan qaldırmasalar, cəzaları veriləcək”
04 Dec 2021 | 17:04
“O, həqiqəti çəkinmədən hər kəsin üzünə açıq deməyi bacaran insan idi...”-Asya Manafova
04 Dec 2021 | 18:34
“1-ci Qarabağ savaşında döyüşsəm də oğlum kimi şəhidlərin qanı hesabına torpaqları aldıq”
04 Dec 2021 | 16:55
Azərbaycanda 16 yaşlı qız onunla intim əlaqədə olan şəxslərdən birini seçdi: “Ailə quracam”
04 Dec 2021 | 18:47
Azərbaycan 10 erməni hərbçini Ermənistan tərəfinə verib - RƏSMİ
04 Dec 2021 | 20:43
"Xocalı soyqırımını törətmiş Ermənistan o xəritələri yalnız məcbur edilərək verə bilər"
04 Dec 2021 | 16:51
“Saakaşvili sizə lazım deyilsə, onu bizə qaytarın, Ukraynaya lazımdır” - Xanımından Gürcüstana ÇAĞIRIŞ