Babil Qülləsi - Dillərin hamısının kökü eynidir...
Oxunub: 1600
18 Jan 2021 | 10:49
Babil Qülləsi -  Dillərin hamısının kökü eynidir...
I YAZI

2020-ci ilin statistikasına əsasən, dünyada 7174 dil mövcuddur. Yer kürəsi əhalisinin 80 %-i ünsiyyət vasitəsi kimi cəmi 80 dildən, 0,2 %-i isə 3.500 dildən istifadə edir. Dillər müxtəlif dil ailələrində birləşir. Hind–Avropa dillərində 2,5 milyard, Çin–Tibet dillərində 1,2 milyard, Ural–Altay dillərində isə təxminən 500–600 milyon insan danışır.

Dini təsəvvürlərə görə, qədim dövrlərdə yalnız bir dil olmuş, lakin zaman və məkan amillərinin təsiri altında ayrı-ayrı dillər yaranmışdır. “Qurani-Kərim”in “Hucurat” (“Otaqlar”) surəsinin 13-cü ayəsində deyilir: “Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdiq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hörmətli olanınız Allahdan ən cox qorxanınızdır. Həqiqətən, Allah biləndir, xəbərdardır”. 

“Tövrat”ın “Yaradılış kitabı”nın 11-ci fəsli: “Nuh tufanından sonra bütün bəşəriyyət eyni dildə danışırdı. Bir müddət belə davam etdi. Sonra insanlar şərqdən Şinar (Mesopotamiya) torpaqlarına gəldilər. Onlar təkəbbürə qapılaraq qərara aldılar ki, Babil adlı nəhəng bir şəhər, həmçinin göylərədək ucalan bir qüllə (Babil qülləsi) inşa etsinlər. Lakin Tanrının iradəsi ilə fərqli dillərdə danışmağa başladılar. Bir-birlərini anlamayan adamlar qüllənin inşasını dayandırmağa məcbur oldular və yer üzünə səpələndilər”. “Tövrat”ın “Babil qülləsi” hekayəsi Nuh tufanından sonra fərqli dillərin yaranmasını belə izah edir.

Məşhur linqvistlərdən H.Pederson (Danimarka), A.R.Bomhard (ABŞ), B.M.İlliç-Svitıç (SSRİ), A.P.Dolqopolski (İsrail), B.A.Dıbo (Rusiya), S.A.Starostin (Rusiya) hesab edirlər ki, Ural (fin, eston, macar, mordvin, udmurt və s.), Altay (türk, monqol, mancur, Koreya və yapon) və hind-Avropa (hind, İran, german, kelt, slavyan və s.) dillərinin kökü eynidir. S.A.Starostinin hesablamalarına görə, bu dillər bir-birlərindən təxminən 12.000 il əvvəl ayrılmışlar. Ehtimala əsasən, sözügedən dillərin ümumi əcdadı aqqlütinativ quruluşa malik olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bugün Azərbaycan dilinin də daxil olduğu Altay, eləcə də Ural dilləri aqqlütinativ, hind-Avropa dilləri isə flektiv tiplidir. Flektiv dillərdən fərqli olaraq, aqqlütinativ dillərdə şəkilçi kök sözün formasını dəyişdirə bilmir.
Linqvistlər bu qədim dili şərti olaraq “nostratik dil” adlandırırlar. B.M.İlliç-Svitiç “nostratik dil”ə aid etdiyi sözlərdən istifadə etməklə dörd misralıq şeir də yazmışdır:  

K̥elHä wet̥ei ʕaK̥un kähla
k̥aλai palhʌ-k̥ʌ na wetä
śa da ʔa-k̥ʌ ʔeja ʔälä
ja-k̥o pele t̥uba wete

Dil – zaman  axarından keçid yeridir,
Əcdadların dövrünə aparır bizi,
Amma o kəs ki, qorxur dərin sulardan
Ora gedib çıxa bilməyəcəkdir.

Beləliklə, “Babil qülləsi” (dillərin hamısının kökü eynidir) adlı yeni rubrikamızı oxucuya təqdim edirik.
Birinci yazımız “canavar” sözünün etimologiyası barədədir. Bu söz özündə əcdadlarımızın müəyyən məqamlarda keçirdikləri həyəcan, qorxu, dəhşət hisslərini əks etdirir. Amma canavar (qurd) həm də cəsarət və qorxmazlıq rəmzidir. Bu mənada o türkdilli və bəzi digər xalqların məşhur totemi kimi tanınmışdır.

Talış və gilək dillərində canavara "vərg", isveç dilində "varg" deyilir. Bu sözlər rus dilindəki «волк», ingilis və alman dillərindəki "wolf", qədim türk dilindəki "börik", müasir türk dillərindəki "bure", "bori", "börö", uqor (Ural) dillərindəki "vrqaz", "farkas", "vergiz", osetin dilindəki "birəg", zaza (kürd dilinin dialekti) dilindəki "verg" sözləri ilə eyni mənşəlidir. 

Fars dilindəki "canavar" və latın dilindəki "carnivore" sözlərinin "var" və "vare" hissələri də həmin sözlə əlaqəlidir. 

Yeri gəlmişkən, monqol dilində canavara "şono" və ya "çono" deyilir.

Beləliklə, aydın olur ki, hind–Avropa və türk dillərinə "canavar" ("carnivore") sözünün ikinci – "var" hissəsi, monqol və ola bilsin ki, bəzi digər dillərə isə birinci – "cana" hissəsi keçmişdir.

Ehtimal edirik ki, qədim türk dillərindəki "börk" (papaq), Avropa dillərindəki "parik" və rus dilindəki «вор» (“oğru”) sözləri də "börik" və "varq" sözlərindən törəmişdir. Maraqlıdır ki, oğruya fin və eston dillərində “varas”, çuvaş dilində “vərə”, qazax dilində isə “ürı” deyilir. Gəlin çuvaş və qazax dillərindəki “vərə” və “ürı” (“oğru”) sözlərini digər dillərdəki “büre”, “börik”, “vərg”, “verg” (“canavar”) sözləri ilə müqayisə edək! Məsələn: latın dilində oğruya “fur” deyilir, island dilində oğru “bjofur”, canavar isə “ulfur” adlanır. Digər misal: fin və eston dillərində oğru “varas”, macar  dilində isə canavar “farkas”dır. 

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, güman edə bilərik ki, Azərbaycan dilindəki “oğru” sözü də məhz ilkin “canavar” sözünün ikinci – “var” hissəsindən törəmişdir.

Lakin “canavar”ın səyahəti bunlarla bitmir. Qədim kelt mifologiyasının əsas personajlarından biri “ogre” adlı nəhəng bədheybət məxluqdur. “Ogre” adamyeyəndir, əsasən uşaqları oğurlayır, çox güclü və yırtıcıdır. Güman ki, “ogre” sözü Avropaya hansısa türk dili vasitəsi ilə gedib çıxmışdır. Amma bu çox qədim zamanlarda baş vermişdir. Elə bir dövrdə ki, o vaxt canavarı və oğrunu ifadə edən sözlər məna baxımından hələ bir-birlərinə çox yaxın idilər.

“Carnivore” (“yırtıcı”) – “canavar” (“yırtıcı”) – “varg” (isveç: “qurd”) – “verg” (zaza: “qurd”) – “vergiz” (erzyan: “qurd”) – “vərg” (talış və gilək: “qurd”) – “vərə” (çuvaş: “oğru”) – “varas” (fin və eston: “oğru”) – “farkas” (macar: “qurd”) – “vor” (rus: “oğru”) – “bori” (özbək: “qurd”) – “borz” (çeçen: “qurd”) – “bordz” (inquş: “qurd”) – “bats” (avar: “qurd”) – “barts” (lak: “qurd”) – “börö” (saxa: “qurd”) – “börü” (tuva: “qurd”) – “böri” (qazax: “qurd”) – “büre” (başqırd: “qurd”) – “bjofur” (island: “oğru”) – “ulfur” (island: “qurd”) – “fur” (latın: “oğru”) – “ürı” (qazax: “oğru”) – “ogri” (özbək: “oğru”) – “ogre” (kelt: “adamyeyən”, “uşaq oğrusu”) – “oğru” (Azərbaycan: “oğru”) – “börik” (qədim türk: “qurd”) – “börk” (türk: “baş geyimi”) – “peruqque” (fransız: “parik”) – “pire”, “pirı” (mari: “qurd”) – “birəg” (osetin: “qurd”).

Qeyd: Yuxarıdakı siyahı sözlərin bir-birindən törəməsinin ehtimal edilən ardıcıllığı üzrə deyil, zahiri bənzərlik əsasında tərtib edilmişdir.

Ardı var…

Araz ŞƏHRİLİ
Oxşar xəbərlər
N.Tusi adına Klinika
21 Apr 2021 | 23:54
Azərbaycan Ordusu Xankəndini atəşə tutub? - Növbəti erməni həyasızlığı...
21 Apr 2021 | 23:54
Kür çayı və Arazın qovuşduğu yer – VİDEO
21 Apr 2021 | 23:51
Bakıda mənzildən meyit tapıldı
21 Apr 2021 | 23:42
"Bir dəfə bığımı yapışdırmamış restorana getmişəm, deyiblər ki, Çarli Çaplinsənsə bığın hanı?
21 Apr 2021 | 23:40
Oğlunun ad gündə çəkdirdiyi fotoya görə həbs cəzası aldı...
21 Apr 2021 | 23:03
Müxalifət Paşinyanın iqamətgahı qarşısında aksiya keçirir - FOTO/VİDEO
21 Apr 2021 | 22:59
Corc Floyd cinayətində tarixi qərar açıqlandı...
21 Apr 2021 | 22:34
Rafael Dadaşovun efirlərə çıxmayan qızı Leyli - VİDEO
21 Apr 2021 | 22:29
Bu ölkədə peyvənd vurulan şəxslərə pulsuz narkotik maddə paylanır...
21 Apr 2021 | 22:27
Paşinyanın korteji yumurta atəşinə tutulub - VİDEO
21 Apr 2021 | 22:07
Türkiyə silahlanmaya yeni döyüş gəmisi daxil edib VİDEO
21 Apr 2021 | 22:06
Boşanmaq üçün birbaşa məhkəməyə müracət etmək mümkün olmayacaq - VİDEO
21 Apr 2021 | 22:04
Ramazan ayının doqquzuncu gününün imsak, iftar və namaz vaxtları - FOTO
21 Apr 2021 | 22:01
Şəhərdə və ya ucqar kənddə yaşayan tamaşaçı ilə anlaşıqlı dildə əlaqə qurmaq çox vacibdir- XANIM YADİGARLI
21 Apr 2021 | 21:54
Ombudsman “Quska” ilə görüşüb - SABİQ DEPUTATIN SƏHHƏTİ PİSLƏŞİB
21 Apr 2021 | 21:36
BMT baş katibi Ukraynanın şərqindəki hadisələrdən narahatdır
21 Apr 2021 | 21:34
Biabırçı görüntüləri yayılan Hüseynbala Mirələmovdan AÇIQLAMA - VİDEO
21 Apr 2021 | 21:33
Terrorçular təslim olub
21 Apr 2021 | 21:32
Bakının boz küçələrində yeni ruh: Binalar rəsm əsərləri ilə bəzəndi - FOTOLAR
21 Apr 2021 | 21:28
Gilizin içindən çıxan şəhidlik ərizəsi...
21 Apr 2021 | 21:25
30 il əvvəl baş verənlərdən tarixi dərs almaq - Birdən Rusiyada yenə QKÇP olsa...
21 Apr 2021 | 21:05
General Hodces Ermənistana məxsus texnikaların məhvi barədə: “Bu sadəcə “pilotsuz porno”dur” - FOTO
21 Apr 2021 | 20:45
Gürcüstan Prezidenti müxalifətçini əfv edəcək
21 Apr 2021 | 20:33
Sabiq deputat Hüseynbala Mirələmovun biabırçı videosu yayıldı - VİDEO
21 Apr 2021 | 20:31
Avrokomissardan Azərbaycan və Ermənistana çağırış: "Münaqişə bitib, barışmaq vaxtı çatıb"
21 Apr 2021 | 20:27
Putin dünyaya meydan oxudu: “Sizi peşman edərik!“
21 Apr 2021 | 20:19
51 yaşlı kişi 12 yaşlı qızı binanın blokunda... - Azərbaycanda əxlaqsızlıq cinayəti
21 Apr 2021 | 20:16
Paşinyan onun avtomobil kortejini saxlayanların sərt cəzalandırılmasını tələb edib
21 Apr 2021 | 20:12
Dünyanın taleyi Putindən asılıdır - Jirinovski
21 Apr 2021 | 20:11
Hərbi hissə komandirləri və müavinləri ilə komandir hazırlığı məşğələsi keçirilib - VİDEO
21 Apr 2021 | 19:58
Həkim: “Azərbaycanda qaraciyər köçürülməsi 45 min manatdır” - VİDEO
21 Apr 2021 | 19:36
"Hacıqabul rayonunun bugünkü mənzərəsi bölgələrimizin sürətli inkişafı haqqında aydın təsəvvür yaradır"
21 Apr 2021 | 19:34
Azyaşlının cinsiyyət orqanını kəsən qadına CİNAYƏT İŞİ AÇILDI
21 Apr 2021 | 19:31
“Pandemiyanın bitməsi üçün insanlara bir şərt qoyulacaq: çipləşdirmə" - Zirəddindən yeni ÖNCƏGÖRÜM
21 Apr 2021 | 19:31
Ürək xəstələrinə aktiv cinsi həyat zərərlidirmi? – Türk uzman ehtiyat tədbirlərini açıqlayır...
21 Apr 2021 | 19:25
10 yaşlı Nərminin qətli ilə bağlı YENİ XƏBƏR
21 Apr 2021 | 19:23
Övladlığa götürülən əkiz bacılar 36 ildən sonra ŞOK YAŞADILAR
21 Apr 2021 | 19:22
Azərbaycanlı oliqarxın oğlu anasına 100 milyon dollar uduzdu
21 Apr 2021 | 19:20
Dəvəquşu onunla selfi çəkdirmək istəyən qadının sırğasını uddu
21 Apr 2021 | 19:18
Türkiyənin Azərbaycandakı yeni səfiri işə başladı-FOTO
21 Apr 2021 | 19:16
Ağdamın Baş Qərvənd kəndi - VİDEO
21 Apr 2021 | 19:10
Məktəblini ehtiyatsızlıqdan güllələyib öldürən fermer danışdı: “Başsağlığına gedəcəyəm” - VİDEO
21 Apr 2021 | 19:01
Sibel Canın özündən gözəl qızı - FOTOLAR
21 Apr 2021 | 19:00
Azərbaycanın qiymətli kağızlar bazarı 2 dəfə böyüyüb
21 Apr 2021 | 18:58
MSK-nın yeni tərkibinin müəyyənləşəcəyi vaxt məlum olub
21 Apr 2021 | 18:57
Araik təcili Moskvaya – “FSB”–də söhbətə çağırıldı?..
21 Apr 2021 | 18:57
MSK yenidən formalaşdırılır, namizədlərdən birinin adı məlumdur
21 Apr 2021 | 18:45
Gömrük Akademiyası “Vətən mənə oğul desə...” layihəsi çərçivəsində ilk görüşü keçirdi
21 Apr 2021 | 18:33
Mütəllibov erməni terrorçularına qarşı 30 il öncəki məşhur əməliyyatdan danışdı...
21 Apr 2021 | 18:17
“Apple” ən son məhsullarını təqdim etdi: yeniliklər nədir?
21 Apr 2021 | 18:12
Oteldə meyiti tapılan Ləmanla videosu yayılan oğlan görün kimdir - VİDEO
21 Apr 2021 | 17:59
Polşa və Baltikyanı ölkələrdə ABŞ qoşunlarının qruplaşması gücləndirilir
21 Apr 2021 | 17:50
Zelenski Putini Donbasda görüşməyə dəvət etdi
21 Apr 2021 | 17:48
10 ABŞ diplomatı Rusiyadan qovulacaq
21 Apr 2021 | 17:02
Hövsanda güzəştli mənzillərin satışına başlanıldı
21 Apr 2021 | 17:01
Cəza humanistləşir, cinayətkar isə humanistləşmir...
21 Apr 2021 | 17:01
Bəşər Əsəd yenidən prezident olmaq istəyir
21 Apr 2021 | 16:59
Azərbaycanda son sutkada koronavirusa yoluxanların sayı AÇIQLANDI - FOTO
21 Apr 2021 | 16:00
Qazilərimizin yüksək texnologiyalı protezlərlə təminatına başlanılır - FOTO
21 Apr 2021 | 15:58
Dünya universitetlərinin reytinqi açıqlandı – Azərbaycandan hansı universitetlər yer alır?
21 Apr 2021 | 15:50
Ərdoğan: "Biz boynunda əsarət zənciri gəzdirəcək millət deyilik"
21 Apr 2021 | 15:50
“Nərimanov Rayon Gənclər və İdman İdarəsinin fəaliyyəti digər gənclər təşkilatlarına örnəkdir”
21 Apr 2021 | 15:44
Nazimlə Nura Suri arasında qalmaqal - Video
21 Apr 2021 | 15:41
Sabirabadda məmur özbaşınalığı-Suyu necə satırlar?+VİDEO...
21 Apr 2021 | 15:34
BDU ilə “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağının təşkil etdiyi Bədii Qiraət Müsabiqəsinə yekun vurlulub
21 Apr 2021 | 15:32
Azərbaycanda aktyor və qardaşı koronavirusdan ölüb
21 Apr 2021 | 15:24
Putin Qarabağdan danışdı və ad çəkmədən “onlarda pis adət yaranıb” dedi
21 Apr 2021 | 15:23
“Erməni faşizminin törətdiyi bütün cinayətlərin vahid ekran əsərində bir araya gətirilməsi faydalı olar”
21 Apr 2021 | 15:13
“Bura dövlətin müəssisəsidir, özəl şirkət deyil ki, yalnız öz çevrənə görə hərəkət edəsən” 
21 Apr 2021 | 15:07
Milli televiziyamızın bu günü...
21 Apr 2021 | 15:02
Tanınmış şairə ağır itki üz verdi...
21 Apr 2021 | 14:59
Azərbaycanda nazir koronavirusa yoluxdu - FOTO
21 Apr 2021 | 14:56
Suqovuşan: Qələbəyə ilk addım… - VİDEO
21 Apr 2021 | 14:47
Paşinyan məsləhətçisini işdən çıxardı
21 Apr 2021 | 14:45
Şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlilinə mənzillər verildi - FOTO
21 Apr 2021 | 14:21
Erməni ordusunun əsgəri: “Azərbaycan bütün artilleriyamızı məhv etdi”
21 Apr 2021 | 14:18
İlham Əliyev yol tikintisinə beş milyon manat ayırdı - SƏRƏNCAM
21 Apr 2021 | 14:16
Hacıqabulda yeni məktəb binası tikiləcək - SƏRƏNCAM
21 Apr 2021 | 14:14
Nazir polkovnik-leytenantı vəzifəsindən azad etdi - YENİ TƏYİNATLAR
21 Apr 2021 | 13:46
Müğənni aşıq Əlinin 12 min dollarını mənimsəyib?
21 Apr 2021 | 13:38
Putin Rusiya Federal Məclisi qarşısında illik müraciətlə çıxış edir
21 Apr 2021 | 13:04
”İsgəndər"in qalıqlarının Şuşada tapılmasına məntiqli cavab tapmaq müşkül məsələdir..."
21 Apr 2021 | 12:48
“Avrasiya Birliyinə daxil olmağımız Qarabağın məskunlaşdırılmasını da  asanlaşdıra bilər...”
21 Apr 2021 | 12:47
"Həmin aqroparklar kənd təsərrüfatı sahəsində aparılan islahatların tərkib hissəsidir"
21 Apr 2021 | 12:40
"Zəngəzur dəhlizi regionun sülh qarantına çevriləcək..."
21 Apr 2021 | 12:40
Vadim Dubnov: “Nikol Paşinyanın əsas düşməni elə Nikol Paşinyan özüdür”
21 Apr 2021 | 12:34
Hindistanda koronavirusun daha bir yeni növü aşkar edilib
21 Apr 2021 | 12:30
BDU ilə “Aşıq Şəmşir” Mədəniyyət Ocağının təşkil etdiyi Bədii Qiraət Müsabiqəsinə yekun vurlulub
21 Apr 2021 | 12:22
BTC kəməri ilə nəql edilən Azərbaycan neftinin daşıma xərcləri artıb
21 Apr 2021 | 12:21
Ombudsman DTX-nin müvəqqəti saxlama yeri və istintaq təcridxanasına baş çəkib
21 Apr 2021 | 12:19
Daha iki qazimizə vəzifə verildi
21 Apr 2021 | 12:16
“Zeytun Bağı” parkında sürücülərə təhlükəli "sürpriz"i kimlər düşünüb? - FOTOLAR
21 Apr 2021 | 12:13
İctimai yerlərdə koronavirus xəstələri aşkar edildi
21 Apr 2021 | 12:12
Hulusi Kılıç: “Rusiya sülhməramlıdırsa, vəzifəsini yerinə yetirsin...” - VİDEO
21 Apr 2021 | 12:11
Bərdədə evlərə qənim kəsilən dəstə ələ keçdi
21 Apr 2021 | 12:10
Nazirlik əməkdaşı: “Avtobuslarla bağlı qadağanın effektivliyini görsək...” - VİDEO
21 Apr 2021 | 12:07
Vətən müharibəsi şəhidi ilə vida mərasimi keçirilir
21 Apr 2021 | 12:03
Qusar sakinində qurudulmuş marixuana və çətənə kolları aşkarlandı - FOTO
21 Apr 2021 | 11:59
Mehri əhalisi Paşinyanı qovmaq üçün ayağa qalxdı - VİDEO
21 Apr 2021 | 11:53
Müharibə an məsələsidir: Putin 80 min əsgərə əmr verib - İlk hədəf Ukraynanın...
GÜNLÜK
21 Apr 2021 | 01:03
Azərbaycanda UCUZ QİYMƏTƏ "Chevrolet" avtomobilləri istehsala başladı - İNANILMAZ QİYMƏTLƏR
21 Apr 2021 | 00:43
Paradın müqabilində Njdenin heykəli sökülür...
21 Apr 2021 | 08:25
Laçındakı Həkəri körpüsü erməni  şirkəti tərəfindən təmir edilir…-FOTOLAR
21 Apr 2021 | 00:49
""Qaçaq Nəbi" filminin sınaq çəkilişində Həcər rolunda atdan yıxılıb, ciddi zədə aldım, məni sonra heç bu filmə də çəkmədilər"
21 Apr 2021 | 09:24
Paşinyanın gizli Zəngəzur səfəri barədə iki versiya- Mehri dəhlizi məsələsi, yoxsa?..
21 Apr 2021 | 15:24
Putin Qarabağdan danışdı və ad çəkmədən “onlarda pis adət yaranıb” dedi
21 Apr 2021 | 18:12
Oteldə meyiti tapılan Ləmanla videosu yayılan oğlan görün kimdir - VİDEO
21 Apr 2021 | 10:30
“Hələlik rusların Qarabağdakı davranışlarına səbr etməkdən başqa yolumuz yoxdur...”
21 Apr 2021 | 11:22
“Moskva “İsgəndər-M”lə bağlı məsələdə dövlətimizə dürüst və ətraflı cavab verməlidir”
21 Apr 2021 | 12:48
“Avrasiya Birliyinə daxil olmağımız Qarabağın məskunlaşdırılmasını da  asanlaşdıra bilər...”
HƏFTƏLİK
20 Apr 2021 | 15:20
Hər kəsin ürəyinə dağ çəkən həkim: Müəmmalı ölümündən iki saat əvvəl canlı yayımda idi...
21 Apr 2021 | 01:03
Azərbaycanda UCUZ QİYMƏTƏ "Chevrolet" avtomobilləri istehsala başladı - İNANILMAZ QİYMƏTLƏR
16 Apr 2021 | 11:02
“Şahbaz iki dəfə məni başımdan vurub dedi ki, günahını boynuna al...”
17 Apr 2021 | 10:17
“Mənzil məsələm həll olunmasa, intihar edəcəm ki, qoy tarixdə də qalsın...”
19 Apr 2021 | 18:10
Evli ola-ola sevdiyi nişanlı qız kim idi? – Məşhur şairin bacısı onun ən böyük sirrini açdı...
19 Apr 2021 | 19:23
"Nəvələrimlə istirahət edərkən DTX və prokurorluq əməkdaşları gəldi"- həbs edilən məmura ağır cəza
20 Apr 2021 | 19:40
Şuşa yaxınlığında hərbçilərimizin nəşi tapılıb - ADLAR
16 Apr 2021 | 15:28
Təzəpirdə sinə vurdu, qızlarına görə Moskvada yaşamaqdan imtina etdi, atası onunla işləmək istəmədi - Tanımadığımız Eldar Quliyev
15 Apr 2021 | 14:11
“Biz Qarabağa heç vaxt dönməyəcəyik – Ermənistanı da tərk etmək istəyirik...” 
19 Apr 2021 | 15:00
Şövkət Ələkbərovanın gəlini: “KQB” ərinin intiharından danışmağı ona qadağan eləmişdi”
AYLIQ
21 Apr 2021 | 01:03
Azərbaycanda UCUZ QİYMƏTƏ "Chevrolet" avtomobilləri istehsala başladı - İNANILMAZ QİYMƏTLƏR
21 Apr 2021 | 00:43
Paradın müqabilində Njdenin heykəli sökülür...
21 Apr 2021 | 08:25
Laçındakı Həkəri körpüsü erməni  şirkəti tərəfindən təmir edilir…-FOTOLAR
21 Apr 2021 | 00:49
""Qaçaq Nəbi" filminin sınaq çəkilişində Həcər rolunda atdan yıxılıb, ciddi zədə aldım, məni sonra heç bu filmə də çəkmədilər"
21 Apr 2021 | 09:24
Paşinyanın gizli Zəngəzur səfəri barədə iki versiya- Mehri dəhlizi məsələsi, yoxsa?..
21 Apr 2021 | 15:24
Putin Qarabağdan danışdı və ad çəkmədən “onlarda pis adət yaranıb” dedi
21 Apr 2021 | 18:12
Oteldə meyiti tapılan Ləmanla videosu yayılan oğlan görün kimdir - VİDEO
21 Apr 2021 | 10:30
“Hələlik rusların Qarabağdakı davranışlarına səbr etməkdən başqa yolumuz yoxdur...”
21 Apr 2021 | 11:22
“Moskva “İsgəndər-M”lə bağlı məsələdə dövlətimizə dürüst və ətraflı cavab verməlidir”
21 Apr 2021 | 12:48
“Avrasiya Birliyinə daxil olmağımız Qarabağın məskunlaşdırılmasını da  asanlaşdıra bilər...”