Şuşada erməniləri də Türk Ordusunu təntənə ilə qarşılamağa vadar etmiş komandanlar... - ARAŞDIRMA
Araşdırma
Oxunub: 3679
19 Jun 2021 | 10:44
Şuşada erməniləri də Türk Ordusunu təntənə ilə qarşılamağa vadar etmiş komandanlar... - ARAŞDIRMA
“Ermənilər şəhərin komendantı Həsən Bəsri bəyin yanına gəlib təslim olduqlarını və Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətini tanıdıqlarını bəyan etdi...”
 
“Şuşada Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin rəsmi keçidi də təşkil edildi. Bu rəsmi keçid həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər tərəfındən izlənildi...”
 
İyunun 15-də  Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevlə Şuşadakı möhtəşəm görüşü və hər iki lider tərəfindən onillər sonraya hesablanmış Şuşa Bəyannaməsinin imzalanması bu qədim Azərbaycan şəhərinin, bütövlükdə  Türk dünyası üçün tarixi və strateji əhəmiyyətini gündəmə gətirdi...
Bəs bu günədək daha hansı məşhur Türkiyə mənsubları Şuşanı ziyarət ediblər?
 
Əlbəttə, R.T. Ərdoğan Qarabağı, Şuşanı ziyarət etmiş ilk Türkiyə dövlət başçısıdır. Tarixə müraciət etdikdə isə məlum olur ki, hələ XVIII əsrin ikinci yarısında, əsasən, İbrahimxəlil xan dövründə Osmanlı İmperiyası ilə Qarabağ xanlığı arasında qarşılıqlı elçilər və məktub mübadilələri olmuşdur.  O dövrdə sultan hökuməti Rusiya əleyhinə bağlanacaq ittifaqda Qarabağ xanlığına böyük əhəmiyyət verirdi. 1776-cı ildə İbrаhimхəlil хаn öz vəziri Mоllа Həsəni Оsmаnlı sultаnından yardım almaq üçün İstanbula göndərmişdi, 1783-cü ilin pаyızındа isə Аzərbаycаn və Dаğıstаn feodаllаrı ilə Rusiyаyа və Kаrtli-Kахeti çarlığına qаrşı ittifаq yaratmaq məqsədilə Хəlil pаşаnın bаşçılığı ilə Cənubi Qafqazа göndərilən Оsmаnlı nümаyəndə hеyəti Qаrаbаğda İbrаhimхəlil хаnla görüşmüş və Şuşada öz qərаrgаhlarını yaratmışdı. 1784-cü ilin yanvarında toplanış mərkəzi olan Şuşaya artıq 8 min döyüşçü yığılmışdı və Şuşa şəhəri Osmanlı paşası Xəlil əfəndinin bir növ qərargahına çevrilmişdi...
Onu da deyək ki, Osmanlı dövləti və Rusiya imperiyasının Qarabağ Xanlığına münasibəti eyni deyildi. Əgər Osmanlı dövləti xanlığa qarşı heç bir ərazi iddiası irəli sürməyib, yalnız onun hərbi gücündən öz siyasi maraqlarını həyata keçirmək üçün istifadə etməyə çalışırdısa, Rusiya Cənubi Qafqazı, o cümlədən Qarabağ xanlığının ərazisini tutmaq niyyətində idi. Təəssüf ki,  XIX əsrin əvvəlindən başlayaraq Rusiya Qarabağ xanlığı da daxil olmaqla Quzey Azərbaycanın işğalını başa çatdıraraq bu niyyətinə nail oldu...
 
Nəhayət, XX əsrin əvvəlində Osmanlı Türkiyəsi Azərbaycanı həm Rusiyanın işğalından qurtarmaq, eyni zamanda məhz Kremlin dəstəyi ilə xalqımıza qarşı soyqırımı aparan erməni terrorçuluğuna son vermək üçün birbaşa hərbi gücü ilə bizə dəstək vermək imkanı əldə edə bildi.
 
Müxtəlif tarixi mənbələrdə 1918-ci ildə Bakının azad edilməsindən sonra Nuru Paşa başda olmaqla əsas özəyi Osmanlı Ordusundan ibarət  Qafqaz İslam Ordusunun Qarabağ, Şuşa səfəri və zəfəri barədə  maraqlı faktlar söylənilir...
 
“1918-ci il oktyabrın 1-də Nuru Paşa artıq Ağdama gəlmişdi. Döyüşə hazırlıq vəziyyəti yoxlanıldıqdan sonra, oktyabrın 4-də Qarabağ dəstəsi Şuşaya doğru hərəkətə başladı və elə həmin gün Əsgəran ətrafında güclü döyüşlər baş verdi. Əsgəran boğazının təbii şəraitindən istifadə edən ermənilər burada möhkəm müdafiə postları qurmuşdular. Üzbəüz döyüşlə bu mövqeləri yarıb-keçmək çətin olacağından, 2-ci Azərbaycan piyada alayı və bir süvari alayı Kətik-Daşbaşı istiqamətinə göndərildi. 9-cu Qafqaz piyada alayı isə Ağbulağa tərəf hərəkət etdi və bu məntəqəni ələ keçirərək ermənilərin cənuba doğru geri çəkilmək yolunu kəsdi. 9-cu alayın bu məntəqəni ələ keçirməsi və həmin alayın 25-ci taborunun cənubdan Əsgərana doğru hərəkəti ermənilərin müqavimətini tamamilə qırdı və onların geri çəkilməkdən başqa çarəsi qalmadı. Bununla da Şuşa yolunda əsas müqavimət səddi aradan qaldırıldı. Xramort, Xanabad, Daşbaşı, Aranzəmin, Qarakənd erməniləri də müqavimət göstərməyə çalışırdılar. Oktyabrın 6-da Əsgəranla Şuşa arasındakı Əyrikənd ətrafında növbəti döyüş baş verdi. Burada xeyli erməni qüvvəsi toplaşmışdı. 1-ci Azərbaycan diviziyasının sərəncamında olan topların sürəkli atəşindən sonra həmin qüvvələr qaçıb dağılışdılar. Xanabad, Qılınəbağı və Kətik kəndlərinin dağlara qaçmış əhalisi müqavimətin əbəs olduğunu anlayıb silahlarını təhvil verməyə başladılar...
Şuşa istiqamətində oktyabrın 6-dək davam edən döyüşlərdə bir zabit və 32 əsgər şəhid olmuş, 65 nəfər yaralanmış, 16 min güllə və 276 top mərmisi sərf edilmişdi. Ayın 7-də Şuşa istiqamətində irəliləyən əsas qüvvələr Xankəndinə doğru hərəkəti davam etdirdilər. Əsas qüvvələr irəli hərəkət etdikcə arxada qalan yolun və məntəqələrin mühafızəsi də təmin olunurdu. Bu məqsədlə bir piyada taboru Ağdamda saxlanıldı, bir piyada taboruna isə Şuşa-Ağdam yolunun mühafizəsi tapşırıldı. 1-ci Azərbaycan diviziyası və onun tabeliyinə verilmiş hissələr oktyabrın 4-də Ağdamdan hərəkət edərək ayın 8-də Şuşaya daxil oldular. Yalnız oktyabrın 4-də Əsgəran ətrafında döyüşə girən bu qüvvələr sonrakı günlərdə elə bir ciddi müqavimətlə rastlaşmadan yol üstündəki kəndlərdən silah toplamaqla məşğul idilər...
Şuşa əhalisi Qafqaz İslam Ordusu qüvvələrinin qarşılanması üçün Gövhər ağa məscidində könüllü 20 min rubl vəsait toplamışdı. Bu vəsait qoşun hissələrinin yerləşdirilməsinə, onların ərzaqla təchizatına sərf edildi. Şuşa bəylərindən biri şəhərə gələn qoşunların birgünlük bütün xərclərini öz üzərinə götürdü. Digər bəylər və imkanlı adamlar  qoşunların ərzaq təminatı üçün böyük miqdarda çörək, çay, şəkər və s. almışdılar.
 
Şuşada Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin rəsmi keçidi də təşkil edildi. Bu rəsmi keçid həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər tərəfındən izlənildi. Şəhərin həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər yaşayan hissəsində postlar quruldu və asayişin təmin edilməsi onlara tapşırıldı.
 
1-ci Azərbaycan diviziyası qərargahının Şuşada yerləşdirilməsi planlaşdırılırdı. Diviziya bölgənin təhlükəsizliyini təmin etməli idi. Bölgədə əvvəlki vəziyyəti bərpa etmək üçün isə ermənilər təkcə öz qüvvələrini gücləndirmir, eyni zamanda, havadarları vasitəsilə Türkiyəyə güclü təzyiq göstərir və cidd-cəhdlə Qafqaz İslam Ordusu hissələrinin Qarabağdan çıxarılmasını tələb edirdilər. Yaranmış mürəkkəb beynəlxalq şərait və eyni zamanda, Mudros barışığının şərtlərinə görə, türk hərbi qüvvələrinin Azərbaycandan geri çağırılması Qarabağda yenidən baş qaldıran erməni-daşnak təcavüzünü birdəfəlik susdurmağa imkan vermədi. Qarabağdakı 9-cu və 106-cı türk alaylarının geri çağırılmasından sonra general-mayor Usubov diviziyanın komandiri təyin edildi və Qarabağda erməni təcavüzünə qarşı mübarizə aparmaq bütünlüklə Azərbaycan hissələrinin öhdəsinə düşdü...”.
(Mənbələr: Süleymanov M., Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan, B., 1999;
Birinci dünya harbinde türk harbi Kafkas cebhesi 3-cü ordu harekatı, c.2, Ankara, 1993;
Yüceer Nasir, Birinci dünya savaşında Osmanlı ordusunun Azerbaycan və Dağıstan harekatı, Ankara, 1996).
Digər məlumatlarda deyilir ki, Şuşaya daxil olandan sonra Nuru Paşa Gövhər ağa məscidində namaz qılıb və sonra şəhərdə hərbi keçid də təşkil edib. Ermənilərin və şuşalıların gözü qarşısında keçirilən hərbi parad azərbaycanlılara sevinc, ermənilərə isə dərd gətirib. Şuşalılar da Bakının azad olunması zamanı Nuru Paşanın şərəfinə oxunan “Küçələrə su səpmişəm” mahnısını ifa ediblər...
 
Azərbaycan Demokratik Respublikasının orqanı olan “Azərbaycan” qəzetinin rus dilində nəşrinin redaktoru,  o dövrün tanınmış jurnalist, tənqidçi, teatrşünas və tərcüməçisi Xəlil İbrahimin həmin qəzetdə Qarabağda, Zəngəzurda bu günkü olayların da təhlili baxımından  çox dəyərli olan rusca və azərbaycanca “Qarışıq günlərdə Qarabağın vəziyyəti”nə dair silsilə reportajlar çap etdirib. 
 
X.İbrahimin bu silsilədən Moderator.az-da bir müddət öncə təqdim etdiyimiz   yazılarından birinin aktuallığını nəzərə alaraq təkrar nəzərinizə çatdırırıq:
 
Şuşada doğulmuş və 1938-ci ildə sovet repressiya maşını tərəfindən Nargin adasında güllələnmiş Xəlil bəy 1918-ci il noyabrın 1-də “Azərbaycan”  qəzetinin 24-cü sayındakı yazısında Əsgəran-Xankəndi istiqamətindən yolu kəsilən və demək olar ki, mühasirədə qalan Şuşada azərbaycanlılara qarşı vuruşan ermənilərin sonradan Azərbaycan dövlətinin varlığı qarşısında necə boyun əyməsindən, türk qoşunlarını təntənə ilə qarşılamasından bəhs edir. Bundan əvvəlki məqaləsində müəllif bildirir ki, əvvəlcə tezliklə Andranikin və Şahnazaryan soyadlı digər erməni sərkərdənin başçılığıyla Zəngəzurdan Şuşaya qoşunlar gəldiyini eşidən ermənilərin əksəriyyəti Azərbaycan dövlətini tanımaq haqda düşünmür. Yalnız az bir qismi gizli şəkildə Azərbaycan türkləriylə sülh danışıqları aparmağa cəhd edir. Lakin sonradan vəziyyət dəyişir...
 
“Şəhərdə (Şuşada - S.L.) son günlər çox əsəbi atmosfer yaranmışdı: hər an iğtişaş və qarşıdurmalar gözlənirdi. Xalq aclıq keçirirdi. Ac camaatın bir hissəsi ermənilərlə döyüşdən sonra yolun açılacağına ümid edərək döyüşə atılaraq mühasirəni yarmağı təklif edirdi. Başqa biriləri isə özləri üçün böyük ərzaq ehtiyatı toplamış varlıların malikanələrində axtarış aparılmasında təkid göstərirdi. Hər iki qərar qarşısıalınmaz qan tökülməsinə gətirib çıxara bilərdi. Xalq o qədər ruhdan düşmüşdü ki,  əsgərlərin Ağdama gəlməsi haqda yenidən yayılmış xəbərlərə də inanmırdı.
 
 Belə bir kritik məqamda şəhərə İsmail Haqqı bəyin (Türkiyə-Osmanlı sərkərdəsi - S.L.) Ağdama nümayəndələrini göndərmələri tələbi ilə ermənilərə ünvanladığı məktub çatdırıldı. Ermənilər tərəfindən 5 nümayəndə göndərildi. O biri gün onlardan ikisi Şuşaya qayıdıb xəbər verdi ki, onların yoldaşlarından 3-ü Ağdamda saxlanılıb, onlar isə türklərin şəhərin dərhal təslim edilməsi barədə tələbini çatdırmaq üçün göndərilib. Bu haqda oxşar məlumat Şuşa komendantı Həsən Bəsri bəyə də ünvanlanmışdı.
 Bu məsələnin həlli üçün ermənilər iclas çağırdılar. Yığıncaqda çox mübahisə və ixtilaflar yarandı. Lakin 5 gün ərzində onlar heç bir  cavab vermədilər.
 
 Şəhərin müsəlmanları isə türklərin tezliklə gələcəyini eşidərək tələsik azadlıq mücahidlərinin təntənəli qarşılanma mərasiminə hazırlaşmağa başladı. Şəhərin girişində triumfial tağbənd quraşdırıldı.  Oxşar tağbəndlər bazarın əvvəlindəki  Şah körpüsündə,  Meydana gedən yolda və bir çox digər yerlərdə də quraşdırıldı.
 
 Ermənilər isə hələ də heç bir qərar çıxarmamışdılar... Nəhayət, 5-ci gün axşam saat 9-da ermənilər – İnternasional Komitəsinin üzvləri təslim olmaları haqda bəyanatla gəldilər. 6-cı gün Ağdamda saxlanılmış 3 erməni nümayəndəsi Şuşaya gəldi və onlara 24 saat ərzində şəhəri təslim etmək təklif olunduğunu bəyan etdi.
 
 Elə həmin gün bir neçə erməni bir əldəqayırma top, bir pulemyot və 80 tüfənglə şəhərin komendantının yanına gəlib təslim olduqlarını və Azərbaycan dövlətinin hakimiyyətini tanıdıqlarını bəyan etdi...
 
 O biri gün Ağdama İsmayıl Haqqı bəyə və Cəmil Cihad bəyə(Türk- Osmanlı sərkərdəsi-S.L.) bu hadisə haqda xəbər çatdırmaq üçün çapar göndərildi.
 
 Elə həmin gündən ermənilər də şəhərin erməni hissəsini türklərin gəlişi üçün bəzəməyə başladılar; internasional komitəsi qarşısında, Yuxarı meydanda, eləcə də şəhərə girişdə tağbəndlər quraşdırdılar. Görüşün təşkilatçılığını və xərclərini müsəlman milli komitəsi öz üzərinə götürdü. Gövhər ağa məscidində əhalinin öz arzusu ilə bu məqsədlə 20 min rubl pul toplanıldı.
 
 Bundan əlavə, yerli bəylərdən biri tam bir gün ərzində türklərin bütün qəbul xərclərini öz üzərinə götürdü. Eyni məqsədlə bir çox şəxslər tərəfindən çay, qənd, qəhvə, çörək və s. ianə edildi.
 
 İki gündən sonra Türk Ordusu Şuşaya yaxınlaşdı. Onların gecikməsinə səbəb Əsgəran yaxınlığında dağın ətəyindəki erməni kəndlərinin qoşunlara müqavimət göstərərək onları ləngitməsi olmuşdu. Həmin kəndlər bunlar idi: Xoramurd, Xanabad, Daşbaş, Aranzəmin, Kənik, Ağbulaq, Qarakənd və bir sıra digərləri. Xaçınçay yaxınlığındakı kənddə də müqavimət göstərildi. Burada Ağdam qoşunları böyük igidlik və şücaət göstərdi...” (X.İbrahim. “Azərbaycan” qəzeti, 1 noyabr 1918-ci il.  №24).  
 
1918-ci ildə Osmanlı-Türk Ordusunun sərkərdə və əsgərlərinin Azərbaycan, Qarabağ, eləcə də Şuşa üçün göstərdikləri igidliklər haqda faktları saymaqla bitməz...
 
“Ümid edirik ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra tolerant, multikultural siyasət yeridən Azərbaycan Dövləti Yuxarı Qarabağda yarımçıq qalmış ərazi bütövlüyümüzü də tam təmin edəcək...”
 
Bunu Moderator.az-a açıqlamasında qardaş Türkiyənin tarixən daim Azərbaycan üçün əlindən gələni etməyə çalışmasından bəhs edən  BDU-nun Azərbaycan tarixi kafedrasının dosenti Boran Əziz  söyləyib.
“Türkiyə liderinin möhtəşəm Şuşa səfərindən danışarkən unutmayaq ki, 103 il öncə - 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti dönəmində də Osmanlı ordusu Nuru Paşa, Mürsəl Paşa, Cahid Cəmil bəy, İsmayıl Haqqı bəyin və b. rəhbərliyi ilə həm Azərbaycan xalqını erməni zülmündən və qətliamından qurtardı, eyni zamanda Bakını yadelli işğalçılardan azad edərək bu şəhərin ölkəmizin paytaxtı kimi qorunub-saxlanmasında AXC-yə həlledici kömək göstərdi. Türk qardaşlarımız bununla da kifayətlənməyərək  Qafqaz İslam Ordusu  tərkibində aparıcı güc kimi Qarabağa və Zəngəzura da müzəffər yürüş keçirərək ermənilərə həlledici zərbə vurdu, o cümlədən Şuşanın işğalçı ermənilərdən təmizlənməsində böyük rol oynadı. Həmin hərbi əməliyyatlar zamanı Nuru paşa başda olmaqla Türkiyə ordusu, o cümlədən Cahid Cəmil bəy, İsmayıl Haqqı bəy  Şuşaya da  daxil olaraq bu Azərbaycan şəhərində əmin-amanlıq yaradılmasına nail olublar. Yəni tariximiz boyu  indiyədək Şuşanı ziyarət etmiş ən rütbəli Türkiyə dövlət mənsubu  Osmanlı ordusunun generalı, Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru paşa olmuşdu. Odur ki, bu nəhəng türk oğlunun da Bakı və Qarabağ, Şuşa zəfərlərini də unutmayaq...
 
Şükürlər olsun ki, nəhayət, ordumuzun 44 günlük savaşdakı qələbəsindən sonra 15 iyun 2021-ci ildə Türkiyə dövlətinin başçısı, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın hələ 6 ay öncə vəd etdiyi  Qarabağı, Şuşanı ziyarəti baş tutdu. Bu, Qarabağın, Şuşanın tarixində ilk və çox böyük və qürurverici bir hadisədir...
Onu da deyim ki, Mudros müqaviləsinə əsasən I Dünya savaşının qalibləri Osmanlıdan Azərbaycan və Qafqazdan çıxmağı tələb etdiyindən türk ordusunun ölkəmizə o vaxtkı dəstəyi yarımçıq qaldı. Osmanlı ordusu Azərbaycanı tərk edəndə cəmi 1500 nəfərlik kiçik ordumuz var idi.  Buna rəğmən AXC hökuməti  qısa müddətdə bütün ölkəni səfərbər edərək həm Lənkəran, həm də Qarabağ, Zəngəzur istiqamətində Rusiya və Ermənistanla ağır döyüşlər apararaq ərazi bütövlüyümüzü bərpa edə bildi. Buna rəğmən 1920-ci ildəki Rusiya işğalı yenidən Qarabağdakı işlərimizi yarımçıq qoydu. Yəni Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti kimi qondarma bir qurum yaradıldı və bu, 70 il sonra başımıza bəla oldu...
 
İnşAllah, ümid edirik ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra tolerant, multikultural siyasət yeridən  Azərbaycan dövləti Türkiyənin mənəvi və siyasi dəstəyindən də yararlanaraq  bu dəfə ölkəmizin Yuxarı Qarabağda yarımçıq qalmış ərazi bütövlüyünü tam təmin edəcək, separatizm və terrorçuluqla məşğul olan qüvvələri Respublika ərazisindən qovub çıxaracaqdır. Bununla da yalnız Azərbaycan xalqı yox, dinc erməni toplumuna da xoşbəxt və gözəl həyat bəxş olunacaqdır. Yəni güman edirik ki, yoxsul və zəhmətkeş erməniləri də  qatil və vandal həmsoylarının zülmündən xilas edə biləcək və Qafqazda “erməni məsələsi”nə birdəfəlik son qoyacağıq” - deyə tanınmış tarixçi alim vurğulayıb.
 
Sultan Laçın
 
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
13:32, Bu gün
“İdarə etdiyim tədbirlərdə zəfər günümüzü elan edirəm və “Koroğlu” uvertürası ilə başlayıram…”
13:28, Bu gün
Oğuzda mal-qara oğurlayan qardaşlar saxlanılıb - FOTO
13:26, Bu gün
Tağı Əhmədov xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə iddialara CAVAB VERDİ
13:21, Bu gün
Süleyman Soylu: "Azərbaycanlı qardaşlarımız gücümüzə güc qatır"
13:16, Bu gün
“44 günlük müharibə İran və Rusiyanın bölgədəki ağalığına son qoydu“
13:15, Bu gün
Paşinyan yenidən Ermənistanın Baş naziri təyin olundu
13:12, Bu gün
Siyəzəndə narkotik bitkilər yetişdirən şəxs saxlanılıb
13:11, Bu gün
İntizam Komissiyası deputatın toxunulmazlığına xitam verilməsinə RAZILIQ VERDİ
13:01, Bu gün
Aqrar Universitetdə ödənişsiz təkmilləşdirmə kursları start götürüb
12:59, Bu gün
Sabah Bakıda 38 dərəcə isti olacaq
12:44, Bu gün
DYP sürücülərə müraciət edib
12:39, Bu gün
ADAU-da “Sabahın kənd təsərrüfatı” yay məktəbi uğurla başa çatıb - FOTO
12:34, Bu gün
Separatçı bölgədəki Rusiya sülhməramlılarına dəhliz açmaq üçün desant əməliyyatı planı - FOTO
12:30, Bu gün
"Azərbaycanda dövlət dilinin adı bərpa edilməlidir" - AMEA-nın əməkdaşı
12:13, Bu gün
Ermənistanın Baş naziri postuna Nikol Paşinyanın namizədliyi irəli sürülüb
12:11, Bu gün
Hərbçi olmaq istəyənlərin NƏZƏRİNƏ: Qəbul imtahanı keçiriləcək
12:09, Bu gün
Voleybol millimiz Macarıstanda Niderland millisinə qarşı
12:04, Bu gün
“O, həm də sənətə sədaqətilə seçilən, onu gözdən, nüfuzdan salmayan sənətkarlarımızdandır…”
11:57, Bu gün
İntizam komissiyası polisi döyən deputatın toxunulmazlığına xitam verilməsini müzakirə edir
11:54, Bu gün
"Zəngəzur üzərində hava dəhlizi hələlik mövcud deyil"
11:52, Bu gün
Türkiyədə vətəndaşlar meşələrdə silahla keşik çəkir - VİDEO
11:50, Bu gün
Tağı Əhmədov ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirildi
11:48, Bu gün
BDU-da rektor müşavirini bıçaqlayan şəxs HƏBS EDİLDİ
11:44, Bu gün
BDU tələbələri “Yay Fest” gənclər festivalında iştirak edirlər
11:42, Bu gün
“Bu “patı” alverçilərini Qarabağdakı minalanmış sahələrə buraxmaq lazımdır…”
11:41, Bu gün
“Təxribatların qarşısını dərhal alın” - Zakir Həsənovdan əmr
11:39, Bu gün
Ermənistan müxalifəti parlamentin ilk iclasında şou yaratdı - FOTO
11:38, Bu gün
Avqustun 4-də rezidenturaya qəbul imtahanının 1-ci mərhələsi keçiriləcək
11:35, Bu gün
Azərbaycanda bələdiyyə sədrinə cinayət işi AÇILDI
11:31, Bu gün
“Üzr istəməsə, arzuolunmaz şəxs kimi Jirnovskinin ölkəmizə gəlməsinə qadağa qoyulmalıdır...”
11:28, Bu gün
Azərbaycanın əsas qaz kəmərinin operatorluğu BP-dən SOCAR-a keçdi
11:22, Bu gün
BDU-da “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilir
11:03, Bu gün
“Türkiyəyə dəstək bizim mənəvi, əzəli və əbədi borcumuzdur”
11:01, Bu gün
Xalq yazıçısı Kamal Abdullanın yeni romanı çap olunub
10:57, Bu gün
General-leytenant Etibar Mirzəyev Türkiyəyə getdi
10:52, Bu gün
Ağsaqqallar Şurasındakı "Mənim adımım" fraksiyasının üzvü Arman Antonyan bıçaqlanıb
10:50, Bu gün
Jirinovski kimdir? “Rus mujiki”, Saltıkov - Şedrinin “qəhrəmanı” - Nəsiman Yaqublunun yazısı
10:45, Bu gün
“Kinonun bu günki yox, sabahkı günü haqqında düşünmək lazımdır…”
10:39, Bu gün
Pandemiyanın acığını vətəndaşdan çıxanlar
10:37, Bu gün
Ana südünün FAYDALARI
10:30, Bu gün
İmişlidə narkotik becərən şəxs odlu silahdan atəş açaraq qaçmağa cəhd göstərib - FOTO
10:27, Bu gün
"İndi bütün bunlardan sonra yalan-dolan məlumatların tirajlandırılması insaf və vicdan mizanından çox-çox uzaqda dayanır"
10:26, Bu gün
Ağdaşda 50 toy mərasimində karantin qaydaları pozulub
10:25, Bu gün
Abşeronda narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan 5 nəfər saxlanılıb
10:24, Bu gün
"Buna görə AzTV sədrinin adını hallandırmaq məsuliyyətsizlikdən başqa bir şey deyil”
10:22, Bu gün
Balakəndə COVID-19 pasportu olmayan 100-ə yaxın qonaq toya buraxılmayıb
10:18, Bu gün
ABŞ İranı Ərəbistan dənizindəki Mercer Street tankerinə hücumda günahlandırır
10:18, Bu gün
Elnur Məmmədli: "Cüdoçularımız vuruşmadılar"
10:13, Bu gün
Azərbaycanda avqustun 9-dan vaksinlərlə bağlı “Əks göstəriş sertifikat”ı veriləcək
10:10, Bu gün
Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu - RƏSMİ
10:07, Bu gün
Paşinyan Azərbaycanla yeni müqavilə imzalamağa hazırlaşır?
10:02, Bu gün
BANM məzunu 13 tanınmış xarici ali məktəbə qəbul olub
09:58, Bu gün
Əfqanıstandakı sel nəticəsində onlarla insan ölüb - VİDEO
09:52, Bu gün
Həqiqətin bir üzü var: Jirinovski Azərbaycana haqq etdiyi sevgini göstərmək qabiliyyətinə malik deyil...
09:39, Bu gün
Ağdaşda faciə: Fəhlə dəzgaha düşərək öldü
09:37, Bu gün
Bu gün İntizam komissiyası Eldəniz Səlimovun işinə baxacaq
09:35, Bu gün
Azərbaycanda toya görə daha 185 nəfər cərimələnib, 5263 nəfər şənliyə buraxılmayıb
09:32, Bu gün
Bakının bəzi küçələrində sıxlıq var
09:18, Bu gün
Rusiya MN  Xocavəndi  “Orta əsr Ermənistan torpağı” kimi təqdim etdi - növbəti HƏDSİZLİK...
09:10, Bu gün
Beyonsun klipi bütün zamanların ən yaxşı musiqili videosu seçilib
09:08, Bu gün
Bu gün Ermənistanda yeni çağırış parlamentinin ilk iclası keçiriləcək
09:04, Bu gün
Bu gün azərbaycanlı əsirlərə işgəncə verən erməni cinayətkarlara hökm oxunacaq
09:00, Bu gün
Slovakiyada iki milyon avroluq vaksinasiya lotereyasına start verilib
08:56, Bu gün
Taliban Əfqanıstanın Qəndəhar şəhərindəki hava limanına 3 mərmi atıb - VİDEO
08:23, Bu gün
Britaniyanın 57 yaşlı Baş naziri ata olacaq
08:20, Bu gün
Bu ölkədə yük maşınları yanacaq əvəzinə viski tullantıları ilə işləyir - MARAQLI
08:16, Bu gün
"Sabah yenə də onu kiçik bir hədiyyə ilə ələ alacaq və ortalığa atıb kloun kimi oynadacaqlar"
08:07, Bu gün
"Bu gün darıxıram, məndə elə bir hiss var ki, o günü görməyə bilərəm, amma istərdim görüm"
07:59, Bu gün
Ağdam və Lənkəran Dövlət Dram teatrları arasında əməkdaşlıqla bağlı niyyət sazişi imzalanıb
07:40, Bu gün
Metroda qadın və kişilərin ayrı-ayrı vaqonlarda getməsi ideyası dəstəkləndi...-İBRƏTAMİZ
06:42, Bu gün
Söz verib əməl etməyənə Allah da nifrət edər...
01:25, Bu gün
Azərbaycanın yanğınsöndürənlərinin növbəti qrupu Türkiyəyə çatıb - FOTOLAR
00:33, Bu gün
"Kinoya aidiyyatım olsaydı, ən azından Mədəniyyət Nazirliyi mənimlə maraqlanardı..."
00:31, Bu gün
Almaniya polisi Berlində 600-ə yaxın etirazçını saxlayıb
00:01, Bu gün
Türkiyədəki yanğınları törədənlər məlum oldu - FOTO
01 Aug 2021 | 23:59
Zülfüqarovdan Jirinovskiyə 3 cümləlik reaksiya
01 Aug 2021 | 23:57
Şevçenko Ukrayna millisindən ayrıldı
01 Aug 2021 | 23:52
"İnanın Allaha, elə əsəb və stress keçirmişəm, evdə güc-bəla ilə məni sakitləşdiriblər..."
01 Aug 2021 | 23:09
ABŞ tankerə hücuma görə İranı ittiham etdi
01 Aug 2021 | 23:06
“Süni gənclikdən daha axmaq heç nə yoxdu” - Alen Delon müasirlikdən bezib
01 Aug 2021 | 22:42
Şəkidə “AzAgro” MMC-yə məxsus avtomobil yanıb
01 Aug 2021 | 21:57
Şuşanın kəndlərinə Soçidən 230 donuz gətirilib - VİDEO
01 Aug 2021 | 21:37
İranda sutka ərzində koronavirusdan 366 nəfər ölüb
01 Aug 2021 | 21:36
Türkiyədə yanğında ölənlərin sayı artdı
01 Aug 2021 | 21:25
"Müstəqil dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq üçün bu məxluqdan yararlanırlar"
01 Aug 2021 | 20:58
"Çox əziyyətlər çəkdim" - Gülay
01 Aug 2021 | 20:56
Yeni Zelandiyanın Baş naziri yerli xalqlardan üzr istədi
01 Aug 2021 | 20:55
Türkiyədə yanğınlarla bağlı son vəziyyət
01 Aug 2021 | 20:50
"Toy aparmaq qadın sənəti deyil, kişi işidir"
01 Aug 2021 | 20:49
“Türkiyədə yanğınsöndürənlərimiz arasında ölən yoxdur” - FHN
01 Aug 2021 | 20:41
Koçaryanın gəlini: "İndi Qarabağa gəlmək çox çətindir, hər adam bura qayıtmaq istəmir..."
01 Aug 2021 | 20:39
Evində partlayış olan Cavid: "Həkim 3 gün vaxt qoymuşdu"
01 Aug 2021 | 20:08
Jirinovski İlham Əliyevi müdrik insan adlandırdı
01 Aug 2021 | 20:06
Fransada etiraz aksiyaları: 76 nəfər saxlanıldı  
01 Aug 2021 | 19:18
"Jirinovski və onun kimiləri gec-tez tarixin zibilliyinə atılacaqlar"
01 Aug 2021 | 19:16
Sumqayıtda ata oğlunun evini yandırdı
01 Aug 2021 | 19:08
Türkiyəyə yanğınsöndürmə üçün göndərilən amfibiya təyyarəmiz - VİDEO
01 Aug 2021 | 19:03
“Euronews” telekanalında Azərbaycan muğamı barədə süjet yayımlanıb - VİDEO
01 Aug 2021 | 19:01
Yevlaxda yaşayış evi yanaraq kül olub - FOTO
01 Aug 2021 | 18:49
"Dövlət Dumasından və bu ölkənin səlahiyyət sahiblərindən soruşmaq vaxtı çoxdan çatıb ki..."
GÜNLÜK
01 Aug 2021 | 23:52
"İnanın Allaha, elə əsəb və stress keçirmişəm, evdə güc-bəla ilə məni sakitləşdiriblər..."
01 Aug 2021 | 14:40
"Vardenisdəki postumuz ələ keçirildi" - Ratsiya kodları hələ dəyişməyib
01 Aug 2021 | 20:41
Koçaryanın gəlini: "İndi Qarabağa gəlmək çox çətindir, hər adam bura qayıtmaq istəmir..."
01 Aug 2021 | 23:06
“Süni gənclikdən daha axmaq heç nə yoxdu” - Alen Delon müasirlikdən bezib
01 Aug 2021 | 17:52
"Rusiyaya Jirinovskidən öncə, Putinin Laçın “xətası”yla bağlı nota verilməli idi..."
01 Aug 2021 | 16:34
"Hər addımda “Azərbaycan şərəfini qoruyuruq” deyən Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Hacılı niyə susurlar?"
01 Aug 2021 | 14:29
"Kreml açıq şəkildə demək istəmədiyini təlxək imici ilə tanıtdırdığı şəxslərə dedizdirir"
00:33, Bu gün
"Kinoya aidiyyatım olsaydı, ən azından Mədəniyyət Nazirliyi mənimlə maraqlanardı..."
01 Aug 2021 | 14:10
“Oradan rus bayrağını götürün, bu, rüsvayçılıqdır!"
01 Aug 2021 | 14:14
Azərbaycan Rusiyaya nota verdi
HƏFTƏLİK
26 Jul 2021 | 17:36
“Faiq Ağayevin sözünə inanıb onunla ailə qurdum və...“
29 Jul 2021 | 08:50
"Biz görmüşük ki, qanı su ilə yuyarlar, amma bizdə əksinədir, qanı qanla yuyurlar..."
29 Jul 2021 | 13:27
Tanınmış həkimin model arvadı əxlaqsız çıxdı - 5 ildir gizlicə... - FOTO
30 Jul 2021 | 22:45
Xalqı efirdən partizan hərəkatına çağıran Xalq artisti - O, İlhamə Quliyeva ilə eşq yaşamışdımı?
31 Jul 2021 | 12:32
“Malıbəyli kəndinin camaatı Şuşa şəhərinə qayıtmaq istəmir, çünki...”
27 Jul 2021 | 16:18
"Bir qızım məmur, o biri diplomatdır" - Xalq artisti
01 Aug 2021 | 11:47
"Onun yalı kəsilmiş tula kimi, “İlxam Qeydaroviç” qışqıra-qışqıra qaçdığının canlı şahidiyəm"
26 Jul 2021 | 17:09
“O videoda Səfurə xanımın kürəyi qan içindədir” - Məlahət Abbasova dəhşətli faktlar açıqladı...
26 Jul 2021 | 15:29
"Səmədin “Toylar kralı” olmasıyla razılaşmadım, əslində “Toylar kralı” Manaf Ağayev idi..."
30 Jul 2021 | 12:13
"Rusiya parçalanır, torpaqlarımızı geri almalıyıq!" - Mnatsakanyan
AYLIQ
01 Aug 2021 | 23:52
"İnanın Allaha, elə əsəb və stress keçirmişəm, evdə güc-bəla ilə məni sakitləşdiriblər..."
01 Aug 2021 | 14:40
"Vardenisdəki postumuz ələ keçirildi" - Ratsiya kodları hələ dəyişməyib
01 Aug 2021 | 20:41
Koçaryanın gəlini: "İndi Qarabağa gəlmək çox çətindir, hər adam bura qayıtmaq istəmir..."
01 Aug 2021 | 23:06
“Süni gənclikdən daha axmaq heç nə yoxdu” - Alen Delon müasirlikdən bezib
01 Aug 2021 | 17:52
"Rusiyaya Jirinovskidən öncə, Putinin Laçın “xətası”yla bağlı nota verilməli idi..."
01 Aug 2021 | 16:34
"Hər addımda “Azərbaycan şərəfini qoruyuruq” deyən Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Hacılı niyə susurlar?"
01 Aug 2021 | 14:29
"Kreml açıq şəkildə demək istəmədiyini təlxək imici ilə tanıtdırdığı şəxslərə dedizdirir"
00:33, Bu gün
"Kinoya aidiyyatım olsaydı, ən azından Mədəniyyət Nazirliyi mənimlə maraqlanardı..."
01 Aug 2021 | 14:10
“Oradan rus bayrağını götürün, bu, rüsvayçılıqdır!"
01 Aug 2021 | 14:14
Azərbaycan Rusiyaya nota verdi